You are on page 1of 2

                Fantasi kring en gammal sägen från Prag

Jag är ett gammalt vattentroll
Kabourek är mitt namn
Mitt hem är under broarna
där Moldau drar fram

Djupt ner i mörka vatten
ligger stenarna på rad
månen lyser vit
över Kafkas gamla stad

Människorna längtar
efter frihet efter fred
vandrar kring i gränderna
när månen den går ned

Men i det stora huset
med Certovkas gamla kvarn
bland hundar och bland katter
jagar Djävulen ett barn

Jag är ett gammalt vattentroll
Kabourek är mitt namn
Jag mött så mången vandrare
vid Malá Stranas strand

Mitt hem är under broarna
där Moldau drar fram
Jag känt så mången drömmare
som härifrån försvann

Måhända kanske någon
eller alla av dem dog
själv drömmer jag om bocköl
ifrån Svarta Tjurens krog