.Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες από απόσταση. Ο μαγνήτης έλκει τους συνδετήρες με επαφή.

.

.

.

Τα υλικά αυτά ονομάζονται σιδηρομαγνητικά. τα οποία ονόμαζονται πόλοι του μαγνήτη.Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στα άκρα του. .Ο μανγήτης έλκει μόνο το ατσάλι και το σίδηρο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful