Verbul

În lb. engleză verbul este caracterizat prin: mod, timp şi aspect. Modurile sunt aceleaşi ca şi în limba română, cu excepţia modului supin care nu există în engleză: infinitiv, indicativ, condiţional, subjonctiv, imperativ, participiu, gerunziu. Timpurile în majoritatea lor sunt aceleaşi ca în româneşte, cu excepţia lui Present Perfect şi a lui Future in the Past / Future Perfect in the Past, care nu există în limba română. Fiecare timp are două aspecte: - aspectul simplu se referă la o acţiune generală, privită ca un întreg. - aspectul continuu se referă la o parte dintr-o acţiune, la un moment din desfăşurarea unei acţiuni. Din punct de vedere al formelor, ele sunt regulate şi neregulate. Verbele regulate primesc terminaţia ed, la toate persoanele, atât pentru trecut (Past) cât şi pentru participiu trecut. Verbele neregulate se găsesc în tabele speciale, pe trei coloane, unde în prima coloană se găseşte forma de infinitiv sau prezent, în coloana a doua, forma de trecut simplu (Past), iar în coloana a treia forma de participiu trecut. În acest material întotdeauna prescurtările pentru verbe se vor referi la: verb sau vb. – verbul la prezent/infinitiv scurt (fără to în faţă) verb 2 sau vb2 – forma din coloana a doua, de trecut simplu verb 3 sau vb3 – forma din coloana a treia, de participiu trecut Din punct de vedere al mişcării verbele se împart în: - verbe de mişcare sau dinamice – care arată o mişcare fizică, concretă, aici incluzându-se şi verbul think cu sensul de a gândi. Exemple: to go = a merge, to read = a citi, to write = a scrie, to eat = a mânca, to drink = a bea, to watch = a păzi, a urmări cu privirea, to know = a şti, etc. - verbe statice – care arată stări, adică verbe care nu arată o mişcare concretă: to hope = a spera, to love = a iubi, to smell = a mirosi, to see = a vedea, to hear = a auzi, to be = a fi, to have = a avea, to think = a crede, to believe = a crede în ceva sau cineva, to look = a arăta. Verbele modale de asemenea sunt verbe statice (can, could, may, might, must, will, would, shall, should, ought to, use to, dare, need, let, )

Verbele statice NU se pun în aspect continuu!!! La nici un timp!
Verbele dinamice se pot pune în ambele aspecte. În funcţie de sens, un acelaşi verb poate fi şi static şi dinamic: de exemplu to be = a fi, a exista (static) to be = a se comporta (dinamic);

to have = a poseda, a avea - sens static to have = a servi masa, a face baie/dus - sens dinamic to smell = a mirosi, ca şi calitate a unui subiect (Floarea miroase frumos /The flower smells fine) este verb static. to smell = a mirosi, ca mişcarea de a trage aer pe nări ca să miroşi o floare, o mâncare, etc, este verb de mişcare ( am smelling the flower now/ Eu miros floarea acum). To see = a vedea (static), a se întâlni (dinamic) To hear = a auzi (static), a audia un caz in instanţa (dinamic) Excepţii: she is seeing/hearing things = ea are halucinaţii vizuale/auditive To know = a şti (static), a cunoaşte pe cineva (dinamic).

I. T I M P U R I L E

PREZENTE

A. Present (simple and continuous) B. Present Perfect (simple and continuous) A 1. Present simple Forma pozitivă
a) Formă: subiect + verb. La persoana a 3-a singular – she, he, it – se adaugă: - -es, la verbele terminate în s, h, x, o - -s, la celelalte verbe exemple: I read – he reads I look – he looks I eat – he eats I watch – he watches ; I fix – he fixes (fix = a repara); I go – he goes ; I kiss – he kisses b) Se traduce prin intermediul prezentului din limba română. c) Se foloseşte în următoarele cazuri: - pentru un adevăr general valabil Jupiter este cea mai mare planetă a sistemului nostru Solar. Jupiter is the biggest planet of our solar system. Apa fierbe la 100 de grade Celsius. Water boils at 100 C. Soarele răsare la est. The sun rises in the east. Ei îi plac merele coapte (la cuptor). She likes baked apples.

- pentru orice acţiune prezentă, generală, repetabilă sau un obicei în prezent (se folosesc cuvintele cheie every day, every year, every week, sometimes, now and then – din când în când, usually – de obicei, often – adesea, rarely rar care indică frecvenţa). În fiecare dimineaţă beau/servesc o cafea. Every morning I drink/have a coffee. Câteodată mă uit la televizor până noaptea târziu. Sometimes I watch tv late at night. De obicei mă trezesc la ora 7 dimineaţa. Usually I wake up at 7 a.m. Adesea avem lunea şedinţă a consiliului de administraţie. We often have a board meeting on Monday. - present simple se mai foloseşte în comentariile sportive, instrucţiunile de utilizare ale unui produs, reţete de bucătărie/medicale, etc., în indicaţiile de scenă din piesele de teatru şi în loc de viitor pentru orice acţiune care depinde de orarul unei instituţii precum orarul unui aeroport, a unei gări, sau programul turistic făcut de o agenţie de turism, etc. ex . Voi pleca mâine dimineaţă la Londra cu avionul. I leave to London tomorrow morning by plane. (de remarcat că în limba vorbită şi în româneşte folosim prezentul, Plec mâine la Londra…, şi nu neapărat viitorul). Aşadar atunci când avem de stabilit ce timp şi ce aspect avem de pus într-o propoziţie, trebuie avute în vedere următoarele criterii: - când se foloseşte acel timp şi/sau aspect - ce cuvinte cheie avem în propoziţie - cum se traduce acel predicat în română.

Forma negativă
- pentru verbul to be şi verbele modale (can, may, must, will, would, should, etc) se foloseşte particula NOT după predicat. Exemple: I am not an economist. Eu nu sunt economist. You may not use a dictionary during this exam. Nu ai/aveţi voie să foloseşti/folosiţi dicţionarul la acest examen. - pentru celelalte verbe se foloseşte auxiliarul to do la negativ: don’t (do not) pentru persoanele 1, 2 singular şi plural, 3 plural, şi doesn’t (does not) pentru 3 singular. El se plasează între subiect şi verbul pus la infinitiv scurt (fără particula to). Subiect + don’t/doesn’t + verb(inf.) Exemple: I don’t smoke. Eu nu fumez. You don’t have a red car. Tu nu ai/voi nu aveţi o maşină roşie. She doesn’t like football. Ei nu-i place fotbalul. We don’t think you are right. Noi nu credem că ai/aveţi dreptate. They don’t want you to resign. Ei/ele nu vor ca tu să-ţi dai demisia.

În limba engleză există mai multe verbe auxiliare şi anume: to be, to have, to do, unele verbe modale. Ele pot fi atât verbe de sine stătătoare cât şi auxiliare – adică ajută la formarea unor timpuri compuse şi a formelor negativă şi interogativă a timpurilor verbale.

Forma interogativă
Se alcătuieşte tot în două moduri: - pentru to be şi modale se face inversiunea subiectului cu predicatul. exemple: Are you at home tonight? Eşti acasă diseară? Is she the best student in our class? Ea este cea mai bună cursantă din clasa noastră? Can you give me that pen over there, please? Îmi dai stiloul acela de acolo, te rog? May I open this window, please? Pot să deschid fereastra, te rog? - pentru celelalte verbe ne folosim de auxiliarul to do înainte de subiect şi verbul pus la infinitiv scurt (fără particula to). Exemple: Do you want an orange juice? Vrei un suc de portocale? Why does she speak so loud? De ce vorbeşte ea aşa de tare? Where do they go in the holiday? Unde pleacă ei în vacanţă ? Aşadar la al doilea tip de întrebări formula interogativului este: do/does + subiect + verb (inf.)

A 2. Present continuous Forma pozitivă
a) Formă : Subiect + to be (la present simple) + vb.-ing. Exemple: I am writing a letter. Eu scriu o scrisoare (acum). She is sending an email. Ea trimite un mail (acum). They are printing the report. Ei printează raportul (acum). b) în româneşte se traduce prin prezent c) se foloseşte în următoarele cazuri: - în special atunci când acţiunea este prezentă şi se desfăşoară acum, sau în jurul momentului acum (cuvintele cheie sunt now, still - încă, at present, in this moment, this year/week/month, always). Nu este obligatoriu ca ele, cuvintele cheie, să existe în propoziţie, dar dacă se subînţelege că acţiunea are loc acum, atunci se foloseşte present continuous. Atenţie la acţiune – ea trebuie să fie obligatoriu prezentă, pentru că altfel se impune folosirea altor timpuri (de exemplu this year/week/month + acţiune trecută = present perfect, iar always + acţiune trecută = past simple)

Exemple: I am talking on the phone in this moment, please wait a minute! Vorbesc la telefon acum, te rog aşteaptă un minut! She is doing the housework now that her mother is in vacation. Ea face curat în casă, acum, că mama ei este în concediu. You are always making the same mistake! Mereu faci aceeaşi greşeală! They are still having breakfast, please don’t disturb them. Ei încă iau micul dejun, te rog nu-i deranja. This year we are learning for the graduation exam. Anul acesta învăţăm pentru examenul de absolvire. - present continuous se mai foloseşte pentru o acţiune viitoare, planificată de subiect, şi care nu depinde de programul altcuiva. Exemplu: I am visiting my aunt next Saturday about 5 p.m.. O vizitez/voi vizita pe mătuşa mea sâmbăta viitoare pe la 5 după amiaza.

Forma negativă
Având în vedere că present continuous are în compunerea sa verbul to be, pentru forma negativă se introduce NOT între auxiliarul to be şi verbul cu terminaţia –ing. Exemple: She is not/ isn’t listening to the radio now. Ea nu ascultă la radio acum. I am not/I’m not playing PC games this week. Eu nu joc jocuri pe calculator săptămâna aceasta. They are not/aren’t buying a house in Berceni. Ei nu-şi cumpără o casă în Berceni.

Forma interogativă
Având în vedere că present continuous are în compunerea sa verbul to be, pentru forma interogativă se face inversiunea subiectului cu verbul to be. Exemple: Are you having a party tonihgt? Dai o petrecere diseară? Is she doing her homework in this moment? Îşi face ea tema acum? Are they changing visit cards? Ei fac schimb de cărţi de vizită?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful