Opdracht Workshop Fotografie Inleiding In de workshop gaan jullie in groepjes aan de slag met het maken van een

foto. Hierbij is de artiest Jan von Holleben het uitgangspunt met zijn fotoserie Dreams of flying (www.janvonholleben.com/?page_id=4). Verder sluiten jullie aan bij het thema van de komende kinderenboekenweek: Hallo wereld (www.kinderboekenweek.nl/index.html). Voorbereidingen Voor week 38 heb je onderstaande voorbereid: 1. Bekijk de foto’s op de website van Jon von Holleben. 2. Bekijk ook de video making of van een van de foto’s: www.janvonholleben.com/?page_id=3643 3. Brainstorm in je groepje wat voor soort foto jullie willen gaan maken. Hou hierbij rekening met het thema van de kinderboekenweek. 4. Kies een idee uit dat je verder wilt uitwerken 5. Maak schetsen van hoe de foto eruit zou moeten komen te zien 6. Kies een van de schetsen uit 7. Bedenk welke attributen je nodig hebt om de foto te maken. Je kunt hierbij ook denken aan je eigen kleding. 8. Bedenk waar in of rond het gebouw van de HUA je de foto zou kunnen nemen. 9. Maak afspraken over wie voor welke spullen zorgt (trap, fototoestel, laptop) 10. Spreek een rolverdeling af voor het maken van de foto’s (fotograaf, acteurs, setdresser, regisseur, editor). Uitvoering We starten gezamenlijk de bijeenkomst. Elk groepje vertelt wat het precies gaat doen. Daarna gaan we uiteen om de foto’s te maken. Je bouwt je set op en zet de acteurs in de foto klaar. Je maakt daarna de eerste foto. Gezamenlijk bekijken jullie of de foto naar jullie wens is. Wees niet direct tevreden met het eerste resultaat. Maak zeker tien foto’s waaruit je de beste kiest. Afronding Als de foto’s gemaakt zijn beslis je gezamenlijk welke foto het beste is. Deze foto wordt eventueel nabewerkt (kleuren opfrissen, kaders bijsnijden). De foto wordt ingeleverd bij de docent en publiceren we op: http://pinterest.com/gerarddummer/minor-kunst-encultuur/. Beoordeling Als groep wordt je beoordeeld op de volgende punten:

1) Voorbereiding Je laat zien dat je als groep het volgende hebt gedaan: een brainstormsessie, schetsen en rolverdeling. Dit laat je zien op maximaal 2 A4-tjes, of 1 minuut film. Deze voorbereiding lever je in bij de docent. 2) Uitvoering en afronding Als groep heb je aan het einde van de workshop een foto gemaakt waarbij duidelijk is dat je de artiest Jan von Holleben als inspiratiebron hebt gebruikt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful