You are on page 1of 1

STEFAAN DHONDT

ICT-COÖRDINATOR GESUBS. VRIJE BASISSCHOLEN REGIO GAVERE, KRUISHOUTEM, MAARKEDAL EN
ZINGEM

HET ICT-HOEKJE VOOR DE BASISSCHOOL

Kinderen en jongeren groeien op in een multimediale wereld waarin
informatie- en communicatietechnologie alomtegenwoordig is. Jongeren
zijn vaak de voorlopers geworden in het gebruik van deze technologie.
Maar vaak gebeurt de omgang met ICT op een soms weinig beredeneerde
wijze. Kunnen omgaan met ICT op een kritische en efficiënte, maar ook
veilige en verantwoorde manier vergt dan ook een pakket aan
basiscompetenties. Vanaf 1 september 2007 worden in het basisonderwijs
nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ingevoerd.

De specifieke vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het basisonderwijs zijn:
1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken
om hen te ondersteunen bij het leren.
2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT
ondersteunde leeromgeving.
4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT
ondersteunde leeromgeving.
5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief
vorm te geven.
6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde
digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te
communiceren.

Om aan deze eindtermen en ontwikkelingdoelen te beantwoorden werd voor onze school een visie
ICT en een beleidsplan ICT uitgewerkt door de ICT-coördinator, Stefaan Dhondt. Tevens ontwierp hij
ook een weblog vol educatieve sites om ICT te integreren binnen de lespraktijk. Een weblog, of
blog, is

Een weblog is een site in dagboekstijl. De maker, de weblogger of
blogger, plaatst links naar andere webpagina's die hij of zij leuk of
interessant vindt. Deze links zijn vaak voorzien van een (kort) stukje
commentaar van de weblogger. Een weblog wordt over het algemeen
vaak geüpdatet. De fanatieke bloggers schrijven meerdere malen per dag
nieuwe stukjes. De nieuwste berichten komen altijd bovenaan de pagina
te staan.

De URL van deze weblog is: http://icthoekje.skynetblogs.be.