Evenimentul - definiţie, tipologii

Mai devreme am folosit „fapte”, nu „evenimente”, pentru a numi incidentele în aval de munc a de colectare de informaţie şi de redactare a jurnalistului. În realitate există ocurenţe , întâmplări, transformate în evenimente, adică în „întâmplări importante” (Mic Dicţionar Enc 1978) de trei actori ale vieţii publice (Molotch şi Lester, 1996, citaţi de Lazăr, 1999) : • cei care promovează informaţiile (sursele), • cei care asamblează informaţiile (jurnaliştii) şi care transformă ocurenţele identifi către primul grup în evenimente publice, • cei care consumă informaţiile (publicul), şi care acordă atenţie unuia sau altuia din venimentele pe care i le-a prezentat mass-media. Datorită acestor actori, unele ocurenţe sunt puse în lumină, iar altele sunt trecute cu vederea, în funcţie de interesele fiecărui actor implicat. Un birou de presă, de exemplu , vrea ca publicul să afle numai faptele bune legate de o organizaţie. Jurnalistul e ste dator să expună toate amănuntele de interes public major - dacă organizaţia are efecte pozitive sau negative asupra unei comunităţi, acea comunitate trebuie să afle. Bombar dat de informaţii, publicul poate alege numai pe acelea pe care le consideră interes ante/ distractive şi relevante. Harvey Molotch şi Marilyn Lester împart evenimentele în patru categorii, în funcţie de gra dul de intenţionalitate a celor implicaţi şi de identitatea celui care se ocupă de promo varea ocurenţei (Lazăr, 1999): • Evenimente de rutină • Sunt întâmplări construite deliberat, • Iniţiatorii le promovează la rangul de eveniment, • Exemple: conferinţele de presă, celebrările, ceremoniile comemorative, inaugurările, • Accidentele • Nu sunt deliberate, • Cei care le promovează nu sunt cei care le-au provocat; mai mult, cei care le-au p rovocat ar vrea chiar să nu se vorbească despre aceste întâmplări în spaţiul public, • Exemple: accidente de muncă, accidente rutiere, dezastre naturale, • Scandalurile • O întâmplare este transformată în eveniment în mod deliberat, • Cei care le-au provocat diferă de cei care le promovează, • Exemple: masacre ale civililor, sânge contaminat, fapte care pun în lumină aspecte as unse ale activităţii unor persoane sau instituţii, • Hazardul fericit • Un fapt neprevăzut, • Promovat de iniţiator, • Exemple: naşterea a şase gemeni sănătoşi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful