Proračunske tablice
Osnovno o Excelu Kretanje radnim listom i unos podataka

11.3.2011

predavač:

Osnovno o Excelu
• Proračunske tablice su tablice za unos i obradu numeričkih podataka na računalu • Podatci su prikazani tablično u redcima i stupcima

3

statističke i druge proračune. • Proračunske tablice koriste se za izradu: – – – – kalkulacija troškovnika obračuna prodaje financijskih i drugih izvještaja 4 . financijske.Osnovno o Excelu • podatcima možemo obavljati različite aritmetičke.

Osnovno o Excelu • Podatke iz tablice možemo prikazati grafički 5 .

org Calc 6 .Osnovno o Excelu • Postoji više programa za izradu proračunskih tablica • Najpoznatiji besplatni program je OpenOffice.org Calc i lokaliziran je na hrvatski jezik Prozor OpenOffice.

Osnovno o Excelu • Najpoznatiji komercijalni program je Microsoft Excel koji je sastavni dio uredskog paketa Microsoft Office • Mi demo objasniti Microsoft Office Excel 2007 hrvatsku inačicu 7 .

Osnovno o Excelu
• Otvaranjem Excela automatski se otvara nova radna knjiga pod nazivom Knjiga1 (Book1). • Dokument u Excelu naziva se radna knjiga i ima ekstenziju .xlsx (ranije inačice imale su ekstenziju .xls).

8

Dijelovi prozora Excela 2007

9

Dijelovi prozora Excela 2007
• Naslovna traka (Title Bar) – nalazi se na vrhu prozora s natpisom Knjiga1 – Microsoft Excel.

10

Dijelovi prozora Excela 2007 • Gumb Office (Office Button) – klikom na gumb otvara se izbornik s naredbama za rad s datotekama 11 .

Dijelovi prozora Excela 2007 • Alatna traka za brzi pristup (Quick Access Toolbar) – sadrži gumbe za brzo pokretanje naredbi • Na alatnu traku dodajemo gumbe za naredbe koje često koristimo 12 .

Dijelovi prozora Excela 2007 • Vrpca (Ribbon) – sadrži kartice (Tabs) s naredbama namijenjenim izvođenju određenih aktivnosti • Kartice zamjenjuju izbornike iz ranijih inačica programa (Excel 97 – 2003). 13 .

Dijelovi prozora Excela 2007 • Naredbe na karticama organizirane su u grupe (group) prema srodnosti zadataka Grupa Pokretač dijaloškog okvira • U pojedinim grupama nalazi se Pokretač dijaloškog okvira (Dialog Box Launcher) koji otvara pripadajudi dijaloški okvir 14 .

Dijelovi prozora Excela 2007 • Okvir naziva (Name box) – sadrži adresu aktivne delije ili broj redaka i stupaca prilikom označavanja delija Okvir naziva 15 .

brojevi ili formula Traka formule 16 .Dijelovi prozora Excela 2007 • Traka formule (Formula bar) – sadrži gumb Umetni funkciju (Insert function) i prostor u kojem se vidi sadržaj označene (aktivne) delije – tekst.

Dijelovi prozora Excela 2007 • Prilikom unosa sadržaja u deliju uz gumb Umetni funkciju pojavljuju se gumbi Unos (Enter) i Odustani (Cancel) Odustani Unos 17 .

Dijelovi prozora Excela 2007 • Radni list (Sheet) – sadrži polja poredana u retke i stupce • Sjecište retka i stupca naziva se delija (Cell). Ćelija 18 .

048.576 redaka označenih brojevima Ćelija 19 .384 stupaca označenih slovima A – XFD • 1.Dijelovi prozora Excela 2007 • Radni list ima: • 16.

radnog lista 20 .Dijelovi prozora Excela 2007 • Radna knjiga ima tri radna lista • Na drugi radni list prelazimo klikom na karticu s njegovim imenom Kartica 2.

Dijelovi prozora Excela 2007 • Statusna traka (Status bar) ili traka stanja – nalazi se na dnu prozora i daje obavijest da je Excel spreman za rad • Kod upisivanja sadržaja u deliju pojavi se natpis „unos“ 21 .

na statusnoj traci prikazan je zbroj i prosjek brojeva u označenim delijama • Na desnoj strani statusne trake nalaze se gumbi za različit prikaz tablice na zaslonu i gumbi za zumiranje 22 .Dijelovi prozora Excela 2007 • Kad označimo više delija.

23 .Zatvaranje Excela • Da bismo zatvorili Excel. kliknemo na gumb Office → Izađi iz programa Excel (Exit Excel).

Otvaranje i spremanje dokumenta • Vježba 1 • Otvorite novi dokument u Excelu • Nazovite ga svojim imenom i spremite na USB memoriju 24 .

u deliju D4 25 . označena je delija A1 • Za premještanje u drugu deliju dovoljno je kliknuti mišem u nju. npr.Kretanje radnim listom • Kad otvorimo novu radnu knjigu.

Kretanje radnim listom • Za premještanje u susjednu deliju koristimo: Tipke sa strjelicama Tipku Enter (u deliju ispod) Tipke Shift+Enter (u deliju iznad) Tipku tabulatora – Tab (deliju udesno) Tipke Shift+Tab (deliju ulijevo) 26 .

odnosno posljednju deliju u retku – Page Up – jedan zaslon gore – Page Down .jedan zaslon dolje • Okomiti i vodoravni klizač 27 . odnosno posljednju (↓) deliju u stupcu – Ctrl + strjelica (←.) – za pomicanje u prvu (↑).Kretanje radnim listom • Za kretanje po radnom listu koristimo tipke: – Ctrl + strjelica (↑.→) – u prvu.↓.

Unos podataka • Podatak se unosi u aktivnu (označenu) deliju čija je adresa u Okviru naziva • Podatak može biti: – – – – tekst broj datum formula ili funkcija 28 .

Unos podataka • Podatak unosimo tako da – označimo deliju – upišemo podatak (vidi se i na traci formule) – potvrdimo unos u deliju (gumb Unos ili tipka Enter) • Ako upisani podatak ne želimo unijeti. pritisnemo Unos Odustani Esc ili kliknemo na Odustani (Cancel) 29 .

Unos podataka • Vježba 2 • Unesi podatke: 30 .

Unos podataka • Za brisanje sadržaja delije označimo deliju i pritisnemo Delete • Poravnanje sadržaja u deliji: – Tekst – uz lijevi rub – Brojevi – uz desni rub – Datumi – uz desni rub 31 .

a zatim na način kako želimo puniti ćeliju 32 .Unos podataka • Za lomljenje teksta u deliji (ispis u više redaka) koristimo tipke Alt+Enter • U ćeliju možemo unijeti podatak iz susjedne ćelije klikom na gumb Ispuna (kartica Polazno. grupa Uređivanje).

– prethodno pripremljenim nizovima podataka. – nizovima datuma.Popuna delija • Delije se mogu popunjavati korištenjem oznake popune: – istim sadržajem. 33 . – brojčanim (numeričkim) nizovima.

34 . Paste) može se kopirati i korištenjem oznake popune.Popunjavanje istim sadržajem • Osim što se sadržaj može kopirati na uobičajeni način (Copy.

Popunjavanje istim sadržajem • Kopira se korištenjem oznake popune: – u početnu deliju niza unijeti sadržaj kojim se želi puniti niz. – povudi mišem prema dolje ili desno. – postaviti pokazivač na donji desni kut delije u koju je unesen sadržaj (pokazivač se pretvara u križid). 35 .

36 . • U deliju A15 upisati tekst: popunjavanje • Tekst kopirati korištenjem oznake popune u delije od A15 do A25. • Postaviti se na List3.Popunjavanje Vježba 3.

korak promjene -10 37 . korak promjene 1 padajući. rastući. • Niz može biti korak promjene 28 rastudi ili padajudi. rastući. • Korak promjene između članova niza može biti proizvoljan.Popunjavanje delija • Uzastopne se delije mogu popuniti brojčanim (numeričkim) nizom.

38 . to su prva i druga vrijednost niza (na osnovu njih se računa korak promjene niza).Popunjavanje delija • Uzastopne se delije popunjavaju brojčanim nizom : – u dvije susjedne delije unijeti brojčane podatke.

Popunjavanje delija – označiti obje delije. 39 . – postaviti se na donji desni kut označenih delija (pokazivač se pretvara u križid). – povudi mišem prema dolje ili desno.

počinje brojem -10. počinje brojem 1000. • Od delije E15 do delije E25 unijeti brojčani niz koji je padajudi. 40 . • Od delije C15 do delije C25 unijeti brojčani niz koji je rastudi. sa korakom promjene 5. sa korakom promjene 50.Popunjavanje Vježba 4.

Popunjavanje brojčanim nizom • Rješenje zadatka: 41 .

• Korisnik može rabiti postojede pripremljene nizove ili izraditi vlastite.Popunjavanje članovima pohranjenog niza podataka • Excel "pamti" određene nizove podataka i "prepoznaje" svaku riječ koja se nalazi u nekom od pohranjenih nizova. 42 .

• Za uvid u pohranjene nizove treba birati: – gumb Office → Mogudnosti programa Excel (Excel Options) → Uredi prilagođene popise (Edit Custom Lists). 43 .Popunjavanje članovima pohranjenog niza podataka • Postojedi pohranjeni su nizovi čiji su članovi: – nazivi dana u tjednu i nazivi mjeseca u godini i to u punom obliku naziva i u obliku skradenica naziva.

Popunjavanje članovima pohranjenog niza podataka pohranjeni nizovi 44 .

– postaviti se na donji desni kut delije u koju je unesen sadržaj (pokazivač se pretvara u križid). – povudi mišem prema dolje ili desno.Popunjavanje članovima pohranjenog niza podataka • Uzastopne se delije popunjavaju članovima pohranjenog niza: – u početnu deliju unijeti onaj član pohranjenog niza kojim korisnik želi započeti niz. 45 .

Početi od pon. 46 . Početi od svibnja.Popunjavanje članovima pohranjenog niza podataka Vježba 4. • Od delije G15 do delije G25 unijeti niz naziva mjeseci. • Od delije I15 do delije I25 unijeti niz skradenih naziva dana u tjednu.

Popunjavanje članovima pohranjenog niza podataka • Rješenje zadatka: 47 .

potrebno ih je unositi na način koji Excel prepoznaje kao datum.Unos datuma • U radnu se tablicu mogu unositi i podaci koji prikazuju datum. • Da bi ti podaci bili zabilježeni točno. 48 .

potrebno je: – – – – Desni klik. 49 . Datum. Oblikuj delije. Broj.Unos datuma • Da bi se vidjeli oblici zapisa podataka koje Excel prepoznaje kao datum.

50 . a prikazuje se na način na koji je oblikovan prikaz delije.Unos datuma • Kod unosa podataka u obliku datuma. • Datum se sprema u obliku broja.1. Excel datum pretvara u broj koji pokazuje koliko je dana prošlo od 1.1900 pa do unesenog datuma. • Datum unesen na ispravan način poravnava se po desnome rubu delije.

Oblikuj delije. • Oblikovanje se zadaje: – – – – Desni klik. Datum. 51 .Unos datuma • Podatku unesenom u obliku datumu može se proizvoljno promijeniti oblik prikaza. Broj.

Unos datuma Vježba 5. • U deliju M15 unijeti datum svog rođenja. • Mijenjati razne oblike prikaza datuma. 52 . • U deliju K15 unijeti tekudi datum. • Postaviti se na List3.

Popunjavanje nizom datuma • Niz delija se može popunjavati nizom datuma ovako: – u početnu deliju unijeti željeni datum koji je početak niza. 53 .

Popunjavanje nizom datuma – postaviti pokazivač na donji desni kut delije u koju je unesen sadržaj (pokazivač se pretvara u križid). – povudi mišem prema dolje ili desno. 54 .

• Od delije K15 do delije K25 unijeti datumski niz. 55 .Popunjavanje nizom datuma Vježba 6.

mjesec. 56 . godina.Popunjavanje nizom datuma • Niz delija se može popunjavati nizom datuma kod koga je razlika između susjednih članova niza dan. radni dan. • Mogude je podesiti korak promjene različit od 1.

– Označiti raspon za popunu – Polazno – Ispuni – skup 57 .Popunjavanje nizom datuma • Za ispis niza datuma kod kojeg korak promjene nije jedan dan potrebno je: – u početnu deliju unijeti željeni datum koji je početak niza.

• Od delije M15 do delije M25 unijeti niz datuma kod koga je razlika između susjednih članova niza jedan mjesec. 58 . • Zatim od delije M15 pa do delije S15 unijeti niz datuma kod koga je razlika između susjednih članova niza dvije godine (dan i mjesec su isti).Popunjavanje nizom datuma Vježba 7.

Popunjavanje nizom datuma • Rješenje zadatka: 59 .

Ispravljanje unosa • Brisanje sadržaja delije – označimo deliju i pritisnemo tipku Delete – Ako pritisnemo tipku Backspace. točka unosa ostaje u označenoj deliji • Ispravak sadržaja delije – Označimo deliju i upišemo novi sadržaj (novi sadržaj zamijeni prethodni) – Dva puta kliknemo u ćeliju kako bi se u njoj pojavila točka unosa i napravimo potrebnu izmjenu 60 .

61 .Što smo naučili? • Što su proračunske tablice i za što ih koristimo? • Kako su podatci prikazani u tablicama? • Što možemo raditi s podatcima u proračunskim tablicama? • Nabroji dva programa za izradu proračunskih tablica.

• Što je vrpca (Ribbon). a što kartica (Tab)? • Što je delija? • Koliko radnih listova sadrži radna knjiga? 62 .Što smo naučili? • Kako se zove dokument (datoteka) napravljen u Excelu? • Koji nastavak ima Excel datoteka? • Objasni razliku između radne knjige i radnog lista.

Što smo naučili? • Nabroji na koje se načine možemo premjestiti u susjednu deliju. • U koju nas deliju pomiču tipke Ctrl+→? • U koju nas deliju pomiču tipke Shift+Enter? • Kakve podatke možemo unositi u delije? • Kako potvrđujemo unos u deliju? • Kako možemo sadržaj delije ispisati u više redaka? 63 .

64 .Što smo naučili? • • • • • Za što koristimo tipke Alt+Enter? Što je automatska ispuna? Kako koristimo automatsku ispunu? Što su prilagođeni popisi i za što ih koristimo? Kako brišemo sadržaj delije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful