You are on page 1of 4

Kereta Ini kereta. Ini kereta lumba Ramasu. Kereta Ramasu warna kelabu. Ramasu berasa gembira.

Dia pandu bersama rakan.

Perahu

Ini perahu. Ini perahu layar . Perahu layar milik bapa Rahimah. Bapa Rahimah belayar sebulan. Rahimah suka perahu layar bapa.

Puteri
Ini puteri. Ini puteri raja Melaka . Puteri raja cantik jelita . Puteri berada dalam istana . Putera raja ketawa suka hati .

Kepala
Ini kepala. Ini kepala Jamali . Pada kepala ada rambut . Rambut Jamali warna hitam . Kepala Jamali bujur sireh .