PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH TERHADAP PENDIDIKAN SENI VISUAL

PISMP PSV BM BI 2 KHENG POO HOCK GRACE CHENG ENN HUEI

DEFINISI Pendidikan Seni Visual

TOKOH-TOKOH SENI

bertunjangkan dari Allah untuk Allah •Selainitu.PANDANGAN TOKOH SENI ISLAM •Menurut Sidi Ghazalba. keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatilah”. •Seni menbentuh peribadi muslim ke arah yang lebih mantap dan beriman. . seni adalah untuk Islam. seni tadak ekses (melampau batas-batas kesusilaan) •Bagi beliau.

. Melalui karya seni sifat tawaduk akan menjadi tertampil dan lebih beriman kepada Allah. seni dijadikan sebagai pemangkin untuk ketaqwaan. untuk keredaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. • Bagi beliau.PANDANGAN TOKOH SENI ISLAM • Beliau menyatakan bahawa seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah • Beliau percaya bahawa seni menuju kepada “Al-Falah”.

PANDANGAN TOKOH SENI BARAT • Mengatakan seni itu satu peniruan. • Lukisan bukanlah objek yang sebenar tetapi hanya gambaran seperti dalam cermin. • Lukisan adalah sesuatu yang tidak betul atau tidak benar. . • Pelukis atau penyair meniru rupa bentuk objek-objek yang merupakan peniruan yang abadi.

.PANDANGAN TOKOH SENI BARAT • Melihat seni sebagai satu imitasi kehidupan. • Satu kesedaran dalam bentuk luaran idea yang benar lagi nyata dan sikap menyukai imitasi yang semula jadi dapat dikesan kembali pada karektor manusia yang gembira apabila dapat mengenali apa yang mereka tidak sukai atau sebaliknya. • Bagi beliau keaslian sesuatu idea itu sepatutnya menjadi pertimbangan dalam merit menilai seni.

• Teori Pengalaman Estetika • Tradisi pramitas yang menekankan komuniti. • Pelajaran tentang benda seni sebagai individu tertanam dalam pengalaman budaya tempatan. .

Ekpresidiri dan komunikasi 2. Permerhatian dan pengetahuan konsep melalui aktiviti tampak 3.• Beliau berpendapat bahawa seni boleh digunakan untuk menyatupadukan semua negara • Beliau selalunya mengemukakan 3 perkara yang penting dalam seni: 1. Apresiasi dan tindakbalas individu terhadap hasil kerja orang lain .

.• • Konsep pendidikan seni beliau berkait rapat dengan ekspresi bebas dalam pendidikan. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri.

PANDANGAN TOKOH SENI CINA .

PANDANGAN TOKOH SENI CINA .

PANDANGAN TOKOH SENI INDIA .

PANDANGAN TOKOH SENI INDIA .

Hoessin Enas Syed Ahmad Jamal Ahmad Khalid Yusof Harun Mokhtar .TOKOH SENI MALAYSIA Abdul Latiff Mohidin Mohd.

PANDANGAN TOKOH SENI MALAYSIA Beliau pernah menyebut bahawa: “Umumnya seniman moden dari Asia memang mempunyai kebolehan untuk mempelajari pengolahan teknik dari Barat. tetapi yang lebih penting ialah bagaimana memperlihatkan keaslian. kesungguhan. dan kesegaran berkarya” .

.PANDANGAN TOKOH SENI MALAYSIA Figuratif yang berhubung dengan identiti kebangsaan dan kehidupan masyarakat Malaysia.

mistik dan makna tersendiri.PANDANGAN TOKOH SENI MALAYSIA Beliau berpendapat sesebuah karya perlu dilihat sebagai sesuatu yang memiliki kewujudan. .

PANDANGAN TOKOH SENI MALAYSIA • Menyatukan seni lukis dan sastera. • Penggunaan warna –warna kontra dan garang yang mampu menimbulkan kedudukan ruang dan ketegangan permukaan .

PANDANGAN TOKOH SENI MALAYSIA • Banyak meggambarkan tentang manusia dan kebudayaan yang diwarisi melalui media catan. . • Nilai-nilai murni yang ditonjolkan diwakili oleh watak-watak dalam keluarga dan jiran tetangga.

PANDANGAN TOKOH SENI JEPUN .

PANDANGAN TOKOH SENI JEPUN .

SUMBANGAN TOKOH ISLAM TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH ISLAM TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH BARAT TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH BARAT TERHADAP PSV .

.

.

.

SUMBANGAN TOKOH CINA TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH CINA TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH INDIA TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH INDIA TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH MALAYSIA TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH MALAYSIA TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH JEPUN TERHADAP PSV .

SUMBANGAN TOKOH JEPUN TERHADAP PSV .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful