You are on page 1of 45

I love you, you love me. We are Dutch Lady company.

We come from Holland, and we bring fresh milk to you. Will you say you love me too?

NI DUNG CHNH

GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM

B
CHIN LC MARKETING MIX

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM


Lch s hnh thnh v pht trin

(Royal) FrieslandCampina l kt qu ca s hp nht gia hai tp on sa hng u ti H Lan: Royal FrieslandFoods v Campina.

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM


Lch s hnh thnh v pht trin

Ngy 21.7.2009

FrieslandCampina (Vietnam)
Ngy 12.6.2002

Cng ty thc phm v nc gii kht Dutch Lady Vit Nam


Tin thn:

Cng ty sa Vit Nam Foremost


F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM


LOGO

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM


Tm nhn v s mnh

TM NHN

S MNH
Pht trin v sn xut kinh doanh cc sn phm sa cht lng cao, giu dinh dng ng tin cy. Gp phn xy dng mt cuc sng khe mnh y sc sng.
D U T C H L A D Y V I E T N A M

Ci thin cuc sng

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM


Thnh tu t c

ISO-9001:2000 (nm 2000) Hun chng lao ng hng Ba (T2.2006) Top 10 thng hiu ni ting nht Vit Nam trong ngnh hng thc phm v ung (T4.2006) Hun chng v sc khe nhn dn (T5.2006) Gii thng Tin & Dng (T6.2006) 10 thng hiu thnh cng nht Vit Nam (T7.2006)
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

A. GII THIU CNG TY FRIESLANDCAMPINA VIETNAM

Clip qung co Ci ti na i

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

B. CHIN LC MARKETING MIX

SN PHM
MARKETING MIX

GI

PHN PHI
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M

XC TIN
D U T C H L A D Y V I E T N A M

Sn Phm Theo Nhn Hiu

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM
CANXI
Gip xng, rng chc khe, pht trin chiu cao v ngn nga long xng.

PROTEIN Gip c th pht trin, vc dng cn i.


VITAMIN B2
H tr qu trnh hp th v chuyn ha cht dinh dng.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M

CHOLIN
Tng cng tr nh v gip tp trung hiu qu.
D U T C H L A D Y V I E T N A M

Nhn hiu sa C Gi H Lan

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM

o Cng thc Active Care cung cp dng cht cn thit gip bn lun nng ng v khe mnh. o 3 hng v ti ngon: C ng, Du, Scla.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM

o Dnh cho tre em; sn phm c lm t ngun sa cht lng cao hoa quyn vi hng v tri cy to nn v chua ngot thm ngon, mang li cm gic sng khoi. o 2 mui v c tre em a chung: Cam v Du.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM
o Cung cp cho c th y cht dinh dng, vitamin v khong cht cn thit, c bit giu hm lng canxi & cholin gip pht trin chiu cao, tr no.

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM

o Cung cp cc vitamin v khong cht cn thit, cng s cn bng gia ngot v bo, sa c C Gi H Lan Dinh Dng Hng Ngy p ng nhu cu dinh dng hng ngy ca gia nh bn.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM
o Cng thc Active-Care, vi cht m sa, vitamin B2, cholin v nhiu cht kem mang n cho bn mt ly sa tht thm ngon y dinh dng o 3 ly sa mi ngy gip bn lun sn sng mt sc sng

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM
Chart Title
Nhm sa nc, , 0, 0% Nhm sa Nhm sa nc, Cn li, nc, 28%, 28% Vinamilk, 35%, 35%

Vinamilk Dutch Lady Cn li

Nhm sa nc, Dutch Lady, 37%, 37%


F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM
Chart Title

Nhm saNhm sa bt, Nestle, bt, 10%, 13% Vinamilk, Nhm sa 16%, 21% bt, Mead Nhm Johnson, 15%, 19% sa bt,
Nhm sa bt, Abbot, 16%, 21%
F R I E S L A N D C A M P I N A

Vinamilk
Dutch Lady Abbot Mead Johnson Nestle

Dutch Lady, 20%,


D U T C H

V I E T N A M

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM
Nhm sa c, sa c, Dutch , 0, 0% Lady, 21%,

Nhm Chart Title

Vinamilk Dutch Lady

Nhm sa c, Vinamilk, 79%, 79%

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

1.

CHIN LC SN PHM

o c lm t 100% sa b ti thu hoch t mng li tri b sa t chun Dutch Lady. o Gm: Khng ng, C ng.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

2.

CHIN LC GI

Bng kho st gi th trng ca cc sn phm nhn hiu Dutch Lady


Tn sn phm Khi lng Dung tch 180ml Sa tit trung
( c ng, khng ng, du, scola)

Gi bn l 4900 VND 3300 21800 4500 3400 51900 123000 61300 15400 18600

110ml 1l

Sa chua ung

180ml 110ml Hp giy 400g

Sa bt nguyn kem

Hp giy 900g Hp thic 400g

Sa c dinh dng Sa c cao cp


F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y

V I E T N A M

3.

CHIN LC PHN PHI

Dutch Lady Vit Nam

Nh bn s Trung gian

Nh bn le Ngi tiu dng


D U T C H L A D Y V I E T N A M

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

Cng ty TNHH Ph Thi


MIN BC BC

Nh phn phi Hu Phc

TRUNG

MIN TRUNG

Nh phn phi Mai Hng


NAM

BNH DNG (TR S CHNH)


MIN NG

Nh phn phi Lm Thun

BN CC NH PHN PHI

TP.HCM BS CU LONG
www.themegallery.com

Nh phn phi Tho Vy

3.

CHIN LC PHN PHI

Ca hng phn phi, Ca hng Ca hng Min Bc, 55 phn phi, hng Ca Ca phn phi, hng Min Trung, phi, phn phn phi, TNB, 28 24 NB & TN, 23 TP.HCM, 23

Ca hng phn phi

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

3.

CHIN LC PHN PHI


Thc trng Thc trng phn phi phn phi trn th trn th trng trng sa Thc sa Thc trng Vit Vit Nam , trng Nam , phn phi Vinamilk, Cc hng 35%, trn sa nith phn 35% trng sa phi trn Vit Nam , th Cc hng sa bt

Chart Title
Vinamilk

Dutch Lady
Cc hng sa bt nhp khu Cc hng sa ni a

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

QUNG CO

PR
V I E T N A M

KHUYN MI

F R I E S L A N D C A M P I N A

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

Truyn hnh
Internet
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H

Poster

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

By t na i
Ngy ca M Hnh nh C gi H Lan
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

Ung sa C gi H Lan i bal ko xinh xn

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

4.

CHIN LC XC TIN

Qu khuyn hc n om m
F R I E S L A N D C A M P I N A

Chng trnh pht trin ngnh sa


D U T C H L A D Y V I E T N A M

V I E T N A M

Chng trnh pht trin ngnh sa


Dutch Lady Vit Nam trin khai Chng trnh Pht trin Ngnh sa, nhm h tr nng dn chn nui b sa.
Hng ngn h nng dn sau khi tham gia chng trnh ny c nhng chuyn bin r rt trong vic nng cao cht lng sa v hiu qu chn nui b sa, qua cng gp phn to ra nhng chuyn bin tch cc cho ngnh chn nui b sa ti Vit Nam.

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

Qu khuyn hc n om m
c thnh lp t nm 2002. Cho n nay, ti cc tnh kh khn tri doc khp Vit Nam nh C Mau, Kon Tum, Bnh Phc, Qung Ngi, Hu, H Nam c 6 ngi trng n om m c xy mi khang trang v sp ti l ngi trng th 7 ti Qung Bnh. Song song , hn 20.000 hoc bng c trao cho cc em hoc sinh ngho hoc gii trn khp c nc.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

Qu khuyn hc n om m

F R I E S L A N D C A M P I N A

V I E T N A M

D U T C H

L A D Y

V I E T N A M

Qu khuyn hc n om m
Nu cho l mt hnh phc th C gi H Lan xin c cng bn chia s hnh phc y qua chng trnh khuyn hc n om m.
F R I E S L A N D C A M P I N A V I E T N A M D U T C H L A D Y V I E T N A M

LOGO