‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫מאנגלית‪ :‬יונתן פיין‬

‫כנרת‪ ,‬זמורה־ביתן — מוציאים לאור‬

‫‪10‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬

‫מורשת סטונהנג'‬

‫|‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫|‬

‫סם כרייסטר‬