SOLUŢII COLOIDALE

FENOMENE DE TRANSPORT

Clasificarea soluţiilor în funcţie de • masa moleculară (M) şi • diametrul (Ф) al particulelor fazei dispersate
MOLECULARE: M < 10 3 Da,

Ф < 10 Å
COLOIDALE:

10 3 Da < M < 10 8 Da, 10 Å< Ф < 10 3 Å

SUSPENSII:

M > 10 8 Da, Ф > 10 3 Å

 SOLUŢII MOLECULARE:
- NU SUNT REŢINUTE DE FILTRE; - NU SEDIMENTEAZĂ; - DIFUZEAZĂ UŞOR; - SUNT OPTIC VIDE.

 SOLUŢII COLOIDALE:
- VIZIBILE LA ULTRAMICROSCOP;
- FENOMENE INTERFACIALE; - COAGULARE; - ELECTROFOREZĂ.

 SUSPENSII:
- VIZIBILE LA MICROSCOPUL OPTIC;
- SEDIMENTEAZĂ;

- FILTRARE.

pH – ul izoelectric al proteinelor
CARACTER AMFOTER:  GRUPĂRI CARBOXIL (– COOH) (comportament acid)

 GRUPĂRI AMINO (– NH2)
(comportament bazic)
 

 COOH   COO  H 
 NH 2  H   NH 
  3

SEMNUL SARCINII ELECTRICE DEPINDE DE pH
DEFINIŢIE (pI sau pHi): DETERMINARE EXPERIMENTALĂ: ELECTROFOREZĂ

PRECIZAREA SEMNULUI SARCINII ELECTRICE Z:
 pH < pI 

Z > 0 Z = 0 Z < 0

 pH = pI   pH > pI 

Z>0
(NH3+)x R

Z=0
pI R

Z<0
pH
(NH2)x (COO –)y

(COOH)y

1. pH < pI (mediu acid; [H+] - mare)

 COOH

   COO  H

Probabilitate mică de deprotonare

 NH 2  H

   NH

 3

Probabilitate mare de protonare

Z>0

2. pH > pI (mediu bazic; [H+] - mică)

 COOH

   COO  H

Probabilitate mare de deprotonare

 NH 2  H

   NH

 3

Probabilitate mică de protonare

Z<0

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful