You are on page 1of 1

Knh gi: ng Li Minh Tun C vic ny nh Tun tr li (chuyn ring) gip.

Vi chic xe nh xe c quan (Land Prado my 2TR i 2008 nhp khu), nhng cng vic sau thi gian thc hin ti Cty mt khong bao lu:
1. Thay dt curoa tng v tng a dy curoa; 2. Thay m phanh trc; 3. Thay m phanh sau; 4. Vt da thng trc v sau; 5. Thay r-tuyn thanh nh.

Gi cc loi vt t sau (dng cho xe ni trn):


1. B tng dy curoa v dy curoa; 2. Pu-ly tng ai ng c; 3. Pu-ly v gi bt my nn kh iu ho; 4. M phanh trc v sau; 5. R-tuyn n nh;

6. R-tuyn cn bng trc; Xe ni trn vi s km hot ng khong 80.000 cha bo dng ln no c cn phi thc hin nhng cng vic v thay th nhng vt t nu trn khng? Cm n Tun rt nhiu