P. 1
Acatist de Pocainta Pentru Iertarea Pacatelor

Acatist de Pocainta Pentru Iertarea Pacatelor

|Views: 0|Likes:
Published by vulcan_ine

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vulcan_ine on Sep 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

Acatist de pocăinţă pentru iertarea păcatelor Rugăciunile începătoare (pag 5

)

Condac 1 M-ai adus în viaţa aceasta din dragoste şi bunătate, spre a mă bucura de toate da rurile Tale, pe care cu milostivire mi le-ai dat şi spre a urma Legea Ta, dar eu n eascultând m-am aflat departe de Tine şi pentru aceasta din adâncul sufletului strig: Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Icos 1 Mai rău decât fiul am ajuns, risipind în ţara fărădelegilor veacului acestuia bogăţiile date de Tine, Părinte Ce esc, şi văzându-mă depărtat de Harul Tău, strig Ţie: Iartă-mă Doamne, că drumul mântuirii am mă Doamne, că nici o poruncă a Ta nu am păzit! Iartă-mă Doamne, că în păcate de moarte am căz u! Iartă-mă Doamne, că toată viaţa am slujit celui rău! Iartă-mă Doamne, că smochin neroditor evenit! Iartă-mă Doamne, că învăţăturile Tale sfinte nu le-am împlinit! Iartă-mă Doamne, că n mila Ta, poţi să mă mântuieşti! Iartă-mă Doamne, şi de zidirea Ta, care Te cheamă, Te rog să ostiveşti! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 2 Nu am it să mă bucur de pacea şi de iubirea Părintelui Ceresc şi am căutat robia cea amăgitoare şi ră a celui viclean; dar Tu văzându-mă căzut nu m-ai lepădat de la faţa Ta, ci m-ai învăţat să scaunul spovedaniei ca să-mi curăţesc sufletul pierdut, pentru care Îţi cânt: Aliluia! Alil uia! Aliluia! Icos 2 Ce voi face eu păcătosul? Ce răspuns voi da înaintea Ta? Timpul pe care mi l-ai dat spre a-Ţi sluji Ţie, cu vrăjmaşii Tăi l-am petrecut, iar acum gol fiind d e fapte bune Te rog cu umilinţă: Iartă-mă Doamne, că darurile Tale fără de preţ, le-am risipi Iartă-mă Doamne, că în ţara străină a fărădelegii să plec, am dorit! Iartă-mă Doamne, că tala i-ai dat, i-am îngropat! Iartă-mă Doamne, că de la calea Ta mult m-am depărtat! Iartă-mă Doa ne, că bogăţia ce mi-a fost dată spre mântuire, rău am cheltuit! Iartă-mă Doamne, că în păcat vrăjmaşul jalnic m-a robit! Iartă-mă Doamne, că strig către Tine mereu! Iartă-mă Doamne, că Ziditorul meu! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 3 ulci par tentaţiile lumii acesteia, dar lasă un gust amar conştiinţa încărcată şi inima plină urere şi remuşcare pentru păcatele făcute; dar Tatăl Ceresc ne primeşte, ca un Părinte iubito , dacă Îi mărturisim păcatul cu umilinţă şi cu lacrimi de pocăinţă şi de aceea Îi cântăm: Ali Aliluia! Icos 3 Fiul risipitor, venindu-şi în fire după viaţa grea în sărăcie, a dorit să se ure măcar din mâncarea porcilor. Asemeni şi eu, sărac de fapte bune, căzând pradă necazurilor ispitelor, Te rog din inimă: Iartă-mă Doamne, că timpul vieţii cu vrăjmaşii Tăi l-am petrecu Iartă-mă Doamne, că rugăciune cu trăire către Tine n-am făcut! Iartă-mă Doamne, că sunt plin şi de mult păcat! Iartă-mă Doamne, că rău căzând, din fărădelegi nu m-am ridicat! Iartă-mă D nu mă vei ajuta sunt un om pierdut! Iartă-mă Doamne, şi nu mă lăsa pe mine, cel atât de rău c Iartă-mă Doamne, că timpul mântuirii pe care mi l-ai dat, l-am risipit! Iartă-mă Doamne, că i s-a stins candela sufletului şi în păcat greu am adormit! 1

Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 4 Amintindu-mi de impul risipit departe de Tine, Doamne, văzându-mi viaţa petrecută în duhul lumii şi al plăcer lor pierzătoare, mă căiesc şi nădăjduind la mila Ta Îţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos sunt vrednic de milă pentru păcatele mele, că de bună voie am greşit călcând porunca dragost i creştine, a iubirii de Dumnezeul meu şi de aproapele, dar îndrăznind către Tine Te rog: Iartă-mă Doamne, Tu care m-ai adus pe Pământ spre a-Ţi sluji! Iartă-mă Doamne, Tu care mi-ai at multe daruri spre a mă mântui! Iartă-mă Doamne, Tu care spre Biserica Ta mi-ai insufl at chemarea! Iartă-mă Doamne, Tu care mi-ai dat credinţa, nădejdea şi răbdarea! Iartă-mă Doam Tu care mi-ai ascultat de multe ori smerita rugăciune! Iartă-mă Doamne, Tu care mi-ai purtat de grijă, să pot trăi în astă lume! Iartă-mă Doamne, Tu care mă iubeşti, mă ajuţi şi rtă-mă Doamne, Tu care din Potirul Sfânt cu Preacuratu-Ţi Trup mă împărtăşeşti! Iartă-mă Doam le, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 5 Cu dragoste mi-ai descoperit învăţăturil e şi mi-ai scos în cale oameni drepţi, preoţi, învăţători şi povăţuitori care să mă călăuzesc l mântuirii, pentru care Îţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Am auzit învăţăturile Ta am hotărât să fac Voia Ta, dar grijile veacului, nestatornicia, lipsa postului şi a rugăc iunii, gândurile rele, toate m-au depărtat de la Calea cea Sfântă şi mi-au tăiat aripile suf leteşti. Văzând eu neputinţa mea Te chem şi Îţi zic: Iartă-mă Doamne, Tu care libertate din b a Ta mi-ai dat! Iartă-mă Doamne, Tu care mă aştepţi să mă ridic din greu păcat! Iartă-mă Doam Cel Milostiv, care nu ai pe nimeni de pierdut! Iartă-mă Doamne, Tu care vrei ca tot sufletul să fie salvat şi renăscut! Iartă-mă Doamne, Tu care pe toţi doreşti să-i duci în Ce a Ta Împărăţie! Iartă-mă Doamne, Tu care vrei ca tot sufletul mântuit să fie! Iartă-mă Doamne re porţi pe umeri Crucea lumii întregi! Iartă-mă Doamne, Tu care mi-ai spălat cu al Tău Sânge mulţimi de fărdelegi! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Co 6 Mi-ai dat libertate, Stăpâne, să aleg singur calea pe care să merg, mi-ai descoperit că există o altă lume şi o viaţă veşnică unde merg sufletele după moarte. Mi-ai arătat drumul sp Ta şi mijloacele pentru a o cuceri şi de aceea Îţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Câtă răbdare ai avut cu mine Iisuse Doamne, să mă aştepţi să mă întorc la Tine din viaţa de el ce Ţi-ai vărsat Scumpul Tău Sânge pentru mine, Tu cel ce ai suferit chinuri cumplite. M-ai ridicat, dar eu alunecând iarăşi am căzut şi văzându-mi starea păcătoasă către Tine am Iartă-mă Doamne, că am greşit atât de mult! Iartă-mă Doamne, că Te-am supărat şi Te-am pierdu mă Doamne, că fără Tine eu nu pot trăi! Iartă-mă Doamne şi cu inimă smerită Te rog, nu mă păr mne şi nu mă lăsa când îmi este greu! Iartă-mă Doamne şi Te rog să fii cu mine mereu! Iartă-m ai milă, că Tu ştii neputinţa mea! Iartă-mă Doamne, că Tu vezi cât de slabă şi nestatornică rea! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 7 Cine se poa e mântui? L-am întrebat atunci pe Domnul Iisus, văzând cât de greu se poate lăsa omul de păca şi de bunătăţile acestei lumi trecătoare, spre a câştiga viaţa veşnică; iar Tu, Doamne, ai r ot ce e cu neputinţă la oameni e cu putinţă la Dumnezeu, pentru care Ţie Îţi cântăm: Aliluia! uia! Aliluia! 2

Icos 7 Dacă nu ar fi milostivirea Ta şi nespusa Ta iubire de oameni, nu aş avea nădejde de mântuire pentru multele mele păcate şi puţinele fapte bune; pentru nepăsarea de cele su fleteşti şi pentru lipsa de iubire şi de râvnă la rugăciune; pentru nepăzirea poruncilor Tale Îndrăznesc să strig cu suflet umilit: Iartă-mă Doamne, că pe fratele meu spre fapte bune, n u l-am îndemnat! Iartă-mă Doamne, că porunca dragostei creştine, n-am lucrat! Iartă-mă Doamne că doar voia mea o fac mereu! Iartă-mă Doamne, că nu port de grijă sufletului meu! Iartă-mă oamne, că în deşertăciunea lumii greu m-am încâlcit! Iartă-mă Doamne, că îi slujesc ei şi nu eul meu Iubit! Iartă-mă Doamne şi paşii mei spre mântuire îi vei conduce! Iartă-mă Doamne şiugăciune curată, de care cel rău fuge! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mâng l meu! Condac 8 Amăgitoare sunt dulcegăriile lumii, iar vrăjmaşul neamului omenesc îşi întind cursele şi răgneşte ca un leu căutând pe cine să înghită, dar Tu ştiind slăbiciunea noastră ne păzeşti cu Puterea Ta, scăpându-ne de vicleşugul celui rău; de aceea mulţumire Îţi aducem re: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Iubitorule de oameni, alături de preotul duh ovnic stai la scaunul Sfintei Spovedanii şi asculţi mărturisirea mea, iar eu cel ruşinat de păcatele pe care fără ruşine le-am făcut în ascuns şi la arătare, cu smerenie grăiesc aşa Doamne, că în mândrie şi slavă deşartă am căzut mereu! Iartă-mă Doamne, că rău m-am mâniat şi tele meu! Iartă-mă Doamne, că m-am lenevit să fac fapte bune şi rugăciune! Iartă-mă Doamne, c rile mele sunt de pofte păcătoase pline! Iartă-mă Doamne, că m-am lăcomit la tot ce este rău! Iartă-mă Doamne, că am invidiat, am judecat şi i-am osândit pe cei din jurul meu! Iartă-mă Do mne, că din zgârcenie, pe cel în nevoie nu l-am ajutat! Iartă-mă Doamne, că de Tine, Împăratu lavei, nu am ascultat! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Co dac 9 Nu avem aici cetate stătătoare, dar noi suntem prinşi în grijile deşarte de parcă am s tăpâni lumea! Uităm că suntem trecători! Uităm că viaţa noastră e umbră şi vis, iar fiecare c rece ne apropie de mormânt! Să ne trezim din amara înşelăciune şi mulţumind Domnului pentru g ija ce ne-o poartă în fiecare clipă, să Îi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Mă cred smerit, dar cea mai mică vorbă mă umple de mânie şi ură pentru aproapele. Nu rabd i pita şi cârtesc la cea mai uşoară supărare. Clevetesc, judec, osândesc, mă depărtez de Harul rătăcesc în întunericul fărădelegii, departe de Tine, Lumina lumii. Ai milă Doamne, şi ieşi î rea mea, că Îţi strig: Iartă-mă Doamne şi primeşte-mă ca pe fiul rătăcit! Iartă-mă Doamne, că a sunt osândit! Iartă-mă Doamne şi ca lui Petru, dă-mi mâna şi nu mă lăsa! Iarta-mă Doamne şi n valurile vieţii, după Mare Mila Ta! Iartă-mă Doamne, că Tu eşti Creatorul, Domnul şi Stăpân u! Iartă-mă Doamne, că fără Tine, drumul vieţii îmi pare greu! Iartă-mă Doamne şi dă-mi în to r tare, Păzitor! Iartă-mă Doamne şi nepregătit pentru veşnicie, nu mă lăsa să mor! Iartă-mă D nezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 10 Am văzut prin veacuri cum Pronia Ta Divină lucrează minunat pentru salvarea neamului omenesc. Ai trimis lumii pe aleşii Tăi plini de Duh Sfânt, care să-i povăţuiască pe oameni la pocăinţă şi să îi înveţe tainele in inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 3

Icos 10 Mi-ai binecuvântat anii vieţii spre a face fapte vrednice de a moşteni Împărăţia Ta! i venit în lume, ai suferit chinuri şi moarte ca şi mie să îmi sfinţeşti sufletul şi trupul, eu nebunul, m-am robit de bună voie stăpânitorului întunecat al lumii, făcând voia lui! Cu sufletul chinuit de păcatele mele acum Îţi grăiesc aşa: Iartă-mă Doamne, că mai mult ca desfr am greşit! Iartă-mă Doamne, că mai rău ca vameşul viaţa mea am vămuit! Iartă-mă Doamne, că Ţ zbăvitorul meu, nu Ţi-am urmat! Iartă-mă Doamne, că lucrând cu sârg păcatul, mereu Te-am supă Iartă-mă Doamne şi la Înfricoşătoarea Judecată pe mine nu mă lepăda! Iartă-mă Doamne şi Te ro l nestins nu mă lăsa! Iartă-mă Doamne, că în păcat am fost născut şi păcate fac neîncetat! Ia , că haina albă a Sfântului Botez prin păcat am întinat! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, M torul şi Mângâietorul meu! Condac 11 Tu fiind Bun îi mântuieşti după Mare Mila Ta şi pe cei c se pocăiesc în al unsprezecelea ceas ! Tu mântuieşti după măsura dragostei Tale, că Te uiţi inima omului şi vezi dorirea lui! De aceea aducându-Ţi mulţumire pentru iubirea Ta nemăsur ată, Îţi cântăm cu dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Am greşit mai mult decât toţi ilele vieţii mele s-au scurs în păcat! Faptele mele sunt înaintea Ta ca o cârpă lepădată, iar lipsit de virtuţiile creştineşti, nici ochii nu mai îndrăznesc să îi ridic spre Cer, şi susp , ca vameşul grăiesc: Iartă-mă Doamne, umilit şi plin de pocăinţă Te rog, Ziditorul meu! Iart amne, că vreau să mă întorc, ca fiul rătăcit la Tatăl său! Iartă-mă Doamne şi primeşte-mă la n slujitor! Iartă-mă Doamne, că având suflet umilit Te chem mereu cu dor! Iartă-mă Doamne şi a un slujitor, aş vrea măcar să fiu primit! Iartă-mă Doamne şi ajută-mă să Îţi slujesc mereu, Iartă-mă Doamne, că Tu pe toate, de vrei să faci, le poţi! Iartă-mă Doamne şi mântuieşte-ne Mila Ta, pe toţi! Iartă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac Pe cel ce vine la Mine nu îl voi scoate afară! ai spus celor de atunci şi cuvintele T ale au rămas pentru veacuri, ca mângâiere în nevoile şi în întristările noastre de tot felul, ucând nădejde de mântuire, pentru care Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Păcatel ele mă apasă ca o sarcină grea, iar eu simţind că povara lor mă împiedică să urc pe calea mân strig către Domnul aşa: Iartă-mă Doamne, Te rog şi Te chem plângând, Stăpânul meu! Iartă-mă nu sunt vrednic să mă numesc copilul Tău! Iartă-mă Doamne şi mântuieşte-mi sufletul, cu Mare a Ta! Iartă-mă Doamne şi Te rog primeşte rugăciunea şi pocăinţa mea! Iartă-mă Doamne şi de fe aiului pe mine, Tu mă fă părtaş! Iartă-mă Doamne şi în iadul cel înfricoşător să nu mă laşi! mine cel plin de păcate, nu Te mânia! Iartă-mă Doamne şi dă-mi răspuns bun, când mă vei jude artă-mă Doamne Dumnezeule, Tatăl, Mântuitorul şi Mângâietorul meu! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne, Care ai primit pocăinţa vameşului, i-ai dăruit iertare femeii păcătoase şi ai făgăduit tâlharului de pe cruce că va fi cu Tine în Rai, Care ai primit pocăi or din toate timpurile, ascultă-mă şi pe mine care mult am păcătuit, cu ştiinţă şi cu neştiin nopţii şi al zilei şi Te rog iartă-mă după Mare Mila Ta! Primeşte-mă între oile cuvântătoare ei Tale şi împărtăşeşte-mă încă de pe Pământ cu Preacinstitele Tale Taine. Iar la sfârşitul v , ca împreună cu toţi Sfinţii neîncetat să-Ţi cânt: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 4

Rugăciune Doamne şi Stăpânul vieţii mele, îmi recunosc şi îmi mărturisesc toate păcatele pe c am făcut în toată vremea şi în tot locul! Am greşit umblând după voile păcătoase ale trupului mâniat! Te-am scârbit! Te-am întristat! Cu bunătatea Ta mi-ai întins de multe ori Sfântul T rup şi Scump Sângele Tău, voind să Te uneşti cu mine, dar eu am căzut robindu-mă iarăşi păcat duiesc în Mila şi în Bunătatea Ta, care primeşte pe tot sufletul cel necăjit şi întristat! Pr glasul Proorocului David Tu ai spus că: Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! A devărate sunt cuvintele Tale, că nu ai depărtat pe cei care au venit la Tine cu umilinţă şi cu pocăinţă. De aceea gândindu-mă la Înfricoşata Judecată şi văzându-mă lipsit de fapte bune plec genunchii rugându-Te să mă ierţi, să mă primeşti şi să nu îmi spui că nu mă cunoşti, că e depărtându-mă pentru veşnicie de la faţa Ta cea plină de strălucire, ca să merg în întuneri mai de jos. Te rog dă-mi putere în credinţă, înţelepciune, nădejde şi dragoste, împreună cu irtuţiile creştineşti! Întăreşte-mă şi scapă-mă de boli, de necazuri, de vrăjmaşi şi pentru r ii Tale Preacurate, ale Sfinţilor Îngeri şi ale Tuturor Sfinţilor mântuieşte-mă de veşnica os fă părtaş Împărăţiei Tale, ca acolo în veşnicie, să văd şi să mă bucur de Slava Ta, Doamne! A 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->