P. 1
brosura_219568978

brosura_219568978

|Views: 7|Likes:
Published by Alexandra Stoica

More info:

Published by: Alexandra Stoica on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2012

pdf

text

original

Corporaţia de Televiziune şi Film este o companie Media Consulta International

Şcoala de televiziune

TUDOR VORNICU

Admitere
2011-2012

2

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

3

CUPRINS
EDITORIAL ..................................... 4 INTRODUCERE …......................… 5 OBIECTIVE …................................. 6

Lasã acasã telecomanda!
ÎNSCRIE-TE www.scoaladeteleviziune.ro FII tu viitoarea VEDETÃ 0771SCOALA 031.437.88.37 031.437.88.38 031.437.88.39

DOTARE TEHNICÃ ..................…... 7 PROFESORI …............................... 8 CURSURI EDITORIAL ARTISTIC…... 9 -reporter/editor/prezentator ºtiri -arta divertismentului TV -practica prezentãrii în televiziune -producþia de televiziune -producþia ºi prezentarea ºtirilor din sport -tehnica lecturii la microfon -teoria ºi practica presei -show-ul de televiziune -radio ºtiri ºi emisiuni -tehnici de marketing personal CURSURI EDITORIAL TEHNIC…….20 -operator imagine/fotografie -editare imagini/regie de montaj -graficã electronicã/animaþie -actorie TV ºi film -make-up TV ºi film CURSURI MARKETING ……......... 24 -marketing, PR ºi evenimente -strategie ºi planificare media ÎNTREBÃRI FRECVENTE..................28 POVEªTI DE SUCCES ….............. 30 FACILITÃÞI DE ÎNSCRIERE ªI PLATÃ ...................................... 31

Primesti burse oferite de:

Partener media:

4

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

5

EDITORIAL

INTRODUCERE

Bine aþi venit,
ªcoala de Televiziune intrã în al patrulea an de existenþã. De la înfiinþare ºi pânã în prezent, pe porþile noastre au ieºit peste 800 de absolvenþi, mulþi dintre aceºtia gãsindu-ºi deja locul în televiziuni ºi posturi de radio. Ca de fiecare datã, la începutul unei noi serii de ºcolarizare, instituþia noastrã face un nou ºi important pas înainte. Consecvenþi misiunii noastre, aceea de a stabili standardul educaþiei media în România, am pus la punct parteneriate cu unele dintre cele mai mari grupãri de media audiovizualã: Realitatea TV, B1 TV, Europa FM, Realitatea FM, McCannErickson, WPP, Radio Gurerilla , The Money Channel etc.. De asemenea, am fãcut investiþii majore în echipament ºi tehnologie, am extins spaþiul de învãþãmânt ºi platourile de filmare ºi am conceput un program de internship ºi burse cu sprijinul entitãþilor partenere citate mai sus. Ca un semn al calitãþii procesului educaþional ºi preocupãrii continue pentru succesul cursanþilor ºi absolvenþilor noºtri, avem privilegiul de a funcþiona, începând cu aceastã toamnã sub noua titulaturã

TUDOR VORNICU, campion absolut al fenomenului televiziune din spaţiul românesc.
Tudor rãmâne în memoria celor care au învãþat de la el ” sã ºtie televiziune pânã la a simþi fiecare fibrã a creaþiei audiovizuale” o emblemã, un model, la superlativ. Sub bagheta lui coordonatoare, Televizunea Românã ocupa în urmã cu 50 de ani, locul 5 între instituþiile europene similare. Recordurile sale în cunoaºtera omenilor – pentru a-i aºeza inspirat în echipe ale performanþelor micului ecran - arta acoperirii cererii publice de ºtiri, exigenþele faþã de dezbateri economice, sociale, ºtiinþifice, culturale, excepþionala deschidere, în timpuri zgârcite faþã de libertatea creatorilor de divertisment ºi destindere, nu au putut fi depãºite, nici mãcar egalate. ªcoala noastrã, care adunã din toatã þara vise pentru cariere certe, îºi argumenteazã menirea, îºi motiveazã ” lucrarea de învãþãturã modernã”, prin cuvenita evocare a unui nume de înalt prestigiu, TUDOR VORNICU. Ilie Ciurescu

Vrei o carierã în televiziune?

Televiziunea este segmentul media care s-a dezvoltat cel mai rapid ºi în mod complet în ultimii 15 ani. În fiecare an, în România, se lanseazã sau se repoziþioneazã pe piaþã cel puþin 3 televiziuni.
Zeci de canale româneºti ne inundã televizorul. Fie cã sunt generaliste (Antena 1, ProTV, Prima, TVR, Kanal D, Naþional TV, B1 TV, Acasã TV), de ºtiri (Antena 3, Realitatea), sport (GSP TV, Sport.ro), business (Money Channel), filme (HBO, TV 1000, Cinemax, Movies 24, AXN), muzicã (MTV, Kiss TV, UTV), modã (Euforia TV) sau atitudine (Antena 2), televiziunile se bat în a ne cuceri. Nouã, interesul - adicã audienþa, ºi clienþilor, banii – adicã publicitatea. Cele douã merg mânã în mânã. Faceþi un expriment simplu: butonaþi telecomanda, numãraþi canalele vorbite sau subtitrate în limba românã ºi veþi rãmâne uimiþi: sunt peste 50. ªi tot apar. Dacã punem la socotealã ºi televiziunile locale, deja numãrul

Ai o figurã care te recomandã, o voce plãcutã, o personalitate debordantã? ªi atunci de ce este drumul atât de greu? Ce au în plus faþã de tine cei care sunt deja acolo? La toate aceste întrebãri, ªcoala de Televiziune si Film îþi dã rãspunsul ºi soluþia.
trece de 200. Iar piaþa este departe de saturare. Marile trusturi de presã sau independenþii investesc sume uriaºe în aparaturã de ultimã generaþie, în care de transmisie din ce în ce mai sofisticate ºi în decoruri avangardiste. În fiecare zi vezi pe ecrane chipuri noi, entuziaste, care prezintã ºtirile, transmit live de la faþa locului, animeazã emisiuni. Sunt cariere strãlucitoare ºi pline de satisfacþii. Dar atunci când tu însuþi vrei sã baþi la poarta unei televiziuni, de cele mai multe ori o gãseºti închisã. Sau, dacã ai marea ºansã sã pãtrunzi în studio, descoperi cã dureaza luni, dacã nu ani, pânã sã ajungi în faþa unei camere de filmat. Frustrarea este cu atât mai mare dacã ai terminat ºi o facultate de jurnalisticã.

ªcoala de Televiziune ”Tudor Vornicu” Uºa cãtre aventura televiziunii ºi filmului vã este deschisã. Vã aºteptãm.
Vlad Ionescu

6

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

7

OBIECTIVE

DOTARE TEHNICÃ

Obiective
ªcoala de Televiziune ºi Film a pus la punct o programã de training completã, inspiratã de experienþa nemijlocitã în industrie a echipei sale de instructori.

Dotare tehnicã şi facilitãţi
ªcoala de Televiziune ºi Film pune la dispoziþia cursanþilor sãi ºase sãli de curs ºi trei platouri de filmare echipate cu urmãtoarele:

Obiectivele ªcolii de Televiziune ºi Film sunt:
• sã defineascã standardul de educaþie ºi formare de specialitate în România; • sã vinã în întâmpinarea aºteptãrilor celor care doresc o carierã în industria audovizualã ºi în cea de marketing ºi publicitate; • sã asigure angajatorilor absolvenþi echipaþi cu toate instrumentele necesare performanþei profesionale; • sã sincronizeze curriculumul de învãîãmânt ºi metoda de predare cu nevoile reale ale pieþei.

De la înfiinþarea sa ºi pânã în prezent, ªcoala de Televiziune ºi Film, a pregãtit aproximativ 800 de cursanþi, dintre care un numãr semnificativ lucreazã deja în media.

- 6 sãli de curs; - 3 platouri de filmare (70 mp, 200 mp, 350 mp) - decoruri complete (ºtiri, talk show, scenã, divertisment, film); - redactie cu 12 posturi de lucru echipate cu birotica necesara; - 6 cabine de prompter - 1 cabinã pentru înregistrarea/prelucrarea sunetului; - 1 studio de radio; - 1 salã de make-up cu 10 posturi de lucru; - iluminat profesional; - 2 regii de montaj cu 7 camere broadcast, intercom cu 8 canale, chromakeying,CGI,Playout Server - sunet profesional cu mixere audio cu 8 canale, caºti, lavaliere wireless, microfoane dinamice, boxe de control, microfoane shotgun cu boompole; - 8 kit-uri pentru filmãrile de teren (camerã, trepied, sunet, lumini, blendã) - 6 promptere Autoscript; - monitoare de control, sisteme videoassist; - aparaturã de înregistrare/redare/multiplicare; - 2 staþii grafice; - 5 grupuri de montaj MacPro/FinalCut Pro, IBM/PC Adobe Premiere Pro.

8

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

9

PROFESORI

CURSURI

PROFESORI
ªcoala de Televiziune ºi Film vã oferã o programã completã, în deplinã concordanþã cu vastul domeniu care este media audiovizualã. Trainerii ªcolii sunt personalitãþi din media ºi publicitate, au ani de experienþã în domeniu, sunt pasionaþi de profesia lor ºi au cariere de succes. La Şcoala de Televiziune şi Film ştim cã meseriile aceastea nu se pot învãţa într-o sãptãmânã sau o lunã, de aceea cursurile noastre dureazã 9 luni; dorim sã lansãm pe piaţã oameni bine pregãtiţi, cu o bunã înţelegere a tuturor domeniilor unei televiziuni şi a disciplinei unui platou de filmare. De asemenea, punem un accent deosebit pe pregãtirea practicã, având convingerea cã numai exersând într-un mediu real, sub tensiunea unei emisii live, cursanþii noºtri se pot perfecþiona la nivelul cerinþelor unui domeniu atât de dinamic aºa cum este media audiovizualã.

Andreea Marin

Virgil Ianţu

Bogdan Ionescu

Rãzvan Popescu

Corina Danilã

Dan Negru

Melania Medeleanu

Florin Zamfirescu

Petre Cãtãlin Fumuru

EDITORIAL-ARTISTIC
Specializarea Editorial-Artistic se adreseazã celor care îºi doresc o carierã în televiziune ca prezentator (în domeniile ºtiri, divertisment, publicisticã), reporter de teren, reporter specializat în transmisii live, editor ºi producãtor. 1.1 Prezentator 1.2 Reporter/Editor/Reporter de live 1.3 Producãtor

Nae Caranfil

ªtefana Samfira

Teo Trandafir

SPECIALIZÃRI EDITORIAL-ARTISTIC:

10

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

11

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

REPORTER-EDITOR-PREZENTATOR STIRI
Introducerea în atmosfera ºi ritmul unei redacþii de ºtiri TV, prezentarea rolurilor fiecãrei secþii a redacþiei. Prezentarea modurilor de indentificare a informaþiilor ºi meritelor necesare acestora pentru a deveni ºtiri de televiziune, modurilor de colectare ºi triere a informaþiilor. Introducere în scrierea ºi editarea ºtirilor de televiziune într-un limbaj concis ºi uºor de înþeles. Practicã în studioul de ºtiri: prezentarea

(REP, curs)

ARTA DIVERTISMENTULUI TV
Prima etapã a cursului constã în evaluãri ale aptitudinilor ºi ale intelectului cursantului, pentru a lucra în zona de divertisment TV. Exercitii de improvizaþie desfãºurate în studioul TV, în faþa camerelor de luat vederi, în regim “live”, alãturi de alþi colegi. Sunt evidenþiate calitãþile de naturã fizicã (aspect, voce) ºi se lucreazã asupra abilitãþilor intelectual–emoþionale (fluiditate în discurs, logicã, prestanþã, siguranþã, coordonare psiho-motorie, coordonare tehnicã – operatori, regie, producãtor, comunicaþie).

(ADT, curs)

ºtirilor cu ºi fãrã prompter, intervenþii telefonice ale invitaþilor, intervievarea unui invitat în platou, legãturi live cu reporterii de teren, citirea materialelor din off, raportarea ºtirilor de ultimã orã fãrã text, doar pe baza informaþiilor din regie, transmisii live. Practica prezentãrii ºtirilor cu ajutorul prompterului: poziþia în faþa camerei, moduri de citire ºi accentuare, comunicarea cu regia ºi colegii de prezentare.

Pe lângã familiarizarea cu un studio de televiziune, analizarea trãirilor proprii în faþa camerei de luat vederi ºi lucrul individual asupra aptitudinilor genetice, cursantul ajunge sã stãpâneascã o serie de noþiuni tehnice obligatorii care-i permit, în etapa a doua, sã construiascã o emisiune de divertisment TV dupã propriile dorinþe (ca structurã ºi conþinut), sã alcãtuiascã synopsis-ul ºi desfãºurãtorul ºi apoi sã o realizeze ºi sã o prezinte, ajutat de colegi.

La finalul cursului, studenþii vor fi capabili sã redacteze ºi sã editeze o ºtire de de televiziune, sã prezinte live un jurnal de televiziune, sã realizeze o materiale video complete gata de difuzare în cadrul unui jurnal TV (filmare, voice over, sunet, montaj etc.).

Fiecare cursant are propriul proiect de emisiune de divertisment TV.

12

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

13

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

PRACTICA PREZENTÃRII ÎN TELEVIZIUNE
Curs eminamente practic care urmãreºte dobândirea abilitãþilor de citire a ºtirilor cu ajutorul prompterului. Cursul începe cu evaluarea cursanþilor pentru a stabili potenþialul ºi zonele de oportunitate pentru fiecare cursant. Se predau noþiunile de bazã, intonaþie, ritm, accentuare, apoi se lucreazã cu fiecare cursant în parte pentru identificarea stilului de prezentare care i se potriveºte. Cursul pune accent pe foarte

(PPT, curs)

PRODUCÞIA DE TELEVIZIUNE
Ce este producþia de televiziune. Privire de ansamblu a pieþei televiziunilor din România ºi strãinatate. Evoluþia televiziunii în ultimii 40 de ani, viitorul televiziunii. Identitate de brand a televiziunilor. Audienþe, puncte de rating, investiþii, profit, publicitate. Tehnici ºi metode de captare ºi meþinere a audienþei. Rolul producãtorului. Echipa de producþie. Personal, echipament, bugete. Elemente de scenografie. Formate, scenarii ºi propuneri

(PTV, curs)

multe exerciþii practice ºi pe învãþarea prin corectare ºi repetare. Cursanþii vor deprinde citirea cu ajutorul prompterului ºi vor dezvolta urmãtoarele abilitãþi: textul va fi povestit ºi nu citit (ºtirea devine ”proprietatea” prezentatorului) ca ºi cum prezentatorul l-ar fi memorat; prezentarea ºtirii devine limpede, uºor de înþeles pentru telespectator, cuvintele cheie vor fi accentuate corect.

cãtre televiziuni. Metode de finanþare a producþiei. Fazele producþiei TV. Tipuri de productie TV. Platoul de televiziune. Regia de montaj, limbajul comunicãrii între regie ºi platou, limbajul semnelor. Videografie ºi editare de imagini. Încadraturi, miºcãri de camerã, lentile, diafragmã, high definition versus standard definition. Reguli pentru un montaj de succes. Exercitii practice. Sunet, lumini.

La finalul cursului, cursanþii vor fi capabili sã înþeleagã logica textului ºi sã citeascã cu naturaleţe, convingãtor, susţinut şi ritmic.

La finalul acestui curs, absolvenþii vor dobândi o înþelegere a mediului TV ºi a caracteristicilor principalelor televiziuni, vor cunoaşte funcţionarea echipamentelor de filmare ºi întregul proces de producþie al unui show televizat, vor stãpâni bazele videografiei ºi montajului ºi vor fi capabili sã filmeze ºi sã monteze independent un material.

14

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

15

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

PRODUCÞIA ŞI PREZENTAREA ŞTIRILOR DIN SPORT (PPS, curs)
Trecere în revistã a emisiunilor ºi rubricilor de sport produse ºi difuzate de principalele televiziuni. Introducere în identificarea ºi ierarhizarea subiectelor sportive, prezentarea caracteristicilor principalilor actori de pe scena sporturilor româneºti ºi internaþionale. Redactarea ºtirilor din sport. Provocarea pronunþãrii numelor sportivilor strãini. Acreditarea ºi prezenþa la marile evenimente sportive. Transmisiile live de la faþa locului în condiþii dificile. Audienþa emisiunilor sportive, diferenþe de abordare a subiectelor din sport între televiziunile generaliste ºi cele de specialitate. Importanþa construirii ºi menþinerii unui sitem de relaþii cu managerii, antrenorii ºi sportivii. Caracteristici ºi diferenþe în prezentarea ºtirilor din sport în comparaþie cu ºtirile din alte domenii. Abilitãþile necesare unui prezentator de emisiuni sportive. Importanþa cunoaºterii regulamentelor competiþionale.

TEHNICA LECTURII LA MICROFON
Respiraþie, dicþie, logica textului, intonaþie. Starea teoreticã a sunetului. Conceptul de sunet. Poziþia corpului. Exerciþii de respiraþie. Exerciþii de încãlzire a buzelor ºi a limbii. Optimizarea mecanismelor de articulaþie a sunetelor. Exerciþii pentru sunetele dentale superioare. Exerciþii individuale pentru dificultãþi de articulaþie. Legile frazãrii ºi

(TLM, curs)

exerciþii de citire a textelor frazate. Exerciþii de corectare a pronunþãrii vocalelor ºi diftongilor. Respiraþia pe ultimul sunet al unui cuvânt. Pronunþarea pseudovocalelor finale. Pronunþarea consoanelor dificile în interiorul cuvântului. Exerciþii de corectare a deficienþelor de pronunþie pentru sunetele ”r” ºi ”s”.

Absolvenþii cursului vor fi capabili sã îºi stãpâneascã emoþiile în faþa microfonului, vor stãpâni tehnici avansate de dicţie, vor putea sã prezinte jurnale la TV sau radio şi vor avea abilitatea de a modera talk-show-uri de TV sau radio.

16

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

17

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

TEORIA ŞI PRACTICA PRESEI
Introducere în teoria ºi practica presei, care cuprinde o trecere în revistã a funcþiilor presei, referiri la distincþia jurnalism de informare/jurnalism de interpretare, la unele diferenþe între tipuri de mass-media dupã canalul de transmitere folosit, la unele din teoriile comunicãrii, la modalitãþile de documentare, scurte expuneri ºi multe

(TPP, curs)

SHOW-UL DE TELEVIZIUNE
Introducere în lumea prezentatorilor de emisiuni complexe (magazin, talk-show, emisiuni concurs, reality shows). Culise, stresul în faþa camerelor, monologuri, punerea în valoare a invitaþilor, provocãri,

(STV, curs)

exerciþii practice legate de structurile folosite în redactarea reportajelor (piramida inversatã ºi altele), de clasificarea surselor ºi tratarea lor diferenþiatã, de criteriile ºtiricitãþii, de tehnicile citãrii ºi ale intrevievãrii, de recomandãri legate de scriiturã (folosirea tropilor, negaþia ºi afirmaþia, afirmaþia ºi interogaþia ºi altele).

improvizaþie versus pregãtire, spontaneitate sau premeditare. Experienþa de teleleviziune. Caracteristicile emisiunilor complexe în televiziunea de ieri ºi de azi.

La finalul cursului absolvenþii vor fi capabili sã documenteze o temã ºi sã redacteze corect un text în principalele genuri ale jurnalismului de informare.

Absolvenþii vor deprinde comunicarea în public, îndrãzneala de a-ºi expune opiniile, vor fi îndrumaþi spre un set de lecturi esenþiale pentru dezvoltarea personalã. Se lucreazã strâns, în echipã, urmând ca la finalul cursului sã se înþeleagã cã succesul în televiziune este adus disciplinã, pregãtire şi o continuã dezvoltare personalã.

18

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

19

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

CURRICULUM EDITORIAL ARTISTIC

RADIO ŞTIRI SI EMISIUNI
Introducere în producþia emisiunilor de radio. Formate radio. Ce este un playlist ºi cum se creazã un playlist de succes. Prezentarea emisiunilor de radio. Mãsurarea audienþelor în radio ºi premizele de succes ale unui post. Intervalele orare importante, primetime.

(RSE, curs)
Divertismentul în radio. Alcãtuirea unei redacþii. Rolul announcer-ului, producãtorului, redactorului. ªtirea de radio, realizarea jurnalelor de ºtiri, formate de jurnal. Tehnica de radio. Exerciþii de citire, prezentare, operarea aparaturii, transmisii live.

TEHNICI DE MARKETING PERSONAL
Acest workshop îºi propune sã-I echipeze pe cursanþi cu instrumentele necesare cãutãrii ºi gãsirii unui loc de muncã într-o televiziune sau într-un post de radio. Concurenþa pentru ocuparea unui loc de muncã în media. Tehnici de maximalizare a ºanselor. Brandingul personal. Redactarea

(TMP, workshop)

unui CV. Metode de cãutare a locurilor de muncã vacante. Relaþia angajator-angajat. Identificarea oportunitãþilor. Construirea unui sistem de relaþii funcþional. Promovarea ºi dezvoltarea personalã. Tehnici de abordare cu succes a unui interviu. Scrisoarea de intenþie ºi nota de mulþumire.

20

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

21

CURSURI

CURRICULUM TEHNIC ARTISTIC

Imagine / Fotografie:
Estetica imaginii, Teoria filmului, Teoria video, Imaginea digitala, Echipamente cunoaºtere, întreþinere, exploatare, Iluminarea, Sunetul, Cererea cãtre Producţie. Iluminarea: Curs cu o accentuatã componentã practicã. Dupã deprinderea bazelor luminii de filmare, studenþii sunt încurajaþi sã îºi dezvolte propriul stil în iluminarea unei scene de film sau de televiziune. Cursanþii vor fi instruiþi în crearea formelor, texturii ºi accentelor prin controlul luminii ºi al umbrei ºi se vor familiariza cu diferite tipuri de echipamente ºi tehnici de iluminat. Estetica imaginii: Încadraturi, reguli de compoziþie a cadrului, culoare, miºcãri de aparat, opticã, tipuri de camera de filmat ºi video, genuri de producþie: TV (ºtiri, reportaj, documentar, platou, transmisii directe), film (scurt, mediu ºi lung metraj). Cursanþii vor beneficia de echipament de diferite tipuri ºi generaþii pentru a se familiariza ºi a stãpâni comenzile ºi reglajele. Fotografie: Genuri de fotografie: jurnalism, artã, fashion, pictorial, comercial, portret. Tipuri de aparate, opticã, obiective, kit-uri de iluminare, fotografia digitalã, editare/retuºare/ corecþie. Utilizarea tehnicii, tipuri de aparate.

TEHNIC-ARTISTIC
Secþia Tehnic-Artistic a ªcolii de Televiziune ºi Film vine sã rãspundã nevoii de personal calificat a televiziunilor, studiourilor de film ºi caselor de producþie. ªcoala de Televiziune ºi Film introduce un concept nou în formarea profesioniºtilor pentru departamentele tehnico-artistice: educaþia integratã. Cele trei specializãri ale Secþiei sunt, pentru prima datã, tratate integrat, astfel încât cursanþii se vor specializa în toate cele trei domenii, devenind astfel, la finalul cursului, profesioniºti multivalenþi. Aceastã abordare în premierã este beneficã în actualul stadiu de evoluþie a televiziunilor, studiourilor de film ºi caselor de producþie ºi creºte semnificativ ºansa absolvenþilor de a-ºi gãsi rapid un loc de muncã ºi a-ºi dezvolta o carierã în domeniu.

Editare de imagini / Regie de montaj
Editarea de imagini (montaj): Regulile montajului, structura narativa, estetica montajului, efecte de tranziþie, continuitate, fiºa de montaj, montaj linear ºi non-linear, aplicaþii ºi programe de editare, formate video digitale. Genuri de montaj. Sunetul: Teoria sunetului, înregistrare/ captare, mixerul de sunet, tipuri de microfoane ºi plasarea lor, editare ºi post producþie, tipuri de sunet în televiziune ºi film. Regia de montaj: Rolul regiei (regizorului) de montaj/emisie. Tehnicã ºi echipamente: switch-uri ºi mixere. Efecte de tranziþie, tãieturi. Limbaj ºi tehnici de comunicare cu membrii echipei de filmare/producþie. Lucrul dupã desfãºurãtorul de emisie/filmare.

SPECIALIZÃRI EDITORIAL-ARTISTIC:
2.1 Operatorie imagine/Fotografie 2.2 Editare imagini/Regie de montaj 2.3 Graficã electronicã/Animaþie

Graficã electronicã / Animaþie
Idei ºi concepte. Procesul de creaþie. vizualã. Teoria culorilor. Animaþie 2D, 3D, reguli, Principiile design-ului: echilibru, ierarhie, compoziþie, iluzia miºcãrii. Aplicaþii ºi programe. contrast, repetiþie, aliniere. Comunicarea Computere, staþii grafice ºi periferice.

22

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

23

CURRICULUM TEHNIC ARTISTIC

CURRICULUM TEHNIC ARTISTIC

ACTORIE TV ŞI FILM
Un actor bun este un actor bun, indiferent cã rolul este într-un film cinematografic de lung-metraj, într-un film sau serial de televiziune, într-o reclamã sau doar un voiceover. Dar un actor care poate performa excelent în aceste genuri atât de diferite este ca o persoana care stãpâneºte la perfecþie tot atâtea limbi strãine. Regulile sunt diferite,

CURRICULUM ACTORIE DE FILM 1. Actorie de film; 2. Dicþie; 3. Tehnic; 4. Analizã de film; 5. Machiaj; 6. Cascadorie aºa cã ºi cunoºtinþele ºi abilitãþile actoriceºti trebuie sã fie, de asemenea, diferite pentru fiecare gen în parte. ªcoala de Televiziune ºi Film – Secþia de Actorie de Film oferã un program de pregãtire intensivã structurat în aºa fel încât, la sfârºitul celor nouã luni, sã dispui de toate instrumentele pentru o carierã de succes.

CURRICULUM MAKE-UP TELEVIZIUNE ªI FILM - Istoria machiajului. Istoria modei - Opticã, percepþia vizualã, mesaj psihologic - Volumetrie facialã (oase, muºchi). Proporþii, caracter ºi fizionomie - Aspecte legate de anatomia feþei ºi fiziologia pielii - Noþiuni de chimie ºi biochimie. Compoziþia produselor cosmetice - Demachiere, hidratare, pregãtirea tenului pentru machiaj. Orientare în cosmeticã - Tehnica machiajului. Produse specifice. Igiena ºi sterilizarea - Tehnici de desen. Teorie compoziþionalã. Machiaj schiþã. Culoare, linii ºi umbre - Pensatul - Machiajul de transformare, tehnici speciale, machiaj corector ºi anti-aging - Machiaje istorice, retro, ºedinþã foto, runway, emisiuni TV ºi film - Efecte speciale – produse specifice cinematografiei “The best thing - Influenþa luminii de filmare is to look natural, - Aerograful ºi produsele HD - ªedinþa foto – proiect final but it takes makeup - Book-ul ºi geanta profesionalã to look natural” – - Etica ºi deontologia profesionalã - Stil. Corelarea makeup – hair – vestimentaþie Calvin Klein - Consiliere marketing personal ºi carierã

MAKE-UP DE TELEVIZIUNE SI FILM
Machiajul este, simultan, imagine ºi mesaj. Poate evidenþia faþetele unei personalitãþi, poate sublinia sau îi poate schimba total dimensiunea. Machiajul, de la un anumit nivel încolo, devine artã. O artã a cãrei victorie în relaþia cu timpul a fost adesea contestatã în comparaþie cu alte arte plastice. În realitate, machiajul de artã rezistã în timp tot atât cât rezistã ºi filmul sau fotografia pentru care a fost realizat. Secþia de Machiaj a ªcolii de Televiziune ºi Film vine sã rãspundã unei nevoi acute a pieþei din România de specialiºti în make-up cu pregãtire completã în toate segmentele profesiunii. Spre deosebire de ºcolile obiºnuite de machiaj, Secþia de Machiaj a ªcolii de Televiziune ºi Film lucreazã integrat cu secþiile de Actorie ºi Televiziune ºi astfel oferã cursanþilor oportunitatea de a învãþa ºi practica într-un mediu real cu constrângerile de rigoare (vitezã, timp, volum, lumini de platou, genuri de filmare, racorduri de machiaj ºi stil).

La absolvirea cursurilor, studenþii vor fi capabili sã: - interpreteze rolurile onest şi credibil, ca urmare a unui training riguros şi aplicat în actorie, mişcare scenicã, în controlul vocii şi al pronunţiei şi în studiul scenei; - sã depãşeascã limitãrile noţiunilor de bazã ale actoriei şi sã-şi desãvârşeascã stãpânirea tehnicilor specifice actoriei de film ºi televiziune; - sã interpreteze cu naturaleþe în faþa camerelor de filmat ºi sã cunoascã disciplina platoului ºi metodele pentru întreaga paletã de media: film de cinematografie, film TV, serial TV, spoturi publicitare şi voice-over; - sã susţinã în mod profesional probe de casting; - sã înþeleagã construcþia unei cariere în domeniu ºi sã-ºi planifice etapele necesare pentru atingerea succesului profesional.

24

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

25

MARKETING ªI PUBLICITATE

MEDIA

MARKETING, PR SI EVENIMENTE
Obiective:
În urma parcurgerii cursului, cursantul va fi capabil: - sã utilizeze elemente de bazã în marketing ºi vânzãri; - sã aplice principii ºi sã realizeze cercetarea de marketing; - sã stabileascã ºi sã punã în aplicare strategii de marketing; - sã dezvolte ºi sã aplice strategii pe componentele mixului de marketing; - sã dezvolte ºi sã aplice strategii de promovare; - sã diferenþieze marketing-ul de PR ºi publicitate; - sã coreleze funcþiunile de marketing ºi vânzãri; - sã organizeze compartimentul de marketing. - sã creeze, dezvolte, menþinã identitatea ºi marca unei companii. - sã creeze, dezvolte, menþinã relaþii cu mass media - sã organizeze evenimente ºi conferinþe de presã - sã stabileascã ºi sã punã în aplicare strategii de PR - sã respecte ºi sã aplice eticile de PR

Programul se adreseazã tuturor persoanelor interesate sã-ºi dezvolte competenþe legate de planificarea, realizarea ºi evaluarea activitãþilor de marketing ºi relaþii publice dintr-o organizaþie.

Strategie si planificare media
Cursul se adreseazã celor care doresc sã-ºi înceapã o carierã în domeniile media ºi publicitate, prin structura acestuia urmãrindu-se iniþierea cursanþilor în marketing si comunicare, strategie ºi planificare media ºi administrarea contului de publicitate. În cadrul celor 36 de sãptãmâni, cursanþii acumuleazã noþiuni absolut necesare, prin intermediul aplicaþiilor de marketing si publicitate, prin expunerea unor metode de realizare a media planurilor, în scopul promovãrii în mass-media ºi a testãrii eficacitãþii acestora, precum ºi noþiuni de dezvoltare a strategiilor de publicitate prin analizarea tipului de publicitate folosit în diferite medii, cum ar fi TV, radio, presã, online, indoor/outdoor. Cursul este structurat astfel încât sã asigure o asimilare uºoarã a informaþiilor atât de cãtre cei care deþin o experienþã în media cât ºi de cãtre începãtori sau persoane ce provin din alte domenii de activitate. In cadrul cursului, pe lângã parcurgerea programei stabilite, se vor efectua activitãþi practice de cunoaºtere, cercetare ºi aplicare de strategii media precum ºi de implementare a campaniilor astfel încât dupã finalizarea cursului fiecare cursant va putea începe sau continua cu succes o carierã în cadrul agenþiilor de media ºi publicitate, staþiilor TV ºi marilor companii interesate de publicitate din România.

Competenþe specifice dobândite de participanþi:
- analiza mediului de afaceri al organizaþiei; - corelarea obiectivelor de promovare prin marketing ºi PR cu obiectivele generale ale organizaþiei; - elaborarea planului de marketing; - analiza rezultatelor obþinute în concordanþã cu resursele alocate. - elaborarea strategiilor de PR pentru crearea dezvoltarea ºi menþinerea imaginii interne ºi externe a companiei

26

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

27

CURRICULUM TEHNIC ARTISTIC

CURRICULUM TEHNIC ARTISTIC

PRACTICA ÎN MEDIU REAL
La ªcoala de Televiziune ºi Film ºtim importanþa informaþiilor teoretice. În acelaºi timp, cunoaºtem, la prima mânã, cã specializãrile pentru care îi pregãtim ºi perfecþionãm pe cursanþi, necesitã o foarte intensivã pregãtire practicã. Astfel, studenþii beneficiazã de cicluri de pregãtire practicã extensive în studiourile ºi spaþiile de specialitate ale ªcolii ºi în urmãtoarele instituþii partenere: - Realitatea TV - Realitatea FM - Radio Guerilla - B1 TV - Media Consulta International - Media Investment - Mc Cann Erickson Aplicaþiile practice în cadrul ªcolii se vor desfãºura sub formã de proiecte (producþii de emisiuni, realizare de jurnale de ºtiri, concepþie ºi formate, filme de scurt ºi mediu metraj, prezentãri de produse ºi pitch-uri de vânzãri, concepte de make-up artistic etc.) ºi vor fi coordonate de specialiºti din cadrul STVF. Practica în instituþiile partenere se desfãºoarã conform unei programe complexe în aºa fel încât studenþii sã experimenteze toate aspectele lucrului de specialitate. Instructorii de practicã îi vor însoþi ºi îndruma pe cursanþi pe toatã durata stagiilor de practicã.

28

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

29

ÎNTREBÃRI FRECVENTE
1. Care este diferenţa între Scoala de Televiziune şi alte şcoli de acest gen? Cursurile noastre dureazã 9 luni, perioada considerata de noi minimã pentru un training temeinic. Fiþi circumspecþi dacã cineva vã promite cã vã face oameni de televiziune într-o saptamâna sau o luna. 2. Am absolvit cur surile facultãţii de jurnalisticã sau sunt student la o facultate de jurnalisticã. De ce sã mã înscriu la Şcoala de Televiziune? Cursurile facultãþilor de jurnalisticã îþi oferã cunostinþele generale pentru a profesa în domeniu. ªcoala de Televiziune este o instituþie vocaþionala care îþi oferã, în primul rând, cunoºtinþe strict de specialitate pentru cariera de prezentator TV, reporter live ºi crainic radio. 3. Îmi garantaţi angajarea într-o televiziune dupã absolvire? ªcoala de Televiziune lucreazã îndeaproape cu marile posturi de televiziune centrale ºi cu televiziunile din teritoriu. Astfel suntem printre primii care aflã despre eventualele oportunitãþi care apar ºi punem aceste informatii fãrã întârziere la dispoziþia studenþilor noºtri. În cazul în care este solicitatã de cãtre angajatori, ªcoala de Televiziune îi recomandã pe studenþii ce mai performanþi pentru angajare. De asemenea, îþi oferim consultanþã, gratuit, pentru o perioadã de un an de la absolvire, în elaborarea CV-ului ºi cãutarea unui loc de munca. ªcoala de Televiziune, ca de altfel nicio instituþie privatã din 5. Sunt deja reporter de televiziune. Ce beneficii am dacã mã înscriu la cursurile Şcolii de Televiziune? Ca reporter, ai acces într-o televiziune numai în anumite zone. De câte ori nu ai vrut sa intri în platou, în studio, sã vezi cum se desfãºoarã un jurnal live sau sã te asezi pe scaunul de prezentator, sã vezi dacã esti telegenic? Numai nu þi se permite la serviciu. Sã vezi platoul, sã prezinþi din faþa prompterului, sã studiezi în detaliu o camera de studio, sã te pregãteºti bine ca sã ai o

ÎNTREBÃRI FRECVENTE
6. Cum mã înscriu? Este extrem de simplu. Ori accesezi pagina contact, secþiunea APLICÃ AICI, iar noi te vom contacta în cel mai scurt timp, ori vii la sediul nostru de luni pânã viner i,
ORDONANTA Nr. 129 din 31 august 2000 *** Republicata privind formarea profesionala a adultilor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30 septembrie 2002 *) Republicata în temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adul?ilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, dându-se textelor o noua numerotare. Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, si rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002. SI ORDONANTA Nr. 76 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 27 august 2004

î n t r e 12:00 si 20:00. Adresa o gãseºti mai sus. 7. Cum iau legãtura cu voi? Prin telefon la numarul: 0771SCOALA sau prin e-mail la adresa: office@ scoaladeteleviziune.ro 8. Primesc o diploma la final? Da, primeºti o diploma recunoscutã în lumea televiziunii ºi a radioului. Pânã la urmã, acestea sunt locurile unde ai nevoie de recunoaºtere. ªcoala de Televiziune, prin avocatul sãu, a depus dosarul de acreditare pentru diplome naþionale ºi la Ministerul Muncii. Numai ca operaþiunea este de duratã. Acum funcþionam legal conform urmatoarelor acte normative.

România, nu poate garanta locuri de munca. 4. Unde se afla sediul Şcolii de Televiziune? Adresa noastrã este ªoseaua Dudeºti-Pantelimon nr. 1-3, Sectorul 3, Bucureºti. Cladirea ªcolii se aflã chiar la ieºirea din staþia de metrou Republica, la intersecþia cu Bulevardul Basarabia.

cã toate acestea sunt tabu pentru tine. ªi aºa e firesc sã fie. Acolo intrã numai cei care au treabã. În schimb la ªcoala de Televiziune poþi face ceea ce

voce plãcutã ºi o dicþie perfectã. De asemenea, profesorii te învaþã cum sã-þi stapâneºti emoþiile ºi sã te pregãteºti pentru o transmisie live.

30

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

Corporaþia de Televiziune ºi Film este o companie Media Consulta International

31

POVEªTI DE SUCCES
ªcoala de Televiziune a reprezentat o etapã frumoasã ºi constructivã a vieþii mele. Deºi urmam cursurile Facultãþii de Jurnalism din Cluj Napoca, în fiecare weekend parcurgeam plinã de entuziasm drumul pânã la Bucureºti, fiind convinsã de fiecare datã, cã voi acumula cunoºtiinþe, ce-mi vor fi ajutor în cariera pe care mi-oy doresc în televiziune. Convingerea cã orice efort a meritat, a venit imediat dupã ce am avut ocazia sa cunosc vedetele de televiziune pe care le admiram ca simplu telespectator. Însã de data aceasta, le priveam in ochi ºi cãutam la fiecare în parte, caracteristici care s-ar potrivi imaginii mele de viitor om de televiziune. Mã bucur ca am avut ocazia sã-mi dezvolt aptitudinile într-un mediu profesionist, cu oameni remarcabili, care la rândul lor mi-au dat încredere în mine insãmi ºi m-au încurajat sã urmez cariera pe care mi-am ales-o. Având în vedere cã primul meu contact cu televiziunea s-a produs în urmã cu 3 ani la un post de televiziune local, formarea mea pe plan professional a culminat cu ajutorul echipei ªcolii de Televiziune. Profesionalismul ºi seriozitatea celor mai buni profesori in domeniu, aparatura performantã, studiourile special amenajate sunt reþeta succesului pentru oricine îºi doreºte sã-ºi facã o carierã în Televiziune. Toate acestea mi-au fost puse la dispoziþie cu generozitate pe timpul celor nouã luni ºi jumãtate pe care le-am petrecut ca student al ªcolii de Televiziune . A fost una dintre cele mai frumoase perioade. Fiecare om este într-o anumitã mãsurã introvertit. ªtiu asta, pentru ca asa eram ºi eu. ªi vã spun, nu este o calitate, ci un defect! Cei care m-au ajutat sã pãsesc încrezãtoare ºi dezinvoltã spre viitor au fost toþi cei de la ªcoala de Televiziune . ªi dacã mi-am dorit vreodata sã fiu vedetã, sã fiu prezentatoare tv, cântãreaþã sau reporter, ei s-au jucat cu mine ºi mi-au îndeplinit visul! ªi este fenomenal!! Vrei ºi tu sã iesi din anonimat într-o zi? ªtii ce ai de facut!!! Anca Orheian Cosmin Ştefanoaie Andreea Arcan Flavia Apostol ªcoala de Televiziune a însemnat foarte mult pentru mine. Un fãt are nevoie de 9 luni de sarcinã pentru a se dezvolta, la fel ºi noi, am avut nevoie tot de atâtea luni pentru a deveni oameni pe care televiziunile se pot baza în viitor. Am simþit o bucurie fãrã margini când am vizionat o emisiune prezentatã de mine, mi-a bãtut inima la maxim de fiecare datã când mi se numãra în cascã ºi trebuia sã încep sã prezint un jurnal, mi-am pus cu mândrie semnãtura pe un documentar realizat in totalitate de mine ºi am fost fericitã de fiecare datã când am învãþat ceea ce înseamnã televiziune de la adevãraþi profesioniºti în audiovizual. . ªcoala de Televiziune m-a fãcut sã fiu mai exigentã cu mine, m-a învãþat sã corectez pânã la ultima imperfecþiune ºi mai presus de orice m-a învãþat sa fiu corectã, precisã ºi tot ceea ce fac sã fie de calitate. Dacã ar fi sã mã întorc cu un an in urmã, aº bate la usa ªcolii de Televiziune cu mai multã convingere, dorinþã ºi încredere. Mãdãlina Muche Sfera jurnalisticã are multe unghere de cercetat, tocmai de aceea nu cred cã mã voi plictisi vreodatã. Am ales ºcoala aceasta, pentru cã vroiam sã aflu cât mai multe legate de ceea ce urmeazã sã constituie cariera mea. Mi-amintesc prima zi, ca ºi când ar fi fost ieri, când cu toþii a trebuit sa rãspundem la întrebarea ce ni se pãrea la momentul acela, cea mai grea, ºi anume: “ Care este motivul pentru care aþi venit la aceastã ºcoalã?”. Bineînþeles cã rãspunsul l-am descoperit pe parcurs, când am realizat cã televiziunea nu înseamnã doar citirea unui prompter, iar ceea ce se vede la televizor constituie munca unei echipe, nu doar a unui om. Am fost învãþaþi sã facem tot ce ne stã în putere pentru a ne îndeplini visele ºi pentru a ajunge sã ne vedem himera. Nu va fi o perioadã doar de zâmbete ºi voie bunã, vor fi momente când poate vã vor curge lacrimi ºi veþi dori sã omorâþi pe cineva. Dar dupã cum spune o zicala: “ panã la Dumnezeu te manâncã sfinþii”, aºadar va trebui sã parcurgeþi ºi drumuri în care sunt cratere, cu viteza melcului pentru a nu va accidenta. Veþi simþi cã uneori tot efortul pe care îl depuneþi este în zadar, dar cel mai important este sã nu va opriþi ºi odatã plecaþi la drum, sã priviþi doar înainte. Primul contact cu camera, va fi exact ca prima întâlnire cu persoana iubitã. Dar pentru cã ºcoala este pentru a te învãþa, nu pentru a merge acolo gata pregãtit, veþi da de oameni deschiºi, care treptat vã vor transforma din “ broscuþele” televiziunii, în “ prinþi ºi prinþese”.

Valentin Butnaru, prezentator, Realitatea TV: ”Un prezentator nu este un simplu cititor de prompter”
Am înþeles, în ªcoala de Televiziune, cã un prezentator de jurnal nu este un simplu cititor de pe prompter, ci trebuie sã cunoascã lucrurile despre care vorbeºte telespectatorilor. Numai aºa poate fi credibil. Încerc sã aplic noþiunile deprinse în ºcoalã ºi îmi dau seama, acum, prezentând zi de zi, cã am putut arde niºte etape cu ajutorul experienþei ºi trainingului dobândite în cadrul ªcolii de Televiziune. Simt ca rolul de prezentator de ºtiri mi se potriveºte foarte bine. Fac parte dintr-o echipã de profesioniºti redutabili de la care am multe de învãþat. Este o meserie în care trebuie sã înveþi ºi sã te perfecþionezi încontinuu.

Taxe ºi facilitãþi de plata:
Înscrierea la cursuri se face prin plata avansului de 150 euro +TVA(220Eur +TVA pt cursul de actorie ºi film)

Cum te înscrii?
contacteazã-ne 0771 SCOALA 031.437.88.37 www.scoaladeteleviziune.ro ªos. Dudeºti-Pantelimon nr. 1-3
(Staþia de metrou REPUBLICA)

În perioada august 15 august - 1 octombrie. Plata poate fi eºalonatã în 9 rate lunare egale. 10% discount pentru cei care plãtesc integral toatã suma 5% discount pentru cei care plãtesc in douã rate (august/septembrie 2011-ianuarie 2012) Finanþare studenþi prin BRD Group Societe Generale

Bucureºti, sector 3

Vlad Ionescu
Director General Înscrie-te 0771 SCOALA www.scoaladeteleviziune.ro

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->