Band Kod Eviden Kemahiran Tarikh

1 B1 DL1 E1 Mendengar-bertutur

Kesan negatif masalah disiplin di sekolah
Akhir-akhir ini, pelbagai kes salah laku murid dapat kita baca dan tonton menerusi media massa. Antara kes salah laku yang sering menjadi paparan media adalah seperti melepak, ponteng sekolah, melawan guru, pergaduhan, buli dan sebagainya. Gejala yang tidak sihat ini bukan sahaja boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada murid dan ibu bapa malahan turut memberikan kesan terhadap institusi pendidikan jika tidak dibendung dengan segera.. Dalam hal ini, ibu bapa tentunya akan berasa malu apabila anak-anak mereka terjebak dalam masalah disiplin di sekolah. Permasalahan yang ditimbulkan oleh anakanak di sekolah seolah-olah memberikan gambaran kepada masyarakat akan kegagalan mereka dalam mendidik anak-anak mereka juga akan menjadi gelap sekiranya anak mereka dikenakan hukuman buang sekolah akibat perbuatan salah laku. Dalam jangka masa panjang, perkara ini akan menimbulkan kerugian kepada anak-anak. Ibu bapa juga terpaksa berulang-alik ke sekolah jika dipanggil oleh pengetua dan sebagainya untuk menguruskan soal anak mereka menyelesaikan masalah tingkah laku anak-anak di sekolah. Bagi pihak murid pula, di sampaing tidak dapat belajar dengan sempurna kerana didenda dan banyak membuang masa dengan pihak pentadbiran sekolah, mereka juga akan menempuh kehidupan yang gelap sekiranya tidak dibenarkan bersekolah lagi kerana kes-kes pelanggaran disiplin yang serius. Tidak dinafikan juga bahawa terdapat segelintir murid terpaksa memikul beban yang lebih serius akibat tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap mereka jika kes mereka melibatkan kecederaan, dadah dan sebagainya. Hakikatnya, kes salah laku murid turut menyebabkan prestasi sekolah sebagai institusi pendidikan tercalar. Bayangkan, jika sesebuah sekolah itu banyak menghadapi masalah disiplin dalam kalangan muridnya, kepercayaan ibu bapa terhadap sekolah itu pasti akan berkurangan. Maka tidak hairanlah jika anak-anak mereka akan ditukarkan ke sekolah lain dengan harapan anak-anak mereka tidak terpengaruh dengan perlakuan segelintir murid yang bermasalah ini. Sebenarnya, disiplin yang longgar menyebabkan pelbagai tindakan negatif berlaku. Dalam hal ini, pihak yang menjadi mangsa ialah murid yang baik dan mahu belajar. Oleh itu, usaha-usaha untuk memulihkan disiplin murid bagi sekolah yang bermasalah perlu dilakukan untuk mewujudkan suasana yang baik, ceria dan selamat di sekolah. Keadaan ini seterusnya dapat melahirkan golongan murid yang bermoral tinggi serta mampu meningkatkan imej sekolah.

Selain itu. Salah satunya adalah dengan mengadakan kempen secara bersepadu di seluruh negara. Utusan Malaysia. kawalan terhadap penghuni setinggan mesti dipertingkat supaya mereka tidak membuang sampah atau najis ke dalam sungai kerana perbuatan ini turut memberikan kesan terhadap kebersihan sungai. kempen tentang cara-cara menangani pencemaran sungai mesti dipertingkatkan. Lantaran itu. Skop pendidikan di sekolah sebagai usaha mendidik generasi muda agar mencintai sungai perlu diperlus. Pencemaran sungai terus berlaku di mana-mana sahaja sehingga menimbulkan pelbagai masalah. pelbagai langkah yang lain boleh dilakukan untuk menyelamatkan sungai di negara kita. Hal ini bermakna bahawa tanggungjawab kita terhadap sungai menjadi lebih besar supaya keadaan sungai sentiasa terkawal. Jika langkah yang lebih berkesan tidak diambil oleh pihak yang terbabit dengan sewajarnya. 3Mei 2007) . Oleh itu. Di samping itu. penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas mesti dilaksanakan supaya tindakan yang sewajarnya dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang didapati telah mencemarkan sungai. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Jabatan Parit dan Saliran mesti mempertingkat rondaan supaya kualiti sungai dapat diawasi. Generasi muda kini mungkin tidak menyedari kepentingan sungai apatah lagi bagi mereka yang tidak menjadikan sungai sebagai sumber rezeki atau sumber air yang paling utama. Membiarkan sungai begitu sahaja tanpa kawalan akan memudahkan berlakunya kes-kes mencemarkan sungai. Walau bagaimanapun. Kesimpulannya. Media massa mestilah memainkan peranan secara berkesan dalam menyebarkan maklumat tentang kepentingan menjaga sungai. ( Dipetik dan diubah daripada ‘Lima Pendekatan Selamatkan Sungai. Mereka perlu didakwa supaya menjadi pengajaran kepada pihak lain. kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai kesan negatif dalam jangka masa yang panjang.Band Kod Eviden kemahiran Tarikh 1 B1 DL 1 E 1 Mendengar&bertutur Cara Mengatasi Pencemaran Sungai di Negara kita Kempen Cintai Sungai telah dijalankan sejak beberapa lama. Pelaksanaan hukuman ynag lebih tegas pasti mematikan niat pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang berniat untuk mencemarkan sungai. semua pihak mesti berganding bahu dalam menangani masalah pencemaran sungai yang semakin kritikal. Hakikatnya. Seharusnya. kesan positif hasil daripada kempen yang diadakan seolah-olah belum ditemukan. sungai sebagai sumber alam perlu dijaga dengan sebaik-baiknya.

Han Wei sedang menyusun buku-buku di perpustakaan. ___________________________________________________________________ 8. Pada pagi tadi. _____________________________________________________________________ 2. Pekerja Pak Dollah menebang pokok rambutan itu. Mereka membaca buku cerita ____________________________________________________________________ 5. Mak Cik Jamilah mengayam sarung ketupat itu. Nenek sedang menyapu sampah di halaman rumah. pemandu lori telah melanggar tembok itu. 1.Band Kod Eviden Kemahiran Tarikh 1 B1 DB1 E1 Menulis Tukar ayat aktif kepada ayat pasif. ____________________________________________________________________ 7. ____________________________________________________________________ 6. Cikgu Gina segera membuka bungkusan hadiah itu. ___________________________________________________________________ 9. ___________________________________________________________________ 10. Encik Hadi sedang memandu kereta. Pelukis terkenal melukis lukisan itu. ___________________________________________________________________ . _____________________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________________ 3. Prasant tidak dapat menghadiri majlis penganugerahan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful