21.03.2012.

A r s h i l e G or k y ( 1902(5) – 1948 )
Gorky je bio prvi protagonista apstraktnoekspresionističke scene i jedan od njenih najvažnijih protoevropskih predstavnika. Čitava grupa umetnika Njujorške škole velikim delom se odnosi na izbeglice iz Evrope, dok je Polok bio autentični amerikanac, zbog čega je i uzet za jednog od najvećih simbola američke umetnosti. Na njegovoj ličnosti je izgraĎen mit, ali i to ne bi bilo moguće bez socijalnih i psiholoških uslova kojima pripada i Gorky. Gorky je jermenin, roĎen u oblasti jezera Van (deo Turske tada naseljen jermenima; stara velika Jermenija se protezala duž turske granice, oko Ararata). On sa majkom i sestrama 1915. godine beži pred turskim progonom u pogranične ruske oblasti (sadašnja Jermenija), budući da su bili hrišćanski monofiziti. Oni su bili predstavnici kulturne elite i usled tih progona trpeli su velika finansijska propadanja (na sličan način je Hitler postupao sa Jevrejima). Njih su prvo napali u Carigradu, prilikom čega je došlo do jedne vrste genocida. Njegova majka 1919. godine umire od gladi u Jerevanu (ruska strana), a on 1920. godine stiže u Ameriku. Živeo je dosta kratko i nikada nije izašao na kraj sa tim mukama iz mlaĎih dana. Gorky je prisustvovao mnogim nadrealističkim skupovima sa Bretonom i njegovim mecenama i u svojim delima primenjuje ono što je naučio od njih. Garden in sochi ( Vrt u sočiju ) 1941. Njegova dela podsećaju na strukturu Miroovih dela iz 20-ih godina. Vidimo asocijativne bimorfne i zomorfne motive. TakoĎe se zapaža poznavanje Pikasovog dela (Gernika). Slika ima mnogo naglašene kontraste sa vrlo svetlom podlogom slike (bela, bež), dok sa druge strane dominiraju crvene, crne, oker i žute nijanse. On manipuliše sa svega nekoliko boja i stvara kompoziciju na jednostavan način. Slika konkretno ukazuje da je dvodimenzionalna. Rasuti oblici samo delimočno vode računa o ivicama tzv. „ramu“, a delimično su sečeni, kadrirani, što nije naročita inovacija.

koji je bio najuticajniji pokret i koji će umetnici i dalje razraĎivati. a koja je utemeljena u vezi umetnosti i psihoanalize. To su radili Polok i Rotko. Postojano je na drugom mestu. kada umetnik iz sklopa boja i oblika sugeriše odreĎeno raspoloženje ili. Umetnici treba unutar jednog rama da ukomponuju nešto. pa tako postoji “push and pull” princip koji se odnosi na natezanje ( “povuci-potegni” ) koje se razvija unutar zadate plohe. Sa jedne strane postoji taj ekspresionistički momenat. godine. godine su prve slike jednog amerikanca koje ne deluju kao provincijska adaptacija evropskog stila. Gorky predstavlja jedan prelaz iz kubizma. a dalje se razvija sa kubizmom. Njegova platna raĎena izmeĎu 1942-1948. do apstraktnog ekspresionizma. Jedan od najvažnijih elemenata u njegovom radu je kompozicija asocijativnih normi. on ih inače često koristi i moguće je da su to njegove omiljene boje. komponuje postavljajući tačke i linije u jednoj ravni. U srži te umetnosti se uočava vrsta agonističkog poimanja sebe. ekspresivnog slikarskog rečnika. koji je prvi svoje slike izneo kroz muke i košmare koji su ga pratili.” Delo Gorkog je autohtona verzija onog tipa nove slike koju daje Njujorška škola. Irving Sandler: “Karijera Aršila Gorkog je tipična za promenu stava Njujorške avangarde od tridesetih do sredine četrdesetih – prelaz iz apstraktnog kubizma. na originalnu varijantu apstraktnog nadrealizma. On svoje slike stvara na sličan način kao i Vols.” . sa druge strane. Ono što je Grinberg označio kao „komponovanje“ se najbolje može videti u radovima Gorkog. To rade umetnici svesni tradicije i oni koji mogu da naruše tu tradiciju. The Agony ( Agonija) 1947. pa se obesio 1948. To su ljudi puni jada i bolesti. Njegovo delo je sinteza nadrealističkih elemenata. Crvene i crne boje su zastupljene. Breton: “Živeti i prestati živeti su imaginarna rešenja. pouka pariske škole i individualnog. nalik pariskoj školi. Gorki je imao problema sa jetrom i neizlečivo je bio bolestan od raka. Gorky je imao značajnu ulogu u formiranju apstraktnog ekspresionizma i Njujorške škole.To je postojalo još kod impresionista (fotografija i japanske stampe).

1984). Amerika je negovala svoje umetnike. godine u Studentskoj ligi u Njujorku. Sredinom četrdesetih godina Polok usvaja apstrakciju. a oko 1947. On je napisao neku vrstu identifikacije sa njim i sa jačinom njegove ličnosti što je dosta uticalo na njegove rane slike kao što je “The Moon-Woman”. Renato Guttuso je bio italijanski umetnik tog vremena i član komunističke partije) Polok je u svakom smislu imao priliku da se ugleda na Pikasa i njegova dela. Potom tokom tridesetih godina upoznaje dela i ličnosti meksičkih muralista (Orozco. . (npr. ali se odrekla svog rada da bi se posvetila mužu i njegovoj umetnosti. koje su stipendirali i dali im uslove za umetnički rad. Ona je takoĎe bila slikarka. Polok se čitav život borio za to da njegova braća i otac priznaju njegovu umetnost. Rivera. Taj projekat će kasnije kao institucija imati velikog udela u Hladnom ratu. Studije slikarstva započinje 1929.Jackson Pollock ( 1912 – 1956 ) Pored njega se nalazi njegova supruga Lee Krasner (1908 . Polok je umetnički bio dosta školovan. prilikom čega se prskaju boje po platnu. Od 1938 – 1942. Polok je bio jedan od korisnika tog projekta. kod Tomasa Hart Bentona. čime je formirala važnu grupu državnih umetnika da bi steka prednost nad istočnim blokom i na tom polju. godine američka država organizuje rad na državnom umetničkom projektu (Federal Art Project) prilikom čega su uključeni mladi umetnici. godine nastaje “Drip and splash” način slikanja. dok nadrealizam upoznaje kroz Bretona. Siqueiros). što je tipična socijalna priča američke provincije.

Ovde se još uočava neka vrsta „rama“. dok ce se u kasnijim delima videti „dripping“. pa tako vidimo sličnosti u prikazivanju lica sa Pikasovim delom „GospoĎice iz Avinjona“. TakoĎe se može vezati i za Jungovu tradiciju arhetipa. 1942.dva totema. . godina Polok elemente Pikasovog načina prikazivanja kombinuje u svom delu. Na njega je uticalo ritualno crtanje američkih indijanaca po pesku.The Moon-Woman. kao i slikarstvo akcije koje se vezuje za „psihički automatizam“ u smislu u kojem su ovaj pojam postavili francuski nadrealisti. Kičmu predstavljaju dve vertikale . 1942. Ostatak dela kombinuje sa indijanskim ćilimovima i drugim bojenim elementima. a kompozicija je i dalje stisnuta u ram. godina U značenjskom smislu slika daje oblik. Man and female. mitsko-etnoantropološke eklektike jer on uzima od svega po malo.

1943. godina Interesantno delo. puno crnih i brzih pseudokaligrafskih gestova.The she wolf. ostvarena brzim potezima četkicom ili nekim drugim sredstvom. Suština ovog slikarstva je pronalaženje različitih slobodnih i novih vidova koji odgovaraju odreĎenoj ličnosti. pa je tako nos na jednoj strani. . Vrlo bitna je pojava horizontalnih kompozicija. a oko na drugoj. To je u direktnoj vezi sa automatskim crtanjem i pisanjem i ono će dovesti do ubrzanog postupka stvaranja slike obilaskom oko platna i prskanjem i bacanjem boje. Telo se rasparčava na postkubistički način. kao kod Pikasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful