Αθήνα 31 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου για την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 853.500
σε βάρος διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και
διακίνησης τροφίμων ανά την Ελλάδα, στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις της
κείμενης νομοθεσίας, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. είναι τα ακόλουθα :
1.

Πρόστιμο € 252.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και διακριτικό τίτλο CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που
εδρεύει στην Κανάρη 9 Αθήνα, εξαιτίας των επανειλημμένων υποτροπών της σε
παραβάσεις που αφορούν το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων, της
αποθήκευσης, της υποδομής και του εξοπλισμού καθώς επίσης και της μη
συμμόρφωσής της στους προγενέστερους ελέγχους του ΕΦΕΤ, παραβάσεις που
επιβεβαιώνονται

από

τον

έλεγχο

που

διενεργήθηκε

στις

25.1.2012

στο

υποκατάστημά της στο 1ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Δωδώνης, στην Ανατολή του
Δήμου Ιωαννιτών, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν :
-

Οι ίδιες παραβάσεις που αφορούν το ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων, της
αποθήκευσης, της υποδομής και του εξοπλισμού και βεβαιώθηκαν επανειλημμένα
σε δύο συνεχείς ελέγχους.

-

Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό
και την υποδομή της επιχείρησης.
Έχει αποσταλεί η σχετική απόφαση του Δ.Σ. στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.

2.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση επεξεργασίας – τυποποίησης γεωργικών
προϊόντων ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. στην Κομοτηνή, διότι διαπιστώθηκαν :
1

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 2.300 kg φασόλια με μη κανονικά οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά και ξένες προσμίξεις.

3.

Πρόστιμο € 2.500 στο αρτοποιείο – εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΟΥΡΝΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

στην

Καλαμαριά,

διότι

διαπιστώθηκε :
4.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
Πρόστιμο € 5.500 στο αρτοποιείο – εργαστήριο παρασκευής πίτσας ΚΥΡΠΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ στο Βαμβακόφυτο Σιντίκης, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό
και την υποδομή.

5.

Ελλιπής τεκμηρίωση των διαδικασιών του συστήματος αυτοελέγχου.
Πρόστιμο € 2.000 στο εργοστάσιο παραγωγής πίτας Μ. ΒΙΔΑΛΗ – Ε.
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε. – ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΜΑΝΟΣ στο Λάκκωμα Νέας
Προποντίδας, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 40,6 kg αλλαντικά με υπέρβαση του χρόνου
διατηρησιμότητας.

6.

Πρόστιμο € 5.500 στην καφετέρια – μπαρ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Β. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΦΕ –
EQUUS στα Ιωάννινα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 6,5 kg προϊόντα χωρίς επισήμανση.

-

Ανεπαρκής εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

-

Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης.

7.

Πρόστιμο € 3.500 στο εστιατόριο – καφετέρια – σνακ μπαρ Θ. ΜΑΝΤΖΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΜΠΟΥΚΙΑ ΜΠΟΥΚΙΑ στα Ιωάννινα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων, της αποθήκευσης, της υποδομής και του
εξοπλισμού.

-

Ανεπαρκής εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.
2

8.

Πρόστιμο € 4.000 στο εργαστήριο συσκευασίας τροφίμων – χονδρικού εμπορίου
τροφίμων BIOVITA A.E.E. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στα Γλυκά
Νερά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μέλι, το οποίο έφερε την ένδειξη "ακατέργαστο", γεγονός
που παραπλανά τον καταναλωτή διότι παρουσιάζει το συγκεκριμένο προϊόν να
διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ τα ίδια χαρακτηριστικά φέρουν όλα τα
προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
Επίσης, εντοπίστηκαν τρόφιμα χωρίς επισήμανση.

-

9.

Ανεπαρκής εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 5.000 στο ψητοπωλείο – πιτσαρία – εστιατόριο Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. – BELLISSIMO στον Ταύρο, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

-

Μη εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

-

Δεν τηρούνταν τα βιβλιάρια υγείας για τους έξι από τους δώδεκα εργαζόμενους.

10.

Πρόστιμο € 3.000 στο αρτοποιείο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΗ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΝΕΜΩΝΑ
στο Νέο Κόσμο, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση αρχείων σχετικά με το σύστημα αυτοελέγχου.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έγιναν σε επανέλεγχο.

11.

Πρόστιμο € 4.000 στο εργαστήριο συσκευασίας δημητριακών – αποθήκευσης
έτοιμων βιολογικών προϊόντων ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ στην Κηφισιά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε βασιλικός πολτός με τις ενδείξεις "η Μάνη" και
"φρέσκος", γεγονός που παραπλανά τον καταναλωτή διότι η επισήμανση του
προϊόντος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

12.

Πρόστιμο € 3.000 στο εργαστήριο συσκευασίας δημητριακών – αποθήκευσης
έτοιμων βιολογικών προϊόντων ΒΙΟ-ΥΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ στην Κηφισιά, διότι διαπιστώθηκε :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.
3

13.

Πρόστιμο € 3.000 στο μικτό κατάστημα τροφίμων ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στα
Άνω Λιόσια, διότι διαπιστώθηκε :
-

14.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.
Πρόστιμο € 2.000 στο σνακ μπαρ – ουζερί Χ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. –
ΡΑΚΑΔΙΚΟ Η ΚΡΗΤΗ στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκε :

15.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας για αποθήκη.
Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής ΑΝ. ΚΑΝΑΚΗ
ΚΑΙ Δ. ΚΑΝΑΚΗ Ο.Ε. στην Παλλήνη, διότι διαπιστώθηκε :

16.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.
Πρόστιμο € 2.000 στο ιχθυοπωλείο ΤΣΟΛΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στην Κεντρική
Ιχθυαγορά Αθηνών, διότι διαπιστώθηκε :

17.

Παραπλάνηση του καταναλωτή.
Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση ψιλικών με δυνατότητα πώλησης συγκεκριμένων
ειδών τυποποιημένων προϊόντων με εξαίρεση τους φυσικούς χυμούς φρούτων ή
λαχανικών τον τυποποιημένο έτοιμο καφέ και τις μπύρες ALEA STORES A.E. στη
Γλυφάδα, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε σταφίδα και καρυδόψιχα χωρίς καμία επισήμανση.

18.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση κυλικείων – εστιατορίων ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο κέντρο της Αθήνας, διότι διαπιστώθηκε :
-

19.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο τυροπιτών ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ στη
Γλυφάδα, διότι διαπιστώθηκε :
-

20.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

Πρόστιμο € 4.000 στο οβελιστήριο ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΒΥΡΩΝΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Ε.Π.Ε. στο Βύρωνα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Νωπά εν καταψύξει τρόφιμα.
4

21.

Πρόστιμο € 2.000 στο μικτό κατάστημα τροφίμων με τμήματα παντοπωλείου
οπωροπωλείου

κρεοπωλείου

MARKET

IN

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ –
ΔΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ΕΞΑΓΩΓΩΝ στην περιοχή Γκύζη,
διότι διαπιστώθηκε :
-

22.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων αποθήκευσης των τροφίμων.

Πρόστιμο € 4.000 στο σούπερ μάρκετ BAZAAR Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ στην Καλλιθέα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 8 kg συσκευασμένα τρόφιμα με διαρρηγμένες
συσκευασίες και μη κανονικούς μακροσκοπικούς χαρακτήρες.

23.

Πρόστιμο € 40.000 στο εστιατόριο ΤΖΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – COO
στο Κολωνάκι, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έγιναν σε δύο συνεχείς ελέγχους – περίπτωση
υποτροπής παραβάσεων.

24.

Πρόστιμο € 2.000 στο κρεοπωλείο KOKAVESHI KLE. ANDRE στη Νέα Σμύρνη,
διότι διαπιστώθηκε :
-

25.

Έλλειψη ενδεικτικών πινακίδων πώλησης.
Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο ΒΑΣΙΛ. Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ στον Πειραιά, διότι
διαπιστώθηκε :

26.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.
Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση παρασκευής – διανομής έτοιμου φαγητού Ι. Μ.
ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Ε.Ε. στην Αργυρούπολη, διότι διαπιστώθηκε :

27.

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.
Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ στον Κορυδαλλό,
διότι διαπιστώθηκε :

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
5

28.

Πρόστιμο

2.000

στην

επιχείρηση

εμπορίας

ιχθύων

σε

λαϊκή

αγορά

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην Πεύκη, διότι διαπιστώθηκε :
29.

Παραπλάνηση του καταναλωτή.
Πρόστιμο € 2.000 στο κατάστημα πώλησης ιχθύων ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣ. ΣΙΜΟΣ στην
Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών, διότι διαπιστώθηκε :

30.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.
Πρόστιμο € 2.000 στο κατάστημα πώλησης ιχθύων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡ.
ΓΛYΚΟΚΟΚΑΛΟΣ στην Κεντρική Ιχθυαγορά Αθηνών, διότι διαπιστώθηκε :

31.

Παραπλάνηση του καταναλωτή.
Πρόστιμο € 4.500 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε. στην Αγία Βαρβάρα, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Ελλιπής τεκμηρίωση των αρχείων σχετικά με το σύστημα αυτοελέγχου.

-

Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.

32.

Πρόστιμο € 20.000 στην επιχείρηση σησαμοποιίας – χαλβαδοποιίας – τυποποίησης
μελιού – ζαχαρωδών προϊόντων ΑΝΑΣΤ. ΗΛ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στην
Άσσηρο Λαγκαδά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μέλι, το οποίο παρουσίαζε περιεκτικότητα σε σακχαρόζη
μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.
Η παραπάνω διαπίστωση έγινε σε δύο συνεχείς ελέγχους – περίπτωση υποτροπής
παραβάσεων.

33.

Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο ΑΦΟΙ ΓΕΩΡ. ΤΣΟΛΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. στην
Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, διότι διαπιστώθηκε :
-

34.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

Πρόστιμο

4.000

στο

ουζερί

ψητοπωλείο

ψαροταβέρνα

ΒΡΙΖΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Πολίχνη Παύλου Μελά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.

6

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 26,2 kg κρέας, το οποίο αγοράστηκε νωπό και υπέστη
παράτυπη κατάψυξη, χωρίς καμία υγειονομική επισήμανση, με μη κανονικούς
οργανοληπτικούς χαρακτήρες.
35.

Πρόστιμο € 6.000 στην υπεραγορά τροφίμων Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. στα Πεύκα
Νεάπολης Συκεών, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

-

Παραπλάνηση του καταναλωτή.

-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

36.

Πρόστιμο € 4.000 στο οβελιστήριο ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στη Μενεμένη
Θεσσαλονίκης, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 10 kg κατεψυγμένος γύρος, περασμένος σε σούβλα,
μισοψημένος, με μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

37.

Πρόστιμο € 2.000 στο κρεοπωλείο με παρασκευαστήριο ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ στη Θεσσαλονίκη, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 11,6 kg κρέας, το οποίο αγοράστηκε νωπό και
καταψύχθηκε, χωρίς επισήμανση, με μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

38.

Πρόστιμο € 1.500 στο πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΟΥΜ Ο.Ε. στη Θεσσαλονίκη, διότι διαπιστώθηκε :
-

Μη εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής.
Η παραπάνω διαπίστωση έγινε σε επανέλεγχο.

39.

Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων DEAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
στη Θεσσαλονίκη, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα χωρίς επισήμανση στα ελληνικά.

40.

Πρόστιμο € 5.000 στη βιομηχανία κατεψυγμένων και νωπών ειδών διατροφής
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. – FRESCOT στο Λάκκο Κατσάρη Ασπροπύργου, διότι
διαπιστώθηκαν :
7

-

41.

Μη ασφαλή τρόφιμα.

Πρόστιμο € 2.000 στο σούπερ μάρκετ – αντιπροσωπείες – διανομές ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ – PROTO στην Αμφιλοχία, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 456 εξάδες με φιάλες του 1,5 lt φυσικό μεταλλικό νερό
"Πηγές Κωστηλάτα Στην Ήπειρο", το οποίο παρουσίαζε υψηλή συγκέντρωση
βρωμικών ιόντων.

42.

Πρόστιμο € 4.000 στο σούπερ μάρκετ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην
Περιβόλα Πατρών, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, προσκομίστηκε στη υπηρεσία μας μια συσκευασία τσάι με λεμόνι
Carrefour, το οποίο κρίθηκε μη ασφαλές – ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

43.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. – LANCHEON MEAT στην Αλεξανδρούπολη, διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
Συγκεκριμένα,

εντοπίστηκαν

λουκάνικα

τύπου

Φρανκφούρτης,

στα

οποία

ανιχνεύτηκε το παθογόνο στέλεχος L. Monocytogenes.

44.

Πρόστιμο € 20.000 στην εγκατάσταση επεξεργασίας γάλακτος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ.
ΠΡΕΜΤΣΗΣ στη Λάκκα Πέλλας, διότι διαπιστώθηκε :
-

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

-

Μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας.
Οι παραπάνω παραβάσεις είναι καθ' υποτροπή.

45.

Πρόστιμο € 2.000 στο κρεοπωλείο – κατάστημα πώλησης αλλαντικών –
τυροκομικών – καταψυγμένων τροφίμων ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, διότι διαπιστώθηκε :
-

46.

Υπέρβαση των όρων αδειοδότησης.
Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. στον Άγιο
Παντελεήμονα Κιλκίς, διότι διαπιστώθηκαν :
8

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 59,5 kg προϊόντα με υπέρβαση του χρόνου
διατηρησιμότητας.

47.

Πρόστιμο € 2.000 στην ψησταριά ΚΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ στο Γλυκόριζο Άρτας, διότι
διαπιστώθηκε :
-

48.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
Πρόστιμο € 4.000 στην αρτοβιομηχανία ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. στη Θέση Τζήμα
Κορωπί, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ο γαλακτωματοποιητής Ε477 σε προϊόντα που έφεραν
την ένδειξη "ψωμί", γεγονός που δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

49.

Πρόστιμο € 4.000 στο οπωροπωλείο ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στη
Δάφνη, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας.

-

Παρεμπόδιση ελέγχου.

50.

Πρόστιμο € 6.000 στην αποθήκη τροφίμων UNISON HELLAS Μ. ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά – μη ασφαλή – μη συμμορφούμενα με τη νομοθεσία τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 2,780 kg γλυκίσματα με μη σωστή επισήμανση.

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

51.

Πρόστιμο € 15.000 στην επιχείρηση εμπορίας κρέατος ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
– ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στο Κερατσίνι, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 186 kg κρέας χωρίς υγειονομική επισήμανση, με
αλλοιωμένους

οργανοληπτικούς

χαρακτήρες

και

υπέρβαση

διατηρησιμότητας.
-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Παραπλάνηση του καταναλωτή.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
9

του

χρόνου

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

52.

Πρόστιμο € 4.500 στο εστιατόριο Λ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΑ
ΓΙΟΥΒΕΤΣΑΚΙΑ στην Πλάκα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μικρές αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα αυτοελέγχου.

-

Έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έγιναν σε επανέλεγχο.

53.

Πρόστιμο € 4.000 στο μικτό κατάστημα λιανικής πώλησης με παρασκευαστήριο
παρασκευασμάτων κρέατος ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΕΑΤΑ – ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ
– ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ στη Νίκαια, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 6,3 kg τυποποιημένα κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης σε
κατάσταση απόψυξης.

-

54.

Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας.

Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής – πρατήριο
ειδών ζαχαροπλαστικής – γάλακτος – πώλησης καφέ ΚΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ στο Χαϊδάρι, διότι διαπιστώθηκε :
-

55.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
στη Θέρμη, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 360 g τυροκομικά προϊόντα με ευρωτίαση.

56.

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο – ψητοπωλείο ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ στο
Σταυρό Θεσσαλονίκης, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 28,9 kg κρέας, ιχθυηρά, μαλάκια και οστρακοειδή, τα
οποία αγοράστηκαν νωπά και υπέστησαν παράτυπη κατάψυξη, χωρίς καμία
υγειονομική επισήμανση, με μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες και
υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.
10

57.

Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ο.Ε. στην Αγιά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό
και την υποδομή.

58.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο παρασκευής σαλατών ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΛΙΟΛΙΟΣ
στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα,

εντοπίστηκαν προϊόντα

στην επισήμανση

των οποίων δεν

αναγράφονταν τα συστατικά που προέρχονταν από γενετικά τροποποιημένη πρώτη
ύλη.
59.

Πρόστιμο € 4.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Β. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
στην Καβάλα, διότι διαπιστώθηκε :
-

60.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.
Πρόστιμο € 4.000 στο εστιατόριο – σνακ μπαρ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. –
ΑΓΟΡΑ στη Θεσσαλονίκη, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

61.

Πρόστιμο € 3.500 στο αρτοποιείο Β. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στα Ιωάννινα,
διότι διαπιστώθηκαν :
-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων, της αποθήκευσης, της υποδομής και του
εξοπλισμού.

-

62.

Ανεπαρκής εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 3.500 στην καφετέρια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ – ΧΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – JAZZ στα Ιωάννινα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη τήρηση των όρων αδειοδότησης.

-

Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό
και την υποδομή.

63.

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο – ψητοπωλείο ΤΣΙΟΥΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στο
Ζαγκλιβέρι Λαγκαδά, διότι διαπιστώθηκαν :
11

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 31,65 kg κρέας, το οποίο αγοράστηκε νωπό και
υπέστη παράτυπη κατάψυξη, με υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας και μη
κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

64.

Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο ΣΑΛΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ στη Θεσσαλονίκη, διότι
διαπιστώθηκε :
-

65.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.
Πρόστιμο € 2.000 στη βιοτεχνία παραγωγής – συσκευασίας βιολογικού μελιού –
γύρης ΟΥΡΑΝΟΣ Κ. ΝΙΚΟΣ – ΕΒΙΟΝ στην Άνω Καλεντίνη Άρτας, διότι
διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μέλι, το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί στο εμπόριο μόνο
αν φέρει την ένδειξη "μόνο για μαγειρική".

66.

Πρόστιμο

2.000

στην επιχείρηση

εισαγωγής –

εμπορίας –

διανομής

φαρμακευτικών – παραφαρμακευτικών – καλλυντικών προϊόντων BIAN A.E. στην
Κηφισιά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μαύρη σοκολάτα στην επισήμανση της οποίας δεν
αναγραφόταν η υποχρεωτική ένδειξη "με γλυκαντικά".

67.

Πρόστιμο € 20.000 στη σησαμοποιία – χαλβαδοποιία – τυποποίηση μελιού –
ζαχαρωδών προϊόντων ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΗΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Άσσηρο
Λαγκαδά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά – νοθευμένα τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μέλι, το οποίο είχε αναμιχθεί με εξωγενή σάκχαρα.

68.

Πρόστιμο € 6.000 στο εργαστήριο απόψυξης – τεμαχισμού – επεξεργασίας
κατεψυγμένων και νωπών αλιευμάτων – κατεψυγμένων και νωπών μαλακίων και
μαλακοστράκων

επανακατάψυξης

και

τυποποίησης

αυτών

ΤΡΟΦΙΝΚΟ Α.Ε.Β.Ε. στη Μαγούλα Ελευσίνας, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα – επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

12

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν γαρίδες, οι οποίες περιείχαν θειώδη (αλλεργιογόνο
συστατικό), χωρίς αυτό να αναγράφεται στην επισήμανση.

69.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση γενικού εμπορίου – αντιπροσωπείες ΦΑΝΣΥ
ΓΚΟΥΝΤΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. –
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ FANCY GOODS LTD στη Βούλα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε φυσικό αρτεσιανό νερό η ονομασία πώλησης του
οποίου ως "φυσικό αρτεσιανό νερό" δεν περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες
ονομασίες πώλησης εμφιαλωμένου νερού.

70.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση εισαγωγής – αποθήκευσης – εμπορίας –
διανομής συσκευασμένων τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ΑΤΛΑΝΤΑ
Α.Ε. – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΔΙΑΝΟΜΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ στην Παιανία,
διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μέλι, το οποίο μπορεί να κυκλοφορεί στο εμπόριο μόνο
αν φέρει την ένδειξη "μόνο για μαγειρική".

71.

Πρόστιμο

4.000

στο

εργοστάσιο

παρασκευής

μαγειρεμένων

κονσερβοποιημένων προϊόντων ΖΕΝΙΘ Ι. ΜΠΑΛΤΑΣ – Α. ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Ε.Β.Ε.

ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

στο

Περιστέρι, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα – επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε φάβα έτοιμη για σερβίρισμα στην επισήμανση της
οποίας αναγραφόταν η ένδειξη "χωρίς συντηρητικά", ενώ περιείχε θειώδη, παρά το
γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η χρήση τους στη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

72.

Πρόστιμο € 2.000 στην αποθήκη χονδρικού εμπορίου οσπρίων – ρυζιών –
αγροτικών προϊόντων ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στη Θέση Φούσα Μπάρδα
Μαρκόπουλο, διότι διαπιστώθηκαν :
-

73.

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.
Πρόστιμο € 2.000 στο αναψυκτήριο – σνακ μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο FLORAL
CAFE E.Π.Ε. στα Εξάρχεια, διότι διαπιστώθηκαν :
13

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα με βάση το κρέας και τυροκομικά, τα οποία
συντηρούταν υπό παράτυπη κατάψυξη, ενώ ορισμένα από αυτά παρουσίαζαν
υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

74.

Πρόστιμο € 4.000 στο αρτοποιείο ELMAZAJ ELVIRA ΤΟΥ XHEVAT στα Ιλίσια,
διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

75.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση ψιλικών – ζαχαρωδών – τσιγάρων ΜΙΓΚΑΣ
ΕΥΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ στον Κολωνό, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

76.

Πρόστιμο € 2.000 στο αναψυκτήριο – εργαστήριο παρασκευής προϊόντων ζύμης
ΑΦΟΙ ΑΣΠΙΩΤΗ Ο.Ε. – ΠΕΪΝΙΡΛΙ ΑΠΟ ΧΕΡΙ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, διότι
διαπιστώθηκε :
-

77.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
Πρόστιμο € 6.000 στο αρτοποιείο ΨΩΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑ στο Νέο Κόσμο, διότι
διαπιστώθηκαν :

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Έλλειψη βιβλιαρίου υγείας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

78.

Πρόστιμο

2.000

στο

εργαστήριο

ζαχαροπλαστικής

catering

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. – FANTASTIC στο Νέο Κόσμο,
διότι διαπιστώθηκαν :
-

79.

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο € 4.000 στην επιχείρηση παραγωγής υλικών σε άμεση επαφή με τρόφιμα
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ στον Πειραιά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Υλικά και αντικείμενα που προορίζονταν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, τα οποία
δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
14

80.

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο – ψαροταβέρνα – καφενείο ΑΦΟΙ ΜΠΕΡΔΟΥ
Ο.Ε. – Ο ΓΙΩΡΓΟΣ στη Νίκαια, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 18,2 kg κρέας και αλιεύματα χωρίς υγειονομική
επισήμανση.

81.

Πρόστιμο € 2.000 στην επιχείρηση πώλησης τυποποιημένων – συσκευασμένων
προϊόντων καραμελοποιίας – σοκολατοποιίας – μπισκοτοποιίας – αναψυκτικών
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον Πειραιά, διότι διαπιστώθηκε :
-

Έλλειψη

άδειας

λειτουργίας

καταστήματος

υγειονομικού

ενδιαφέροντος

προκειμένου να πωλεί διάφορα είδη διατροφής.
82.

Πρόστιμο € 4.000 στην αποθήκη τροφίμων ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΖΩΙΑ – ΜΑΡΙΑ – ZOIA
'S FEAST στη Γλυφάδα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συσκευασμένα προϊόντα με ελλιπή και λανθασμένη
επισήμανση.

-

83.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στην αποθήκη τροφίμων – ποτών Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – La Tienda στα Γλυκά Νερά, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 26,903 kg φιδές ρυζιού και ταλιατέλες ρυζιού με ελλιπή
επισήμανση.

84.

Πρόστιμο € 2.000 στο σούπερ μάρκετ Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. στο Περιστέρι,
διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 26,903 kg φιδές ρυζιού και ταλιατέλες ρυζιού με ελλιπή
επισήμανση.

85.

Πρόστιμο € 4.000 στην μικτό κατάστημα τροφίμων ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. –
ΤΡΟΦΙΝΟ στη Μεταμόρφωση, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.

15

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν περίπου 5 kg κρέας με εμφανείς οργανοληπτικές
αλλοιώσεις.

86.

Πρόστιμο € 2.000 στο μελισσοκόμο ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΜΑΟΣ στο Γραμματικό Μαραθώνα
διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε μέλι, το οποίο έφερε την ένδειξη "μέλι ακατέργαστο
ανθέων Μαινάλου", γεγονός που παραπλανά τον καταναλωτή διότι παρουσιάζει το
συγκεκριμένο

προϊόν

να

διαθέτει

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά,

ενώ

τα

ίδια

χαρακτηριστικά φέρουν όλα τα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας και επιπλέον
πρόκειται για μέλι κωνοφόρων.
87.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο ανασυσκευασίας – τυποποίησης βουτύρου Κ.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΝΩΠΩΝ ΒΟΥΤΥΡΩΝ στο Βοτανικό, διότι
διαπιστώθηκε :
-

88.

Δυσχέρανση ελέγχου.
Πρόστιμο € 2.000 στο ψητοπωλείο ΚΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο Περιστέρι,
διότι διαπιστώθηκε :

89.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
Πρόστιμο € 4.000 στο αναψυκτήριο EVERFOOD Α.Ε.Ε. – EVEREST στον Πειραιά,
διότι διαπιστώθηκε :

90.

Ουσιώδης απόκλιση από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον εξοπλισμό.
Πρόστιμο € 2.000 στο πρατήριο άρτου με πώληση καφέ – πρατήριο γάλακτος –
ειδών ζαχαροπλαστικής – έτοιμων φαγητών – τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου
Σ. ΜΙΝΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. – CAFÉ VENETI ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ στην
Πεύκη, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 7,2 kg τούρτες, οι οποίες είχαν υποστεί απόψυξη και
επανακατάψυξη.

91.

Πρόστιμο € 6.000 στην εγκατάσταση παρασκευής και τυποποίησης έτοιμων
μαγειρεμένων φαγητών για την τροφοδοσία αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο
16

Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος NEWREST ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Α.Ε. στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 42,6 kg συσκευασμένα τρόφιμα με υπέρβαση του
χρόνου διατηρησιμότητας, χωρίς υγειονομική επισήμανση και μη κανονικούς
οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

92.

Πρόστιμο € 2.000 στην αποθήκη συσκευασίας ζαχαρωδών προϊόντων RELKON
HELLAS A.E. στο Μοσχάτο, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μπισκότα αμυγδάλου χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, τα
οποία περιείχαν το γλυκαντικό Ε955 Σουκραλόζη η χρήση του οποίου δεν
επιτρέπεται στη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου, ενώ στην επισήμανση δεν
υπήρχε η υποχρεωτική ένδειξη "με γλυκαντικά".

93.

Πρόστιμο € 2.000 στην εγκατάσταση παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος Δ.
ΚΕΡΛΗΣ Ο.Ε. στην Καβάλα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – επιβλαβή για την υγεία τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε χοιρινό φιλέτο, στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος
μικροοργανισμός Salmonella.

94.

Πρόστιμο € 4.000 στο εργαστήριο παρασκευής γιαούρτης – εδεσμάτων – σαλατών
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ELITE στο Κόσμιο Κομοτηνής, διότι
διαπιστώθηκαν :
-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα,

εντοπίστηκαν προϊόντα

στην επισήμανση

των οποίων δεν

αναγράφονταν ορισμένες υποχρεωτικές ενδείξεις.
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα,

εντοπίστηκαν προϊόντα

στην επισήμανση

των οποίων δεν

αναγράφονταν τα συστατικά που προέρχονταν από γενετικά τροποποιημένη πρώτη
ύλη.
95.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο παρασκευής γιαούρτης – εδεσμάτων – σαλατών
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. στην Κομοτηνή, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
17

Συγκεκριμένα,

εντοπίστηκαν προϊόντα

στην επισήμανση

των οποίων δεν

αναγράφονταν τα συστατικά που προέρχονταν από γενετικά τροποποιημένη πρώτη
ύλη.
96.

Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια ΓΚΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – DEL PANINI στα
Ιωάννινα, διότι διαπιστώθηκαν :
-

97.

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.
Πρόστιμο € 4.500 στο αρτοποιείο μετά εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ
Ε.Π.Ε. στα Πατήσια, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση των διαδικασιών του συστήματος αυτοελέγχου.

-

Ανεπαρκής ιχνηλασιμότητα.

98.

Πρόστιμο € 1.500 στο εστιατόριο – ψητοπωλείο ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΟ ΧΑΝΙ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στη Νέα Ιωνία, διότι διαπιστώθηκαν :
-

99.

Μη ορθές πρακτικές υγιεινής.

Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο μετά εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής ΔΡΙΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στο Παλαιό Φάληρο, διότι διαπιστώθηκε :
-

100.

Ανεπαρκής εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου.

Πρόστιμο

4.000

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

στο

Ε.Π.Ε.

εστιατόριο

ΑΝΕΔ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠΙΑΤΣΑ

ΚΑΛΑΜΑΚΙ στη Γλυφάδα, διότι διαπιστώθηκε :
-

101.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

Πρόστιμο € 2.000 στο παντοπωλείο – οπωροπωλείο – κατεψυγμένα προϊόντα –
προϊόντα αλλαντοποιίας – τυροκομίας – είδη ζαχαροπλαστικής Η. Δ. ΚΡΑΖΟΥΔΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. – ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ στην Αθήνα, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν επισήμανση στην
ελληνική γλώσσα.

18

102.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο τροφίμων ΑΛΠΙΝΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. στη
Νίκαια, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους 57,4 kg, με υπέρβαση
του χρόνου διατηρησιμότητας.

103.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο αποφλοίωσης – κοπής – συσκευασίας πατάτας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ στη Λάππα Αχαΐας, διότι διαπιστώθηκε :

-

104.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο παραδοσιακού γιαουρτιού ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ στο Στάνο Αμφιλοχίας, διότι διαπιστώθηκε :

-

105.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

Πρόστιμο € 2.000 στο κρεοπωλείο ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. στο Χαλάνδρι,
διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα κρέατος, συνολικού βάρους 9,61 kg, τα
οποία είχαν παρασκευαστεί στο χώρο του κρεοπωλείου, χωρίς αυτό να διαθέτει την
απαιτούμενη άδεια παρασκευαστηρίου.

106.

Πρόστιμο € 12.000 στην αποθήκη τροφίμων ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στα
Σπάτα, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους 8 τόνων, τα οποία
παρουσίαζαν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας, έφεραν οργανοληπτικές
αλλοιώσεις, στερούνταν υγειονομικών επισημάνσεων και ήταν αποθηκευμένα σε
συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες της νομοθεσίας.

107.

Πρόστιμο € 8.000 στη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας – τυποποίησης λιπών –
ελαίων – άλλων προϊόντων ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στη
Μεταμόρφωση, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα με μη σωστή επισήμανση.
19

108.

Πρόστιμο € 16.000 στην εμπορική – βιομηχανική – εξαγωγική εταιρεία –
αντιπροσωπείες – εισαγωγές – εξαγωγές – εμπορία τροφίμων ARLA FOODS
HELLAS A.E.B.E.E. στο Μαρούσι, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Παραπλάνηση του καταναλωτή.

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα με μη σωστή επισήμανση.

109.

Πρόστιμο € 8.000 στη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας – τυποποίησης λιπών –
ελαίων – άλλων προϊόντων ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στη
Μεταμόρφωση, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Παραπλάνηση του καταναλωτή.

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα με μη σωστή επισήμανση.

110.

Πρόστιμο € 8.000 στο κρεοπωλείο – ιχθυοπωλείο ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ στο Ίλιον, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Απουσία ενδεικτικών πινακίδων πώλησης.

-

Νωπά εν καταψύξει τρόφιμα.

-

Διακίνηση και διάθεση σφαγίων εκτός της περιοχής που επιτρεπόταν η διάθεσή
τους.

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους 78,42 kg, στα οποία
παρατηρήθηκαν εγκαύματα κατάψυξης, χωρίς επισήμανση και χωρίς δελτία
αποστολής ή τιμολόγια.

111.

Πρόστιμο € 2.000 στο αμιγές πρατήριο ζαχαροπλαστείου μετά παρασκευαστηρίου
ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ο.Ε. – ΑΗΔΟΝΗΣ στην περιοχή Γκύζη, διότι διαπιστώθηκε :

112.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.
Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. στην
Καλαμαριά, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν αυγά με ελλιπή επισήμανση.

20

113.

Πρόστιμο € 10.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη
Θεσσαλονίκη, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους 8,5 kg, τα οποία
παρουσίαζαν μη κανονικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες ως προς τη σύσταση.
Επίσης, υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις χρησιμοποίησης μη ασφαλών πρώτων υλών.

114.

Πρόστιμο € 2.000 στο αρτοποιείο – εργαστήριο ζαχαροπλαστικής – πρατήριο
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΟΘΩΝΑΣ στην Έδεσσα, διότι διαπιστώθηκε :

-

115.

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. στο Ηράκλειο,
διότι διαπιστώθηκαν :

-

116.

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

Πρόστιμο € 8.000 στην επιχείρηση εισαγωγών – εμπορίας – διάθεσης
κατεψυγμένων προϊόντων ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α.Ε. στο Ηράκλειο, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

-

Ουσιώδεις αποκλίσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή.

-

Ανεπαρκής εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

-

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

-

Μη κανονικά – μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.

117.

Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
στο Ηράκλειο, διότι διαπιστώθηκαν :

118.

Μη κανονικά – μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Πρόστιμο € 2.000 στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΝΙΚ. ΧΡΟΝΑΚΗΣ – ΝΙΚ.
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ο.Ε. – ΜΑΣΚΩΤΙΤΣΑ στο Ηράκλειο, διότι διαπιστώθηκαν :

119.

Μη κανονικά – μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Πρόστιμο € 17.000 στη βιομηχανία αναψυκτικών – χυμών COCA COLA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ Α.Ε. στο Ηράκλειο, διότι διαπιστώθηκε :

-

Παραγωγή και διάθεση στην αγορά μη ασφαλών τροφίμων.
21

-

Η επιχείρηση δεν ξεκίνησε αμέσως την απόσυρση / ανάκληση των προϊόντων
αυτών από την αγορά.

120.

Πρόστιμο € 5.000 στη βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας – τυποποίησης λιπών –
ελαίων – άλλων προϊόντων ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στο
Επισκοπικό Δωδώνης, διότι διαπιστώθηκε :

121.

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής του προσωπικού.
Πρόστιμο € 2.000 στο ξενοδοχείο Τ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – KRIKONIS HOTEL
στα Ιωάννινα, διότι διαπιστώθηκε :

122.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
Πρόστιμο € 2.000 στο αναψυκτήριο ΜΠΕΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ στα Ιωάννινα, διότι
διαπιστώθηκε :

123.

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.
Πρόστιμο € 2.000 στο οβελιστήριο ΒΑΣΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ στα Ιωάννινα, διότι
διαπιστώθηκαν :

124.

Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή.
Πρόστιμο € 2.000 στην καφετέρια – πιτσαρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΕΡΑΣ – CASA DI
PIZZA στα Ιωάννινα, διότι διαπιστώθηκαν :

125.

Ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την υποδομή.
Πρόστιμο € 3.000 στην υπεραγορά τροφίμων ΝΙΚΑΚΗΣ Ο. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην
Παραμυθιά Σουλίου, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους

10,175 kg, τα οποία

κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

126.

Πρόστιμο

24.000

στην

υπεραγορά

τροφίμων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε. – SUPER MARKET UNIK
διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας σε ό,τι αφορά τον αποθηκευτικό χώρο.

-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.
22

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

στο Περιστέρι, διότι

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

-

Ελλιπής τεκμηρίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις έγιναν σε δύο συνεχείς ελέγχους – περίπτωση
υποτροπής παραβάσεων.

127.

Πρόστιμο € 4.000 στο αναψυκτήριο – κρεπερί ΠΑΛΑΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –
ΚΡΕΠΗΛΑΤΕΙΟΝ στο Μαρούσι, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Σοβαρές αποκλίσεις από τους όρους αδειοδότησης.

-

Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων.

128.

Πρόστιμο € 2.000 στο εστιατόριο – σνακ μπαρ ΦΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΕΤΡΑ
ΞΕΞΑΣΠΡΗ στο Χαϊδάρι, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν προϊόντα, συνολικού βάρους 19,991 kg, τα οποία
παρουσίαζαν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας, νωπά εν καταψύξει, χωρίς
υγειονομικές επισημάνσεις.

129.

Πρόστιμο

2.000

στο

εργαστήριο

τροφίμων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ

ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. – ΝΤΕΛΙΣΑΛΣΑ στο Ελληνικό, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Μη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου.

130.

Πρόστιμο € 35.000 στην επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ειδών διατροφής
ΜΑΣΤΟΡΑΚΑΚΗΣ Μ. – ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜ. Ο.Ε. – ΚΑΛΛΙΓΕΥΣΤΟΝ στο Περιστέρι,
διότι διαπιστώθηκαν :

-

Παραπλάνηση του καταναλωτή όσον αφορά το χρόνο διατηρησιμότητας, την
ταυτότητα και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων.

-

Μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κατεψυγμένα προϊόντα, συνολικού βάρους 4.308,8 kg,
τα οποία παρουσίαζαν υπέρβαση του χρόνου διατηρησιμότητας.

131.

Πρόστιμο

9.000

στο

κρεοπωλείο

ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στο Παγκράτι, διότι διαπιστώθηκαν :
-

Έλλειψη άδειας λειτουργίας.

-

Ελλιπείς ενδείξεις ενδεικτικών πινακίδων πώλησης.
23

ΦΙΛΟΛΑΟΥ

-

132.

Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας του προσωπικού.

Πρόστιμο € 2.000 στην ένωση 59 πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών που
περιλαμβάνει εργοστάσια σταφίδας – συσκευασίας εσπεριδοειδών – τυποποίησης
ελαιολάδου

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

ΕΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

στο

Αίγιο,

διότι

στα

Χανιά,

διότι

διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ελαιόλαδο με μη σωστή επισήμανση.

133.

Πρόστιμο

2.000

στην

ΙΕΡΑ

ΜΟΝΗ

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

διαπιστώθηκαν :
-

Μη κανονικά τρόφιμα.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ελαιόλαδο με μη σωστή επισήμανση.

134.

Πρόστιμο € 2.000 στην υπεραγορά τροφίμων 5 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΕΪΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ στο Ηράκλειο, διότι διαπιστώθηκαν :

-

Μη κανονικά – μη ασφαλή τρόφιμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις να τηρούν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά την υγιεινή
και ασφάλεια των τροφίμων. Παράλληλα, διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι θα
συνεχιστούν συστηματικά και στο επόμενο διάστημα.

24