Mga Pagbabago sa Panahon ng mga Amerikano

. maraming natutuhan ang mga Pilipino sa kultura ng mga Amerikanong nagpabago sa kanilang pamumuhay.Panimula • Sa loob ng mahigit apatnapung taong pananakop sa bansa.

May mga lugar na inilaan upang maging sentro ng kaunlaran.Pamayanan • Isinaayos ng mga Amerikano ang mga pamayanan sa bansa sa pamamagitan ng pagsasama-sama o paghahati-hati ng mga pamayanan. .

at edukasyon. Ito ang naging pangunahing sentro ng pamahalaan. Ilan sa mga lungsod na itinatag ng mga Amerikano ay ang Baguio.Lungsod • Ang mga mauunlad na bayan ay ginawang mga lungsod. Bacolod. . Davao at Zamboanga. kalakalan.

daungan at mga breakwater. pandagat at panghimpapawid sa bansa. Pinagtuunan din ang pagsasaayos at pagpapagawa ng mga tulay. . lansangan.Transportasyon • Ipinakilala ng mga Amerikano ang iba’t ibang uri ng sasakyang-panlupa.

Escolta. Manila (1905) Tranvia na de kuryente na pag-aari ng MERA .

China Clipper ng PAN-AM .

William H.Edukasyon • Tatlong pangunahing layunin ng edukasyon noong panahon ng Amerikano. Taft kasama ang mga Thomasites at kanilang mga mag-aaral . – Pagpapalaganap ng demokrasya – Pagtuturo ng wikang Ingles – Pagpapakalat ng kulturang Amerikano Si Gob.

Tinawag sila bilang mga pensyonado (iskolar). kasapi sa unang pangkat ng mga . • Ang mga matatalinong mag-aaral ay ipinadala sa Estados Unidos upang makapag-aral ng libre. Camilo Osias.Edukasyon • Ipinakilala din mga Amerikano ang sistema ng pampublikong paaralan.

Mga Paaralang Itinatag ng mga Amerikano • • • • • • • Philippine Normal School (1901) Siliman University (1901) Centro Escolar University (1917) University of the Philippines (1908) University of Manila (1914) Philippine Womens University (1919) Far Eastern University (1919) .

Relihiyon • Ipinatupad ng mga Amerikano ang patakaraan ukol sa paghihiwalay ng simbahan at estado. • Ipinakilala din nila ang relihiyong Protestantismo at pamamahagi ng bibliya. .

Relihiyon • Pinayagan din ang pagtatatag ng bagong mga relihiyon tulad ng Philippine Independent Church (Gregorio Aglipay) at Iglesia ni Cristo (Felix Manalo). .

Higit ang naging pag-unlad nito kung ihahambing noong panahon ng mga Kastila.• Ang mga pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Amerikano ay nakatulong sa pag-unlad ng bansa. Gayumpaman. . mayroon din itong masamang naidulot na naging dahilan ng Kilusang Propaganda noong panahon ng Amerikano.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful