In cadrul tranzactiilor de piata marketingul joaca un rol important in satisface rea nevoilor si cerintelor consumatorilor.

Intr-o viziune moderna,marketingul poa te fi definit drept un process managerial si social prin care indivizii sau grup urile obtin ce le este necesar prin creearea,oferirea si schimbul de produse ava nd o anumita valoare. Marketingul este un proces responsabil privind:iden tificarea,anticiparea si satisfacerea in mod profitabil a necesitatilor clientul ui.Abordari in definirea marketingului 1.Marketingul ca filosofie de afaceri, in care clientul ocupa un loc central,ca o arta de a depista nevoile de a crea c erere si a fideliza consumatorul; 2.Marketingul ca activitate practica,o functie a intreprinderii,un proces de organizare si conducere a unui ansamblu de activitati comerciale capabile sa transforme nevoia de cerere,crearea si dirija rea produsului la locul,momentul si in sortimentul cerut,in conditii profitabili tate pentru ofertant si eficienta pentru consummator 3.Marketingul ca instrum ent de conducere bazat pe metode si tehnici specific de cercetare si planificare . In marketing se folosesc o serie de activitati practice formand un ans amblu de metode,procedee,tehnici de cercetare si actiune:organizare,control,anal iza,previziune,organizare. Obiectivele activitatii de marketing la nivelu l intreprinderii se impart : Obiective economice: -cresterea cifrei de afa ceri,cresterea vanzarilor; -cresterea sau mentinerea cotei de piata; -cres terea profitului si a ratei profitului; -cresterea nivelului investitiilor; -reducerea riscului Obiective psihologice -imagine favorabila in ran dul consumatorilor sau imaginea de marca sau firma; -gradul de cunoastere a p roduselor intreprinderii; -gradul de satisfactiei a clientului; -fidelizar ea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful