Instruire Asistata de Calculator Instruire Asistata de Calculator TRUE/FALSE 1.

Coursewriter a fost dezvoltat de catre IBM in colaborare cu Universitatea Stanford. A * 2. La inceputul anilor ’80 asistam la aparitia calculatoarelor personale ce includ posibilitatea de prezentare a informatiilor virtuale. A * 3. Dezvoltarea tehnologiilor web in perioada 1994-1996 a avut un rol esential in procesul de predare-invatare. A * 4. Prima generatie- “Modelul prin corespondenta”, se facea prin tiparire. A * 5. I.A.C. contribuie la introducerea sau adaptarea treptata a mijloacelor moderne de comunicare in invatamant. A *

6. In IAC modernizarea predarii implica existenta echipamentelor hardware, a softurilor si a capacitatii de adaptare si valorificare in mediul instructional. A *

7. Sistemul IAC este un mediu integrat hardware-software?. A *

8. In cadrul exersarii asistate de computer subiectului i se pun la dispozitie programe specializate care il ajuta sa isi fixeze cunostintele. A * 9. In cadrul prezentarii interactive de noi cunostinte materialul de invatat se prezinta pe baza unui anumit tip de interactiune?. A *

10. Se poate vorbi de un dialog tutorial sau de o investigare daca interactiunea este condusa de computer sau de elev?. A * 11. In cadrul exersarii asistate de computer exercitiile pot fi propuse intr-o ordine prestabilita sau in mod aleator. A *

12. Un soft de simulare permite realizarea controlata a unui fenomen sau sistem real prin intermediul unui model care are un comportament analog. A *

13. Gradul inalt de perfectionare al programelor duce la eliminarea profesorului din sistemul de invataman. F *

14. Computerele incorporate in programele educationale duc la ingradirea flexibilitatii si a individualitatii in clasa. F * 15. Invatarea ce pune accent pe participarea elevilor reprezinta un tip de instruire care ii da elevului un rol activ in procesul de invatare. A * 16. De regula invatarea nu ii atribuie elevului un rol central. F * 17. Simularea pe ecran a unor fenomene si procese nu ajuta de regula la intelegerea acestora. F *

18. Predarea prin exemplificari multiple duce la diminuarea randamentului. F * 19. I.A.C. ajuta elevii/studentii in aprecierea obiectiva a rezultatelor si progreselor obtinute. A *

20. Procesul de invatamant nu se bazeaza in primul rand pe comunicare interumana. F *

21. A. Wiener defineste cibernetica ca “stiinta despre comanda, comunicatie si control in masini si organisme vii”. A *

22. Intre calculator si om sunt regasite de multe ori similitudini. A *

23. Introducerea noilor TIC-uri a dus la dezbateri ample cu privire la aportul acestora in procesul educativ. A * 24. TIC-urile nu permit o aplicare mai buna a noilor metode pedagogice. F *

25. Utilizarea TIC-urilor in invatamant trebuie sa tina cont printre altele de progresele telecomunicatiilor, realitatea virtuala, informatizarea generalizata si inteligenta artificiala. A *

26. Invatamantul la distanta favorizeaza creativitatea si descoperirea de noi

interpretari. A *

27. In cadrul invatamantului la distanta accesul la informatii se face cu restrictii impuse de distanta F *

28. . Formarea la distanta nu asigura autonomia, elevul fiind conditionat de spatiu si timp. F *

29. In cadrul procesului de invatamant la distanta informatiile de interes pot fi culese de pe internet si pot fi accesate oriunde in lume. A *

30. Un formator se poate adresa unui numar insemnat de elevi asigurand o relatie individualizata cu fiecare dintre ei prin procedul de invatamant la distanta. A *

31. Instruirea la distanta reprezinta o oportunitate oferita celor care vor sa se formeze continuu. A *

32. Instruirea la distanta exclude educatia clasica. F *

33. Managementul programului raspunde nevoilor studentilor si asigura resursele necesare si echipamentul adecvat pentru studenti. A *

34. Platformele de tip e-learning permit de regula posibilitatea de imbunatatire a procesului de predare-invatare si a cresterii performantelor academice online. A *

35. In platforma Blackboard este posibila instalarea de butoane cu continut specific procesului de invatamant. A * 36. Profesorul, tutorele si studentul sunt prezenti in acelasi timp prin conectare la computere in cazul comunicarii asincrone. F * 37. Butonul anunturi are ca obiectiv postarea pentru vizualizare a unor anunturi. A *

38. In sectiunea anunturi sunt postate anunturi cu caracter pur didactic, fara

caracter administrativ. F * 39. Prin intermediul accesarii butonului “mesaje” utilizatorul poate compune si totodata trimite mesaje catre profesori. A * 40. Prin intermediul accesarii butonului “mesaje” utilizatorul nu poate compune si totodata trimite mesaje catre ceilalti cursanti. F *

41. Forumul de discutii are un rol esential in participarea la dezbateri a utilizatorului. A *

42. Pentru a participa la o dezbatere din cadrul forumului de discutii utilizatorul va trebui sa aleaga o tema de discutii si sa efectueze un click pe aceasta. A *

43. Examinarea nu este una integral computerizata si in timp real. F *

44. Tastatura reprezinta unul din modurile prin care putem comunica computerului comenzile noastre. A * 45. Combinatia de taste CTRL-C se efectueaza prin apasarea pe rand a tastei CTRL si apoi a tastei C. A* 46. Tasta ESCAPE are rolul de a anula ultima comanda. A *

47. Tasta Caps Lock activeaza sau dezactiveaza scrierea cu majuscule. A *

MULTIPLE CHOICE 1. Primul sistem electronic de calcul ramas in memoria omenirii a fost inventat in perioada: a. 1950 b. 1962 c. 1943-1945 *

2. Charles Babbage propunea in 1930: a) o masina analitica de calcul * b) o platforma de calcul inteligenta *

c) o teorie * a. a+b+c * b. a+c c. a

3. Calculatorul electromagnetic Mark I era compun printre altele din: a. b. c. d. a. b. c. d. comutatoare * tuburi relee * diode a+b a+b+c a+b+c+d a+c *

4. Primul program utilizat in predarea informaticii a fost elaborat in perioada: a. 1938-1942 b. 1966-1972 c. 1959-1963 *

5. Denumirea corecta a sistemului P.L.A.T.O este urmatoarea: a. Program Lexic for Analitic Teaching Operations b. Programmed Logic for Automatic Teaching Operations *

6. In anul 1972 INTEL a lansat: a. un nou sistem de stocare al datelor b. un sistem de comunicare intre mai multe calculatoare c. procesorul pe 8 biti *

7. a. b. c. d.

“Generatia a patra” – Model flexibil de invatare presupune: interactivitate multimedia online * tiparirea acces prin Internet la resurse din zona World Wide Web * comunicatie imediata prin tehnologia calculatoarelor *

a. a+b+c+d b. a+b+d

c. a+c+d * d. b+c+d e. a+c+d

8. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e.

“Generatia a doua” – Modelul multimedia presupune: tiparirea * inregistrari audio si video * invatarea asistata de calculator * video-interactiv * universitati electronice si campusuri portal a+b+d c+d+e a+b+c+d+e a+b+c a+b+c+d *

9. a. b. c. d. a. b. c. d. e.

Conceptul de asistare a procesului de invatamant include: predarea unor lectii * cunostinte avansate de hardware aplicarea, consolidarea, sistematizarea cunostintelor predate * evaluarea cu ajutorul computerului a unei lectii sau a unui grup de lectii * a+c+d * a+b a+d a+b+c a+b+c+d

10. Interactiunea elev-computer permite: a. diversificarea strategiei didactice * b. facilitarea accesului elevului la informatii ample * c. asamblarea noilor sisteme de calcul a. a+b+c b. a+b * c. b+c

11. Softul educational este un produs, program special proiectat pentru a fi utilizat in: a. procesul de diagnosticare b. procesul de predare c. procesul de construire a unor servere *

12. Identificam urmatoarele trasaturi generale ale unui soft educational: a. este conceput pentru a invata * b. trebuie sa asigure interactiunea flexibila elev-computer * c. se adapteaza in functie de caracteristicile individuale ale utilizatorului * a. a b. a+b c. a+b+c *

13. Clasificare softului educational contine: a. prezentarea interactiva de noi cunostinte * b. exersarea asistata de computer * c. verificarea asistata de computer * d. simularea * a. b. c. d. a+b+d a+c+d b+c a+b+c+d *

14. Verificarea asistata de computer presupune: a. existenta unor programe * b. o interfata grafica prietenoasa pentru afisarea mesajelor corespunzatoare * a. a+b * b. b c. a

15. Folosirea computerului ca instrument de insusire a unor noi cunostinte influenteaza direct elevii prin: a. b. c. d. a. b. c. d. e. stimularea interesului fata de nou * stimularea imaginatiei * dezvoltarea unei gandiri logice * invatarea in ritm propriu * a+c+d b+c+d a+b c+d a+b+c+d *

16. In functie de tipul de lectie trebuie regasita pentru utilizarea stricta in

atingerea obiectivelor generale sau specifice urmatoarea secventializare a: a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. tehnicilor * procedeelor * metodelor * mijloacelor * acumularii continue de cunostinte pe parcursul vietii a+b+c+d * a+b+c+d+e c+d+e b+c+d a+c+d+e

17. In cadrul fiecarei activitati didactice regasim: a. b. c. d. a. b. c. d. proiect de lectie * planificare calendaristica a tematicii disciplinei * programa analitica * instrumente electronice necesare predarii a+c b+c+d a+b+c * a+b+c+d

18. Persoanele supuse procesului de instruire trebuie sa aiba: a. b. c. d. a. b. c. d. capacitatea capacitatea capacitatea capacitatea a+b+c+d * a+b+c a+b a de de de de a recepta si stoca informatiile * prelucrare a informatiilor * transmitere a informatiilor * evaluare *

19. Cibernetica este caracterizata ca o stiinta a conducerii optime, orientata a sistemelor dinamice complexe de catre: a. Confignal b. A. Wiener c. Berge *

20. T.I.C. este denumirea unui ansamblu de instrumente si resurse tehnologice

utilizate in procesul educativ pentru a: a. b. c. d. a. b. c. d. e. comunica * crea informatia * difuza informatia * stoca informatia * a a+b a+b+c a+b+c+d * a+b+c+d+e

21. Implementarea TIC-urilor in invatamant necesita o strategie minutios proiectata tinand seama de: a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. infrastructura * modificarea programelor de invatamant * formarea specialistilor * asistenta tehnica * adaptarea permanenta la evolutia rapida * c+d+e a+b+c+d+e * a+c+e a+b+c a+c+d+e

22. Formarea educatorilor in spiritul noilor metode pedagogice adaptate la evolutia TIC comporta: a. formarea tehnica * b. pregatirea integrarii aplicatiilor T.I.C. in procesul de invatamant * c. deprinderea unor cunostinte avansate a unor noi platforme de cercetare a. b. c. d. a+b+c a+b * b+c a+c

23. Formarea tehnica in cadrul evolutiei TIC se poate realiza prin: a. cursuri universitare * b. ateliere de formare * c. programe private de formare * a. a+b+c * b. b+c c. a

24. TIC-urile inglobeaza urmatoarele tehnologii: a. informatica * b. telecomunicatii * c. audio-vizual * a. b+c b. a+b c. a+b+c *

25. Suporturile multimedia pot combina: a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e. text * grafica plana sau spatiala * documente pe hartie sunet * imagine * animatie * a+b+c+d+e+f c+d+e+f a+c+d+e a+b+c+d a+b+d+e+f *

26. Elementele definitorii ale educatiei la distanta sunt a. separarea dintre profesor si cel care invata * b. folosirea mass-media * c. asigurarea unei comunicari in dublu sens intre profesor/tutore * a. a+c b. a+b+c * c. b+c

27. Factorii implicati in instruirea la distanta sunt: a. b. c. d. resursele umane * suportul tehnologic * managementul programului * servicii manageriale *

a. b+c+d b. a+c+d c. b+c

d. a+b+c+d * e. a+d

28. Resursele umane ca factor implicat in instruirea la distanta este format din: a. b. c. d. a. b. c. d. studenti * personal ethnic * personal auxiliary * facultatea (instructori, tutori, profesori) * a+c+d b+c+d c+d a+b+c+d *

29. In momentul introducerii username-ului si a parolei si apasarea butonului de logare atunci cand utlilizatorul nu se poate loga sunt posibile urmatoarele situatii: a. b. c. d. a. b. c. d. nu au fost completate corect campurile de autentificare * utilizatorul nu se afla in baza de date * conexiunea la internet este posibil sa fie oprita sau sa prezinte deficiente * sunt prezente deficiente grave de tip hardware * a b+d a+b+c+d * a+c

30. In platforma Blackboard sunt identificate cel putin trei elemente fundamentale: a. b. c. d. a. b. c. d. e. partea de instruire * partea de comunicare * partea de evaluare * este suficient ca unul dintre cele trei elemente sa fie prezent b+c a+b c+d a+b+c+d a+b+c *

31. Intalnim urmatoarele tipuri de comunicare in platforma Blackboard: a. comunicarea punctuala

b. comunicarea temporizata c. comunicarea sincrona * d. comunicarea asincrona * a. b. c. d. a+b+c+d c+d * b+d a+d

32. Putem vorbi de comunicarea asincrona atunci cand: a. b. c. d. a. b. c. d. e. un mesaj necesita timp de asezare un mesaj necesita timp de gandire * o sarcina presupune de regula consultarea unor materiale si resurse specifice * este respectata diversitatea * a+c+d b+c c+d a+d b+c+d *

33. Odata cu accesul la informatiile generale regasim: a. b. c. d. informatii cu privire la obiectivele generale ale facultatii * informatii cu privire la obiectivele generale ale masterului * plan de invatamant * programe analitice *

a. c+d b. a+b+c+d * c. b+c+d

34. In functie de programarea sesiunii de evaluare sunt enuntate: a. modele de evaluare pentru fiecare disciplina in parte * b. mentionarea notarii * c. criteriile de evaluare aplicate si nivelul de performanta ce se doreste a fi atins * a. a+b+c * b. a+b c. b+c

35. Prin apasarea tastei Delete in momentul selectarii unui icon sau a unui director efectuam:

a. copierea acelui director b. multiplicarea icon-ului c. aruncarea la cos a acelui icon sau director * a. b. c. d. e. a+c b+c a b c *

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful