Berichtgeving over stickers

4 september 2012, Amsterdam. Vanmiddag berichtte de website geenstijl.nl over het uitdelen van stickers voor het bijwonen van hoorcolleges bij de Hogeschool van Amsterdam. In het bericht wordt gesteld dat dit een nieuwe maatregel is die voor de hele hogeschool geldt. Dit is feitelijk onjuist. Het gaat om een experiment bij één vak bij één afstudeerrichting van één opleiding van de ruim 80 opleidingen van de HvA. Bij hoorcolleges blijkt geregeld dat lang niet alle studenten deze bijwonen. Er wordt gezocht naar middelen om het absenteïsme terug te dringen. In dit geval is dat in de vorm van stickers waarmee een student kan aantonen de hoorcolleges te hebben bijgewoond. Dat is een vorm die niet iedereen aanspreekt, en als dit niet de juiste manier blijkt te zijn, zal de betreffende opleiding zich beraden op andere methodes om het verstek laten gaan door studenten te verminderen. De HvA spant zich in om studenten goed onderwijs te bieden en verwacht andersom ook inzet, motivatie en discipline van hen: afspraak is afspraak.