Programová štruktúra na jeseň 2012

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

SOBOTA

NEDEĽA

7:00 - 7:15

7:00 - 7:15

7:15 - 7:30

7:15 - 7:30

7:30 - 7:45

7:30 - 7:45

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

7:45 - 8:00

7:45 - 8:00

8:00 - 8:15

8:00 - 8:15

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Správy

Správy

8:15 - 8:30

8:15 - 8:30

Správy

8:30 - 8:45

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

Ranné správy

8:30 - 8:45

Správy
Bago R

8:45 - 9:00

9:00 - 9:15

Správy
9:15 - 9:30

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Slovensko
dnes R

Slovensko
dnes R

Slovensko
dnes R

Slovensko
dnes R

Slovensko
dnes R

Šport + R

Šport + R

Šport + R

8:45 - 9:00

9:00 - 9:15

Správy
9:15 - 9:30

Šport + R

9:30 - 9:45

Šport + R

9:30 - 9:45

Šport + R

Šport +R

Golf R

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

10:00 - 10:15

10:00 - 10:15

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

24 hodín vo
svete R

24 hodín vo
svete R

24 hodín vo
svete R

24 hodín vo
svete R

24 hodín vo
svete R

24 hodín vo
svete R

24 hodín vo
svete R

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

10:15 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

10:15 - 10:30

11:00 - 11:15

10:30 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:15 - 11:30

V politike P
11:30 - 11:45

Týţdeň R

Téma dňa R

Téma dňa R

Téma dňa R

Téma dňa R

11:30 - 11:45

Dobré správy R

11:45 - 12:00

11:45 - 12:00

12:00 - 12:15

12:00 - 12:15

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

12:15 - 12:30

12:30 - 12:45

12:45 - 13:00

12:15 - 12:30

Ekonomika
Spektrum R

13:00 - 13:15

V politike R2
13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

Peňaţenka R1

Ekonomika
Labyrint R1

Ekonomika
Biznis R1

Ekonomika
Svet tech. R2

Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio
TA3
TA3
TA3
TA3

13:15 - 13:30

14:00 - 14:15

Ekonomika

Správy

Správy

Správy

Správy

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio
TA3
TA3
TA3
TA3
TA3

Týţdeň v
kultúre R

Dokument RT /
Arirang R1

Dôchodok R

Debata R

Analýzy a
trendy R

12:30 - 12:45

Študentskou
kamerou P

Portrét P

Správy

Správy

12:45 - 13:00

13:00 - 13:15

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

Týţdeň vo
filme P

Showbiz R

Správy

Správy

13:45 - 14:00

14:00 - 14:15

14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

...a just! R

13. komnata R

Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio
TA3
TA3
TA3
TA3
TA3
TA3
TA3

14:45 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:00

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Ekonomika a
šport

Debata R2

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Týţdeň vo
filme R

16:00 - 16:15

16:00 - 16:15

16:15 - 16:30

16:30 - 16:45

Ekonomika

Ekonomika

16:45 - 17:00

Svet tech. R1

17:00 - 17:15

Správy

17:30 - 17:45

17:45 - 18:00

18:00 - 18:15

18:15 - 18:30

18:30 - 18:45

18:45 - 19:00

19:00 - 19:15

19:15 - 19:30

19:30 - 19:45

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Zdravie R

Peňaţenka R2

Labyrint R2

Biznis R2

Správy

Správy

Správy

Správy

Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt.
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Správy

Správy

Záznam TB alt.
Štúdio TA3

Dôchodok P

Správy

Správy

Správy

Správy

Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt.
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Správy

Správy

Dokument RT /
Arirang P

Hlavné správy
a Šport

Hlavné správy
a Šport

Hlavné správy
a Šport

Hlavné správy
a Šport

Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio Správy / Štúdio
TA3 R
TA3 R
TA3 R
TA3 R
TA3 R
Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Ekonomika
(záznam)

Téma dňa P

Téma dňa P

Téma dňa P

Téma dňa P

Dobré správy P

16:30 - 16:45

16:45 - 17:00

17:00 - 17:15

17:15 - 17:30

Správy

Správy

17:30 - 17:45

Motoring P

Svet tech. P

17:45 - 18:00

Správy

18:00 - 18:15

Zdravie P

18:15 - 18:30

Správy

Hlavné správy
a Šport

Týţdeň v
kultúre P

Správy / Štúdio Správy / Štúdio
TA3
TA3

Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt. Záznam TB alt. 13. komnata P
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3
Štúdio TA3

19:45 - 20:00

20:00 - 20:15

15:45 - 16:00

Ţurnál

16:15 - 16:30

17:15 - 17:30

15:30 - 15:45

Hlavné správy
a Šport

Hlavné správy
a Šport

18:30 - 18:45

Študentskou
kamerou R

19:00 - 19:15

Portrét R2

Správy / Štúdio Správy / Štúdio
TA3
TA3 R

18:45 - 19:00

19:15 - 19:30

19:30 - 19:45

19:45 - 20:00

20:00 - 20:15

Správy

20:15 - 20:30

20:15 - 20:30

V politike R1

20:30 - 20:45

Slovensko
dnes P

Slovensko
dnes P

Slovensko
dnes P

Slovensko
dnes P

Slovensko
dnes P

Správy

20:30 - 20:45

20:45 - 21:00

Peňaţenka P

Labyrint P

Biznis P

Motoring R

Bago P

Spektrum P

20:45 - 21:00

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

21:00 - 21:15

21:00 - 21:15

Správy

21:15 - 21:30

21:15 - 21:30

21:30 - 21:45

Showbiz R2

Portrét R1

Debata P

21:45 - 22:00

21:30 - 21:45

Analýzy a
trendy P

...a just! P

Ţurnál

Ţurnál

Showbiz P

Týţdeň P
21:45 - 22:00

22:00 - 22:15

22:00 - 22:15

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

22:15 - 22:30

22:15 - 22:30

Šport +

22:30 - 22:45

Šport +

Šport +

Šport +

23:15 - 23:30

Šport +

Šport +

Golf P

22:45 - 23:00

23:00 - 23:15

22:30 - 22:45

Šport +

22:45 - 23:00

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

Správy

24 hodín vo
svete P

24 hodín vo
svete P

24 hodín vo
svete P

24 hodín vo
svete P

24 hodín vo
svete P

24 hodín vo
svete P

24 hodín vo
svete P

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

Ţurnál

23:30 - 23:45

23:00 - 23:15

23:15 - 23:30

23:30 - 23:45

23:45 - 24:00

23:45 - 24:00

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

Spravodajstvo

Publicistika

Politická publicist.

Dokument

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

PŠ platná od 3.9.2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful