You are on page 1of 7

KERAJAAN NEGERI KELANTAN IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan

1.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN SOKONGAN PERKHIDMATAN PERTANIAN Gred G27

P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM1,362.85 RM1,441.47 RM1,523.51


(i)

Gaji Maksimum RM3,567.33 RM3,777.68 RM3,994.65

Kadar KGT RM145.00

Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. [Gaji Permulaan P1 : RM1,738.86] Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Pertanian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Pertanian Gred G27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: Mempunyai kelayakan di atas: atau Lulus Peperiksaan Khas.

dan

(ii)

3. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

(i) (ii)

NO.FAIL : SPN.KN : 63/2/JLD.2/ (23)

2.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

PENOLONG PEGAWAI TANAH SOKONGAN PERKHIDMATAN PENTADBIRAN PENGURUSAN TANAH Gred NT27 DAN

Peringkat P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM1,361.14 RM1,439.77 RM1,521.80


(i)

Gaji Maksimum RM3,565.62 RM3,775.97 RM3,992.94

Kadar KGT RM145.00

Sijil dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan P1 : RM1,361.14] Sijil dalam bidang kejuruteraan (ukur tanah atau perancang bandar dan wilayah) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknikpoliteknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan P1 : RM1,361.14]

(ii)

(iii) Diploma ukur tanah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau [Gaji Permulaan P1 : RM1,737.15] (iv) Diploma dalam bidang perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; dan [Gaji Permulaan P1 : RM1,737.15] (v) Kepujian Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

NO. FAIL : SPN .KN : 42/JLD.7/(28)

3.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

RENJER HUTAN SOKONGAN PERKHIDMATAN PERTANIAN Gred G17

Peringkat P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM932.15 RM990.26 RM1,050.09


(i)

Gaji Maksimum RM2,531.14 RM2,668.04 RM2,809.80

Kadar KGT RM95.00

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta Sijil Perhutanan Renjer Hutan daripada institut latihan perhutanan kerajaan yang diiktiraf oleh kerajaan; [Gaji Permulaan P1 : RM1,101.34] atau Sijil Perhutanan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; [Gaji Permulaan P1 : RM1,326.94] dan

(ii)

(iii) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 3. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pengawas Hutan adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Renjer Hutan Gred G17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan : Mempunyai kelayakan di atas atau Lulus Peperiksaan Khas.

(i) (ii)

NO.FAIL : SPN.KN : 71/JLD.3/(2)

4.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT/ SETIAUSAHA PEJABAT SOKONGAN PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN Gred N17

P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM927.03 RM985.15 RM1,044.97


(i)

Gaji Maksimum RM2,526.03 RM2,662.93 RM2,804.68

Kadar KGT RM95.00

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan lulus ujian masuk mengambil trengkas atau nota rintas (note taking) dengan kederasan 20 p.s.m. daripada rencana dan menaip salinan trengkas atau nota rintas sederas 15 p.s.m. dengan kesalahan tidak melebihi 4%. [Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer]; [Gaji Permulaan P1 : RM983.43] dan Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(ii)

NO. FAIL : SPN .KN : 113/JLD.3/(2)

5.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

PELUKIS PELAN SOKONGAN PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN Gred J17

P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM952.66 RM1,012.48 RM1,074.01


(i)

Gaji Maksimum RM2,722.67 RM2,866.28 RM3,014.86

Kadar KGT RM95.00

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan Kepujian Seni Lukis atau Lukisan Geometri pada peringkat peperiksaan tersebut; [Gaji Permulaan P1 : RM952.66] atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang Pelukis Pelan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [Gaji Permulaan P1 : RM1,010.77] atau Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang Pelukis Pelan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; [Gaji Permulaan P1 : RM1,068.89] dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pelukis Pelan Rendah adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL Ke jawatan Pelukis Pelan Gred J17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: (i) Mempunyai kelayakan diatas; atau (ii) Lulus Peperiksaan Khas.

(ii)

(iii)

(iv)

3. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

NO. FAIL : SPN .KN : 74/JLD.3/(40)

6.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) SOKONGAN PERKHIDMATAN KEWANGAN Gred W17

P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM928.74 RM986.85 RM1,046.67

Gaji Maksimum RM2,527.73 RM2,664.63 RM2,806.39

Kadar KGT RM95.00

(i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam mata pelajaran Matematik atau Perdagangan atau Akaun pada peringkat peperiksaan tersebut; [Gaji Permulaan P1 : RM928.74] atau (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia Peringkat Pertengahan (Simpan Kirakira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; [Gaji Permulaan P1 : RM985.13] atau (iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia di Peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; [Gaji Permulaan P1 : RM1,154.33] atau (iv) Sijil Pengurusan Perniagaan atau Sijil Penyimpanan Kira-kira daripada Politeknik di bawah Kementerian Pendidikan atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; [Gaji Permulaan P1 : RM1,379.92] dan (v) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

NO. FAIL : SPN .KN : 9674/JLD.3/(3)

7.

1. (a) JAWATAN (b) KUMPULAN PERKHIDMATAN (c) KLASIFIKASI PERKHIDMATAN Jadual Gaji

: : : :

PENGAWAS HUTAN SOKONGAN PERKHIDMATAN PERTANIAN Gred G11

Peringkat P1 P2 P3
2. SYARAT LANTIKAN

Gaji Minimum RM831.36 RM879.35 RM929.19


(a) (i)

Gaji Maksimum RM2,055.88 RM2,155.48 RM2,256.92

Kadar KGT RM80.00

Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada sekolah latihan perhutanan kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. [Gaji Permulaan P1 : RM831.36]; atau Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran serta Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; [Gaji Permulaan P1 : RM877.51] dan Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya oleh kerajaan. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam Khas (PAK) (Pekerja Hutan) dan Pembantu Am Pejabat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengawas Hutan Gred G11, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:Mempunyai kelayakan di perenggan 2(a) di atas; atau Mempunyai Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada sekolah latihan perhutanan kerajaan atau Sijil Perhutanan Pengawas Hutan daripada Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau Lulus Peperiksaan Khas yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.

(ii)

(b)

3. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

(a) (b) (i)

(ii)

NO. FAIL : SPN .KN : 3673/JLD.6/(80)