Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun 2

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam Kelas : 2 Ibnu Abdullah Tarikh : 11 Mac 2012 Bilangan Pelajar : 30 orang Masa : 60 minit Bidang : Ulum Syariah Tajuk : Memahami Rukun Islam Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat: 1. Menyebut pengertian Rukun Islam dengan lengkap. 2. Menyatakan Rukun Islam dengan betul. 3. Menghafal tertib Rukun Islam mengikut turutan. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui tentang bacaan dua kalimah syahadah dan menunaikan solat. Gabungjalin : Ibadah, Tilawah al-Quran, Akhlak Penerapan Nilai : Bekerjasama, kesedaran kendiri, kretiviti Kemahiran Berfikir : Menjana Idea, Berfikir reflektif dan kretif Bahan Bantu Mengajar : Laptop, speaker, LCD, kertas lembaran kerja, carta rajah, kad imbasan

LANGKAH ISI PELAJARAN Pendahuluan Doa belajar (2 minit)

AKTIVITI P&P Murid-murid membaca doa beramairamai dengan bimbingan guru.

CATATAN

Set Induksi (5 minit)

Tayangan video azan

1. Guru menunjukkan kepada murid tayangan video mengenai muazzin sedang melaungkan azan 2. Guru menyoal murid. - Bilakah kita dapat mendengar azan? - Apakah yang perlu kita lakukan apabila mendengar azan?

KB: Pemikiran reflektif Teknik: Sumbangsaran BBM: Laptop,speaker, LCD

2.Setiap kumpulan mempunyai enam orang murid. 5. 2. 4. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan. Visual. Mengucap dua kalimah syahadah. Guru memaparkan pengertian Rukun Islam dengan menggunakan kad imbasan. Seni dalam pendidikan : Audio dan visual Teknik: Soal jawab. 2. 4. Guru meminta murid duduk secara berpasangan. LCD Seni dalam pendidikan: Audio. Kaedah: Koperatif Nilai: Bekerjasama. Murid melantik ketua bagi setiap kumpulan masing-masing. Guru memaparkan carta bacaan Rukun Islam dan murid membaca dengan mengikut guru secara beramai-ramai. 5. 3. Menunaikan haji bagi yang mampu. Puasa di bulan Ramadhan. Guru memberi taklimat berhubung persembahan yang akan dijalankan oleh murid dalam kumpulan. Langkah 3 (20 minit) Amali penghayatan rukun islam di kalangan murid. Guru memilih pasangan murid secara rawak di hadapan untuk menyebut semula Rukun Islam dengan mengikut turutan tanpa berpandukan carta bacaan Rukun Islam. Murid menyebut pengertian Rukun Islam berpandukan kad imbasan secara beramai-ramai dengan bimbingan guru. Murid menyebut sambil menghafal di hadapan pasangannya mengenai Rukun Islam dengan bimbingan guru. Mengeluarkan zakat. Langkah 2 (15 minit) Menyenaraikan rukun Islam: 1. Murid mendendangkan nasyid dan dibimbing oleh guru. 3. Hafazan BBM : Carta Seni dalam pendidikan : Visual 1. 1. Guru memastikan murid menguasai nasyid yang ditayangkan. 3. 4. Pergerakan . Guru menayangkan video nasyid Rukun Islam. 3. Langkah 1 (10 minit) Definisi Rukun Islam 1.3. Guru mengaitkan isi pembelajaran pada hari ini iaitu memahami Rukun Islam. 2. kretiviti BBM: Laptop. Guru memilih 3 orang murid secara rawak untuk menyebut pengertian Rukun Islam berpandukan kad imbasan. Syarahan BBM : Kad imbasan Seni dalam pendidikan: Visual Kaedah : Talaqqi musyafahah. Menunaikan solat 5 waktu. speaker. Koperatif Teknik : Soal jawab.

Murid diberi masa selama 5 minit untuk mencipta gaya berdasarkan lagu nasyid tersebut.Murid-murid diminta menghantar lembaran kerja kepada guru pada kelas seterusnya.Guru memanggil kumpulan mengikut turutan yang telah disediakan untuk membuat persembahan di hadapan kelas.Guru mengumumkan kumpulan yang terbaik dalam persembahan.Guru memberi peneguhan setiap kumpulan. 7. Penutup (8 minit) Rumusan dan Refleksi. 10. 9. Pelajar diberi peluang untuk mengajukan soalan kepada guru mengenai tajuk rukun Islam 3. 8. Nilai: Kesedaran kendiri Kaedah: Soal Jawab Teknik: Imbas Kembali BBM: Kertas lembaran kerja Refleksi Kendiri: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ulasan Guru Besar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .Guru memberi lembaran kerja mengenai tajuk Rukun Islam kepada murid – murid.Guru membuat kesimpulan berkaitan Rukun Islam yang merupakan konsep asas yang perlu difahami dan dihayati oleh murid-murid. 2.6.Guru membuat undian secara rawak giliran kumpulan yang akan membuat persembahan di hadapan kelas. 4. 1.Guru memerhati dan mengawal keadaan kelas agar teratur dan terkawal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful