FILIPINO 6 Lourdes School of Mandaluyong Pagsasanay Para sa Unang Katlong Taong Pagsusulit MAGKASINGKAHULUGAN at MAGKASALUNGAT: Isulat ang MK kung

ang mga salitang may salungguhit ay magkasinghulugan at MS naman kung ang pares ng salita ay magkasalungat. _______ 1. Ang komedor sa bahay ng aking lola ay napakalaki hindi katulad ng aming silid-kainan dito sa condominium. _______ 2. Si Ramon, ang representante ng aming klase sa talumpatian, ang siya ring kinatawan ng paaralan sa Tagisan ng Talino sa Pagbasa ng lungsod. _______ 3. Binilin ni Nanay kay Ate na umuwi ito ng maaga para siya’y hindi balisa sa gabi. Panatag na ang loob ni Nanay kapag kaming lahat ay nasa bahay na. _______ 4. Magalang ang batang Pinoy hindi katulad ng ibang lahi na kayang maging lapastangan sa matatanda. _______ 5. Tila aking naririnig ang panaghoy ng Inang Kalikasan. Daing niya ang patuloy na pagsira ng tao sa mundo. KLINO: Ayusin ang mga sumusunod na listahan ng mga salita ayon sa antas o tindi ng kahulugang ipinapahayag nito. Isulat ang mga bilang 1-3 sa ibabaw ng bawat salita (1 – pinaka-mahina) 6. 7. 8. 9. 10. nahuhumaling malambot makitid humahagulhol maalinsangan nababaliw mahina makipot umiiyak mabanas nalulugod marupok masikip lumuluha mainit

DENOTASYON/KONOTASYON: Basahin ang bawat pangungusap. Tukuyin kung ang kahulugang ipinapahiwatig ay isang denotasyon o konotasyon at ibigay ang kahulugan ng salita ayon sa iyong pagkakaintindi. Tandaan: Denotasyon Literal na kahulugan ng salita. Konotasyon Malalim na kahulugan ng salita; maaring positibo o negatibo ang ihinahatid na mensahe. Halimbawa: Ang mga ama ang haligi ng tahanan.

Konotasyon – Pinagkukuhan ng lakas ng pamilya.
Inaanay na ang haligi ng aming bahay.

Denotasyon - Poste ng bahay.

11. Ang kapal ng librong pinapabasa sa amin sa Filipino. ___________________ - _______________________________________________
Filipino 6 LSM 2012-2013 1 Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

12. Ang kapal ng mukha ng magnanakaw na iyan! ___________________ - _______________________________________________ 13. Hindi siya tiwala sa kanyang mga tao. Pakiramdam niya’y may ahas dito. ___________________ - _______________________________________________ 14. Maraming ahas sa masukal na gubat. ___________________ - _______________________________________________ 15. Makitid ang eskinita patungo sa aming bahay. ___________________ - _______________________________________________ 16. Makitid ang utak ni Pedro at ayaw na niyang makinig pa sa iba. ___________________ - _______________________________________________ ANALOHIYA: Piliin ang pares na makakabuo sa analohiya. Isulat ang sagot sa patlang. 17. Ang dahon ay sa halaman at ang _____. a. damo ay sa lupa b. buto ay sa kalansay 18. Ang itaas ay sa ibaba at ang _____. a. loob ay sa labas b. Hilaga ay sa Silangan 19. Ang burol ay sa bundok at ang _____. a. ilog ay sa karagatan b. dagat ay sa tsunami 20. Ang kotse ay sa gasoline at ang _____. a. tubig ay sa yelo b. katawan ay sa pagkain OPINYON o KATOTOHANAN: Isulat ang O kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng opinyon at K kung ito ay nagpapahayag ng katotohanan. _______ 21. Nagtatanim ang mga magsasaka sa ilalim ng init ng araw. _______ 22. Para sa akin, ang mga basurero ay mahalagang katulong ng pamayanan. _______ 23. Pinakanakakatawa ang mga pelikula ni Dolphy. _______ 24. Masaya ang magkaroon ng maraming kapatid. _______ 25. Ginagamit ang lapis sa pagguhit. SANHI at BUNGA: Kumpletuhin ang bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng sanhi o bunga nito. Pagkatapos, tukuyin kung ang iyong isinulat ay sanhi o bunga. Isulat ang sagot sa patlang. __________ 26. _________________________ kaya pinagalitan siya ng kanyang mga magulang. __________ 27. Tahimik ang buong klase ni Bb. Tan kaya _________________________. __________ 28. _________________________dahil binisita siya ng kanyang mga apo. __________ 29. Nagpasalamat si Mang Tony sa kanyang mga kapitbahay _________________________.
Filipino 6 LSM 2012-2013 2 Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

__________ 30. Dali-daling hinabol ni Ana ang kanyang maliit na kapatid _________________________. PANGUNAHING DIWA: Basahin ang tula sa ibaba at ibigay ang pangunahing diwa ng bawat saknong nito

31. ________________________________

32. ________________________________

33. ________________________________

34. ________________________________

35. ________________________________

SANGKAP NG KWENTO: Basahin ang kwento sa ibaba at kumpletuhin ang talaan ng mga sangkap ng kwentong ito. (36-45) Ang Alamat ng Makopa Noong unang panahon, namumuhay ng tahimik at masaya ang mga mamayan sa isang malayong bayan sa Laguna. Ang lugar na ito ay kilala sa pagkakaroon ng mga mamamayang masisipag at madasalin. Walang away sa kanilang lugar at ang lahat ay nagkakasundo. Sa simbahan ng bayang ito ay may malaking gintong kampana. Itinuturing itong kayamanan ng mga mamamayan. Iniingatan nila ito at inaalagaan upang hindi mawala ang taglay nitong kinang. Nagsisilbi itong inspirasyon sa kanilang buhay. Gayon na lamang ang pagkainggit ng ibang bayan sa kanilang lugar. Naniniwala ang mga ito na ang gintong kampana ang dahilan kung bakit ang bayang iyon ay napakasagana. Isang araw, may mga masasamang loob na nagbalak nakawin ang gintong

Filipino 6 LSM 2012-2013

3

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

kampanang ito. Sa kabutihang palad ay nalaman nila ito agad at ibinaon sa lupa sa likod ng simbahan. Nang dumating ang mga masasamang loob ay wala silang dinatnang gitnong kampana. Sa galit ng mga ito ay pinatay nila ang mga taong nasa loob ng simbahan. Tuluyan nang hindi nalaman ng ibang tao kung saan naitago ang gintong kampana. Hanggang isang araw ay bigla na lamang may tumubong puno sa likod ng simbahan. Ang balat ng bunga nito ay mapula habang ang loob naman ay parang bulak sa puti. “Hugis kopa ng alak ang bunga!” sambit ng ilan. At magmula noon ay tinawag na ang punong ito na makopa.

Pamagat: _____________________________________________________________ Tauhan: _____________________________________________________________

Tagpuan: _____________________________________________________________ Suliranin: _____________________________________________________________

Kasukdulan

Pataas na Aksyon

Pababang Aksyon

Pangunahing Pangyayari

Wakas

Aral:

_____________________________________________________________

Filipino 6 LSM 2012-2013

4

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

KAYARIAN NG SALITA: Ano ang kayarian ng mga salita sa ibaba? Isulat sa patlang kung payak, maylapi, inuulit, o tambalan. ________________46. ituloy ________________47. minsan-minsan ________________48. sinaing ________________49. agaw-buhay ________________50. bundok ________________ 51. okra ________________ 52. kapanalig ________________ 53. lutu-lutuan ________________ 54. hawak-kamay ________________ 55. gugupitin

Isulat sa patlang kung ang nababanggit ay pangungusap, parirala, o sugnay. Tandaan: Pangungusap Grupo ng mga salitang may buong diwa. Ito ay may simuno at panaguri at maaaring mabuo ng dalawang sugnay. Parirala Sugnay Grupo ng mga salitang walang buong diwa. Grupo ng mga salitang may buong diwa ngunit parte ng isang pangungusap. Mayroon din itong simuno at panaguri. May mga sugnay na maaaring ihiwalay sa pangungusap na pinagmulan (sugnay makapag-iisa). Mayroon namang may simuno at panaguri ngunit hindi buo ang diwa (di-makapagiisa).

____________________56. sila ang nagsabi ____________________57. ang kumain ____________________58. ang mga tao sa simbahan ay nagsiluhod ____________________59. suklayin ang buhok ____________________60. napakalamig naman dito ____________________61. kapag bumibili ng bigas si Ate ____________________62. mabilis natapos ang palabas kagabi ____________________63. natulog siya ____________________64. sampung mga daliri ____________________65. si Kuya Kim 66. Pumili ng isang sugnay na makapag-iisa mula sa mga nakalista sa itaas. ________________________________________________ 67. Pumili ng isang sugnay na di-makapag-iisa mula sa mga nakalista sa itaas. ________________________________________________

Filipino 6 LSM 2012-2013

5

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

BANTAS: Tukuyin ang bantas na inilalarawan ng bawat pangungusap. Piliin ang sagot mula sa nakalista sa ibaba. Isulat ang bantas lamang.     Tuldok (.) Kuwit (,) Tutuldok (:) Tandang pananong (?)    Tandang padamdam (!) Panipi (“ “) Gitling ( - )

______ 68. Ginagamit upang maipakita ang matinding damdamin. ______ 69. Ginagamit pagkatapos ng bating panimula sa liham-pangalakal at sa unahan ng isang listahan o serye ng mga salita. ______ 70. Ginagamit pagkatapos ng pangungusap na pasalaysay, pautos, daglat, inisyal, bilang na Romano at Arabiko, malaki at maliit na titik sa balangkas, o pagbibigay ng talaan. ______ 71. Ginagamit upang ihiwalay ang serye, pagkatpos ng oo o hindi sa simula ng pangungusap, pagkatapos ng bating panimula at bating pangwakas sa liham-pangkaibigan, pagsulat ng tirahan at petsa, at sa hugnayang pangungusap. ______ 72. Ginagamit sa pagkukulong sa isang pahayag, sa pagsusulat ng pamagat ng mga artikulo, sanaysay, panayam, kabanata, at maikling kwento. ______ 73. Ginagamit sa pagitan ng unlaping nagtatapos sa katinig at sa salitang ugat na nagsisimula sa patinig, sa pagitan ng unlapi at pangngalang pantangi, sa pagitan ng ika- at tambilang, at sa pagitan ng tambalang salita. ______ 74. Ginagamit pagkatapos ng isang tuwirang tanong.

PANGUNGUSAP NA WALANG PAKSA: Magbigay ng pangungusap na walang paksa ayon sa uring hinihingi. Halimbawa: Padamdam Patanong 75. Eksistensyal - Nagsasaad ng pagkamayroon. ______________________________________________________________________________ 76. Penominal – Nagsasaad ng kalagayan ng panahon o tiyak na kondisyong panglipunan. ______________________________________________________________________________ 77. Pormulasyong Panlipunan – Nagsasaad ng pakikipagkapwa. ______________________________________________________________________________ 78. Patanong – Kung nagtatanong. ______________________________________________________________________________ 79. Padamdam – Nagpapahayag ng matinding damdamin. ______________________________________________________________________________

Filipino 6 LSM 2012-2013

6

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Isulat sa patlang kung payak, tambalan, hugnayan, o langkapan ang mga pangungusap sa ibaba. Tandaan: Payak Tambalan Pangungusap na isang diwa lang ang tinatalakay. Ito ay maaaring payak o tambalang aksa o tambalang panaguri. Pangungusap na nagtataglay ng dalawang kaisipan o higit pa. Binubuo ito ng dalawa o higit pang payak na pangungusap. Ginagamitan ito ng pangatnig na magkatimbang. Pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di-makapag-iisa at nagpapakita ng relasyong sanhi at bunga. Ginagamitan ito ng kung, nang, bago, upang, kapag, dahil, at sapagkat.

Hugnayan

Langkapan Pangungusap na binubuo ng dalawang sugnay na makapagiisa at sugnay na di makapag-iisa.

_______________ 80. Nanalo si Jamie sa eleksyon at natuwa ang buong klase sa kanyang pagkapanalo. _______________ 81. Ang pagiging madasalin ay mahalaga upang tayo ay mapalapit sa Diyos dahil Siya ang dakilang lumikha. _______________ 82. Gaganda ang iyong buhay kung susundin mo ang payo ng iyong mga magulang. _______________ 83. Masakit ang aking lalalamunan. _______________ 84. Liliban sa trabaho si Papa ngayong araw at ang buong pamilya ay dadalaw kay Lolo sa ospital. _______________ 85. Pinatawad ni Jose ang mga kaibigan at sila’y sama-samang naglakad upang pumasok sa paaralan. _______________ 86. Napuyat ako kagabi dahil sa pagsusulit na ito. _______________ 87. Ang mga mag-aaral ay sasayaw ng tinikling at ang mga guro ay aawit ng “Bayan Ko.” _______________ 88. Nakakain na kami bago pa sila dumating. _______________ 89. Dumating ang panahon ng tag-gutom at ang kanilang ama ay nabahala kung saan sila kukuha ng pagkain. _______________ 90. Si Manuel Quezon ang Ama ng Wikang Filipino.

Filipino 6 LSM 2012-2013

7

Inihanda ni: Mauie Flores www.the24hourmommy.com ©

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.