Scanning and TEX porting by c Paolo Caressa.

NB: Questo testo pu` essere riprodotto anche parzialmente e distribuito purch´ non a fini di lucro, e o e l’autore non si assume nessuna responsabilit` relativa all’utilizzo del materiale ivi contenuto. This text can be reproduced even partially and distributed a for all nonprofit purposes, and the author does not accept any responsibility or liability about the usage of the contents of these pages.

D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA
SUPERFICIES CURVAS
Auctore Carolo Friderico Gauss Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. VI . G OTTINGAE MDCCCXXVIII .

1. Disquisitiones, in quibus de directionibus variarum rectarum in spazio agitur, plerumque ad maius perspicuitatis et simplicitatis fastigium evehuntur, in auxilium vocando superficiem sphaericam radio = 1 circa centrum arbitrarium descriptam, cuius singula puncta repraesentare censebuntur directiones rectarum radiis ad illa terminatis parallelarum. Dum situs omnium punctorum in spatio per tres coordinatas determinatur, puta per distantias a tribus planis fixis inter se normalibus, ante omnia consideranda veniunt directiones axium his plains normalium: puncta superficiei sphaericae, quae has directiones axium rapraesentant, per (1), (2), (3) denotabimus; mutua igitur horum distantia erit quadrans. Ceterum axium directiones versus eas partes acceptas supponemus, versus quas coordinatae respondentes crescunt. 2. Haud inutile erit, quasdam propositiones, quae in huiusmodi quaestionibus usum frequentem offerunt, hic in conspectum producere. I. Angulus inter duas rectas se secantes mensuratur per arcum inter puncta, quae in superficie sphaerica illarum directionibus respondent. II. Situs cuiuslibet plani repraesentari potest per circulum maximum in superficie sphaerica, cuius planum illi est parallelum.

2

C ARL F RIEDRICH G AUSS

III. Angulus inter duo plana aequalis est angulo sphaerico inter circulos maximos illa rapraesentantes, et proin etiam per arcum inter horum circulorum maximorum polos interceptum mensurantur. Et perinde inclinatio rectae ad planum mensuratur per arcum, a puncto, quod respondet directioni rectae, ad circulum maximum, qui plani situm rapraesentat, normaliter ductum. IV. Denotantibus x, y, z; x′ , y ′ , z ′ coordinatas duorum punctorum, r eorundem distantiam, atque L punctum, quod in superficie sphaerica rapraesentat directionem rectae a puncto priore ad posterius ductae, erit x′ = x + cos(1)L, y ′ = y + cos(2)L, z ′ = z + cos(3)L

V. Hinc facile sequitur, haberi generaliter cos(1)L2 + cos(2)L2 + cos(3)L2 = 1 nec non, denotante L′ quodcunque aliud punctum superficiei sphaericae, esse cos(1)L. cos(1)L′ + cos(2)L. cos(2)L′ + cos(3)L. cos(3)L′ = cos LL′ VI. T HEOREMA . Denotantibus L, L′ , L′′ , L′′′ quatuor puncta in superficie sphaerae, atque A angulum, quem arcus LL′ , L′′ L′′′ in puncto concursus sui formant, erit cos LL′′ . cos L′ L′′′ − cos LL′′′ . cos L′ L′′′ = sin LL′ . sin L′′ L′′′ . cos A Dem. Denotet litera A insuper punctum concursus ipsum, statuaturque AL = t, Habimus itaque: cos LL′′ cos L′ L′′′ cos LL′′′ cos L′ L′′ et proin cos LL′′ . cos L′ L′′′ − cos LL′′′ . cos L′ L′′ = cos A(cos t cos t′′ sin t′ sin t′′′ + cos t′ cos t′′′ sin t sin t′′ − cos t cos t′′′ sin t′ sin t′′ − cos t′ cos t′′ sin t sin t′′′ ) = cos A(cos t sin t′ − sin t cos t′ )(cos t′′ sin t′′′ − sin t′′ cos t′′′ ) = cos A. sin(t − t). sin(t′′′ − t′′ ) = cos A. sin LL′ . sin L′′ L′′′ = cos t cos t′′ + sin t sin t′′ cos A = cos t′ cos t′′′ + sin t′ sin t′′′ cos A = cos t cos t′′′ + sin t sin t′′′ cos A = cos t′ cos t′′ + sin t′ sin t′′ cos A AL′ = t′ , AL′′ = t′′ , AL′′′ = t′′′

D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS

3

Ceterum quum inde a puncto A bini rami utriusque circuli maximi proficiscantur, duo quidem ibi anguli formantur, quorum alter alterius complementum ad 180◦ : sed analysis nostra monstrat, eos ramos adoptandos esse, quorum directiones cum sensu progressionis a puncto L ad L′ , et a puncto L′′ ad L′′′ consentiunt: quibus intellectis simul patet, quum circuli maximi duobis punctis concurrant, arbitrarium esse, utrum eligatur. Loco anguli A etiam arcus inter polos circolorum maximorum, quorum partes sunt arcus LL′ , L′′ L′′′ , adhiberi potest: manifesto iacent, puta vel uterque polus ad dextram iacens, dum a L versus L′ atque av L′′ versus L′′′ procedimus, vel uterque ad laevam. VII. Sint L, L′ , L′′ tria puncta in superficie sphaerica, statuamusque brevitatis caussa cos(1)L = x, cos(1)L′ = x′ , cos(1)L′′ = x′′ , nec non xy ′ z ′′ + x′ y ′′ z + x′′ yz ′ − xy ′′ z ′ − x′ yz ′′ − x′′ y ′ z = ∆ Designet λ polum circuli maximi, cuius pars est arcus LL′ , et quidem eum, qui respectu huius arcus similiter iacet, ac punctum (1) respectu arcus (2)(3). Tunc erit, ex theoremate praecedente, yz ′ − y ′ z = cos(1)λ. sin(2)(2). sin LL′ , sive, propter (2)(3) = 90◦ , yz ′ − y ′ z = cos(1)λ. sin LL′ , et perinde zx′ − z ′ x = cos(2)λ. sin LL′ xy ′ − x′ y = cos(1)λ. sin LL′ Multiplicando has aequationes resp. per x′′ , y ′′ , z ′′ et addendo, obtinemus adiumento theorematis secundi in V prolati. ∆ = cos λL′′ . sin LL′ Iam tres casus sunt distinguendi. Primo, quoties L′′ iacet in eodem circulo maximo, cuius pars est arcus LL′ , erit λL′′ = 90◦ , adeoque ∆ = 0. Quoties vero L′′ iacet extra circulum illum maximum, aderit casus secundus, si est ab eadem parte, a qua est λ, tertius, si ab opposita: in his casibus puncta L, L′ , L′′ formabunt triangulum sphaericum, et quidem iacebunt in casu secundo eodem ordine quo puncta (1), (2), (3), in casu tertio vero ordine opposito. Denotando angulos illius trianguli simpliciter per L, L′ , L′′ , atque perpendiculum in superficie sphaerica a puncto L′′ ad latus LL′ ductum per p, erit sin p = sin L. sin LL′′ = sin L′ . sin L′ L′′ , atque λL′′ = 90◦ ∓ p cos(2)L = y, cos(2)L′ = y ′ , cos(2)L′′ = y ′′ , cos(3)L = z cos(3)L′ = z ′ cos(3)L′′ = z ′′

X cos(1)λ + Y cos(2)λ + Z cos(3)λ = 0 E combinatione harum aequationum derivamus X dx + Y dy + Z d s = 0 dy = ds. uti e. evenit in cuspide coni. vel ad tales superficiei partes. ±∆ exhibere sextuplum soliditatis pyramidis inter puncta L. z. cos(3)λ . si directiones omnium rectarum ab A ad omnia puncta superficiei ad A infinite parum distantia ductarum infinite parum ab uno eodemque plano per A transiente deflenctuntur: hoc planum superficiem curvam in puncto A tangere dicitur. 4. z + dz coordinatae alius puncti in superficie curva A′ . L′ . et ad indeterminata perducere debere. Sint porro x + dx. x′′ . ds ipsium distantia infinite parva ab A. cos(1)λ. cos(2)λ. continuitas curvaturae hic interrumpitur. et. quae positioni plani tangentis determinandae inserviunt. cos(3)L = Z coordinatas puncti A per x. in quibus continuitas curvaturae interrumpitur. pro puncits singularibus. Disquisitiones praesentes ad tales superficies curvas. sin LL′′ . quum esse debeat λL = 90◦ . sin LL′′ = sin L′ . y ′ . denique λ punctum superficiei sphaericae repraesentans directionem elementi AA′ . sin LL′ . atque statuemus cos(1)L = X. Superficies curva apud punctum A in ipsa situm curvatura continua gaudere dicitur. x′ . 3. sin L′ L′′ Ceterum manifesto casus primus in secundo vel tertio comprehendi censeri potest. z ′ . Quodsi hiuc conditioni in aliquo puncto satisfieri nequit.g. Erit itaque d x = ds. sin L′ L′′ = sin L′′ . d z = ds. nulloque negotio perspicitur. z denotamus. eandem 1 expressionem ± 6 ∆ generaliter exprimere soliditatem cuiusvis pyramidis inter initium coordinatarum atque puncta quorum coordinatae sunt x. vim suam perdere. restringentur. contentae. z ′′ . cos(2)L = Y. Situs plani tangentis commodissime e situ rectae ipsi in puncto A normalis cognoscitur. quae etiam ipsi superficiei curvae normalis dicitur. y. inferiori pro tertio. Denique hinc facillime colligitur. y ′′ . methodos. y. in quibus continuitas curvaturae nullibi interrumpitur. Hic tantummodo observamus. sin LL′ . Directionem huius normalis punctum L in superficie sphaerae auxiliaris repraesentabimus. y + d y. Hinc itaque colligimus ±∆ = sin L.4 C ARL F RIEDRICH G AUSS valente signo superiori pro casu secundo. L′′ atque centrum sphaerae formatae.

a′ X + b′ Y + c′ Z = 0 unde colligimus. facile perspiciemus. Z proportionales esse debere ipsis P . R et proin. Sit differentiale completum functionis W dW = P d x + Qd y + R dz eritque in superficie curva P dx + Qdy + R dz = 0 et proin P cos(1)λ + Q cos(2)λ + R cos(3)λ = 0 Quum haec aequatio. valere debat pro directionibus omnium elementorum d s in superficie curva. (P P +QQ+RR) Z= √ −R (P P +QQ+RR) Methodus secunda sistit coordinatas in forma functionum duarum variabilium p. q. quum fiat XX + Y Y + ZZ = 1 erit vel X= vel X= P . Z proportionales esse debere quantitatibus bc′ − cb′ . y. Methodus prima utitur aequatione inter coordinatas x. ubi W erit functio indeterminatarum x. Supponamus per differentiationem harum functionum prodire d x = ad p + a′ dq dy = b dp + b′ dq d z = c dp + c′ d q quibus valoribus in formula supra data substitutis. manifesto esse debebit aX + bY + cZ = 0. √ (P P +QQ+RR) Y = √ Q . Q. X. X. perinde ut ea quam supra stabilivimus.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 5 Duae habentur methodi generales ad exhibendam indolem superficiei curvae. ca′ − ac′ . √ (P P +QQ+RR) Y = √ −Q . ab′ − ba′ . Y . d q. Y . y. x quam reductam esse supponemus ad formam W = 0. obtinemus (aX + bY + cZ)dp + (a′ X + b′ Y + c′ Z)d q = 0 Quum haec aequatio locum habere debeat independenter a valoribus differentialium d p. z. (P P +QQ+RR) Z= √ R (P P +QQ+RR) −P .

Scilicet quoties tres lineae. √ (1+tt+uu) −t . Quodsi hic statuitur d z = t dx + u dy erit vel X= vel X= t . q constans. alterum. utrum per superficiem integram eadem regula respectu signi ipsius W valeat. (1+tt+uu) Z= Z= √ −1 (1+tt+uu) √ u . 2 (VII) evoluti. ∆ cb′ −bc′ . E theoremate illo vero facile colligitur. √ (1+tt+uu) Y = Y = √ −u . nisi casus specialis vel methodi primae. alteramque exteriorem alteram interiorem vocare placet.g. R valores finitos habent. Quosi duas plagas. Q. ∆ Z= Z= ab′ −ba′ ∆ ba′ −ab′ ∆ His duabus methodis generalibus accredir tertia. superficiei contiguas. (1+tt+uu) √ 1 (1+tt+uu) 5. alterum. z exhibetur in forma functionis reliquarum x. etiam utrique normali suam solutionem rite tribuere licebit adiumento theorematis in art. Duae solutiones in art. y: haec methodus manifesto nihil aliud est. nec simul omnes tres evanescunt. in quibus valor ipsius W fit negativus. utram solutionem adoptare oporteat.6 C ARL F RIEDRICH G AUSS Statuendo itaque brevitatis caussa ) √( ′ (bc − cb′ )2 + (ca′ − ac′ )2 + (ab′ − ba′ )2 = ∆ erit vel X= vel X= bc′ −cb′ . ubi una coordinatarum e. Si methodum secundam sequimur. an pro diversis partibus diversae: quamdiu co¨ fficiene tes P . In methodo prima tale criterium petendum erit a signo valoris quantitatis W. inventae manifesto ad puncta superficiei sphaericae opposita. pro quo q variabilis. praec. vel secundae. normalisque extrorsum ducta concipiatur. ab iis dirimet. sive ad directiones oppositas referuntur. si W valorem positivum obtineat versus plagam exteriorem. p constans: situs mutuus harum linearum respectu plagae exterioris decidere debet. in superficie curva duo systemata linearum curvarum concipere possumus. in quibus W valorem positivum obtinet. ∆ Y = Y = ca′ −ac′ . quum normalem ad utramvis plagam superficiei curvae ducere liceat. solutionem priorem adoptandam esse. simulatque criterium stabilitum est ad plagam alteram ab altera distinguendam. ∆ ac′ −ca′ . pro quo p est variabilis. puta . Scilicet generaliter loquendo superficies curva eas spatii partes. Ceterum in quovis casu facile diiudicabitur. lex continuitatis vicissitudinem vetabit. inter se distinguere. quod cum rei natura quadrat.

puta ubi imago lineae ad dextram iacentis ipsa est ad dextram. In casu priore. sancietur. ita etiam quaevis linea. neque dictio interpretationi erroneae obnoxia? Situs figurae in superficie sphaerica vel similis esse potest sutui figurae respondentis in superficie curva. si tum e tribus lineis illis. ramus posterioris systematis a puncto A egrediens crescente q. tertia sursum directa concipi potest). manentibus x et y invariatis. Hos duos casus per signum mensurae curvaturae vel positivum vel . dum curvatura integra elementi superficialis puncto adiacentis per aream ipsius elementi dividitur. solution prima adoptari debet. y. (e. imprimis prospiciendum esse duximus. Sicuti. atque normalis versus plagam exteriorem ducta similiter iacent. curvatura integra autem amplitudo. in posteriore secunda. tum et tribus his. quaetenus abstrahendo a relationibus quantitativis solum situm contemplamur. quam nos mensuram curvaturae vocabimus: haec posterior ad punctum superficiei refertur. ubi contratium valet. utrum. pro normali extrorsum directa. alterum. y. dum z incrementum positivum accipit. z. In methodo tertia dispiciendum est.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 7 ramus lineae prioris systematis a puncto A proficiscens crescente p. quapropter haud congruum putavimus. cuius puncto determinato prioris superficiei respondet punctum determinatum in posteriore. quae per aream figurae illi in superficie sphaerica respondentem exprimetur. quarum altera quasi imago alterius erit. Sed quidni in verbis faciles esse liceret. z resp. Momentum primum basis erit quarundam notionum. Utilitas harum innovationum per ea. Scilicet cuilibet parti superficiei curvae limitibus determinatis cinctae curvaturam totalem seu integram adscribemus. quoties autem situs mutuus trium linearum oppositus est situi mutuo axium ipsarum x. 6. vel oppositus (inversus). axes ipsarum x. quas in doctrinam de superficiebus curvis recipere utile videtur. inde ab origine abscissarum. per translatam directionem normalis in superficiem curvam ad superficiem sphaerae. duo momenta sunt respicienda. ut omnis ambiguitas arceatur. et proin indicat rationem arearum infinite parvarum in superficie curva et in superficie sphaerica sibi mutuo respondentium. quatenus sola quantitas consideratur. solutio secunda valebit. solutio prima valet. In comparatione duarum figurarum hoc modo sibi mutuo correspondentium. alterum. abunde. casus prior locum habet. Quod vero attinet ad terminologiam. analogiam terminologiae in doctrina de lineis curvis planis vulgo receptam (etsi non omnibus probatam) stricte sequi.g. secundum quam mensura curvaturae simpliciter audire debuisset curvatura. Ab hac curvatura integra probe distinguenda est curvatura quasi specifica. dummodo res non sint inanes. ubi binae lineae in superficie curva ab eodem puncto directionibus inaequalibus sed non oppositis proficiscentes repraesentantur in superficie sphaerica per lineas similiter iacentes. casus posterior. transitus fiat versus plagam exteriorem an interiorem. ut speramus. et denotabit quotientem qui oritur. ut. prima sinistrorsum. vel quaevis figura in illa repraesentabitur per lineam vel figuram correspondentem in hac. quae in posterum a nobis explicabuntur. secunda dextrorsum.

quae singulae per se spectatae conditioni illi satisfaciant. Sed manifesto haec distinctio eatenus tantum locum habere potest. Simplicissimum erit in tali casu. Attamen si argumentum omni generalitate amplecti suscipimus. si in superficie curva tum figura ad plagam oppositam transfertur. tum normalis. Attamen uberiorem huius argumenti de figuris generalissime concepris expositionem ad aliam occasionem nobis reservare debemus. quatenus in utraque superficie plagam determinatam eligimus. figuram in superficie curva in partes tales divisam concipere. Quea si se ipsam nullibi intersecat. definition ulteriore explicatione non indiget. semper valorem iustum curvaturae integrae exhibebit. adhibebimus: in superficie curva etiam plaga exterior sive quae tamquam exterior consideratur. quaedam dilucidationes requiruntur. Investigemus iam formulam ad exprimendam mensuram curvaturae pro quovis puncto superficiei curvae. y. quasdam partes figurae in superficie sphaerica bis vel pluries in computum ducere. et cuius area. prout respectu peripheriae suae similiter iacet ut figura in superficie curva respectu suae. rite intellecta. exhibebit figuram complicatam. positive vel negative accipienda. praecipua huius rei momenta ad sequentia redeunt. haecque area. unde. k mensuram curvaturae in quovis puncto. exhibebit posterioris curvaturam integram. dummodo ipsius imago semper in eadem plaga superficiei sphaericae depingatur. quod pro situ figurae infinite parvae mensurae curvaturae adscribimus. et perinde. ac figuris absque nodis. In sphaera auxiliari sempre plagam exteriorem. manifesto enim respectu similitudinis figurarum nihil mutatur. Quod vero attinet ad repraesentationem geometricam huius integralis. erit Z d σ area proiectonis ad idem . vel potius plaga eadem. Quoties autem conditio ista locum non habet. quarum altera respondebit figurae in superficie curva. denotante d σ elementum areae figurae. a qua normalis erecta concipitur. 3) semper respondebit in superficie sphaerica linea in se ipsam rediens. vel inverse. ac denique figurae toti adscribere curvaturam integram ortam per additionem curvaturarum integrarum. Z dσ erit area proiectionis huius elementi in planum coordinatarum x. 7. etiam ad curvaturam integram figurae finitae in superficie curva extendimus. Quamdiu figura in superficie curva ira comparata est. ut singulis punctis intra ipsam puncta diversa in superficie sphaerica respondeant. vel accumulatio vel destructio oriri poterit. quantitate per aream figurae in superficie sphaerica respondentis. ∫ quae singulis partibus respondent. si d Σ est area elementi respondentis in superficie sphaerica. Signum positivum vel negativum. adoptari potest. a centro aversam. singulis tribuere curvaturam suam integram. cui tamen area certa aeque legitime tribui potest. totam superficiem sphaericam in duas partes dirimet. Peripheriae figurae in superficie curva (sub restrictione art. Denotante d σ aream elementi huius superficiei. Quoties vero linea ista se ipsam semel vel pluries secat.8 C ARL F RIEDRICH G AUSS negativum distinguemus. quas hic breviter tantum attingemus. necesse erit. signo per situm determinatis. Generaliter itaque curvatura integra figurae est = k dσ. in qua figura concipi debet. pro situ simili vel opposito.

δx et quidem in forma positiva vel negativa. sun X. esse x. 4 consideratum.δX d x. Quocirca mensura curvaturae in hoc loco superficiei curvae erit k= d X. expressio praecedens transit in hanc k = ( d X )( d Y ) − ( d X )( d Y ) dx dy dy dx . y + δy Duplex area huius trianguli exprimetur per formulam dx. inter se tenent. a centro sphaerae inchoatae. X + d X. y + dy x + δx.δY − d Y.δy − dy. y x + d x. Perinde si coordinatae trium punctorum. unde erit d X = ( d X ) dx + ( d X ) dy dx dy δX = ( d X ) δx + ( d X ) δy dx dy dY = ( d Y ) dx + ( d Y ) d y dx dy δX = ( d Y ) δx + ( d Y ) δy dx dy Substitutis his valoribus. X + δX. supponamusque coordinatas trium punctorum. quea formant ipsius proiectionem.δx Quodsi iam supponimus. simulque eandem relationem quoad situm. habebuntur X et Y in forma functionum quantitatum x.δY − dY. y.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 9 planum: signum positivum vel negativum ipsius Z vero indicabit situm proiectionis similem vel oppositum situi elementi proiecti: manifesto itaque illae proiectiones eandem rationem quoad quantitatem.δy− d y. prout situs lateris a puncto primo ad tertium respectu lateris a puncto primo ad secundum similis vel oppositus est situi axis coordinatarum y respectu axis coordinatarum x. indolem superficiei curvae datam esse secundum modum terium in art. Consideremus iam elementum triangulare in superficie curva. ut elementa ipsa. quae formant proiectionem elementi respondentis in superficiei sphaerica. Y Y + dY Y + δY Duplex area huius proiectionis exprimetur per dX.δX de cuius expressionis signo eadem valent quae supra.

d y dz dy =u d dz d y2 atque insuper d dz d x2 = T. (1 + tt + uu)ZZ = 1 = Z 3 (−(1 + uu)T + tuU ) = Z 3 (−(1 + uu)U + tuV ) = Z 3 (tuT − (1 + tt)U ) = Z 3 (tuT − (1 + tt)V ) quibus valoribus in expressione praecedente substitutis. prodit k = Z 6 (T V − U U )(1 + tt + uu) = Z 4 (T V − U U ) = 8. u.10 Statuendo ut supra dz dx C ARL F RIEDRICH G AUSS = t. Quarum initium si insuper in puncto A ipso collocatur. atque hinc dX = −Z dt − t dZ dY = −Z du − u dZ (1+tt + uu)dZ + Z(t dt + ud u) = 0 sive d Z = −Z 3 (tdt + u du) dX = −Z 3 (1 + uu)dt + Z 3 tu du dY = +Z 3 tu dt − Z 3 (1 + tt)du adeoque dX dx dX dy dY dx dY dy d u = U d x + V dy Y = −uZ. manifesto expressio coordinatarum z adipiscitur formam talem z = 1 T 0 xx + U 0 xy + 1 V 0 yy + Ω 2 2 T V −U U (1+tt+uu)2 . = U. U evanescant. Per idoneam electionem initii et axium coordinatarum facile effici potest. Scilicet duae priores conditiones iam adimplentur. y adoptatur. =V sive dt = T d x + U d y. d dz d x. ut pro puncto determinato A valores quantitatum t. habemus ex formulis supra datis X = −tZ. si planum tangens in hoc puncto pro plano coordinatarum x.

si T et V signis oppositis gaudeant. denominator autem productum duorum radiorum curvaturae extremorum in sectionibus per plana normalia. alterum ad maximam concavitatem. Mensura curvaturae in quovis superficiei puncto aequalis est fractioni.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 11 ubi Ω erit ordinis altioris quam secundi. contra alterum ad maximam convexitatem. oriri curvam planam. Hae conclusiones omnia fere continent. mensuram curvaturae fieri positivam pro superficiebus concavo-concavis vel convexo-convexis (quod discrimen non est essentiale). Quoties itaque habetur T = V . in quibus mensura curvaturae ubique evanescit. versus quam coordinatae z sunt positivae. infra pluribus agetur. radii curvaturae in cunctis planis normalibus aequales erunt. quae oritur per sectionem superficiei curvae cum plano per axes ipsarum y. y angulo M tali ut habeatur 2U 0 tan 2M = T 0 −V 0 facile perspicitur. Si vero T et V sunt inaequales. Mutando dein situm axium ipsarum x. . y = r sin φ. Statuendo x = r cos φ. III. referri ad curvaturas extremas. Mensura curvaturae superficiei curvae in puncto A qutem nanciscitur expressionem simplicissimam k = T V .E ULER de curvatura superficierum curvarum primus docuit. 1 II. patet I. quae ill. manifestum est. cuious numerator unitas. prodituram esse aequationem huius formae z = 1 T xx + 1 V yy + Ω 2 2 quo pacto etiam tertiae conditioni satisfactum est. in earum confiniis mensura curvaturae evanescens esse debebit. in I et II consideratis. quum T cos φ2 +V sin φ2 pro quovis anguli φ cadat intra T et V . alterum ad minimam. z transeunte. unde habemus T HEOREMA . si sectio fiat per planum superficiei in A normale et cum axe ipsarum x angulum φ efficiens. signo positivo vel negativo indicante concavitatem vel convexitatem versus plagam eam. cuius radius curvaturae in puncto A fiat = T . Simili modo V erit in puncto A radius curvaturae curvae planae. Simul patet. si T et V eodem signo affectae sint. radios curvaturae in sectionibus principalibus. Si superficies constat e partibus utriusque generis. cuius radius curvaturae in puncto A sit = 1 T cos φ2 +V sin φ2 IV. fit z = 1 (T cos φ2 + V sin φ2 ) rr + Ω 2 unde colligitur. De indole superficierum curvarum talium. oriri curvam planam. Quibus ita factis. negativam vero pro concavoconvexis. Si superficies curva secetur plano ipsi normali et per axem coordinatarum x 1 transeunte. V. puta alterum ad curvaturam maximam.

si adhibere volumus modum primum indolem superficiei curvae exprimendi. omnium simplicissima est. Retinendo notationes art. 4 insuper statuemus: d dW = P ′. dydz d dW = Q′ . eliminata d z adiumento aequationis P dx + Qdy + R dz = 0. dxdz d dW d z2 d dW dxdy = R′ = R′′ ita ut fiat d P = P ′ dx + R′′ dy + Q′′ d z d Q = R′′ dx + Q′ dy + P ′′ d z dR = Q′′ d x + P ′′ dy + R′ d z Iam quum habeatur t = − P . . quippe quae quinque tantum elementa implicat. R3 dt = (−RRP ′ + 2P RQ′′ − P P R′ )dx + (P RP ′′ + QRQ′′ − P QR′ − RRR′′ )d y Prorsus simili modo obtinemus R3 dt = (−P RP ′′ + QRQ′′ − P QR′ − RRR′′ )dx + (−RRQ′ + 2QRP ′′ − QQR′ )d y Hinc itaque colligimus R3 T = −RRP ′ + 2P RQ′′ − P P R′ R3 U = P RP ′′ + QRQ′′ − P QR′ − RRR′′ R3 V = −RRQ′ + 2QRP ′′ − QQR′ Substituendo hos valores in formula art. ad magis complicatam. C ARL F RIEDRICH G AUSS Formula generalis pro mensura curvaturae in fine art. scilicet novem elementa involventem. deferimur. 7. d x2 d dW = P ′′ .12 9. d y2 d dW = Q′′ . invenimus per differentiationem R RR dt = −R dP + P dR = (P Q′′ − RP ′ )dx + (P P ′′ − RR′′ )dy + (P R′ − RQ′′ )dz sive. 7 proposita. obtinemus pro mensura curvaturae k expressionem symmetricam sequentem: (P P +QQ + RR)2 k = P P (Q′ R′ − P ′ P ′′ ) + QQ(P ′ R′ − Q′′ Q′′ ) + RR(P ′ Q′ − R′′ R′′ ) = +2QR(Q′′ R′′ − P ′ P ′′ ) + 2P R(P ′′ R′′ − Q′ Q′′ ) + 2P Q(P ′′ Q′′ − R′ R′′ ) 10.

Retinendo signa art. 4. obtinemus. d q = α′ . = β. sequimur. = β ′. hanc quoque elaborare. = γ′. superficierum curvarum exprimendi. d dx d q2 d dy d q2 d dz d q2 = α′′ = β ′′ = γ ′′ Praeterea brevitatis caussa faciemus bc′ − cb′ = A ca′ − ac′ = B ab′ − ba′ = C A Primo observamus. ex d x = adp + a′ dq. sive d z = − C dx − quatenus itaque z spectatur tamquam functio ipsarum x. indolem. d q d dz d p. u C 3 d t = (A d C − C d A )(b′ d x − a′ dy) + (C d A − A d C )(b d x − ady) dp dp dq dq C 3 du = (B d C − C d B )(b′ dx − a′ d y) + (C d B − B d C )(b dx − ady) dp dp dq dq Iam si in his formulis substituimus dA dp dA dq dB dp dB dq dC dp dC dQ = c′ β + bγ ′ − cβ ′ − b′ γ = c′ β ′ + bγ ′′ − cβ ′′ − b′ γ ′ = a′ γ + cα′ − aγ ′ − c′ α = a′ γ ′ + cα′′ − aγ ′′ − c′ α′ = b′ α + aβ ′ − bα′ − a′ β = b′ α′ + aβ ′′ − bα′′ − a′ β ′ . d q d dy d p. d dx d p.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 13 Formulam adhuc magis complicatam. d y = b d p + b′ dq. = γ. C dp = b′ dx − a′ d y C dq = −b dx + ady Hinc obtinemus differentialia completa ipsarum t. y fit dz dx dz dy A = t = −C B C dy. insuper statuemus d dx d p2 d dy d p2 d dz d p2 = α. puta e quindecim elementis conflatam. haberi Adx + B d y + C dz = 0. Magni tamen momenti est. si methodum generalem secundam. = u = −B C Porro deducimus.

.... quantitatibus T dx + U d y................ evolutione facta......... d u sic prodeuntium........... inveniemus.............. aequales esse debere.......... ........ independenter a differentialibus d x... U d x + V d y resp..................... .......... post quasdam transformationes satis obvias: αAb′ b + βBb′ b′ + γCb′ b′ − 2α′ Abb′ − 2β ′ Bbb′ − 2γ ′ Cbb′ + α′′ Abb + β ′′ Bbb + γ ′′ Cbb C 3 U = −αAa′ b′ − βBa′ b′ − γCa′ b′ + α′ A(ab′ + ba′ ) + β ′ B(ab′ + ba′ ) + γ ′ C(ab′ + ba′ ) − α′′ Aab − β ′′ Bab − γ ′′ Cab C 3 V = αAa′ a′ + βBa′ a′ + γCa′ a′ − 2α′ Aaa′ − 2β ′ Baa′ − 2γ ′ Caa′ + α′′ Aaa + β ′′ Baa + γ ′′ Caa C 3T = Si itaque brevitatis caussa statuimus Aα + Bβ + Cγ = D Aα′ + Bβ ′ + Cγ ′ = D′ Aα′′ + Bβ ′′ + Cγ ′′ = D′ fit C 3 T = Db′ b′ − 2D′ bb′ + D′′ bb C 3 U = −Da′ b′ + D′ (ab′ + ba′ ) − D′′ ab C 3 V = Da′ a − 2D′ aa′ + D′′ aa Hinc invenimus......... Formulae modo inventae iam aliam superstruemus......... quae inter fertilissima theoremata in doctrina de superficiebus curvis referenda est....... C 6 (T V − U U ) = (DD′′ − D′ D′ )(ab′ − ba′ )2 = (DD′′ − D′ D′ )CC et proin formulam pro mensura curvaturae k= DD′′ −D′ D′ (AA+BB+CC)2 ..14 C ARL F RIEDRICH G AUSS atque perpendimus.......... (1) (2) (3) 11............. valores differentialium d t.................. Introducamus sequentes .................... d y.

................................ γ ′′ et addendo obtinemus DD′ = (αα′′ +ββ ′′ +γγ ′′ )∆+m′′ (nF −mG)+n′′ (mF −nE).................D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS notationes: aa + bb + cc = E aa′ + bb′ + cc′ = F a′ a′ + b′ b′ + c′ c′ = G aα + bβ + cγ = m aα′ + bβ ′ + cγ ′ = m′ aα′′ + bβ ′′ + cγ ′′ = m′′ a′ α + b′ β + c′ γ = n a′ α ′ + b ′ β ′ + c ′ γ ′ = n ′ a′ α′′ + b′ β ′′ + c′ γ ′′ = n′′ AA + BB + CC = EG − F F = ∆ 15 ...... quod fit multiplicando illas per bc − cb′ ........ β ′ ....................... ............................ .... cB − bC........ 8.......(10) Si perinde tractamus aequationes 2.................. 7 quantitates β. et addendo: ita oritur (A(bc′ − cb′ ) + a(b′ C − c′ B) + a′ (cB − bC)) α = D(bc′ − cb′ ) + m(b′ C − c′ B) + n(cB − bC) quam aequationem facile transformamus in hanc: AD = α∆ + a(nF − mG) + a′ (mF − nE) Simili modo eliminatio quantitatum α... .......... b′ C − c′ B................... γ vel α............................... (4) (5) (6) (7) (8) (9) Eliminemus ex aequationibus 1... prodit AD′ = α′ ∆ + a(n′ F − m′ G) + a′ (m′ F − n′ E) BD′ = β ′ ∆ + b(n′ F − m′ G) + b′ (m′ F − n′ E) CD′ = γ ′ ∆ + c(n′ F − m′ G) + c′ (m′ F − n′ E) quibus aequationibus per α′ ................................................ 4.................................. 5................. β ex iisdem aequationibus suppeditat BD = β∆ + b(nF − mG) + b′ (mF − nE) CD = γ∆ + c(nF − mG) + c′ (mF − nE) Multiplicando has tres aequationes per α′′ ............... additio suppeditat: D′ D′ = (α′ α′ + β ′ β ′ + γ ′ γ ′ )∆ + m′ (n′ F − m′ G) + n′ (m′ F − n′ E) ..................... β ′ ?..... .......... .. γ ′ multiplicatis..................... γ...............

y. e solis quantitatibus E. dG dq = 2n′′ sive m= n= 1 dE . praec. F . q exhibeant. explicata. dG − 2 dE dF + dE dp dp dp dq dq ( ) dF − 2(EG − F F ) ddd E − 2 ddp. dE dq = 2m′ . dp 2 dq m′ n′ = = 1 2 1 2 dE . Quum indefinite habeatur d x2 + dy 2 + dz 2 = E dp2 + 2F dp. pervenimus ad formulam sequentem. d q + ddd G 2 2 q p 12. z tamquam functiones indeterminatarum p. Docet itaque analysis in art. eruta substituimus. dG dp = 2n′ . d q − 2 d p d q + d G dp ) ( + F dE . dF dp = m′ + n. dG − dE dG − 2 + dE dF + 4 dF dF − 2 dF dG dp dq dq dp dq dq dp dp dp dp ( ( )2 ) + G dE . dq + G dq 2 ) esse expressionem generalem elementi linearis in superficie curva. dq dG . dp m′′ = n′′ = dF 1 − 2 dG dq dp 1 dG 2 dq Porro facile confirmatur haberi αα′′ + ββ ′′ + γγ ′′ − α′ α′ − β ′ − β ′ − γ ′ γ ′ = = ′ ′ dn m′′ − ddn = dd p − ddm dq p q 1 dF − 2 ddd E + ddp. ad inveniendam mensuram curvaturae haud opus esse formulis finitis. G atque earum quotientibus differentialibus primi et secundi ordinis concinnatam: ( ( )2 ) 2 dE dG dF dG 4(EG − F F ) k = E d p . 2 dp dF − 1 dE . praec. d q + G dq 2 √ patet (E dp2 + 2F dp. sed sufficere expressionem generalem pro . dF dq = m′′ + n′ .16 C ARL F RIEDRICH G AUSS Combinatio huius aequationis cum aequatione (10) producit DD′′ − D′ D′ = (αα′′ + ββ ′′ + γγ ′′ − α′ α′ − β ′ β ′ − γ ′ γ ′ )∆ + E(n′ n′ − nn′′ ) + F (nm′′ − 2m′ n′ + mn′′ ) + G(m′ m′ − mm′′ ) Iam patet esse dE dp = 2m. d q − 1 ddd G q2 2 p2 Quodsi iam has expressiones diversas in formula pro mensura curvaturae in fine art. quae coordinatas x.

z determinato respondeat punctum determinatum superficiei posterioris. atque invariatae manent. exposuimusm. summopere digno. in quamcunque formam illa flectatur. ita ut cuivis puncto prioris superficiei per coordinatas x. in quam illa reducta concipitur. adeoque identice fieri E = E ′. flexile quidem. partim absolutae sunt. Scilicet quatenus superficies consideratur non tamquam limes solidi. Supponamus. sed tamquam solidum. quarum investigatio campum geometriae novum fertilemque aperit. F ′ . z ′ . G′ functiones ipsarum p. In hoc considerationis modo superficies plana . F = F ′. plerumque nostro saltem iudicio haud eo rigore qui desiderari posset demonstratur. coharent cum modo peculiari superficies considerandi. q. 13. talium superficierum mensuram curvaturae in quovis puncto fieri = 0. sed non extensibile. referendae sunt mensura curvaturae atque curvatura integra eo sensu. ubique erit ( )2 d dz d dz . de quibus in posterum agere nobis reservamus. quocirca. curvam seu planam. porro huc pertinet doctrina de lineis brevissimis. quod criterium. praec. Quae in art. z ′ quoque considerari possunt tamquam √ functiones indeterminatarum p. y ′ . At per ipsam notionem explicationis superficiei in superficiem patet.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 17 magnitudine cuiusvis elementi linearis. Manifesto quoque quaevis pars finita superficiei curvae post explicationem in aliam superficiem eandem curvaturam integram retinebit. d y2 − dd ddzy = 0 d x2 x. Theoria nostra sponte docet. Si superficies curva in quamcunque aliam superficiem explicatur. praec. ad quem geometrae hactenus investigationes suas restrinxerunt. quo hae expressiones a nobis accipiuntur. Manifesto itaque x′ . Casum specialem. d q + G′ dq 2 denotantibus etiam E ′ . sponte perducit ad egregium T HEOREMA . dudum quidem notum. y ′ . pluraque alia. unde pro elemento (dx′2 + d y ′2 + d z ′2 ) prodibit expressio talis ) √( ′ 2 E d p + 2F ′ dp. superficiem nostram curvam explicari posse in aliam superficiem. qualitates superficiei partim a forma pendent. cuius dimensio una pro evanescente habetur. qui a geometris diligenter excolatur. cuius coordinatae sint x′ . elementa at utraque superficie correspondentia necessario aequalia esse. y. mensura curvaturae in singulis punctis invariata manet. si earum indoles secundum modum tertium exprimitur. sistunt superficies in planum explicabiles. q. Progrediamur ad aliquot applicationes huius gravissimi theorematis. Ad has posteriores. G = G′ Formula itaque art.

d δy+ d z. denique sint ξ. d δy+ d z. Quatenus linea esse debet in superficie data.√δx+ d y. Z coordinatae puncti L respectu centri sphaerae. R proportionalia esse debere. δz. dy = η dr. ζ coordinatae puncti λ atque X. e. z singulis illius puncits respondentes exhibeantur in forma functionum unius variabilis. dz = ζ dr . q sistit. Longitudo talis lineae a puncto initiali arbitrario usque ad punctum. δy. δz satisfacere debent aequationi P dx + Qdy + R d z = 0. d √ dx ( d x2 + d y 2 + d z 2 ) + δy. cylindrica. Q.18 C ARL F RIEDRICH G AUSS atque superficies in planum explicabilis. Sed antequam hoc argumentum ulterius prosequamur. principia theoriae linearum brevissimarum in superficie curva data praemittere oportet. conica etc. d q + G d q 2 ). Y . etiam variationes δx. unde per principia nota facile colligitur. evanescere debere. + dw + dw dw Si supponimus. ita ut coordinatae singulorum punctorum accipiant variationes δx. y. cuius indoles exprimitur per aequationem P d x + Qdy + R dz = 0. tamquam essentialiter identicae spectantur. λ punctum in superficie sphaerica repraesentans directionem huius elementi. Indoles lineae curvae in spatio generaliter ita datur. cuius coordinatae sunt x. d δz d = ( d x2 + d y 2 + d z 2 ) quam expressionem in hanc formam transmutamus: ∫ ( d x. situm lineae curvae variationem infinite parvam pati. d dy √ ( d x2 + d y 2 + d z 2 ) + δz. y. Iam sit d r elementum lineae curvae. 14. quae nexum elementi cum duabus indeterminatis p. y d √( d x2 +ddzy2 + d z2 ) resp. d δz d ( d x2 + d y 2 + d z 2 ) − δx. quantitatibus P . ubi linea est brevissima inter puncta sua extrema. differentialia d √( d x2 +ddx 2 + d z2 ) . variatio totius longitudinis invenitur ∫ d x. ut coordinatae x. quae hic sub signo integrali sunt. y d √( d x2 +ddy 2 + d z2 ) . exprimitur per integrale ∫ √ (( d x )2 ( d y )2 ( d z )2 ) d w. constat ea.√δx+ d y. quam per w denotabimus. modusque genuinus √ indolem superficiei ita consideratae generaliter exprimendi semper innititur formulae (E dp2 + 2F dp.d √ dz ( d x2 + d y 2 + d z 2 ) ) In casu eo. g. η. L punctum in superficie sphaerica repraesentans directionem normalis in superficiem curvam. δy. Ita erit d x = ξ dr. z.

Q. dr dφ dv dv = (ξξ ′ + ηη ′ + ζζ ′ ). d φ . d φ . d φ = cos λλ′ . dy dr = η. (dξ 2 + d η 2 + d ζ 2 ) aequari arculo in superficie sphaerica. d φ + 1 dr dr dr dr 2 dφ = dξ dx . Et quum quantitates P . d φ dξ X = dη Z = dζ Y Hinc et ex dx dr = ξ. si ρ denotet radium curvaturae in hoc loco curvae brevissimae. X. Quum itaque valoribus determinatis variabilium r. dr dφ + dz dz . y. η. ita fiet ρd ξ = X d r. dr dφ + dζ dz . Z in eadem significatione retinebimus. modo indefinite ad punctum indefinitum cuiuslibet linearum brevissimarum referuntur. acceptae fuerunt. d φ Membrum primum huius aequationis. Y . et si per λ′ designamus punctum in superficie sphaerica respondens directioni elementi d v. φ respondeant puncta determinata superficiei. Z. per S denotamus. cuius differentiatio secundum r suppeditat: (( ) ( )2 ( )2 ) dx 2 d + dy + dz dr dr dr y dy dS x dx z dz = d d 2 . quem constituit singularum elementum primum cum elemento primo unius ex his lineis pro prima assumtae: sit φ ille angulus. dz dr =ζ sequitur dx dx . z.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 19 unde colligimus. η ′ . ρ dζ = Z dr 15. d ζ. in superficie curva a puncto dato A proficisci innumeras curvas brevissimas. φ. habebimus: dx dφ dv = ξ′. nec non r longitudo talis lineae brevissimae a puncto A usque ad punctum. dr dφ + dη dy . adeoque esse = dρr . ζ ′ coordinatas huius puncti respectu centri sphaerae. Lineae brevissimae omnes. dy dφ dv = η′. y. Considerari poterir itaque v tamquam functio indeterminatarum r. d φ + d d 2 . vel generalius functio illius anguli. in qua in art. praec. Supponamus. dz dφ dv = ζ ′. φ. dr dφ + 1 d (ξξ+ηη+ζζ) 2 dφ . terminabuntur ad aliam lineam. qui mensurat angulum inter directiones tangentium in initio et fine elementi d r. R proportionales sint ipsis X. differentialia illa fieri dξ. character lineae brevissimae consistit in aequationibus √ Ceterum facile perspicitur. Y . dr dφ + dy dy . ξ. ρ dη = Y d r. d η. φ. z considerari possunt tamquam functiones ipsarum r. cuius longitudinem ab initio arbitrario numeratam denotamus per v. quas inter se distinguemus per angulum. nec non per ξ ′ . quod etiam erit functio ipsarum r. ζ. L. d φ + d d2 . cuius coordinatae sunt x. coordinatae x. quae sunt aequalis longitudinis r. Notationes λ.

quod adeo in illo comprehendi censeri potest. Ad demonstrationem nihil in analysi praecedente mutandum est. Ductis in superficie curva ab eodem puncto initiali innumeris lineis brevissimis aequalis longitudinis.20 C ARL F RIEDRICH G AUSS Sed ξξ + ηη + ζζ = 1. angulum ad B esse = 90◦ −ω. associamus aliud. ita ut sit BC = BB ′ . ρ dη dr = Y ρ . quum satis obviae sint. Si in superficie curva concipitur linea qualiscunque. Operae pretium esse duximus. praec. e. AB ′ duae lineae brevissimae eiusdem longitudinis. ea modificatione. dζ dr = Z ρ Ita obtinemus dS dr 1 dv 1 dv = ρ . Ceterum hoc alterum theorema generalius est praecedente. B ′ A differre quantitate finita ab angulo recto. quod ita enunciamus. cos ω = AB − BC. dum pro linea data adoptamus circulum infinite parvum circa centrum A descriptum. aut si mavis functionem huius longitudinis. linea earum extremitates iungens ad illas singulas erit normalis.(Xξ ′ + Y η ′ + Zζ ′ ). λλ′ = 90◦ . illas singulas sub angulis rectis secabit. erit CB ′ = BC cos ω et proin AC + CB ′ = AC + BC. 16. a cuius punctis singulis profiscantur sub angulis rectis et versus eandem plagam innumerae lineae brevissimae aequalis longitudinis. quae earum extremitates alteras iungit. angulum infinite parvum ad A includentes. Necessario itaque generaliter esse debebit S = 0. Hinca itaque concludimus. et proin etiam d φ = 0. Sint AB. curva. dξ dr = X . . At pro r = 0 manifesto dv fit v = 0. et per art. habemus.E. independenter a φ. cuius polus L. si etiam hic ρ denotat radium curvaturae in linea r. ita omnia ratiocinia etiamnum valebunt.A. adeoque cos λλ′ = 0. Supponamus. cosec ω: hinc quum triangulum infinite parvum BB ′ C tamquam planum tractare liceat. S independentem esse ab r et proin functionem solius φ.(1 − cos ω) = AB ′ − BC(1 − cos ω) i. d φ = ρ . Theoremati art. quibus tamen. unde per legem continuitatis alter maior alter minor erit angulo recto. hoc theorema e proprietate fundamentali linearum brevissimarum deducere: ceterum eius veritas etiam absque calculo per sequens ratiocinium intelligi potest. praec. e. d φ = 0 quoniam manifesto λ′ iacet in circulo maximo. quod veritas aequationis S = 0 pro r = 0 nunc iam in ipsa hypothesi implicatur. Hinc colligimus T HEOREMA . transitus a puncto A ad B ′ per punctum C brevior linea brevissima. Q. hic non immoramur. supponamusque alterutrum angulorum elementi BB ′ cum lineis BA. i. adeoque ipsius differentiale = 0. hic quoque considerationes geometricas analyseos vice fungi posse. capiamusque in linea BA punctum C. nec non S = 0. nisi quod φ designare debet longitudinem curvae datae inde a puncto arbitrario numeratam. cos Lλ′ . Denique monemus.

et quidem ne ulla ambiguitas remaneat. dq + Gd q 2 ). sin ω. dq. dp. dp. quem efficit √ elementum d s = (E d p2 + 2F d p. si p tamquam functionem ipsius q consideramus. vel altera illarum functio alterius. denique denotanto per ω angulum inter haec elementa. Linea quaecunque in superficie curva ad neutrum illorum systematum pertinens. dq + G dq 2 conditio minimi requirit. nec non elementum lineae secundae respondens erit variationi d q erit = G. atque √ duas lineas systematis secundi.{ dE . dp2 dp + 2dF . in quibus singulis sola p sit variabilis.δp ds √ + ∫ δp. p+ d p. F . d s = E. alterum. q constans. p constans. alterum. Iam in art.d p2 + 2 d F . Investigabimus nunc. Calculus ad propositum nostrum in hoc casu commodius absolvitur. atque ante omnia significationem geometricam coefficientium E. Denotemus per θ angulum. dum p et q concipiuntur esse functiones unius variabilis novae. et versus eam plagam positive accipi supponemus. versus quam valores ipsius q crescunt. ut variatio huius integralis a mutatione infinite parva tractus lineae oriunda fiat = 0. G examinamus. 5 monuimus. d q + d G d q 2 δp+(2E d p+2F d q) d δp dp dp dp δs = 2ds = E d p+F d q . d p + G. Area autem elementi parallelogrammatici in EG superficie curva inter duas lineas primi systematis. inchoari. 21 Revertimur ad formulam (E dp2 + 2F d p. cos ω dq = E d p+F d q E √ √ (EG−F F ). d q.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 17. fieri cos ω = √F . oritur. facile perspicitur. si variatio per characteristicam δ denotatur. quaenam sit conditio. Sit s longitudo talis curvae ab initio arbitrario numerata et versus directionem utramvis pro positiva habita. dq dp 2ds + dG . d q √ sin θ. Quodlibet punctum superficiei considerari potest tamquam intersectio lineae primi systematis cum linea secundi: tuncque√ elementum lineae primae huic puncto adiacens et variationi d p respondens √ = E. dp. quibus respondent q. Quo pacto. d s = G. habemus ) ( ∫ d E . in quo valores ipsius p crescunt. erit (EG−F F )dp. dq 2 dp − d. hunc angulum sempre ab eo ramo illius lineae. His ita intellectis facile perspicitur haberi √ √ √ cos θ. dq + G d q 2 ) cum linea primi systematis per initium elementi ducta. in superficie curva concipi posse duo systemata linearum. quae indefinite magnitudinem elementi linearis in superficie curva exprimit. E d p+F d q } ds . ut haec linea sit brevissima. q + d q. in quibus sola q variabilis. quibus respondent p.dq = E 18. Quum ipsius longitudo s expressa sit per integrale ∫ ) √( s= E dp2 + 2F dp.

angulus θ fit = 0. dp − d F . q ita sunt electae. d E . d E . e. dθ = 2 E . in quibus haec conditio orthogonalitatis valet. d E . d. Formulae generales. E . Tunc scilicet fit. d G . d√Ecos θ − 2ds. sin θ √ = (E d p+F d q) d E − (EG − F F ). dq 2 dp + √ F (EG−F F ) ex illa aequatione angulus θ eliminari. dq dp √ √ E.d q 2 dp = 2d s. primi. si quantitates p. 11. dθ = 1 . − 1 . d E . alterutrius systematis. d E . dθ E dp dq + dG .d p2 dp + 2dF . d G .d p + d E . independenter a δp evanescere debere. ( )2 ( )2 ( ) 4EEGGk = E. E d p+F d q ds Hinc itaque nanciscimur aequationem conditionalem pro linea brevissima sequentem: √ F 1F (EG − F F ).d q 2 dq 2 dp Inter variops casus. quae hic sunt sub signo integrali. quae tamen magis complicata et ad applicationes minus utilis evaderet. = 2d s. fieri debere d E = 0. d G + G d E − 2EG ddd E + ddd G dq dq dp dp dp dq q2 p2 et pro variatione anguli θ √ EG. sive co¨ fficientem E a q dq .d q + 1 . dθ = Ceterum adiumento aequationis cotg θ = √ E . quas pro mensura curvaturae et pro variatione directionis lineae brevissimae in artt. ut lineae primi systematis lineas secundi systematis ubique orthogonaliter secent. d θ E ( ) ( ) √ (E d p+F d q) = . e. unde aequatio pro e variatione anguli θ modo tradita docet. E. g. sunt lineae brevissimae. E. d E . Fit itaque dE . dE 2E + 1 . dp. pro mensura curvaturae. d E . multo simpliciores fiunt. dq dp 2 dq 2 dq dp 2 dp quam etiam ita scribere licet √ (EG − F F ).d q. Hic itaque pro valore constante ipsius q. d E . dθ. d G + E d G + G. d. i.d p − 1 .22 C ARL F RIEDRICH G AUSS constatque. ubi lineae omnes. dp + 1 . quam praecedens. ut generaliter habeatur ω = 90◦ . atque sic aequatio differentio-differentialis inter p et q evolvi potest. cos θ = d s. dp dp − 1 . dp. dp − 2 dq dF . primarium locum tenet is. dq. 19. sive F = 0. dq − 2 (EG − F F ). dp (EG−F F ) d q 1F . 18 eruimus. d G .

θ′ valores anguli θ in punctis B. dq p Generaliter loquendo m erit functio ipsarum p. indefinite ut in art. quoties omnes lineae primi systematis in uno puncto concurrunt. quem elementum primum cuiusvis lineae primi systematis facit cum elemento alicuius ex ipsis ad arbitrarium electae. nec non perinde ut illie. sit = p dq. per has ipsas literas simpliciter designandi aequales erunt ille complemento anguli θ◦ ad 180◦ . E esse debet vel constans vel functio solius p. puta p designare indefinite longitudinem lineae brevissimae a puncto determinato A ad punctum quodlibet superficiei ductum. Supponamus. a qualibet linea secundi systematis. inde a puncto B numeratas. 15. vel si communis intersectio non adest. e. cuius partes. quae in artt. atque fieri E = 1. manifesto pro p = 0 esse debet m = 0. atque C aliud punctum determinatum superficiei pro quo valorem ipsius q simpliciter per A designabimus. atque q angulum. dq dp √ vel statuendo G = m. p et q idam eadem denotare. ab hoc puncto numeratam. d G . i. porro si in hoc casu pro q adoptamus angulum ipsum. adeoque. hic ipsi angulo θ′ . quem quodvis elementum d s facit cum elemento d p: denique sint θ◦ . In casu speciali autem. pro p = 0 simul m = 0 et ddm = 1.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 23 independentem. eiusque anguli ad B et C. 18 per s denotabimus. dθ = − 2 . cui respondet arcus radio aequalis. C. Immoremur adhuc eidem suppositioni. ita ut angulus 57◦ 17′ 45′′ . Ita duae formulae praecedentes iam transeunt in has: ( )2 4GGk = d G − 2G ddd G dp p2 √ 1 G. Sed quum analysis nostram inspicienti facile pateat. Simplicissimum erit. ddd m . θ′ = C . 1 k = − m . C per lineam brevissimam iuncta. et quidem. quem primum elementum huius lineae efficit cum elemento primo alicuius lineae brevissimae ex A proficiscentis datae. Habemus itaque in superficie curva triangulum lineis brevissimis inclusum. denotanto per 2π perpheriam circuli θ0 = π − B. p2 dθ = − ddm . 16 per r et φ expresseramus. p 20. omnes angulos non per gradus se per numeros expressos concipi. per θ angulum. pro p adoptare longitudinem ipsam cuiusque lineae primi systematis. puncta B. Sit B punctum determinatum in hac linea pro qua q = 0. erito pro valore infinite parvo ipsius p. quum pro valore infinite parvo ipsius p.m = p. elementum lineae secundi systematis (quae considerari potest tamquam circulus radio p descriptus). Quibus ita intellectis patet. ubi omnes lineae p ad eodem puncto proficiscuntur. statuere oportet. pro unitate habeatur. q atque m dq expressio elementi cuiusvis lineae secundi systematis.

p2 dm − d p ) pro curvatura integra areae iacentis inter lineas primi systematis. dum tota superficies sphaerae 720 gradibus aequiparatur. q. in qua triangulum iacet. ω significationes generales. dq ′ + G′ dq ′2 ) Ita cuivis puncto superficiei per valores determinatos variabilium p. q ′ determinari. vel defectus summae angulorum trianguli a lineis brevissimis in superficie curva concavo-convexa formati a 180◦ mensuratur per aream partis superficiei sphaericae. In hac linea vero fit per art. Curvatura integra aequalis est areae eius partis superficiei sphaericae. quod ni fallimur ad elegantissima in theoria superficierum curvarum referentum esse videtur. ddd m . q + dq: quum haec curvatura pro p = 0 evanescere debeat. Restituamus characteribus p. G. excessus summae angulorum supra 2n − 4 rectos. unitati. dq supra totam trianguli superficiem. e. supponamusque. quae illi triangulo per directiones normalium respondet. suppeditat dq. quibus respondent valores indeterminatae secundae q. Accedente p iam integratione altera a q = 0 usque ad q = A extendenda. obtinemus curvaturam integram trianguli = A + θ′ − θ◦ = A + B + C − π. quo pacto superficies tota sphaerae fit = 4π. Generalius in quovis polygono n laterum. q ′ . 21. ddm . cuius latus est unitas (radius sphaerae). Habemus itaque d q(1 − ddm ). i. eruere oportet integrale km d p. unde expressio nostra mutatur in d q + dθ. est concavo-concava vel concavo-convexa: pro unitate areae accipiendum est quadratum. denotante dσ elementum superficiale trianguli. aequatur areae polygoni respondentis in superficie sphaerica.(Const. E. si superficies integra 720 gradibus aequiparatur. . uti per discerptionem polygoni in triangula e theoremate praecedenti sponte demanat. praec. q definito respondebunt valores determinati variabilium p′ . In1 cipiamus ab integratione secundum p. vel defectus a 2n − 4 rectis (pro indole curvaturae superficiei). ubi pro ddm acp p p cipere oportet valorem respondentem fini illius areae in linea CB. F . quade singula formantur per lineas brevissimas. quae propter k = − m . quare quum hoc elementum exprimatur per ∫∫ m dp. ubi elementum lineare indefinitum exprimatur per √ ′ ′2 (E dp + 2F ′ dp′ . Hoc theorema.24 C ARL F RIEDRICH G AUSS ∫ Inquiramus nunc in curvaturam integram huius trianguli. quibus supra accepti fuerant. prout superficies curva. dq = −dθ. indolem superficiei curvae praeterea alio simili modo per duas alias variabiles p′ . quae respondet triangulo signo positivo vel negativo affectae. quantitas constans per integrationem introducta aequalis esse debet valori ipsius ddm pro p = 0. quae fit = k dσ. d q. Est itaque pars superficiei sphaericae triangulo respondens ad sphaerae superficiem integram ut ±(A + B + C − π) ad 4π. etiam sequenti modo enuntiari potest: Excessus summae angulorum trianguli a lineis brevissimis in superficie curva concavo-concava formati ultra 180◦ . quocirca hae erunt functiones ipsarum p.

dq. sin N ′ . e. sin(N ′ − ω ′ ) + G′ . sin(N ′ − ω − ω ′ + ψ) + G. a qua anguli directionum incipiunt. d q ′ . Si per punctum determinatum. ita ut etiam sin(N ′ − M ′ ) sit quantitas positiva. sin M ′ + G′ . independenter a valoribus variationum d p. dq. q ′ + dq ′ levi attentione adhibita cognoscemus. ita sunt sin(N − M ) fiat quantitas positiva: eodem sensu iacere supponemus (quod licet) quartam respectu tertiae. d p. sin(N ′ − ω ′ + ψ) √ √ = E ′ . d p′ .d q ′ . dp. N . q ′ quatuor lineas ad singula illa systemata pertintentes ductas supponimus.d q ′ . e quarum differentiatione prodire supponemus dp′ = α dp + β dq dq ′ = γ dp + δ dq 25 Iam proponimus nobis investigare significationem geometricam horum co¨ fficientium e α. d q. quo iacet secunda respectu primae. dp′ . d q. dp′ . sin N ′ quum utraque expressio nihil aliud sit. p′ + dp′ . p′ . p. √ G. dp.d q ′ . q + dq. i. d q ′ . per notationem iam supra introductam N −M = ω et per analogiam statuemus N ′ . d p′ . δ. γ. sin M + √ G. q. fieri generaliter. √ E. √ G.d q ′ . p′ sint constantes. β. d q ′ Angulos. Ita aequatio modo inventa exhiberi potest in forma sequenti √ √ E. sin M ′ + √ G′ .D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS q. a priore infinite parum distans. Quatuor itaque nunc systemata linearum in superficie curva concipi possunt. harum elementa. pro quibus resp. M ′ = ω ′ . √ E ′ . sin(M ′ + ψ) √ √ = E ′ . sin N = √ E ′ . nec non insuper N −M ′ = ψ. sin(M ′ + ω) vel ita √ √ E. numerando eo sensu. M ′ . dp′ . cui respondeant valores variabilium p + dp. dp. quos horum elementorum directiones faciunt cum directione fixa arbitraria. q ′ . Sed habemus. respondentes erunt √ E. q. variationibus positivis d p. si consideramus punctum aliud. His ita intellectis. N ′ . nisi distantia puncti novi a linea. cui respondent variabilium valores p. d q. sin(M ′ − ω + ψ) + G. dq. denotabimus per M .

dp′ = E. sin(ω + ω ′ − ψ) √ √ β (E ′ G′ − F ′ F ′ ) = GG′ .E ′ E ′ G′ −F ′ F ′ − EEG−F F ′ .G′ E ′ G′ −F ′ F ′ .26 C ARL F RIEDRICH G AUSS Et quum aequatio manifesto independens esse debeat a directione initiali. d q ′ = γ dp+δ dq trinomium E ′ dp′2 + 2F ′ dp′ .d p + G. sin(ψ − ω). sin(ψ−ω) .dq quae aequationes quum identicae esse debeant sum his dp′ = α dp + β dq dq ′ = γ dp + δ dq suppeditabunt determinationem co¨ fficientium α. sin(ω + ω ′ − ψ). (αδ − βγ)d q = −γ dp′ + α dq ′ invenimus Eδδ − 2F γδ + Gγγ = Eβδ − F (αδ + βγ) + Gαγ = Eββ − 2F αβ + Gαα = EG−F F . sin ω′ sin ω ′ Adiungi debent aequationes cos ω = √F . sin(ω ′ − ψ). Statuendo itaque in forma secunda N ′ = 0. sin(ω ′ − ψ) √ √ γ (E ′ G′ − F ′ F ′ ) = EE ′ . dq √ ′ √ √ G . d q + G d q 2 . sin ω ′ = √ E ′ G′ −F ′ F ′ E ′ G′ unde quatuor aequationes ita quoque exhiberi possunt √ √ α (E ′ G′ − F ′ F ′ ) = EG′ . δ. sin(ψ − ω) √ √ δ (E ′ G′ − F ′ F ′ ) = GE ′ . dq ′ + G′ dq ′2 transire debeat in E dp2 + 2F dp. hanc ad lubitum accipere licet. β = E ′ . sin(ω+ω ′−ψ) . sin ψ.d q ′ = E. δ = G′ . EG ′ sin ω = √ EG−F F EG . sin ω ′ . β. facile obtinemus EG − F F = (E ′ G′ − F ′ F ′ )(αδ − βγ)2 et quum vice versa trinomium posterius rursus transire debeat in prius per substitutionem (αδ − βγ)dp = δ d p′ − β dq ′ . EG cos ω ′ = √ F′ ′ .F ′ ′ G′ −F ′ F EG−F F . obtinemus aequationes sequentes: √ ′ √ √ E .d p + G. Erit scilicet e ′ ′ −ψ) √E √G α = E ′ . sin(ω ω′ sin ω sin √E √ G sin ψ γ = G′ . sin ω ′ . sin ψ Quum per substitutiones d p′ = α d p+β dq. γ. vel in prima M ′ = 0.

... ψ et (si opus videatur) m...... quae indefinita relinquunt...... γ........... pro p′ .. et φ denotabit partes huius circuli ipsas per radium divisas. F ′ = 0... (4)... (5) (6) Ex his aequationibus petenda est determinatio quantitatum r. ut r et φ pro puncto illo initiali atque punctis ad eo infinite parum distantibus quadrent....... 16.. quando linea illa arbitraria atque functio prtium. descendimus ad applicationem latissime patentem.. atque φ functio arbitraria longitudinis eius partis lineae.. quae tamen ... d φ dp . cos ψ = d q √ dφ E...... d p ... ques quid sibi velint facile intelligemus........ Solutio itaque genearlis haec omnia indefinite amplecti debet.... constat.. suppeditant: √ dr E. (2) ipsam ψ: denique m habebitur per alterutram aequationum (3)... φ... functionesque arbitrariae tunc demum in definitas abibunt....... quae inter lineam brevissimam indefinitam et punctum arbitrarium determinatum intercipitur.. sin(ψ − ω) = m.. d p = F... si r et φ accipiantur in significatione generaliore art... d p ............ praec...... (3) √ ..D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 22... atque φ angulus in hoc puncto inter elementum primum ipsius r atque directionem √ fixam. Ita habemus E ′ = 1. d φ dq Ultima et penultima vero has ( )2 ( )2 dr dr dr EG − F F = E d q −2F.............. ω ′ = 90◦ : statuemus insuper G′ = m.... illa aequationes ad casum eum quem hic consideramus non limitari. ita ut sit r longitudo lineae brevissimae ad lineam arbitrariam determinatam normaliter ductae..... Ceterum quod attinet ad integrationem ipsam aequationum (5)....... (1) √ dr .... β..... quibus characteribus etiam hic utemur.. cos(ω − ψ) = d p ................ φ denotatas.......... d r + G d p dq ) ( ) ( dr dr dr dr E....... .............. (4) G.. pro α. d q − G. dummodo ea....... praescriptae sunt... In casu nostro circulus infinite parvus adoptari potest.......... a quo distantiae r numerantur. (6).. dum p et q etiam significatione generalissima accipiuntur... sed perinde valere.. erutae. quam φ exhibere debet.. δ................ Hinc quatuor aequationes in art......... (6) necessario duas functiones arbitrarias introducere debet... (2) G. q ′ . si perpendimus. d q − F. (6) pro casu nostro complete sufficere.... per p et q: scilicet integratio aequationis (5) dabit r.. aequationes (5)...... scilicet ut pro quovis puncto superficiei r sit distantia minima a puncto determinato.. atque alterutra aequationum (1)........... eam reduci posse ad integrationem aequationum differentialium vulgarium............ 27 A disquisitione generali art... praec. Integratio generalis aequationum (5)........ ubi..... qua inventa integratio aequationis (6) dabit φ.. centrum in eo punctum gabens.... unde facile colligetur.. ita ut √ elementum lineare quodcunque fiat = (dr2 + mm dφ2 )..... adoptamus quantitates in art.. d p .... sin ψ = m.. ei conditioni accommodentur. 15 per r................

h. 16 habebimus ω = 90◦ . dum r sempre tamquam quantitatem positivam spectamus. et quidem talis. 18 allatae ad casum nostrum docet. patet. etc. B punctum indefinitum in linea brevissima ipsi AD in D normali. ubi f . atque pro ea ubique θ = 0. g.d p. . Considerabimus casus eum. quoties de partibus superficiei modicis agitur. denotante θ angulum inter dq elementum huius linear atque elementum lineae. atque sic formulae allatae fontem uberem aperiunt. in quavis linea brevissima esse debere d θ = − d n . ubi omnes lineae. h = h0 + h′ p + h′′ pp + etc. et quidem statuemus f = f 0 + f ′ p + f ′′ pp + etc. Applicatio formulae in art. Per theorema art. pro quo r = 0. sive n = 1 + f 0 qq + f ′ pqq + f ′′ ppqq + etc. Hoc vero loco exemplum unicum ad methodi indolem monstrandam evolvemus. + g 0 q 3 + g ′ pq 3 + etc. nullis difficultatibus obnoxia est. Contra evolutio in series. si n in seriem secundum potestates ipsius dq q progredientem evolvatur. nec non G = 1. pro qua q constans: iam quum linea abscissarum ipsa sit brevissima. quae pro q = 0 fieri debet = 1. Sit A punctum. sunt lineae brevissimae orthogonaliter secantes lineam. atque BD = q. pro quibus p constans est. pro q = 0 ubique fieri debere d n = 0. F = 0. hanc habere debere formam sequentem n = 1 + f qq + gq 3 + hq 4 + etc. abscissas positivas assumimus in eo ramo lineae abscissarum. ordinatas positivas statuimus in plaga ea. 23. AD = p. statuemus √ insuper E = n. ita ut p considerari possit tamquam abscissa. pro qua φ = 0. quae ad usus practicos. + h0 q 4 + etc. 24. g = g 0 + g ′ p + g ′′ pp + etc. etc. erunt functiones ipsius p. abunde sufficiunt. ut parum lucri inde redundet. q. ubi φ numeratur inter 0 et 180◦ . Hinc igitur colligimus. cui respondet φ = 0. etc. Erit itaque n functio ipsarum p. q tamquam ordinata puncti B. D punctum indefinitum in linea abscissarum. ad multa problemata gravissima solvenda. et quam tamquam lineam abscissarum contemplari possumus.28 C ARL F RIEDRICH G AUSS plerumque tam intricata evadunt.

ψ. m. ducente formula r sin ψ = [2] 1 r sin ψ = p − 5 f 0 pqq − 1 f ′ ppqq − 4 (1 5 f ′′ + 8 0 0 f f 45 ) p3 qq etc. . Quum pro valoribus infinite parvis ipsarum p. + ddrr = 4rr n dp q scilicet [1] rr = pp + 2 f 0 ppqq + 1 f ′ p3 qq + 3 2 +qq (2 3 f ′′ − 4 0 0 f f 45 ) p4 qq etc. sin ψ − r sin φ. hic adscribere superfluum duximus. d φ . dp 29 cos ψ = ( dr dq dr .D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS Aequationes art. dp dφ dq sin ψ = m. vel pro quibuslibet functionibus harum quantitatum. d φ dp dp *) Calculum. Perinde ad computum anguli φ concinnius evolvuntur series pro r cos φ atque r sin φ. 2n d p 7 0 0 f f 45 ) ppq 4 Dein habemus. d φ dq dr dφ dp dp )2 + nn = nn dr nn. . dp = m. q fieri debeat rr = pp+qq. φ. quibus inserviunt aequationes differentiales partiales d .r cos φ = n cos φ. 1 + 2 g 0 ppq 2 + 2 g ′ p3 q 3 5 (2 + 5 h0 − 1 d rr . series evolvi poterunt pro r. d q + =0 Adiumento harum aequationum. qui per nonnulla artificia paullulum contrahi potest. ddrr q [3] 1 r cos ψ = q + 2 f 0 ppq + 2 f ′ p3 q + 3 (2 5 f ′′ − 4 0 0 f f 45 ) p4 q etc. −n cos ψ dq dr2 . quae imprimis attenrione sunt dignae. hic sistemus. 22 in casu nostro suppeditant n sin ψ = dr . − 3 g 0 ppqq − 3 g ′ p3 qq 4 5 ( 4 0 14 0 0 ) + 5 h − 45 f f ppq 3 Hinc simul innotescit angulus ψ. e quibus eas. 1 − 2 g 0 pq 3 − 2 g ′ ppq 3 5 (2 0 ) 8 − 5 h − 45 f 0 f 0 pq 4 1 nec non per formulam r cos ψ = 2 . quarum quinta et sexta iam in reliquis continentur. series pro rr incipiet a terminis pp + qq: terminos altiorum ordinum obtinemus per methodum co¨ fficientium indeterminatorum*) adiumento aequationis e ( )2 ( )2 1 d rr .

r sin φ. [3]. 3 6 .30 d .rdcos φ = r cos φ q + r cos ψ. Differentiando aequationem primam et secundam ex iis. a qua ad seriem pro ipso angulo ψ + φ descendere liceret. d . cos ψ + r cos φ. puta (3 ) 5 8 [4] r cos φ = p + 2 f 0 pqq + 12 f ′ ppqq + 10 f ′′ − 45 f 0 f 0 p3 qq etc. d φ = 0 dq dp quarum combinatio suppeditat r sin ψ d . series pro cos(ψ + φ). atque denotante 2π peripheriam circuli. d n + n cos ψ. atque hinc. obtinemus sin ψ. ipsius terminum primum esse debere 2 π. radio pro unitate accepto. Elegantius tamen eadem obtinetur sequenti modo. (1 ) 1 [6] ψ + φ = 2 π − f 0 pq − 2 f ′ ppq − 2 f ′′ − 1 f 0 f 0 p3 q etc.r cos φ . d ψ + sin ψ. d . 1 r sin φ = q − 3 f 0 ppq − 1 f ′ p3 q − 6 (1 f ′′ − 10 7 0 0 f f 90 1 3 − 4 g 0 ppqq − 26 g ′ p3 qq ( ) + 1 h0 − 13 f 0 f 0 ppq 3 5 90 E combinatione aequationum [2]. d φ dq = n sin φ. d φ dq n cos ψ. dp n + r cos ψ. allatae sunt.r sin φ . [5] derivari posset serie pro rr cos(ψ + φ). d φ + sin ψ. [4]. d φ + sin ψ. d ψ = 0 dq dq dq qua combinata cum hac n cos ψ.r cos φ dq d . d φ = 0 dq dp prodit r sin ψ d n .r sin φ dp d . dp n r sin ψ d . d φ dp = sin φ. si perpendimus. dq n + r sin ψ d (ψ+φ) . sin ψ + r cos φ. quae initio huius art.r sin φ dq C ARL F RIEDRICH G AUSS = cos φ.rdsin φ = r sin φ q Hinc facile evolvuntur series pro r cos φ. quarum termini primi manifesto esse debent p et q. dp n + r cos ψ. dividendo per seriem [1]. 3 1 + 2 g 0 pq 3 + 7 ′ g ppq 3 26 + [5] (2 5 h0 − 7 0 0 f f 45 ) pq 4 ) p4 q etc. cos ψ − r sin φ. d (ψ+φ) = 0 dq Ex hac aequatione adiumento methodi co¨ fficientium indeterminatorum facile eliciee 1 mus seriem pro ψ + φ.

prodit formula pro S ′ . q − q ′ esse positivas. d S = r sin ψ . Sit C aliud punctum in eadem linea brevissima DB. C. manente p. etiam aream trianguli ABD in seriem evolvere. B. latera opposita per a. quae referuntur ad triangulum a lineis brevissimis formatum rectangulum. cuius angulos per A. S ′ eadem designent. B. progredimur ad generalis. 1 − 2 f 0 pq 3 − 2 0 3 1 g p qq − 20 g ′ p4 qq 30 (1 ) 7 2 1 − 120 f ′ ppq 3 − 15 h0 + 45 f ′′ + 60 f 0 f 0 p3 q 3 3 1 − 10 g 0 pq 4 − 40 g ′ ppq 4 (1 ) 1 − 10 h0 − 30 f 0 f 0 pq 5 25. quae e considerationibus geometricis satis obviis facile derivatur. Huic evolutioni inservit aequatio conditionalis sequens. Ita oritur triangulum inter puncta A. quae ad C referuntur. quae q. S pro puncto B. characteres q ′ . β. φ′ . A formulis art. C. C = π − ψ′. b = r′ . r′ . φ.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS −g 0 pqq − 3 g ′ ppqq 4 −(h0 − 1 f 0 f 0 )pq 3 3 31 Operae pretium videtur. n dq n dq n integratione a q = 0 incepta. c = r. B. r. σ = S − S′ Ante omnia aream sigma per seriem exprimemus. adiumento seriei [2] puta 1 1 c sin B = p(1 − 3 f 0 qq − 4 f ′ pqq − 1 g 0 q 3 − etc. pro quo. usque ad quantitates sexti ordinis obtinemus 1 σ = 2 p(q − q ′ ){1 − 1 f 0 (pp + qq + qq ′ + q ′ q ′ ) 6 1 − 60 f ′ p(6pp + 7qq + 7qq ′ + 7q ′ q ′ ) 1 − 20 g 0 (q + q ′ )(3pp + 4qq + 4qq ′ + 4q ′ q ′ )} Haec formula. γ exprimemus. habemus A = φ − φ′ . q.. a = q − q′. ψ ′ . Supponendo itaque (quod licet). Mutando in [7] singulas quantitates ad B relatas in eas. quantitates p. c. mensuram curvaturae in punctis A. b. C resp.) 2 . per α. Hinc scilicet obtinemus per methodum co¨ fficientium e indeterminatorum (1 ) 1 1 1 1 [7] S = 2 pq − 12 f 0 p3 q − 20 f ′ p4 q − 30 f ′′ − 60 f 0 f 0 p5 q etc. et in qua S aream quaesitam denotat: ∫ r sin ψ d S . unde. ψ. aream per σ denotamus. B = ψ. praec. d p + r cos ψ.

B.32 transit in sequentem C ARL F RIEDRICH G AUSS 1 σ = 1 ac sin B{1 − 6 f 0 (pp − qq + qq ′ + q ′ q ′ ) 2 1 − 60 f ′ p(6pp − Sqq + 7qq ′ + 7q ′ q ′ ) 1 − 20 g 0 (3pp + 3ppq ′ − 6q 3 + 4qqq ′ + 4qq ′ q ′ + 4q ′3 )} Mensura curvaturae pro quovis superficiei puncto fit (per art. q. etiam puncta A. p) n 1 = − n . quo pacto prodit { 1 1 [8] σ = 2 ac sin B 1 + 120 α (3aa + 4cc − 9ac cos B) 1 + 120 β (3aa + 3cc − 12ac cos B) } 1 + 120 γ (4aa + 3cc − 9ac cos B) Quum ex hac aequatione omnia. ubi m. p. usque ad quantitates sexti ordinis (excl. β = −2f 0 − 2f ′ p − 6g 0 q − 2f ′′ pp − 6g ′ pq − (12h0 − 2f 0 f 0 )qq − etc. nec non γ = −2f 0 − 2f ′ p − 6g 0 q ′ − 2f ′′ pp − 6g ′ pq ′ − (12h0 − 2f 0 f 0 )q ′ q ′ − etc. Hinc fit. dd d 2 = − 2f +5gq+12hqq+etc. q 1+f qq+etc. c cos B − a. quatenus p. obtinemus expressionem sequentem. q. q erant quae hic sunt n. si pro p. c cos B. C.) exactam: { 1 1 σ = 2 ac sin B 1 + 120 α (4pp − 2qq + 3qq ′ + 3q ′ q ′ ) + + 1 β 120 (3pp − 6qq + 6qq ′ + 3q ′ q ′ ) (3pp − 2qq + qq + 4q q ) ′ ′ ′ 1 γ 120 } Praecisio eadem manebit. cuum correlatis inter se permutare licebit. q ′ substituimus c sin B. 19. evanuerint. q ad punctum B referuntur. quae ad lineam AD normaliter ad BC ductam referuntur. quapropter erit eadem praecisione { 1 1 [9] σ = 2 bc sin A 1 + 120 α (3bb + 3cc − 12bc cos A) . = M − 2f − 6gq − (12h − 2f f )qq − etc. α = −2f 0 Introducendo has mensuras curvaturae in serie pro σ.

C ∗ designabimus. combinata cum evolutione expressionis r sin φ. angulis illius trianguli.r′ sin φ′ . puta ab A. quantitatibus secundi ordinis. operaeque pretium erit.r′ cos φ′ − r cos φ. quae referuntur ad C.) atque cum valoribus quantitatum α. [5]. allatis. usque ad quantitates quinti ordinis 1 1 1 A∗ − A = −(q − q ′ )p{ 3 f 0 + 1 f ′ p + 4 g 0 (q + q ′ ) + 10 f ′′ pp 6 3 + 20 g ′ p(q + q ′ ) + 1 h0 (qq + qq ′ + q ′ q ′ ) 5 1 − 90 f 0 f 0 (7pp + 7qq + 12qq ′ + 7q ′ q ′ )} Combinando hanc formulam cum hac ( ) 1 2σ = ap 1 − 6 f 0 (pp + qq + qq ′ + q ′ q ′ + etc. Mutando in formulis [1]. b. has differentias accurate evolvere. quos per A∗ . in eas.r′ sin φ′ . γ in art. Tunc evolutio expressionis rr + r′ r′ − (q − q ′ )2 − 2r cos φ. B ∗ .D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 1 + 120 β (3bb + 4cc − 9bc cos A) } 1 + 120 γ (4bb + 3cc − 9bc cos B) 33 [10] { 1 σ = 2 ab sin C 1 + 1 α (3aa 120 + 4bb − 9ab cos C) 1 + 120 β (4aa + 3bb − 9ab cos C) } 1 + 120 γ (3aa + 3bb − 12ab cos C) 26. primaria momenta apposuisse sufficiet.r′ cos φ′ − 2r sin φ. r′ cos φ′ . Calculorum autem prolixiorum quam difficiliorum. quae fit = bc sin A. C. suppeditat formulam sequentem 1 cos A∗ − cos A = −(q − q ′ )p sin A{ 3 f 0 + 1 f ′ p + 1 g 0 (q + q ′ ) 4 ) ( 16 1 3 + 10 f ′′ − 45 f 0 f 0 pp + 20 g ′ p(q + q ′ ) (1 0 ) 7 + 5 h − 90 f 0 f 0 (qq + qq ′ + q ′ q ′ ) + etc. quae fit = bb + cc − aa − 2bc cos A = 2bc(cos A∗ − cos A). β. obtinemus usque ad quantitates quinti ordinis [11] A∗ = A − σ{ 1 α + 6 1 β 12 + 1 γ 12 + 2 ′′ f pp 15 + 1 g ′ p(q + q ′ ) 5 . different ab angulis trianguli in superficie curva.} Hinc fit porro. nanciscemur formulas pro r′ r′ . r′ sin φ′ . c. quantitates. quae referuntur ad B. praec. B. [4]. cuius latera aequalia sunt ipsis a. Magnam utilitatem affert consideratio trianguli plani rectilinei.

RR f ′′ = 0. excessum summae A + B + C supra duos angulos rectos. . quum summa A∗ + B ∗ + C ∗ duobus rectis aequalis sit. 27. formulae 11-13 autem suppeditant σ σ A∗ = A − 3RR − 180R∗ (2pp − qq + 4qq ′ − q ′ q ′ ) σ σ B ∗ = B − 3RR − 180R∗ (pp − 2qq + 2qq ′ + q ′ q ′ ) σ σ C ∗ = C − 3RR − 180R∗ (pp + qq + 2qq ′ − 2q ′ q ′ ) sive aeque exacte σ σ A∗ = A − 3RR − 180R∗ (bb + cc − 2aa) σ σ B ∗ = B − 3RR − 180R∗ (aa + cc − 2bb) σ σ C ∗ = C − 3RR − 180R∗ (aa + bb − 2cc) Neglectis quantitatibus quarti ordinis. 6h0 −f 0 f 0 = 0 sive k 0 = 1 24R4 quae praecisione absoluta gaudet. L EGENDRE primo propositum. puta [14] 1 1 A + B + A = π + σ{ 3 α + 1 β + 1 γ + 1 f ′′ pp + 2 g ′ p(q + q ′ ) 3 3 3 +(2h0 − 1 f 0 f 0 )(qq − qq ′ + q ′ q ′ )} 3 Haec ultima aequatio etiam formulae [6] superstrui potuisset. prodit hinc theorema notum a clar. g ′ = 0. Si superficies curva est sphaera. erit α = β = γ = −2f 0 = Hinc formula [14] fit A+B+C =π+ σ RR 1 . cuius radium = R.34 C ARL F RIEDRICH G AUSS + 1 h0 (3qq − 2qq ′ + 3q ′ q ′ ) 5 1 + 90 f 0 f 0 (4pp − 11qq + 14qq ′ − 11q ′ q ′ )} Per operationes prorsus similes evolvimus [12] 1 B ∗ = B − σ{ 12 α + 1 β + 6 1 γ 12 + 1 ′′ f pp 10 + 1 ′ g p(2q 10 + q′) 1 + 5 h0 (4qq − 4qq ′ + 4q ′ q ′ ) 1 + 90 f 0 f 0 (2pp + 8qq − 8qq ′ + 11q ′ q ′ )} [13] 1 C ∗ = C − σ{ 12 α + 1 β 12 + 1γ + 6 1 ′′ f pp 10 + 1 ′ g p(q 10 + 2q ′ ) 1 + 5 h0 (3qq − 4qq ′ + 4q ′ q ′ ) 1 + 90 f 0 f 0 (2pp + 11qq − 8qq ′ + 8q ′ q ′ )} Hinc simul deducimus.

. − 4. Inaequalitas generaliter loquendo erit tertii ordinis. adiiciemus..g.. Ita e.... Aream posteriorem denotabi1 mus per σ ∗ . usque ad quantitates ordinis quarti sin A∗ = sin A − sive aeque exacte ( 1 ) sin A = sin A∗ . − 4′′ 95113 Brocken. at si superficies parum a sphaera discrepat..... quorum quidem angulos dimetiri licet.. ubi excessus summae angulorum fuit = 14′′ 85348..(2α + β + γ) + 4cc − 4bc cos A) sive aeque exacte σ = σ ∗ {1 + 1 α(aa 120 1 + 2bb + 2cc)+ 120 β(2aa + bb + 2cc) 1 + 120 γ(2aa + 2bb + cc)} .{1 + + 1 1 α(3bb + 3cc − 2bc cos A) + 120 β(3bb 120 1 γ(4bb + 3cc − 4bc cos A)} 120 1 σ 12 cos A.. reiectis terminis quarti ordinis.. calculus sequentes reductiones anguli applicandas prodidit: Hohehagen. quae annis praecedentibus dimensi sumus. ut mutatorum sinus lateribus oppositis fiant proportionales. Coronis caussa adhuc comparationem areae trianguli in superficie curva cum area trianguli rectilinei.. 2 2 Habemus. C in superficie non sphaerica reductiones inaequales applicandae sunt. cuius latera sunt a. B.(2α + β + γ) Substituto hoc valore in formula [9]... 35 Formulae nostrae generales.. presimplices evadunt scilicet A∗ = A − B∗ = B − C∗ = C − 1 σ 12 1 σ 12 1 σ 12 (2α + β + γ) (α + 2β + γ) (α + β + 2γ) Angulis itaque A... in triangulo maximo inter ea. erit usque ad quantitates sexti ordinis 1 σ = 2 bc sin A∗ .. + 24 bc cos A.. − 4. puta inter puncta Hohehagen. differential semper pro insensibili haberi potest. b.. Inselsberg. c.. quae fit = 2 bc sin A∗ = 1 ac sin B ∗ = 1 ab sin C ∗ .. 95104 Inselsberg. 95131 29. illa ad ordinem altiorem referenda erit: in triangulis vel maximis in superficie telluris. Brocken.D ISQUISITIONES GENERALES CIRCA SUPERFICIES CURVAS 28...

qualia in superficie telluris dimetiri licet. e l’autore non si assume nessuna responsabilit` e a relativa all’utilizzo del materiale ivi contenuto. sin B ∗ .sin C ∗ sin C Si eadem formula triangulis in superficie curva non sphaerica applicatur. error generaliter loquendo erit quinti ordinis. and the author does not accept any responsibility or liability about the usage of the contents of this page. NB: Questo testo pu` essere riprodotto anche paro zialmente e distribuito purch´ non a fini di lucro.36 C ARL F RIEDRICH G AUSS Pro superficie sphaerica haec formula sequentem induit formam σ = σ ∗ (1 + 1 α(aa 24 + bb + cc)) cuius loco etiam sequentem salva eadem praecisione adoptari posse facile confirmatur √ sin A. sin B. This text can be reproduced even partially and distributed for all nonprofit purposes. . c Scanning and TEX porting by ⃝ Paolo Caressa. σ = σ ∗ sin A∗ . sed insensibilis in omnibus triangulis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful