You are on page 1of 1

Senarai Semak Tugasan SCE 3108 Tugasan 1 A ( Perolehan Ilmu) B ( Laporan) Komponen Tugasan Sorotan Kajian Maklumat Alam

Program Pemuliharaan Catatan Rujukan Analisis Menyediakan dokumen laporan Ada Tiada Catatan

C (Pemindahan Ilmu) D ( Sikap dan Sahsiah)

Menghasilkan bahan pameran - Termasuk power point Maklumbalas murid dan guru Pengambaran Video (10 minit) Releksi

Tugasan 2 A ( Perolehan Ilmu) B ( Laporan)

Komponen Tugasan Sorotan Kajian Maklumat Alam Program Pemuliharaan Catatan Rujukan Analisis Menyediakan dokumen laporan

Ada

Tiada

Catatan

C (Pemindahan Ilmu) D ( Sikap dan Sahsiah)

Menghasilkan bahan pameran - Termasuk power point Maklumbalas murid dan guru Pengambaran Video (10 minit) Releksi