Br. 809 // Sarajevo // Godina XVI // 29. august/kolovoz 2012.

// 2KM // IZLAZI SRIJEDOM
Sulejman Veličanstveni
SE VRAÆA U BOSNU
û

2
,
8

½

º

A

2
,
8
O

½

º

|
|

2
,
8
O

½

º

|

2
,
8
O

½

º

B
û

2
,
8
O

½

º

S

4
O
,
O
O

S
|
|

º

C
|

4
,
O
O

C
|
|

º

û
|

2
/
,
O
O

û
|
|

º

|

1
4

|
|

º

1
O
O

û
|
|
Br. 809 // Sarajevo // Godina XVI // 29. august/kolovoz 2012. / /// 2KM // IZLAZI SRIJEDOM
½

º

A

2
,
8
O
½
½
º

|
|

2
,
8
O

½
½

º

|

2
,
8
O

½
º

B
û

2
,
8
O

½
½
º

S

4
O
,
O
O

S
|
|

º

C
|

4
,
O
O

C
|
|

º

û
|

2
/
,
O
O

û
|
|

º

|

1
4

|
|

º

1
O
O

û
|
|
½
Halit ERGENÇ
E
K
S
K
L
U
Z
I
V
N
O
Dejana ROSULJAŠ
ZNAMO
ISTINU
Julian ASSANGE
SARAJKA
ANDREA
RODILA
MU SINA
ÈEKA
LI GA
SMRTNA
KAZNA
Thierry HENRY
Prilog na 16 strana
DJECA POZNATIH
PETAR
I JA
Izdavaè: AVAZ-ROTO PRESS
Glavna i odgovorna urednica
Elameri ŠKRGIÆ-MIKULIÆ
Urednièki kolegij
Lejla LOJO
Amela KESEROVIÆ
(OYHGLQD'ç$.0,é
Zana KOLOŠ
Novinari i saradnici
Kenan BEŠLIJA
Hedija MEHMEDIÆ
Indira KUÈUK-SORGUÈ
'èHPND.$5$ë$
Emira GLUMAC
Ahmet BAJRIÆ BLICKO
-DVPLQ+$'ç,é
Taib DELIÆ
Jasmina DIZDAREVIÆ
Lektorica
,QGLUD3,1'ç2
Grafièka dizajnerica
Sanja KULENOVIÆ
)RWRVOXèED
AVAZ-ROTO PRESS
Grafièki urednik
)LNUHW7,52
Direktor novinske djelatnosti
Vlastimir MIJOVIÆ
Direktor Društva
Hasena HAJRIÆ
Fotoagencije:
-/3L6KXWWHUVWRFN
DTP studio
AVAZ-ROTO PRESS
Organizacija štampe
RADIN PRINT d.o.o.
Zmaja od Bosne 4
71000 Sarajevo
Adresa redakcije
TEŠANJSKA 24 b
Telefoni
281-426 i 281-444
e-mail: azra@avaz.ba
ZZZD]UDPDJED
Marketing
281-356, fax:281-441
PDLOPDUNHWLQJ@avaz.ba
Rukopisi i fotografije
se ne vraæaju
Transakcijski raèuni
UNICREDIT ZAGREBAÈKA
BANKA, TRN br.3383202266402293
DEV.RN.br.338320489324435
5 NLB TUZLANSKA BANKA
TRN br.132731001313169
SWIFT CODE:TBTUBA22
HYPO ALPE ADRIA BANK
TRN.br. 3060510000030742
DEV.RN.br. 71004200934630002
%%,%RVQD%DQN,QWHUQDWLRQDO
TRN br. 1410010000001620
SWIFT CODE: BBIBBA22
,GHQWLILNDFLRQLEU
4200934630002
PDV br.200934630002
Porezni broj: 01357333
Magazin za cijelu porodicu
20
Iz sadržaja
6
Francois Hollande
Predsjednik
između dvije
žene
27
6DELQD%HJDQ
Izgubila sam
Berlusconijevo dijete
Novak Ðokoviæ
Teniser je
isprošen
AZRA
Severina
Vuèkoviæ
Žestoka
svađa s
Milanom
68
Tanja Vujièiæ
Medeni mjesec u
Parizu
AZRA 2012. 3
Poštovani èitatelji, i dalje vam ostavljamo
moguænost da se pretplatite na izdanje
magazina “Azra”. Nove pretplatnike darivat
æemo jednim od parfema s potpisom kuæa
“Dior” i “Givenchy”.
Godišnja pretplata na magazin “Azra” je 104 KM.
Da biste postali naš godišnji pretplatnik, popunite
kupon i pošaljite na adresu: Tešanjska 24b.
)L]LìNLPOLFLPDNRMDQDwPDJD]LQèHOHGRELYDWL
na kuænu adresu cijena pretplate umanjena je za
deset posto. Za dodatne informacije kontaktirajte
nas putem telefona: 033 281-364, 281-361
Kupon za pretplatu
Ime i prezime: ..................................
Adresa stanovanja:.............................
Br. LK: ..............................................
Broj telefona: ....................................
Pozivamo èitatelje koji su kupon za
pretplatu poslali mailom da se jave
na navedene brojeve telefona, radi
daljih uputa.
AZRANagrade
Br. 809 // Sarajevo // Godina XVI // 29. august/kolovoz 2012. // 2KM // IZLAZI SRIJEDOM
Sulejman Veličanstveni
SE VRAÆA U BOSNU û
2,8½ º
A
2,8O ½ º
|
| 2,8O ½º
| 2,8O ½ º
B
û
2,8O ½ º
S
4O,OO S
|| º
C
|
4,OO C
|
| º
û
| 2/,OO û
|| º
|
14 ||
º
1OO û
||
Br. 809 // Sarajevo // Godina XVI // 29. august/kolovoz 2012. 00 // 2KM // IZLAZI SRIJEDOM
Sulejman Veličanstveni uu
SE VRAÆA U BOSNU
lejman Veličanstveni lejman Veličanstveni
½ º
A
2,8O
½
½ º
|
| 2,8O
½
½º
| 2,8O
½ º
B
û
2,8O
½
½ º
S
4O,OO S
|| º
C
|
4,OO C
|
| º
û
| 2/,OO û
|| º
|
14 ||
º
1OO û
||
½
t i
Halit ERGENÇ
EKSKLUZIVNO
Dejana ROSULJAŠ
ZNAMO
ISTINU
Julian ASSANGE
SARAJKA
ANDREA
RODILA
MU SINA
ÈEKA
LI GA
SMRTNA
KAZNA
Thierry HENRY
Prilogna16strana
DJECA POZNATIH
PETAR
I JA
6YHSRNORQHPRèHWHGRELWLVDPRXQDUHGQLK
VHGDPGDQDRGL]ODVNDEURMD
Poklone su dobili:
Neseser kozmetièke kuæe "Estee Lauder" dobila je Nermina Cilimkoviæ (Tuzla), maskaru "Max Factor 24sata" - Maida Tahriæ
(Bihaæ), a "Olay Anti Wrinkle" kremu Sabina Musiæ (Sarajevo)
Molimo sretne dobitnice da se jave u redakciju radi daljih informacija o preuzimanju poklona.
)RUPXODQRYRJ'HERUDK0LODQRUXèD]DXVQHNRP-
binira prozraènost sjajila s komforom tradicionalnog
UXèDLQMHJXMXêHJGMHMVWYDEDO]DPD]DXVQH6DGUèL
XOMHQDUDwLSNDNRMHMHERJDWL]YRUVQDèQLKDQWLRN-
VLGDQDWDNRèLGDMH]GUDYL]JOHGERUHêLVHSURWLY
slobodnih radikala koji mogu uzrokovati prerano
VWDUHQMHNRèHRwWHêHQMHêHOLMDNRèH2GUHíHQLPLQ-
erali i vitamini iz nara, kao što su: vitamin B, vitamin
C, kalij i magnezij su od vitalnog znaèaja za zaštitu
LREQDYOMDQMHNRèH+LGUDWL]LUDLKUDQLNRèXwWLWHêLMH
od negativnih agresora iz okolice.
)RUPXODQRYRJ'HERUDK0
binira prozraènost sjajila s k
UXèDLQMHJXMXêHJGMHMVWYDED
XOMHQDUDwLSNDNRMHMHERJ
VLGDQDWDNRèLGDMH]GUDYL]J
slobodnih radikala koji mog
VWDUHQMHNRèHRwWHêHQMHêHO
erali i vitamini iz nara, kao št
C, kalij i magnezij su od vita
LREQDYOMDQMHNRèH+LGUDWL]L
od negativnih agresora iz ok
N
o
v
o

i

'
D
e
b
o
r
a
h
'

Poklon za čitateljke
Kozmetièka kuæa "Deborah" dvije naše
ìLWDWHOMNHGDUXMHQRYLPUXèHP6YHwWR
treba da uèinite jeste da nam što prije
pošaljete taèan odgovor na pitanje:
.DNRVH]RYHWDMQRYLUXè
1. Milano Red
2. Shine Creator
3. Atomic Red
Odgovor šaljite na broj: 091 510 101, tako
što æete prvo ukucati kljuènu rijeè OK,
a zatim odgovor na pitanje, svoje ime i
prezime, te adresu.
4 AZRA 2012.
AZRA Cafe
KAKVE PRIVATNE
PROBLEME IMA
Novak
Novak Đoković uživa u ljubavi svoje dugogodišnje
djevojke Jelene Ristić, na treningu ga prosi navijač,
dakle, problema na ovom planu nema. Na kakve je onda
privatne probleme mislila Jelena Genčić kada je prije
nekoliko dana izjavila kako ih Novak mora riješiti ako želi
da se vrati u teniski vrh?
- Jelena je jedan od mojih prvih trenera. Uvjeren sam
da nije mislila ništa loše. Svako ima pravo da posmatra
situaciju u kojoj sam. Neću ništa više da govorim o
tome. Moji problemi su, međutim, mnogo manji nego
problemi prosječne osobe. Ne mogu da se požalim na svoj
život - izjavio je Đoković.
Nisu rijetki slučajevi da se parovi pomire tokom ili
nakon brakorazvodne parnice, bez obzira na to šta joj je
prethodilo. Ljubav zna preživjeti prevare, uvrede, pa čak
i batine. Ne može tek tako prestati voljeti, pogotovo kad
su tu djeca, kao vječita spona. Stoga se nismo iznenadili
kad smo dobili informaciju da su se, navodno, pomirili
Arduana i Al'Dino Kurić, čija je bračna drama krajem
prošle godine punila novinske stupce. Zbog posla Ardu-
ana o svom privatnom životu više ne govori za medije, pa
smo informaciju provjerili kod Al'Dina.
- Ne, nije tačno da smo se pomirili. Nema teorije da se to
desi - kazao je naš kantautor i dodao da s nekadašnjom
suprugom komunicira minimalno i rijetko, isključivo u
vezi s djecom.
POMIRENJE
s Arduanom?
NIŠTA OD TOGA
1RYDNVGMHYRMNRP-HOHQRP5LVWLü
6 AZRA 2012.
Ana Vilenica postala je mama. U Rijeci, svom rodnom gradu, na
svijet je donijela dječaka. Mališan je prvo dijete za Anu i njenog
dečka, scenaristu Edija Mužinu, s kojim je u vezi skoro dvije go-
dine. Ljubav između njih planula je na planinarenju po Ćićariji.
Nekada je bila stanovnica Sarajeva, a bh. publika upoznala ju je za
vrijeme voditeljskog angažmana za "Eurosong" 2003. godine, te
kroz ulogu Azre u flmu "Gori vatra".
.XULü.RPXQLFLUDPRVDPRXYH]LVGMHFRP
Ana Vilenica
RODILA
SINA
9LOHQLFD3UYRGLMHWHVDVFHQDULVWRP(GLMHP0XåLQRP
AZRA 2012. 7
AZRA Cafe
ûoúiš||ioú|o|iµ|i.oúe:e||I|u,|Iú|eouI.e¯e|e|
µoci||u.û|eci||euI|uµi|iš|ol:|iµ|iuo|,µoµi|i|Ilu:
µ|i|I|el|i|Ii¯úi|I:µo|e,úo||oš|i:u|Iµu:|ili¯e|l|u,
µoçleúI|i µo|o|e :|i¯e||e... ûú|e |o uci|i|i |eço u
|I|µ|o|e||i|o|:I|I|e.:|o|ulici-!i|o.o|
|iš|Iú|uçIci|i|i:u|iµo¯|I|iuA|e|ici.Be.e|l]|ill:,
|eWYo||||i|o.I:uoú|eúiš|I,¯|I:eçú|e¯I:|eúu
µ|I.elo|o|eµo||e|i
|
o
|
o
.

|
i
|
I

|
o
.
I
|
o
.
i
c
2VYDMDþ]ODWQHPHGDOMHQD2OLPSLMDGLX/RQGRQX8VDLQ
%ROWRVLPWUþDQMDYROLIXGEDO1LMHSURSXVWLRXWDNPLFXQD
2OG7UDIIRUGXL]PHÿX0DQFKHVWHU8QLWHGDL)XOKDPD
$GQDQâDUDQVDVXSUXJRP'DGRPLEUDWRP
'LQRPSUHGDKQXRMHXMHGQRMRGOMHWQLKEDãWD
%HOPLQ.DUDPHKPHGRYLüXãHWQMLVDVLQRP
VRIJEME JE ZA KAFU,
DOK PRIJATELJI NISU
napustili zemlju
8 AZRA 2012.
Nekadašnji selektor Fudbalske reprezentacije BiH, Fuad
0X]XURYLüNDGDQHSUDWLXWDNPLFH]DYUãDYDSRVORYH$JGMH
VHQDMþHãüHVUHüHVWDUDUDMD"%H]VXPQMHXKRWHOX(XURSD
.DGDQHüH%HQ$IÀHFNKRüH-HQQLIHU*DUQHUVDPD*OXPLFD
MHVQLPOMHQDEH]GMHFHLVXSUXJDX/RV$QJHOHVX1DNRQãWRMH
]DYUãLODREDYH]HSRþDVWLODVHEXNHWRPFYLMHüD
(PLULâHMOD&RFDOLüX&RORVHXPX2YRMHMHGDQRGSUYLK]DMHGQLþNLK
L]OD]DNDVXSUXåQLNDQDNRQãWRVXSRþHWNRPMXODSUHGDN]YDQLFD
L]JRYRULOLVXGERQRVQR'$
-DVQDäDOLFDXãHWQML0RåHLWRDOL
VDPRGRQRYLKSUHGVWDYD
AZRA 2012. 9
|
i
š
e
.

|
e
|
I
|

B
|
Š
|
|
1
A
Lance Armstrong:
Pedala za kraj
Priča je nekako bila suviše dobra da bi bila
istinita. Lance Armstrong je u posljednje
dvije decenije postao sinonim za biciklizam.
Ukoliko bi neko spomenuo bicikl, sigurno
je da biste, najvjerovatnije, pomislili na
Armstronga, koji je čak sedam puta osvajao
čuveni Tour De France. Ipak, spektakularne
pobjede nisu bile poštene. Oni čija se riječ
uvažava u biciklizmu, odlučili su mu oduzeti
sve medalje zbog korištenja dopinga.
Ukoliko u ljeto 2033. budete šetali Oslom ili
Bergenom, nemojte se iznenaditi ako negdje u
prolazu sretnete Andreasa Breivika. Jedan od
najvećih zločinaca našeg doba, odgovoran za
smrt 77 ljudi, krivih samo jer su na svijet gledali
drugačije nego Breivik, te 2033. će postati slo-
bodan građanin. Za zločin koji je počinio norveški
sud mu je odredio maksimalnu kaznu od 21 god-
inu zatvora. U luksuznom zatvoru, s teretanom i
saunom on će čekati slobodu. Nažalost, njegove
žrtve neće dočekati pravdu.
AZRALupus in fabula
BROJ U FOKUSU
21
Bernie Ecclestone:
Ljubav za godine ne pita
Uprkos njihovom glasnom negodovanju,
razmažene kćerke Berniea Ecclestonea (81),
Tamara i Petra, dobile su maćehu. Ona se zove
Fabiana Flosi, ima 35 godina i dolazi iz Brazila.
Zaposlena je u „Formuli1" kao direktorica
marketinga.
Flosi je treća supruga prebogatog Berniea Ec-
clestonea, koji tvdi da je uz Brazilku pronašao
pravu ljubav. On ima mnogo novca i malo
života ispred sebe, dok ona ima ljepotu i godine
koje muškarcima poput Berniea gode više nego
bilo šta. I ljubav se danas može kupiti, posebno
ako ste vlasnik „Formule1".
Jennie Garth:
I vi ne vjerujete u serije?
Čak i pasionirani ljubitelji TV serija u dubini
duše znaju da su slike i dijalozi na ekranu samo
fkcija i plod napornog rada scenarista, glumaca,
reditelja i drugih koji od televizijskog posla
zarađuju plaću.
Za one koji su odrastali 90-ih, tinejdžeri koji
u "Porsheovom" kabrioletu odlaze u školu, u
kojoj postoji prava radiostanica i u kojoj jedna
Kelly voli jednog Dylana, mogli su postojati
smo u seriji "Bevery Hills". Ipak, kasnije smo se
zaista uvjerili da postoje i klinci s "porsheima",
škole s radiom, a mediji ovih dana pišu da su
glumci Jennie Garth (40), koja u seriji glumi
Kelly, i Luke Perry, odnosno Dylan iz serije,
zaista u vezi, nakon 22 godine poznanstva.
10 AZRA 2012.
Justin Bieber:
0UèQMDNDRNURPSLU
Ako ste, naprimjer, fan legendarnog
„Depeche moda" i poželite čuti nešto od
ovog benda na Youtubeu, njihove stare
spotove ćete gledate uokvirene slikom,
i to nikog drugog do Justina Biebera,
uz obilje uvredljivih komentara i na
račun Justina i na račun onih koji vode
današnju muzičku industriju, koja je
odavno izgubila kompas.
Svako vrijeme ima svoje junake i
antijunake, a obje uloge u vremenu u
kojem živimo su pripale dječaku Justinu
Bieberu, jednom školskom primjeru
kako muzička industrija od običnog,
prosječnog djeteta pokušava napraviti
zlatnu koku za čerupanje.
Biebera, koji će se pojaviti i u „Simpsoni-
ma", izgleda, vole djevojčice između 12
i 15 godina, a mrze svi ostali. Muzičkoj
industiji to baš godi.
"OČINSTVO
PROMIJENI
SVAKOGA. TO
JE NAJBOLJE
ŠTO VAM SE
MOŽE DESITI.
ŽALIM ŠTO TO
NISAM URADIO
RANIJE. SIN
ZACHARY
PROMIJENIO JE
NAŠE ŽIVOTE",
Elton John, muzičar i
deklarirani homoseksualac
Thierry Henry:
3RQRVQLEDER
Postati otac velika je stvar za
svakog muškarca i vjerujemo
da Tierry Henry, jedan od
najvećih nogometaša današnjice,
nije izuzetak. Ako je ponosan
Henry, ponosni možemo biti i
mi ostali. Njegova žena života je
lijepa Bosanka Andrea Rajačić
(26), diplomirana ekonomistica
s američkom diplomom i kćerka
uglednog plastičnog hirurga.
Henry, inače, igra za američki
tim "New York Red Bulls", a
tamošnji mediji navode da bi
sin slavnog Francuza i lijepe An-
dree mogao jednog dana birati
čiji će dres nositi: da li SAD-a,
Francuske ili BiH?
AZRALupus in fabula
ŠKLJOC SEDMICE
Buenos Aires:
Svjetsko prvenstvo u tangu (Foto: Reuters)
R
E
È
E
N
I
C
A

S
E
D
M
I
C
E

AZRA 2012. 11
AZRA Cafe
Ero, Marica i
Miami Beach
LJETO JE NA
ZALASKU, ALI
ljubav još nije
||.i Iuçu:|o.:|i µl|u:I| oçlI:io |e úI :e l|e|o µ|iuli¯I.I :.o|
||I|u. V|i|e|e |e ¯I µI|o.I||e |ole|I i µo.|I|I| |uci i ouI.e¯I|I.
|o, úo| :u|ce |ili, i|I i |uµIcI. ||o:le :eú|ice µ|I|ili :|o
oú|o|e A|e, Veú|I|I, ||o:I, û|IçI|e
Pjevač Eros Ramazzotti odmara se u poznatom
američkom ljetovalištu Miami Beach na Floridi.
Zgodni Italijan nije bio sam, već je pokazao
svoju zaručnicu, 24-godišnju manekenku
Maricu Pellegrinelli, koja mu je prošle godine
rodila kćerkicu Rafaelu Mariju.
Četrdesetdevetogodišnji pjevač na Floridi nije
izigravao nedodirljivu zvijezdu, već je fanovima,
u pauzi kupanja, dijelio autograme.
Ana kuha i
na odmoru
Hrvatskoj violončelistici i supruzi Vlade Kalem-
bera, Ani Rucner ljeto je bilo uzbudljivo. Osim
što je putovala po Kini, držala koncerte, stigla je
i okupati se u Jadranu. Sa suprugom i njihovim
sinom Darianom odmarala je u Dubrovniku i
na Pagu.
- Upravo spremam rižu. Uuu, kako je dobra.
Dobro kuham, moram se pohvaliti. U Kini
sam zavoljela rižu - kazala nam je u telefonskom
razgovoru i otkrila kako ona i suprug pripremaju
i slavlje povodom Darianovog šestog rođendana.
Nakon Paga, Vlado i Ana putuju u Hurgadu.
Ovo će im, kaže, biti prva posjeta Egiptu.
S Maricom na odmoru na Floridi.
-HGQRJRGLãQMDNüHUNLFD5DIIDHOD
nije bila s njima
I u 49. Eros je poput vina
Sa šestogodišnjim sinom Darianom
12 AZRA 2012.
Kad Vedran voli
Franku
Odavno jedna ljubavna priča nije pobudila toliku pažnju
javnosti u Regiji, kao ova između hrvatskog fudbalskog
reprezentativca Vedrana Ćorluke i pjevačice Franke Batelić.
Vedran, rođen u Derventi, ima rijetku kvalitetu. Zna kako da
voli i usreći svoju najdražu.
Prije nekoliko dana iz Rusije je doletio avionom u Hrvatsku
samo da vidi Franku. Tada su i nastale prve zajedničke slike
na kojima Vedran svoju dragu na Zrću nosi u naručju.
Franka i Vedran prošle sedmice bili su u Splitu.
S Lilom nema
alkohola
Kada je sa suprugom Jamiem Hinceom, super-
model Kate Moss divlja na svojoj jahti. Uz obilje
alkohola pravi partyje i uvijek na istoj destinaciji
- Saint Tropezu. I prošle sedmice je bila u Saint
Tropezu, ali ovoga puta s kćerkom Lilom. Alkohol
je ostavila, ali se cigareta, ipak, nije mogla odreći.
Ana je na tijelu ispisala i suprugovo ime
9HGUDQXQDUXþMXQRVL)UDQNXQDSODåLQD=UüX
9HGUDQL)UDQNDRGPDUDMX
X6SOLWX)RWR6WRU\
.DWH0RVVEH]FLJDUHWDQLQDJOLVHUXQHPRåH
.üHUNLFD/LODXåLYDODMHV
PDMNRPQD6DLQW7URSH]X
AZRA 2012. 13
Kada je prije četiri godine osvojila titulu Miss
BiH, Tanja Vujičić imala je jasne ciljeve i planove
u svom životu - dostojno predstaviti našu zemlju
na Svjetskom izboru, završiti Ekonomski fakultet i
usput se baviti manekenstvom. Udaja i planiranje
bračnog života tada bh. ljepotici nisu bili ni na
kraj pameti. Ali, sudbina je za nju imala druge
planove.
Godine ljubavi
Ubrzo je upoznala Bojana i shvatila da je to ljubav
koja se doživljava jednom u životu. Nakon dvije
godine zabavljanja, odlučili su ozakoniti svoju
vezu. Bojan je, inače, diplomirani ekonomist i
zaposlen je kao državni službenik u Upravi za
direktno oporezivanje. Iako je od Tanje stariji
devet godina, razlika u godinama im ni najmanje
ne smeta.
- Zajedno smo već dvije godine i odlučili smo
da krunišemo našu veliku ljubav brakom. Nije
bilo potrebe da čekamo, jer i ja uskoro završavam
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Ostao mi je još jedan ispit i diplomski rad. Jako
smo sretni, uzbuđeni i radujemo se zajedničkom
životu, danima koji nam predstoje - kazala je za
naš magazin sretna mladenka.
Nakon crkvenog vjenčanja 13. augusta u
hercegovačkoj Gračanici, veliko svadbeno slavlje
organizirali su prošle nedjelje u trebinjskom
hotelu „Bellevue". Tanja je za kumu odabrala
svoju prijateljicu i kolegicu Snežanu Prorok, dok
je Bojanu kumovao njegov dugogodišnji prijatelj
Srđan Kundačina.
Život u Trebinju
Tanja nijedan detalj nije željela prepustiti slučaju,
pa je odlučila sama organizirati čitavo vjenčanje.
- Gotovo sve je bilo u mojim rukama, na sve sam
obratila pažnju, ništa nisam prepustila slučaju.
Vodila sam računa o svemu, muzici, hrani, deko-
raciji salona, svadbenoj torti, bidermajeru - kaže
Tanja, dodajući kako se nije mnogo namučila ni u
pronalasku savršene vjenčanice.
- Mislila sam da će mi pronalazak savršene
vjenčanice biti najveći problem, jer sam prezahtje-
vna. Međutim, savršeno rješenje sam našla u
salonu vjenčanica „MIA", u Čapljini, koji su
haljinu naručili specijalno za mene. Vjenčanica je
iz najnovije kolekcije „Demetrios". Glamurozna
je, prezadovoljna sam!
Slavlje je potrajalo do kasnih noćnih sati, a ako je
vjerovati običajima, sljedeća na redu za udaju je
Tanjina kuma Snežana Prorok, koja je uhvatila bi-
dermajer. Novopečeni supružnici još nisu odlučili
gdje bi išli na medeni mjesec, ali Tanja priželjkuje
da to bude Pariz.
- Voljela bih da odemo u Pariz, ipak je to grad
ljubavi i najljepše mjesto za prvo bračno pu-
tovanje! Ali, još ćemo razmisliti. Živjet ćemo u
Trebinju, u stanu koji ćemo urediti do najsitnijih
detalja, želimo da to bude naša oaza mira i ljubavi
- iskreno će Tanja.
AZRA Cafe
Tanja Vujičić &
Bojan Vuković
MEDENI
MJESEC
U PARIZU
|e|IúIš||I|i::|Iše¯e|l|e:e18.Iuçu:|Ic||.e|o.|e|cIlI:oúIu|I|i|o|:.oç:|cIBo|I|o|,Iµ|ošle
|eú|el|e oú|¯I|o |e i .eli|o :.Iúue|o :lI.l|e u !|eui||u |o|e| |e µ|i:u:|.o.Ilo .i:e oú 8OO ¯.I|icI
|
i
š
e
.

|
e
|
l
I

|
0
1
0
ZAJEDNO SMO VEĆ
DVIJE GODINE I
ODLUČILI SMO DA
KRUNIŠEMO NAŠU
VELIKU LJUBAV
BRAKOM. NIJE BILO
POTREBE DA ČEKAMO
14 AZRA 2012.
3RWSLVNRMLåLYRW]QDþH
1MHJLFD%DORUGD6QMHåDQD3URURNPODGD7DQMDLSULMDWHOMLFD
AZRA 2012. 15
AZRAIntervju
Halit Ergenç
SULEJMAN
VELIÈANSTVENI
IMAO JE LJUBAV
MITSKIH
RAZMJERA
RI¯ço.I|IlI. |l.eúi|I û/A|||C
16 AZRA 2012.
ûuço |I|I.l|i.I|u µ|icu o ¯i.o|u i .lIúI.i|i |eú|oç oú |I|.eci| |u|:|i|, Ili i :.|e|:|i| o:.I|IcI, úo|IcI µuuli|I
oce|i.IlI |e : .eli|i| |e:||µl|e||e|. ||e|I çleúI|o:|i, Ili i :|uµo| µ|oúu|ci|i, :e|i|I |e µo:|IlI :.o|e.|:|i
le|o|e|. SI|o µ|iµ|e|e ¯I :|i|I||e |o:|Ile :u ||i |ilio|I eu|I, I i:|u cil|u úo:eçlI |e i ci|e|I |eµli|I |I|i|I
|o|i |e |e|IúI |o:e| u :ul|I|o.o| µIlIci
S
ulejman Veličanstveni ponovo
je stigao u Bosnu i Herce-
govinu. Ovog puta kao lik
istoimene historijske serije, koja
se nedavno počela prikazivati
na OBN televiziji. Radnja serije
usmjerena je na period 16.
stoljeća, kada je Sultan došao
na vlast, na njegova osvajanja, buran život i
najbolje godine kao Sulejmana Veličanstvenog,
odnosno Kanunija, kako su ga nazivali.
Dugo najavljivanu priču o životu i vladavini
jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih
osvajača, domaća publika očekivala je s
velikim nestrpljenjem. Prema gledanosti, ali i
skupoj produkciji, serija je postala svojevrsni
fenomen. Pripreme za snimanje trajale su
godinu i po. Ogromna ekipa dobila je nimalo
lak zadatak: do u detalje istražiti tako snažnu
historijsku ličnost, običaje koji su tad vladali
na Sultanovom dvoru, životni stil, način
ratovanja, pronaći glumce, izgraditi studio -
repliku Topkapi palače, sašiti najmanje 500
kostima... Sve to skupa koštalo je cijela tri
miliona eura. Toliko su koštale i replike nakita
koji je korišten u seriji.
Sve je moralo biti veličanstveno, baš kao i sam
Sultan. Takav je bio i honorar glavnog glumca,
Halita Ergença, kojeg smo već upoznali
zahvaljujući ulozi Onura u seriji "1001 noć".
Dvije godine, koliko je do sada trajalo sn-
imanje serije, njegova sedmična plaća iznosila
je 20 hiljada eura, a ona će se od septembra,
kada počinje snimanje nove sezone, povećati
za deset hiljada. Zahvaljujući upravo ovim
honorarima, sa suprugom Bergüzar Korel i
dvoipogodišnjim sinom Alijem preselio je u
novu, pola miliona vrijednu kuću u elit-
nom istanbulskom naselju Gokturk. Priču o
porodici i svom bogatstvu ostavio je za drugi
put. Sada smo razgovarali o ulozi Sulejmana
Veličanstvenog u koju je, priznaje, uložio više
truda i vremena nego za ijednu prije.
Igrate ulogu sultana koji ima dobre i loše
ljudske osobine. Nema puno objektivnih
stajališta o tom pitanju. Kritiziraju li Vas
zbog toga?
- Svi smo, većinom, historijske knjige čitali
u školi. Ništa više ne znamo ni o bitkama i
zemljama osvojenim tokom historije. Samim
tim, svi učimo šta je sve učinjeno, ali ne i
kako. Znači, svi imaju svoju predstavu o
nekom utopijskom lideru, koji se samo bori.
Ljudi misle da se on ne smije, ne živi, da se
samo bori, dok lider gubitnik uvijek gubi.
Ljudi smatraju da je neko bio samo jedno.
Međutim, i ti ljudi su živjeli poput nas. I oni
su voljeli. Sulejman Veličanstveni imao je
ljubav mitskih razmjera.
Kakva je to ljubav?
- Stupiti u neku vrstu zabranjenog braka, te
ukinuti tu zabranu. Dok je bio vladar svijeta,
kako je samog sebe proglasio, bio je i čovjek
koji se mogao oženiti jednom ženom. Istovre-
meno, možemo vidjeti da je on bio jedan od
velikih pjesnika divanske književnosti.
Kako Vam je bilo "ući" u njegov lik?
- Iskreno govoreći, svi smo bili u teškoj
situaciji. I ja sam imao svoju predstavu o
Kanuniju, kao i svi drugi, pa smo na početku
bili kritizirani zbog toga. Ipak, poslije su nas
zavoljeli zato što je Kanunijeva najvažnija
osobina ljubav prema ljudima. I to što je
njegov nadimak bio Kanuni (Zakonodavac),
mada to nije dobar termin, znači da je imao
osjećaj za pravdu i da je bio pun ljubavi.
Potrebno je mnogo vremena da bi se postigao
zakonski poredak. Najvažniji od svega je to
što je nastojao da provede te zakone. Znači,
donio bi jedan zakon, ali ne bi stao na tome.
Uspostavio je sistem u kojem će se kontrolirati
svi oni koji kontroliraju provedbu tog zakona.
Nije dovoljno biti samo poslovan čovjek, ili
samo vladar ili borac da bi sve ovo mogao
provesti. Da, dobili smo mnogo kritika, ali
smo sve te osobine izložili.
Zašto Sulejman, od toliko žena u sultano-
vom haremu, toliko voli i favorizira Hurem?
- Huremina najvažnija osobina je ta što nije
v iv ivv i an an an an aa u
ve
DVIJE GODINE, KOLIKO
JE DO SADA TRAJALO
SNIMANJE SERIJE,
NJEGOVA SEDMIČNA
PLAĆA IZNOSILA JE 20
HILJADA EURA
AZRA 2012. 17
AZRAIntervju
Prema gledanosti, ali i skupoj produkciji, serija je postala svojevrsni fenomen
Novu sezonu
VHULMHSRþLQMH
snimati s
povišicom:
VHGPLþQRüH
]DUDÿLYDWL
hiljada eura
Sa suprugom
Berguzar u
QRüL
18 AZRA 2012.
KADA SE OSVRNEMO NA
TAJ PERIOD I ODNOSE
IZMEĐU MUŠKARACA
I ŽENA, VIDJET ĆEMO
DA SU ŽENE SMATRANE
NEKOM VRSTOM SVOJINE
bila nezainteresirana žena. Prema nekim
osobinama, zbog njene mudrosti i osobenosti,
Kanuni ju je smatrao sebi ravnom. On do
tada nije kraj sebe imao ženu sličnu njoj. Kada
se osvrnemo na taj period i odnose između
muškaraca i žena, vidjet ćemo da su žene sma-
trane nekom vrstom svojine. Znači, radile su
sve što bi im bilo rečeno. Štaviše, često bi znale
šta trebaju učiniti bez da im se nešto kaže.
Mislim da je u takvoj sredini osoba koja se
nikoga ne boji, koja slobodno govori šta misli,
smatrana veoma interesantnom. Iako je na
početku to djelovalo strašno, ipak je mjesto
vladara usamljeno, hladno i vjetrovito. Na
takvom mjestu vidjeti nekoga ravnog sebi, ma
kako bilo teško, veoma je važno. I Hurem je za
Kanunija takva, ona je njegova životna saput-
nica. Osoba na koju se može osloniti, koja ga
može zaštititi. Zato što nije isto štititi neku
osobu i jednog vladara i grupu ljudi. Hurem je
neko kome može pristupiti kao čovjek. Samim
tim od velike je važnosti sva ta prisnost koju
imaju.

Veoma važna osoba u njegovom životu je
bio i Ibrahim, nekadašnji rob, a kasnije
savjetnik...

- On je bio uz njega dok je kao princ živio u
Manisi. Bio je njegov prijatelj, budući pristaša,
osoba kojoj se povjeravao i kojoj je ponekad
davao previše značaja. Historijski gledano u
mnogim tačkama Ibrahim je imao iste ovlasti
kao Sulejman. Tako je nakon smrti sultanije
majke Sulejman ostao samo sa dvije osobe.
Jedna je Hurem, a druga Ibrahim. S njima i
živi. Tada odnosi između roditelja i djece nisu
bili kao danas. Mustafa je otišao u pokrajinu,
Mehmet na drugo mjesto. Odnosi sa svom
djecom tada nisu bili tako topli i prisni kao
danas. Znači, bili ste veoma usamljeni i ako
biste našli nekoga ko je sličan vama, onda biste
bili u poziciji da živite život koji želite.
Serija "Sulejman Veličanstveni" se, osim u
Turskoj, emitira u 41 državi svijeta. Zbog
čega je ona postala internacionalni fenom-
en?
- Što se toga tiče, imam jednu tezu, a to je
da se sve turske serije, a ne samo "Sulejman
Veličanstveni", gledaju u zemljama koje su
se nekada nalazile u okvirima Osmanskog
carstva. Ljude koji su makar tokom jednog
perioda bili dio naše historije, još interesiraju
naši životi i gledaju ih. Sada se susrećemo s
nečim veoma interesantnim. Naprimjer, Hr-
vatska i Srbija graniče sa Zapadnom Evropom.
Njihovi susjedi nas ne gledaju, iako su nam
bliski, ali oni da. Tako nas u Beču ne gledaju,
a u Zagrebu i Beogradu gledaju. Mislim da
je najvažnija veza ta što smo tokom jednog
perioda bili prisutni kao Osmansko carstvo
i samim tim turskom kulturom. Bez obzira
koliko je tada ratovano, mislim da je taj period
bio mračan, bilo je mnogo buna, bolesti,
smrtnost je bila velika, dijelili smo i neke lijepe
stvari. I to što smo tada dijelili, danas nam
se vraća, iako s malim zakašnjenjem. Ako se
pitamo zašto takve veze nisu ranije uspostav-
ljene, mislim da je odgovor u razvoju na polju
turskog flmskog i serijskog programa, iskustva
i sazrijevanja. Kada se osvrnemo na istok, prate
nas u islamskim i turskim zemljama. Prate nas
u sjevernoj Africi, ali samo u jednom dijelu.
Znači, sa svakom od ovih zemalja smo u jed-
nom trenu dijelili historiju.

Nakon serije "1001 noć" stekli ste veliku
slavu. Ona je ulogom sultana Sulejmana
dobila novu dimneziju. Šta mislite o tome?
- Još nismo obavili posjete zemljama s ovom
serijom. Uopće nisam ni pomislio da ću
doživjeti ovako nešto kada smo počinjali sa sn-
imanjem. Kao što ste rekli, postigli smo veliki
uspjeh sa serijom "1001 noć". Ljudima se ona
zaista veoma dopala. Skupa ćemo to vidjeti i
nakon što se završi prikazivanje "Sulejmana
Veličanstvenog" te posjetimo zemlje u kojima
je emitirana. Trenutno vlada veliki interes.
Nadam se da će se ova serija ljudima tamo još
više dopasti i, ako tako bude, nama će ostati
jako prijatne uspomene.
Pohađate li posebne časove da biste se
pripremili za scene rata i borbe?
- Kanuni je išao ukupno u trinaest pohoda. Mi
smo do sada uradili samo dva-tri. Nemamo
puno vremena. Obično neposredno prije scene
ratovanja idemo na pripreme. Osim toga, dok
snimamo, nemamo puno vremena za bav-
ljenje sportom. Imamo puno posla i tempo je
ubrzan. Za neke dijelove ponekad tri različite
ekipe snimaju na tri mjesta. Samim tim glu-
mac nema mnogo vremena koje bi izdvojio za
sebe. Možda bi mogao noću ili ujutro, ali to je
vrijeme koje provodim sa svojom porodicom.
Znači, nemam neki redovni sistem vježbe.
Prije snimanja ratnih scena dolazi nam trener.
Postoji jedna vrsta sporta po imenu matrak,
to vježbamo s njim. S drugim vježbamo
mačevanje.
Je li Vam historijski kontekst serije predstav-
ljao teškoću?
- Da, drugačije je. Teže. Razlikuje se od bilo
koje historijske serije. Možemo to objasniti
na više načina. Prvi je taj da smo se odmah na
početku suočili s problemom. Problem je bio
u tome da smo znali šta sve trebamo uraditi,
ali nikako kako to uraditi, zato što postoji jako
mali broj dokumenata koji govore o tome.
Oni koji su govorili o socijalnom životu i
običajima bili su neznatni i u njima se nismo
mogli uhvatiti za nešto što smo htjeli prikazati.
Samim tim smo imali veliki problem kako
predstaviti njihove razgovore, međusobno
gledanje, ustajanje, hodanje, pozdravljanje, sve
u vezi s njima.
To je bio prvi problem. Drugi je bio u vezi sa
snimanjem, odnosno da smo morali obratiti
pažnju na svaki detalj. Kada snimate neku
seriju o svakodnevnom životu, onda nemate
problema s odjećom. Možete dobiti spon-
zore od raznih frmi. Možete snimati bilo
gdje. Međutim, ovdje je riječ o 16. stoljeću i
svaki detalj iz tog stoljeća je bio važan za nas.
Nekada nam je oduzimalo mnogo vremena
da odredimo kakav je ulazak hasodabaše,
kosa kod straže, stav, držanje, način na koji
haremski aga priča. Svako ko je imao i naj-
manju ulogu na setu morao je naučiti nešto
o ponašanju iz tog perioda. To je cijeli jedan
proces. Konstantno se mijenjaju pomoćnici
i glumci. Trebamo naučiti sve ono što novi
donose. Zato se prije snimanja svake scene
moramo pripremiti na to kakav položaj treba
zauzeti, za šta se vezati, kakvo držanje imati.
Kakve ste reakcije dobili od gledatelja van
Turske?
- Lijepe. Svi postavljaju mnogo pitanja. Lijepo
smo se plasirali.
Imate li neku poruku za gledatelje iz BiH?
- Vaše postojanje i podrška koju mi pružate
su mi nešto najvrednije. Na kraju i ja jako
uživam zato što radim ovaj posao. Posebno
sam sretan zato što mi vi uzvraćate na ovakav
način. Mnogo vas volim. Jedina mi je nada da
ću se nakon ovog projekta vama predstaviti s
još boljim projektima. Svima vam želim sretan
život.
LJUDE KOJI SU MAKAR
TOKOM JEDNOG
PERIODA BILI DIO
NAŠE HISTORIJE, JOŠ
INTERESIRAJU NAŠI
ŽIVOTI I GLEDAJU IH
AZRAZvjezdana prašina
Sabina Began
IZGUBILA SAM
BERLUSCONIJEVU
BEBU
20 AZRA 2012.
-Trudna sam. Otac djeteta je Silvio Berlusconi
- kazala je Sabina Began, 38-godišnja
njemačka starleta porijeklom iz BiH i ponovo
došla u sam vrh medijske pažnje. Otkrila
je to novinaru italijanskog lista „Il Fatto
Quotidiano", ali ne i kako je Silvio reagirao
na vijest da će postati otac šesti put. Sigurna je
da je dijete njegovo jer je tvrdi, "samo s njim
spavala".
- To je očito živopisna vijest, ironična i
svojstvena ljetnom razdoblju, koja nema
nikakve veze sa stvarnošću - prokomentirao
je Niccolo Ghedini, Berlusconijev advokat,
koji je vijest odmah demantirao.

Usamljen čovjek
Nije prošlo mnogo prije nego se Sabina
ponovo oglasila. I ovog puta vijest je bila
šokantna. Poslala je poruku poznatom
italijanskom tračerskom portalu u kojoj je
napisala samo to da je izgubila bebu. Dok
mediji nagađaju šta se desilo, Sabina tvrdi da
Berlusconija istinski voli.
Medijima je kazala da je nakon odlaska s
mjesta predsjednika vlade vrlo deprimiran,
čime je potvrdila izjave glavnog urednika
dnevnog lista „Il Giornale", Vittorija Feltrija,
koji kaže da je Berlusconi pao u duboku
depresiju.
Povukao se u svoju vilu "La Certosa" na
Sardiniji, gdje će za mjesec dočekati 76.
rođendan. Navodno, tamo provodi strogu
dijetu i kontaktira s vrlo malim brojem ljudi,
među kojima je i njegova bivša supruga
Veronica Lario, s kojom se razveo 2009.
godine.
Osim problema s pravosuđem, muče ga
i poslovni problemi njegovog medijskog
koncerna.
-Kad čovjek dođe u određene godine, jako
je bolno kad vas kleveću u cijelom svijetu.
Mislim da će se Silvio zbog toga vratiti u
politiku. Želim mu da doživi 150 godina,
čak da poživi vječno - izjavila je Sabina. Za
njeno ime saznao je cijeli svijet nakon otkrića
afera s "bunga bunga" zabavama / orgijama
bivšeg predsjednika italijanske vlade Silvija
Berlusconija.
Ona ih je lično organizirala. To je otvoreno
priznala u jednom televizijskom intervjuu.

-Ja sam kriva. Ja sam sve te zabave organizirala.
Samo sam htjela da se premijer malo opusti
i porazgovara s ljudima. Nisu to bile orgije,
samo smo se družili, jeli, pili i pjevali. On
je jako dobar, ali usamljen čovjek - rekla je
Sabina.
Dogovorena lozinka
- Ja sam Bunga Bunga, to mi je nadimak. Svi
su mislili da je to ko zna šta. Bunga Bunga
je bila samo dogovorena lozinka - rekla je
Sabina.
To što premijer s drugim djevojkama
provodi slobodno vrijeme, Sabina je mirno
komentirala:
-On mora odlučiti ko je njegova miljenica. U
svakom slučaju ja ga istinski volim.
Berlusconija, kazala je tada, smatra divnim
čovjekom i nečim najboljim što joj se desilo
u životu. Privrženost njegovom liku i djelu
najbolje dokazuje i njena tetovaža. Naime,
na desnom stopalu Sabina je istetovirala
premijerove inicijale S.B.
Kazala je i da je Berlusconi vrlo duhovan
čovjek, koji je pomogao da i ona također
pronađe vjeru.
-On voli i poštuje Boga. Posvećen je vjeri i
njegov dom je pun raspela. On je divna osoba,
odana vjeri, i istinski vjernik. Vrlo je duhovan
i mene je, također, izveo na taj put - rekla je
Began.
Njeno pravo prezime je Beganović. Otac joj
je Bosanac, a majka Njemica. Željna slave
i novca, prije nekoliko godina napustila
je Njemačku, u kojoj je rođena, i preselila
se u Rim, gdje se nametnula flmskim
producentima, pa je dobila nekoliko uloga.
Uzela je umjetničko ime Sabina Began.
S|I|le|Iµo|i|e|lo|i¯Bi||eµ|e:|I|eúIšo|i|Ii|Ili|I|:|u|I.|o:|.||.o|eµ|i¯|IlIúI|eo|çI|i¯i|IlIcu.e|e
„uu|çIuu|çI¯IuI.e/o|çi|e¯I|e|IúIš||eçµ|e|i|e|I,Iµo|o|iúI|e|o:ilI||eço.oúi|e|e
BERLUSCONI PROVODI
STROGU DIJETU I
KONTAKTIRA S VRLO
MALIM BROJEM
LJUDI, MEĐU KOJIMA
JE I NJEGOVA BIVŠA
SUPRUGA VERONICA
LARIO, S KOJOM SE
RAZVEO 2009. GODINE
Rogati vragovi
Sabina je žestoko kritizirala djevojke koje su
učestvovale na Berlusconijevim zabavama
i koje svjedoče tokom sudskog postupka
protiv njega zbog zloupotrebe ovlasti i seksa s
maloljetnom Marokankom.
-To su rogati vragovi. One su krive za to što
je Silvio tako potišten.
ličč
NJENO PRAVO PREZIME
JE BEGANOVIĆ. OTAC JOJ
JE BOSANAC, A MAJKA
NJEMICA. ŽELJNA SLAVE
I NOVCA IZ NJEMAČKE SE
PRESELILA U RIM
AZRA 2012. 21
PRIVRŽENOST
NJEGOVOM LIKU I DJELU
NAJBOLJE DOKAZUJE I
NJENA TETOVAŽA. NAIME,
NA DESNOM STOPALU
SABINA JE ISTETOVIRALA
PREMIJEROVE
INICIJALE S.B
AZRAZvjezdana prašina
Berlusconi je u dubokoj depres-
iji, vrijeme provodi u svojoj vili
"La Certosa" na Sardiniji
Sabina na jednoj od zabava
sa Berlusconijem
1MHPDþNDVWDUOHWDERVDQVNLK
korijena ponovo podigla prašinu
22 AZRA 2012.
AZRA Na kaf sa
VRIJEME JE ZA „IL'
/$ç,,/,67,18.$ç,
24 AZRA 2012.
Treću sezonu „Dejana Talk Show" TV OBN,
Dejana Rosuljaš je ostavila iza sebe. Sve što
čini svakodnevicu ovdašnjeg čovjeka, od
lijepih, do manje prihvatljivih društvenih
tema, tretirano je u jednom od najgledanijih
televizijskih show programa u našoj zemlji.
Sada je vrijeme i za četvrtu sezonu.
- Prvenstveno ćemo se fokusirati na pronalazak
interesantnih životnih priča, radit ćemo
još intrigantnije teme i nastojati opravdati
povjerenje naših gledatelja - kaže Rosuljaš u
razgovoru za naš magazin.
S kojom temom ćete otvoriti jesenju shemu?
- Prva emisija četvrte sezone „Dejana Talk
Show" nosi naziv „Mi smo svingeri i nama je
normalno mijenjati partnere!". Za ovu temu
smo se odlučili, jer još niko na TV ekranima u
našoj državi nije radio emisiju s osobama koje
prakticiraju takav način života. Iako se mnogo
govori o svingerima, rijetko ko će otvoreno
govoriti o jednom takvom iskustvu, naročito
bez zaštite identiteta. Uvijek nastojimo našim
gledateljima priuštiti neke nove, zanimljive i
ekskluzivne emisije, pa evo još jedne takve.
U septembru će se emitirati i emisije
"Samohrani očevi", „Mama prije
20-te","Zapošljavanje osoba s invaliditetom",
„Il' laži il' istinu kaži","Radim, a platu ne
dobijam" ...Svakako, uzbudljiva sezona je pred
nama!
Budući da sa svojim gostima raspravljate i
o teškim socijalnim temama i problemima
u našem društvu, ima li ijedna priča koja
Vas je kao čovjeka duboko dirnula i nagnala
da preispitujete i vlastite stavove, život,
ponašanje...?
- Vjerujte da me svaka priča koja odražava
neki problem, tešku životnu situaciju, duboko
dirne. Kroz emisiju smo imali priliku saznati
različite ljudske sudbine, i one sretne, ali i
one tužne. Bilo da se radi o žrtvama trgovine
ljudima, bolesnim i nemoćnim osobama koje
u kontejneru traže koricu hljeba i slično, uvijek
su to potresne priče na koje niko ne može
ostati ravnodušan.
Takve priče u meni, a nadam se i u drugima,
izazivaju duboko suosjećanje i razumijevanje
tuđih patnji, te bude želju da im pružim
pomoć koliko mogu.
Ko su Vaši najveći kritičari?
- Oduvijek meni bliski ljudi. U prvom redu,
to je moja mama, koja i nakon sedam i po
godina, koliko radim ovaj posao, i dalje prati
svaku moju emisiju. Nakon emisije obavezno
slijede komentari šta mi je super, a šta bih
mogla i popraviti.
U kojim situacijama ne slušate nadređenog?
- Sreća je da govorimo istim jezikom pa se
uvijek lako dogovorimo.
u|eú|icIi.oúi|el|icI|eú|oçoú|I|çleúI|i|i||Il|:|oWIuBi|¯I|IçI¯i|„A¯|Iço.o|io|o.o|,ce|.||o|:e¯o|i
e|i:i|e|o|I|o:i||e|oi|e,|o||u|e|ci|i,µ|i|I|el|:|.i|I,Ilii.e¯i:|u|o|e|Iše||e||o||Iµi:oúo|
I NAKON SEDAM I PO
GODINA, KOLIKO RADIM
OVAJ POSAO, MAMA I
DALJE PRATI SVAKU MOJU
EMISIJU. POSLIJE EMISIJE
OBAVEZNO SLIJEDE
KOMENTARI ŠTA MI JE
SUPER, A ŠTA BIH MOGLA
POPRAVITI
5RVXOMDã8þHWYUWRMVH-
]RQLELWüHPRMRãEROML
AZRA 2012. 25
AZRA Na kaf sa
Da li posao nosite kući?
- Da. Nekako sam navikla da mnogo posla
obavljam i kući, tako da mi to ne smeta.
Nekada mi i u snu „padne na pamet" neka
tema ili ideja, pa prvo što uradim kad se
probudim jeste da je zapišem da ne zaboravim
(smijeh). Sa svojim poslom živim 24 sata
dnevno i za sada mi tako prija.
Družite li se s kolegama sa konkurentskih
televizija?
- Družim se sa svim kolegama kad se za to
ukaže prilika. Nastojim sa svima biti u fer
i korektnim odnosima, ipak, moji pravi
prijatelji s kojima se intezivno družim su
anonimne osobe koje znam mnogo godina.
Nekako, uvijek volim profesionalne kontakte
držati dalje od privatnih.
Kada su Vas najviše pogodile riječi: Više
sreće drugi put?
- Bilo je to davno. Morao je biti neki ispit, jer
sad mi ništa drugo ne pada na pamet.
Mnogo pažnje je izazvala Vaša veza s
Petrom Kapisodom. Posljednje informacije
upućuju na to da je sve spremno za svadbe-
na zvona. Da li će vjenčanje biti upriličeno
u BiH, ili Crnoj Gori, jesu li pripreme pri
kraju...?
- Kada budem imala šta da vam kažem o toj
temi, prvi ćete saznati.
U posljednje vrijeme pisano je da ste
okončali ljubavnu vezu, no, prema drugim
izvorima, Vi zapravo nikada niste ni raski-
dali. Šta je istina?
- Zapravo, niti jednu od tih priča o kojima je
pisano posljednju godinu nismo mi inicirali
niti komentirali. Čini mi se da je nekima
previše bujna mašta. Ja znam šta je istina i
nemam potrebu o tome zvoniti na sva zvona,
a naročito ne komentirati, demantirati,
ili šta već nečiji lov u mutnom. Naravno,
što se tiče „Azre", mogu reći da ste se vi
ponijeli korektno i ne sjećam se da sam u
vašim novinama vidjela neku neosnovanu i
neprovjerenu priču, tako da, ako bude nekih
zanimljivih detalja u mom životu koji nisu
preintimni za podijeliti, vi ste prvi.
Rastuži li Vas ikada činjenica da, koliko god
se trudili u poslu, veoma je teško mijenjati
stvari i pomjerati ih s mrtve tačke...?
- Da, ali vjerujem da je sve moguće koliko to
dovoljno jako želimo. Moramo se truditi da
mijenjamo stvari, ne odustajati i rezultati neće
izostati.
Ko je Vaš najbolji prijatelj?
- Prvo mama i brat, pa onda svi ostali.
Šta bi Vam naročito bio izazov u poslu?
- Imam projekt kakav želim. Izazov mi je da
ostane uspješan i bude još bolji.
NITI JEDNU OD PRIČA O
PETRU I MENI, O KOJIMA
JE PISANO POSLJEDNJU
GODINU NISMO
INICIRALI NAS DVOJE NITI
KOMENTIRALI. ČINI MI
SE DA JE NEKIMA PREVIŠE
BUJNA MAŠTA
'HMDQDL3HWDUXVNRURELPRJOLLSUHGPDWLþDUD
26 AZRA 2012.
Srbijanski listovi pišu da
Severina i Milan Popoviæ
prolaze krizu u vezi. Ovo nije
stara vijest, slična priča pojavila
se i prije nekoliko dana, no tada
je par nagađanja demantirao
zajedničkim odmorom sa sinom
Aleksandrom na Jadranu.
Navodno, ovog puta Severina i
Milan su se žestoko posvađali, te
se ona iselila iz njihovog hotela
u Vršcu, gdje su ovih dana
boravili.
Je li riječ o tek novoj bombi
koja je daleko od istine,
pokazat će pjevačica i srbijanski
biznismen. Možda novim
zajedničkim putovanjem?
AZRAO njima se priča
Severina
SE ODSELILA
OD MILANA?
Severina i Milan: Ponovo pod medijskom lupom. Ovog puta,
navodno, prolaze još jednu krizu u vezi
AZRA
Mladen Blagojević
R
I
¯
ç
o
.
I
|
I
l
I
.

|
l
.
e
ú
i
|
I

û
/
A
|
|
|
C
|
o
|
o
.

|
l
I
ú
e
|

B
l
I
ç
o
|
e
.
i
c

i

i
¯

µ
|
i
.
I
|
|
o
ç

I
l
u
u
|
I
Svijet fotografje
MANEKENKE vs SPORTISTI
28 AZRA 2012.
Inspiriran junskim izdanjem američkog „Voguea",
koji je uradio editorijale sa svojim olimpijcima i
modelima, te samom Olimpijadom, fantastičnim
fotografjama počastio nas je Mladen Blagojević,
fotograf iz Doboja. Glavne „uloge" na njima
dodijelio je djevojkama i momcima za koje zna da
su dobri u svom poslu.
Tuzlanka Delila Softić i Sarajka Emma Golijanin
odjenule su svečane haljine, obule štikle i izašle na
sportske terene. Tamo su ih dočekali sportisti, koji
su se, također, odlično snašli u ulogama modela.
- Amar Sinanović iz Tuzle je u 21. godini osvojio
prvenstvo u bodybuildingu za seniore. Arman
Hokić i Haris Hasić su studenti DIF-a. Prvi je
na snimanju bio specijalist za atletiku, a Haris
je plivač. Tu je i rukometaš, Gračanlija Muris
Mulahalilović, koji se na snimanju odlično snašao
u ulozi kick boksera i fudbalera - ističe Mladen.
Osim modela, jeste li sami odabrali lokaciju
i sve ostalo za snimanje editorijala?
- Da, s obzirom na to da je sve moja ideja, sam
sam sve i organizirao. Dogovorili smo se da sve
uradimo u Tuzli, jer tu imamo sve potrebne
lokacije na jednom mjestu, što nam je uštedjelo
mnogo vremena. A sezona je spremanja ispita i
teško je bilo svima uskladiti vrijeme... Kad je riječ
o tehničkom dijelu, tu nije bilo velikih problema, s
obzirom na to da duže od deceniju radim terenska
snimanja.
Jesu li se djevojke dobro snašle u štiklama
na sportskim terenima, i je li njihova ljepota
imalo dekoncentrirala sportiste?

- Svako snimanje je za mene ludo i nezaboravno!
Planovi su nam se prije 11 sati ujutro promijenili
tri puta. I svaki put smo čitavu ekipu (a bilo nas
je desetak) morali da korigujemo i premještamo.
Problem su nam bile lokacije i slobodni termini.
Raditi cijeli dan pod teškom šminkom na 35
stepeni nije nimalo lako... Međutim, djevojke, a i
momci, nisu novi u ovom poslu pa su znali šta ih
čeka.
Emma i Delila su kao rođene na štiklama, pa im
trčkaranje po travi uopšte nije bio problem, čak
su uživale u tome! Što se momaka tiče, od njih
sam tražio da budu manje modeli, a više sportisti.
Mada su se neki znali zanijeti u tome, kao kada je
Muris udarao u vreću za boks, a sa druge strane je
stajala Emma, pa sam više puta očekivao nje-
govo stopalo na njenom licu... Srećom, niko nije
povrijeđen, a fotografje su ispale odlične.
S kim je, inače, lakše i ljepše sarađivati: s
muškarcima ili ženama?
- Pa za mene tu nema razlike, jer volim svoj posao.
Tu nema pravila, sve je do osobe, svaka osoba je
drugačija i teška ili laka na svoj način. Nekada su
se neki momci ponašali kao velike dive, dok su
neke djevojke s kojima sam radio bile skroz cool
i opuštene, a očekivao sam da će upravo one da
budu velike dive.
Na osnovu čega znate prepoznati da li će
neka djevojka/mladić biti dobar model?
- Najbitniji je, naravno, izgled. Ne mora djevojka
biti savršenih proporcija niti svaki momak mora
živjeti u teretani, ali svako od njih mora imati
nešto svoje po čemu je specifčan, svoju osobnost
ili sposobnost da iskoristi izgled u ovom poslu.
Nažalost, takvih je malo.
Radio sam s mnogima iz naše zemlje koji, iako
veoma dobro izgledaju, nisu postigli apsolutno
ništa više od sakupljanja lajkova na Facebooku. A
od toga se ne živi.
Nekada ste radili kao fotograf na brodovi-
ma. Kakve uspomene nosite iz tih vremena?
Kuda ste sve plovili, biste li se ponovo vratili
na brod?
- To su mi bile najbolje godine. Bio sam dobro
plaćen da putujem po svijetu, a u isto vrijeme da
radim posao koji volim. Do 25. godine sam već
obišao cijelu Planetu nekoliko puta, bio sam u 85
država, više od 300 gradova na svim kontinen-
tima, uključujući i Antarktik.
Upoznao sam zemlje za koje nisam znao ni da
postoje, kao i nevjerovatne ljude. To preporučujem
svim mladim ljudima. I da odete nekoliko godina,
nećete propustiti apsolutno ništa u našoj Bosni,
nažalost. A da li bih se ponovo vratio? Naravno
da bih! Sa brodova sam sišao jer sam htio da se
više posvetim fotografskoj karijeri. Međutim, za
povratak na brodove nikad nije kasno! Radio sam
sa ženama koje su prvi put došle da rade tamo u
62. godini.
Imate li već u glavi neki novi editorijal?
- Naravno! Uvijek. Moj mozak nekad radi više
nego što bi trebao. I uvijek imam neke nove
ideje, koje, srećom, uglavnom provedem u djelo,
zahvaljujući ogromnom broju ljudi koji žele da se
slikaju. A ja sam uvijek u potrazi za nekom novom
lokacijom, zanimljivim mjestom... S Delilom (sa
početka priče) bih trebao opet da radim, a zamislio
sam da ovaj put spojim modu i otpad autodi-
jelova... Vidjet ćemo na šta će to ličiti.
Ljudi bi se iznenadili kako se dobre fotke mogu
dobiti na mjestima za koja nikad ne bi pomislili da
se mogu koristiti u nekom modnom editorijalu,
a upravo takva mjesta su meni najviše zanimljiva.
Studijska fotografja je OK, ali zna biti dosadna.
Ako samo snimanje nije zanimljivo, onda i foto-
grafje neće biti zanimljive.
0.e li|eµe lo|oç|Ili|e :|i¯u |I| i¯ û|IúI :oli. |I ||i|I :u :.o|e ||e:|o µ|o|I:le ú.i|e I||I||i.|e úI|e,
µ|ole:io|Il|i |oúeli, |e |e|oli|o úou|i| :µo||i:|I. u¯i.I||e u ||i|I
Svi žele dobre slike
- Ne radim samo s modelima, radio sam sa
stotinama ljudi koji nemaju apsolutno nikakve
veze s modelingom! Radim sa svima koji žele
da imaju dobre fotografje. I potražnja je velika.
Živimo u zemlji koja stvarno ima lijepe ljude, ali
i mnogo narcisa koji vole da se slikaju, što je po
meni sasvim normalno! Mnogi provedu dane u
teretanama i ako su već uložili sav taj trud u svoje
tijelo, onda žele i da to ovjekovječe fotografjama.
Jer, činjenica je da niko od nas za 20 godina neće
izgledati kao danas.
RADIO SAM S MNOGIMA
IZ NAŠE ZEMLJE KOJI,
IAKO VEOMA DOBRO
IZGLEDAJU, NISU POSTIGLI
APSOLUTNO NIŠTA VIŠE OD
SAKUPLJANJA LAJKOVA NA
FACEBOOOKU. A OD TOGA
SE NE ŽIVI
j
NEKADA SU SE NEKI
MOMCI PONAŠALI KAO
VELIKE DIVE, DOK
SU NEKE DJEVOJKE S
KOJIMA SAM RADIO
BILE SKROZ COOL I
OPUŠTENE
AZRA 2012. 29
AZRA Svijet fotografje
%ODJRMHYLü
6XUDGQMD
V'HOLORPL
(PRP
30 AZRA 2012.
Neuništiva Suzana Mančić i u šestoj deceniji ne
prestaje zanimati i zabavljati javnost svojim odlu-
kama. Naime, prema pisanju srbijanske štampe,
Suzana je odlučila ostaviti svog dugogodišnjeg vje-
renika - grčkog biznismena Simeona Ocomokosa.
Vremešni Grk je "na čekanju" zbog Suzaninih
poslovnih angažmana. Mančić će u prvoj sedmici
septembra postati dijelom reality showa "Prvi VIP
kuvar Srbije", koji će se prikazivati na TV Pink.
- Mi stalno raskidamo i mirimo se, navikli smo
na to. Momentalno nismo zajedno, ostavila sam
ga zbog posla. Završavam knjigu i ne mogu pisati
ako je pored mene ili ako mislim na njega. Ali on
me stalno zove i šalje poruke, da poludi čovjek!
Trenutno sam na Rtnju i ovde ima macana koliko
hoćeš. Potrebna mi je samoća. Nalazim se u nekoj
ludoj fazi, prisjećam se starih ljubavi i stavljam ih
na papir - izjavila je Suzana.
Roditeljski šamar
Ne tako davno Suzana je svoj privatni život opi-
sivala srećom.
- Dovoljno sam dugo eksponirana sa svojim Sime-
onom da bi sada stvarno bila velika drskost da se
neko ozbiljno umiješa. A to što mi daju kompli-
mente, uopće ne shvatam kao udvaranje. S obje
noge sam na zemlji i znam gdje pripadam. Ne
tražim hljeba preko pogače - govorila je Suzana.
Za poneku turbulenciju u kući brinu se kćerke
Teodora (19) i Natalija (16).
- Borim se. Jedna taman izađe iz turbulencije,
a druga ulazi. Mnogo razgovora, nekad i svađa,
nekad i pljusnem šamar ili ih kaznim na neki
drugi način - recept je popularne mame.
I dok sve mlađe djevojke zaposjedaju TV pros-
tor, Suzana, u 55. godini i dalje suvereno podiže
gledanost svake emisije u kojoj se pojavi. Tako i
sama kaže da je gledanost emisije RTS-a "Bingo
i pesma" duplo porasla nakon što je ona postala
jedna od voditeljica.
- Dovoljno je da dođem na najavu programa
i da gledanost te emisije bude deset puta veća.
Vjerovatno imam nešto čemu ljudi vjeruju. Ljudi
ti vjeruju ako si svoj - kaže Mančić.
Živjela plastična hirurgija
I dok se mnoge ljepotice zaklinju da zbog izgleda
nikada ne bi išle pod nož, Suzana kaže: "Živjela
plastična hirurgija!"
- Ne želim postati ovisnik. Sada ima toliko
metoda koje mogu ublažiti proces starenja i dati
svježinu licu. Moje lice je moj zaštitni znak i sve
što izađe novo, ja sam tu. Korigirala sam hirurški
podočnjake prije tri godine i to je sve - govori
Mančić.
Suzana Mančić skinula se za "Playboy" prije
sedam godina i kaže da se veoma ponosi time. Ali,
teško da bi to ponovo uradila.
- Bilo je mnogo uzbuđenja. Onda sam veoma
dobro izgledala i htjela sam se malo poigrati s
čaršijom i natrljati im nos, jer toliko trpimo taj
teror mladosti... I s 48 godina rekla sam da ću se
skinuti i veoma se ponosim tim fotografjama.
Suzana Mančić
AZRA Region
OSTAVILA
VJERENIKA
|i:|Il|o|I:|iúI|oi|i|i|o:e,|I.i|li:|o|I|o.|o|e||Il|o|i:|o
¯I|eú|o,o:|I.ilI:I|çI¯uoçµo:lI./I.|šI.I||||içui|e|oçuµi:I|iI|o
|eµo|eú|e|eiliI|o|i:li||I||eçI.Ali,o||e:|Il|o¯o.eišIl|eµo|u|e,
úIµoluúico.|e|!
SLIKANJEM ZA "PLAYBOY"
U 48. GODINI HTJELA
SAM SE MALO POIGRATI S
ČARŠIJOM I NATRLJATI IM
NOS, JER TOLIKO TRPIMO
TAJ TEROR MLADOSTI
32 AZRA 2012.
8JRGLQLLGDOMHVXYHUHQRSRGLåH
gledanost svake emisije
Ubijeðena da je sretna
Glavnu junakinju ove kolumne upoznala sam u jed-
noj redakciji za koju sam honorarno radila. Dolazila
povremeno, tek da predam tekstove, nisam upoznala
dobro ni ljude koji tu rade, ali nju, sekretaricu - ma
nju ne možete promašit'!
Govoruša s Koševa, ne baš obrazovana, a pogo-
tovo ne mudra i pametna, misica nečega u Bosni i
Hercegovini; ne sjećam se čega, k'o kad imamo tih
nekih misica, turizma, sporta, zelenila, zemlje, frizure,
fotogeničnosti, medija...
Prekrasno odgojena - ono na idealima, vjeruj u
ljubav, jer ljubav je sve i budi dobra. Koristi uvijek
čarobne riječi: hvala, molim, oprostite, izvolite...
Znate već taj šablon odgoja. Ne znate?! Dobro,
dobro, vjerujem vam ako ne znate, ali vjerujte i vi
meni da su nekad mnogi tako bili odgojeni, i to ne
tako davno.
Danas su to endemične vrste. Zato i pišem o njoj. E
ona je lijepa do bola, zgodna k'o da je sad s brazilskih
uličnih parada došla, noge joj k'o u gazele, grudnjak
puna četvrtica, plave oči, svijetla kosa, ne baš načitana
- ma poglupa, brate, što i ja okolišam, ali zato knjiški
dobra, iskrena i beskrajno draga.
E, u tom postratnom điđi-miđi sistemu, ubace je
k'o sekretaricu i stanu u red. Da, da - sponzori stanu
u red. Sponzori svih vrsta: mlađi, stariji, oženjeni,
slobodni, kriminalci s tetovažama, oni gori krimi-
nalci - u odijelima... Ma, nema odakle ne nadiru, k'o
Hamiti i Semiti.
Ona pješke kući, neće pa neće. Ima momka, ona je
vjerna.
- Nisam glupa, bona! - kaže mi. - Vidim ja da ne
smijem sjesti u auto, inače...
I dok govori ovo "inače", klima glavom i značajno
me gleda. K'o biva: - Sve znaš, ne moram ti baš sve
govorit'.
Zainteresiram se ko joj je momak kad mu je tako
vjerna i saznam da je riječ o mangupu s Vrbanjuše.
Znate već te tipove - valovita kosica, podignuta obr-
vica, trzaj glavom na svako pitanje i ispuštanje one
kontraupitne rječice „š.aaaa", beskrajno simpatičan i
prefarban mangup. Ali - invalid. Da, u ratu na liniji
stig'o ga geler u leđa i nije baš najpokretniji. Ipak,
to ga ne sprečava da vozi motor, hoda kol'ko-tol'ko,
ono „po Vuku"...
Muči se dok se kreće, ali zato kad sjedne i namjesti se
da ga ne boli, kreće prava lavina jalijaških zafrkancija
i mangupluka, bezazlenih, ali i opasnih...
E, sad, draga misica/sekretarica gleda u njega k'o u
televizor. Da, to je ljubav - ponavlja stalno. Zaručili
su se. Za tri mjeseca je svadba, pa nek' crknu svi, i
roditelji i dušmani. Šta fali što je invalid!? Ako je u
leđima, nije u srcu! Ona ga voli i pazit će ga. On je
voli, on se za nju bori, on je zabavlja, drugi samo
hoće da je povale i prođu. E, neće moći. Ona je
vjerna, nije ona sponzoruša.
E, ovako ona sve sa sobom, a i onima s kojima
sjedne.
Uskoro su na poslu počeli problemi. Tako to ide kad
ne daš šefovima koji su te tu postavili i dali ti neku
crkavicu od plaće, da bi te time platili kad te povale.
Mala nije dala... Nije ona htjela da k'o u onoj pjesmu
poslije pričaju: "Mala je dala, nije to šala, nije to
šala..." Počela maltretiranja, ne znaš radit', gdje je
ovo, zaboravila ono. Tortura koja je vrsta pritiska ka
konačnom cilju - da mala dâ i da više nema belaja.
Ali, ona nije to plaho bendala. Svakako se udaje, valja
joj samo malo još izdržat' pa mu u lice tresnut' otkaz.
Jer, kaže, neće radit' kad se uda, najbolje je tako,
može studirat' šta voli, muž ima dovoljno da mogu
živjet'. Kad završi faks, onda će radit' ono što voli, ali
njena uloga je, ipak, supruga i majka... Vidim ja, ovaj
njen budući je stavio u šišu, ispr'o joj mozak i ona
priča ono u šta ju je on ubijedio. I priča baš kao da je
sve to sama smislila.
Kad jedan dan plače, suza suzu goni, sve mokro i lice
i rukavi i zanosni dekolte. Jeca naglas. Onako tužno
i transparentno, kako to mogu neiskvareni i iskreni
ljudi.
Šta je? Kaže, prevario je. On, ljubav njenog života.
Kojeg je bila spremna pazit' cijeli život, iako je inva-
lid, iako se time zamjerila i roditeljima i prijateljima...
Prevario ju je na moru. Sve je saznala.
- Ali, ja njega stvarno voliiiim! - jeca sve u šesnaest.
Uhhh, jedva sam uspjela upasti joj u riječ, ili jecanje,
promucati nekoliko revijalno-utješnih riječi tipa -
možda je tako bolje, ti zaslužuješ bolje...
Nakon nekoliko dana ulazim u kancelariju. Ona
blista. Obrva na vrh glave, osmijeh od uha do uha. I
odmah k'o iz topa, bez da je išta pitam:
- Ipak se udajem za njega. Oprostit ću mu sve. On
me voli, drugi bi samo da me povale, a on me želi
štititi, biti mi muž, moj oslonac... Ona kurva se sama
nabacila. Kaže, neće više nikad.
Dok me ovako drži na brifngu, ja šutim i kažem joj
da je sto posto u pravu. Znam da nemam sago-
vornika. Opet joj je ispr'o mozak i ona priča šta joj je
utuvio u glavu. K'o na daljinski. Znam da je ni česna
ni havjesna. Znam i da bi bilo isprazno pokušat' joj
objasnit' neke stvari. Nije ona kapacitet da to svari, a
i da svari, sve bi palo u vodu kad bi je ovaj njen uzeo
pod svoje barem pet minuta. Zato, klimam glavom,
želim joj sreću i lažem da je donijela pravu odluku.
A onda nešto kontam - možda i jeste u pravu. Njoj
odgovara da živi u iluziji koju će napravit' i pravi njen
sada već odavno muž. On misli za nju, ubjeđuje je
kako je sretna...
Njoj tako dobro. Stvarno sretna. Neka onda. Ima nas
svakakvih, sto ljudi - sto ćudi, ako je njoj dobro tako,
i meni je.
Stvarno jeste!
AZRA Kolumna
|I|o||e|oli|oúI|IulI¯i|u|I|celI|i|u.0|Iuli:|I.0u|.I|I.||çlI.e,o:|i|e|oúu|Iúou|I.|oú|I||oi¯|oµI,ue¯úI
|e i:|I µi|I|. |µI| :e uúI|e| ¯I ||eçI. 0µ|o:|i| cu |u :.e. 0| |e .oli, ú|uçi ui :I|o úI |e µo.Ile, I o| |e ¯eli :|i|i|i, ui|i
|i |u¯, |o| o:lo|Ic... 0|I |u|.I :e :I|I |IuIcilI. |I¯e úI |ece .i:e |i|Iú
|i:e. ||úi|I |uCu|-S0RûuC
34 AZRA 2012.
S
t
y
l
i
s
s
i
m
o
|o|i|ešI|Io:|ecI||I:||I|I,
:|ecei¯Iu|i|u|o:|i|uce
uuúuceµ|.I|e,Ilii||i|o.e
|oúi|el|e,|o|i|oš.išeu|i|u
|I|oce:e||i|o.o|Iloúi|e|e
:|Ici|Iú:|eú|euš|ol:|u
|luµu.|I:|I.|ici,¯IúIcI,
e|iµIi¯|I¯|eúI...µoci||e
|eúI| :I:.i| |o.i ¯i.o|
I još:
Zašto volimo
Guess
Zavirili smo u
neseser Danijele
Golijanin
Priroda u
VOXÞELQMHJH
noktiju
Moja4zida:
6RED]D
školarca
Šta su LLETZ
L.ULRRGJRYDUD
dr. Kenan
Drljevic
Ko se
ERML
škole
još...
Stylissimo
Moda
ONO ŠTO JE 1981. GODINE POČELO KAO MALI
PORODIČNI BIZNIS ČETVERICE BRAĆE MAR-
CIANO S JUGA FRANCUSKE, DANAS JE MODNI
FENOMEN PREPOZNATLJIV NA SVIM STRA-
NAMA SVIJETA. GUESS JE JEDNA OD PRVIH
ASOCIJACIJA NA KVALITETAN I TRENDI JEANS,
ODLIČNE TORBE, CIPELE, NEODOLJIVE SA-
TOVE, ZAVODLJIVE PARFEME, NAOČALE...
ON JE KOMBINACIJA HOLIVUDSKOG GLAMU-
RA I FRANCUSKOG CHICA. NOSE GA CLAUDIJE
SCHIFFER, VALERIJE MAZZE, ADRIANA LIMA,
DREW BARRYMORE...ODNEDAVNO SVOJU
PRODAVNICU GUESS IMA I U BIH, U SARAJEVU
GUESS
P
R
V
A
P
R
O
D
A
V
N
IC
A
U
B
IH
holivudski
glamur
s francuskim
chicom
ALI
AR-
DNI
RA-
VIH
NS,
SA-
E...
MU- UU
IJE CA. NOSE GA CLAUDI
MAZZE, ADRIANA LIM
E...ODNEDAVNO SVOJ
MA I U BIH, U SARAJEV
IJE
MA,
OJU
VU
Prije nekoliko
dana u Sara-
jevu je otvorena
prva "Guess"
prodavnica
36 AZRA 2012.
Zašto volimo "Guess"?
"Guessov" jeans podjednako dobro ide
sa štiklama, gležnjačama, sandalama i
čizmama do koljena. Cvijeće, životinjski
i eklektični printevi ovladali su hlačama
koje u sljedećoj sezoni stižu uglavnom
u dva najpopularnija stila - skinny i
mrkva.
Hrvatice ne mogu be
"Guessovih" torbi
On je čisti glamur, bilo da nosite farmer-
ice, torbe, cipele, satove. Žene u našem
susjedstvu, kada je riječ o torbama san-
jaju i žele tri luksuza: "Guess", "Gucci"
i "Pradu".
Istraživanje kvalitete QUDAL u Hr-
vatskoj pokazuje da bi čak svaka sedma
odrasla Hrvatica (14,2%) starija od 15
godina nosila samo najkvalitetnije torbe.
Najveći broj ih smatra da najveći
stepen kvalitete kada je riječ o ženskim
torbicama nudi "Guess" (3,9%),
zatim "Lacoste" (3%), "Louis Vuit-
ton" (2,1%), "Gucci" (1,8%), "Furla"
(1,8%), "Prada" (1,6%).
Sey i business chic
"Guessovom" jesensko-zimskom kolekcijom
dominiraju smeđa, siva, plava, tamnozelena
i vječna crna, a bogatstvo boja i printeva
najbolje se ogleda u fantastičnoj liniji hlača.
Kolekcija je maštovita, ali ne pretjerano
ekscentrična, tako da će zadovoljiti ukus
većine. Uz vrući traper, koji je fundamentalni
sastojak "Guessa", must-have komadi su
trendi bluze s grafčkim printevima, košulje i
majičice koje su istovremeno i sexy i business-
chic, krznene veste i fantastični kaputi.
o "Guess"?
podjednako dobro ide
njačama, sandalama i
ena. Cvijeće, životinjski
evi ovladali su hlačama
ezoni stižu uglavnom
rnija stila - skinny i
Sa satovima ste drugačiji
Braća Paul i Maurice Marciano prije
trideset godina napravili su pravu
revoluciju sa svojim dizajnom ručnih
satova. Osmišljeni su da privuku, prije
svega mlađu populaciju, kojoj je u tim
godinama važno da budu primijećeni
i nose nešto što ih izdvaja od drugih.
Većina "Guess" satova izrađena je
od čelika i s dodatkom keramike.
U različitim su bojama, od klasične
srebrene nijanse, preko vedrih crvenih
i ljubičastih tonova, pa sve do uzorka
zmijske i krokodilske kože te leoparda.
Schiffer u
jednoj od
Guessovih
modnih
kampanja
AZRA 2012. 37
Stylissimo
Moda
PROTEKLIH SEDMICA SLAVILI SMO LJETO I KADA JE
RIJEČ O MODI. CVIJEĆE, PRINT, DUGE, KRATKE SILU-
ETE... SVE JE BILO DOPUŠTENO. AMERIČKI „VOGUE"
NAPRAVIO JE LISTU NAJBOLJE ODJEVENIH ŽENA U
RAZNIM PRILIKAMA, OD DNEVNE, PREKO KOKTEL DO
POSLOVNE VARIJANTE. OVO JE DESET POBJEDNICA.
MOŽDA OD NJIH USVOJITE PONEKI MODNI TRIK
COPY PASTE OD...
deset najbolje
odjevenih žena
Bez konkurencije,
najviše glasova os-
vojila je Lady Gaga.
„Cristian Dior",
OMXELþDVWDERMDLFLSHOH
Briana Atwooda bili su
njen izbor u augustu u
New Yorku
5HGLWHOMLFD6R¿D
&RSSRODXMHG-
nostavnoj kombi-
QDFLMLVSRWSLVRP
"Louisa Vuittona"
došla je na otvaranje
"Louis Vuittonovog"
butika u Parizu
-HGQRGUXJDþLMH
izdanje glumice
Diane Kruger, ali
nikako ne i manje
dobro. Navikli smo je
gledati u toaletama,
QRRYRJSXWD1MHPL-
FDMHQDSULND]LYDQMX
¿OPD=ERJRP
moja kraljice" u Los
Angelesu, došla u
"Lucca Couture"
WRSX+XJR%RVV
SDQWDORQDPD6HU-
JLR5RVVLFLSHODPDL
"Louis Vuitton"
Alexa Chung,
britanska TV
voditeljica,
model i jedan od
XUHGQLþNLKVDUDG-
nika u britan-
skom "Vogueu",
SRMDYLYãLVHQD
otvaranju "Louis
Vuitton" butika u
Šangaju, vratila je
rolku na scenu
38 AZRA 2012.
Jessica Biel je
za gostovanje u
ABC-evom TV
showu "Good
Morning Ameri-
ca" u New Yorku
nosila haljinu
Oscara de la
Rente, i cipele
"Louis Vuitton"
Dree Heming-
ZD\DPHULþNL
model i unuka
velikog Ernesta
Hemingwayja,
na 65. Locarno
Film Festivalu
u Švicarskoj
nosila je "Marca
Jacobsa"
Ines de la Fres-
sange, francuski
model, aristokrat-
kinja i modna dizaj-
nerica, osim pravim
L]ERURPRGMHüHQD
"Diorovoj" reviji se
isticala i cipelama
luksuznog brenda
"Roger Vivier"
Poppy Delev-
ingne, engleski
model, na posljed-
njoj modnoj reviji
"Christiana Diora" u
Parizu pojavila se u
"Chanelovoj" suknji
i košulji, te "Gin-
venchy" cipelama.
Poppy je pokazala
NDNRWHNVDVPRåH
izgledati elegantno
uz pravu bluzu
Modna ikona
Sarah Jes-
sica Parker zna
nositi odjevne
komade u svim
prilikama. Jed-
nostavnu bijelu
KDOMLQXXþLQLOD
je neodoljivom,
NRPELQLUDMXüLMH
s "Ann De-
meulemeester"
cipelama i
"Louis Vuitton"
torbom
.üHUND'RQ-
alda Trumpa ima
LVWDQþDQPRGQL
ukus. Iako izgleda
jednostavno
REXþHQDVDPR]D
ovu priliku spo-
jila je tri dizajnera;
"Kookai" haljina,
"Caroline Her-
rera" torba, "Warby
3DUNHUQDRþDOHL
cipele i nakit s vlas-
titim potpisom
AZRA 2012. 39
- Svijet u kojem živimo je svijet instant
modnih trendova. Globalizacija je učinila
da djevojke liče jedna na drugu i gube
identitet. Trebate biti svjesni činjenice da
ste rođeni kao unikat, jedinstveni ste takvi
kakvi jeste i jedini ste na cijelom svijetu.
Vaš stil treba odražavati vašu ličnost i vas,
nikada nekoga drugog ili neki stereotip. Mi
ćemo pomoći da budete posebni, drugačiji,
da budete primijećeni kad to želite i da
svoju modnu priču uvijek ispričate do kraja,
a vjerujte da to bez nakita nije moguće.
Vaša modna priča uz nas će sigurno imati
sretan kraj - kazala nam je Tamara Vran-
jevac, jedna od tri osobe koje svoju maštu
vrijednim rukama oblikuju u fantastičan
nakit imena "Nakit Mix".
Stari dugmići
Osim ove buduće magistrice ekonomije, tu
su još i njen vjerenik Zoran Tomić, također
ekonomist, i jedna pedagogica, Jelena
Duvnjak.
Tkanine, trakice, čipkice, stare dugmiće,
metalne komponente, te masu za mod-
eliranje oblika (koje kasnije ukrašavaju
dekupaž tehnikom) počeli su "miksati"
prije godinu i po. Njihov Facebook profl
mi je preporučila Emina Saletović, naša
modna bloggerica iz Tuzle.
Tamo sam pronašla pravo blago: ogrlice,
broševe, asesoare za kosu, narukvice, prsten-
je, minđuše, satove, kitnju za svatove, nakit
za djevojčice, a uskoro će nas, napominje
Tamara, obradovati i kolekcijom kragnica.
Treba li napominjati da su one hit sezone?!
Osim ljubavi, u svoje rukotvorine često
upliću i simbole s lijepim značenjem, jer...
Igla u peniji
- Predmet satkan pozitivnom energijom
pozitivno i zrači i privlači, još kad to
pojačate općeprihvaćenim simbolima sreće i
zaštitnicima od negativnog, kao što je tirkiz
ili simbol snage (slon), imat ćete samo svoju
amajliju, koja će vas obasipati prijatnim
trenucima. A svi znamo da sam život nije
ništa drugo do skup upravo tih „običnih"
trenutaka.
Svaki slobodan trenutak ovaj trio provodi u
svom ateljeu, kojim se ponose. Uz osmijeh
se prisjećaju ne tako davnog vremena kada
su radili u svojim sobama, s jednim maka-
zama, jednim kliještima i šivaćom iglom.
- Sada, kako se posao proširio, makaza
imamo, čini mi se, u svakom ćošku, ali se
opet nekako dešava da nikad nisu baš ondje
gdje vam trebaju... Nabavili smo i šivaću
mašinu, a ona jedna igla je davno otišla u
penziju - priča Tamara.
Iako su se školovali za nešto drugo, njihova
priča je dobar primjer kako se uz dobru
ideju i malo truda može napraviti posao
koji donosi solidnu zaradu.
- Svi znamo kako je danas teško naći posao
u struci. Stoga ga nije loše ni izmisliti. U
početku je naš "Nakit Mix" bio samo izlog
za naš kreativni iskaz. Kasnije je porastao, a
mi smo, kao i svaki dobar roditelj, stali uz
njega, podržali ga i sada imamo viziju nap-
raviti cijenjeni brend. Naša šansa u tome je
upravo ono što se činilo kao prijetnja, a to
je naša ekonomska struka - ističe na kraju
Tamara.
Broš od starih pantalona
- Prvo što smo napravili jeste sivi broš, još
ga čuvamo. Nastao je od nogavica starih
pantalona. Sadašnji specijalitet su nam
ljubavni MIX medaljoni. Želite nositi oko
vrata svoju i sliku voljene osobe? Samo
nam pošaljite fotografje. Mnogo su traženi
i vintage inspired satovi, koji su posebno
prirasli za srce istinskim zaljubljenicama u
prohujalu modnu eru, tj. modu od 20-ih
do 60-ih godina prošlog vijeka.
Tamara Vranjevac, Jelena Dunjak
i Zoran Tomić
MODNA PRIÈA SA
SRETNIM KRAJEM
IAKO SU SE ŠKOLOVALI ZA NEŠTO DRUGO, NJIHOVA
PRIČA JE PRAVI PRIMJER KAKO SE UZ DOBRU IDEJU I
MALO TRUDA MOŽE NAPRAVITI POSAO KOJI DONOSI
SOLIDNU ZARADU I ODUŠEVLJENJE MEĐU PRIPAD-
NICAMA LJEPŠEG SPOLA
|i:e. |l.eúi|I û/A|||C
Stylissimo
40 AZRA 2012.
AZRA 2012. 41
Stylissimo
Neseser slavnih
Danijela Golijanin
Kap-dvije "Angela"
prije spavanje
Opišite nam svoj prvi susret sa
šminkom?
- Kada su se godine brojale jednom
cifrom, šminkanje je bilo "strogo
zabranjeno", dozvoljen je bio samo
"specijalni" karmin, čitaj - grožđana
mast. Naravno, sve što je bilo
zabranjeno bilo je i zanimljivo, pa
kad sam bila mala, bili su moderni
super turski karmini zelene boje koji
kad se namažu poprimaju pink ili
crvenu boju. Mama ode na posao, a
ja se brže-bolje se natrackam, i uvijek
se sjećam te panike skidanja tragova
rukavima, kuhinjskim krpama, ali, tu
su bile bake, super vile, koje su prije
nego se mama vrati sve rješavale s
malo ulja.

Koje stilske faze ste imali tokom
odrastanja, kada je riječ o make-
upu?
- Podsjetili ste me na neka sretna i
bezbrižna vremena srednje škole,
osamdesetih godina, svijetli puder,
maskara, tamnocrveni karmin više
crni, glava dolje, da prikrijemo i
karmin i nesigurnost, te pravac "Kuk",
CDA, prvi koncerti, ljubavi, danas
je to, recimo, retro, gotik šik, koji
se ponovo vraća i u modu, "black is
back" kažu i sami stilisti.
Kojeg kozmetičkog preparata se
nikad ne biste mogli odreći?
- Naravno, crvenog karmina, jer
crveni karmin nose žene lavice, koje
se ne stide svog mišljenja i poštujem
ženu koja nosi crveni karmin čak i
neprecizno nanesen, skinut od ručka,
razliven, jer za njega stvarno treba
imati petlje.

Omiljeni beauty citat?
- Nekad je govoreno: "Parfem bi
trebalo da bude kao donji veš, prijatno
iznenađenje samo za onog ko vam se
dovoljno približi", danas je to bretela
koja malo proviri, pa i malo veća
količina parfema, da ostavite trag za
sobom, da se glave okreću.
Najbolji parfem svih vremena...
- Parfem često biram po nazivima, a
kako često nosim crno, jačim notama
parfema unosim tračak boje: "Silver
Rain", "Jasmin Noir", Armani "Dia-
monds", Carolina Herrera "Sexy",
Paco Rabanne "Ultraviolet", trenutno
kap-dvije kapi Tierry Muglerovog
"Angela" prije spavanja, jer ko kaže da
se snovi ne ostvaruju.

Šminkate li se kad pođete u pro-
davnicu?
- I kad šetam svog psa Vilija, maskara
i karmin su obavezni, jer nikad ne
znate kada će naići onaj pravi... zvuči
stereotipno, šalim se, ali kada je riječ o
make-upu, ne zauzimam fegma stav,
volim biti dotjerana.
Koža, kosa, nokti... oko čega se
najviše trudite?
- Kosu perem skoro svakog dana
"Kerastase" šamponima, trenutno
sam je skratila, da vidim je li mi sva
snaga u kosi. Kožu lica njegujem
"Loreal Youth Code" kremom,
serumom i antiridom te "Lancome
Visionare" serumom za oporavak lica,
nokte ne naglašavam previše, osim
nezaobilaznog manikira, pedikira i,
naravno, crvenog laka: O.P.I. "Malaga
Wine" i Loreal "Scarlet Wamp", za
tijelo i kosu omiljena mi je "Lush"
kupka "Flying Fox" te redovna,
koliko obaveze dozvoljavaju, posjeta
kozmetičaru.

Kozmetička neostvarena želja je...
- Više žal za vremenima kada se
Kleopatra kupala u magarećem kise-
lom mlijeku ili dame na francuskom
dvoru umivale vinom.
Lijepa Danijela,
i PR službe
Centralne banke
BiH, koja ovaja
srca FB zajednice
zanimljivim
statusima i
slikama - sasvim
privatno pričala
nam je o ljepoti
42 AZRA 2012.
Kozmetička kuća "Deborah" dvije naše
čitateljke daruje novim ružom. Sve što
treba da učinite jeste da nam što prije
pošaljete tačan odgovor na pitanje:
Kako se zove taj novi ruž:
1.|ilI|oReú
2.S|i|eC|eI|o|
8.A|o|icReú
Odgovor šaljite na broj: 091 510 101,
tako što ćete prvo ukucati ključnu riječ
OK, a zatim odgovor na pitanje,
svoje ime i prezime, te adresu.
Poklon
za čitatelja
tr
poš
Odgovor š
tak
22,40 KM "Deborah Maxi" èetka za puder
14,90 KM "Deborah" kist za teèni puder
13,90 KM "Deborah 2 u 1" èetkica za sjene
8,90 KM "Deborah" èetkica za sjene
9,95 KM "Deborah" èetka za rumenilo
4,95 KM Lak "Pret a Porter Crackin"
4,55 KM
Lak "Pret
a Porter"
16,80 KM Nova
"Deborah Milano
24ORE Absolute Volume"
1
2
,
1
5

K
M

"
D
e
b
o
r
a
h

2
4
O
R
E
"

v
o
d
o
o
t
p
o
r
n
e

o
l
o
v
k
e

z
a

o
è
i

16,20 KM3RWSXQRQRYL0LODQR5HGUXèHYL
14,80 KM Rumenilo
"Natural Blush"
26,90 KM
"24Ore
perfect"
teèni
puder
13,90 KM
"24Ore
Euphoric
Shine"
sjajilo
AZRA 2012. 43
Želite imati njegovane, glatke, čvrste nokte? Imate
problema s pucanjem, bijelim mrljama i gljivicama na
noktima? Ramišljate o ugradnji umjetnih noktiju?
Umjetni nokti nisu rješenje vašeg problema
Prirodna njega
NOKTIJU
Uz pravilnu njegu i prehranu možete imati lijepe
i njegovane nokte. Nokti nisu samo ukras vaših
ruku. Oni su i ogledalo zdravlja, a ako su u lošem
stanju, to upućuje na mnoge zdravstvene prob-
leme. Saznajte kako možete postići idealan izgled
noktiju na prirodan način.
Problemi i rješenje

Poznato je da ljepota dolazi iznutra. Zbog toga
je prehrana temelj zdravih i lijepih noktiju. Ova
tablica prikazuje moguće uzroke problema noktiju
i nudi potencijalna rješenja. Ako sumnjate da vam
stanje noktiju ukazuje na ozbiljan zdravstveni
problem, obratite se ljekaru klasične ili alternativne
medicine.
Kako ubrati rast noktiju

Načini na koje možete ubrzati rast i poboljšati
kvalitetu noktiju nalaze se u prehrani i izbjegavan-
ju određenih vanjskih utjecaja. Ekstremne dijete,
hladnoća i nedostatak proteina negativno utječu
na rast i izgled noktiju.
Prehranom unosite dovoljno proteina i minerala
koji izgrađuju nokte: sumpor, željezo, silicij, cink,
esencijalne masne kiseline i vitamine D, A i E.
Obavezno povećajte unos kalcija. Vitamin D
potreban je za snagu i rast noktiju. Najbolji način
da tijelo napunite ovim važnim vitaminom jeste
redovito izlaganje suncu.
Vitamin C potiče proizvodnju kolagena, čini kožu
ljepšom i čvršćom te potiče brži rast noktiju. Ima
ga u limunu, dinji, paprikama, karfolu, narandži,
jagodama, kiviju.
44 AZRA 2012.
Stylissimo
Ako mislite da vaša prehrana ne sadrži dovoljno
nutrijenata, dodajte u dnevnu rutinu proteinski
shake i kvalitetne multivitamine. Potaknite cirku-
laciju u rukama i prstima! Dokazano je da rad
rukama i prstima poput tipkanja, sviranja, šivanja
ili gimnastike potiče rast noktiju.

Zdravije lakiranje

Znamo da lakiranje negativno djeluje na zdravlje
noktiju, ali teško se možemo toga odreći. Evo
nekoliko korisnih savjeta za “zdravije lakiranje”:
Povremeno napravite pauzu od lakiranja
Nemojte koristiti odstranjivače laka s acetonom,
jer on uništava i isušuje nokte
Kupujte 3 free lakove koje ne sadrže zloglasne
toluen, formaldehid i dibutil ftalat (DBP)
Toluen je otapalo koje se stavlja u lakove radi
ljepše aplikacije. Visoke doze toluena mogu re-
zultirati lošim kognitivnim testovima, iritacijama
oka i gornjeg dišnog sistema. Dugotrajno udisanje
visokih količina može dovesti do demencije i
oštećenja mozga.
Formaldehid služi za polirani izgled noktiju i
daje im čvrstoću. Jedan je od glavnih alergena i
uzročnika kontaktnog dermatitisa.
DBP produljuje trajnost laka na noktima. Studije
pokazuju da negativno utječe na štitnjaču i može
onemogućiti normalan razvoj mozga.
Također, loše utječe na funkciju jetre i metabo-
lizam. Istraživanja provedena u Koreji pokazala
su da djeca čije su majke bile više izložene
ftalatima imaju manji IQ.
Njega ruku

Čvrsti i lijepi nokti svakako bolje izgledaju na
njegovanim rukama.
Svoje ruke redovito njegujte. Čuvajte se
pretjerane hladnoće i vrućine, deterdženata,
kiselina i hemijskih tvari. Tokom čišćenja
koristite zaštitne rukavice.
Ako ruke izlažete štetnim tvarima, umočite ih u
posudu s maslinovim uljem i limunom, tako će
koža postati otpornija. Ako imate jako suhe ili
osjetljive ruke, prije spavanja ih namažite masli-
novim uljem i navucite pamučne rukavice da ulje
djeluje preko noći.

Korisni savjeti
t budite strpljivi, rezultati ne dolaze preko
noći!
t nemojte gristi nokte
t redovno održavajte higijenu noktiju i mani-
kirajte ih
t nokte režite prema njihovom prirodnom
obliku
t svaku večer ih njegujte prirodnom kremom
ili uljem
ProbIem Uzrok Moguce rjesenje
Suhi nokti nedostatak vitamina A 3RYHüDMWHXQRVPUNYHEDWDWDNHOMDWLNYHGLQMHPDQJDEUHVNYH
Listanje noktiju nedostatak
KORURYRGLþQHNLVHOLQH
6YDNRGQHYQRQDWDãWHSRSLMWHþDãXWRSOHYRGHVDVRNRPRGSRORYLQH
OLPXQD
Zanoktice QHGRVWDWDNHVHQFLMDOQLK
PDVQLKNLVHOLQD
'RELWLLKPRåHWHL]VXQFRNUHWRYRJXOMDEDGHPRYRJXOMDXOMD
SãHQLþQLKNOLFDXOMDNXNXUX]QLKNOLFDLULFLQXVRYRJXOMD
6YDNRGQHYQRPDåLWHQRNWHþLVWLPYLWDPLQRP(LOLDORHYHUDJHORP
BijeIe mrIje nedostatak cinka i
KORURYRGLþQHNLVHOLQHLOL
SUREOHPLVDãWLWQMDþRP
8QRVLWHFMHORYLWHåLWDULFHLPDKXQDUNHVRMXRUDãDVWRYRüHWLNYX
VMHPHQNH
$NRVXPQMDWHQDSUREOHPHVDãWLWQMDþRPREUDWLWHVHOMHNDUX
BijeIe pruge PDQMDNSURWHLQD 3RYHüDMWHXQRVQDPLUQLFDERJDWLKSURWHLQRP
BIijedi, tanki,
napuknuti, IomIjivi,
izbrazdani nokti
PDQMDNåHOMH]D 3RYHüDMWHXQRV]HOHQRJSRYUüDFMHORYLWLKåLWDULFDJUDKDVRMHWLNYH
DYRNDGDEUHVNYHNUXãNH
Krhki nokti s
okomitim i pa-
raIeInim bijeIim
prugama
nedostatak vitamina
A i B
1DPLUQLFHLQWHJUDOQHåLWDULFHPUNYDEDWDWRUDãDVWRYRüH]HOHQR
OLVQDWRSRYUüHDYRNDGRVLU
Krhki i iskrivIjeni
nokti
JOMLYLFH 6PDQMLWHXQRVXJOMLNRKLGUDWD8QRVLWHSURELRWLþNLMRJXUWLELMHOLOXN
1HNROLNRSXWDGQHYQRPDåLWHQRNWHXOMHPþDMHYFDGLYOMHJRULJDQDLOL
QHHPD,OLLKWUOMDMWHELMHOLPOXNRPLPHGRP
Nedostatak po-
Iumjeseca na svim
noktima
PDQMDNSURWHLQDLOL
SRUHPHüDMPHWDER-
OL]PD
3RYHüDMWHXQRVQDPLUQLFDERJDWLKSURWHLQLPD$NRVXPQMDWHQD
SRUHPHüDMPHWDEROL]PDREUDWLWHVHOMHNDUX
Zuti nokti SUHNRPMHUQRODNLUDQMH
SXãHQMHLOLEROHVWLMHWUH
3RYUHPHQRQDSUDYLWHNXSNX]DQRNWHRGPOLMHNDLOLPXQRYRJVRNDWH
LKPDåLWHULFLQXVRYLPXOMHP
/LPXQL]EMHOMXMHQRNWHDULFLQXVRYRXOMHMHERJDWRYLWDPLQRP(L
RPHNãDYD]DQRNWLFHWHSRWLþHUDVWLMDþLQXQRNWLMX
$NRVXPQMDWHQDEROHVWMHWUHREUDWLWHVHOMHNDUX
"AVONOVA" STAKLENA TURPIJA
ZA NOKTE NEIZOSTAVNA JE U
VAŠEM PRIBORU ZA MANIKIR,
%8'8û,'$635(ý$9$38&$1-(
,/,67$1-(12.7,-8358ä$
EFEKT PROFESIONALNOG
7853,-$1-$,,='5ä/-,9,-$-(
2'82%,ý$-(1,+7853,-$$
&,-(1$-(.0
,0$7(.5+.(12.7("1$.21
6$02'$1$5('2912*
1$12â(1-$'(%25$+.$/&,-
80*(/$9$â,12.7,û(6(
POTPUNO REGENERIRATI. EFI-
.$61232-$ý$9$273251267
+,'5$7,=,5$,95$û$*,3.267
12.7,0$,ý,1,12.7(*/$7.,0
,6-$-1,002ä(6(1$126,7,
KAO BAZA PRIJE LAKA U BOJI
ILI SAM ZA PRIRODNI IZGLED.
&,-(1$.0
JEDNOMINUTNI PILING ZA RUKE
OBLIKOVAN JE ZA INTENZIVNU
1-(*8,ý,1,58.(1(9-(52-
VATNO MEKIMA U SAMO JEDNOJ
0,187,'92)$=1$1-(*8-8û$
FORMULA OBLIKOVANA JE OD
â(û(51()$=(625*$16.,0
60(Ĉ,0â(û(520=$1-(ä12
I EFEKTNO UKLANJANJE
2'805/,+û(/,-$.2ä(7(2'
ULJNE FAZE S ULJIMA KARITE
0$6/$&$6/$7.2*%$'(0$
,.2â7,&$*52äĈ$.2-$
OMEKŠAVAJU I NJEGUJU RUKE.
&,-(1$.0 &,-(
.5(0$=$12.7(2%2*$û(1$
-($.7,91,06$672-&,0$,
6$'5ä,ý$.3267295/2
+5$1-,92*.$5,7(0$-
6/$&$05.9,128/-(0('
,(7(5,ý128/-(2'0,5+(
'2'$71220(.â$9$-8.2ä8
2.212.7,-8.5(0$-$ý$,
8ý95âû8-(9$â(12.7(7(
327320$ä(='5$95$679$â,+
NOKTIJU. UPOTREBLJAVAJTE
JE SVAKODNEVNO ZA JAKE I
ý9567(12.7(1-(ä1280$-
6,5$-7(.58ä1,032.5(7,0$
DA SE KREMA UPIJE I GURNITE
1$75$*.2ä,&8â7$3,û(0
KOD STALNOG KORIŠTENJA
12.7,68ý95âû,,0$1-(/20-
LJIVI. ZA IZVRSNE REZULTATE,
UPOTREBLJAVAJTE ZAJEDNO
S KREMOM ZA RUKE S KARITE
0$6/$&(0&,-(1$.0
P
r
e
p
o
r
u
k
e
"AVON NAIL EXPERTS" TRET-
0$1=$-$ý$1-(12.7,-8
.2-,â7,7,,-$ý$12.7(2'
',6.2/25$&,-$,=$=9$1,+
67$/1,0/$.,5$1-(0ý,-$-(
&,-(1$.0
46 AZRA 2012.
Kada dijete treba prvi put odvesti stomatologu?
(T. N. Sarajevo)

- Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i
Američke akademije za pedodonciju govore da
prva posjeta stomatologu treba biti nakon nicanja
prvih zuba, a najkasnije šest mjeseci poslije toga. To
u prosjeku znači do navršenja prve godine života
djeteta. Time se mijenjaju ranija pravila da prva
posjeta stomatologu treba biti do treće godine života,
sve nakon toga danas je potpuno neprihvatljivo. Prva
posjeta stomatologu za dijete mora proći opušteno,
u igri i upoznavanju s okruženjem stomatološke
ordinacije. Dijete se treba upoznati sa stomatologom,
stomatološkom opremom, instrumentarijem... Kod
prve posjete djetetu se u ustima ništa ne radi, a dijete
treba osjetiti dobronamjernost ljekara, te bez bilo
kakvog lošeg iskustva otići kući. Takvim pristupom
razbija se strah, odnosno ne stvaraju se nikakve
predrasude o mogućem neugodnom iskustvu u
stomatološkoj ordinaciji.
Imam 60 godina, u gornjoj vilici nemam zuba, a u
donjoj imam svega pet, tri na lijevoj, dva na desnoj
strani. Kako to mogu sanirati?
( K. B. Teslić)
- Pošto u gornjoj vilici nema nikako zuba, jedno
riješenje je klasična (akrilatna) totalna proteza, što
je jeftinija opcija, ili da se u gornju vilicu ugrade
najmanje dva implantata, na koje bi se kačila totalna
proteza, što je mnogo kvalitetnija, ali i skuplja opcija.
Što se tiče donje vilice, treba prvo ispitati stanje
preostalih zuba, njihovu stabilnost (da li su čvrsti ili
eventualno rasklimani) i položaj u ustima, da bi se
onda mogao isplanirati odgovarajući protetski rad.
Za donju vilicu postoji više različitih rješenja, obična
djelomična (parcijalna proteza), koja će se hvatati za
preostale zube običnim metalnim kukicama, zatim
metalna proteza s livenim kukicama, kombinirani
rad, gdje se rade navlake na postojećim zubima i met-
alna proteza koja će se hvatati za navlake posebnim
vezama. Također, ako su preostali zubi kvalitetni i
povoljnog položaja, može se uraditi fksni protetski
rad (most).
Adnan DEDIĆ,
dr. stomatologije
Kako bi savjeti stomatologa Adnana Dediæa bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja
putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Stomatolog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te
nakon toga napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet ginekologa moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Prvi put kod
zubara
Stylissimo
Stomatolog
Stylissimo
Moja4zida
Soba za
prvačića
Š|olIµoci||eo.i|úI|I,I
||oçi :e µi|I|u |I|o o:.|e¯i|i
:ouuµ|.IcicIúe|Il|i|I,|e
µ|i|o| |e oµ|e|e|i|i uuú¯e|.
!u|e|e|oli|o||eI|i.|i|
µ|i|eúloçI |o|e |o¯e|e
|Iµ|I.i|i:|Ilo|o.cI-
|eúi|oš|o.I||eµo||eu|o
|e:|e úou|I .ol|I. u u|eúe||e
ú|eci|e:oue:.I|I|ou|l|uci|e
:.oçš|olI|cI,|e|iµI||eo|
|I||o|ice|I|.išeuo|I.i|iu
µ|o:|o|i|i
Vesela poteljina
Nova, lijepo dekorirana posteljina je manja investicija koja će
razveseliti svakog prvačića. U skladu s namještajem i zidovima
zamijenite stari tepih novim, koji je periv u mašini.
Cvijeće i poruka na stolu
Za prvi dan škole mali đak mora sakupiti puno hrabrosti, pa ga
nakon povratka iznenadite svježim cvijećem na radnom stolu u
originalnoj vazi koju možete ukrasiti sami. Pored vaze hrabrom đaku
ostavite i poruku koliko se ponosite njime.
48 AZRA 2012.
Obojite zidove
Zidove obojite u skladu s namještajem. S obzirom na to
da boje potiču razvoj djeteta, kominirajte bijelu i plavu,
zelenu i bijelu, žutu i biljelu, crvenu i ružičastu.
Radni sto i stolica
Radni sto neka bude od prirodnih materijala. Visina mora biti primjerena uzrastu
vašeg djeteta. Širina neka ne bude više od dohvata dječijih ruku. Ako kupujete sto
širine do 80 cm, na dio stola možete postaviti male drvene ladice za pribor, vodene
bojice, makaze... Stolica mora biti stabilna, sa čvrstim naslonom u visini leđa.
Šarene kutije
Vedrinu sobi dat će kutije u bojama crveno, bijelo, ružičasto ili zeleno,
bijelo, plavo, odnosno u bojama koje vole vaš dječak i djevojčica.
I jaknu
negdje
treba
RNDþLWL
AZRA 2012. 49
Stylissimo
Djeca
HOROSKOP
za vaše školarce
Ovan
Mali Ovnovi jako su
uzbuđeni zbog odlaska u
školu i početka svake nove
školske godine. Vole riskirati,
vrlo su živahni i snažno iska-
zuju svoje osjećaje. Da bi bili uspješni u školi,
potrebno im je puno novih izazova, ali i osjećaj
da su u nečemu uspješni.
Njihov potencijal: Oni su rođeni vođe,
budući predsjednici razreda, vođe sportskih
timova i često najpopularniji klinci u školi.
Upozorenje: Ako ih se ne kontrolira redovno,
Ovnovi znaju zastraniti i popustiti u školi.
Zbog toga redovno odlazite na roditeljske
sastanke i pregledajte jesu li napisali zadaću.
Savjet: Budući da su promjenjivog
raspoloženja, Ovnovi često gube interes u
dugotrajnim zadacima te počinju nove i
prije nego su dovršili stare. Ako vidite da im
školsko gradivo ne predstavlja dovoljan izazov,
potaknite ih tako da se dokažu ispitivanjem i
nagradama. Također, potičite ih na sportske
aktivnosti koje će ih uravnotežiti.
Bik
Ova djeca su jako oprezna,
uporna i praktično pristupaju
stvarima. Teže dobro organ-
iziranom rasporedu u svim
dijelovima svog života, pa
tako i u školi. Vole materijalne stvari i igračke,
kao i sve što mogu sakupljati ili posjedovati.
Iako su često spori u obavljanju svojih školskih
zadataka, pouzdani su i uvijek se maksimalno
trude.
Njihov potencijal: Iako se neće istaknuti kao
genijalci u razredu, za njih vrijedi pravo "tiha
voda brijege dere". Ne vršite pritisak na njih
da moraju biti najbolji, već dopustite da budu
onakvi kakvi jesu i uspjeh grade postupno.
Upozorenje: Budući da imaju pomalo uvrnuti
dojam o vremenu, najveći problem Bikova je
dovršavanje zadataka na vrijeme. Potičite ih da
ranije krenu učiti ili pisati zadaću i podsjećajte
ih na rokove.
Savjet: Budući da su veliki ljubitelji materijal-
nog, na bolje rezultate Bikove je lako potaknu-
ti džeparcem ili dodatnim nagradama za dobre
ocjene. Također, nemojte preopteretiti njihov
raspored brojnim izvanškolskim aktivnostima,
jer ćete ih izbaciti iz njihovog ritma.
Blianci
Mali Blizanci od rane dobi
su najveći zabavljači u
društvu, pa tako i u školi.
Inteligentni su i vole učiti,
a najviše se vole pismeno
izražavati. Pripadnici ovog zodijačkog znaka
zbog svog hiperaktivnog karaktera skloniji su
disleksiji ili poremećajima pažnje, pa pripazite
odaje li vaše dijete takve znakove.
Njihov potencijal: Zablistat će u predmetima
koji od njih zahtijevaju originalne ideje i
kreativnost. Potaknite ih na bavljenje sportom
i učenje muzike.
Upozorenje: Koliko god bili energični, djeca
Blizanci ne smiju raditi previše stvari u isto
vrijeme, jer se neće moći u potpunosti pos-
vetiti ničemu. Ostavite im dovoljno vremena
za igru.
Savjet: Od rane dobi upoznajte ih s knjigama,
jer ova djeca obožavaju čitati. Tako ćete smiriti
njihovu nemirnu narav i omogućiti da sanjare.
Rak
Nježne duše, djeca Ra-
kovi najbolje se osjećaju
u udobnosti svoga doma,
okruženi porodicom i
ljubimcima. Često osjećaju
strah uoči upisa u školu, a on ih ne napušta
ni na početku bilo koje školske godine. Vole
se držati ustaljenog reda i to će im olakšati
prilagodbu na školu. Također, omogućite im
njihovu privatnost i poseban dio u domu u ko-
jemu će na miru obavljati školske zadatke.
Njihov potencijal: Vrlo su empatični i soci-
jalno osjetljivi, a često imaju puno sakrivenih
talenata. Potičite ih u onome za šta pokažu
interes, a svakako ih upoznajte s muzikom i in-
strumentima za koje imaju urođene sklonosti.
Upozorenje: Rakovi često "upijaju"
raspoloženje svojih roditelja pa je stoga
važno da ne pretjerujete u reakcijama ako
kući donesu lošu ocjenu. Budite iskreni, ali i
razumni te ne vršite prevelik pritisak.
Savjet: Potičite svoje dijete na samostalnost te
nemojte previše pomagati u školskim zadaci-
ma. Dobar način za poticanje samostalnosti su
i individualni sportovi.
Lav
Ponosni, osjetljivi i pomalo
tašti, djeca Lavovi drugima
izgledaju snažno, ali to
prikriva njihovu ranjivost.
Oni imaju snažnu potrebu
za pažnjom i odobravanjem, bilo da je riječ
o prijateljima, porodici ili učiteljima. Često
nastupaju dramatično, a osjetljivi su na kritike.
Njihov potencijal: Kako teže pažnji,
predodređeni su za glavne uloge u školskim
predstavama, horovima ili sportskim ekipama.
Upozorenje: Potičite svog Lava da bude dobar
prijatelj te nauči dijeliti svoje stvari s drugi-
ma. Iznimno je važno da im usadite snažne
moralne vrijednosti te ih nagradite za takvo
ponašanje pohvalom.
Savjet: Disciplina je ključna riječ u odgoju
i školskom uspjehu Lava. Naučite ih
ličnoj odgovornosti. Odlično će se snaći u
izvanškolskim aktivnostima poput izviđača,
gdje sami trebaju zavrijediti mjesto vođe i
naučiti važnost ispunjavanja zadataka do kraja.
Djevica
Oni su mali perfekcionisti,
odlični u organizaciji i od vrlo
rane dobi savjesni i odgovorni
učenici. U tom ponašanju
ponekad i pretjeruju, pa im
je potrebno više opuštanja nego drugima.
Vole brinuti i pomagati drugima, jer se tako
ûi:ciµli|I|e|l|uc|I¯IŠ|o|µio|ei|I.o.e,úo|RI|o.eiû|e.ice||euIµo|icI|iu:I|o:|Il|o||Iúuµo|.IlI|I,
Voúe||I|e,0.|o.eiS||i|elce||euI.iše|o|||oli|I|i|I|ouiu|eú|oi¯.|šI.Ili:.o|e¯IúI||e
50 AZRA 2012.
osjećaju korisno.
Njihov potencijal: Ako nisu previše
sramežljive, Djevice su odlične u komunikac-
iji. Odlično se snalaze u debatnim timovima.
Također, vrlo su vješti s rukama i vole poprav-
ljati stvari.
Upozorenje: Najveći neprijatelj uspjeha Dje-
vice je sklonost samokritici. Zbog toga ih je
nužno pohvaliti za postignuća i jačati njihovo
samopouzdanje.
Savjet: Usmjerite njihovu sklonost analizi
prema pisanju. Nabavite im dnevnik u koji
će zapisivati svoje osjećaje i misli. Potičite ih
i na razne aktivnosti koje će doprinijeti da se
opuste.
Vaga
Djeca Vage svoj identitet
pronalaze u mišljenju
okoline. Važno im je da se
svi oko njih dobro slažu, a
ako to nije tako, naći će se
u ulozi pregovarača. Osjećaj za ravnotežu i red
njihov je pokretač, a takav stav primjenjuju i
u školi. Ponekad su neodlučni i potrebno im
je dulje od drugih kako bi se pokrenuli, no u
svemu što počnu se ističu. U školi lako pronal-
aze prijatelje.
Njihov potencijal: Odlični su u predmetima
ili hobijima koji zahtijevaju preciznost i
upornost. Dobro im leže matematički i ostali
konkretni zadaci.
Upozorenje: Njihova potreba da ugađaju
drugima može im uzrokovati teškoće. Zbog
toga su skloni sakriti ono što ih muči, poput
strahova ili problema. Potaknite ih da vam se
otvore i objasnite kako je neuspjeh sastavni dio
života.
Savjet: Kako vole lijepe stvari i imaju izražen
smisao za estetiku, potičite ih da se likovno
izražavaju. Njihov izgled i odijevanje su im
jako važni, pa ih naučite kako postoje mnogo
dublje stvari od fzičkog izgleda.
Škorpion
Škorpioni su emocion-
alni i vole dominirati i u
porodici i u školi. Snažni
su i puni energije, bistri su
i obično izuzetno uspješni
u školi. U njihovom odgoju vrlo je bitna
disciplina, a ako se pokažu bezobzirni prema
drugima, treba ih kazniti da se u mladoj dobi
nauče pravednosti.
Njihov potencijal: Vole učiti i isticati se,
posebno u predmetima koji im to dopuštaju.
Idealan poklon za njih je mikroskop, set za
eksperimente ili mađioničarski set.
Upozorenje: Zbog velikog samoljublja
Škorpioni jako teško podnose poraz. Osim
toga, skloni su nadmetanju s drugima, što
može rezultirati i fzičkim sukobima u mlađoj
dobi. Naučite ih samokontroli.
Savjet: Poštujte njihovu privatnost, jer je to
nešto što oni vrlo cijene. Izgubite li njihovo
povjerenje, teško ćete ga vratiti, stoga njegu-
jte iskrenu komunikaciju, koju i oni sami
žele. Uspješni su samo u onome što se njima
samima sviđa, pa ih ne tjerajte na aktivnosti
koje ih ne privlače.
Strijelac
Od ranog djetinjstva imaju
odličan smisao za humor,
nemirni su i šarmantni. Zbog
urođene znatiželje, učenje
im odlično ide, no lako gube
motivaciju pa su im potrebni stalni poticaji.
Njihov potencijal: Mali Strijelci su jako
talentirani sportaši, a mogu biti uspješni u
gotovo svemu u čemu ih se potiče. Slušajte
njihove želje i podupirite ih u onome što je
njima bitno.
Upozorenje: Kako su otvoreni, iskreni i
druželjubivi, mogu lako potpasti pod tuđi
utjecaj. Za njih će veliku opasnost predstav-
ljati loše društvo za kojim se mogu povesti i
popustiti u školi.
Savjet: Potaknite ih na učenje stranih jezika,
jer, kako su veliki avanturisti, u adolescenciji
će ih privlačiti ideja putovanja u strane zemlje.
Od mlade dobi skloni su zaljubljivanju i zbog
toga nerijetko pate, a njihove prve ljubavi
nemojte omalovažavati već im iskažite svoju
potporu te pružite osjećaj sigurnosti.
Jarac
Oni su uporna, tvrdog-
lava i vrlo zrela djeca koja
vole unaprijed planirati i
postavljati ciljeve. In-
teligentni su, neovisni i
beskrajno strpljivi, a u školi obično nemaju
problema. Vrlo lako postaju vođe u zajednici,
jer se nameću svojim pametnim rješenjima.
Ipak, usredotočenost na praktične stvari ne
treba vas zavarati, jer su oni vrlo ranjivi i imaju
veliku potrebu za ljubavi i pažnjom iz okoline.
Njihov potencijal: Vole razmišljati, analizirati
i predviđati, a vrlo brzo pokazuju što ih u školi
najviše zanima. Dopustite im da se razvijaju na
svojim poljima interesa. Ako često mijenjaju
svoje interese i izvanškolske aktivnosti, u tome
ih podržite, jer budite sigurni da oni samo
traže ono što im najviše odgovara i u čemu će
biti najuspješniji.
Upozorenje: Oni vole autoritet i upravo će
od svojih roditelja tražiti da im to budu, no
istovremeno im pružite puno sigurnosti i
ljubavi. Bezuvjetna podrška koju će primiti
u domu omogućit će im da ostanu topli i
otvoreni prema okolini.
Savjet: Šah, društvene i kompjuterske igre ili en-
ciklopedije zaokupit će pažnju Jaraca koji u mladoj
dobi trebaju svijet u kojem će sanjariti i opustiti se.
Vodenjak
Djeca Vodenjaci su
originalni, buntovni i vrlo
samostalni. U školi ih više
veseli druženje s prijatelji-
ma nego samo učenje, a to
je sve zbog njihove usmjerenosti na praktičnu
stranu života. Ako ih nešto zanima, Vodenjaci
to iznimno brzo uče, dok su im predmeti koji
ih ne zanimaju odbojni i nerijetko imaju prob-
lema s njima. Mogu djelovati odsutno ako im
je dosadno u školi i na učenje ih uvijek treba
poticati novim izazovima.
Njihov potencijal: Vrlo su kreativni i često
talentirani za umjetnost. Kako su praktični i
vrlo vješti, odlično im ide mehanika i poprav-
ljanje stvari. Zbog svoje ličnosti smatra ih se
čudacima, no oni se ne zamaraju mišljenjem
svojih vršnjaka ili roditelja te su vrlo samo-
pouzdani.
Upozorenje: U pubertetu su vrlo buntovni, ne
poštuju autoritet i testiraju živce svojih roditel-
ja. Zbog toga je vrlo važno biti discipliniran u
odgoju Vodenjaka, jer postoji mogućnost da će
dominirati u domu, namećući svoju volju.
Savjet: Oni su nekonvencionalni, pa tako i
odnos s njima ne bi trebao biti uobičajen. S
roditeljima će biti najbliži ako se između njih
uspostavi prijateljski odnos. Kako su povodlji-
vi, treba ih odvratiti od lošeg društva. Teško
podnose kritike i nužno ih je pohvaliti ako to
zaslužuju.
Ribe
Osjetljive i intuitivne
Ribe djeca su koja dugo
žive u svijetu mašte i
teško se prilagođavaju
na školu. Nisu ljubitelji
dnevne rutine i školske
su im obaveze naporne. U poticanju Riba
na uspješno izvršavanje zadataka potrebna je
dosljednost u odgoju i imunost na njihove
suze. Ipak, ne treba ih kritizirati, jer će to
narušiti njihovo samopouzdanje.
Njihov potencijal: Djeca Ribe su bistre i
znatiželjne duše s talentom za pisanje, muziku
te likovnu umjetnost. Skloni su analitici i
razmišljanju, pa će im dobro ići društvene
nauke.
Upozorenje: Važno ih je kontrolirati pa već od
rane dobi pregledajte njegove knjige i sveske,
jer znaju biti neodgovorni i neuredni. Posebnu
pažnju obratite predmetima koje ne vole i
omogućite im dodatnu pouku, kako ne bi
zaostajali s gradivom.
Savjet: Motivirajte Ribu da bude praktična i
radi na razvoju svojih afniteta i talenata. Ako
im ostavite previše slobode, postoji mogućnost
da će postati neorganizirani. Najbolje će im ići
grupni rad.
AZRA 2012. 51
Stylissimo
Recepti
Djeco, nigdje
be doručka
Recepti
u:||I|I|i|I:.I|oú|e.|o|ouI.e¯|o|úo|uc|ui|I¯.i|I|i|u|I.i|u|oúú|e|e|Io:|o.I|eúou|oç¯ú|I.l|I,|e|
o.I|ou|o|o:içu|I.Ie|e|çi|u¯I|Iµo|I|úI|.Veci|i|e¯Iµ|e:|I|I||eµ|.oçú|e.|oçou|o|I|I|cešcii¯ço.o|
|eúo:|I|I|.|e|e|I.|µI|,|Iú:.e:Iue|e|o,|o¯|IciúI||euI|ou:|I|i:I|oµolI:I|I|I|i|e,I|oli|o.I|
|I|.iše||euIúIµ|iµ|e|i|eo.eu|u:|eou|o|e¯I:.o|e|li|ce.u|l|uci|ei|Iš|u,|e|eú|o:|I.|eou|o|eu||I:i|e
|I|oúIµo:|I|u|eoúol|i.iú|eci|e|µoçleúu,Ilii|eµcu
52 AZRA 2012.
Domaći, crni hljeb
Doručak je nezamisliv bez hljeba. Uz mliječne
namaze, domaći džem i šolju čaja, vaše dijete će
imati zdrav i ukusan obrok.
Sastojci: 25 dkg crnog brašna, 25 dkg integralnog
brašna, 25 dkg raževog brašna, 2 kašičice soli, 1
kašičica šećera, 1 kvasac, 4-5 dl tople vode, 30 g
sjemenki lana, 30 g sjemenki sezama, 30 g sjemenki
suncokreta, 1 jaje
Priprema: Kvasac razmrvite u malo tople vode.
Dodajte dvije kašičice brašna i jednu kašičicu šećera,
izmiješajte, pokrijte i ostavite na toplom. U brašno
umiješajte so, dodajte podignuti kvasac i vodu.
Tijesto dobro umijesite, oblikujte u kuglu i stavite
na toplo. Kad dvostruko poveća obim, umiješajte
sjemenke, ali ostavite malo sa strane za posipanje.
Tijesto opet dobro izmijesite. Podijelite ga popola
i stavite u kalup za pečenje. Prekrijte i pustite da se
opet digne. Premažite razmućenim jajetom i pospite
sjemenkama. Stavite u rernu da se peče 50-60
minuta.
Uštipci
Sastojci: 2 jogurta, 2 jaja, 1 prašak za pecivo, so,
brašna dozirajte tako da ne bude ni pretvrdo, niti
premekano
Priprema: Pomiješajte lagano jogurt i jaja.
Dodajte so, brašno i prašak za pecivo. Zamijesite
tijesto, oblikujte ga u kuglu i ostavite pola sata da
"odmori". Nakon toga razvaljajte ga i režite oblike
po nekom kalupu ili jednostavno odrežite komade
tijesta. Pecite ih u vrelom ulju.
Kukuruzni uljevak
Sastojci: 2 šolje kukuruznog brašna s vodenice,
4 jaja, 1 dcl ulja, 2 dcl kisele pavlake ili milerama,
1 paketić praška za pecivo, mlijeko po potrebi (za
razrijediti smjesu), malčice soli
Priprema: Umutiti žumanjce s pavlakom, dodati
ulje, brašno i prašak za pecivo, te dobro izmiješati
(najbolje miksati). Umiješati prethodno umućen
čvrst snijeg od bjelanjaka i mlijeko - smjesa treba
biti gustoće kao za palačinke.
Izliti smjesu u dobro namašćenu dublju tepsiju,
peći u rerni zagrijanoj na 200 - 210 stepeni do
zlatnosmeđe nijanse.
Tortille s puretinom
Sastojci: 4 velike tortille, 1 manja glavica zelene
salate, oprana i raskomadana, 350 grama purećih
prsa, 2 paradajza, tanko narezana, 2 krastavca,
narezana na štapiće, 1/2 šoljice gotovog pesto
umaka
Priprema: U svaku tortillu posložite malo zelene
salate, puretine, paradajza i krastavca. Preko svega
prelijte pesto umak i zarolajte tortillu kao burrito.
Sendvič "zelena gusjenica"
Sastojci: pola svježeg krastavca, 1 kriška
integralnog hljeba, 1 kašika sirnog namaza, vlasac
za ukrašavanje
Priprema: Svježi krastavac ogulite i narežite na
kriške. Krišku hljeba namažite sirnim namazom.
Krastavac posložite u obliku gusjenice, a od
zelenog vlasca napravite ticala.
Omlet s povrćem
Sastojci: 1 kašika maslinovog ulja, 100 g crvene
paprike, 70 g mladog luka, 100 g kukuruza
šećerca, 6 jaja, 2 kašike vegete, 30 g sira ribanca, 2
kašike ulja
Priprema: Na zagrijano maslinovo ulje stavite
papriku narezanu na kockice, mladi luk narezan
na kolutiće i kratko prodinstajte. Na kraju
umiješajte ocijeđeni kukuruz šećerac. Bjelanjce
umutite u snijeg, dodajte žumanjce, vegetu i
naribani sir. U tavu na zagrijano ulje izlijte 1/4
pripremljene mješavine s jajima. Smanjite vatru,
pospite s dijelom pripremljenog povrća i pecite
približno tri minute. Pečeni omlet poklopite i prije
posluživanja pospite narezanim vlascem.
AZRA 2012. 53
Stylissimo
Djeca
U savremenoj ginekološkoj
praksi hirurški nož je prošlot
kada je riječ o tretiranju
malignih promjena na grliću
materice. Klasična koniacija
trajno oštećuje i deformira
grlić materice i njegov
kanal, te može uzrokovati
bolne menstruacije, teškoće
u zanošenju, na porodu,
oticanju menstrualne krvi,
kao i nakupljanje tečnoti
u materici u potmenopauzi
- senijumu. LLETZ je
minimalno invaivan prema
grliću i njegovom kanalu
LLETZ JE
ISTISNUO
KLASIÈNU
koniaciju
Najčešći problemi koje muče žene - "ranica na
grliću materice" i maligne promjene na grliću
materice odnedavno se u Sarajevu tretiraju na
mnogo sofsticiraniji način. Rezanje hirurškim
nožem je prošlost. LLETZ konizacija je
savremeniji način tretiranja promjena iz kojih
nastaje karcinom, o čemu smo razgovarali s
doc.dr.sci. Kenanom Drljevićem, specijalistom
ginekologije i porodiljstva, te supspecijalistom
ginekološke onkologije.
Šta je LLETZ konizacija?
- LLETZ (engl. large loop excision transfor-
mation zone) konizacija na grliću materice je
najsavremeniji način liječenja promjena na grliću
materice iz kojih nastaje karcinom. Zahvat je
minimalno invazivan, poštedan, ostavlja očuvan
i funkcionalan grlić. Pacijentica se vrlo brzo
opravlja i vraća u normalan život.
Šta ona može napraviti?
- LLETZ konizacijom se odstrane premaligne
promjene na grliću materice, ali se maksimalno
štedi zdravo tkivo. Sve funkcije grlića ostanu
očuvane. Veoma je važno da ova intervencija os-
tavlja funkcionalan kanal grlića, koji ima veoma
važnu funkciju u svakoj životnoj dobi žene.
Koliko je efektna?
- U savremenoj ginekološkoj praksi ova metoda
se najviše koristi, jer je izuzetno efektna. U SAD-
u se LLETZ konizacija radi značajno više nego
konizacija laserom. Kada se nakon intervencije
mikroskopskom analizom odstranjenog tkiva
patolog izjasni da je promjena odstranjena u ci-
jelosti, smatra se da je pacijentica 100-procentno
izliječena.
Kad se radi?
- LLETZ se radi pri promjenama na grliću
materice iz kojih nastaje karcinom: kod HPV
pozitivnog i kolposkopski nemirnog CIN1,
54 AZRA 2012.
a obavezno kod CIN2 i CIN3. Preduslov za
LLETZ operaciju su zadovoljeni protokoli, koji su
različiti u odnosu na visinu promjena.
Kombiniraju se Pap test, kolposkopija, HPV tipi-
zacija i biopsija. Presudan je timski rad i korektna
komunikacija ginekologa, citologa i patologa.
Samo zadovoljeni i ispunjeni strogi algoritmi
liječenja premalignih promjena na grliću materice
daju odlične rezultate.
Kako se radi?
- Ova intervencija se radi na posebnoj opremi.
Potrebna je edukacija uz kvalitetnog mentora. Da
bih ovladao ovom operativnom tehnikom, obavio
sam edukacije u Austriji i Francuskoj.
U čemu je njena prednost nad "tradicionalnim"
načinom tretiranja malignih promjena na
grliću materice?
- U savremenoj ginekološkoj praksi LLETZ je
istisnuo klasičnu konizaciju hirurškim nožem.
Klasična konizacija trajno oštećuje i deformira
grlić materice i njegov kanal, te može uzrokovati
bolne menstruacije, teškoće u zanošenju, na
porodu, oticanju menstrualne krvi, kao i nakupl-
janje tečnosti u materici u postmenopauzi - seni-
jumu. LLETZ je minimalno invazivan prema
grliću i njegovom kanalu. Tri-četiri mjeseca
nakon intervencije grlić se u potpunosti vraća u
svoju funkciju. Nestaje i pojačano bijelo pranje,
što ženama daje osjećaj sigurnosti i olakšanja.
Ne javljaju se kasne komplikacije klasične koni-
zacije od kojih, prije svega, zatvaranje kanala grlića
materice može biti uzrok steriliteta. Zatvaranje
kanala grlića materice je relativno česta kasna
komplikacija klasične konizacije. Tada je otežano
ili onemogućeno oticanje menstrualne krvi, ili se u
seniju nakuplja tečnost u materičnoj šupljini koja
stvara dijagnostičke nedoumice kod ginekologa.
Obavlja se ambulantno. Koliko traje, postoji
li lokalna anestezija, boli li, je li žena nakon
tretmana sposobna sama otići kući i slično?
- Sa svom pripremom procedura traje 20-ak
minuta. LLETZ je ambulantna operacija koja
se izvodi u lokalnoj anesteziji, bez katetera, bez
vaginalnih štrajfni (tamponade). Pacijentica bez
bolova odmah ide kući, dok je za klasičnu koni-
zaciju potrebna hospitalizacija.
Šta očekivati nakon zahvata?
- Pacijentica treba mirovati sedam dana uz
propisanu terapiju. Ne mora biti striktno vezana
za krevet, ali je potrebno izbjegavati teže fzičke
napore. Nisu potrebne nikakve vaginalete. Prva
kontrola je nakon mjesec, a prvi Papa test se uzima
nakon četiri mjeseca.
Koji su rizici?
- Kada se procedura radi prema protokolu i s
adekvatnom opremom, rizici su minimalni.
Potrebno je isključčiti bolesti zgrušavanja krvi.
Trudnoća nakon konizacije...
- U odnosu na klasičnu konizaciju, LLETZ
je daleko manje invazivan, više „štedi" grlić
i njegov kanal. Nakon intervencije grlić se u
potpunosti vraća u svoju funkciju. Unutrašnje
ušće grlića ostaje „kompetentno" - čvrsto,
zadovoljava ulogu „zapornog mehanizma"
unutrašnjeg materičnog ušća u trudnoći. Ova
operacija ne kompromitira željenu trudnoću i
naročito se savjetuje mladim ženama koje još
nisu ostvarile željeno potomstvo ili ga imaju
namjeru proširiti.
KRIOTERAPIJOM DO
VEÆE OTPORNOSTI
NA HPV
Šta je krioterapija u tretiranju ranica na grliću
materice?
- „Ranica" na grliću materice je udomaćen, ali
pogrešan izraz za crvenu mrlju (lat. Erythropla-
kia). Krioterapija predstavlja bezbolno smrzavanje
„ranice" na vrlo niske temperature, nakon čega
ona u potpunosti nestane. Sve promjene koje
se nalaze u eritroplakiji (upala, nezrela sluznica,
bakterije, HPV infekcija) u vidu sekrecije otplave
u nekoliko dana. U SAD-u i zapadnim zemljama
ova metoda se vrlo često koristi u liječenju eritro-
plakija, cervicitisa, kolpitisa, ali i HPV negativnog
kolposkopski mirnog CIN1.
Kako se izvodi?
- Intervencija je beskrvna i potpuno bezbolna i iz-
vodi se ambulantno bez anestezije. Nije potrebna
nikakva posebna priprema, potrebno je imati Pap
test. Optimalno vrijeme kada se procedura izvodi
je prva faza menstrualnog ciklusa.
Kako su do sada tretirane takve promjene?
- Do sada su ranice bezuspješno "tuširane" poseb-
nim rastvorima ili su uzimane razne vaginalete,
ali bez uspjeha. Problem je što su i rastvori i vagi-
nalete neselektivni - uništavaju i laktobaciluse,
koji su prirodni stanovnici vagine i tako smanjuju
prirodnu otpornost vaginalne sluznice. Ubrzo bi
se pojačano bijelo pranje javljalo u još većoj mjeri.
Stvarao bi se „začarani krug" - žena bi bila stalno
pod terapijom, a problemi bi bili sve veći...
U čemu je prednost krioterapije nad "tradi-
cionalnim" načinom?
- Krioterapijom bezbolno odstranjujemo ranicu
na grliću materice. Grlić se nakon toga „presvuče"
normalnom sluznicom koja je otporna na pri-
rodnu kiselost rodnice, što je glavni odbrambeni
mehanizam infekcijama. Cilj krioterapje je da se
pojača prirodna otpornost: da se u rodnicu vrate
laktobacilusi koji svojom mliječnom kiselinom
prave prirodnu barijeru infekcijama. Tek tada
defnitivno nestaju problemi s pojačanim bijelim
pranjem.
Kako se pacijentica priprema za taj zahvat?
- Nije potrebna nikakva posebna priprema,
potrebno je imati Pap test. Optimalno vijeme
kada se procedura izvodi je prva faza menstrual-
nog ciklusa. Prvih sedam dana pacijentica treba
uzimati ordiniranu terapiju i smanjiti fzičku
aktivnost.
Je li bolan?
- Intervencija je beskrvna i bezbolna. Rijetko, u
toku intervencije mogu se pojaviti bolovi slični
menstrualnim, ali je najčešće potpuno bezbolna.
Nisu potrebni analgetici. Važno je istaći da je na-
kon krioterapije grlić otporniji na HPV infekciju.
Trudnoća nakon krioterapije...
- Kako krioterapija ne oštećuje grlić, trudnoća
se može planirati već u narednom ciklusu. Ovo
liječenje nema nikakvih negativnih utjecaja na
trudnoću i ishod trudnoće.
*LQHNRORãNDRUGLQDFLMDÄ'U'UOMHYLüQDOD]LVH
X=DJUHEDþNRM
Prije tri mjeseca rodila sam zdravu bebu, s tim da mi je ostao
komadić posteljice, što su mi odmah uspješno otklonili. Za sedam
dana sam bila na kontroli i sve je bilo uredu. Nakon mjesec sam
ponovo bila na kontroli i doktor mi je rekao da mi je maternica
pripijena uz leđa i da me zato bole, te da pokušam spavati na
stomaku ili bokovima, da bi se vratila, ali nije uspjelo. Htio je
da mi namješta maternicu, je li to bolno i opasno i može li imati
kakvih posljedica za ponovnu trudnoću?
Kod Vas je, vjerovatno, riječ o anatomskom položaju materice
"okrenuta vrhom prema nazad", u tzv. retroverziji. Materica se
kod 20 posto žena nalazi u ovom položaju i ne predstavlja nikakav
zdravstveni problem. Žene najčešće navode bol pri odnosu i za
vrijeme menstruacije, ali tegobe nisu tog intenziteta da bi zahti-
jevale intervenciju. Kako ste se porodili prije tri mjeseca, postoji
mogućnost da se (ukoliko je bila) materica vrati u položaj prema
naprijed.
Porodila sam se na carski rez prije dvije godine, bila sam
otvorena sedam prstiju, ali mi je urađen carski, ne znam zašto.
Zanima me da li bih smjela drugi put probati prirodnim putem?
Prema podacima iz literature, gotovo 75 posto žena se prirodno po-
rodi nakon prvog carskog reza. Kriteriji za spontani vaginalni porod
nakon carskog reza su: da nemate zdravstvenih tegoba, da nema uz-
roka zbog kojih je rađen prvi carski rez, da je beba normalne veličine
i okrenuta glavicom prema dolje. Ukoliko nema ovih zapreka, stav
je da krenete u spontani porod, a ako akušer procijeni da postoje
rizici za Vas i bebicu, porod se dovršava carskim rezom.
Nedavno sam se udala i prilikom odnosa ne osjećam ništa
posebno, ne mogu da doživim vrhunac. Oboje smo zdravi.
O ovom problemu se malo govori, iako veliki broj žena u
određenim fazama u životu navodi nedostatak seksualnog
uzbuđenja i nedoživljavanje orgazma. Rijetko je uzrok neki fzički
problem i bolest (možete se javiti ginekologu, te provjeriti stanje
hormona štitne žlijezde i nadbubrega), a skoro uvijek je riječ o
emocionalnim uzrocima. Pokušajte vratiti flm unazad i razmis-
lite o vlastitim stavovima o seksu, ranijim osjećajima i sadašnjim
očekivanjima i željama. Seksualni problem je paradoksalan, što više
pokušavate utjecati na sebe i partnera, pridajete više pažnje probl-
emu i tako ga teže rješavate. Mladi ste, problema vjerovatno i nema,
otvoreno razgovarajte sa suprugom, a ukoliko želite, možete se javiti
ljekaru ili psihologu, koji Vam mogu pomoći.
Prim. dr.
TAIB DELIĆ
Stylissimo
Ginekolog
Kako bi savjeti doktora Taiba Deliæa bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja putem
SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Ginekolog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon toga
napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet ginekologa moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Ne mogu da
doživim orgaam
56 AZRA 2012.
Stylissimo
Klinički psiholog
JASMINA DIZDAREVIĆ
olog
AREVIĆ J
i p
DIZ
ps
ZDA
Klinički
ASMINA DIZ JA
iho
Kako bi savjeti doktorice Jasmine Dizdareviæ bili dostupni svim našim èitateljima, magazin "Azra" vam omoguæava postavljati pitanja
putem SMS-a, na broj telefona 061-142-015. Potrebno je da u poruci upišete Psiholog, potom ostavite jedno prazno mjesto, te nakon
toga napišete nešto o onome što vas muèi. Odgovor i savjet psihologinje moæi æete proèitati u narednim brojevima "Azre"
s
m
s
Psiholog
Nakon razvoda braka muž nevjenčano živi s dru-
gom ženom već duže vremena. Naša djeca pate za
njim, a ja ga ne mogu natjerati da bude bolji otac
ako već nije bio dobar suprug. D.L. Sarajevo
Roditelji i nakon razvoda braka imaju obavezu
prema svojoj djeci, što plaćanjem alimentacije, što
podjednakom brigom o djetetu koje mu nije pov-
jereno. Otac mora imati redovne kontakte s djecom,
što je riješeno Porodičnim zakonom. Tražite savjet
socijalnog radnika u svojoj općini, centru.
U braku sam već mjesec, a nisam još imala odnos
sa svojim mužem. Još sam nevina, jer imam strah
od boli pri prvom odnosu. Da li je to uredu?
Željela bi da mi opišete moj problem. S.M.
Mostar
Ne znam koliko vam je oboma godina i koliko se
dugo i dobro poznajete, ali ono što znam to je da
je seks čin ljubavi i tjelesnog spajanja dvaju bića u
jedno. Tada svaki bol nestaje ili se ne osjeti. Morate
se opustiti, razmišljati o lijepim stvarima, o djetetu i
budućnosti. On također mora osluškivati Vaše tijelo,
Vaše osjećaje i Vašu želju. Sve to mora ići uzajamno.
Najvažnije je da to oboje želite i da za to oboje mor-
ate biti spremni. Posavjetujte se i s ginekologom.
Moja kćerka se već nekoliko mjeseci zabavlja s
nešto starijim momkom od nje. Voli ga, situiran
je, a dopada se i mom suprugu. Iskoristio je pri-
liku da mi se udvara, meni, njenoj majci. Očajna
sam, ne znam šta da radim. S.S Orašje
Spomenuto ponašanje govori sve o karakteru osobe
koja Vam može postati zet. Također govori i o tome
da mu nisu poštene namjere prema Vašoj kćerci.
To što Vaš suprug nije registrovao, ne znači da
nije primijetio. Iskoristite svoju bliskost s kćerkom
i ukažite joj na spomenuto ponašanje. Ako mu
oprosti i nastavi dalje, onda je to njen izbor, a Vaša
savjest kao majke je čista. Pitanje je kako ćete nastav-
iti kontakte ako se uda za njega. Odlučite sami.
U braku be seksa
58 AZRA 2012.
Ovan 21.III - 20.IV
Ljubav:çHOLWHELWLMRwVUHWQLMLXYH]LDOLQH]QDWHwWD
GDPLVOLWHDMRwPDQMHwWDWUHEDXUDGLWL9HRPDVWH
VODELQDYROMHQXRVREX
Posao:6YHVXEROMLRGQRVLVNROHJDPDLRVREDPD
NRMH YDP SUHGVWDYOMDMX DXWRULWHW ,SDN SRWUHEDQ MH
NRPSURPLVLYLwHUD]XPLMHYDQMD
Zdravlje: 2GPRUMHQDMEROMHUMHwHQMH

Bik 21.IV - 22.V
Ljubav: =DMHGQLìNL SURYHGHQR YULMHPH RGPRU SX-
WRYDQMH ]EOLèLW êH YDV V RVRERP NRMX YROLWH 6HG-
PLFDMHSRYROMQDL]DQRYDSR]QDQVWYD
Posao: 1HSRWUHEQR VH RSWHUHêXMHWH VX]GUèDQLP
RGQRVRPNROHJD9H]HLSR]QDQVWYDYHRPDVXNR-
ULVQL]DYDwHVDPRSRX]GDQMH
Zdravlje:0LVOLWHLRLVKUDQLQHVDPRRL]JOHGX
Blizanci 23.V - 22.VI
Ljubav: 3UDYLWH PDOX UHWURVSHNWLYX VLWXDFLMD NUR]
NRMHVWHSUROD]LOL0RèHWHUDìXQDWLQDSRVHEQXWRS-
OLQXLQMHèQRVWYROMHQHRVREH
Posao:2VMHêDWHUDYQRGXwQRVWLSRWUHEXGDVHPDOR
GLVWDQFLUDWHRGVYHJDLVYDNRJD5DGLWHNROLNRMHQH-
RSKRGQRWHNGDRVWDQHWHXIRUPL
Zdravlje: 5HODNVDFLMDMHREDYH]QD
Rak 23.VI - 22.VII
Ljubav: 6XVUHW UD]JRYRU LOL ]DQLPOMLY GRJDíDM
QDWMHUDWêHYDVGDGRQHVHWHYDèQXRGOXNX9ULMHPH
MH]DOLMHSHYHVHOHQMHèQHWUHQXWNH
Posao: jLULWH NUXJ SR]QDQVWDYD 7R YDP SRPDèH
GDPQRJRODNwHRVWYDULWHDPELFLMHGDXíHWHXQRYL
SRVDRLOLSURwLULWHSRVWRMHêL
Zdravlje: )RUPDMHXX]OD]QRMOLQLML
Lav 23.VII - 22.VIII
Ljubav:6WUDVWLLRVMHêDQMDVHUDVSODPVDYDMX/MXEDY
XLVWRYULMHPHWUDèLLPDORRGULFDQMD1HVXPQMDMWHX
YMHUQRVWYROMHQHRVREH
Posao: 0QRJR VORERGQLMH QHJR LQDìH SODQLUDWH
SRVORYH ìDN L XODJDQMD X ]QDìDMDQ EL]QLV 6YH êH
NUHQXWLEROMHQHJRwWRVHQDGDWH
Zdravlje: ,PDWH]DGLYOMXMXêXHQHUJLMX
Djevica 23.VIII - 22.IX
Ljubav: 0QRJRWRJDRYLVLRVSUHPQRVWLQDNRPSUR-
PLV%XGLWHRGOXìQLMLQDXìLWHLVND]DWLOMXEDY$NRVWH
VDPLLPDWHSULOLNX]DQRYXYH]X
Posao: 8] VPDQMHQL HQWX]LMD]DP SUREOHPH YDP
SRNXwDYDMXQDPHWQXWLLNROHJH5DGLWHVDPRVWDOQR
wWRPDQMH]DYLVLWHRGGUXJLK
Zdravlje:,]EMHJDYDMWHKODGQDSLêDVXQFH
Vaga 23.IX - 22.X
Ljubav: 6OLMHGL QHL]PMHUQD VUHêD L ]DGRYROMVWYR X]
YROMHQXRVREX$NRKRêHWHLd]YLMH]GHVDQHEDELW
êHWX]DYDVçHOMHVHRVWYDUXMX
Posao:2ìHNXMXYDVSURPMHQHDOLPRèHWHUDìXQDWL
QD RVWYDUHQMH SODQRYD 1DURìLWR DNR VX YH]DQL ]D
YHêX]DUDGXLOLQDSUHGRYDQMH
Zdravlje:1DíLWHYUHPHQD]DRGPRU
Škorpija 23.X - 22.XI
Ljubav:.DRPDORNDGDLQVSLULUDQLVWH]DURPDQWLNX
0RJXêDMHQHRELìQDQHRìHNLYDQDYH]DLOLMDìDQMH
HPRFLMDSUHPDYROMHQRMRVREL
Posao: 2ìHNXMX YDV QDJOH SURPMHQH QDVUHêX
QDEROMH0RèGDRGHWHQDSXWRYDQMHSRWSXQRSURPL-
MHQLWHSRVDRLOLUDGQXVUHGLQX
Zdravlje: 2GDJQDWêHWHGLOHPH
Strijelac 23.XI-22.XII
Ljubav: $NR VWH VORERGQL LOL VWH LPDOL SUREOHPD X
YH]L VYH VH OLMHSR SRODNR VWDELOL]LUD 8èLYDMWH X]
SDUWQHUDVDVYLPVHSUHSXVWLWHOMXEDYL
Posao: 'ROD]L SRYROMQR YULMHPH ]D SURPMHQH NRMH
GXJRèHOLWH0RJXêHMHGDQDíHWHQRYLLOLEROMLSRVDR
LOLSRSUDYLWHPDWHULMDOQXVLWXDFLMX
Zdravlje:0DORREX]GDMWHVYRMYDWUHQLWHPSHUDPHQW
Jarac 23.XII-21.I
Ljubav: .DNR MH RYR SHULRG SRJRGQRVWL ]D YDV MH
L]YMHVQD L KDUPRQLMD X OMXEDYL 2ìHNXMH YDV YHRPD
XJRGQDVHGPLFDX]YROMHQXRVREX
Posao:0RèHWHELWLVDVYLPVSRNRMQL'ROD]HGREUH
RNROQRVWLXVSMHwQRSXWRYDQMHLOLSORGDQXJRYRUNRML
REHêDYDMXLVROLGQX]DUDGX
Zdravlje: 3RUDGLWHQDNRQGLFLML
Vodolija 22.I-19.II
Ljubav: 9H]D V RVRERP NRMX YROLWH L]YRU MH LQWHQ-
]LYQRJ]DGRYROMVWYD3RJRWRYRDNRVNXSDSURYHGHWH
]DQLPOMLYRSXwWDMXêLYLNHQG
Posao:9HRPDVWHLQVSLULUDQL]DXVSMHKLSXQLLGHMD
çHOLWH L XVSLMHYDWH IRUPLUDWL UHODFLMH NRMH LPDMX YH-
OLNRJ]QDìDMD]DYDwXEXGXêQRVW
Zdravlje:8èLYDWHXVYHPX
Ribe 20.II-20.III
Ljubav: 0DwWDWHROMXEDYLQMHèQRVWLPDwWRNYDOLWHW-
QLMH SURYHGHQRP YUHPHQX V RVRERP NRMX YROLWH
9HêLQDYDwLKèHOMDMHRVWYDULYD
Posao: 1LVWHUDVSRORèHQL]DUDG=DWRDNRMHLNDNR
PRJXêHGLVWDQFLUDMWHVHRGVYHJDX]PHWHSUHGDK
LOLJRGLwQMLRGPRU
Zdravlje: ,SRUHGVYHJDXWRSIRUPLVWH
Vrline, mane, sudbina...
Osobe rođene u znaku Djevice više su usredotočene na
praktičnu, nego na emocionalnu stranu života. Ljudima koji ih
vole potrebno je vremena da shvate koliko im je zaista stalo do
njih, te da njihove kritike ne treba primati kao uvredu, već kao
pokušaj da se poboljša situacija. Djevica je dovoljno sposobna
i talentirana da svoje primjedbe predstavi drugima uz šarm
kome se ne može odoljeti. Ima veliku moć ubjeđivanja.
Stalna aktivnost Djevice djelomično je uzrokovana težnjom
prema "nečem drugom", koja se podsvjesno ispoljava kao
posljedica traženja ideala. Inteligencija, posebno svojstvena
ovom znaku, naročito se razvija u oblasti materijalizma, racion-
alizma i analitičnosti.
Osobe rođene u ovom znaku su melanholične, imaju fne
instinkte, otmjen ukus, paze na odijevanje, rezervirane su,
povučene i podozrive. Kod njih je intelekt specifčan, intros-
pektivan. Osjećanja su im hladna, neće da ih pokažu. Volja im
je slaba i nalazi se pod utjecajem intelekta, kome treba mnogo
vremena i iskustva da bi postao stabilan. Često mogu da se bave
odjednom sa dva ili više poslova. Kod njih ljubav nije suviše
duboka, ali su u ljubavi vjerni. Ako ne ide, razvode se bez ka-
janja, pa često imaju dva ili više brakova.
VRLINE: Osobe rođene u Djevici su oprezne, tačne,
pedantne, temeljite, egzaktne, pouzdane, rafnirane do sitnica
u istraživanju, a svaka povoljna mogućnost za njih predstavlja
inspiraciju.
MANE: Glavni nedostaci u karakteru Djevica su što imaju
većinom pesimistične prognoze, popuštaju i kada su u pravu,
gube se u detaljima, nemaju samopouzdanja.
VOLI: Književnost, da putuje, sklona je flozofji, jezicima,
rado se bavi farmacijom i kozmetikom, ima urođenu otm-
jenost, polaže na bonton, ukusno se odijeva, lijepo ponaša i
poštuje društvene kodekse.
MRZI: Nečistoću, prostakluk, nemarno ponašanje, nekonven-
cionalno odijevanje i držanje, čak i nemarno jezičko izražavanje.
VIŠI TIP: Viši tip Djevice je visoki intelektualac, svestran, radi
do iscrpljenosti, prima samo jake dokaze a ne samo činjenice,
mirno sakuplja podatke, dokaze izvodi analogijama, rado se
poziva na autoritete.
NIŽI TIP: Redovno je nezadovoljan i to prenosi na druge,
ništa mu nije kako treba, smatra da sve treba srušiti, poštuje
strane veličine, težak je snob i najviše na svijetu voli - novac.
SUDBINA: Sudbina Djevici donosi borbu na dva oprečna
područja, trpeći od moćnih. Uspjeh doživljava, najčešće, poslije
svoje pedesete godine, pa i bogatstvo za kojim toliko teži.
Pripremila:
HEDIJA MEHMEDIĆ
Vrijeme je za Djevice
Stylissimo
Horoskop
AZRA 2012. 59
AZRAVječnici
|iše.|e|I|B|Š||1A
Co.|e||eouic|oçi|e|I,
|eúi|:|.e|ei||eliçe|ci|ei.lI:|i|
|e|i|oú|I|.eci||I||iúI|Iš||ice
:||I|u|eúIui||eço.oi¯|uce||e
Š.eú:|o||oçloúo.e:|iúo
|I||Iú|oçi¯|uce||ISAû-u,çú|e
çI ce|I oµ|u¯|icI |o|I ui |u |oçlI
úo|i|e|i:||||u|I¯|u
VRHUNSKI
HAKER I
PLAYBOY
60 AZRA 2012.
Julian Paul Assange u trenutku pisanja ovog
teksta nalazi se u Londonu, u zgradi Ambasade
Ekvadora, koju okružuju deseci policajaca i
agenata, čekajući da ga uhapse i deportiraju
u "demokratsku" Švedsku, koja bi ga vrlo
lako mogla izručiti isto tako "demokratskom"
SAD-u, čija poslovna i politička elita ima
puno pravo da bude bijesna na ovog novinara
i nekadašnjeg hakera. U svijetu u kojem nas
ništa ne može iznenaditi, došao je trenutak
da borce za demokratiju i slobodu pisane
riječi štiti jedan mali i siromašni Ekvador,
dok tu istu demokratiju guše policajci i
tužitelji država, koje smo donedavno smatrali
bastionima demokratije.
Iako Julian Assange zna mnogo o drugima, i to
ono što mnogi ne bi htjeli da se zna, o samom
osnivaču WikiLeaksa se donedavno nije znalo
mnogo, a i danas su neki detalji iz njegovih
mlađih dana poprilično nejasni, možda stoga
jer je i sam Assnage tako htio, praveći oreol
mističnosti i tajnovitosti oko sebe.
Piratsko porijeklo
Rano djetinjstvo Juliana Assangea nije bilo
ni spektakularno ni mistično. Bila je to
životna priča kakvih ima u svakoj ulici na
svijetu - priča o odrastanju bez oca i čestim
selidbama, te pokušajima da se nađe vlastiti
put i identitet. Kada je o njegovom identitetu
riječ, rijetki su oni kojima prezime Assange
nije zazvučalo francuski. Istina je sasvim
drugačija i nikada u Francuskoj nije živio niko
s prezimenom Assange. Ipak, na drugom kraju
svijeta, na Tajvanu, krajem 19. stoljeća živio je
pirat po imenu Au Sang, koji je, vjerovatno u
potrazi za zlatom, 1890. doselio u Australiju,
čiji je državljanin postao 1893. godine,
oženivši se aboridžinskom domorotkinjom,
kada je i promijenio ime u George. Sin i ovaj
čovjek također su se zvali "George", dok je
prezime polako modernizirano te od Au Sang
postalo An Sang, Assang i na kraju Assange.
Naime, otac Julianovog očuha, George Franklin
Assange (1927.-1997.) u mladosti je bio pjevač
u noćnim barovima, te pokušao da se probije u
šovinistički nastrojenom svijetu showbusinessa.
Stoga je promijenio prezime u "Assange", koje
mu je nekako zvučalo francuski i lakše je ulazilo
u uho australske publike, gdje su Azijati imali
status građana drugog reda. George Assange
Treći je kasnije postao jedan od najpoznatijih
australskih muzičara 20. vijeka, stekavši ugled
i novac kao kompozitor, rok muzičar i glumac,
a mi smo ga mogli gledati u pomalo iritantnoj
seriji o kenguru Skipiju.
Njegov sin, teatarski reditelj Brett Assange,
1972. upoznao je ženu po imenu Christine Ann
Hawkins, koja je iz svoje tinejdžerske veze imala
IAKO ASSANGE VEOMA
MNOGO ZNA O
DRUGIMA, O NJEMU
SAMOM I NJEGOVOM
PRIVATNOM ŽIVOTU
POSTOJI MALO
INFORMACIJA
Nekadašnje sjedište WikiLeaksa u Švedskoj
$VVDQJHMH]DVLJXUQRRELOMHåLRHUXXNRMRMåLYLPR
AZRA 2012. 61
AZRAVječnici
jednogodišnjeg sinčića Juliana. Julianov biološki
otac bio je čovjek po imenu John Shipton,
koji danas radi kao slobodni arhitekt negdje
u Australiji. Mlada Christine Ann i Shipton
su se sreli u jednoj melburnskoj antikvarnici,
dok je Shipton bio na putu do mjesta gdje su
održavani protesti protiv rata u Vijetnamu.
Njihova veza je bila kratka, ali burna, a
potrajala je jedva godinu. Julian Assange i
Shipton sreli su se prvi put 1996., kada je
budući osnivač WikiLeaksa, zajedno sa svojom
majkom, silom prilika uselio kod svog oca,
koji je bio oduševljen mladićem koji se u to
vrijeme pred sudom morao braniti od optužbi
za hakerske aktivnosti.
-
Naš prvi susret bio je čudesan. Vjerovatno je
njegov način razmišljanja učinio da sam se
osjećao kao da se gledam u ogledalo. Nisam
mogao sebi doći od nekog blagog šoka. Imao
je istu logiku, istu odvažnost, te su čak i
njegove rečenice bile slične mojima - rekao je
John Shipton u svom jedinom intervjuu koji
je dao španskom "El Paisu", sredinom prošle
godine, dok je pratio saslušanje svog sina na
Londonskom sudu.
Odbio oca
Za Juliana djetinjstvo i nije bilo tako strašno,
ako se izuzmu česte selidbe. Njegova majka
i očuh bili su vlasnici putujućeg pozorišta,
a atmosfera u kući bila je veoma opuštena i
kreativna. Druga djeca i školski drugovi rado
su dolazili kod Juliana, opisujući njegov dom
kao veselo mjesto gdje se uvijek moglo vidjeti
nešto zanimljivo i drugačije.
- Najveći dio tog perioda u mom životu
mogao bih nazvati "Tom Sawyer period".
Imao sam vlastitog konja, pravio vlastiti splav,
podzemne tunele i pecao ribu - opisao je
Assange svoje djetinstvo.
Ipak, ni prvi ni drugi brak njegove majke nisu
potrajali. Zajedno s majkom i polubratom iz
maminog drugog braka (s new age muzičarom
i zaljubljenikom u jogu Leifom Hamiltonom),
Assange se doselio u kuću prekoputa koje je
bila prodavnica računara, koji su početkom
osamdesetih postali veoma jeftini i dostupni,
a tadašnji dječak postat će oduševljen njima,
našavši utočište od života koji nije mazio ni
njega ni njegovu porodicu.
- Računari su kao šah. Šah je veoma stroga
igra, gdje nema mnogo pravila, gdje nema
lutanja, a problemi su vrlo teški - rekao je
Assange za časopis "NewYorker".
Mladi Assange je bio dobar učenik i završio je
srednju školu za nadarenu djecu, istakavši se,
prije svega, u matematici. Krajem osamdesetih
počinje se baviti programiranjem i hakeringom,
kada usvaja kodno ime MENDAX, provalivši
čak u računare NASA-e i Telekoma Australije,
zbog čega je prvi put završio pred sudom,
plativši tek minimalnu novčanu kaznu.
Nekako u isto vrijeme, osamnaestogodišnji
Assange se oženio godinu mlađom djevojkom
s kojom je dobio sina Daniela. Brak se raspao
nakon godinu, a njegova mlada supruga
je pobjegla sa sinom, koji danas radi kao
programer u Sydneyu i vrlo rijeko kontaktira s
ocem, kojim se, ipak, ponosi.
- Rekao bih da je moj otac veoma inteligentan
i jednostavno ima mnogo ličnih problema koji
su povezani s visokom inteligencijom. Lako
se iznervira kada ljudi oko njega nisu u stanju
raditi i razmišljati na njegovom nivou i pratiti
ideje koje iz njega, naprosto, izviru - opisao je
Daniel Assange svog oca.
Koliko je Assange inteligentan, govori i
činjenica da je na univerzitetima u Melbournu
i Canberri studirao fziku, matematiku,
flozofju i neurologiju, ali nije diplomirao.
Navodno ga je razljutilo saznanje da njegove
kolege studenti rade projekte za Pentagon.
Godine 1993. pokrenut će prvi internet
provajder u Australiji, bavit će se programiranjem
i izdavanjem eseja, te će 2006. osnovati
WikiLeaks, čiji će rad i koncept djelovanja iz
temelja uzdrmati svjetsku diplomatiju, srušiti
neke vlade i na svjetlo dana iznijeti prava brda
političkog i vojnog prljavog veša.
- Nikada nisam vjerovao da će uspjeti. Čitav
koncept u kojem Vladini dokumenti "cure" širom
svijeta, činio mi se, naprosto, blesav - rekao je
Danijel Assange (23), kojem je kao 16-godišnjaku
otac ponudio da bude dio WikiLeaksa, ali je ovaj
tadašnji tinejdžer to odbio.
Ipak, vrlo brzo je našao simpatizere širom
svijeta, te je od sredine 2007., kada je napustio
Australiju, živio i radio u Španiji, Švicarskoj,
Belgiji, Njemačkoj, Britaniji, Islandu i
Švedskoj. Na svojim brojnim putovanjima,
Assange nije širio samo ideju WikiLeaksa, širio
je i svoj genetski materijal.
Oni koji ga poznaju, tvrde da Assange, osim
slobode informacija, iznimno voli žene, koje su
padale na njegov šarm i harizmu. Mnogima se
njegov hobi odvlačenja što više žena u krevet
nije dopadao.
- Često sam sjedio među velikim grupama
ljudi i slušao o tome koliko je djece začeo u
različitim dijelovima svijeta. Izgleda da mu
se dopadala ideja o mnogo "Juliana" širom
svijeta, po jedan na svakom kontinentu. Brine
li on o toj djeci, da li ona uopće postoje,
drugo je pitanje - izjavio je za novine "Times
of India" Daniel Domscheit, nekadašnji
portparol WikiLeaksa, a sada jedan od
najvećih kritičara Juliana Assangea.
U krevetu s Annom
Od 2008. godine glavni grad Švedske postaje
sjedište Wikileaksa, kao i novi dom osnivača
pokreta. Organizacija dobiva spektakularne
prostorije u nekadašnjem atomskom skloništu
iz doba hladnog rata, 30 metara ispod zemlje,
u živoj stijeni. To je bilo, manje-više, šminka
za svjetsku javnost.
Assange se tu nije krio i mnogo ćešće je spavao
u stanu žene po imenu Anna Ardin, švedske
feministkinje i ljevičarske aktivistice, koja
mu je pomagala u svakodnevnoj organizaciji
poslova. Među njima je proradila hemija.
- Osjećala sam se kao paunica,
najfenomenalniji čovjek svijeta bio je u mom
krevetu i živio u mom stanu. Nije tačno
da sam se bojala Assangea, on nije nasilan
i nisam imala razloga da se bojim - izjavila
je kasnije Anna Ardin, koja će s još jednom
Assangeovom ljubavnicom i saradnicom
Sofjom Wilen, 20. augusta 2010., dakle
tačno prije dvije godine, u policijskoj stanici
u Stockholmu prijaviti osnivača WikiLeaksa
Juliana Assangea za seksualno uznemiravanje.
Od tada Assange bježi od "pravde", navodno
demokratskih zemalja, čiji vlade rade za neke
nepoznate, moćne i sebične ljude. Njima su
Julian Assange i WikiLeaks ogroman trn u
oku. Nama su nada da postoji i neka svjetlija i
slobodnija budućnost.
KOLIKO JE ASSANGE
INTELIGENTAN, GOVORI
I ČINJENICA DA JE
NA UNIVERZITETIMA
U MELBOURNU I
CANBERRI STUDIRAO
FIZIKU, MATEMATIKU,
FILOZOFIJU I
NEUROLOGIJU
ma
RAČUNARI SU KAO ŠAH.
ŠAH JE VEOMA STROGA
IGRA, GDJE NEMA MNOGO
PRAVILA, GDJE NEMA
LUTANJA, A PROBLEMI SU
VRLO TEŠKI - REKAO JE
ASSANGE
62 AZRA 2012.
LIÈNA KARTA
IME: 1u||A||Au|ASSA|û|
MJESTO I DATUM ROÐENJA.
O8.1u||19/1.,!0w|SV||||,
ûu|||S|A|û,AuS!RA||1A
ZANIMANJE:|R0ûRA||R,
|/ûAVAC,|0V||AR,|0||!|C||
A|!|V|S!
Julianov otac John Shipton
Njegova majka
Christina Assange
Svoje djetinjstvo opisao je kao Tom Sawyer
period
2VQLYDþ:LNLOHDNVDXVOLNDQVMHGQRPRGGYLMHåHQHNRMHJDRSWXåXMX]DVLORYDQMHXâYHGVNRM
i to 48 sati nakon seksualnog napada
AZRA 2012. 63
AZRAExplorer
Kapitaliam:
Nova forma feudalima
ili robovlasništva
64 AZRA 2012.
C|o|:|]iú|uçili|e.o
o|i|e||i|I|i|i:lioci,µoµu|!I|i(I
Ali|I, oµ|u¯u|u |eoliue|Ili¯I|,
|Io||e|u||o|I|uocl|i.i|ulo||u
|Iµi|Ili¯|I, ¯I µ|oµIúI||e
ç|Iúo.I,µ|oµIúI||e:|eú||e
i |Iú|ic|e |lI:e, ¯I i||e|¯i.|o
uoçIce||e o|i| |o|i .ec i|I|u
úo.ol||o, i ¯I µ|euIci.I||e |oci
i¯ i|:|i|uci|I |Io :|o :u :uúo.i ili
µI|lI|e||iu|u|e|o|µo|Ici|I
|i:e. |e|I| B|S||1A
MARX JE IMAO
PRAVO
JEDI ILI BUDI
POJEDEN
Sredinom 2009. godine američka automo-
bilska industrija bila je na izdisaju, vozači
nisu željeli voziti ogromne, kvarljive, ružne
i rastrošne automobile iz Detroita. Za one
neupućene i koji će reći da je auto, samo auto,
treba napomenuti da su donedavno američki
automobili imali motore kao evropski auto-
busi, s potrošnjom i više od 25 litara na 100
kilometara, te tehnologiju ovjesa (spajanja
točkova i karoserije) sličnu konjskim kolima iz
19. vijeka.
Bez obzira na ljutnju tamošnjih lokal patriota,
Amerikanci su masovno kupovali pouzdane i
štedljive četverotočkaše iz Japana, Evrope i Ko-
reje, dok su direktori automobilskih koncerna
iz Detroita uporno ponavljali da se nikada
neće odreći proizvodnje „pick up-ova", jednog
od simbola američkog načina života.
Obamina pomoæ
Ipak, životna realnost je obično drugačija i
ne ide paralelno s našim željama, te je tako
"General Motors" upao u dugove veće od 40
milijardi dolara i činilo se da ovom posrnu-
lom divu nema spasa. Ono što se desilo u
ljeto 2009. bilo je nešto apsolutno novo i
zastrašujuće u svijetu liberalnog kapitalizma.
Naime, u pomoć je pritekao predsjednik
Barack Obama i Bijela kuća, koja je uložila
dvadesetak milijardi dolara i tako spasila GM
od propasti. Uloživši svoj novac, američka
vlada je postala vlasnik jedne ogromne kor-
poracije, koja je na užasavanje zagovornika
liberalnog kapitalizma, tako postala državna
frma.
Nakon ovoga, uslijedilo je još nekoliko inter-
vencija Bijele kuće, koja je ogromnim fnan-
sijskim injekcijama, teškim desetke milijardi
NEOLIBERALNI
KAPITALIZAM
FUNKCIONIRA
NEMILOSRDNO
GUTAJUĆI SLABE I
POSRNULE, STVARAJUĆI
ARMIJE NEZAPOSLENIH
I DUG U DRŽAVNIM
BLAGAJNAMA
AZRA 2012. 65
dolara, spašavala ili pokušavala spasiti velike
američke banke kao što su "Bank of America",
"Lehman Brothers" ili "Fanny Mae".
Iz perspektive nas Evropljana, ovi potezi
Baracka Obame izgledaju poželjno i razumno,
dok je za američki pojam kapitalizma, gdje
vlada princip "jedi ili budi pojeden", to bilo
nešto potpuno novo.
Od početka 80-ih godina dominantna
poslovna flozofja u Ameriici je neoliberali-
zam. Mnoge, neupućene će riječ "liberal"
navesti na pogrešan trag. Sloboda koju nudi
neoliberalizam je često sloboda s vrlo jakim
čeljustima i oštrim zubima, spremna da
proguta svakoga ko je nedovoljno snažan da se
izbori s konkurentski nastrojenom okolinom.
Načelno, svi pojedinci su slobodni da kreiraju
"svoj" put, ali će samo najsposobniji pojedin-
ci uživati u svim blagodatima potpune slobode
i za sebe će osvojiti najznačanije resurse koje
svijet ima, kao što su novac, nekretnine ili
atraktivni partneri.
Teška utakmica
Šta s onima koji nisu sposobni za tu tešku
životnu utakmicu, onima koji su tokom rada
ostali invalidi, onima koji su rođeni s ones-
posobljenjima, ili onima čije vještina i znanje
nisu više potrebni na tržištu rada? Neoliber-
alizam ne daje precizan odgovor na to, nego
ih sve šalje na vrata države koja bi se, prema
zastupnicima neoliberalne teorije, o takvim
ljudima trebala brinuti.
Neoliberali smatraju da utjecaj države, kada su
odnosi pojedinaca u pitanju, treba svesti na
najmanju moguću mjeru. Njihova glavna teza
jeste da će se slobodno tržište samo regulirati
na principu ponude i potražnje. To donekle
može biti tačno kada je u pitanju kupo-
prodaja pamuka, čokolade ili automobila, ali
neoliberalizam apsolutno pretvara u robu koja
se kupuje i prodaje, uključujući i obrazovanje,
pogrebe, zdravstvene usluge, a više od svega
u neoliberalnom svijetu postaje jasno da su
zaposlenici roba koja se kupuje i prodaje.
Tu na svoje dolaze oni koji tvrde da neoliber-
alizam nije ništa drugo do nova forma feu-
dalizma ili robovlasništva. U ovakvom odnosu
snaga, gdje dva pojedinca "dogovaraju" neki
odnos, kao što je zaposlenje, poslodavac je u
mnogo superiornijoj poziciji i neko ko diktira
uslove, te onaj koji može reći "uzmi ili ostavi".
- Čista forma neoliberalnih principa je direk-
tni napad na demokratiju. Umjesto građana,
neoliberalna demokratija stvara potrošače.
Umjesto zajednica, ona stvara trgovačke
centre. Rezultat svega toga je automatizirano
društvo usamljenih pojedinaca koji se osjećaju
demoralizirano i bespomoćno, kaže Noam
Chomsky, jedan od najvećih kritičara neolib-
eralizma.
Ljudi su višak
Chomsky i drugi lijevo orijentirani mislioci,
poput Tariqa Alija, optužuju neoliberalizam,
kao trenutno najuočljiviju formu kapitalizma,
za propadanje gradova, propadanje srednje i
radničke klase, za intenzivno bogaćenje onih
koji već imaju dovoljno, i za prebacivanje
moći iz institucija kao što su sudovi ili parla-
menti u ruke korporacija.
Pojednostavljeno: o vašem zdravlju, sigurnosti
ili obrazovanju više se ne brine država kao ga-
rant sigurnosti. Vaš je život u rukama privatne
frme i pojedinaca u čijem je ona vlasništvu.
Te pojedince i njihove kompanije ne zanimate
ni vi, ni vaša sigurnost i vaše zdravlje. Zanima
ih samo vaš novac.
Kapitalizam: kanibal koji jede samog sebe.
Upravo je u toj neograničenoj pohlepi
Ahilova peta kapitalizma i čitavog društveno-
ekonomskog sistema na kojem počiva za-
padna civilizacija. Kapitalizam je zasnovan na
tehnološkom napretku koji se trudi smanjiti
troškove i povećati produktivnost. Kapitalisti
uvode nove tehnologije i kupuju nove, efkas-
nije mašine koje proizvode više i bolje. U tom
procesu kao nus-produkt će se pojaviti radnici
kao tehnološki višak.
U skladu s neoliberalnom životnom flozof-
jom, brigu o njima će preuzeti država, koja
će im svojom socijalnom pomoći omogućiti
da kako-tako prežive. Iako će ti ljudi imati
dovoljno za hranu i neke osnovne životne
potrebe, oni neće moću putovati, kupovati
nove automobile, kuće, mobitele ili plazma
televizore. Na drugoj strani, ukoliko se neka
roba ne kupuje, ona se i ne proizvodi, te
kompanije zatvaraju svoje poslovnice, ili
pogone, otpuštajući sve više radnika i šaljući
ih na brigu državi.
Da bi nekako sačuvale socijalni mir unutar
vlastitih granica, države se zadužuju i to u
enormnim iznosima, što gotovo ne ostavlja
mjesta za velike infrastrukturne projekte, ili
subvencije vlastitoj ekonomiji. Bez subven-
cija, ekonomije zapadnih zemalja postaju
nekonkurentne. Nekada slavna britanska auto-
mobilska industrija (Rover, Morris, Talbot) ne
postoji više ili je u rukama stranaca. NIjemci
više ne proizvode nekada čuvene "Grundig"
i "Koerting" televizore, proizvode ih Turci.
Švedski SAAB su kupili Kinezi, koji su također
preuzeli "Philipsovu" proizvodnju televizora.

Slabi i posrnuli
Tako neoliberalni kapitalizam funkcionira
nemilosrdno gutajući sve one slabe i posrnule,
stvarajući armije nezaposlenih i produbljujući
dug u državnim blagajnama. Zaista je tužno
gledati šefove zapadnih država, nemoćne da
zaustave fnansijsku krizu, smanje nezaposle-
nost i potaknu svoje građane da počnu trošiti
novac. Novac koji ovi trenutno nemaju.
Postoje mnogi, poput Slavoja Žižeka, koji
tvrde da je problem mnogo dublji, da je krivac
za sve što se dešava, upravo kapitalizam. Iako
je do prije deset godina smatrano da su mark-
sizam i komunizam otišli na smetljiše historii-
je, danas više nije sramota citirati Lenjina ili
Marxa, kojem se ponovo daje za pravo. Marx
komunizam i nije zamislio za zemlje poput
Rusije, Poljske ili Koreje.
On ga je zamislio za Njemačku, Britaniju i
Ameriku. Na samom američkom kontinentu
ljevičarske vlade su na vlasti u Argentini, Ven-
ezueli, Ekvadoru, Čileu i Boliviji, a Obama
uvodi besplatno zdravstvo za sve, baš kao što
je to nekada bilo u sistemu koji su američke
vlade napadale svim silama, te ga srušile. Ono
čemu se rugaš, dočeka te u vlastitom domu
kada se najmanje nadaš.
LJUDI ĆE IMATI
DOVOLJNO ZA HRANU,
ALI NE I ZA KUPOVINU
NOVIH AUTOMOBILA,
KUĆA, MOBITELA ILI
PLAZMA TELEVIZORA
DA BI SAČUVALE
SOCIJALNI MIR UNUTAR
VLASTITIH GRANICA,
DRŽAVE SE ZADUŽUJU,
ŠTO NE OSTAVLJA MJESTA
ZA INFRASTRUKTURNE
PROJEKTE
66 AZRA 2012.
&KRPVN\ýLVWD
IRUPDQHROLEHU-
DOQLKSULQFLSDMH
GLUHNWQLQDSDGQD
GHPRNUDWLMX
3RMHGLQFHLQMLKRYH
¿UPHQH]DQLPDWH
YLYHüVDPR
QRYDFNRMLLP
GRQRVLWH
AZRA 2012. 67
AZRA O njima se priča
Francois Hollande
FRANCUSKI ROBIN
HOOD IZMEÐU
'9,-(ç(1( |iše.A|elI||S|R0V|C
68 AZRA 2012.
S.i|e|:eµi|I|o|e||I|coi:|ollI|úe,co.|e|oú|o|eç:||eµi|.|oµIi|o|iceu:.o|o|¯e|l|i|uli|I|ii|llIci|u,I
µ|oúu||i.|o:|i|o||u|e|||o:|µo.ecI|iµ|.iµu|uµo:l|eú||e||içoúi|e`0.o|eµ|icIoµ|eú:|eú|i|u|o|i,u||e:|o
li|u¯i|o|,|Iµo:IoúolI¯i.o¯o|i|o|il|I|cu:|o||I|oúuµoú|o:ii¯.|eš|I|o|Iúu
Svaki privrednik koji zarađuje 600.000 eura
godišnje, ili više, može da kupi automobil.
Ako to ne učini, ili je škrt, ili nesposoban,
ili korumpiran, a državnim preduzećima
i ne trebaju takvi ljudi - ovako francuski
predsjednik Francois Hollande objašnjava
odluku da svim državnim frmama ukine
službena vozila.
Ovim je, kao i prodajom protokolarnih
vozila, francusku državnu kasu obogatio za
345.000.000 eura, koji se od ovog mjeseca
investiraju u nove istraživačke institute
modernih tehnologija, te od kojih se zapošljava
2.560 mladih naučnih istraživača.
Manja plaća
Osim toga, urgentnim je predsjedničkim
dekretom svim porodicama, čiji neto godišnji
prihod premašuje pet miliona eura, povećao
porez za 75 posto. Tim novcem, a da nije
ni dodirnuo državni budžet, ove godine će
zaposliti više od 100.000 obrazovanog kadra
Francuske.
Crkvi je ukinuo podršku u iznosu od 2,3
milijarde eura, koje će biti utrošene za
izgradnju 4.500 državnih dječijih vrtića
i 3.600 osnovnih škola. Plaće državnim
službenicima smanjio je od 25 do 40 posto,
u zavisnosti od toga koliko zarađuju. Sebi je
skinuo 30 posto od ličnog dohotka, te umjesto
21.300 eura, koliko je imao njegov prethodnik
Nicolas Sarkozy, i kojem je za mandata plaća
rasla za čak 170 posto, mjesečno naplati
14.910 eura.
Hollandeov omjer plaća poznat i kao "1 na
prema 20", znači da najviše plaćeni menadžer,
ili vlasnik, može imati samo 20 puta veću
plaću od najniže plaćenog radnika. Ako
elita želi sebi dizati plaće, onda će ih, da bi
ispoštovala ovaj omjer, morati povećati i
radniku.
Staloženi socijalist
Svijet se pita ko je Francois Hollande, čovjek
od kojeg strepi Evropa i koji će u svojoj
zemlji nulirati infaciju, a produktivnost i
konkurentnost povećati prvi put u posljednje
tri godine?
Rođen je 1954. godine u Rouenu, na sjeveru
Francuske. Sin ljekara i socijalne radnice,
obrazovao se na Pravnom fakultetu, u elitnoj
Visokoj školi za administrativne poslove i na
Institutu za političke nauke u Parizu.
Socijalističkoj partiji je pristupio 1979.
godine, bio je ekonomski saradnik tadašnjem
predsjedniku Francoisu Mitterrandu.
Za predsjedničkog kandidata socijalista
izabran je nakon što je prethodni favorit, šef
Međunarodnog monetarnog fonda Dominique
Stross-Kahn, diskreditiran poslije hapšenja
zbog seksualnog skandala u SAD-u.
Osim nadimka Robin Hood, zovu ga i
gospodin Normalni. Šef države se, umjesto
limuzinom, vozi vozom, zarađuje manje od
prethodnika i javnosti dva puta godišnje
podnosi izvještaje o radu.
Staloženi i uglađeni socijalist, koji je
donedavno putovao na posao skuterom, zbog
čega su ga protivnici nazivali dostavljačem
pizze, poznat je po svojoj skromnosti. Ne voli
govoriti o privatnom životu.
- Normalan predsjednik mora biti primjeran
predsjednik. Ne može odlučivati o svemu,
raditi posao premijera, odlučivati koji će
novinar prezentirati televizijske vijesti, ne
može postavljati sudije. Morate biti povezani s
narodom i uživati poštovanje, a poštovanje se
treba zaslužiti - objasnio je prije godinu.
Po svemu je drugačiji među predsjednicima,
pa i po tome što je u Jelisejsku palaču umjesto
supruge uveo djevojku, Valérie Trierweiler,
novinarku "Paris Matcha".
Obračun sa suparnicom
- Ne ženite se zbog protokola. To je stvar
izbora. Neću učiniti ništa što se protivi mojim
načelima - odgovorio je 57-godišnji političar
kada su ga pitali namjerava li oženiti Valerie.
I Valerie mudro odgovara na ovakva pitanja,
te kaže: "Možda ćemo se vjenčati zbog dolaska
Pape".
I dok mnogi i danas prave razlike između nje
i bivše prve dame Francuske Carle Bruni-
Sarkozy, njih dvije imaju jednu zajedničku
osobinu - itekako se znaju obračunati sa
suparnicama.
Sjetimo se samo kako je Bruni uspjela natjerati
muža da iz Vlade u Evropski parlament otjera
političarku Rachidu Dati, jer se sumnjalo da
širi i plasira glasine o njegovim i Carlinim
sekskapadama. Tako je i Valerie bivšu
Hollandeovu partnericu i majku njegovo
četvero djece, Segolene Royal, nedavno
odlučila poslati u političku penziju.
VALERIE JE BIVŠU
HOLLANDEOVU
PARTNERICU I MAJKU
NJEGOVO ČETVERO
DJECE, SEGOLENE ROYAL,
NEDAVNO ODLUČILA
POSLATI U POLITIČKU
PENZIJU
i i da da da da da d nnnn
ddddddam am am am
h
NORMALAN
PREDSJEDNIK MORA
BITI PRIMJERAN
PREDSJEDNIK. NE MOŽE
ODLUČIVATI O SVEMU
oomj mj mj mj mj mjer eee
nač
SEBI JE SMANJIO
PLAĆU ZA 30 POSTO
I ODREDIO DA, AKO
ELITA ŽELI SEBI DIZATI
PLAĆE, ONDA ĆE IH
MORATI POVEĆATI I
RADNIKU
AZRA 2012. 69
Valerie nije marila ni za to što je Segolene upravo
Hollande uvrstio na socijalističku izbornu listu,
računajući da će ući u novi saziv Parlamenta, da
bi joj kasnije rezervirao i poziciju predsjednice
Francuskog parlamenta, pa je na svom Twitter
proflu podršku dala Segoleneinom protivniku
Olivieru Falorniju.
Bijes djece
Zbog ovakvog poteza s Valerie, pišu neki mediji,
ne žele ništa više imati ni Hollandeova djeca.
Segolene, kao iskusna žena i političarka, savršeno
čita Valeriine poteze, te joj poručuje:
- To je politička izdaja. Izdajice uvijek završe
izdane.
Hollandeove dvije žene se znaju od ranije.
Valerie, koja iza sebe ima dva braka i troje djece,
vezu s Hollandeom počela je 2005. godine, dok
je još bila u braku s Denisom Tierweilerom,
a Hollande u vezi sa Segolene Royal. Vezu u
javnosti su objavili 2010., nakon Valeriene
brakorazvodne parnice.
Valerie je Segolene upoznala još 1992. godine. Te
godine je Segolene, koja je tada bila na dužnosti
ministrice zaštite okoliša, Hollandeu rodila
četvrto dijete, a po izlasku iz porodilišta dala je
intervju upravo tada mladoj novinarki Valerie
Tierweiler.
Kako bude rješavao ekonomske probleme,
Hollande će morati naći način i da gasi
eventualni požar iza svoje dvije žene.
AZRA
SVAKI PRIVREDNIK
KOJI ZARAĐUJE 600.000
EURA GODIŠNJE, ILI
VIŠE, MOŽE DA KUPI
AUTOMOBIL. AKO TO
NE UČINI, ILI JE ŠKRT ILI
NESPOSOBAN
Sukob bivše
Hollandeove part-
nerice Segolene
Royal (lijevo) i
sadašnje Valerie
Trierweiler
Predsjednik Francuske na posao dolazi vozom
Jedna od rijetkih predsjednikovih privatnih slika. Sa bivšom
partnericom Segolene i njihovom djecom
Najstariji sin
Thomas Hollande
javno je napao
Valerie zbog
SRGUãNHPDMþLQRP
protivniku
70 AZRA 2012.
VELIKA BRITANIJA
Princ je go, a
kraljica bijesna
Princ Harry nastavlja razbijati tabue o životu
kraljevića. Fotografje na kojima partyja u
Las Vegasu prošle sedmice obišle su svijet. Na
jednoj od njih Harry se vidi kako nag stoji
u 5.000 funti vrijednom VIP apartmanu u
Las Vegasu, dok se iza njegovih leđa krije
djevojka.
Prinčev portparol se oglasio iz jedne
od kraljevskih kuća - Clarence Housea,
te potvrdio da je riječ o originalnim
fotografjama, međutim, nije ih želio dalje
komentirati.
Američki website TMZ, koji je objavio
fotografje, prenosi da je riječ o partyju na
koji je princ Harry s prijateljima pozvao
mnogo djevojaka. Društvo se zabavljalo
igrajući bilijar. Svojevrsna striptiz verzija igre
završila se tako da je Harry na kraju ostao
nag.
Bivši šef službenika kraljevske zaštite Dai
Davies otkrio je kako je teško čuvati Harryja.
On je, kaže, fn čovjek, ali je ponekad noćna
mora za kontroliranje.
- Mi dajemo veliki novac za praćenje
Harryja, kako bi se obezbijedila njegova
sigurnost. On je mlad čovjek, s mnogo
testosterona, ali postoji balans, i ponekad taj
balans isklizne - objasnio je Davies.
Nakon što su fotke obišle svijet, te stigle i do
kraljevske porodica, kraljica Elizabeta II. je
poludjela, dok je Harryjev otac princ Charles
britanskim medijima zaprijetio tužbama ako
ih objave.
- Charlesovi advokati insistiraju na tome
da bi objavljivanje fotografja bilo zadiranje
u prinčevu privatnost, jer su snimljene
u njegovom apartmanu, a ne na javnoj
površini, pa je stoga logično da se opustio i
mislio da može raditi šta želi - piše britanski
"Daily Mail".
Razigrani princ morao je istog časa prekinuti
s provodom i vratiti se kući, gdje su ga baka i
tata pošteno izgrdili.
- Ovo je prvi put u historiji Britanije da
je član kraljevske porodice napravio nešto
tako sramotno. Dio krivice svakako snose
i njegovi tjelohranitelji, koji su zakazali
u obavljanju svoje dužnosti. Zaista loše -
prokomentirao je cijelu situaciju laburist
Stephen Pound.
AZRA Plava krv
7UHüLXQDVOMHGQRPQL]X]DEULWDQVNXNUXQXUD]OMXWLRMHNUDOMLFXEDNXL%XFNLQJKDPVNXSDODþX
72 AZRA 2012.
AZRA 2012. 73
70=MHREMDYLRIRWRJUD¿MXJRORJSULQFD+DUU\MD
AZRA 2012. 73
AZRAMetro
Jane na manikuri na Beverly Hillsu
Fonda sama svoj
majstor
Glumica Jane Fonda ništa ne prepušta
slučaju, pa ni sređivanje vlastitih noktiju.
Na manikuri je bila u salonu na Beverly
Hillsu, i nakon što je kozmetičarka uradila
svoje, Jane je uzela turpiju i sama popravila
nedostatke.
Drugaèija Serena
Serenu smo navikli gledati u ultra kratkim
sportskim suknjicama na teniskim terenima,
no prošle sedmice osvajačica zlatne medalje
na Olimpijadi pred publikom se pojavila u
drugačijem izdanju. Williams je imala da
ispriča mnogo toga TV voditelju Davidu
Lettermanu, ali i pokaže zavidan modni ukus.
Miranda i dalje u
"Victoria's Secretu"
Miranda Kerr je rodila dijete, ali i dalje
izgleda kao milion dolara. Ne čudi što je
osvojila srce holivudske zvijezde Orlanda
Blooma. Zanosna Australka prije nekoliko
dana je u Sydneyju završila snimanje nove
reklamne kampanje kupaćih kostima brenda
"Victoria's Secret", te time potvrdila da
ne treba strahovati za novi ugovor a ovom
prestižnom modnom kućom.
:LOOLDPVXRþLWHOHYL]LMVNRJVKRZD
'DYLGD/HWWHUPDQD
.HUUQDSODåDPD6\GQH\DVQLPDOD
QRYXUHNODPQXNDPSDQMX
74 AZRA 2012.
Sa sinom na
sladoledu
On možda jeste nestašni momak u
Hollywoodu, ali je bez sumnje dobar otac.
Colin Farrel je prošle sedmice sve obaveze
ostavio po strani, te sa sinom Henryjem
otišao na sladoled u "Baskin-Robbins"
u Los Angelesu. Nakon toga, otišli su u
lokalnu knjižaru, gdje je Farrel sinu kupio
nekoliko dječijih knjiga.
Sharon s momkom
i sinovima
Zvijezda kultnog flma "Sirove strasti"
Sharon Stone izgubila je starateljstvo
nad jednim od trojice usvojenih sinova,
ipak, ne zapostavlja majčinske dužnosti.
S novim momkom Martinom i sinovima
Roanom, Lairdom i Quinnom viđena je u
Bukureštu, u pauzi snimanja svog novog
flma "What About Love".
Farrel sa sinom Henryjem u Los Angelesu
*OXPDFMHRþLWRLGREUDGRPDüLFD
6WRQHVDVLQRYLPDX%XNXUHãWX
'MHþDFLVHVODåXLVPDMþLQLP
PRPNRP0DUWLQRP
AZRA 2012. 75
AZRAMetro
R
D
Robert se zbog Kirsten
seli iz kuæe
Glumac Robert Pattinson pokazao je priličnu
nervozu gostujući prošle sedmice uživo u showu
Jimmyja Kimmela. Dvadesetšestogodišnjem
glumcu nije bilo jednostavno sjediti pred
višemilionskim auditorijem, jer je nedavno javno
osramoćen kada ga je djevojka Kirsten Stewart
prevarila s Rupertom Sandersom.
Osim toga, navodno je Robert već počeo iznositi
stvari iz njihove vile, koju su donedavno dijelili u
Los Felizu.
Robert se našalio i kazao da je trenutno beskućnik.
Situacija je kompliciranija i utoliko što su Robert i
Kirsten zvijezde novog nastavka flma "Twilight".
"Te Sun" piše kako je flmskim šefovima Robert
obećao da će se na premijeri flma, ipak, pojaviti
na crvenom tepihu s Kirsten, kako bi je sačuvao
od dodatne sramote i osude.
)DQRYLVXGRãOLSR]GUDYLWL3DWWLQVRQDSULOLNRPQMHJRYRJSURãORVHGPLþQRJ
gostovanja u El Caoitan Theatreu, gdje ga je intervjuirao Jimmy Kimmel
Robert i Kirsten u prošlosti, na
britanskoj premijeri prvog nastavka
]DMHGQLþNRJ¿OPD7ZLOLJKW
2ERMHVXVYMHVQLGDüHPRUDWLVSDNLUDWLVWYDULLLVHOLWL
VHL]]DMHGQLþNHYLOHXNRMRMVXGRQHGDYQRåLYMHOL
76 AZRA 2012.
M
I
R
O
S
L
A
V

M
A
R
K
O
V
I
N
O
V
I
]


M.M. INTRIGANTI ZNAK ZA
UZBUNJIVANJE
P^ELINJI
PROIZVOD
GRAD U
KANADI KOD
OTAVE
DRUGA NOTA
SOLMIZACIJE
SKRIVEN,
UNUTARNJI
@IVOT ^OVJEKA
STARI FENI^KI
GRAD
ZVIJEZDA:
ALTAIR, ATAVI
APARAT,
SPRAVA
JEZI^NA I
NARODNA
SKUPINA U
GANI
ROD MORSKIH
PU@EVA (ZOOL.)
SAMARI]ANIN
FILM GLUMICE
SA SLIKE
LADISLAV OD
MILJA
NEZGRAPAN,
NESPRETAN
STRANO @. IME,
MARGA
SIMBOL
ERBIJA
SOCIETI MED-
ICAL INSTITUTE
(SKR.)
LUKA U
IZRAELU
IRANSKA NOVIN-
SKA AGENCIJA
BOG SUNCA
PERUANSKIH
INKA
TAMA, TMINA
(PJESN.)
AMIROVA
IMENJAKINJA
IME ST.
LIDERA EGIPTA
SADATA
[U[KAVO
SLOVO
VELIKI RT
SLAVNI VEL[KI
ROKER, TOM
DVANAESTI
MJESEC
@IDOVSKOG
KALENDARA
RUSKO @. IME,
[IRKA
IME ST.
FRANC.
PJEVA^A
MONTANA
SIMBOL KALIJA
GROFOVIJA U
ENGLESKOJ
HRV. PJEVA^,
GORAN
DUGA HALJINA
MUSLIMAN.
SVE]ENIKA
JEDNA
LETA^KA FIGU-
RA (FRANC.)
ESTONCI
(KRA]E)
GLUMICA SA
SLIKE
POSJETILAC
TEATRA U ST.
GR^KOJ
IZGLED, OBLIK
„DO@IVLJAJ
SPAVA^A“
IME ST.
BEOGRAD.
GLUMICE
MARKOVI]
AMER. GLUMAC
BRUS
IZBO^INA
KOPNA U MORE
ANTIKNO
MJESTO U
MALOJ AZIJI
RIMSKI: 4
TRAG SVJET-
LOSTI (TURC.)
SOLI AZOTNE
KISELINE
SIMBOL
SUMPORA
IME ST.
ROKERKE
TARNER
TONA
SLASNOST,
SLATKO]A
PUN
ATRAKCIJE,
PRIVLA^AN
VRSTA
ZAGONETKE
(GR^.-MN.)
ULAZAK U
RUDARSKU
JAMU
RE]I, KAZATI
ZDRAVICU
TONA
SIMBOL
RADIJA JE^AM (TURC.)
KORISNIK
STANA
NOVINSTVO,
[TAMPA
(POKR.)
SKUPOCIJENO
JAGNJE]E
KRZNO
NATIONAL
THEATRE
ASSOCIATION
(SKR.)
OPRE^AN,
SUPROTAN
(LAT.)
ROYAL KMERE
ARMY (SKR.)
CIRKUSKI
VJE[TAK
TURSKO M. IME
GRAD NA JZ
RUSIJE
KREMA,
POMADA
VRSTA
OBORINE,
GRAD
KORISNIK
TU\EG STANA
MITOLO[KO
PI]E ST.
GR^KIH
BOGOVA
OZNAKA KULE
U [AHU
RATEILERS
AGENCY UNI-
FORM (SKR.)
OBLIK M.
IMENA PETAR
NARODNA
SKUPINA U
GANI
IME ML. TREN-
ERA OSIMA
RIMSKI: 50
VRSTA
VULKANSKE
STIJENE
VRSTA
CVIJETA,
PERUNIKA
ITALIJAN.
NOGOMETA[,
PAOLO
GRAD I LUKA U
CRNOJ GORI
@. IME ILINKA
IZRA\IVA^
OPANAKA
ST. GRAD
FINSKE SA
SLIKE
ROMAN MAKSI-
MA GORKOG
GIGA
ELEKTRO-VOLT
(SKR.)
SIMBOL
AMERCIJA
MORSKA
OBALA,
[ETALI[TE
CRVENI POLJS-
KI CVIJET
(OPIJ.)
[ALA,
PO[ALICA
SVIJETLI KRUG
(FRANC.)
RIJEKA NA SZ
BIH
NADIMAK
MECENE TITA
POMPANIJA
PUSTOLOVI
^ETVRTI I PRVI
SAMOGLASNIK
MANJI
METEOR
AMERI^KA
GLUMICA,
D@ENIFER
OZNAKA TEMPA
OLUJA, VIHOR
(LAT.)
SO LIMUNSKE
KISELINE
[ARENA
PAPIGA
Rje{enja: OJEDI, POVRTLARSTVO, AGRUMI, AERAT, AOB, MASLINA, V, PE[, STALJIN,
DEJVIDARKET, ANAMKA, IRVAS, NVS, ARAMIL, T, CENER, LOPATA, IRAC, STRADUN
Rje{enja1: LOREN, AKATALEPSIJA, NAR, KATRANAR, ARAKAN, ESADA, TINA TARNER, K,
TARZAN, MARIO, UZAVRELO, KOS, LENON, ARTELI, UM, NEKTAR, IT, MAJORKA, ISTI
AZRA 2012. 77
PARTY zonE
AZRA
Nesvakidašnja zabava
zvana 'Mucha Lucha'
Prošlog vikenda Sarajlije su ponovo mogle uživati
u nesvakidašnjoj zabavi zvanoj "Mucha Lucha". S
početkom u 17 sati, u zvucima dobre muzike na-
jprije su uživali roditelji s djecom, a smjena oko 21
sat išla je u korist onih koji se još nisu razmnožili.
- Ovdje se okupljaju urbani, pa lijepo. To grad čini
gradom - prokomentirao je jedan od gostiju.
Cijena ulaza 5 KM, za koje se mogao jesti roštilj
neograničeno, svakako ide u prilog organizatorima
koji uvijek biraju otvoreni prostor. Ovog puta
"Mucha Lucha" je bila na Marijinom Dvoru.
=DEDYOMDOLVXVHLQDMPODÿL
Zabava se i ovoga puta organizirala na Marijinom Dvoru
Smjena generacija je oko 21 sat
&LMHQDXOD]D.0]DNRMHVHPRJDRMHVWLURãWLOMQHRJUDQLþHQR
78 AZRA 2012.
Vannin sjajni povratak
Nakon duže muzičke pauze na scenu se vratila
i hrvatska pjevačica Vanna, a publici u klubu
„Sloga" predstavila je pjesme s novog albuma
„Sjaj". Album se na tržištu pojavio prije nekoliko
mjeseci, a ovdašnja publika je premijerno čula
nove pjesme.
Nizali su se novi i stari hitovi, a dama posebnog
glasa, koja je svojevremeno predstavljala Hrvatsku
na "Eurosongu", pokazala se u najboljem izdanju.
Publici je, kako je i obećala, priuštila dva sata do-
bre zbave, a sve one koji su je zaboravili podsje-
tila na pjesme iz dvadeset godina duge karijere.
Pjevačica je, osim novih pjesama, predstavila i
novi imidž, nešto kraću, kovrdžavu kosu.
|i|I|o.I|o.ic
Ronaldo u Ritinom
zagrljaju
Cristiano Ronaldo imao je aferu s "Playboyevim"
modelom Ritom Pereirom dok je njegova dje-
vojka Irina Shayk bila kod bake u Rusiji. Pred
svima ju je u disku "Vilamouri" ljubio i mazio.
Kad je čula za Ronaldovu aferu, Irina se nalju-
tila i produžila godišnji odmor. Ronaldo nije
komentirao odnos s Ritom, ali prijateljima je,
otkrili su, rekao kako se nada da će mu Irina
oprostiti.
Cristiano sa starletom Ritom
PARTY zonE
AZRA
0HULPD'åD¿üELYãDþODQLFDJUXSH,)LNDQGLGDW-
NLQMD]DQDþHOQLND2SüLQH7X]ODXLPH6%%D
6DEULQD.DUDMNRYLüNRMDVHSURVODYLODGXHWRPV2V-
PDQRP+DGåLüHPRNXãDODMHVYRMXVUHüXQD,OLGåL
-HGDQMHSREMHGQLN(GLV%UNDQLüQDVFHQL
*GMHMHPX]LNDWXMHL'LQRâXNDOR
80 AZRA 2012.
Ilidža ponovo muzički
centar Balkana
Ilidža je, baš kao nekad, bila muzički centar
Balkana. Dobili smo pobjednika, poznatog
Festivala narodne muzike Ilidža 2012., a to je
Edis Brkanić, koji je trijumfrao s pjesmom
"Bosno, zemljo od meraka".
Na ljetnoj pozornici do kasno u noć čuli su
se zvuci narodne muzike. Bio je to bio spoj
mladosti i iskustva, s ciljem očuvanja tradicije
ovdašnjih naroda i promocije turizma.
Ove godine na Festivalu su učestvovala mnoga
poznata imena, između ostalih Merima Džafć,
Kemal Muratović, Neno Murić, Adnan Nezi-
rov, Tarik Stambolić, Dunja Fazlić i drugi. Pob-
jednik je, ipak, jedan, a televoting je odlučio da
to bude Edis Brkanić. Čestitamo!
7HãNHRGOXNH]DþODQRYHåLULMD
%HQMDPLQD,VRYLüDL'XãND.XOLãD
0LüD9XNDãLQRYLüVDVXSUXJRP
'XR0DMDýHQJLü0LUDOHPL'HMDQ.XNULü
YRGLOLVXXþHQLNHLSXEOLNXNUR]GXJXQRü
'UDJDQD.DMWH]RYLüL1HQR
0XULü(VWUDGQHWHPH
$PHOD=XNRYLüL(QHV%HJRYLü
6XVUHWVWDULKSULMDWHOMD
,]YUãQLGLUHNWRU)HVWLYDOD5XåGLMD
0HWDQRYLü3RVOMHGQMHSURYMHUH
'XQMD)D]OLü¿QDOLVWSRVOMHGQMHVH]RQH
=0%7DWDNRÿHUVHWDNPLþLOD
âHULI.RQMHYLüMHLQD,OLGåLERGULRVYRJSXOHQD7DULND6WDPEROLüD
|o|o.|uIú|0C0
AZRA 2012. 81
Prva
lekcija -
segregacija
|i:e i u|i|e :e. |l.eúi|I û/A|||C
'Huawei Ascend P1':
Tanko, tanko najtanje
Ne znate šta je tačno "smart-
phone", ali znate da takvo nešto
svi imaju. Ne znate tačno šta
su "Android OS" i AMOLED
ekran, ali zvuči zanimljivo, kao
i Fulll HD i kamera od čitavih
osam megapiksela. Sve to
skupa odaziva se na ime "Huawei
Ascend P1" - zvanično najtanji
(samo sedam milimetara) pametni
telefon na tržištu.
AZRAMoja je zadnja
'Ducati' koferi i torbe: Elegantno i pouzdano
Kompanija "Ducati" ne proizvodi samo odlične motore za ljubi-
telje brzine, nego i mnogo drugih dobrih i kvalitetnih stvari kao
što su torbe i koferi. "Ducatijeva" linija za putnike i one koji to tek
žele postati odlikuje se odličnim dizajnom, koji je spoj sportskog
duha, mladalačke elegancije i nespornog kvaliteta.
Šešir:
Što veći, to bolji
Volimo lijepo izgledati
čak i na plus 48 stepeni,
koliko je u subotu izmjereno u
Banjoj Luci. Bili žena ili muškarac,
bili stariji ili mlađi, rado se oblačimo
što laganije i što kraće, te ulice vrve od
vrućih hlačica i prozirnih, pretankih
haljinica. Ipak, ono što morate imati
za dane kada se topi asfalt jeste šešir.
Na marku, boju i cijenu nemojte
obraćati pažnju.
Od trećeg septembra više ništa neće biti isto. Moja djevojčica polazi u školu.
Na njenom licu široki osmijeh, a u mom stomaku grč. Rođena je i odrasla u
ljubavi, okružena ljudima koji je vole i štite, u svakom trenutku. A sada ulazi
u „sistem". Plašim ga se. Od njega se nemoguće zaštititi. On ne štedi nikoga,
pa ni najmlađe.
Opteretio ih je gradivom (barem tako tvrde nastavnici i roditelji koje pozna-
jem), a jedna od prvih „lekcija" jeste - segregacija. Kreće od prvih udžbenika,
koji su kod djece u Sarajevskom kantonu, naprimjer, potpuno različiti od
onih u ZDK, HNK... Taj isti sistem je dozvolio i postojanje nakaradne in-
stitucije zvane „dvije škole pod jednim krovom" u kojoj učenici jedne uče da
im je glavni grad Zagreb! Zbog njega moj otac nakon 40 godina učiteljskog
rada u penziju odlazi zabrinut za moju i svu djecu.
Rastužilo me i to što najbolja drugarica moje kćerke, nažalost, neće ići s
njom u razred. Njihovom maštanju kako će sjediti skupa u klupi i dijeliti
užinu došao je kraj kada su njeni roditelji, zbog „nepovjerenja u sistem",
odlučili da će pohađati Katolički školski centar.
Ove strahove i tuge dijelim s vama, ali ne i sa svojom djevojčicom. Ništa
ne smije pokvariti taj savršeni osmijeh koji joj zablista na licu pri spomenu
škole. Sretna je, ponosna i uzbuđena. Za nju je škola mjesto u kojem će steći
nova prijateljstva, mjesto gdje će, za početak, učiti kroz igru, imati divnu
učiteljicu... I jedva čeka taj treći septembar, kada će, kako kaže, obući „novu,
najljepšu haljinu koju je ikada imala" i na leđa staviti ruksak.
Moj zadatak je da kupim sve to i da joj ispletem pletenice, ali ne „one
obične" već neke „posebne". One su djelo njene mašte, u kojoj se rodila
i ideja da postane „gradonačelnica grada u kojem će svi biti sretni". Šta bi
sistem rekao na ovo? Ja mogu samo reći - ako Bog da.
dnja ja nj
RASTUŽILO ME I TO ŠTO NAJBOLJA DRUGARICA
MOJE KĆERKE, NAŽALOST, NEĆE IĆI S NJOM U
RAZRED. NJIHOVOM MAŠTANJU KAKO ĆE SJEDITI
SKUPA U KLUPI I DIJELITI UŽINU DOŠAO JE KRAJ
KADA SU NJENI RODITELJI, ZBOG „NEPOVJERENJA
U SISTEM", ODLUČILI DA ĆE POHAĐATI KATOLIČKI
ŠKOLSKI CENTAR
PREPORUČUJEMO
82 AZRA 2012.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful