Konsultasi Islam

Mengatasi Masalah dengan Syariah

Hukum Aqiqah Setelah Dewasa
P s db F r Ma u p d 1 Me20 ot y ai e d ' f a a 3 i09 r Tanya : Kalau kita dulu waktu lahir belum diaqiqahi, wajibkah aqiqah ketika kita dewasa selagi mampu? ( rn B n u g Hau , a d n ) Jawab : A a (u ) ed p tu a a a m maa ha ia sta dw s (ag )Pertama, ed p t d 2 d a pn a a fq h d l a sl qq h e l e aa b l h. a eh i pn a a bbrp tb’ , a u‘ta, l snA-ahi a In Sr , g pn a a I m S ai eea a a i y i Ah `A- a l sr d n b u in j a ed p tma y fi i n t Ha B , i u ’ , I m A- f ls-y simah bS ai , a st r a a d rI m A ma . rk ma l f ayS ay ( z a y fi d n au i y t aima h d Meea Qa a ’ ) w meg tk noa gy n w kukcn a e m da ia i i n a k n( n aa a rn a g a t ei y bl l u i q h, s n h a mustahab) n a ia i q du meg qq h dr y sta dw s. aly a a hh dsia a A a R b h a b S W meg qq h in a e l e aaD l a d l a ir y t n s A a w Na i A i eh i n a w n a ia i dr y sn i sta nubuwwah (i g a sb g i a i ( B ia i in a edr e l i i eh da k tea an b) HR a q; n . h As-Sunan Al-Kubra,/0; 930 Mushannaf Abdur Razaq, o 90T a rn d l Al-Mu’jam al-Ausath n 10; h h w d l n 76; h ba i a m a o 06T a a i a m a Musykil Al-Atsar n 83. o 8) Kedua, pn a a Maky hd nr a a lnd rI m A ma , a gmey tk noa gy n ed p t l ia a i y ta aima h d y n i w i n aa a rn a g w kukcn a e m da ia i ia meg qq h dr y sta dw s. l a n a qq hi a t ei y bl l u i q h, d k n a ia i in a e l e aaAa n y a ia t q t i eh s u dsai k nb g a a , u a b g a a .a iin kt a pr meg qq h dr y sta i r ta a iy h b k n a in k Jd sa a i k el n a ia i in a e l y a d u i eh dw s. e i i , a iA a R y n mejak nNa i A meg qq h dr y sn i dnl e aaSln t h ds n s A a g ne sa a u l bS W n a ia i in a edr iii i i a d a shn g t a l a mej i al Hi mu dn‘fn h Ahkamul Aqiqah, l 5; h i eig a i k a k na d l ( s d i Aa a , f d y d i . a hm.9AlMufashshal fi Ahkam al-Aqiqah, l 17May m Irhm Hid, hm. ; ra ba i n i 3 Al-’Aqiqah fi Al-Fiqh Al-Islami, hm.0; A i K lu, l 11M. db a l k Ahkam al-Udhiyyah wa Al-’Aqiqah wa At-Tadzkiyyah, l 4) hm.4. D rpne snd aa, a a smbr ebd a pn a a y n ua a a hprean ai ejaa itsn mp k u e prean ed p t a g tma d l ebd a l a pnla t h d ph ds n s A Sb ga ua me ma k nh dsesb tspr I m In eii e a a a iA a R . ea i l an r n ma l h a a it eu,eet ma b u e r i Ha r l sa n ( j A- q l iFathul Bari,21)I m In A dl arAl-Istidzkar,536,ma D a a i a A a 1/2,ma b u b i r( B 1/7)I m zh b ( Mizan Al-I’tidal,/0)I m In A- y i A- u ia ( 250,ma b u l ym la z h Tuhfatul Wadud, l 8)d nI m Qa J y hm.8, a ma
konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/ 1/9

Na a iAl-Majmu’,/3)I m Na a i ek t, dsn h ds ai k rn meuu blu ww( 842.ma w w braa Ha iii a ib t, aea n rt ea ” l ” i d a tr pr a a h dsy t d p t inaa ei y t a i a e a a Abdullah bin Muharrir y n dsp k tkl h n y .Alw n r a g i a ai e ma a n a( e e Majmu’,/3) 842. Na n Nahrd i A-la ie hmeetua gh dsesb t a meiiy sb g i a i mu , si dn l b n ta u A l nli l i n a it eu d n nln a ea ah ds r a shh ( a i.As-Silsilah al-Shahihah, o 76. n rt l la i a iA a R t n aa mp n a n 22)Meuu A- b n, ds n s A e y t me u y i A h r da u isnad ( lr eia aa )Pertama, ai b ul bnMu ar, ai td h d rA a R . ju pr y tn. a w d rA d lh i a h rrd rQaa a , ai n s A i Jlrnl y n dnl l hk rn a a b ul bnMu ar. a iih a g iii ma aea d A d lh i u a ae a h rrKedua, ai l ia bnJmi i d rA- t m i a l Ha s , d rA d lhbnA- t n a i A a, ai sma hbnA a, ai n s A Jlr eu ii ai b ul i l s n bn n sd rTu ma i n sd rA a R .a kd an a Mu a u o hA-la i i g a ju pr a aa y n b i ( l l b n da g p a r ei y tn a g a isnaduhu hasan)sja dn a pnla e A n l w k ,e l eg n eii an an I m A- ia d l Majma’ Az-Zawa`id (/9. ma l t mi a m Ha s a 45) Tra pnla sn dh dsI m T qy d i A - b a i n aa a l h y st sn d ek i eii a a a i ma a iu dn nNa h n mey tk n e n a au a a t an , ma d rsauh dst a brr h dst l hscr mul . ea bs j i a ii me u y i aiu t a i i k eat a ii e ,d i u ma eaa t k Sb b i a h dst mp n a a a d u sn dln kca j a hi a imey tk nh dst t a dr a ak nkca me liau a a a , eu li a l ds n aa a a ii i k iw y ta eu l lu st i ik h ud i i a sn dsj (a iu dnA - b a i a a a .T qy d i nNa h n, a Al-Syakhshiyyah Al-Islamiyah,/4) 135. B raak nii a cn eu gp d pn a a pr may i oa gy n w kukcn a e m ed sra n, miedrn a a ed p t et , a u rn a g a t ei y bl k a t l u da ia i i n a k nmeg qq h dr y sn i sta dw s. ea d ly n i q h, s n h a q du n a ia i in a edr e l e aaSb b al a g i i eh i med sr y (a iA a R )meu a a h dsa i, n ig t d ju pr a aa lny n n aai a h ds n s A, rp k n a ishh megn a a aa r ei y tn a a g n l w i shh Wallahu a’lam. ] a i. [ Yogyakarta, 11 Mei 2009 Muhammad Shiddiq Al-Jawi E t ii i lk np d 1 Me20 p d 3 7 m d nds a d l Ia a . eg nk i aa nr n dt i a a a 3 i09 a a : p a imp n a m b d h D n a a k t: i us 0 i a t a ia . n a i megk tst ptn g p naa at eii lu R S2 pn u a . n a qq h A d bs n iuiea a g a a ts rkl me li S . eg mp n A d a i i n a 0 bs t g a a tn g p n aa l a tua d rsumusn i. i i g l n a g a a ,tu a k a tn aii s edr an k c t i

25 Tanggapan to “Hukum Aqiqah Setelah Dewasa”

1 Arrahmanh .

berkata

2 Me20 p d 1: a 2 i09 a a 0 1 m 3 P kS idqd Jw, a a et tn a p r ua td kshh nsauh dta a a tk a hd i ra ik d pr na g n aa l j e ma h p ea ia u t a i p k h d s sb in ameuu k ia f h lhsl tkkt t g a a sja l y dsb ta dm ea y , n rt a h i , k d q b e ma j i i g l n a ma n g i uk n l a an k a a e h dtt . l h l id a ia shdw s &p rbi y lna .h l d u a ej ’ , a i s Dm ai a lqq h t e aa d u r g a d so t h h br ma h sb n l k i a a a so tabhdb Slni b n a sk l ma n sn a y dsp k to hslrhua h l tsi s. e i t a y k ea a l 2 u n h g i a ail e u l a a u i a e e u ma a a kshh nh dt y shn g tkpr meg mbl ed p t tsu t h dt n y k n ea ia a in a eig a d el n a i n a a aa sau a ima a g s u p s l i ssameuu pkrnkt sn i. e h eu i n rt ii b a i edr a i
konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/ 2/9

Bl as a 2 mala .

berkata

6 u i09 a a : p Jn 20 p d 1 5 m 1 A sl a iu w w . s a lk m r b a mu a Maf td sy ma tn aB g i n h k mn aia i me k k npmea a a ia a Us z a a u a y . a a a ma a u u y j kt l u a e sn n qq h k a a scr o l e a nn ma a i i sl tl? a i n h k mn a Tr k s p kaa eaa ni n mu a b y kt a h ui B gma a u u y ? ei ai a ts n a a s ma h j aan a a bn y. w Wasl a iu w w s a lk m r b a mu a Bl as a

mukhlis habari berkata
1 D smbr 09 a a : p 0 ee e 20 p d 1 1 m 2 sig ta a ek kt brqq hmeg qq h dsn a k nu tkmey kia e a sy kt a i ea ia / n a ia i i n h a nu n i a u n as n k pmoo g nhw nt sb tspr h ly q ra . a ukt me k k na ia scr e tn a e a e eu,eet a a ub n k l i r i n a a l u a qq h eaa a o l e a kt btl e l n a ii a ua ia t sb t ika a a h k mn a ni d n i e - t mey kn k l qq h e eu dl sn k n u u y n a ub u a r a b l / hd nj a d ksl a meuin ma n k, salha ia n a e psh o hs ,a i a a ea h n n l a a a i y aa qq h y t a a e a k a s n l t k rn sd hkt nak nu tka a kt. aa ua m aea u a i i a nu n k i w lh ’a a t a l l Bl as a 3 iekma .

berkata

2 Jl 09 a a : a 5 ui 0 p d 8 3 m 2 3 A sl a iu . y ma br n a etn a a a kh rsnd l a io drp k n s a lk m.a a u et y t a g p k h eaua a m qq h i a a a mu a s a n a u d l bnu smbl k mbn ? a a a bs dg ni eg nme eia a l r a a m etk e eh a ig? p k h i ia tdn a a i a mbr n maj i h k ay ( h ra eg nk mbn ) ea a rn t dk t a gsa iielt ua gk rn skt s ag dn a a ig kp d oa g e ea y n atn t i h tn aea a i e r rl i krs? ea?? t i k s u tkj a a n aWaa mu lk m e ma ai nu a b n y . sl a iu r h w a a Bl as a 4 ogie .

berkata

2 Spe e 20 p d 5 6 m 3 et mbr 09 a a : p 0
konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/ 3/9

S b a aa , aa a dr ii ea2 eg n , egth a a a gkt ign a isa lh u h n lh S rn mo en n bn r bru apn e u n p y i n ik n ny Al l a a a dd p t ainentNa naw n b g k mi gbaa i na a ta u tk ia a d rIt e r , mu f a , a i a y i dmit b nu n nu s mey mp ia p d may rk t a nk rn rf esk d n kcw jg , aea g n a a n a a saa a n mu ua g e rni a a g ee au ak rn y k e k mi gn a Ha i-y , u a skd r rn asmo a nu h l ay lnd p t a i ik n dtn ab k n eea at y .e g u tk a h l g a a a n s i i dtmpk nb k nskd r rn a i a ia u a eea at y . i smo a lhmeih imi e g Al a r oa i d , n Bl as a 5 Miftahur .

berkata

3 Noe e 20 p d 4 8 m 0 vmbr 09 a a : p 4 Tr K s … ei ma ai h Jd n etnh a i gr i… i Bl as a 6 fitria .

berkata

8 a u r21 p d 4 4 m Jn ai00 a a : p 3 asl aa u w w s a li m r b a mu lk mafa an i br n aa a a b l oa gy n sd hmeig ad a ia k n kn a sy ign et y ,p k h o h rn a g u a a e nn g l iqq h a , r smaa a iy ,rn ta e m meg kk h a a ru dtn g tn g p n e s b yn aoa gu bl u n a ia k n l h m,i g u a g a a ma u scp ty ,i n g eean a t g u du t i k s sblmn a s e ma ai ee r h u y, l wm Bl as a 7 iriani .

lubis berkata

8 rt 00 a a 0 1 m Mae21 p d 1: a 1 aslmu lk m. s dsy ma btn a olqq h a a i kt meg qq h a a a s l a iu ut a a u e y saa ia .p bl i aa a a a a a n a ia k n n k kmu i ka a g i a a su aa nu ma a br makmu i p d sa su aa i e da ip n gl n k a d r u tk k n es , e da a a ata d r kt n s a n a i p l gda mbrk d aa p na l bri a gkp d a a kt aa dsl a t ua ime ei a o tu u mpo ei u n ea a n k i tu i a n u n p s a a mk kp d kt, a a n h k mn a s d ea a i b g i a u u y ut ? a ma a bl as a Bl as a

konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/

4/9

8 idha .

berkata

5 u i00 a a : a Jn 21 p d 3 9 m 3 asl ’a u .a utd sy ma br n ak la a d a ia t u t a d p tn k n s a a i m. k s z a a u et y . a n k iqq h e si k i oo g a a mu lk p a a . o r d k mbn , a y d a y k rnsj.ub g i n utd ? ea g a a a i sd hbsr a ig, n a o su ua a . a a h ai t ma a s z sd n k n n k t u a ea. a u Bl as a

Bos berkata
1 Noe e 21 p d 9 6 m 3 vmbr 01 a a : p 5 K lg kp tn k mbn n ma y b k na ia , a a oo g a ig a n a u a qq h. o Bl as a

baehaqi Darussalam berkata
1 Me21 p d 8 5 m 5 i02 a a : p 4 hh mafia ee s d , a g kp tn k mbn , a n a u a a ia , ee a, bnrt zk l a oo g a ig n ma y b k n qq h. y a o

9 radith .

berkata

2 ui00 a a 1 5 m Jl 1 p d 1: a 2 1 A sl ’a u Maf utd ,eetra iny A L H a a sy l id ndpri k n s a a i m, a p s zsbna l Isa L A n k a aa r a iekr a a mu lk a g h a la i a a ed kme ka a a a ia ,a ia a a irblm pra d a ia - a a a e k, y hn a l s l sn k n qq h tp sy d n s i e a t u en h iqq hi p k h , h rs qq hu tkk mi uuaa a a k mia ? au a ia nu a d l tu n k a sj a Bl as a 1.Dhani 0

Mulyana berkata

2 Jl 00 a a : p 0 ui 1 p d 8 5 m 2 4 A sl ’a u putd , s a a i m, s z a mu lk a Tma sy bri ma a ia t a iia p d h rk- ao e 0 e n a a ena u qq h e p t k a a ai e t kt t d 7 4
konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/ 5/9

k rn l i 5 h rsb y l i ua g e h 0 aii a i hr b a , b g i n h k mn a tuaua n a aa ma a u u y aa trn y ? t u ck rnb y n a a a n ? e s u ua a i y b g i a. r ma . sblmn a a a cp a b n a t ia s aa j a a n a ee u y sy ua k n a y k e k mai tsa b n y . r h w Bl as a 1.cheluz 1

berkata

2 Jl 00 a a : p 5 ui 1 p d 5 5 m 2 0 txno y h ifn a Bl as a 1.rinaldi 2

berkata

1 Oko e 21 p d 2 7 m 4 tbr 01 a a : p 1 su rny a h… y ka a k i smo al kt sma i br mb hd l ra g ntn aa a ii e gi mu i e kn et a a m u n a a y j b n. a a a w “ L A mec tk nssaui tkpra s -a a a g dn a inAl y n ta A L H ni a a eu t t a en h i s , p l i eg n z lh a g e h p u a i” a i a l me eia hd y hkp d on y bs me kra b g i n sp y ia iiesb r e mbr n ia a ea a rg g i k a mii n a a k ma a u a as m n t ea k l r ma ama ame u meiy n cn ghiidn a kt mea g p aa meg u a a n - n , l i da a g a g i n. eg n i a . a n g a itu n g n k n meik aa y n p pif Al a a t u sy n kp d kt. da e rh a g o si. lh k n e sa a g ea a i . t. a r a Bl as a 1.andi 3

sofian berkata

2 Oko e 21 p d 7 2 m 3 tbr 01 a a : p 4 asl ’a u s a a i m… a mu lk p kutd , y ma tn a a a n h k mn a ern a a y n sd hmeig atp a s z a a u a y , g i a u u y soa g n k a g u a a s b ma nn g la i , blm d a ia ip k hmai shd a ia ? h npne sn y …t i k s . e u iqq h. a a a s a iqq h mo o ejaa n a e ma ai h l r h Bl as a 1.rahmat 4

berkata

3 Oko e 21 p d 9 4 m 0 tbr 01 a a : p 5
konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/ 6/9

A sl ’a u putd , s a a i m, s z a mu lk a B g i n ssoa gy n sd hma u tp blm a io ,ea gsk rn ign aa ma a eern a g u a mp ,a i e u qq h sd n eaa g n i brub n ma a a gh rs ia uu a ! eq ra , n y n au dd h lk n A a a dn a brub nbs meg a ta io n a tubs meg g ra a io n a p k h eg n eq ra i a n g niqq h y aa i a n u uk n qq h y ? Mo o pne sn b g i n y n t b i…! h n ejaa , a a l ma a a g e a r k Tr k s …p k ei ai a …. ma h Bl as a

Bos berkata
1 Noe e 21 p d 9 3 m 3 vmbr 01 a a : p 5 B y k l ebd a pn a a n k a prean ed p t i Bl as a 1.sri 5

haryati berkata

4 vmbr 01 a a : a Noe e 21 p d 5 7 m 3 asl a iu p utd , s a lk m a s z a mu a a sy p n a aa, a sa sy dt i kr ,a a ubkna ia u tksa , a a u y n zrk l u mia a ir o e ma ej sy ma ii kk h nu u mi a a a ui hsd h6 l ii ir kj l md la u a bn n dt i r h l l e ma . tp smp ieaa gsy blm me sn k nn a aea s b y kpr a lnj u n a ia ask rn a a e u l a a a y k rn mai n k eel n a , a g a h u id u tka ia bm a a nu kk h l d a a a gh rsa aa u a ,p k hn zr y h rsa aa u a sgr,tubs p y n au sy l k n a a a aa n a au sy l k n eeaaa i k k a dl u a n nie l u n n a esda?? ik k n a tsta a g y t ei ? a eh r ? Bl as a 1.saprin 6

hutagalung berkata

5 vmbr 01 a a : p Noe e 21 p d 2 4 m 4 asl a iu w w s a lk m r b a mu a bra apr n anta dp p ra d l ra giik nt a i w b n y t a eb g i et y a e h ia ak n a m u n n a a e p j a a n a i k a l a t a d dsr k nbr ma etn an y aa me n sy y n t a mee k n aj a i t a es ea a pr y a n a tu ma g a a a g i k nmu a y ,k a d i me n j a a n a a y dkr a k e i ea y ,a d r su aa i y n ma g a b n y h n a iimk n e ma pn n asu aa a d r kt a g w i l a me aa etn ant sb tia br mb hi n a ai etn ant sb te l mb c pr y a e eu t k et a l y d rpr y a e eu sta a r d a mu a r eh dbr aa a a .emau sy .o n pne snt i k s w s l iei j b n t k w r sk a atl g ejaa e ma ai as a o l r h am Tanggapan :
konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/ 7/9

Perlu diketahui bhw byk sekali pertanyaan yg belum ada jawabannya di blog ini. Bl as a 1.Arik 7

berkata

5 vmbr 01 a a 1 3 m Noe e 21 p d 1: p 5 ªª u u y a a i oa gta ia meg qq h a a -n k y t a i ek lk l h k mn a p bl rn u t k n a ia in ka a n a e p bra-a a d t i i me k k nk ra d h rR y Iu A h . h npne sn y . l u a ob n i ai a a d l d aMo o ejaa n a a l D nsa iin kt sb tn i k ra t a i iausien aa a oa gta y blm a atn a a e eu ign ub n e p d st i t y t sma rn u n a e r t s r u da ia i ª gh rs ik k na a t sb tªªei b i meg qq h dr y sn i i q h. y au dl u a n k e eu. l h a q ª a r b k n a ia i in a edr i i sblm me k k nk ra . ee u l u a ub n a P d it y oa gta y meaa ia ma uu tkmeg qq h a a -n k y . a i a ani a rn u n a rs t k mp nu n d n a ia in ka a n aT p meeaei ga k ra d h rR y Iu A h . a k nmeeau a u a me k k n rk l h i ub n i ai a a d l d aB h a b t rk jg sd h l u a a pra a u tkn i h j h 21. ea l i h npne sn y … es p n nu a a tn 05Sk la mo o ejaa n a i k i ig l Bl as a 1.Bos 8

berkata

1 Noe e 21 p d 9 9 m 3 vmbr 01 a a : p 4 Al s m. K lgt j i abd n h k m a ia ? a i a w j o k u u qq h o u d i Bl as a 1.MISWANDI 9

berkata

2 a u r21 p d 9 9 m Jn ai02 a a : p 4 ME NUR P ND P TS Y ,QI UT E A A A AA QOH IU Y NGB R KOR NGT NY T A E HA A UA A ME UP K N T B A S B L R A A E US N E E UM A KD WA AK L U OR NGT NY T K NA E S ,A A A UA A D MA U S MP I NA D WA AB R R I UNA A QOH G URL BH B I MP A A A K E S E A T, S H QI UG ,E I AK K L U S A D WA AB R UR A .A AC ND R A A D H E S E K B N. Y E E UNGP ND P TK D … S E A A E UA TI . RMS Bl as a

konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/

8/9

2.Yusrie 0

berkata

2 Jn ai02 a a : p 0 a u r21 p d 4 2 m 5 As s d sut z , a s ma tn a n ks sh4 a s asa ii l a a gd a ia k ra ymeaa l y u a y …a a y d d n mp iatn bm d y iqq h an s rs bm sn g pd nukiu a h th nd ns l s a a a t q ra . n y hs a g u ,a t d ld a a u p y g w d y uk ub n. a g r ma dd h lk nmh pne sn y . lms ia uu a , n ejaa n awk l l . m Bl as a 2.hasan 1

berkata

2 Jn 21 p d 1: a 6 u i02 a a 0 3 m 2 as ’a u ut a a a ky utl gu gsjsa n n a n eaa ia u tk smua i m sk i h l a s a sn a y mo a y megn iqq h nu l lk . f u ? n a a a . a sy pr ma eu r th nk 2 eu r b l ku rp d hs t a a n ka k a a et brmu 3 a u e brmu 6 ua la ti a mp n p s n a n kmu i kd a n kt b t ig ad l k a anblm d a ia i etn an a e da eu a a r u mnn g l a m e d a e n s a u iqq h, r y a y ” p a b g i n cr meg qq hn a s mo o pne sn a stma ai w s l aa ma a aa n a ea iy ut h n ejaa y utr k s as a ? l .i h am Bl as a « ea a a m T tn ny n Td kIa B rd d l aa a a g ia s mi a l Sp tr srlh» eua Nahul a

Bo p d Wod rscm. TmaA des9 l A des iln . l a a rPes o | e : n ra0 o h n ra Vku d g . e

konsultasi.wordpress.com/2009/05/13/hukum-aqiqah-setelah-dewasa/

9/9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful