KASAYSAYAN_ NG_DULANG_PI LIPINO

ANO NGA BA ANG DULA O DRAMA?

DULA
 Ito

ay nag- ugat sa salitang GRIYEGO na ayon sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ay pampanitikang komposition na nagkukuwento sa pamamagitan ng wika at galaw ng mga aktor.

 Ayon

sa mga mananalaysay, ang dula o drama ay maaaring ipaliwanag sa dalawang paraan

 UNA…
 Ayon

kay SEBASTIAN ay nagsimula noong mga unang taon ng pananakop ng mga Amerikano.  Idinagdag pa ni TIONGSON na ang drama ay binubuo ng tanghalan, ibat-ibang kasuotan, skripto, "characterization", at "internal conflict."

 Ito

ang pangunahing sangkap ng tunay na drama ayon sa banyagang kahulugan

 IKALAWA…

 Sa

kabilang dako, ayon sa mga libro, ang drama ay drama kahit wala ang mga sangkap na nabanggit. Ito ang dramang Pilipino. pa rin kay Tiongson, memises ang pangunahing sangkap ng dulang Pilipino.

 Ayon

 MEMISES

ay ang pagbibigay buhay ng aktor o aktres sa mga pangaraw-araw na pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ito rin ang malaking pagkakaiba ng banyaga sa Pilipinong dula

PILIPINONG DULA
 Dito

ipinapakita ang mga katutubong kultura, paniniwala, at tradisyon. rin ang paghihirap at pagpupunyagi sa buhay ng mga katutubong Pilipino. rin mamamalas ang ibat-ibang anyo ng kanilang pamahalaan at uri ng lipunan.

 Ikinukuwento

 Dito

 Samakatuwid,

ang tunay na dulang Pilipino ay nagbibigay ng mas malawak na pangunawa sa kulturang Pilipino at nagbibigay ng kasagutan sa mga pangangailangan ng mga Pilipino.
sa lahat, ito'y nagsisilbing gabay para sa kabutihan ng mga mamamayang Pilipino.

 Higit

KASAYSAYAN NG DULANG

PILIPINO

ay isinilang sa lipunan ng mga katutubong Pilipino bago pa dumating ang mga dayuhang mananakop. kay CASANOVA, ang mga katutubo'y likas na mahiligin sa mga awit, sayaw at tula na siyang pinag-ugatan ng mga unang anyo ng dula. mga unang awitin ay nasa anyo ng tula. Ang mga katututbo rin ay mayaman sa epikong bayan na kalimita'y isinasalaysay sa pamamagitan ng pag-awit.

 Ayon

 Ang

 Ang

mga awit, sayaw, at ritwal ay karaniwang ginaganap para sa pagdiriwang ng kaarawan, binyag, pagtutuli, ligawan, kasalan, kamatayan, atbp.  Bago dumating ang mga dayuhang mamnanakop, ay mayroon ng ilang anyo ng dula ang mga katutubong pilipino.

MGA URI NG DULANG PILIPINO

MGA KATUTUBONG DULA
Bikal at Balak  Karilyo  Bayok at Embayoka  Kasayatan  Dallot  Pamanhikan  Dung-aw  Hugas  Kalawang  Dalling-Daling

MGA DULA SA PANAHON NG KASTILA
Moro-Moro Senakulo Karagatan Duplo Salubong Paglakad ng Estrella at ng Birhen Pinetencia Carillo

 Puteje

Juego de Prenda Bulaklakan Pananapatan Moriones Dalit Alay (Flores de Mayo) Pangangaluluwa Panunuluyan Tibag Santacrusan Papuri/Putong

Ayon sa mga manunulat, ang matatawag na tunay na uri ng dula ay nagsisimula sa mga unang taon ng panankop ng mga Amerikano. Bagaman may mga dulang napanood at pinaglibangan ang mga katutubong Pilipino bago sumapit ang panahong ito, ang mga tunay na dulang sinasabing nagtataglay ng pinakamalalim na pangarap ng isang bansa, naglalarawan ng sariling kaugalian, naglalahad ng buhay ng katutubong tulad ng nasa lona at nagpapakilala ng papupunyagi ng mga tao ng isang bayan upang mabuhay, ay wala noon.

 Ang

Pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas bagbigay panibagong sangkap sa mga katutubong dula. mga dulang kagaya ng komedya ay kinasangkapan ng mga Kastila upang mapalaganap ang Katolikismo sa kapuluan.

 Ang

TAKDANG ARALIN
1.

2.
3. 4.

5.
6.

Ano ang Dula? Ano ang tatlong Uri ng Dula Ano ang Tatlong bahagi ng Dula? Ano ang mga Uri ng Dula? Ano ang mga Sangkap ng Dula? Ano ang mga Elemento ng Dula?