PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT PERFECT

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

SUDARYMAS Teigiamam sakinyje Neigiamam sakinyje Klausime NAUDOJIMAS

Veiksmažodžio 1 forma she, he, it+s/es I play; You play; He plays; I/You don‘t play; he doesn‘t play Do I/You play? Does he play? • Kasdienei rutinai; (I catch the bus to work at 7 o‘clock every day ) Pasikartojantiems veiksmams (he cleans the house every week ) Įpročiams, pomėgiams (She usually stays at home on Sundays) Pastoviai būsenai (He works in a bank) Dienotvarkei, tvarkaraščiams (The train leaves at 7 o‘clock) Bendros, neginčijamos tiesos, gamtos dėsniai (water boils to 100C degrees) Sporto, knygos komentarams, peržiūrai, pasakojimui.

• • •

Veiksmažodžio be forma ir veiksmažodis su galūne -ing I am playing; You are playing; He is playing; I am not playing; You are not playing; He is not playing; Am I playing? Are You playing? Is he playing? • Veiksmui, kuris vyksta dabar, tuo metu kai kalbama. (She is talking on the phone now) • Veiksmui, kuris vyksta šiomis dienomis (Peter is staying at his friend‘s these days) • Netolimoje ateityje suplanuotiems veiksmams (I am flying to Paris tomorrow) • Situacijoms, kurios nėra pastovios ir keičiasi (The climate is becoming warmer and warmer) • Per dažnai pasikartojantiems veiksmams, kurie erzina. Su žodeliais always, constantly, continuously. (She is always talking in the lessons)

Have/has ir veiksmažodžio 3 forma ar veiksmažodis su -ed I/you have booked; He has booked; I/you haven‘t booked; He hasn‘t book. Have I/you booked? Has he booked? Veiksmams, kurie prasidėjo praeityje, ir tęsiasi dabar. (I have known him for five years)Su veiksmažodžiais, kurie nevartojami Continuous laiku • Praeities veiksmams, kurių rezultatus matome dabartyje.(He has washed his car) • Veiksmams, kurie įvyko praeityje, nenustatytu laiku. Veiksmas yra svarbesnis už laiką. (she has sold her house) • Patyrimams (have you ever slept in a tent?) • Veiksmams, kurie vyko tam tikru laiko periodu ir šis periodas dar nėra pasibaigęs tuo metu kai kalbama. (He has visited three museums this morning. Morning is not over yet.) Ever, never, already, yet, just, so far, for, since, recently, lately, before.

Have/has been ir veiksmažodis su galūne -ing I/You have been cycling; He has been cycling. I/You haven‘t been cycling; He hasn‘t been cycling. Have I/You been cycling? Has he been cycling?

Veiksmams, kurie prasidėjo, kurį laiką tęsėsi ir baigėsi praeityje. Rezultatas matomas dabartyje. (They have been sunbathing) Veiksmams, kurie prasidėjo praeityje ir tęsiasi dar ir šiuo metu. (She has been cooking for two hours.) Išreikšti pasipiktinimui, susierzinimui (Who has been using my computer?)

ŽODELIAI

Every; at noon; at night; always; usually; often; sometimes; seldom; never.

Now; at the moment; at present; these days; tomorrow; today; tonight; etc.

For, since, all

WH

+

V?