LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa

a V - a
Basme populare: Greuceanu, Sarea în bucate, Prâslea cel voinic şi merele de aur Aleodor Împărat (colecţia Petre Ispirescu) etc. Basme culte: Zâna-zorilor (Ioan Slavici), Capra cu trei iezi, Poveste (Prostia omenească) (Ion Creangă), Neghiniţă (Barbu Delavrancea), Făt – Frumos din lacrimă (Mihai Eminescu) Într-o poveste (Marin Sorescu) etc. Basme din literatura universală: Hänsel şi Gretel, Cenuşăreasa (Fraţii Grimm), Peştişorul de aur (basme ruseşti), Piele de măgar (Charles Perrault), 1001 de nopţi (Sindbad marinarul), Soldatul de plumb (Hans Christian Andersen), Prinţul fericit (Oscar Wilde) etc. Legende populare: Dragoş – Vodă, Descălecatul, Legenda lui Traian şi a Dochiei, Dreptatea lui Ţepeş, Povestea ciocârliei, Soarele şi luna etc. Legende culte: Legende istorice, Preda Buzescu (Dimitrie Bolintineanu), Legenda rândunicăi (Vasile Alecsandri), Stânca Corbului (Alecu Russo) etc. Legende din literatura universală: fragmente din Legendele Olimpului (Alexandru Mitru). Parabole biblice: Fiul rătăcitor, Pilda pomului bun şi a pomului rău, Parabola despre oaia pierdută, Parabola despre împărăţia cerurilor, Pilda samarineanului milostiv sau altele din Sfânta Scriptură. Floarea lacrimilor  Parabolă biblică (Emil Gârleanu) Snoave: De-ale lui Păcală, Păcală avocat, Boierul şi Păcală, Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele. Descrieri din literatura română: Ardealul, Portretul voievodului (Nicolae Bălcescu  fragmente din opera literară ,,Românii supt Mihai Voievod Viteazul) , Ţara din carton şi vată (Eugen Ionescu), Bunicul a fost, bunica este (Ionel Teodoreanu) Schiţe din literatura română: Bubico, Vizită…, Un pedagog de şcoală nouă, D-l Goe (Ion Luca Caragiale), Bunicul, Bunica (Barbu Delavrancea), Sărăcuţul, Gândăcelul, Căprioara, Când stăpânul nu-i acasă (Emil Gârleanu), din Cartea cu jucării (Tudor Arghezi) etc. Schiţe din literatura universală: Broasca săltăreaţă din ţinutul Calaveras (Mark Twain), Cele două feţe ale unei ţestoase (Herman Melville) etc. Povestiri şi nuvele din literatura română: Budulea Taichii (Ioan Slavici), Domnul Vucea (Barbu Delavrancea), Dumbrava minunată, În pădurea Petrişorului (Mihail Sadoveanu), Puiul (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Prăvale Baba (Ionel Teodoreanu), Ciobănilă (Vasile Voiculescu), Aventura de ciocolată (Eduard Jurist), Descoperind râul, În Vifleem ni se arată, Linui lin (Fănuş Neagu) etc. Povestiri şi nuvele din literatura universală: Tatăl lui Simon (Guy de Maupassant), Biriuk (Ivan Sergheievici Turgheniev) etc. Romane din literatura română: Fram, ursul polar (Cezar Petrescu), Hotarul nestatornic (fragment din ,,La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu) Memorii : Anii de ucenicie (Mihail Sadoveanu), Cele dintâi lecturi (Mircea Eliade) Amintiri : Amintiri din copilărie  fragmentele Calul Bălan ; Luarea la oaste ; La cireşe, Pluguşorul (Ion Creangă) Corespondenţa literară : Domnu’ Trandafir (Mihail Sadoveanu) Cugetarea : Ciocârlia (Mihail Sadoveanu), Texte din lirica populară românească : Doină, doină, cântic dulce etc. Texte din folclorul copiilor: Numărători : Ala, bala, portocala etc. Poezii ceremoniale. Colinde : Florile dalbe, Sculaţi gazde, Steaua sus răsare, Am plecat să colindăm, O, ce veste minunată ! Moş crăciun cu plete dalbe, Trei păstori, Pluguşorul. Sorcova. Capra etc.

1

POEZII DIN LIRICA ROMÂNEASCĂ CULTĂ
Imnuri : Deşteaptă-te, române ! (Andrei Mureşanu), Ode : Ţară (Ana Blandiana), Limba noastră (Alexe Mateevici), Patrie, Ardealule!… (Dimitrie Stelaru), Ardealul (Emil Isac), Doina (Octavian Goga), Ai noştri sunt aceşti munţi, Horea (Aron Cotruş), Pasteluri : Oaspeţii primăverii, Noaptea, Sfârşit de toamnă, Rodica, Deşteptarea României (Vasile Alecsandri), La mijloc de codru …, Povestea codrului, Freamăt de codru, La mijloc de codru des, Ce te legeni…, Fiind băiat păduri cutreieram …, Rugăciune, O, rămâi, Revedere, (Mihai Eminescu), Noapte de vară, Toamna (George Coşbuc), Toamna, (Octavian Goga), În vie, Cămara cu fructe (Ion Pillat), Strofe de primăvară (Adrian Maniu), Plopul (Nichita Stănescu), Colinde : Colinde, colinde, (Mihai Eminescu), Colind ceresc, Ziurel de ziuă (Radu Gyr), Alte poezii : Poveste, Mama, (George Coşbuc), Bănuţul, Creion (Fă-te suflete copil), Inscripţie pe steag, O furnică, Steaua în iarbă (Tudor Arghezi), Părinţii, Focuri de primăvară, Vară, Cărăbuşul de aramă (Lucian Blaga), Acceleratul, Balada unui greier mic (George Topîrceanu), Copilărie (Victor Eftimiu), Fulg,, Mama, Scrisoare mamei (Nicolae Labiş), Litere, (Ana Blandiana), Cărţile cu Apolodor (Gellu Naum), Despre minciuni şi flecării (Anton Pann) etc.

LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a VI - a
Doine: Măi bădiţă, floare dulce ; Foicică trei migdale, Celui ce-a lăsat oftatul, Frunză verde şi-un dudău, Plânge-mă, mamă, cu dor etc. Balade populare: Toma Alimoş, Novac şi corbul, Constantin Brâncoveanu, Pintea Viteazu, etc. Creaţii de inspiraţie folclorică (în versuri): Doina, La mijloc de codru…,Ce te legeni…, Peste vârfuri (Mihai Eminescu), Doina (Octavian Goga), Doina (George Coşbuc), Doina, De-aş avea, (Vasile Alecsandri), Cântec sfânt, Cântec de leagăn (Ştefan Octavian Iosif) etc. Fabule: Boul şi viţelul, Câinele şi căţelul (Grigore Alexandrescu), Bivolul şi coţofana (George Topîrceanu). Texte descriptive în proză: fragmente din Ţara de dincolo de negură, Cetatea Neamţului, Portretul lui Ştefan cel Mare din romanul ,,Fraţii Jderi”, volumul I, Ucenicia lui Ionuţ (Mihail Sadoveanu), Portretul lui Ştefan cel Mare fragment din ,,Letopiseţul Ţării Moldovei” (Grigore Ureche), fragmente din Pe drumuri de munte (Calistrat Hogaş), fragmente din Românii supt Mihai-Voievod Viteazul (Nicolae Bălcescu) Texte descriptive în versuri: Iarna, Miezul iernei (Vasile Alecsandri), Vara, În miezul verii (George Coşbuc), Brumărel, Mărţişor (Ion Pillat) etc. Texte narativo - descriptive în versuri: Scrisoarea III (Mihai Eminescu) Texte lirice: Revedere (Mihai Eminescu), Creion, Vânt străin (Tudor Arghezi), Vară (Lucian Blaga), Mama (Nicolae Labiş) etc. Experimentul poeziei ca joc de cuvinte: Vine primăvara ! (Grete Tartler) Experimentul poemelor lirico – epice: Basmul toamnei, din volumul ,,Jucării pentru Lily”(Ionel Teodoreanu) Parabole: Parabola celor doi fii chemaţi a lucra via tatălui lor, Parabola grăuntelui care creşte fără ştirea omului etc. Schiţe: D-l Goe (Ion Luca Caragiale), Prostia omenească, Povestea unui om leneş (Ion Creangă) , Întâiul drum (Ion Agârbiceanu) Ierni jilave (Gib I. Mihăiescu), Vestitorii (Mihail Sadoveanu) etc. Romane şi nuvele din literatura română: Sobieski şi românii (Costache Negruzzi),

2

Amintiri din copilărie (Ion Creangă), Palatul de cleştar, Hagi-Tudose (Barbu Delavrancea), Moromeţii, Viaţa ca o pradă (Marin Preda), Hotarul nestatornic (fragmente din romanul ,,La Medeleni”) (Ionel Teodoreanu) etc. Romane şi nuvele din literatura universală: Morcoveaţă (Jules Renard), Piciul (Alphonse Daudet), Micul prinţ (Antoine de Saint-Exupéry), Minunata călătorie a lui Nils Holgerson (Selma Lagerlöf), Prinţ şi cerşetor (Mark Twain), Marile speranţe (Charles Dickens) etc. Reportajul: Privelişti şi sentimente, Cartea Oltului, Ciuş, În nopţile cu lună femeile torc cânepa, Veneam la vale (Geo Bogza) sau un reportaj aparţinând stilului publicistic. Din literatura universală, reportajul se poate ilustra prin schiţele lui Herman Melville din Encantadas sau insulele fermecate. Amintiri: La Broşteni, La scăldat, Procitania, Pupăza din tei etc.(Ion Creangă), Amintiri dintr-o călătorie, În munţii Neamţului (Calistrat Hogaş) Memorii: Cea dintâi învăţătură (Nicolae Iorga) Cugetarea: Scrisoare cu tibişirul (Tudor Arghezi), Poezia populară (Garabet Ibrăileanu), Cărţile au suflet (Nicolae Manolescu) Parodia: Fapt divers (Ana Blandiana) Corespondenţa literară : Istoria unei plăcinte (Costache Negruzzi) Poemul în proză: Cântarea României (Alecu Russo) Experimentul desfiinţării graniţelor dintre genuri, specii şi forme literare: La ce latră Grivei ? din volumul ,, Unde fugim de-acasă ” (Marin Sorescu)

LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a VII - a
Balada populară: Monastirea Argeşului Balada cultă: Paşa Hassan, Moartea lui Gelu (George Coşbuc), Horea (Aron Cotruş), Veche întâmplare (Nichita Stănescu), Noaptea Sfântului Andrii (Vasile Alecsandri), Mistreţul cu colţi de argint (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele. Basmul versificat: Călin Nebunul (Mihai Eminescu) Poemul fantastic: Călin (file din poveste) (Mihai Eminescu) Poemul eroic: Dan, căpitan de plai, Golia ticălosul (Vasile Alecsandri) sau altele. Poemul eroic în literatura universală: Cântecul lui Roland sau alt poem. Proverbe: Povestea vorbii (Anton Pann) sau altele. Parabola: Parabola vameşului şi a fariseului, Parabola fiului risipitor, Parabola sămănătorului (George Coşbuc), Poteca (Ştefan Augustin Doinaş) sau altele. Povestirea: Iapa lui Vodă, Hultanul, Taine (Mihail Sadoveanu) Nuvela: Hagi Tudose (Barbu Delavrancea), Alexandru Lăpuşneanu (Costache Negruzzi), Catastrofa, Iţic Ştrul, dezertor (Liviu Rebreanu), Dincolo de nisipuri (Fănuş Neagu), Moartea lui Castor (Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti), Cozma Răcoare (Mihail Sadoveanu), În tren (George Călinescu), Tabăra de la Sibiu (Mircea Eliade), Căprioara din vis (Vasile Voiculescu), Budulea Taichii, Popa Tanda (Ioan Slavici), Două loturi (Ion Luca Caragiale), Nucul lui Odobac (Emil Gârleanu) etc. Fragmente de roman: Amintiri din copilărie partea a II – a şi partea a IV – a (Ion Creangă), Moromeţii, (Marin Preda), Baltagul, Nicoară Potcoavă (Mihail Sadoveanu), Florin scrie un roman (Mircea Cărtărescu) etc. Fragmente de romane din literatura universală: Romanele despre regele Arthur (Vrăjitorul Merlin, Lancelot du Lac etc.), Doi ani de vacanţă (Jules Verne), Călătoriile lui Gulliver (Jonathan Swift), David Copperfield (Charles Dickens), Gargantua şi Pantagruel (François Rabelais), Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Zece negri mititei (Agatha Christie) etc. Drama: Meşterul Manole (Lucian Blaga)

3

Imnul şi oda: Imn (Aron Cotruş), Deşteaptă-te române (Andrei Mureşanu), Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie (Mihai Eminescu), Imnul Albei-Iulia (Ioan Alexandru), Odă simplisimei flori (Lucian Blaga), Patria română (George Coşbuc) Imn lui Ştefan cel Mare (Vasile Alecsandri), Viersul ţării (Ion Pillat), Imn (Horea Stamatu), Patriei mele (Elena Văcărescu) Cartea ; Grai valah (Vasile Voiculescu) etc. Psalmii: Psalmul 145, Psalmul 8 sau unul dintre Psalmii lui David, Psalm (Ruga mea fără de cuvinte, Te drămuiesc în zgomot şi-n tăcere, Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş…) (Tudor Arghezi), Psalmi moderni : Ţărână, Iertare, Duşmanii, Şi-au zis…, Cât am trudit…, N-am în ceruri nici o stea, Doamne, toate, M-am uitat la fericiţi (Alexandru Macedonski), Rugă (Radu Gyr) , Înviere (Gabriela Melinescu), etc. Meditaţia: Drum, Monodonie (Cezar Baltag), Stelelor (Lucian Blaga) Poezii: Doina (Mihai Eminescu), Doina (Ştefan Octavian Iosif) , Doina , Voi, brazi înalţi (Lucian Blaga), Lumină lină , Cuvânt, De Paşti (Tudor Arghezi), Moartea căprioarei (Nicolae Labiş), Florii (Vasile Voiculescu) etc. Proverbe: Povestea vorbii : Iarăşi despre nerozie, Despre iuţeală şi mânie (Anton Pann) sau altele. Cugetarea : În Vinerea Patimilor (Octavian Goga), Despre cuvinte şi limbaj (Nichita Stănescu) Corespondenţa literară : Păcală şi Tândală (Costache Negruzzi)

LECTURI LITERARE PENTRU ELEVII DIN GIMNAZIU PREVĂZUTE ÎN PROGRAMA ŞCOLARĂ ŞI ÎN MANUALELE ACTUALE LECTURI LITERARE pentru clasa a VIII - a
Balada populară: Mioriţa, Monastirea Argeşului sau alte balade. Parabole biblice: Parabola sămănătorului sau Parabola talanţilor. Fragmente de nuvele şi de romane din literatura română: Povestiri, În mijlocul lupilor (Vasile Voiculescu), Popa Tanda (Ioan Slavici), File din cartea naturii, Vânturile (Ion Agârbiceanu), Ţara de dincolo de negură, Un om năcăjit (Mihail Sadoveanu), La vulturi (Gala Galaction), Colina, Amiaza de vară, Moromeţii (Marin Preda), Baltagul, Neamul Şoimăreştilor (Mihail Sadoveanu), Ciulinii Bărăganului, Căpitan Mavromati (Panait Istrati), Mara (Ioan Slavici), Amintiri din copilărie (Ion Creangă) etc. Fragmente de nuvele şi de romane din literatura universală: Bătrânul şi marea (Ernest Hemingway), Ivanhoe (Walter Scott), Aventurile lui Tom Sawyer (Mark Twain), Copiii căpitanului Grant (Jules Verne), Testamentul incaşului (Karl May) etc. Scrieri SF: Ciberiada (Stanislaw Lem), Omul invizibil (Herbert Wells) etc. Piese de teatru Comedii: Chiriţa în provincie (Vasile Alecsandri), Conul Leonida faţă cu Reacţiunea , O scrisoare pierdută (Ion Luca Caragiale), Boul şi viţeii (Ion Băieşu) etc. Poezii: Crăiasa din poveşti, O rămâi…, Călin (file de poveste), Ce te legeni…, Privesc oraşul-furnicar…, Dintre sute de catarge…, Mai am un singur dor (Mihai Eminescu), Viaţa mea se iluminează (Nichita Stănescu), Amintire (Lucian Blaga), Decor (George Bacovia), Moartea căprioarei (Nicolae Labiş), Trebuiau să poarte un nume (Marin Sorescu), Transilvania (Ioan Alexandru) etc.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful