Tugasan 2 Bincangkan dan bina persembahan power point mengenai tajuk hubungan guru dan murid.

Perbincangan dilakukan dalam kumpulan. 1. 2. Strategi membina hubungan positif guru- murid Amalan Budaya Penyayang - 2 Kumpulan 1 kumpulan

3. Dinamika Bilik darjah - Kumpulan. 1 kumpulan terdiri 4 atau 5 ahli . Perbincangan mesti dilakukan dalam masa 2 jam hari ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful