GÜNCEL

Van’dan Dünyaya

VAN+
RÖPORTAJ: DALİDA ÖZATAY

Ü

ç yıl önce Van Gölü’nün Ahtamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi ibadete açılırken, çok dilli Van Times yerel gazetesi, 7 günlük bir Ermenice yayın gerçekleştirmişti. Bu çok dilli yayın sayesinde, Ahtamar Kilisesi’nin açılışına katılanlar, Van’ın gündemini Ermenice, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak okuma şansına erişmişlerdi. Van Times gazetesinin sahibi Aziz Aykaç’ın çağrısıyla, dünyanın dörtbir yanında gelen gazeteciler, tüm dünyaya Van Times’ın ofisinden duyurmuştu haberlerini. Van Times hem bir ofis, hem de bir tercüme bürosu olmuştu bir anda... Aziz Aykaç’ın ani vefatı ve Van depremi nedeniyle, Van Times gazetesi yayınını durdurmak zorunda kaldı. Aykaç Ailesi Şehrivan Gazetesi ile yoluna devam ederken, Aris Nalcı ve Serdar Korucu birkaç ay önce Van Times’ı yeniden canlandırmak için girişimde bulundu. Van+ adıyla, Van ve uluslararası alanda sesini duyuracak olan yeni yayının ilk sayısı Eylül ayında okurla buluşacak. Dünyanın dörtbir yanına dağılacak olan derginin hazırlık aşamasında, İMC TV Editörü ve Van+’nın Proje Koordinatörü Aris Nalcı ile görüştük. Van+ fikri nasıl oluştu? Bu, Van Times’ın devamı mı, yoksa yeni bir girişim mi? Van Times gazetesi, Van’ın değerli yerel gazetecilerinden Aziz Aykaç’ın Şehri Van gazetesinin eki olarak, 2000’li yıllarda Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve bazen de Farsça olarak yayımlanıyordu. 2010 yılında benimle irtibata geçen Aykaç, gazeteyi Ahtamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi’nin açılış döneminde Ermenice olarak da yayımlamak istediğini söylemişti. Ben de o sırada yazı işleri müdürü olduğum Agos gazetesinin Ermenice bölümü editörlerinden Pakrat Estukyan ile birlikte Van’a giderek bir hafta boyunca Van Times gazetesinin Ermenice sayfalarını hazırlamıştım. Sonrasında Aziz Aykaç ağabeyimizin vefatı ve Van depreminin etkisiyle gazete yayınını sürdüremedi. Van’da bu dergiyi yeniden canlandırma fikri birkaç yıldan beri düşüncelerim arasındaydı. Zira Van’ın geçmişine baktığımızda, önemli yayınlar olduğunu görüyoruz. Mesela Türkiye’de gazeteciliğin sadece batıdaki
24

büyük şehirlerde yapıldığı sanılır, ancak aksine gazetecilik yerel haberciliğe verilen önemle başlıyor bence. Yurtdışında bölge gazeteleri, eyalet gazeteleri ve yerel gazeteler birçok ülkede ulusal haberciliğin önüne geçmiş hatta birçok konuda yenilikçi olmuştur. Türkiye’de ise bu anlayış yeni gelişmeye başladı. Bence önümüzdeki yıllarda yerel gazete ve yayınlara verilen değer ar-

İMC TV Editörü ve Van+’nın Proje Koordinatörü Aris Nalcı.

GÜNCEL

tacak. İşte bu anlamda biz de Van’da uluslararası çokdilli bir dergi yayınlamak için harekete geçtik. Bu fikri gazeteci dostum Serdar Korucu ile paylaştım ve arayışlarımıza makale toplamak ve bir çerçeve oluşturmakla başladık. Yerel’den dünyaya bir dergi yaratmak için yolun yarısını devirdik sayılır... Biraz derginin içeriğinden söz eder misiniz? Van+’ın ilk sayısında birçok önemli yazar ve fotoğrafçının çalışmaları yer alacak. Özel fotoröportajlarıyla Ermenistan’dan Nazik Armenakian, Fransa’dan Antoine Agoudjian, Türkiye’den Erhan Arık ve Savaş Onur, dergiye yazı ve fotoğraflarıyla destek verenler arasında. Van’da yaşayan göçmenlerin hayatını fotoğraflayan Savaş Onur’un dosyası Türkiye’de ilk kez Van+’da yer alacak. Pakrat Estukyan, Ahtamar Adası’ndaki manastır için taşımacılık yapan bir tüccarın hikayesini Van+ için kaleme aldı. Alain Bosquet’nin Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor kitabından, 1950’lerin sonlarında Ahtamar Adası’ndaki Surp Haç Kilisesi’nin nasıl yıkılmaktan kurtulduğunun hikayesi; Hasan Cemal’in Eylül ayında çıkacak yeni kitabındaki 1915 ve Ermeniler ile ilgili bölümler; Ayşe Hür’ün kaleminden Van tarihine farklı ve alternatif bir bakış; Van bölgesinin bugüne kadar gözardı edilmiş florası ile ilgili, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Mehmet Fırat’ın yaptığı araştırma; Sarkis Seropyan’dan Van tarihine kısa bir bakış; Lora Baytar’dan Vanlı ressam Arshile Gorky’nin hikayesi, ilk sayıda yer alacak konular arasında. Ferhat Kentel’in Türk-Ermeni ilişkileriyle ilgili yorumunun yanı sıra, Şeyhmus Diken de çok dilli belediyecilik ve yayıncılık deneyimlerini Van+’nın ilk sayısı için kaleme aldı. Neden çok dilli bir dergi? Van kentinin çok kültürlü bir geçmişi var. Van bölge halkı Anadolu’nun birçok kentinden daha açık fikirli ve geleceğine umutla bakan bir halk. Geçmişi unutmadan geleceğe bakılabileceğini örnekleyen bir yer bence Van. İşte bu yüzden derginin çok dilli olması önemli. Aslında bu bir yenilik değil, bir geriye dönüş. Van’da birçok manastırın altında matbaaların var olduğunu, Anadolu’daki ilk matbu eserlerin bazılarının burada yayınlanmış olduğunu biliyoruz. Bölgede yayınlanacak bir derginin burada konuşulan dilleri kapsaması bir zenginliktir. Dergiyi dört dilli hazırlamak istememizin nedenlerinden biri de, artık burada yaşamasalar da, derginin dünyanın dörtbir yanına dağılmış olan Er-

menilere de ulaşacak olması. Projeniz kabul gördü mü? Dergiyi kimler destekliyor? Bu projenin birilerinin zoruyla olmaması bizim için önemli. O yüzden crowdfunding yöntemini kullanalım dedik. Bu kalitede bir dergi için oldukça düşük bir maliyet çıkardık. Arkadaşlarımız çevirileri ve grafik tasarımlarını yapmakta bize yardımcı oluyor. Profesyonel olarak derginin tasarımı Almanya’daki bir arkadaşımız tarafından yapılacak. Logomuzun yeni halini ABD’deki bir arkadaşımız tasarlıyor. Maddi desteğimizi de www.indiegogo.com/vantimes adresinden bağışlarla topluyoruz. Şu ana kadar %10’unu toplayabildik ama Eylül’e kadar kendi kendini fonlayan yani temellerini doğrudan kollektif bir yapıdan alan dergimizin bütçesini denkleştireceğimize inanıyorum. Okurlar bu dergiye nasıl ulaşacaklar? Eylül ayında çıkacak dergimizi ilk olarak destekçilerimize posta ile ulaştıracağız. 9 Eylül’de Ahtamar Adası’ndaki kilisenin isim günü dolayısıyla yapılacak törenle birlikte, dergi de dünyanın dörtbir yanına ulaşacak. Van’da ise ücretsiz dağıtacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun, kargo parasını ödeyen herkese yollayacağız Van+’yı.
Her sene yayınlanacak olan Van+ projesine destek olmak için: www.indiegogo.com/vantimes adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Van+’nın birinci sayısının sayfaları büyük bir özenle hazırlandı.

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful