You are on page 1of 13

IRKI, GERC, PYASACI 4+4+4 SORUNLU ETM SSTEMNE TESLM OLMAYACAIZ! OCUKLARIMIZA, OKULLARIMIZA, GELECEMZE SAHP IKIYORUZ!

ZORUNLU ETM GEREK ANLAMIYLA 12 YILA IKARILMIYOR

LKOKULA BALAMA YAININ 60-72 AY OLMASININ HBR BLMSEL DAYANAI YOKTUR OKULLARIN DAITILIP DNTRLMES RETMEN VE RENCLER N SRGN DEMEKTR! 4+4+4 RETMENLERE SRGN, NORM FAZLASI, HAK GASPLARI DEMEKTR TAYN VE ATAMALARDA RETMENLERN KAZANILMI HAKLARI ELNDEN ALINMAKTADIR SEMEL OLAN BAZI DERSLER FLEN ZORUNLU OLACAK VE BU DERSLER SEMEYEN RENCLER DILANACAKTIR TEMEL AMA ETML, UCUZ VE TAATKAR GC YETTRMEKTR OCUKLAR ERKEN YATA DERSHANEYE GTMEK ZORUNDA KALACAKTIR ETMDE TCARLETRME UYGULAMALARI HIZLA ARTIYOR

FATH PROJES: AKPNN RANT PROJESDR

ETM SEN, AKPNN YEN ETM DZENNE SESSZ VE TEPKSZ KALMAYACAKTIR

IRKI, GERC, PYASACI 4+4+4 SORUNLU ETM SSTEMNE TESLM OLMAYACAIZ! OCUKLARIMIZA, OKULLARIMIZA, GELECEMZE SAHP IKIYORUZ!
Babakann Dindar nesil yetitirmek istiyoruz sylemlerinden hemen sonra gndeme gelen zorunlu eitimin kendi iinde kademelendirilerek 12 yla karlmas giriimleri, bata sendikamz Eitim Sen olmak zere, eitim bilimciler, niversitelerin eitim faklteleri ve toplumun geni kesiminin btn itirazlara ramen yasalamtr. AKP hkmeti, zorunlu eitimin sresini arttrma bahanesiyle, temel eitimi 4+4+4 eklinde kademelendirerek, eitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amalarna uygun bir ekilde biimlendirmek iin en nemli adm atmtr. 2012-2013 Eitim-retim Ylndan itibaren uygulanacak olan 4+4+4 kademeli eitim uygulamas, toplumun ve gelecek kuaklarn bizzat eitim sistemi zerinden ve AKPnin belirledii kurallar etrafnda yeniden ekillendirilmesini ngrmektedir. 12 yl kademeli eitim, milyonlarca renci bata olmak zere, tm toplum kesimlerini yakndan ilgilendiriyor. 4+4+4 kademeli eitim dzenlemesinin yasalam olmas, her eyin bittii anlamna gelmemektedir. Eitim sisteminde yaanan ticariletirme uygulamalar ve eitimi dinselletirme admlarnn en nemli hamlesi olan yeni eitim sistemine kar toplumun en geni kesimleri ile birlikte yrtlecek birleik bir mcadele hattnn oluturulmas, herkese eit, parasz, laik, bilimsel ve anadilinde eitim mcadelesinin glenmesi asndan byk nem tamaktadr. Okul Kaplar Yeni Eitim Ylnda Byk Bir Kaosa Alacaktr 4+4+4 kademeli eitim sistemi, yeni eitim retim ylndan itibaren uygulanacaktr. Ancak okullarn almasna sayl gnler kala 4+4+4 kademeli eitim ile ilgili olarak pek ok konuda yaanan belirsizlik, rencilerin, retmenlerin, velilerin, okul ynetimlerinin ve toplumun byk bir blmnn kafasn kartrmaktadr. Okul kaplar yeni eitimretim ylnda byk bir kaosa alacaktr. Eitimde yaanacak kaosun tek sorumlusu, eitim gibi nemli bir alanda dayatmayla deiiklik yapan AKP iktidardr. Dolaysyla yaanacak kaos ortamndan olumsuz etkilenecek toplumun geni kesimlerinin ve onlarn rgtl glerinin yaanacak olumsuzluklara kar uyank olmas ve ortak talepler etrafnda birlikte hareket ederek srece emekiler cephesinden mdahale etmesi hem grev hem de zorunluluktur. 5 yandaki ocuklarmzn zihinsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik adan hazr olmadklar ilkokula zorla gnderilmesine, Eitimin her kademesinin paral hale getirilmesine, Okullarmzn datlp dntrlerek retmen ve rencilerimizin srgn edilmesine, Velilerimizin okul servislerine mahkum edilmesine, Irk-gerici eitime, Zorunlu-semeli din dersleriyle eitimin her kademesinin imam hatipletirilmesine, Zorunlu din dersi dayatmasna ve anadilinde eitim talebinin yok saylmasna, rgn eitim dna ve meslee erken ynlendirme ile ocuk emei smrsne, rgn eitim d eitim uygulamas ile kz ocuklarnn eve kapatlmasna, ocuk gelinlere, Dindar ve kindar nesil yetitirilmesine,

Kar ocuklarmza, okullarmza, geleceimize sahip kyoruz!

ZORUNLU ETM GEREK ANLAMIYLA 12 YILA IKARILMIYOR


Zorunlu eitimin 8 yldan kademeli olarak 12 yla karlmas, ilk bakta daha fazla ocuk ve gencin eitim srecine girmesi gibi grnse de bu durum gerei yanstmamaktadr. 4+4+4 sistemi son drt yllk eitimi, rgn eitimin dna (yaygn eitim, ak lise vb.) karmaktadr. Bylece zellikle erken yata meslee ynlendirilip, alma hayatna girmeye zorlanan ocuklar asndan olumsuz sonular ortaya kacaktr. Zorunlu eitimin sresinin arttrlmas, ilgili ya grubundaki herkesin okula gitmesi anlamna gelmemektedir. Trkiyede 5 yllk zorunlu eitim dneminde ortalama eitim sresi 3,5 yl iken, 8 yllk kesintisiz zorunlu eitimde tm abalara ramen ortalama eitim sresi 6,2 yla karlabilmitir. Milli Eitim Bakanl, 4+4+4 dzenlemesi ile zorunlu eitimin 12 yla karldn iddia etse de ilk drt yln ardndan kesintili eitimin balamas, zorunlu eitimin gerek anlamda 4 yla indirildiini gstermektedir. Bir taraftan rgn eitimin 12 yl zorunlu olaca iddia edilirken, dier taraftan lise eitiminin rgn eitim dna karlmas byk bir elikidir, yalandr. Meslek ortaokullarnn almas ile birlikte ocuk emei smrs artacaktr. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen yasa ile raklk yann 11e indirilmesi, iyerlerinde altrlacak stajyerlere getiren snrlamann kaldrlmas, ar ve tehlikeli ilerde alma yana getirilen snrlamann Sal ve Gvenlii Yasas ile kaldrlmas bu smry yaygnlatracaktr. ocuklarn son drt yllk eitimde rgn eitimin dna karak diploma almasnn nnn almas, kz ocuklar ve yoksul halk ocuklar iin kader olarak dayatlmaktadr. Bu sistemde rgn eitimle ilikisi ilk kesilecekler yoksul halk ocuklar olacaktr. Erken yata rgn eitimden koparlan kz ocuklar hzla cinsiyeti iblmnn gerei olan ilere ynelecektir. (Ev ileri, yal bakm, ocuk bakm vb.) Ve tabi ki bacasz fabrikalarda (Ev eksenli iler, merdiven alt atlyeler) ocuk kadn emei her zaman yer bulacaktr.

LKOKULA BALAMA YAININ 60-72 AY OLMASININ HBR BLMSEL DAYANAI YOKTUR


Geliim dnemi asndan henz oyun anda bulunan 60-66 aylk ocuun okulncesi eitim almadan ilkokul disiplinine girmesi, ocuklarmzn ruhsal, duyusal ve bilisel geliimini sekteye uratarak yllarca srecek olan akademik hayat asndan olumsuz sonular douracaktr. 5 Ya ocuu Zihinsel, Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Adan lkokula Henz Hazr Deildir ocuun okul eitimine katlabilmesi iin gerekli sosyal, duygusal, bilisel, dil ve motor geliimi 6 yatan (72 ay) nce tamamlanmaz. Bu bilimsel ortam dnda kalan ok az ocuk vardr. ocuklarn Bu Geliimleri Tamamlanmadan lkokul 1. Snfa Balamalar Ruh Saln Pek ok Ynden Olumsuz Olarak Etkileyecektir: Ayrlk kaygs rahatszl grlecektir. 5 ya ocuklarnda dikkat sresi ksadr. Dikkatlerini derse (40 dakika) vermeleri mmkn deildir. Bu nedenle yaayacaklar dikkat dankl, dinleme bozukluu olarak adlandrlacaktr. Bu durum ocuun ileriki yalarda eitim yaantsn olumsuz etkileyecektir. Drt kontrol 5 yandaki bir ocukta tam gelimediinden davranlarnn kontroln salamakta zorlanacak, snfta srasnda bekleyemeyecek ve ilkokulda uymas gereken kurallara uymakta glk ekebilecektir. Be yandan nce el-gz koordinasyonunun, ince motor becerilerin, ilemsel dncenin tam gelimemi olmas, soyut dncenin yetersizlii ve dikkati srdrmedeki glkler nedeniyle bu yataki ocuklar renme becerilerinde zorlanacaklardr. Bu yataki ocuklarn okul programlar kapsamnda beklenen kazanmlar karlamamalar nedeniyle, baarszlk olarak yorumlanacak ve gereksiz olarak zeka gerilii, renme gl veya dikkat eksiklii olduu gibi tanmlara maruz kalacaktr. Eitime Balama Yan Aaya ndirmenin nemli Bir Sonucu, Kendini Baarsz Grerek Byyen ve Dolaysyla Kendine Gvensiz ve Baarl Olabileceine nanc Kalmam Nesiller Yetitirmek Demektir 60 ile 83 ay aralndaki ocuklarn ayn snfta eitime alnmas sonucu, 72-83 aylk ocuklarn geliimsel zellikleri bakmndan doal olarak 60-66 ay arasndakilere gre ok nde olacak, onlardan daha hzl renecek, beklenenleri daha kolay yerine getirecektir. 60-66 aydaki ocuklar duyusal ve bilisel geliim farkndan dolay zorunlu olarak snfn daha baarsz ve geriden gelen grubunu oluturacaklardr, yani bu grup daha okula balarken baarszlk duygusuna mahkum edilecek; bu duygu ocuklarn daha sonralar da kendilerine gven duymalarn engelleyecektir. Okulncesi eitimi almadan ilkokul sralarna oturtulan ocuklarmzda okul korkusu ve okula gitmek istememe gibi sorunlar ortaya kacaktr. Okullarn Maddi Koullar, Sralar, Tuvaletleri, Tahtalar Bu Denli Kk ocuklar in Hazr Deildir Milli Eitim Bakanl, okullarda ve mfredatta hibir hazrlk yapmadan uygulamay balatmaktadr. Okuldaki sralar, tahta, klozetler, kaplar, lavabolar, merdiven basamaklar vb. tm ara gerelerin 5-5,5 ya grubuna uygun ve onlar iin gvenli hale getirilmeden atlacak her adm, okulda lavabonun zerine dmesi nedeniyle hayatn kaybeden Efe Boz gibi rneklerin artmasna neden olabilecektir.

Veliler de retmenler de Endielidir lkretim retmenleri, 5 ya ocuklarla almaya ve aralarnda 2 ya fark olan iki farkl grubu ayn snf ortam iinde eitmeye hazr deildir. Bu snflar ky okullarndaki her yatan 1-2 ocuun bulunduu snflarda ok daha farkl olacaktr.

Birok veli, pedagojik olarak henz ilkokul ana gelmemi ocuunu okula gndermek istememektedir. Milli Eitim Bakanl, bu uygulamann yanlln ve sakncalarn grmek ve zm aramak yerine ocuunu okula gndermek istemeyen nrologlardan ya da psikiyatrlardan ocuk zihnen okula balamaya uygun deildir eklinde rapor almak zorundadr diyerek eitim gibi nemli bir alanda yaanan bylesine nemli bir sorunu dorudan doktorlara havale etmitir.

OCUUNUZ N, Tm Bu Bilimsel Gerekelerle 5 Yandaki ocuunuzu lkokula Deil, Anaokuluna GNDERN!


OKULLARIN DAITILIP DNTRLMES RETMEN VE RENCLER N SRGN DEMEKTR!
4+4+4 diye formle edilen sorunlu eitim sistemi retmen ve renciler iin sorunlarna yeni sorunlar eklemi, yeni bir ileye dnmtr. Okullar ilkokul-ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak dntren yasa, AKP iktidarnn kendi siyasi ihtiyalar asnda frsata; retmen ve renciler iin srgne dnmtr. Okullarn ilkokul-ortaokul ve imam hatip ortaokulu olarak dntrlmesi sonucunda, ok sayda renci okulundan ve okul evresinden zorunlu olarak kopartlp, oturduu yerden uzakta farkl okullara ynlendirilmitir. Bu durum, aileler iin servis creti gibi yeni bir harcama kalemi ve renciler iin kanlmaz olarak zorlanacaklar yeni bir zorunlu uyum sreci anlamna gelmektedir. ocuklarn uzaktaki bir okula gndermek zorunda kalan ve servis paras veremeyecek durumda olan veliler ocuklarnn gvenliini salama sorunu ile kar karya kalacaktr. alan veliler, zellikle kadn veliler iin bu srgn, alma yaamndan koparlma anlamna gelecektir.

4+4+4 RETMENLERE SRGN, NORM FAZLASI, HAK GASPLARI DEMEKTR


AKP iktidar 4+4+4 yasasn gndeme getirdiinde, tm itirazlarmza, yasann yarataca maduriyetler konusunda uyarmamza ramen bildiini okumaya devam etmitir. ktidar 4+4+4 ile hibir retmen, renci ve velinin madur olmayacan, itiraz edenlerin pedagojik deil ideolojik davrandn iddia etmitir. Ancak yasa binlerce retmenimizi madur etmitir. lkokul-ortaokul ayrmnn bir sonucu olarak ok sayda snf ve baz bran retmenleri norm fazlas durumuna dmtr. l ii ve iller aras atamalarda byk bir kaos yaanmakta, ilkokullarda norm fazlas retmenler sorunu ne karken, ortaokullarda eitli branlarda ders saatlerinin artmas nedeniyle ciddi retmen aklar gndeme gelmektedir. Haftalk ders yk artmtr. 4+4+4 ile ilkretim okullarnn ilkokul ve ortaokul olarak ayrlmas, okullarn dntrlmesi, nedeniyle ok sayda okulun rehber retmensiz kalacak olmas bir dier dikkat ekici sorundur. 4. snflara din kltr ve ahlak bilgisi bran retmeni girerken; mzik, beden eitimi, grsel sanatlar gibi derslere bran retmenlerinin girmesi engellenmitir.

TAYN VE ATAMALARDA RETMENLERN KAZANILMI HAKLARI ELNDEN ALINMAKTADIR


4+4+4 kademeli eitim sistemi yznden, birok okul snf ve bran retmeni olmadan 2012-2013 Eitim-retim ylna balamak zorunda kalacaktr. Okullarn almasna sayl zaman kald bugnlerde, hangi okulda greve balayacan bilemeyen ok sayda retmen, tayinlerini en yakn okula aldrmaya alsa da bu konuda tam bir karmaa sz konusudur. retmenlerin atama ve yer deitirme ynetmelii ile daha nce 25 olan tercih hakk, yeni yaymlanan klavuz ile 5e drlmtr. Bu durum, birok retmenin atama dnda kalmasna neden olmu ve ciddi maduriyetler yaratmtr. retmenlerin il ii yer deitirme klavuzunda, istee bal yer deitirmesi yaplan retmenlerin, iller arasnda yer deitirmeye bavuruda bulunmas engellenmi, sadece il iinde atamas yaplamayanlarn iller aras yer deitirme bavurusunda bulunabilecekleri belirtilerek baka bir maduriyet yaratlmtr. Bakanln hazrlad klavuza gre il ii yer deitirme ile grev yeri deitirilen retmenler, zr durumundan tekrar yer deitirme isteinde de bulunamayacaktr. Atamalarnn yapld tarihten sonra zr durumu oluanlar dnda, bu durumda bulunan retmenlerin zr durumundan yer deitirmeye bir sonraki yl bavuracak olmas, paralanm retmen aileleri sorununun bu yl artarak sreceini gstermektedir. retmenlerin il ii yer deitirme klavuzuna gre 632 sayl KHKnn yrrle girmesinden nce KPSS sonucuna gre atanan retmenlerin nemli bir blm yer deitirme isteinde bulunamayacaktr. Milli Eitim Bakanl, snava girerek baarl olmu ve snav baarlar nedeniyle kadrolu retmenlie atanm binlerce retmeni srarla yok saymakta, yer deitirme de dahil olmak zere bir dizi haktan yararlanmasn fiilen engellemektedir.

SEMEL OLAN BAZI DERSLER FLEN ZORUNLU OLACAK VE BU DERSLER SEMEYEN RENCLER DILANACAKTIR
Milli Eitim Bakanl, imam hatip ortaokullar ile dier okullar arasnda zorunlu dersler anlamnda bir farkllk olmayaca, farkn semeli derslerde olacan belirtmekte ve Hz. Muhammedin Hayat ve Kuran- Kerim derslerinin ortak olacan sylemektedir. Ancak, imam hatip okullar ve dier okullar arasnda bir fark olmamas, imam hatiplerin orta blmlerinin almas bilimsel ve pedagojik gerekeler ile deil; tamamen siyasal iktidarn kendi siyasal-ideolojik yaklamnn bir sonucu olarak ortaya km olduunu bir kez daha gstermektedir. AKP, Semeli Dersler zerinden Dindar Nesil Yetitirmek stiyor Din dersi zerinden bugne kadar yaratlan ayrmc uygulamalarn ok daha fazlasnn rneklerini nmzdeki dnemde grmemiz mmkndr. Eitim sisteminin ocuk ve genlerin eitim ihtiyacndan ok dindar nesil yetitirmek amacyla yapld dnldnde bu hi artc bir durum deildir. Milli Eitim Bakanl, her ne kadar Kuran- Kerim ve Hz Muhammedin Hayat derslerinin semeli olduunu iddia etse de zellikle tarada sz konusu derslerin zorunlu semeli hale gelmesi kanlmazdr. Semeli dersler ile Bireylerin demokratik hak ve taleplerine snrlama deil, seme hakk salayarak bireylere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir eitim alma imkan tand iddia edilse de yasa ile rencinin ilgi ve yeteneklerine snrlama getirilmitir. Zorunlu semeli din dersleriyle, eitimin her kademesi imam hatipletirilmektedir. Zorunlu Din Dersinin Kaldrlmas ve Anadilinde Eitim Talepleri 4+4+4 ile Yok Saylmaktadr AHM ve Dantayn kararlarna ramen zorunlu din dersi uygulamasna srarla devam edilmesi ve zorunlu din dersi almak istemeyen ocuklarn bu dersi almaya zorlanmas Alevi yurttalar yok sayarak toplumun tek tipletirilmesindeki srardr. Eitim biliminin ve temel insan haklarnn en nemli ilkesi anadilinde eitim talebi yok saylmaktadr. ocuklarn eitim-retim srecinde, fiziksel ve bilisel olarak salkl bir geliim srecinin koulu ve eitim biliminin en temel ilkesi olan anadilinde eitim konusunda somut bir adm atlmam olmas ile toplumsal talepler yok saylmakta, asimilasyon politikalarnda srarc davranlmaktadr. Babakann Gzbebei mam Hatipler in Tm Olanaklar Seferber Edilirken, Parasz, Laik, Bilimsel, Anadilinde Eitim Tamamen Ortadan Kaldrlmaktadr Okullarn dntrlmesi srecinde lke genelinde 673 imam hatip ortaokulu oluturulmutur. mam hatip ortaokullarnn 321i bamsz, 146s imam hatip liseleri bnyesinde, 206s dier okullarn iinde almtr. Hatta baz ilelerde le Milli Eitim Mdrlkleri, zellikle yeni alan imam hatip okullarna bavurular artrmak iin devletin btn imkanlarn seferber etmitir. rnein Tekirda Hayraboluda, le Milli Eitim Mdrlnn ilenin drt bir yannda ast ilanlarla imam hatiplere kayt yaptrlan rencilerin yol, yemek ve eitim masraflarnn mdrlke karlanaca aklanmtr. zellikle yoksul aileler asndan dnldnde, bilinli olarak yaratlan yoksulluk zerinden ailelerin ocuklarn imam hatip okullarna gndermesi sz konusu olacaktr. Ayrca dier okullarda e-kayt zerinden velilere torpil mekanizmalarna, adres deiikliine zorlarken imam hatip ortaokullarnda bu koul aranmamaktadr.

TEMEL AMA ETML, UCUZ VE TAATKAR GC YETTRMEKTR


AKP hkmeti tarafndan eitim sisteminin kademeli ve kesintili hale getirilmesinin emek piyasalar zerinde ciddi etkilerinin olmas planlanmtr. Drt yllk birinci kademe sonrasnda meslee ynlendirme ad altnda ocuklarn raklk veya staj uygulamalar erevesinde dorudan ve erken ada igc piyasas iine ekilmesi planlanmaktadr. Erken yata meslee ynlendirme ile ocuklarn okul ortamlarnn dna karak ucuz ve niteliksiz igc kayna haline dnmelerine zemin hazrlanmtr. letmeler nceden alan saysnn ancak yzde 10u kadar stajyer renci altrabiliyorken, yasa deiikliiyle bu snrlama tamamen kaldrlm ve ocuk emei smrsnn snrlar geniletilmitir. Erken yata meslee ynlendirme, bir taraftan lkedeki ocuk iiliinin yaygnlamasna hizmet ederken, dier yandan da eitimin niceliksel ve niteliksel geliimine de olumsuz etkilerde bulunacaktr. Trkiyedeki genel ve tarm-d isizlik verilerinin halen yksek dzeylerde seyrettii bir dnemde, uluslararas piyasalara ynelik olarak retim yapan byk firmalarn niteliksiz igcnden ok nitelikli igcne gereksinim duyduklar aktr. Erken yata meslee ynlendirme ve meslek liselerinin orann yzde 65e karma giriimlerin sz konusu gereksinimin karlanmas iin balatld aktr.

OCUKLAR ERKEN YATA DERSHANEYE GTMEK ZORUNDA KALACAKTIR


4+4+4 dzenlemesi ile birinci kademeden (lkokul) ikinci kademeye (Ortaokul) ve nc kademeye (Lise) ynelecek olan ocuklarn karsna erken yata dershaneye gitme ve zel dersler alma sorununun kmas kanlmazdr. ocuklar neredeyse temel eitimlerinin hemen balangcnda dershaneye gitmeye ve zel dersler almaya zorlanacaklardr. Bu durum bir yandan ocuklarn psikolojik geliimlerine olumsuz etkilerde bulunabilecek, dier yandan da eitimde var olan eitsizliklerin daha da derinlemesine yol aabilecektir. Gelir dzeyi dk ailelerin ocuklarnn eitimine yeterli dzeyde kaynak ayrmalar mmkn deildir. Trkiyede en zengin yzde 20 ile en fakir yzde 20nin arasnda eitim harcamalar bakmndan 14 kat fark bulunmaktadr. Trkiyede Fen Lisesi rencilerinin te ikisi ve Anadolu Lisesi rencilerinin yars nfusun en zengin yzde 20lik diliminden gelmektedir. Buna karn, her 30 Fen Lisesi rencisinden biri ve her 17 Anadolu Lisesi rencisinden 1i halkn en yoksul yzde 20lik dilimden gelmektedir. Bu temel geree karn zellikle yoksul ailelerin ocuklarnn ikinci drt yldan sonra mesleki eitime ynlendirilmesi salanarak, snf farkllklarnn eitim sistemi zerinden daha da belirginlemesinin n almtr. 4+4+4 dzenlemesi ile mesleki ynlendirmenin ikinci drt yl bana ekilmesi nedeniyle zel ders alma ve dershaneye gitme ya 8e kadar decektir. ocuklara zel dersler aldrma ve dershaneye gnderme, ailelerin geliriyle yakndan ilgili olduundan farkl ekonomik seviyedeki ailelerin ocuklar arasnda eitim eitsizliini daha da arttracaktr. Trkiyedeki aileler ocuklarnn eitimi iin ortalama bir OECD ailesine gre gelirleriyle kyaslandnda iki kat daha fazla para harcamaktadr. 4+4+4 eitim modelinin gsterdii en somut gerek, eitim sisteminin ve ocuklarmzn ihtiyalarndan ok, tamamen siyasal ve ideolojik amalarla hazrlanan ve yasalaan dzenleme ile bir kez daha eitimde ticarilemenin nnn alyor olmasdr. Toplumdan ve eitim rgtlerinden, bilimsel verilerden uzak, onlar dlayarak dayatlan deiikliklerle eitim sistemi, sonu grnmeyen derin bir karanln iine doru itilmek istenmektedir.

ETMDE TCARLETRME UYGULAMALARI HIZLA ARTIYOR


4+4+4 kademeli eitim sistemi ile eitimde bir taraftan youn bir dnm sreci yaanrken, dier taraftan eitim hakk kamu hizmeti olmaktan karlarak piyasa ilikileri iine ekilmi ve byk lde ticariletirilmitir. 10 yllk AKP iktidar, piyasac ve zelletirmeyi temel alan eitim politikalar ile eitimi ve eitim sistemini iinden klmas zor bir girdabn iine itmektedir. Bir taraftan youn siyasi kadrolama abalar srerken, dier yandan demokratik, laik, bilimsel ve anadilinde eitim talepleri grmezden gelinmektedir. Bu talepleri savunanlar, bata Eitim Sen ye ve yneticileri olmak zere, adli ve fiili basklarla, gzalt ve tutuklamalarla sindirilmeye allmaktadr. Eitimin okulncesinden yksekretime kadar neredeyse btn kademelerinde yaanan ticariletirme ve paral hale getirilme uygulamalar 2000li yllarn bandan bu yana belirgin bir ekilde artm, AKPnin iktidara gelmesi ile birlikte hz ve younluk kazanmtr. 2001 krizi sonras oluan siyasal kaos ortam zerinden iktidara gelen AKP, iktidarda olduu 10 yl boyunca, nceki iktidarlarn uygulamalarn aan derecede eitim alannda ticariletirme uygulamalarn hzlandrmtr. Bte iinde snrl, ancak sosyal harcamalar iinde nemli bir paya sahip olan eitim harcamalar, AKP dneminde ihtiyac karlayacak dzeyde artrlmam, okullara denek ayrlmamas nedeniyle fiziki altyapdan, eitimin niteliine kadar pek ok alanda yaanan sorunlar giderek iinden klmaz hale gelmitir. Son 10 yl iinde eitim btesinden yatrmlarna ayrlan pay drt kat azalarak, yoksul halk kesimleri ocuklarnn eitim maliyetini stlenmek iin daha fazla ykmllk altna girmek zorunda braklmtr. Son 10 Ylda Halkn Cebinden Yapt Eitim Harcamalar Hzla Artmtr AKPnin iktidarda olduu son 10 ylda, merkezi hkmetin eitim finansman iindeki pay hzla azalm, buna karn hane halknn eitim harcamalar istikrarl bir ekilde artmtr. Baka bir ifade ile merkezi hkmetin eitim alanndaki kaynak kullanm dtke, halkn cebinden yapt eitim harcamalarnn miktar ykselmitir. Getiimiz 10 yllk dnemde yaanan ve dikkat ekici olan esas deiiklik, eitimin finansmannda yerel aktrlerin, zel ya da tzel kii ve kurulular ile il zel idareleri gibi yerel idarelerin eitimin finansmandaki paynda grlen arttr. 20022003 Eitim-retim Ylnda ilkretimde bir renci velisinin yapt yllk eitim harcamas 720 TL iken, aradan geen 10 yllk dnemde bu rakam 3 bin 200 TLyi am, baka bir ifade ile velilerin ocuklarnn eitimi iin ceplerinden kan para 4,5 kat artmtr. 4+4+4 kademeli eitim uygulamas ile daha da artmas beklenen eitimde ticariletirme uygulamalar sonucunda velilerin cebinden yapaca eitim harcamalarnn daha da artmas kanlmaz grnmektedir. Eitime Bteden Ayrlan Pay Yetersizdir AKPnin iktidarda olduu son 10 yln bte rakamlarna bakldnda, artan renci saysna karn MEB btesinin, ortaya kan ihtiyac karlayacak kadar artmad grlmektedir. AKP iktidar dneminde Trkiyenin a atladn iddia edenler, bor almak dnda dier tm alanlarda olduu gibi, eitim politikalarnda da snfta kalmtr. Eitime bteden ayrlan paylar bu durumun en somut kant niteliindedir. stelik eitimde bteden ayrlan payn ortalama %71i personel harcamalarna ayrlmakta, eitimin finansman byk lde rencilerin, dolaysyla renci velilerinin omuzlarna yklmaktadr.

Yllar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MEB Bte Pay ve Milli Gelire Oran MEB Btesinin Merkezi Bteye MEB Btesinin Milli Gelire Oran (%) Oran (%) 7,61 6,91 8,53 9,53 9,50 10,42 10,51 10,64 9,80 10,92 11,16 Kaynak: Milli Eitim statistikleri rgn Eitim 20112012 2,66 2,85 3,00 3,07 2,95 3,40 3,13 2,51 2,74 2,81 2,75

AKP iktidar dneminde MEB btesinden yatrma ayrlan pay, yllar iinde istikrarl olarak azalmtr. Bteden en ok pay eitime ayryoruz ifadesi sadece kuru bir propaganda olarak kalmtr. Bte kaynaklarnn byk blm zorunlu harcamalara gitmekte, renci velilerinin ceplerinden yaptklar eitim harcamalar srekli olarak artmaktadr. MEB Btesi ve Eitim Yatrmna Ayrlan Pay MEB Btesi Yatrm Pay MEB btesi MEB Yatrm Btesi (%) 17,18 14,53 9,68 8,27 7,49 6,98 5,66 4,57 6,32 5,85 6,64

Yllar

2002 7 460 991 000 1 281 690 000 2003 10 179 997 000 1 479 050 000 2004 12 854 642 000 1 244 150 000 2005 14 882 259 500 1 230 306 000 2006 16 568 145 500 1 411 498 000 2007 21 355 534 000 1 490 000 000 2008 22.915.565.000 1 296.704.000 2009 27.446.778.095 1.256.188.195 2010 28.237.412.000 1.785.327.000 2011 34.112.163.000 1.995.625.000 2012 39.169.379.190 2.600.000.000 Kaynak: Milli Eitim statistikleri rgn Eitim 20112012

AKPnin iktidara geldii 2002 ylnda Milli Eitim Bakanl btesinin %17,18i yatrmlara ayrlrken, 10 yllk iktidar srecinde bu pay srekli azalm ve 2012 ylnda 2002deki rakamn te birine kadar dmtr. 2012 ylnda MEB btesinden yatrmlara ayrlan payn 6,64 olaca tahmin edilmektedir. 20112012 Eitim-retim Yl banda hayata geirilecek olan eitimde 4+4+4 sisteminin ilk admda en az 30 milyar TLye ihtiyac olduu dnldnde, eitim yatrmlarna ayrld iddia edilen payn sadece sembolik kalmas kanlmaz grlmektedir. Genel bteden ve MEB btesinden yatrmlarna ayrlan paydaki azalma yurttalarn eitim maliyetini stlenmede daha ok ykmllk altna girdiini belirgin olarak ortaya koymaktadr. Eitim harcamalarnn finansman kaynaklarna gre dalm, eitimde maliyetin faturasnn her geen yl veliye daha ok yklendiini, velilerin yapt harcamalarda orann Trkiye gibi gelimekte olan lkelerle ayn oranlarda olduunu gstermektedir.

FATH PROJES: AKPNN RANT PROJESDR


Bandan itibaren usulszlk ve aibe iddialar ile gndeme gelen Fatih projesi, 4+4+4 dzenlemesinin sonuna adeta ilitirilmitir. Kendi iinde birok sorunu barndran 4+4+4 deiikliine bir de Fatih Projesi eklemlenmi, projenin Kamu hale Kanununa dahil edilmeyecei karar alnmtr. Bu sre, eitimdeki sorunlarn teknolojik gelimelerin kullanmyla zlebilecei yanlsamasn yaratmtr. rencilere cretsiz tablet datm parolasyla gndeme getirilen Fatih Projesi, btn okullardaki snflarn akll tahtalarla donatlmas her renciye bir tablet bilgisayar datlmas, internet altyapsnn kurulmas, ierik ve mfredat yazlmlarndan olumaktadr. Proje kapsamnda ilk aamada snflarda kullanlacak akll tahtalar ardndan 12-15 milyon arasnda tablet bilgisayar almnn yaplaca tahmin edilmektedir. Birok branta retmen a olan okullardaki rencilerin, tablet bilgisayardan izleyecei bir dersle a kapatamayaca, bunun retmen-renci arasndaki yz yze iletiimin yerine geemeyecei aktr. Ayrca bu szler ayn zamanda retmenlerin snflarda gerekletirdikleri grevin yeri doldurulamaz bir uzmanlk olmad vurgusunu da tamakta ve retmenin emeini de deersizletirme abas iermektedir.

Fatih Projesi kapsamndaki akll tahtalardan tabletlere, ierik yazlmlarndan internete kadar pek ok alanda Kamu hale Kurumu (KK) devre d braklrken, bunun zerinden yaklak 100 milyar liralk rant salanmas sz konusudur. Bunun yan sra en az 12 milyon renciye datlan tabletle birlikte internet balants satlmas planlanmaktadr. Gelecek 15 yl iinde aylk balant en dk 10 TL olarak hesaplandnda, Fatih Projesi ile sadece internet balants zerinden 15 milyar dolarlk yeni rant kaps alaca grlmektedir. Fatih Projesiyle sz konusu programn rencilere para ile satlmas gndeme gelecek ve 15 yl iinde toplamda 10 milyar dolar ile 20 milyar dolar arasndaki parann velilerden alnmas sz konusu olacaktr. Dnyada bilimsel olarak halen aratrlan ve etkinlii kantlanmayan eitimde bilgisayarl teknolojilerin kullanm Trkiyede okullarn ve eitimin ivedi ihtiyalar gz ard edilerek alelacele devreye konulmutur. stlenici firmalarn karn arttrmay hedefleyen bu projenin eitim sistemini yeniden yaplandran bir dzenlemeye yama yaplmasnn yanl bir tutum olduu ynndeki itirazlar Milli Eitim Bakanl tarafndan dikkate alnmamtr. Trkiyenin eitimde Fatih Projesi gibi rant projelerine deil, eitim sisteminin gerek ihtiyalarn gzeten dzenlemelere ihtiyac vardr.

ETM SEN, AKPNN YEN ETM DZENNE SESSZ VE TEPKSZ KALMAYACAKTIR


Eitim Sen, yasa gndeme geldii gnden itibaren srdrd mcadelesinden bir an olsun vazgememi, toplumsal muhalefeti rerek ocuklarmza, geleceimize sahip kalm diyerek toplumsal muhalefeti rmtr. Bu yzdendir ki Genel Sekreterimiz ve Merkez Kadn Sekreterimiz bata olmak zere birok ynetici ve yemiz, bu srete yaptmz eylem ve etkinlikler su unsuru olarak gsterilerek tutuklanmtr. Eitim Sen, eitim sisteminde yaanan ticariletirme uygulamalar ve eitimi dinselletirme admlarna kar toplumun en geni kesimleri ile birlikte yrtlecek birleik bir mcadele hattnn oluturulmas, herkese eit, parasz, laik, bilimsel ve anadilinde eitim mcadelesinin glenmesi ve toplumsallamas iin bir dizi eylem ve etkinlik karar almtr. 4+4+4n getirdii olumsuzluklar ile ilgili olarak, Austos ay iinde, hazrlam olduumuz dosya ile emek ve meslek rgtleri, sendikalar ve demokratik kitle rgtlerini ziyaret ederek, geleceimizi yakndan ilgilendiren bylesine nemli bir dzenleme zerinden ortak bir mcadele hatt oluturmaya alacaz. Austos ay boyunca yrteceimiz ve Eyll aynda younlaacak hazrlk almalarn Trkiye apnda btn illerde yrteceiz. Bu srete:

Eitim yasasnn madurlar ile bir araya geleceiz. Okulumu geri istiyorum, 5 yandaki ocuumu ilkokula gndermiyorum, Herkese eit, parasz, laik, bilimsel ve anadilinde eitim istiyoruz gibi talepler erevesinde toplumun tm kesimleri ile birlikte halk toplantlar, basn aklamalar, imza kampanyalar vb. etkinliklerle geni bir kampanya yrteceiz. 11 Eyllde Trkiyenin drt bir tarafndan (Edirne, zmir, Trabzon ve Diyarbakr) yry kollar oluturarak taleplerimizi ve tepkimizi dillendireceiz. Yryler sonrasnda 15 Eyll Cumartesi gn Ankarada merkezi bir eylem ve basn aklamas gerekletireceiz.
AKPnin eitim biliminin en temel ilkelerini gz ard ederek hayata geirmeye alt 4+4+4 dayatmasna kar tepkilerimizi, tm Trkiye apnda kitlesel ve yaygn eylem ve etkinliklerle gstermeye kararlyz. Milli Eitim Bakanlnn srecin bandan itibaren tarafl ve yanl bilgilendirme almalarna kar herkesi, ocuklarmzn ve lkemizin geleceine hep birlikte sahip kmak iin ortak taleplerimiz etrafnda birlemeye ve birlikte mcadele etmeye aryoruz.