Đây là bài thuyết trình của Bookbooming Team về khởi nghiệp.

Hi vọng nó có thể giúp gì cho cá vươn lên và xây dựng thế giới riêng cho mình. Mỗi hành ñộng , mỗi khát khao, nỗ lực của bạn. . Welcome. Bookbooming Team

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful