PANDUAN PELAKSANAAN MODUL

SAHSIAH UNGGUL MURID
( SUMUR )
DI SMKA DAN SABK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

CYBERJAYA
2011

Mu ka S u ra t |2

Kata Alu-aluan
Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpahan rahmat serta keizinan-Nya kita bersama-sama dapat melaksanakan modul Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) kepada semua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di seluruh negara mulai Tahun 2010. Bahagian Pendidikan Islam (BPI), Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha bersungguh-sungguh merealisasikan modul ini. Semoga segala usaha yang dicurahkan tersebut mendapat ganjaran sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Sesungguhnya, membangun Modal Insan melalui kaedah mendidik, mengajar, membentuk dan membimbing murid-murid di sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Pelajaran Malaysia. Berpegang kepada prinsip bahawa pendidikan adalah suatu usaha berterusan hingga ke akhir hayat maka BPI, KPM sentiasa berusaha menambah baik setiap program khususnya ke arah pembentukan sahsiah murid dari masa ke semasa. Oleh itu modul SUMUR ini merupakan sebahagian daripada usaha BPI, KPM mempertingkat dan memantapkan lagi sahsiah murid khususnya yang berada di SMKA dan SABK. Bahagian ini amat berharap agar modul ini dilaksanakan dan mendapat sokongan penuh warga SMKA dan SABK seluruh negara. Akhirnya kita sama-sama berdoa semoga usaha kita diredhai Allah SWT.

Sekian, terima kasih.

HJ ABD RASHID BIN NGAH Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia
Mu ka S u ra t |3

LATAR BELAKANG
1. Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) adalah idea dan hasrat YB. Dato’ Seri Hishammuddin bin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia dan disambut oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Kementerian Pelajaran Malaysia dengan mencetuskan Modul 5 C iaitu Murid Contoh, Murid Cerdas, Murid Cerdik, Murid Cergas dan Murid Ceria.

2.

Matlamat modul ini adalah untuk; melahirkan murid yang memiliki personaliti terpuji dan boleh dicontohi oleh murid-murid lain, sentiasa memburu ilmu untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, mempraktikkan amalan penjagaan kesihatan yang cemerlang dalam kehidupan seharian, mempunyai ketahanan diri dalam menghadapi cabaran hidup serta berusaha meningkatkan daya kepimpinan dan bersemangat patriotisma. SUMUR telah dilancarkan oleh YB. Dato’ Noh bin Omar Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia pada 29 Oktober 2007 di Sekolah Agama Menengah Tanjung Karang, Kuala Selangor, SELANGOR.

3.

4.

Berikutan itu, 10 buah sekolah rintis telah terpilih melaksanakannya iaitu SMKA Maahad Muar, JOHOR; SMKA Sultan Muhamad, MELAKA; SMKA Nibong Tebal, PULAU PINANG; SMKA Naim Lil-Banat, KELANTAN; SMKA Sheikh Hj. Othman Wahab, SARAWAK; SABK Imtiaz Dungun, TERENGGANU; SABK SAM Tanjung Karang, Kuala Selangor, SELANGOR; SABK Maahad Al-Aziz, Parit, PERAK; SABK SMA Al-Maarif, Kuantan, PAHANG dan SABK SMA Al-Nahdah, Yan, KEDAH.

5.

Mesyuarat Pemurnian Modul yang diadakan di Hotel Quality, Shah Alam, SELANGOR pada 12 hingga 15 Mac 2008 dengan berpandukan kepada program rintis yang dilaksanakan kepada 10 buah sekolah sebelum ini memutuskan empat program untuk dilaksanakan seterusnya iaitu Program Berbudi Bahasa; Program Mutadayyin; Program Penampilan Diri dan Program Jati diri.

6.

Mesyuarat Pengurusan Bahagian Pendidikan Islam Bil. 2/2010 pada 8 Februari 2010 memutuskan Sumur diserahkan kepada Operasi Dakwah, Bahagian Pendidikan Islam dan program tersebut hendaklah dilaksanakan di semua SMKA dan SABK pada tahun 2010.
Mu ka S u ra t |4

PANDUAN PELAKSANAAN MODUL
1. Modul Sahsiah Unggul Murid ( SUMUR ) ini telah dimurnikan semula menjadi empat (4) program utama iaitu Program Berbudi Bahasa, Program Mutadayyin, Program Penampilan Diri dan Program Jati Diri. Ia bertujuan untuk lebih memudahkan para guru untuk melaksanakan modul ini. 2. Semua murid hendaklah diberitahu dan diperjelaskan secara terperinci pelaksanaan setiap program agar setiap murid faham dan menyedari bahawa sesuatu program tersebut sedang berlangsung dan mereka sedar bahawa mereka terlibat sama menjayakannya.

3.

Penilaian bagi setiap program adalah mengikut kumpulan-kumpulan kecil murid (Kumpulan Usrah) bagi meringankan tugas guru. Mentor Guru selaku Murabbi perlu mengesahkan penilaian berdasarkan borang yang telah disediakan (rujuk Lampiran 1: Rangkaian Penggerak SUMUR).

4.

Penilaian hendaklah dibuat sebanyak empat ( 4 ) kali iaitu dua minggu sekali bagi program dalam masa dua bulan program itu berjalan (rujuk Lampiran 2: Contoh Jadual Penilaian).

5.

Pemantauan bagi program pertama tetap diteruskan walaupun program kedua dan program selanjutnya dilaksanakan. Penilaian Keseluruhan (rujuk Lampiran 3) akan dibuat oleh Naqib (Mentor Murid) ke atas ahli usrah masing-masing pada hujung tahun (Oktober – November) dan disahkan oleh Murabbi (Mentor Guru).

6.

Laporan pelaksanaan program hendaklah dihantar kepada urusetia pada bulan Jun dan Disember ( dua kali setahun ).

7.

Sektor Pembangunan Nilai dan Akhlak, Bahagian Pendidikan Islam, KPM selaku urusetia akan memantau dari semasa ke semasa tentang pelaksanaan program ini di semua SMKA dan SABK.

Mu ka S u ra t |5

MODUL

SAHSIAH UNGGUL MURID
( SUMUR )

PROGRAM

CIRI-CIRI

AKTIVITI

PERLAKSANAAN

PENILAIAN

CATATAN

A. BERBUDI BAHASA

1. HORMAT MENGHORMATI

-

”Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaklah ia menghormati jiran tetangganya”

” Seseorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lain dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya keseorangan ketika saudaranya memerlukan”

Kempen : * Ciri-ciri kempen mengandungi 5 I :  Informasi  Inovasi  Ilmiah  Intelek  Islamik *Cadangan aktiviti :  Perasmian / Penutup  Sebaran Maklumat (Reach Out)  Kempen 5 S o Senyum o Salam o Sapa o Sopan o Sayang Sentuhan Jibril*:
” Sentuhan lima saat lebih bermakna daripada pertuturan 5 minit”

- Penilaian oleh Rakan Sebaya - Penilaian oleh Naqib (Mentor Murid) - Pelaksanaan Program sepanjang tahun - Fokus penilaian pelaksanaan pada Februari – Mac - Tumpuan pada awal dan akhir program - Penilaian Murabbi (Mentor Guru) - Instrumen rujuk lampiran - Penilaian Umum sepanjang Tahun. - Februari – Mac fokus penilaian - Pemantauan dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah

-

-

Mentor Mentee

2. TOLONG MENOLONG

-

Banner  Contoh :-

29
” Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka”

)
Pemplet :  “Guruku ibubapaku”  “Kami sayang guru” Mu ka S u ra t |7

3. MENGENANG BUDI / MENGHARGAI 7 "Dan (ingatlah juga) , tatakala Tuhanmu memaklumkan; ”Sesungguhnya jika kamu bersyukur , pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

-

Mengenang Budi :  Tayangan Clip Video  Tayangan Filem/ Drama Contoh : o Anakku Sazali o Si Tanggang o Siri Al-Hidayah o Mutiara Hati o Cikgu Limau Kasturi Menghargai :  Sijil penghargaan  Perkongsian pengalaman  Cenderamata  Bertukar hadiah

- Cadangan pelaksanaan: Waktu Perhimpunan Rasmi

- Cadangan: Sebulan sekali untuk tayangan filem

”Orang yang tidak bersyukur kepada manusia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah”

4. LARAS BAHASA

-

Firman Allah: Surah Luqman: 18 - 19 ”Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburukburuk suara ialah suara keledai”

Kaedah Penyampaian Lisan:  Forum  Tazkirah ringkas  Nadwah (seminar)  Multaqa (Rollcall)  Sumbang saran  Ceramah Persembahan:  Pentomen  Coral Speaking )  Lakonan  Sajak/Puisi

- Mengikut kesesuaian masa

-

- Waktu senggang Contoh:  Sebelum perhimpunan  Waktu rehat  Waktu balik  Waktu kokurikulum - Majlis Penutup program

(

Firman Allah: Surah al-Baqarah:83

83

-

Poster  Pertandingan  Iklan di kelas dan sudutsudut pameran Mu ka S u ra t |8

)
” Waspadalah kamu dari kata-kata yang kotor kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada kata-kata kotor dan perilaku yang cabul”  Lagu / Nasyid berkaitan budi bahasa  Tokoh Pelajar  Berdasarkan kepada penilaian

” Aku pun turut bergurau senda, tetapi aku tidak mengatakan sesuatu, melainkan yang benar belaka”

Mu ka S u ra t |9

Instrumen Penilaian Program A A. PROGRAM BERBUDI BAHASA HORMAT MENGHORMATI a Kriteria :Memberi salam dan bertegur sapa ketika bersua a TOLONG MENOLONG Kriteria :Memberi pertolongan kepada orang lain tanpa diminta ( Sikap Proaktif ) Ikhlas dalam memberi pertolongan MENGENANG BUDI/MENGHARGAI Kriteria :Mengucapkan terima kasih di atas sesuatu pemberian dan pertolongan Memberikan tanda ingatan sempena peristiwa-peristiwa yang bermakna kepada individu Menzahirkan penghormatan dalam perlakuan LARAS BAHASA a Kriteria :Menggunakan intonasi suara dan bahasa badan yang sesuai.

a

b

Mengutamakan orang yang lebih dewasa dalam kebanyakan hal

b

b

b

Menggunakan bahasa yang sopan dan lembut.

c

Berdiri ketika berucap dengan orang yang lebih dewasa

c

Mengambil berat terhadap orang di sekeliling Kebolehan memahami dan merasai penderitaan sebenar orang lain (emphaty ) Bersungguh dalam memberikan bantuan

c

c

Bercakap perkara yang bermanfaat dalam topik yang berkaitan. Menghormati orang lain dengan panggilan mesra dan disenangi oleh pendengar.

d

Berlapang dada dengan perbezaan pendapat/ ) at-tasamuh Menerima kelebihan dan kelemahan orang lain tanpa syarat ( Non judgement )

d

d

Mendengar nasihat dan mematuhi sebarang arahan yang ditetapkan.

d

e

e

e

Sentiasa menziarahi/menemui ahli keluarga, rakan-rakan dan individu

e

Penggunaan kata-kata penghormatan yang tetap

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja. *Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 10

Borang Penilaian Program A A. PROGRAM BERBUDI BAHASA TARIKH:………………HINGGA…………………… Usrah …………………………………………………. HORMAT MENGHORMATI
Kriteria a Kriteria b Kriteria d Kriteria a Kriteria c Kriteria e BIL NAMA MURID TING

TOLONG MENOLONG
Kriteria d Kriteria a Kriteria b Kriteria c Kriteria e

MENGENANG BUDI
Kriteria b Kriteria d Kriteria c Kriteria e

LARAS BAHASA
JUMLAH

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria c

*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )
M u k a S u r a t | 11

Kriteria e

PROGRAM

CIRI-CIRI

AKTIVITI

PELAKSANAAN

PENILAIAN

CATATAN

B. MUTADAYYIN

1. SOLAT BERKUALITI  Solat di awal waktu  Solat berjemaah  Solat sunat

-

Kempen Islah Tazkirah Ceramah Buletin Qiamullail

- Program dan penilaian program dilaksanakan sepanjang tahun. - Fokus penilaian pelaksanaan pada April – Mei

- Penilaian oleh Rakan Sebaya - Penilaian oleh Naqib (Mentor Murid) - Penilaian Murabbi (Mentor Guru) - Instrumen rujuk lampiran - Penilaian Umum sepanjang Tahun. - April – Mei fokus penilaian

2. TADARUS AL-QUR’AN  Bacaan secara tartil  Istiqamah membaca AlQur’an  Bacaan secara disemak

- Tadarus Al-Qur’an secara halaqah atau berpasangan. - Tadarus merujuk Jadual Tadarus - Bengkel Tahsin Qiraati

- Awal program Pertengahan April Minggu Ketiga - (2 hari seminggu).

3. AMALAN ZIKIR DAN DOA BERTERUSAN  Basahi lidah dengan zikir dan doa  Mulakan pekerjaan dengan iringan doa.

- Buletin bulanan - Ceramah kelebihan Zikir - Hafazan zikir dan doa selepas solat

- Pemantauan dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah

M u k a S u r a t | 12

Instrumen Penilaian Program B

B. PROGRAM MUTADAYYIN SOLAT BERKUALITI a. b. c. Kriteria :Solat pada awal waktu Sentiasa berjemaah Menyempurnakan sunat-sunat solat a. b. c. TADARUS AL-QURAN Kriteria :Membaca al-Quran setiap hari Hafaz ayat-ayat lazim Memelihara hukum tajwid a. b. c. AMALAN ZIKIR DAN DOA BERTERUSAN Kriteria :Membaca wirid lepas solat Berdoa setiap lepas solat Membaca doa dalam setiap amalan harian Memahami kandungan doa Mengamalkan adab-adab berdoa dan berzikir

d. e.

Berpakaian bersih dan sesuai Memelihara ketertiban

d. e.

Meneliti tafsiran ayat yang dibaca Tadabbur dengan makna difahami

d. e.

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja. *Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 13

Borang Penilaian Program B

B. PROGRAM MUTADAYYIN
TARIKH:………………HINGGA…………………… Usrah ………………………………………………….

SOLAT BERKUALITI

TADARUS AL-QURAN

AMALAN ZIKIR DAN DOA BERTERUSAN

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )

M u k a S u r a t | 14

Kriteria e

BIL

NAMA MURID

TING

JUMLAH

PROGRAM
C. PENAMPILAN DIRI

CIRI-CIRI
1. PEMAKAIAN:  Kemas  Bersih  Sesuai mengikut keadaan, tempat dan majlis

AKTIVITI
- Kempen:  Banner  Poster  Pamplet

PERLAKSANAAN
- Sepanjang Program Penampilan Diri - Fokus pada Jun – Julai - Tunjuk cara berpakaian - Mengikut kesesuaian sekolah

PENILAIAN
- Penilaian oleh Rakan Sebaya - Penilaian oleh Naqib (Mentor Murid) - Penilaian Murabbi (Mentor Guru)

ULASAN

2. ADAB SOPAN:  Adab bercakap  Adab menuntut ilmu  Adab bergaul 3. KEPEMIMPINAN:  Bijak membuat keputusan  Boleh berkomunikasi dengan baik  Menjadi role model

- Bengkel:  Ceramah  LDK

- Pengucapan Awam:  Tazkirah  Ucapan

- Bengkel Adab diberikan kepada murid-murid yang terpilih dan muridmurid tersebut menerangkan semula kepada murid-murid lain dalam LDK.

- Instrumen rujuk lampiran - Penilaian Umum sepanjang Tahun. - Jun – Julai fokus penilaian - Pemantauan dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah - Pemantauan secara berterusan dan penilaian diberikan berdasarkan kriteriakriteria berikut: o Kefahaman o Penglibatan o Amalan

- Tazkirah / ucapan oleh murid sebelum kelas bermula mengikut giliran setiap hari persekolahan. - Anugerah Murid Mithali

4. SIKAP POSITIF DAN PROAKTIF  Aktif di dalam aktiviti dalam / luar kelas  Suka membantu guru dan murid lain

M u k a S u r a t | 15

Instrumen Penilaian Program C C. PROGRAM PENAMPILAN DIRI PEMAKAIAN Kriteria:Menutup aurat ADAB SOPAN Kriteria :Bercakap dengan lembut (rendah suara ) Menumpukan perhatian terhadap ajaran guru KEPEMIMPINAN Kriteria :Bijak membuat keputusan SIKAP POSITIF DAN PROAKTIF Kriteria :Aktif dalam kelas dan luar bilik darjah Menyelesaikan tugas menepati masa yang ditentukan Suka membantu semua orang yang memerlukan bantuan Mampu menyumbangkan idea yang ktitis dan bernas Sentiasa terkehadapan dalam memberi idea dan melaksanakan sesuatu tugas / tanggungjawab dengan baik

a.

a.

a.

a.

b.

Bersih dan rapi

b.

b.

Tegas mempertahankan keputusan bersama

b.

c.

Kemas dan lengkap

c.

Mengutamakan yang lebih berusia/yang lebih tua Menyayangi yang lebih muda Sentiasa membataskan pandangan & pergaulan

c.

Mampu berkomunikasi dengan baik Berwibawa dan disegani

c.

d.

Sesuai mengikut tempat, keadaan dan majlis Tidak terlalu ketat

d.

d.

d.

e.

e.

e.

Menjadi role model (dicontohi )

e.

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja. *Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 16

Borang Penilaian Program C

C. PROGRAM PENAMPILAN DIRI TARIKH:………………HINGGA…………………… Usrah ………………………………………………….

PEMAKAIAN BIL NAMA MURID TING
Kriteria a Kriteria b Kriteria d Kriteria a

ADAB SOPAN

KEPEMIMPINAN

SIKAP POSITIF DAN PROAKTIF JUMLAH

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )
M u k a S u r a t | 17

Kriteria e

PROGRAM D. JATI DIRI

CIRI-CIRI
1. BERKEYAKINAN

AKTIVITI

PELAKSANAAN
- Sepanjang tahun

PENILAIAN
- Penilaian oleh Rakan Sebaya - Penilaian oleh Naqib (Mentor Murid) - Penilaian Murabbi (Mentor Guru)

CATATAN

- Usrah 2. SABAR DAN TABAH - Sambutan Hari Kebesaran - Majlis Tahlil dan Bacaan Yaasin - Memperingati Tokoh-tokoh Kemerdekaan - Menganjurkan pertandingan sempena Bulan Kemerdekaan - Pameran - Pertandingan Lukisan - 1 hari - Hari kebesaran - 1 hari

3. TETAP PENDIRIAN

- Instrumen rujuk lampiran - Penilaian Umum sepanjang Tahun. - Ogos – September fokus penilaian - Pemantauan dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah

4. SEMANGAT JUANG

M u k a S u r a t | 18

Instrumen Penilaian Program D

D. PROGRAM JATI DIRI BERKEYAKINAN Kriteria:Tidak mudah terpengaruh SABAR DAN TABAH Kriteria :Mudah menerima nasihat Bertolak ansur TETAP PENDIRIAN Kriteria :Memberikan hujah dengan idea yang bernas Tegas mempertahankan keputusan Bertanggungjawab atas keputusan Bijak membuat keputusan SEMANGAT JUANG Kriteria :Aktif dalam setiap aktiviti

a.

a.

a.

a.

b.

Berwawasan / berpandangan jauh Beridea kritis

b.

b.

b.

Tekun sewaktu melaksanakan tugasan Bersungguh melaksanakan tugasan Bersaing mencapai kecemerlangan Berani

c.

c.

Respon dalam semua majlis Tabah dan tidak berputus asa Penglibatan dalam aktiviti kerohanian

c.

c.

d.

Sentiasa menunaikan kewajipan Kesungguhan yang tinggi

d.

d.

d.

e.

e.

e.

Sanggup berkorban

e.

*Kriteria yang disenaraikan hanya untuk rujukan dan panduan sahaja. *Penilaian oleh Nuqaba ’ yang dilantik sahaja dan disahkan oleh Murabbi.

M u k a S u r a t | 19

Borang Penilaian Program D

D. PROGRAM JATI DIRI TARIKH:………………HINGGA…………………… Usrah ………………………………………………….

BERKEYAKINAN

SABAR DAN TABAH

TETAP PENDIRIAN

SEMANGAT JUANG JUMLAH

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria b

Kriteria d

Kriteria a

Kriteria d

Kriteria b

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

Kriteria e

Kriteria c

*Catatkan : Ada ( 1 markah ) / Tiada ( 0 markah )

M u k a S u r a t | 20

Kriteria e

BIL

NAMA MURID

TING

PENILAIAN KESELURUHAN

MUTADAYYIN

BIL

NAMA MURID

TING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disahkan oleh Murabbi : ……………………………………………. Tandatangan Murabbi : ……………………………………………. Nama : …………………………………….……... Tarikh ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………..………...

Tandatangan Naqib Nama Tarikh

: : :

M u k a S u r a t | 21

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN

PENAMPILAN DIRI

JATI DIRI

BERBUDI BAHASA

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SAHSIAH UNGGUL MURID (SUMUR) Sila sertakan dokuman berikut :  Senarai AJK pelaksana/Senarai Mesyuarat dan Tarikh/Senarai Kumpulan Usrah dan yang berkaitan Dilengkapkan dan dihantar kepada URUSETIA untuk makluman pelaksanaan 2 kali setahun (Laporan Jun dan Laporan Disember)

BIL

PROGRAM

AKTIVITI
Aktiviti kecil/majlis/yang dilaksanakan sepanjang program 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

TARIKH PERLAKSANAAN
Tarikh-tarikh aktiviti yang berkenaan

PENILAIAN
Penilaian selepas program secara umum dalam bentuk kualiti atau kuantiti (%)

KOS RM

Empat program yang telah di tetapkan

Jumlah kos yang dibelanjakan

A

BERBUDI BAHASA

B

MUTADAYYIN

C

PENAMPILAN DIRI

D

JATIDIRI

Disediakan Oleh Penyelaras Nama Tarikh

Disahkan oleh Pengetua : ……………………………………………. Tandatangan : ……………………………………………. Nama : …………………………………….……... Tarikh

: ……………………………………………. : ……………………………………………. : …………………………………..………...
M u k a S u r a t | 22

Lampiran 1

RANGKAIAN PENGGERAK SUMUR SEKOLAH
__________________________________________________________________________________________________________

Pengetua/GPK 1/GPK HEM


Murabbi
(Mentor Guru)


Naqib
(Mentor Murid: Pembimbing Kumpulan Usrah dalam kalangan murid yang terbaik)


Murid
(Peserta: mengikut kumpulan-kumpulan Usrah)

M u k a S u r a t | 23

Lampiran 2

Contoh Takwim Penilaian Naqib (Mentor Murid)

Feb
Program
M1 M2 M3 M4 M1

Mac
M2 M3 M4 M1

April
M2 M3 M4 M1

Mei
M2 M3 M4 M1

Jun
M2 M3 M4 M1

Julai
M2 M3 M4 M1

Ogos
M2 M3 M4 M1

Sept
M2 M3 M4

Okt.

Nov

Rumusan

Budi Bahasa

X

X

X

X

Mutadayyin

X

X

X

X

Penampilan Diri

X

X

X

X

Jati Diri

X

X

X

X

   

M : Minggu Semua Program dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun 2 bulan diperuntukkan untuk melaksanakan sesuatu program secara berfokus 4 kali penilaian secara berfokus sesuatu program dilakukan

M u k a S u r a t | 24

TINDAKAN/PERLAKSANAAN
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PERKARA Lantik AJK SUMUR sekolah Lantik AJK BADAR Lantik Murabbi Lantik Nuqaba' (Naqib-Naqib) Bentuk Kumpulan/Kumpulan Usrah Takwim Pertemuan Mesyuarat AJK Memaklumkan kepada semua murid mengenai SUMUR : program dan aktivitinya sepanjang tahun Penilaian kumpulan usrah oleh Naqib-Naqib Pengesahan Penilaian oleh Murabbi melalui Borang Penilaian Pemantauan: BPI/JPN/PPD/Sekolah Penilaian keseluruhan modul Penyediaan Pelaporan 2 kali setahun (Penilaian Jun/Disember) ADA TIADA

M u k a S u r a t | 25

AJK SUMUR
Pengerusi
[Pengetua]

 Naib Pengerusi 1
[Guru Penolong Kanan HEM]

 Naib Pengerusi 2  Setiausaha

[Guru Penolong Kanan Pentadbiran]

 Penolong Setiausaha  Ahli Jawatankuasa
[Kaunselor/Guru Muslim/Murabbi/Pengerusi BADAR/Ketua Naqib] [Ketua Panitia]

[Ketua Bidang PI]

M u k a S u r a t | 26

SENARAI SEMAK DOKUMENTASI PENGURUSAN MODUL SUMUR
1. Fail Modul 2. Fail Induk: a. Surat Lantikan AJK b. Senarai AJK Induk c. Surat Panggilan Mesyuarat d. Minit Mesyuarat e. Tindakan/Maklum Balas Minit f. Dokumentasi Aktiviti/Program g. Takwim Aktiviti 3. Fail Aktiviti: a. Organisasi BADAR b. Organisasi Usrah c. Senarai Murabbi/Nuqaba’ d. Senarai Nuqaba’ dan ahli e. Takwim Pertemuan 4. Dokumentasi Penilaian 5. Lain-Lain Dokumentasi yang berkaitan 6. Pelaporan : 2 kali setahun 7. Urusetia : Sektor Pembangunan Nilai dan Akhlak, Bahagian Pendidikan Islam, KPM
M u k a S u r a t | 27

M u k a S u r a t | 28