You are on page 1of 43

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

mata

lada

bata

kala

naga

raga

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

paha

raja

dada

jala

bapa

baca

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

gari

kaki

bayi

dahi

jari

hati

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

tali

nasi

pari

laci

haji

lari

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

batu

baju

labu

paku

pasu

dagu

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

satu

dadu

kayu

bahu

saku

sagu

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

lima

tiga

titi

cili

gigi

lidi

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

pipi

biji

siku

MILO

ciku

milo

tisu

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

buku

kuku

cucu

sudu

bulu

guru

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

susu

puru

muka

rusa

kuda

luka

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

duri

guli

gusi

juri

guni

bubu

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

bola

cota

kota

roda

nona

nota

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

lori

kole

hoki

kopi

roti

topi

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

foto

sofa

ceri

peti

keju

jeli

Baca,sebut dan tulis perkataan di bawah

kera

beca

meja

peta

feri

teko

Padankan gambar dengan perkataan

lori bola muka roti baju beca buku jari kuda dadu

Padankan gambar dengan perkataan

tali nasi teko mata guli guru feri gari rusa kuku

Padankan gambar dengan perkataan

pari cili labu topi meja kaki kera raga pasu paku

Padankan gambar dengan perkataan

hati cucu sofa batu keju ceri peti tisu hati nona

Suaikan sukukata dan tulis perkataan berpandukan gambar

ku da be mu bo bu ja lo ro ba

ka ku ri du da ca ri ju la ti kuda

Tuliskan sukukata awal berdasarkan gambar

k u

c a

d u

d a

Tuliskan sukukata awal berdasarkan gambar

s u

s a

g a

b u

k o

Tuliskan sukukata awal berdasarkan gambar

k u

y u

s a

Tuliskan sukukata awal berdasarkan gambar

d a

Tuliskan sukukata akhir berdasarkan gambar

b a

b u

c e

b e

d a

b o

d u

g u

Tuliskan sukukata akhir berdasarkan gambar

g u

k a

h a

m a

h o

m u

Tuliskan sukukata akhir berdasarkan gambar

m e

n a

p a

p e

s a

s u

Tuliskan sukukata akhir berdasarkan gambar

g a

k e

Tulis perkataan berdasarkan gambar

Tulis perkataan berdasarkan gambar

Baca,sebut dan tulis rangkai kata di bawah

kuda padi

labu madu

peti besi

meja kayu

Baca,sebut dan tulis rangkai kata di bawah

baca buku

teko kaca

roti kaya

beca bapa

Baca,sebut dan tulis rangkai kata di bawah

topi biru

saku baju

batu bata

cili padi

Baca,sebut dan tulis rangkai kata di bawah

guli kaca

guru baru

kayu hoki

raga ciku

Baca,sebut dan tulis rangkai kata di bawah

rama - rama

kura - kura

gula - gula

biri - biri

Padankan gambar dengan rangkai kata.

cili padi

peti besi

topi biru

teko kaca guli kaca


Padankan gambar dengan rangkai kata.

labu madu kuda padi

meja kayu baca buku beca bapa

Baca cerita dan salin semula.

Beca Ini beca. Ini beca bapa. Beca bapa baru. Bapa bawa beca dari kota. Bapa cuci beca bila cuti.

Baca cerita dan salin semula.

Cili Ini cili. Ini cili padi. Ibu suka cili padi. Bapa beli satu raga cili padi. Ibu beri cili padi pada Lina.

Baca cerita dan salin semula.

Ciku Ini ciku. Ini ciku madu. Tina bawa raga ciku. Bapa beli ciku madu. Adik suka ciku madu.

Baca cerita dan salin semula.

Meja Ini meja. Ini meja kayu. Meja kayu ini baru. Bapa beli meja kayu dari kota. Adik Nani suka guna meja kayu.