Ahas-bahay : Masamang kasambahay Mapaglubid ng buhangin : Sinungaling Kisap mata : Iglap , Mabilis Isang tuka isang kahig

: Mahirap Buwayang lubod : Taksil Kaibigang karnal : Matalik na Kaibigan Hawak sa ilong : Sunudsunuran Tuyo ang papel : Maganda ang imahe Basa ang papel : Sira ang imahe Humahalik sa yapak : Humahanga , Iniidolo Kumukulo ang tiyan : Nagugutom Bukang-liwayway : Mag-uumaga Pagsusunog ng kilay : Pagsisipag sa pag-aaral May sulong ng abaka sa ulo : Matanda na Hitik na hitik : Marami Halos liparin : Nagmamadali Butas ang bulsa : Walang pera Ilaw ng tahanan : Ina Kalog na ng baba : Nilalamig Alimuom : Tsismis Bahag ang buntot : Duwag Ikurus sa noo : Tandaan Bukas ang palad : Matulungin Kapilas ng buhay : Asawa Nagbibilang ng poste : Walang trabaho Basag ang pula : Luko-luko Ibaon sa hukay : Kinalimutan Taingang kawali : Nagbibingi-bingihan Buwayang lubog : Taksil sa kapwa Pagpaging alimasag : Walang laman

halos lipar butas na bulsa ilaw ng tahanan kalog na baba tsismis .

duwag tandaan asawa walang trabaho luko luko .

Vicente Claire Torres .“Proyekto” Sa “Filipino” Mariel B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful