PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD • 310130 Arad - România • Bd. Revoluţiei 75 • tel.+40-257-281.850 • fax +40-257-253.

842 • www.primariaarad.ro • pma@primariaarad.ro • Direcţia Venituri – Serviciul Venituri Persoane Juridice • tel./fax+40-257-283.312 • tel +40-257-283.288 Nr. înreg. 57585/21.12.2006

De acord, Director exec. Ec. Pavel Neamţiu

Vizat, Şef Serviciu: Ec. Dan Dolca

Raport de inspecţie fiscală
Încheiat azi 18.12.2006 Subsemnata ec. Vancu Laura, consilier în cadrul Direcţiei Venituri a Primăriei Municipiului Arad, în baza legitimaţiei de serviciu nr. 159 şi a adresei înregistrate la Direcţia Venituri sub nr. ad6789/03.11.2006 emisă de IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Fraudelor, am procedat la stabilirea obligaţiilor fiscale, în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri datorat bugetului local Arad de către S.C. Grandi Prod S.R.L.. Date de identificare: sediu: Arad, E. Necunoscut, nr. 15; cod unic de înregistrare: 1682542; nr. înreg. J02/157/1992; CONSTATĂRI: Pentru recalcularea impozitului pe clădiri, IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Fraudelor a pus la dispoziţia organelor de control documente aferente perioadei octombrie 2002 – iunie 2004: - balanţe de verificare; - listă cu evidenţa mijloacelor fixe (listată la 18.10.2002); - note contabile pe luna mai 2003; - factura de cumpărare nr. 7777458/30.06.2001, pentru imobilul din Arad, str. E. Necunoscut, nr. 18 (conform notei explicative);

-

Instituţie Certificată ISO 9001:2000
v.l./ 2ex./v.l.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Pag. 1

The International Certification Network

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD • 310130 Arad - România • Bd. Revoluţiei 75 • tel.+40-257-281.850 • fax +40-257-253.842 • www.primariaarad.ro • pma@primariaarad.ro • Direcţia Venituri – Serviciul Venituri Persoane Juridice • tel./fax+40-257-283.312 • tel +40-257-283.288 facturile de cumpărare nr. 5298180/27.03.2002 şi nr. 6282323/26.02.2002, pentru imobilul din Arad, str. Cozia, nr. 3; factura de vânzare nr. 3632103/30.05.2003, pentru imobilul din Arad. Str. Cozia, nr. 3; facturile de vânzare nr. 3662104/26.01.2004 şi nr. 3662111/30.04.2004, pentru imobilul din Arad, str. E. Necunoscut

Conform listei cu evidenţa mijloacelor fixe, balanţelor de verificare şi notelor contabile pe luna mai 2003 puse la dispoziţie de IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Fraudelor s-a recalculat impozitului pe clădiri. Conform evidenţei fiscale societatea figurează înregistrată cu valoarea de inventar de 166.500 RON. Prin prezentul raport de inspecţie fiscală se stabileşte impozit pe clădiri. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale: sediul Direcţiei Venituri Arad. Forma inspecţiei fiscale va fi: parţială, pentru perioada 01.01.2001 – 30.06.2004, majorările şi penalităţile de întârziere s-au calculat până la 15.12.2006 respectiv 31.12.2005.

1. IMPOZIT CLĂDIRI: Reglementări: HCLM 343/2000, HCLM 314/2001, HCLM 349/2002, HCLM 266/2003, OG 36/2002, L 571/2003 republicată şi modificată, HG 44/2004, OG 92/2003 republicată, HG 1050/2004, HCLM 210/2005 modificată. Conform listei cu evidenţa mijloacelor fixe, valoarea de inventar pentru clădirile deţinute de societate şi pentru care se calculează impozit clădiri, la data de 01.01.2001 este de 57.198,77 RON. Modificările intervenite în valorile de inventar sunt: + 162.500 RON cu data de 29.03.2001; +330.000 RON, cu data de 26.02.2002; +477.522,44 RON cu data de 31.05.2003; -807.522,44 RON cu data de 31.05.2003; -76.900 RON cu data de 26.01.2004; -142.798,77 RON cu data de 30.04.2004. Cotele de impozitare avute în vedere la calcularea impozitului pe clădiri sunt: - 1% pe anul 2001, conform HCLM 343/2000; - 1,5 % pe anul 2002, conform HCLM 314/2001; - 0,5 % pe anul 2003, conform HCLM 349/2002; - 3% pe anul 2004, conform HCLM 266/2003;

Instituţie Certificată ISO 9001:2000
v.l./ 2ex./v.l.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Pag. 1

The International Certification Network

Pag 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD • 310130 Arad - România • Bd. Revoluţiei 75 • tel.+40-257-281.850 • fax +40-257-253.842 • www.primariaarad.ro • pma@primariaarad.ro • Direcţia Venituri – Serviciul Venituri Persoane Juridice • tel./fax+40-257-283.312 • tel +40-257-283.288 Conform notei contabile nr. 6/31.05.2003 societatea înregistrează în contul 212 suma de 477.522,44 RON (recepţie lucrări Cozia), valoare pe care o scade din contabilitate în aceeaşi lună, conform notei contabile nr. 7/31.05.2003 respectiv facturii nr. 3662103/30.05.2003 ( S.C. Grandi Prod S.R.L. vinde imobilul situat în Arad, str. Cozia, nr. 3 societăţii Soco Heffer S.R.L. din Timişoara, cu suma de 807.522,44 RON). Soldul iniţial al contului „212 - construcţii”, conform balanţei de verificare la ianuarie 2003 este de 615.698,77 RON (din care suma de 66.000 RON este aferentă imobilului din Sâmbăteni). Conform balanţei de verificare pe luna ianuarie 2004 scade din contabilitate valoarea de inventar de 76.900 RON, care reprezintă avansul primit de S.C. Grandi Prod S.R.L. de la S.C. Chic Mode S.R.L. pentru imobilul situat în Arad, str. E. Necunoscut, nr. 18 – conform facturii nr. 3662104/26.01.2004. Conform balanţei de verificare pe luna aprilie 2004 scade din contabilitate valoarea de inventar de 142.798,77 RON, care reprezintă diferenţa primită de S.C. Grandi Prod S.R.L. de la S.C. Chic Mode S.R.L. pentru imobilul situat în Arad, str. E. Necunoscut, nr. 18 – conform facturii nr. 3662111/30.04.2004. Soldul iniţial al contului „212 - construcţii”, (pentru clădirile situate pe raza municipiului Arad) conform balanţei de verificare la ianuarie 2004 este de 219.698,77 RON. Conform balanţei de verificare la iunie 2004 (ultima balanţă prezentată) contul „212 – construcţii ” nu prezintă sold final. Impozitul pe clădiri datorat de societate, pentru valorile de inventar mai sus menţionate, este: Anul 2001: trim. I: 143 RON trim. II: 549,25 RON trim. III: 549,25 RON trim. IV: 549,25 RON Anul 2002: trim. I: 1.236,37 RON trim. II: 2.061,37 RON trim. III: 2.061,37 RON trim. IV: 2.061,37 RON Anul 2003: trim. I: 687,12 RON trim. II: 549,62 RON trim. III: 274,62 RON trim. IV: 274,62 RON

Instituţie Certificată ISO 9001:2000
v.l./ 2ex./v.l.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Pag. 1

The International Certification Network

Pag 3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD • 310130 Arad - România • Bd. Revoluţiei 75 • tel.+40-257-281.850 • fax +40-257-253.842 • www.primariaarad.ro • pma@primariaarad.ro • Direcţia Venituri – Serviciul Venituri Persoane Juridice • tel./fax+40-257-283.312 • tel +40-257-283.288 Anul 2004: trim. I: 1.263,24 RON trim. II: 357 RON Plăţile efectuate de societate, conform evidenţei fiscale, sunt: - 3.650 RON cu chit. 810953/15.09.2003; - 1.444,65 RON cu chit. 315412/25.11.2004; - 77 compensare iniţială la data de 01.01.2006

Menţionăm faptul că aceste sume reprezintă diferenţe nedeclarate de societate, reprezentând impozit pe clădiri (valoarea de inventar declarată de societate este de 166.500 RON). Nedeclararea modificărilor intervenite în valoarea de inventar a clădirilor situate pe raza municipiului Arad constituie contravenţie şi se sancţionează conform Anexei 1, pct. IV, alin. 1, lit. b din HCLM 210/2005 modificată, cu amendă în sumă de 450 RON. • • • • La data de 15.12.2006 societatea are de plată: 7.769,26 RON debit 9.622,81 RON majorări 1.838,05 RON penalităţi de întârziere 450 RON amendă 19.680,12 RON – total

Impozitul pe clădiri, majorările, penalităţile de întârziere se achită în contul RO49TREZ0212107020102XXX. Amenda se achită în contul RO77TREZ02121350201XXXXX. Răspunde : S.C. Grandi Prod S.R.L Prin prezentul raport de inspecţie fiscală se modifică baza de impunere: impozitul pe clădiri; Având în vedere faptul că inspecţia fiscală s-a desfăşurat la sediul Direcţiei Venituri Arad pe baza documentelor puse la dispoziţie de IPJ Arad – Serviciul de Investigare a Fraudelor şi nu de contribuabilul verificat, nu a fost posibilă îndeplinirea următoarelor acte şi fapte fiscale: luarea declaraţiei scrisă pe proprie răspundere a contribuabilului din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile relevante pentru inspecţia fiscală (art. 103, alin. 8 din OG 92/2003 republicată);

-

-

Instituţie Certificată ISO 9001:2000
v.l./ 2ex./v.l.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Pag. 1

The International Certification Network

Pag 4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD • 310130 Arad - România • Bd. Revoluţiei 75 • tel.+40-257-281.850 • fax +40-257-253.842 • www.primariaarad.ro • pma@primariaarad.ro • Direcţia Venituri – Serviciul Venituri Persoane Juridice • tel./fax+40-257-283.312 • tel +40-257-283.288 nu a fost posibilă purtarea unei discuţii finale la încheierea actului de inspecţie fiscală cu privire la constatările şi consecinţele acestuia (art.9, alin.1 din OG nr.92/2003 republicată, coroborat cu art.105, alin. 2 din OG nr.92/2003 republicată); - din motivele mai sus menţionate nu a fost posibilă prezentarea punctului de vedere în scris a contribuabilului cu privire la constatările inspecţiei fiscale. În situaţia în care contribuabilul (reprezentat prin lichidator) îşi exprimă dezacordul cu privire la rezultatul controlului fiscal, se va acorda posibilitatea ca în termen de 15 zile de la finalizarea actului de control, să comunice în scris organului fiscal obiecţiunile sale. Contribuabilul (reprezentat prin lichidator judiciar) se poate prezenta în audienţă (conform art.105, alin.3 din OG nr. 92/2003 republicată) la : - consilier: Dan Dolca - director executiv: Pavel Neamţiu Prezentul act administrativ fiscal produce efecte din momentul comunicării (conform art.45 din OG nr.92/2003 republicată). Prezentul act de control fiscal a fost întocmit în 3 exemplare, din care 1 este lăsat la sediul societăţii desemnate administrator judiciar şi înregistrat sub nr. _________/_________. -

ORGAN DE CONTROL Ec. Vancu Laura

Instituţie Certificată ISO 9001:2000
v.l./ 2ex./v.l.

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Pag. 1

The International Certification Network

Pag 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful