You are on page 1of 1

PERKATAAN TERSEMBUNYI

Cari setiap ALATAN DAN BAHAN yang tersembunyi berdasarkan FUNGSI di bawah.

P L A Y A R M U N C U N G T I R U S P W

E E P E M E G A N G B A T E R I Q I L A

N O E O K N P U N R A N I M K A A N V Y

J A N E O H U J U G M Y A B U B H J D A

A C Y Z K D N M T A L V D R L D E W T R

L G A N R A G E U J A Z N I W Y L M M T

U K M U L H P O R I N G J S A O P M V E

R R B O N G K A H P E N Y A M B U N G R

W J U S G S N I U E O N K U R E E E W A

A A N B L R Y P M N K N O R I Q Q S A S

Y J G G U I U A I G O A K U N R D F Y T

A N B F S I M P S K P T O S G U U T Y U

R A A U E A B A S U S L P T T O V C I N

B G T U N T A N R N B A T E R I K N N G

B U E G T S T M U G I M U L N P E W Q G

K N R A U R F V D S X W A I O E S A A A

N L I R H R S K P Q Z L M V C F C Z X L

P E M U T A R S K R U K E C I L F H J P

FUNGSI: 1. Untuk memotong dan menjalur wayar.(____________________________) 2. Untuk mengetat dan melonggarkan skru kecil yang terdapat pada peralatan elektronik. (____________________________) 3. Untuk melekatkan litar projek pada tapak bod keras. (______________________) 4. Untuk menempatkan bateri. (______________________________) 5. Untuk memegang benda-benda kecil, membentuk kaki komponen dan memotong wayar. (__________________________) 6. Membekalkan arus elektrik secara tindakan kimia dan digunakan untuk menguji litar projek. (_______________________________) 7. Untuk menyambung litar kepada bateri. (______________________________) 8. Untuk menempatkan litar projek yang telah siap dipasang. (_________________) 9. Untuk membuat pendawaian mudah seperti pada radio dan litar projek elektronik. (_____________________________)

10. Menyambung dua wayar dalam satu sambungan litar.(_______________)