P. 1
58532290 Guru Dan Cabaran Semasa Bab 1

58532290 Guru Dan Cabaran Semasa Bab 1

|Views: 17|Likes:
Published by Ejal Faizal

More info:

Published by: Ejal Faizal on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

BAB 1

ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA

1) Pengenalan; y usaha untuk mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya merupakan suatu perkara yang mencabar. y penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) y pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. y Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. y memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara y pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan. 2) INTEGRASI NASIONAL;
y y y y

Akibat keretakan integrasi nasional Perbezaan budaya dan agama Ketidakpuasan hati Kedudukan Geografi

3) Cabaran mewujudkan satu sistem sosial;
y y y y y

Agama dan kebudayaan Dasar Penjajah British Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan Amalan ekonomi yang berlainan Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

4) Halangan Integrasi Nasional;
y y y y y

Perbezaan budaya dan agama Dasar Penjajahan Sistem Pendidikan Amalan Ekonomi Perbezaan politik

5) Pupuk Integrasi Nasional Melalui Dasar Pelajaran;
y y y y y y y y y y

Sistem Pendidikan Kebangsaan Agenda Memperkasakan SK Penerapan Nilai Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan Konsep Sekolah Wawasan Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum Perkasakan bahasa Kebangsaan Pemantapan Aktiviti Pupuk Kefahaman Dasar Pelajaran kebangsaan -menggunakan sukatan pelajaran, -buku teks, peperiksaan, -pakaian seragam, -sistem latihan guru dan -bahasa penghantar yang sama

y y y y y y y y Program Permuafakatan Masyarakat Hari Keluarga Acara Kebudayaan Sambutan Perayaan Aktiviti Kokurikulum Bulan Kemerdekaan Lawatan ziarah Bina Insan 10) Melalui aktiviti yang dijalankan tersebut. . budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuktajuk mata pelajaran yang bersesuaian. secara keseluruhannya diharapkan akan dapat encapai m objektif seperti yang berikut. memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum 7) Pupuk Integrasi Nasional Melalui RIMUP. budaya dan adat resam. menimbulkan rasa hormat terhadap kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum. menyemai dan memupuk nilai-nilai mulia yang dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara pelajar berlainan latar belakang. y y y y y y melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan menjadikan agenda memperkasakan SK menerapkan nilai jati diri. agama. y y y y meningkatkan kefahaman pelajar mengenai kepelbagaian kebudayaan masyarakat Malaysia. y y y y y Sekolah sebagai alat perpaduan Sistem persekolahan yang sama Penggunaan Bahasa Melayu Pendedahan kepada nilai Seminar/forum 9) Penglibatan Komuniti Setempat Untuk Pupuk Integrasi Nasional. y Modul Aktiviti Kecemerlangan Akademik y Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan y Modul Aktiviti Kokurikulum y Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat y Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme 8) Tindakan KPM Untuk Pupuk Integrasi Nasional. menanamkan kesedaran bahawa unsur kebudayaan adalah penting untuk menyemarakkan suasana harmoni dan semangat toleransi antara kaum.6) Usaha bagi memastikan matlamat perpaduan kaum dan integrasi nasional terus dipelihara dan diperkukuhkan.

y pengagihan dan penggunaan sumber sedia ada untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan. y Pendidikan patut mempunyai kaitan dengan kerja dan persekitaran dalam usaha untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti pendidikan. peluang pendidikan perlu disediakan tanpa mengira perbezaan jantina. 14) Rumusannya: Tumpuan Bank Dunia Dalam Pendidikan y y y y y Pendidikan asas Pendidikan wajib untuk semua Kecekapan dalam pengurusan Pengagihan sumber Keperluan dengan pasaran kerja . pengetahuan dan kemahiran perlu untuk perkembangan ekonomi. Dalam jangka masa panjang sistem pendidikan formal dan tidak formal perlu dibangunkan pada setiap peringkat pendidikan. y y y y y y y y y Semua dapat hak yang sama Sekolah dapat kemudahan yang sama Sekolah Wawasan.11) PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN. latar belakang etnik dan status sosioekonomi.kongsi kemudahan Sekolah satu aliran Amalan kehidupan Peluang pendidikan yang sama Persamaan hak Peluang yang luas Pembangunan sumber manusia 12) Tumpuan Dalam Pendemokrasian Pendidikan. sosial dan lain-lain. y Sistem pendidikan perlu cuba meningkatkan kecekapan dalaman dalam pengurusan. y Untuk meningkatkan produktiviti dan memperluaskan ekuiti sosial. y y y y y Basmi buta huruf Pendidikan universal Penyediaan infrastruktur Guru terlatih yang mencukupi Pra sekolah untuk semua 13) Strategi pelaburan dalam bidang pendidikan y Pendidikan asas perlu disediakan kepada semua kanak-kanak dan orang dewasa sesuai dengan sumber yang ada.

y Tonggak Pendidikan UNESCO adalah berdasarkan kepada. pelajar belajar untuk tahu II. belajar untuk menjadi apa IV. belajar untuk hidup bersama 17) Kejayaan Sekolah Menurut UNESCO. belajar untuk membuat III.15) Pendidikan Negara y y y y y y y y y y y y y Pelbagai peringkat Kurikulum yang sama Penubuhan sekolah agama rakyat Peningkatan bilangan pelajar ke university Pendidikan swasta Pendidikan untuk semua Pengagihan sumber kewangan Pendidikan sawarjagat Pertambahan guru dan bilangan kelas Pendidikan Bertaraf Dunia Pendidikan berterusan Pendemokrasian pendidikan Pendidikan berkualiti 16) TONGGAK PENDIDIKAN UNESCO. I. y y y y y y y Pengurus punyai kuasa autonomi Memperkasakan kapasiti Struktur terurus Ukuran prestasi Pemantauan prestasi Kawalan sumber ketelusan .

. Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap. inovasi dan budaya ilmu pelajar. berkesan dan bertaraf dunia. kerajaan pusat perlu terus memainkan peranan kritikal terutamanya dari segi pemantauan prestasi sekolah. sekolah memerlukan struktur yang terurus dan professional. Meningkatkan kreativiti . sekolah perlu mengawal sumber-sumber. kuasa autonomi bagi menguruskan perjalanan sekolah secara keseluruhannya. Membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat. kelemahan dan prioritinya. emosi.18) Menurut laporan Unesco (2005). 19) Tujuan Tonggak Pendidikan UNESCO. sekolah perlu mempunyai maklumat tentang prestasinya untuk mengukur kekuatan. y y y y y y pengurusan sekolah mesti mempunyai strategi untuk memperkasa kapasiti dan kepemimpinannya. pengurusan sekolah mesti telus. rohani dan intelek (JERI). y y y y y y y y y y Memenuhi keperluan pembelajaran asas Membentuk wawasan Akses kepada universal Focus terhadap pembelajaran Perluaskan skop Penambahbaikan persekitaran Perkukuhkan perkongsian Pembangunan dasar gerakkan sumber perpaduan antarabangsa 20) Dasar KPM dan kaitannya dengan Tonggak Pendidikan UNESCO. y y y y y Perkembangkan potensi individu Tingkatkan kreativiti Sistem pendidikan yang cekap Pusat kecemerlangan pendidikan Tingkatkan martabat pendidikan 21) Tujuan KPM untuk membentuk pembangunan insan yang seimbang adalah seperti yang berikut. y y y y Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani.

selari an dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. y y y memperkembangkan potensi diri bagi setiap pelajar. berfikir secara kreatif dan kritis. y y y y y kemahiran komunikasi berkesan. y y y y y y y Perkembangkan potensi Punyai pelbagai kemahiran Bentuk peribadi Kemahiran berkomunikasi Kemahiran ICT Pembelajaran sepanjang hayat Nilai yang tinggi 23) Cabaran KPM adalah untuk menyediakan generasi muda Malaysia dengan seluas-luas peluang dengan cara. melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai kemahiran. mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. 25) Pendidikan Berterusan. 24) Pembangunan modal insan juga termasuk melengkapkan diri pelajar dengan. kebolehan menggunakan ICT dengan baik. nilai yang tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada peringkat antarabangsa. membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan dan mampu memajuk lagi negara di mata dunia.y y Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. 22) Pembangunan Modal Insan KPM. y y y y y y y y y y y Institusi diperbanyakkan Bekalkan kemahiran Memenuhi guna tenaga sumber manusia Ahli masyarakat yang berfungsi Pemahaman kritikal Bijak menggunakan masa lapang Belajar sukarela Sedar kepada biografi Merancang kerja Perkembangan bakat Bentuk konsep kendiri .

dewan . Membangunkan sikap menggunakan masa lapang dengan kreatifbagi memperoleh pengetahuan yang diperlukan.26) Beberapa alasan mengapa trend tersebut wujud dalam kalangan masyarakat. Membantu orang dewasa dalam merancang kerjaya dan mencapai matlamat yang bererti. Pendidikan Seumur Hidup. Membangunkan pemahaman kritikal daripada masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat serta berupaya mengambil bahagian secara aktif dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan sosial. Membangunkan sikap belajar secara sukarela. Memperoleh kemahiran yang diperlukan bagi menjadi seorangahli masyarakat yang berfungsi lebih efisien dan dapat menjadi seorang pengguna yang lebih pintar. orang ramai dan bangunan awam dan persendiran bagi program Pendidikan Berterusan. 27) Pendidikan Seumur Hidup adalah bertujuan untuk. Mewujudkan program e-Latihan. y y y y y y y y y Memberi peluang orang dewasa yang kekurangan pendidikan di peringkat sekolah tinggi untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan supaya dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam masyarakat dan pekerjaan. Membangunkan program latihan yang berinovasi bagi memenuhi keperluan pengetahuan dalam industri. masjid. Membantu orang dewasa menjadi lebih sedar pada biografi sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhannya. Mewujudkan persekitaran yang mesra kepada pembelajaran di semua agensi dalam perkhidmatan awam. 28) Rumusannya. Memperoleh kemahiran pekerjaan peringkat tinggi. y y y y y y Galakan dalam teknologi Pembangunan pgram latihan E-learning Persekitaran yang mesra Penggunaan institusi Kempen di peringkat kebangsaan . Menggubal polisi bagi menggalakkan penggunaan sekolah kolej komuniti. Melancarkan Kempen Kebangsaan mengenai kepentingan pendidikan seumur hidup. Membolehkan individu membangunkan kelebihan-kelebihan terpendamdan mempertingkatkan konsep kendiri individu tersebut. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan(R&D) dalam pendidikan dewasa dan Pendidikan Berterusan. y y y y y y y Menyediakan dan memberi galakan latihan dalam teknologi tinggi dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian kemahiran.

Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar. y y y y y Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi memboleh kan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu. pelayar dan pemudahcara. Kualiti guru. politik dan budaya. 32) Kesan Globalisasi Pendidikan. y y y y y y y Cabaran globalisasi dalam pendidikan adalah dari segi yang berikut. 30) Perlu kepada perubahan kurikulum. Meguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. 31) Persediaan menghadapi persaingan global iaitu dari segi. menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru.29) Globalisasi Dalam Pendidikan. y y y y y Pembelajaran sepanjang hayat Kebolehan berkomunikasi Kemahiran teknologi Kesediaan kognitif Warganegara bertanggungjawab . Pembentukan jati diri pelajar. y y y y y Antara perubahan yang dapat diperhatikan adalah seperti yang berikut. Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Inovasi dalam pelaksanaan kurikulum Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Pengurusan pendidikan. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran.

33) Cabaran Globalisasi. y y y y y y y y Permudahkan urusan Tingkatkan kecekapan Kurangkan beban Jimatkan masa Penempatan pelajar Pengagihan jadual waktu guru dan pelajar Pengagihan sumber Rekod stok dan inventori 36) Perkembangan Profesionalisme Guru. y y y y y Memimpin perubahan Utamakan daya pengeluaran Perkembangan semasa Perkembangan teknologi Perubahan inovasi . y y y y y Perisian latih tubi Perisian tutorial Perisian simulasi Perisian permainan Perisian penyelesaian masalah 35) Pengurusan Maklumat Sekolah Menurut Rahmad Sukor (2006). y y y y y y y y y y y y Kesediaan guru Kurang rasa kepunyaan Pertambahan beban Kekurangan sokongan pengurusan Pengurusan pendidikan Sikap guru Perbezaan tahap pengetahuan Perubahan yang kerap Penggunaan teknologi Pembentukan jati diri Budaya sekolah Perkembangan profesionalisme guru 34) Pembelajaran Berbantu Komputer.

Tumpuan Berkaitan Tugas: Guru cenderung untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan sentiasa berusaha menghasilkan yang terbaik terutama dari segi pengajaran dan pembelajaran. 39) Hall dan Loucks (1978) pula dalam kajian lanjutnya telah memurnikan klasifikasi tumpuan tersebut kepada tahap berikut. 40) Impak Globalisasi Kepada Perkembangan Profesionalisme Guru. Tumpuan Berkaitan Peribadi: Guru melihat keupayaan diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu tugas terutama dari segi kemahiran dan pengetahuannya. Mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. y y y y y y y y y Berdaya saing Hubungan sumber pendidikan Kemahiran berbahasa Komunikasi rentas budaya Produk dan perkhidmatan Keupayaan nilai antarabangsa Peningkatan bilangan institusi Penyebaran teknologi Cita rasa global . y y y y Tumpuan Tiada Berkaitan: Guru tidak mahu mengambil tahu apa-apa perubahan yang berlaku di sekolah. y y y Tumpuan Berkaitan Peribadi Tumpuan Berkaitan Tugas Tumpuan Berkaitan Kesan. kesihatan dan penggunaan masa senggangnya.37) Cabaran membentuk Perkembangan Profesionalisme Guru. kebolehlaksanaan kurikulum dan implikasi kurikulum terhadap kemajuan negara. Tumpuan Berkaitan Kesan: Guru mempunyai visi yang jelas terhadap peranannya sebagai pendidik secara holistik dalam konteks kemajuan pelajar. Mempunyai sifat berani. mahu mencuba idea baru dan inovatif 38) Fuller (1975) dalam kajian perkembangan profesionalisme guru mengkategorikantingkah laku guru kepada tiga tahap iaitu. Aspek lain yang diberi tumpuan adalah berkaitan keluarga. Memahami perkembangan teknologi. Sentiasa mengikuti peredaran masa. y y y y y Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas.

proses pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yang digariskan. Mengimbangi penekanan kepada sistem peperiksaandengan sistem pembelajaran berasaskan pemikiran kritis dan analitikal dengan matlamat mencari kebenaran.41) Kesan Negatif Globalisasi. y y y y y y y y y Negara lemah ditindas Ketidakadilan perkongsian Pemantauan yang mendalam Permintaan pasaran tenaga kerja Meminggirkan bahasa melayu Terbuka kepada persaingan tidak sihat Pengkomersilan pendidikan Penafian pendemokrasian pendidikan Penghayatan ilmu terhakis 42) Kepelbagaian Budaya. berikut adalah beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan unt k menjayakan isi tersebut. . y y y Menjadikan sekolah kebangsaan sebagai peneraju sistem pendidikan negara. Memastikan sokongan dan pembiayaan secara adil kepada sekolah -sekolah agama rakyat. u antaranya adalah seperti yang berikut. Berpandukan bahan-bahan sokongan yang relevan dengan tahap pencapaian semasa. sekolah kebangsaan Cina dan Tami. sekolah vokasional l dalam usaha bersama untuk meningkatkan taraf pendidikan negara. y y y Pendekatan. y y y y Perlu keadilan Peluang pendidikan kepada semua Pupuk melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Program sekolah berkembar 43) Merujuk kepada Dasar Pernyataan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia (2001). Memastikan setiap pelajar yang berkelayakan mendapat tempat di institusi pengajian tinggi awam tanpa mengira latar belakang. sekolah mubaligh. Penilaian dan penambahbaikan P&P secara berterusan. potensi dan kemajuan pelajar. Oleh yang demikian. kaedah dan teknik yang dipelbagaikandengan melibatkan pelajar secara aktif. 44) Kepelbagaian sosio budaya pelajar haruslah ditangani dengan bijak. Antaranya adalah seperti yang berikut.

Menyediakan peluang latihan peringkat tinggi untuk guru dan pensyarah supaya pengetahuan dan kemahiran profesional mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa. Menyediakan biasiswa berasaskan merit dan bantuan kewangan lain berasaskan keperluan dengan keutamaan kepada pelajar miskin dari kawasan luar bandar dan pedalaman. y y y Suasana lebih kondusif Mudah hasilkan bahan Kepelbagaian media . Bahasa Arab. Memastikan pelantikan naib canselor. 45) Cadangan Tangani Kepelbagaian Sosiobudaya. Memperbaiki mutu dan kemudahan sekolah yang daifdi pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak.y y y y y y y y y y Meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti 1974 demi mewujudkan iklim yang kondusif dalam bentuk jaminan kebebasan akademik dan autonomi universiti kearah mempertingkatkan mutu pendidikan setanding dengan negara-negara maju. Bahasa Cina sebagai bahasa-bahasa utama dunia dan juga bahasa-bahasa ibunda. Menekankan betapa mustahaknya pelajar menguasai pelbagai bahasatermasuk Bahasa Inggeris. dan lain-lain penjawat tertinggi akademik dilakukan berdasarkan kelayakan dan kelulusan Majlis Senat. rektor. y y y y y y y y Sekolah kebangsaan sebagai peneraju Kelayakan pelajar jadi penentuan Pindaan akta Tingkatkan kemudahan Tingkatkan mutu pendidikan guru Peluang latihan Biasiswa kepada yang berkelayakan Kuasai pelbagai bahasa 46) Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). diploma dan ijazah dari dalam dan luar negara yang memenuhi piawaian akademik yang boleh diterima termasuklah sijil dan Diploma Muadalah (diploma berkembar). Menyediakan tempat dan latihan kepada mereka yang keciciran. Meningkatkan mutu pendidikan guru bagi setiap peringkat sekolah dan menambah jumlah guru terlatih mengikut permintaan. Mengkaji kembali skim perkhidmatan guru dan menambah skim rangsangan bagi mereka yang mengajar di pedalaman. Meluaskan skop Lembaga Pentauliahan Kebangsaanuntuk memantau dan mencadangkan pengiktirafan sijil.

Ia digunakan untuk suntingan dengan menggunakan teknologi. 48) Perubahan Teknologi Maklumat. proses berkomunikasi iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. kemampuan sistem komputer yang mempunyai internet dan perkembangan sistem komunikasi juga akan lebih menjurus kearah berkomunikasi secara interpersonal dan bukan secara bersemuka yang lazim dilaksanakan dalam organisasi.y Maklumat pelbagai 47) Terdapat 3 asas penting dalam penggunaan teknologi maklumatiaitu. mampu untuk mengawal selia dengan lebih terancang dan tersusun tanpa wujud kekhilafan dalam perlaksanaannya. y y y y y y Pendidikan jarak Jauh Reformasi dalam pendidikan Mudah beri maklumbalas Sebagai bahan pengajaran pembelajaran Alat komunikasi Memudahkan pemahaman . y y y y y Kuasa penggerak Pelaksanaan Pemudahan bertindak Kaedah perubahan Permulaan perubahan 49) Implikasi TMK. y y y y penggunaan komputer dalam sistem organisasi yang mampumerubah cara kerja dan penyesuaian pekerja dengan sesuatu tugasan. 50) Komputer Dalam Pendidikan. y y y teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. menjadikan sesuatu keputusan yang ingin dilaksanakan oleh organisasi enjadi lebih m terancang dan telus terutama organisasi yang mempunyai maklumat yang banyak dan terdapat perkara kerahsian. memanipulasikan maklumat dan proses semula imej.

minum serta menyimpan minuman keras. Jenis kesalahan gengsterisme seperti menjadi ahli kumpulan geng. 52) Punca Gejala Sosial. mengganggu pelajar perempuan. melawan pengawas.51) GEJALA SOSIAL. berbohong. melawan guru. y y y y y Peranan ibu bapa Peruntukan undang-undang Pendekatan akademik Didikan agama Peranan ahli masyarakat . bertumbuk sesama pelajar. Jenis kesalahan kurang sopan dan biadab seperti menghisap serta menyimpan rokok. Jenis kesalahan jenayah seperti mencuri basikal. mengutip duit pau daripada pelajar lain. mencari gaduh dengan kumpulan lain. II. menonton dan menyimpan filem lucah dan lainlain. a mengeluarkan kata-kata lucah. bising dalam bilik darjah. memaksa kumpulan lain untuk menjadi ahli kumpulan dalam geng dan berkelakuan seperti samseng. y y y y y y y Globalisasi dan modenisasi Keruntuhan institusi keluarga Media-massa ICT Kelemahan undang-undang Sikap remaja Sikap ibu bapa 53) Kesan Negatif. berambut panj ng. y Pengkelasan masalah sosial boleh dipecahkan kepada3 Bahagian iaitu. I. y y y Kepada individu sendiri Menjejaskan Negara Keruntuhan nilai agama 54) Tangani Gejala Sosial. berjudi dan mencuri kertas soalan ujian. III.

y y y y y y y pemupukan Integrasi Nasional melaksanakan Pendemokrasian Pendidikan menjadikan Tonggak Pendidikan UNESCO sebagai panduan menghadapi Globalisasi Dalam Pendidikan dengan jayanya menangani Kepelbagaian Budaya dengan penuh berhemah menggunakan Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasidengan sepatutnya berjaya mengatasi setiap Gejala Sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di negara ini. . Antara cabaran yang perlu ditangani dan diatasi adalah seperti yang berikut.55) Kesimpulan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->