You are on page 1of 2

NAMI: IFAN SOPIAN KELAS: IX-D CARPON SUNDA NGAJI BARENG

Unggal subuh saentos imsyak kuring jeung barudak sok indit ka masjid keur ngalaksana keun solat subuh berjamaah Pas nepi ka masjid kuring jeung barudak langsung ka cai nyokot wudu, terus babarengan solat Sanggeus beres solat kuring jeung barudak balalik,pas keur di jalan kuring papanggih si Wildan trus kukuring di tanya,, -ipan: bade kamana isuk-isuk kieu?,,,

-wildan: ka mesjid,pan -Ipan: Bade naon?,,, -wildan: bade ngaos al quran, bade ngiring?,, -ipan: hayu ath babarengan. Pas kitu kuring jeung barudak arindit deui ka masjid,trus maca al quran nepi ka beres