RENDEZŐ

:

A Magyar Történelmi Társulat
Magyar Történelmi Társulat Elnöksége és Dél-dunántúli Csoportja KÖZREMŰKÖDIK:

2012. évi vándorgyűlése
(Nyilvános tudományos konferencia)

2012. szeptember 21–22. Helye:
PTE BTK Történettudományi Intézet PTE BTK Történész Céh Egyesület

PTE BTK Szociológia Tanszék konferenciatermei Zsolnay Kulturális Negyed Pécs, Major u. 21. H épület

A RENDEZVÉNYT TÁMOGATJA:

1

2012. szeptember 21. (péntek) A MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÍRÁS NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN
(001 sz. földszinti konferenciaterem) 11.00 – 11.20 Fischer Ferenc, az MTA doktora, dékán, PTE Bölcsészettudományi Kar Köszöntő Orosz István, az MTA rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke Megnyitó Elnököl: Vonyó József, PhD, c. egyetemi tanár, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának elnöke (Pécs) 11.20 – 12.05 Ormos Mária, az MTA rendes tagja, professor emerita, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (Pécs) Lehet-e magyar történelmet írni egyetemes történet nélkül? 12.05 – 12.50 Gyáni Gábor, az MTA levelező tagja, kutatóprofesszor, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (Budapest) A posztmodern és a magyarországi történetírás 12.50 – 14.20 Ebédszünet 14.20 – 15.05 Kövér György, az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Gazdaság és Társadalomtörténeti Tanszék (Budapest) A magyarországi gazdaságtörténet-írás a nemzetközi trendek tükrében 15.05 – 15.50 Pók Attila, kandidátus, tud. főmunkatárs, igazgatói megbízott, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (Budapest) Eszmetörténeti kutatások a nemzetközi és hazai történettudományban 15.50 – 16.05 Szünet 16.05 – 16.50 Frank Tibor az MTA doktora, egyetemi tanár, ELTE BTK Amerikanisztikai Tanszék (Budapest) Az angol és amerikai szakirodalom a magyarországi történetírásról 16.50 – 18.00 Pódiumvita az előadók részvételével Moderátor: Gyarmati György, kandidátus, egyetemi tanár, PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék (Pécs)

2012. szeptember 22. (szombat) FIATAL DÉL-DUNÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZEK ELŐADÁSAI 1. szekció
(001 sz. földszinti konferenciaterem)

Elnököl: Várady Zoltán, kandidátus, igazgató, Tolna Megyei Levéltár, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának vezetőségi tagja (Szekszárd) 9.00 – 9.25 Szeberényi Gábor, könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár, Történeti Gyűjtemények Osztálya (Pécs) Szlavónia megszervezése és a „szabad magyar prediálisok” 9.25 – 9.50 Fedeles Tamás, PhD, egyetemi docens, PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (Pécs) Ördögi sugallattól vezérelve. (Egy 15. századi gyilkosság nyomában) 9.50 – 10.15 Végh Ferenc, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (Pécs) Négy ország határvidékén. A Muraköz a 17. században 10.15 – 10.30 Szünet 10.30 – 10.55 Varga Szabolcs, PhD, főiskolai docens, Pécsi Hittudományi Főiskola Egyháztörténelem Tanszék (Pécs) Horvát báni beiktatások és jelvények a kora újkorban 10.55 – 11.20 Kovács Adrienn, levéltáros, PTE Egyetemi Levéltár (Pécs) Vallásfelekezetek a 18. századi Fejér megyében 11.20 – 11.45 Gőzsy Zoltán, PhD, egyetemi adjunktus, PTE BTK Újkortörténeti Tanszék (Pécs) A lokális egyházi szervezet mint stabilizációs eszköz az 1730-as években. III. Károly egyház-finanszírozási programjának megvalósítása 11.45 – 12.15 Vita

2

3

2. szekció (301. sz. III. emeleti konferenciaterem)
Elnököl: Kaposi Zoltán, az MTA doktora, egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar, az MTT Dél-dunántúli Csoportjának alelnöke 9.00 – 9.25 Huszár Mihály, történész-muzeológus, Marcali Helytörténeti Múzeum (Marcali) A politikai száműzöttek Szibériában 1885-86-ban. George Kennan amerikai utazó naplója 9.25 – 9.50 Somodi Imre, tudományos segédmunkatárs, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola (Pécs) Sztrájkok a pécsi Pius Gimnázium építkezésén 1913-ban 9.50 – 10.15 Dévényi Anna, egyetemi tanársegéd, PTE BTK, Modernkori Történeti Tanszék (Pécs) A nemzetnevelési koncepció érvényesülése Hóman Bálint oktatáspolitikájában 10.15 – 10.30 Szünet 10.30 – 10.55 Kindl Melinda, PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs) Fejezetek az olasz-magyar diplomáciai kapcsolatok történetéből (1943-45) 10.55 – 11.20 Kovács Kristóf, PhD-hallgató PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs) „Jobb ma egy karikatúra, mint holnap egy diktatúra” – A „Ludas Matyi” metamorfózisa Magyarország szovjetizációjának időszakában (1945–1950) 11.20 – 11.45 Boros Gábor, PhD hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola (Pécs) „Forradalmi művészet” A Black Panther Party kulturális tevékenysége 11.45 – 12.15 12.30 – 13.00 Vita Plenáris ülés ((001 sz. földszinti konferenciaterem) Várady Zoltán és Kaposi Zoltán Beszámoló a szekciók tudományos eredményeiről Orosz István, az MTA rendes tagja, a Magyar Történelmi Társulat elnöke Zárszó
4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful