Danielle Steel A sztár Crystal, a gyönyörűszép farmerlány találkozik a háborúból éppen visszatérő Spencerrel, és mindketten tudják: ez a szerelem egy

életre szól. Ám a világ; kegyetlen, tragédiák sorozata választja el őket, Crystal Hollywoodba kerül, ahol saját maga számára is váratlanul nagy sztár lesz. A szerelem a lelkük mélyén tovább él, Spencer ismét felbukkan, majd ismét eltűnik, már-már örökre. Aztán egy szép napon nem bírja tovább a lány nélkül, és felül a repülőgépre... ISBN 963-203-001-X 789632 030012 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: Star Published by Dell Publishing a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York 1989 by Danielle Steel Author's photo copyright by Charles Búsh The cover format and design of this book arc protected trade dresses and trademarks of Dell Publishing, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. Fordította Tótisz András Harmadik kiadás Fedéltipográfia: Szakálos Mihály 1

Hungarian edition by Fabula Könyvkiadó, 1992, 1996 by Maecenas Könyvek, Budapest, 1999 Hungarian translation by Tótisz András, 1992, 1996, 1999 Első fejezet A nap lassan emelkedett a hegyek fölé, ujjainak érintésétől az ég bíborra váltott. Az Alexander Valley kora hajnali csendjét madárcsicsergés töltötte be. A falevelek halkan zizegtek a gyenge szellőben. Crystal némán állt a harmatos fűben, és nézte, ahogy a remegő színek elborítják a ragyogó eget. Egy pillanatra a madarak is elhallgattak, mintha elnémította volna őket a völgy szépsége. A hegyek szaggatott vonulatai buja mezőket vettek körül. Crystal apjának tanyájához 120 holdnyi föld tartozott, kukoricával, narancs- és diófákkal beültetett termékeny föld. De a legnagyobb hasznot a marhatartás hozta. A Wyatt Ranch nyugodt megélhetést biztosított a családnak, de Crystal önmagáért szerette, s nem a haszonért, amit hozott. Úgy állt ott, mintha hangtalanul beszélgetne a völgy tündéreivel, akiket csak ő lát; nézte a szellőben lágyan remegő magas fűszálakat, érezte a nap melegét búzaszőke haján. Halkan énekelni kezdett. Szeme olyan kék volt, mint a nyári ég, karja, lába hosszú és kecses. Hirtelen futásnak eredt, ruganyos léptekkel szaladt a folyó felé. Ott leült egy simára kopott, szürke sziklára, nézte, ahogy a napférfiny eléri a folyót, s közben a jéghideg víz táncolt a lábai körül. Szerette a napkeltét, szeretett futni a mezőn, szeretett itt lenni, teli élettel, fiatalsággal, szabadon, egynek érezve magát a természettel. Szeretett békés reggeleken itt üldögélve énekelni, telt hangja varázslatosan csengett zenekíséret nélkül is. Volt valami különleges abban, ahogy így énekelt, hogy egyedül az Úr volt a hallgatósága. Dolgoztak cowboyok a farmon, akik az állatokat gondozták, és mexikóiak, akik a kukoricásban, meg a zöldben se2

rénykedtek. De nem volt senki, aki annyira szerette volna a földet, mint Crystal, vagy az apja, Tad Wyatt. Jared, Crystal bátyja iskola után segített néha az apjának, de tizenhat éves korától már fontosabb volt számára, hogy a barátaival bemehessen Napába, a közeli kisvárosba. Jared jóképű fiú volt, örökölte apja sötét haját, de sem ő, sem nővérük, Becky nem volt olyan megkapóan szép, mint Crystal. Ma lesz Becky esküvője, s Crystal tudta, hogy anyja és nagyanyja már a konyhában szorgoskodnak. Hallotta őket, amikor kilopakodott a házból a napkeltében gyönyörködni. Belegázolt a vízbe. Lába elzsibbadt, olyan hideg volt. Hangosan nevetve húzta keresztül fején gyapjú hálóingét és hajította ki a partra. Tudta, hogy senki nem látja. Kecsesen állt a folyóban, s sejtelme sem volt, milyen szép, amint ifjú Vénuszként áll az Alexander Valley-i folyó vüzében. Messziről minden porcikájában érett nőnek tűnt, amint hosszú, világosszőke haját egyik kezével összefogta feje búbján, s finom testének lágy íveit lassan elnyelte a jeges víz. Csak akik jól ismerték, látták rajta, milyen fiatal. Az idegenek felnőtt, tizennyolc, húszéves lánynak hitték. Érett teste volt: remegő meztelenségét mintha a leghalványabb rózsaszín márványból faragták volna. De mégsem volt még nő, hanem csak kislány, még a tizenötödik évét is csak ezen a nyáron fogja betölteni. Felnevetett, amikor eszébe jutott, milyen képet vágnak, amikor a szobájába mennek felébreszteni, hogy segítsen a konyhában. Hogy dühönghet a nővére, amikor látja, hogy eltűnt. Nagyanya meg biztosan mérgesen cicceg fogatlan szájával. Szokás szerint meglépett előlük. Ezt szerette a legjobban; megszökni az unalmas kötelességek elől és a farmon kószálni, sétálni a magasra nőtt fűben, vagy a téli esőben a fák között, énekelve lovagolni a hegyekben a saját kis rejtekhelyei felé, amelyeket az apjával való hosszú lovaglások alatt fedezett fel. Itt született és egyszer, amikor nagyon öreg lesz, olyan öreg, mint Minerva nagymama, vagy talán még öregebb, itt is fog meghalni. Teljes lelkével szerette ezt a farmot és a völgyet. Örökölte 3

apja szenvedélyes szeretetét a birtok, a gazdag, barna föld, a tavasszal a hegyeket borító buja zöld szőnyeg iránt. Meglátott a közelben egy szarvast és elmosolyodott. Crystal világában nem volt helye ellenségnek, veszélynek, félelemnek. Ide tartozott, és meg sem fordult a fejében, hogy nincs biztonságban. Nézte a napot, amint magasabbra kúszik az égbolton, aztán lassan visszasétált a partra. Hosszú lábaival könnyedén lépkedett a sziklákon. Fölvette a hálóingét, az anyag nedves testére tapadt, hosszú sörénye a vállára hullott. Tudta, hogy ideje visszamenni, most már nagyon dühösek lehetnek. Anya már biztosan panaszkodik apának. Pedig tegnap eleget segített. Almás pitét csinált, kenyeret sütött, csirkét pucolt, bazsalikommal és mogyoróval töltött meg dundi paradicsomokat. Kivette a részét a munkából, és most nem is tudna mást tenni, mint idegeskedni, láb alatt lenni és hallgatni, ahogy Becky a bátyjával veszekszik. Bőven van ideje lezuhanyozni és felöltözni, hogy tizenegyre a templomban legyen. Nincs szükségük rá, csak azt hiszik. Inkább kószál a mezőkön és gázol a folyóban a reggeli fényben. A levegő máris melegebb lett és a szél is elült. Gyönyörű idő lesz Becky esküvőjén. Messziről látta házukat és hallotta nagyanyja hangját. Az öregasszony a konyha melletti verandáról kiáltotta: - Crystal!... - Mintha mindenünnen ez visszhangzott volna. A lány felnevetett és a ház felé futott, mint egy hosszú lábú gyerek, a haja puhán repült utána. - Crystal! - Nagyanyja a verandán várta. Minerva nagymamán fekete ruha volt, mint mindig, ha komoly munka volt a konyhában. Felette tiszta fehér kötény. Ajkát dühösen biggyesztette le a felé ugrabugráló lány láttán, akinek fehér gyapjú hálóinge meztelen testére tapadt. Crystalben nem volt egy csöpp női ravaszság sem; csak a tiszta, természetes szépség áradt belőle, megdöbbentő szépség, amelynek egyáltalán nem volt tudatában. Ő még gyereknek látta 4

magát, fényévnyire attól, hogy nő legyen. -Crystal? Nézd meg magad! És ha valamelyik férfi meglát? - Szombat van nagymama, senki sincs itt. - Derűsen mosolygott a viharvert öreg arcra, tekintetében nem volt sem zavar, sem bűntudat. - Szégyellhetnéd magad. Odabenn kéne lenned, segítened a készülődésben. -Méltatlankodva törölte kezét a kötényébe. - Mint valami kis vadállat rohangál napkeltekor. Tele vagyunk munkával, Crystal Wyatt. Igyekezz befelé és nézd meg, mit segíthetnél anyádnak. - Crystal elmosolyodott, majd futva megkerülte a széles verandát és könnyedén beugrott a hálószoba ablakán. Nagyanyja becsapta a szúnyoghálós ajtót, és visszament a konyhába a lányának segíteni. Crystal megállt a szoba közepén és dudorászva húzta le magáról a hálóinget. A ruhára nézett, amit Becky esküvőjén visel majd. Sima fehér kartonruha volt, puffos ujjakkal és kis csipkegallérral. Anya csinálta, a lehető legegyszerűbbre, fodrok és díszek nélkül, amelyek még jobban kiemelték volna Crystal amúgy is megdöbbentő szépségét. Kislányruha volt, de Crystal nem bánta. A templomba és utána is jó lesz. Az egyszerű fehér cipőt Napában vették, és apa hozott neki egy pár nejlonharisnyát San Franciscóból. Nagyanyja persze emiatt is morgott, és anya is úgy vélte, Crystal túl fiatal még, hogy ilyet hordjon. - Gyerek még, Tad. - Olíviát mindig bosszantotta, amikor a férje kényeztette kisebbik lányukat. - Jól mutat majd rajta. - Crystalt születése óta imádta, s ahányszor csak meglátta, valami kínzó örömet érzett. Már kisbaba korában aranyos hajkorona keretezte Crystal arcát és úgy nézett apja szemébe, mintha valamit mondani akarna neki, és csakis neki. Álmok voltak a szemében és varázs a lényében, amitől az emberek megálltak és csak bámulták. Mindig mindenki bámulva nézte Crystalt. Vonzotta az embereket, és nemcsak a szépsége. A családból senkire sem hasonlított, különleges volt, és apja tudta ezt. Tad adta a ne5

vét is, amikor meglátta Olívia karjaiban mindössze percekkel azután, hogy megszületett. Ragyogó és tökéletes. Crystal. Illett hozzá a név, fényes, tiszta szeméhez és lágy, aranyhajához. Még a játszótársai is érezték benne, hogy különleges teremtés, valami megfoghatatlan módon más, mint ők. Szabadabb, erősebb, boldogabb, és soha nem hódolt be teljesen azoknak a szabályoknak, amelyeket mások állítottak föl: ideges, örökösen panaszkodó anyja, kevésbé szép nővére, könyörtelenül csúfolodó bátyja, vagy a szigorú nagymama. Nagyanyja akkor költözött hozzájuk, amikor Hodges nagypapa meghalt. Csak az apja értette meg őt, csak Tad tudta, hogy Crystal olyan, mint a madár, amelyet időnként szabadon kell engedni, hogy felrepülhessen magasra, fel a szokványos mindennapi dolgok fölé. Az Úr ajándéka volt neki ez a lány, s mindenki bosszúságára elhalmozta kis ajándékokkal, és kivételezett vele. - Cristal! - Anyja éles hangja csattant fel a szoba előtt, amelyet a lány csaknem tizenöt éven keresztül megosztott Beckyvel. Mielőtt válaszolhatott volna, az ajtó kinyílt és Olívia Wyatt ideges, helytelenítő pillantással mérte végig. - Nincs jobb dolgod, mint így ácsorogni? - A lány mezítelen és gyönyörű volt. Olívia nem szívesen nézte. Nem szívesen gondolt így rá. Máris szinte asszony, mégis egy gyerek ártatlan pillantásával néz az emberre. Olívia kék selyemruhát viselt, fölötte tiszta fehér kötényt, akárcsak Minerva nagymama. - Vegyél föl valamit. Apád és bátyád már felkeltek. - Szigorú pillantást vetett Crystalre és gyorsan behúzta az ajtót maga mögött, mintha a férfiak dübörgő léptekkel rohannának fölfelé, hogy lássák Crystal meztelen, fiatal testét. Pedig apja csak ijedten csodálta volna, hogy már ennyire asszonyosodik. Jaredet pedig szokás szerint hidegen hagyta volna húga döbbenetes szépsége. - Ugyan, anya... - tudta, hogy anyja milyen mérges volna, ha látná, hogy meztelenül fürdik a folyóban. - Nem jönnek be ide. - Szótlan mosollyal vállat vont, és Olívia tovább kárált. 6

mint Crystal most. utálom. De ez az anyjának semmit sem jelentett.Aztán a szekrényajtón lógó tiszta fehér ruhára pillantott.Öltözz! . amíg nem indulunk. mennyi munka van? Segítened kell a nővérednek öltözködni. és most elveszi Beckyt. nagymamának a sonkát felvágni és a pulykát trancsírozni.Még a hajam sem tudom rendesen megszáritani. egyszerű arca volt. vad zivatarban. amikor nem volt elég emberük. Bepiszkolnád a ruhádat a konyhában. anya. ha egyszer hasznodat vennénk. Kellemes. teste karcsú. mint az anyjának és távol ülő. a ház asszonyainak csak néha. Anyja figyelő tekintete előtt fölvette alsóneműjét és belebújt a kopott. anya. amikor beleszeretett a fiúba. Szeretett vele menni a traktoron. hogy szándékosan! Crystal csöndben figyelte. . de keble.A kék pamutruhát vedd föl. barna szem. Egy pillanatra újra gyereknek tűnt. amikor kitárult az ajtó és Becky robbant be a szobába. hogy a fiú épségben hazajött Japánból. ideges természet. mint Crystalé. . vagy terelni a nyájat. Rebecca az anyjára ütött: barna haj. de az apjának mindig. Csaknem tizenöt éve élnek egymás mellett. Crystal Wyatt? . mintha most látná először. hogy Crystal sokszor segít. Becky tizennyolc évesen még szűz volt. hogy Jared bevizezte az összes törülközőt a farm egyetlen fürdőszobájában.Az öccsét 7 . amíg a háború tartott.. Mindennap ezt csinálja. Majdnem egy éve annak. akihez most hozzámegy és hűségesen várt rá. Mi volna. de idegenek maradtak egymás számára. Fáradhatatlanul dolgozott. . barna szemei. idegesen fecsegve és az öccsére panaszkodva. Még be sem gombolta a ruháját. Mérgesen panaszolta Olíviának. és tudom. állandó panaszkodás.Nem tudod. kék pamutruhába.Utálom. Beckynek ugyanolyan barna haja volt. csípője túl nőies volt már ahhoz. hogy a kopott pamut elrejtse.Mindketten tudták. Annyi idős volt. . igaz. hazahozta az eltévedt jószágot és ösztönös tehetséggel bánt az állatokkal. .

De más helyekről álmodott. és néha hónapokig várta a választ. mint a Mayacama hegység által határolt kis földterület. Crystal néha arról álmodozott. Crystal pedig magában elgondolkodott azon. más dolgokról és más emberekről. dühösen meredt anyjára és húgára. jobban szerette. hogy a lány fejezze be a gimnáziumot. . San Franciscóról meg New Yorkról. és most egy fényes. tele háborús történetekkel. és úgy gondolta. Így soha nem szabadul ki a völgyből. napsütéses. Becky már hallott a dologról a barátnőitől. Apa adott Tomnak munkát a farmon. Crystal szerette a farmot. Filmcsillagok fényképei voltak kiszegezve Crystal szobájának falán. ahol felnőtt. hogy ezek csak álmok. itt él majd. Greta Garbo és Betty Grable. mihelyt a kedvesük visszaérkezett a Csendes-óceánról. Vivien Leigh és Clark Gable. Nagyon felnőttesen és elég ijesztően hangzott. olyanokra. minden héten írt neki. amelyekről apjával sustorogtak. akik közül többen is férjhez mentek. és apa egyszer mutatott neki egy képeslapot Párizsról is. És fényképek Hollywoodról. hogy titokzatos helyekre utazik majd. Az egész életét itt élheti le. Pearl Harbour után Tom otthagyta az iskolát és jelentkezett a hadseregbe. De Tom előbb munkát akart találni és Becky apja ragaszkodott ahhoz. mit vár tőle Tom a nászéjszakán. Tegnap hosszan beszélgettek a pajta mellett sétálva. mint akik között felnőtt.mosolygott az anyja. mint a többiek. Thomas Parker lesz. mert máshol nem talált. július végi napon valóra válnak az álmai: Mrs. Többet akart látni a világból. s eközben elmagyarázta.Mától nem kell többé vele élned . hosszú barna haja nedvesen tapadt a hátára. Huszonegy évesen kész férfi volt. hogy a nővére miért megy hozzá Tomhoz. Tudta. de szeretett rájuk gondolni. És tiszta szívéből tudta. Öt hete túl van ezen is. És Becky türelmesen várt rá. mint Tom Parker. hogy többet kíván az életétől. Arról. ha már eleget látott a világból.szidva. minthogy egy olyan emberhez kösse. Tom felnőttként jött vissza. hogy Hollywoodba megy és filmcsillag lesz. vagy legalábbis Becky így gon8 .

Olívia óvatosan fésülte Becky haját. nyugodt volt a hangja. amíg nincs elég pénzük arra.adta meg magát végül Olívia. amelyet Becky visel majd. A dalok ártatlanok voltak. a kék pamutruhában ácsorgott. és csak fél tizenegykor indulnak majd a templomba. Már föl kellett volna öltöznöd. Kíváncsi volt.Miért nem öltöztél még föl? . . amelyet nagyanyjuk készített nekik évekkel ezelőtt. hogy meghívja-e őket az esküvőre. merev. Crystalnek olyan volt. . És most a férje lesz.Anya azt akarja. aki mezítláb. és Becky hosszan habozott. Crystal . akkor is ott bujkált hangjában éneklésének rekedtes érzékisége. Olíviának tetszett. fehér tüllt. amelyen olyan sokat mentek a traktoron apjával. és készített hozzá egy kis fehér szatén koronát piciny fehér gyöngyökkel. Cliff a háborúból hozta haza az asszonyt. Santa Rosában vásárolta a több méter hosszú. vagy sem. Már át is vitték a kisházba. Crystal kisimította a lepedőt. tele volt ösztönös szenvedélylyel. ahol lakni fognak. a csapás mentén. Becky vizes törülközőjét az ágyra dobta. Olívia nászajándékul újat ad Beckynek. amely énekelte őket.Egészen rendes nő .Hogyan öltözzek ebben a rendetlenségben? . .Reggel hét óra volt. . és elegyengette a súlyos paplant.fordult Becky hirtelen húgához. .szólt rá Olívia szigorúan és nekilátott kifésülni Becky haját. miközben a két nő Cliff Johnsonról és francia feleségéről beszélgetett. Amikor beszélt. anyja 9 . Mindig kívülállónak érezte magát a társaságukban. hogy Becky a közelében marad és Tom is megkönynyebbült. ha Becky elmegy. mintha Becky el sem menne.Ellentétben Olíviával és Beckyvel.Ágyazz be. . Soha nem vonták be a beszélgetésükbe. hogy saját otthont teremtsenek maguknak. Fél kilométerre lesz csak tölük. hogy nem kell lakást bérelnie.dolta. Ő maga csinálta a fátylat. mert Crystal kilopakodott a napkeltében gyönyörködni. Crystal csöndben figyelte őket. amely még nem volt bevetve. hogy segítsek nagymamának a konyhában. hogy most. de a hang.

amióta megérkezett. Nem volt szép. de kedves. De legalább fehér volt. és ha Boyd olyan nyavalyás hülye volt is. Tom Parker makacsabb volt. amit soha nem fognak tudni lemosni. . Crystalt azóta izgatta Boyd bájos kis japán felesége. El kell viselnie a szégyent. A puszta látványa mindenkit a fiúkra emlékeztet. Mindenki azt várta. hogy Boyd a legjobb barátja. . négy éven át vállvetve harcoltak együtt a háborúban. bár Cliff összes barátja és szomszédja ferde szemmel nézett rá. de Boyd a pajtása volt. veszekedett. mert Boyd többre lett volna képes. becsapták előtte az ajtót. Soha. mint Tad Wyatt és Crystal. de most dolgoznia kellett. a nagymamájáé volt Franciaországban. Nem sárga.Ezek voltak az első kedves szavak Mireille-ról. ud10 . és meghallgatja. mint ő. De Tom csak kitartott amellett. Valamikor jó lesz valamire.vajon több figyelmet szentel-e neki. hogy elvette azt a lányt. még könyörgött is. Sírt. hogy végül feladják és elköltöznek. amitől Becky még dühösebb lett. hogy Tom ne hívja meg Boydot és a feleségét. és kétségbeesetten próbált beilleszkedni.Adott neked egy gyönyörű csipkét. akik odavesztek a Csendes-óceánon. Sehol sem kapott munkát és bárhová ment. amióta a lány egy évvel ezelőtt megérkezett. teljesen fölösleges volt egy idegent hazahozni a háborúból. Sőt a tanújának is Boydot kérte fel. mint Boyd Webster japán felesége. attól még ott a helye az esküvőn. De végül kénytelen volt engedni. Végül az öreg Mr Petersen megsajnálta és fölvette a benzinkúthoz. Éppen elég lány várta a fiúkat idehaza. mert feleségül vette Hirokót. Boyd olyan szégyent hozott a családjára. habozó beszéde. De Boyd a maga módján ugyanúgy szerette a völgyet. amit mond. És Becky harcolt. Boyd nagy árat fizetett azért. azt mondta. Hiroko finom modora. Tom sem kedvelte az aszszonyt. hogy eltartsa magát és Hirokót. vagy minden szabad idejét Becky kunyhójában tölti majd. Szégyen. A háború előtt egyetemre akart menni. hogy Hiroko ott lesz a vágott szemével és fényes fekete hajával. Kár.

. az első volt a nyári esküvők sorában.variassága.Természetesen Jared nézett le rá. akik a környező farmokról jöttek segíteni. A környékről mind eljönnek a barátok és ismerősök. Néhány perc múlva valaki a fenekére csapott. aztán nem túl finoman fülön vágta húgát büntetésül. hogy Crystal meg akarta pofozni.. a saját termésük. Jared állandóan bosszantotta. amit az apja töltöget. ha nem vigyázol.Levágom az ujjaid.Nem is olyan játékosan lóbálta meg a kést. amely máris kicsit rövid volt. te lány . Minden. Az új nadrágja volt rajta. Crystal szótlanul látott munkához. de a fiú könnyedén elhárította az ütéseket. Elvett egy szelet sonkát. s Crystal a kezére csapott. húgi. új zakója és a nyakkendője a vállára vetve. hogy menj és segíts nagyanyádnak a konyhában. Amikor a konyhába ért. Apa San Franciscóból hozta? . . De Olívia nem engedte. Crystal szó nélkül ment ki a szobából. Éveken át marták egymást Beckyvel.Menj már innen. már három nőt is talált ott.bökött nagyanyja egy vaskos sonka felé. ha távol tartja magát tőle. de tavaly óta inkább Crystalt tüntette ki figyelmével. még a bor is. Jó néhányszor anynyira feldühítette. De mezítláb volt. Becky esküvője az év eseményének ígérkezett. és Websterék ezek közé tartoztak. amit felszolgálnak.Szép a ruhád.Mit állsz ott és bámulod a nővéredet? . és a fehér ing. . Kétszáz vendéget vártak. . . mint a kutya meg a macska. a cipő a kezében. amelyeket jobb elkerülni. A fiú imádta csúfolni. amelyet a szertartás után szolgálnak fel. hogy Crystal figyeli őket. irdatlan magasságból.Olíviának feltűnt. . hogy szóba álljon vele. meztelen talpával nesztelenül lépkedett. idegesíteni. . Vannak dolgok. hogy végül talán magától is megállna.Hol voltál. A tizenhat éves kamasz állandóan csúfolta Crystalt. amelyet nagyanyjuk addig vasalt és keményített. A maguk disznait vágták le és maguk dolgozták fel. hogy jobb. . s az asszonyok lázasan dolgoztak a hatalmas ebéden. cukkolni. bosz11 . sőt apa is úgy vélte. óvatos angolsága mágnesként vonzotta Crystalt.Egy félórája mondtam.

amikor nagyokat sétáltak. hogy ostobaságokkal tömi tele a gyerek fejét. kevés ahol jobb.. . de azért érdemes megnézni őket.. nagyon gazdag. esküvőre öltözve jelent meg a konyhában. A kényelmes öreg tanyaház megszokott hangjai.szantsál valaki mást. hogy valamelyik tehén megelljen. Amikor haragban voltak.Csak hagyjál valamit a vendégeknek is.. Olívía soha nem járt meszszebb a megye határánál és még az is idegennek tűnt neki. de Jar gyorsan becsukta az ajtót. sok gyönyörű hely van. mint itt.mordult rá a lány. Valami magányosság. de már későn.Ez igen! .Ismét a fenekére csapott. meg New York. mindig veszekedett vele.Te meg ne felejts el cipőt húzni.Aha. köcsögfejűnek hívta. lefogadom .Többnyire Jarheadnek. amelyeket már csaknem elfelejtett. amikor az ajtó kitárult. . Megállt Becky ajtaja előtt. De látott valamit a világból házassága előtt. A családja valamikor gazdag volt. a fiú fütyörészve rohant a saját szobája felé.. A nagyobbik gyereke hasonlóképp vélekedett a világról. Több ezer hold földet kellett eladniuk és Crystal apja verejtékes munkával tette ismét jövedelmezővé a farmot. és. .Nagy a világ a völgy mögött kicsi lány.füttyentett a fiú és Becky hangosan felsikoltott. . . . Látta már berúgni a barátaival. de eszébe sem jutott árulkodni apjuknak. mint New Orleans. s Crystal ledobta a kést. bugyiban állt és éppen a harisnyakötőjét igazgatta. de vagyonuk javát rég elvesztették. sőt Anglia.Beszélt neki olyan helyekről. vagy várták.. amelyeket rég eltemetett magában. melegség és nyugodt derű áradt belőle. . Megosztott a lánnyal dolgokat. Mesélt néha Crystalnek erről. akkor is volt valami szövetség köztük.. A 12 . Segítek apának kirakni a bort. . Senki nem törődött velük..Más dolgom van. bedugta fejét.Te miért nem segítesz? .. . Jar. S Olívia ahányszor csak meghallotta. mielőtt a dobás célba ért volna. hogy elkapja. Tad Wyatt sötétkék öltönyében.Takarodj innen .. vagy együtt lovagoltak. amiről nem beszéltek. még a válság előtt. .vágta hozzá a hajkefét.. Nővére melltartóban.

elakadt a lélegzete szépségétől. mégis szeretett távoli helyekről álmodozni. kölcsönös szeretetük nyilvánvaló volt. amit 13 .Összemosolyogtak. Elég csinos a ruha. mielőtt elindulnánk a templomba? .Azt mondta. láthatatlan..Szép ruhát varrt neked anya? . felesége három barátnőjét és Crystalt. . a nőkkel teli konyhában. a kopott kék pamut ruhában is szíven ütötte Crystal látványa. .völgy és a benne élők elég volt nekik. amikor eszébe jutott. mint Tom. . Egyszerű ruha. Szép. nem volt a szívében titkos égbolt csillagokkal. . .Körülnézett a konyhában.. . vékony és izgató. de csak az anyósát látta. mindenben gyönyörű. nem volt könnyű kihozni a sodrából. Mindig is türelmes volt mindannyiukkal. mint amiket a filmeken lát az ember.. Ő is szerette a völgyet. de bőven volt hely a szívében másnak is. neked segít kirakni a bort. De Tad tudta.Hol van anyád? .Crystal egyenesen a szemébe nézett. amit a lánynak hozott. Meleg volt. Tudta.Tad elmosolyodott. a lány bármit fölvehet. . fehér ruha. hogy nem Crystal esküvőjére készülődnek. Nem kellett mást mondania. mint Tom Parker. mennyit vitatkozott Olíviával a harisnyán. Nem is engedi..Máris? Lefátylazzák. Hálás volt a sorsnak.Ismét összemosolyogtak és Crystal az apja felé kínálta a sonkát. hogy azt nehezen fogja kibírni. Még itt. szenvedélyesen szerette a völgyet.nézett le Tad Wyatt büszkén kisebbik lányára. Beckynek nem voltak álmai. .Szia. . mint egy férjet. Crystal bólintott. Meg is kapja. és egy rendes férfit. a konyha szinte gőzölgött. akinek nincsenek ambíciói és nem sokat álmodozik. hogy olyan férfihoz menjen.Segít Beckynek öltözködni. Nem akart mást.Hol van Jared? Egy órája keresem. .De kedélyesen mondta. Csak Crystal álmodozott többről. gyerekeket.Hogy van az én lányom? . egy kis házat. Akárcsak az apja. De nem olyan. Nem is tudta leplezni. apa. . A nejlonharisnya lesz a legszebb része Crystal öltözékének. Beckynek megfelelt.

az Crystal.mindketten nevettek. vadászni vitte.Inkább meginni .. Tad Wyatt bekukkantott Jared szobájába.. aztán Tad elindult Jared szobája felé. . Elment a hálószoba mellett. hogy ne borzolja össze fia gondosan fésült haját.Felnézett az égre. Tudta. Jó egy óra eltelt. ahol Becky anyja segítségével öltözködött és kopogtatott fia ajtaján. amikor a fiú még alig volt nagyobb.. amelyek fél évszázaddal ezelőtt már Tad anyjának esküvőjén is szolgáltak. A falatozó vendégekre a házat körülvevő hatalmas fák fognak árnyékot borítani. akár csak a többi nő. fiam? .Jared ideges vigyorral pattant fel az ágyról. amikor Jared járni tanult. hogy Jared az autókért rajong és nem a farmért.Hosszú asztalokat állítottak föl. . Szép menyasszony volt. Ehelyett erős kezét a vállára tette. és Becky. hogy egyikük ilyen hamar itt hagyja a házat. Milyen különös. fiam. Ne haragudj. hogy segíts nekem. és amikor négyévesen leesett a traktorról. annyira. most egyszer csak férjhez megy. Gondolatban még mindegyiket kisgyereknek látta.. apa. . aki alig idősebb nála.Gyere és segíts odébbvinni az asztalokat. 14 .... emlékezett.. A fiú az ágyon feküdt és egy nőkkel teli magazint nézegetett. akár a legtöbb lány és a köré sereglő nők elhalmozták jókívánságokkal és homályos célzásokkal a nászéjszakára. Nyakkendője félrecsúszott. Az egyetlen. mire mindennel meg volt elégedve. mint ő. szemüket törölgetve gyönyörködtek Beckyben. Crystal addigra eltűnt. . Az asszonyok Becky és Crystal szobájába gyűltek és sóhajtozva. ahogy kergette a csirkéket. aki addigra csupa csipkében és fátyolban tündökölt. fehér vászonabroszokkal. aki igazán szereti a földet. Nekiláttak elrendezni az asztalokat. Tad erőt vett magán.Félbeszakíthatlak egy kis időre.. mint a puska..Szép idő lesz a nővéred esküvőjén. amikor hétéves korában vezetni tanította. .az előbb irigyelt a bátyjától. haját hátrafésülte és bepomádézta. s visszament Jareddel a konyhába egy hideg italra. majd fiára mosolygott. . ..Persze..

aki. a kezében remegett a rózsacsokor. amikor Becky büszkén és szégyenlősen megállt a verandán. biztonságban. Crystal pedig szoborként. Hozzá képest Becky túlöltözött volt. de ez az egyszerűség még jobban kiemelte Crystal szépségét.Hát.Jobb lesz indulnunk . és sokkal kevésbé vonzó. De nem vált be. de a szertartásra csak néhányat közülük. Úgyhogy Becky után a többiek is felé fordultak. mindent elfelejtett. De nem lehetett letagadni: itt Crystal volt a szépség. Crystal a sarokban éppen belebújt egyszerű ruhájába.. mesterkélt. A farm jól megy. Arcára árnyékot vetett a fátyol. és aranyhajának fátylával. Crystal is csinos . Olívia szép volt anyja menyasszonyi ruhájában.. Tadnek saját esküvője jutott az eszébe a verandáról lejövő. Meghökkentően szép volt. a válság is megviselte őket. csak mozgásának kecses báját látta és a hihetetlenül szép arcot. Aztán elszorult a torka. hogy újra Becky felé fordulva lelkesedjenek. elnyűtt.suttogta Olívia büszkén. . De milyen rég is volt! Milyen fáradt.Hát nem csodálatos? .jegyezte meg az egyik nő.szólalt meg végül Olívia és kiment a férjéhez és Jaredhez. de most már túl vannak rajta. olyan volt. 15 . csöndben állt. . milyen házsártos lett. és Tad szeme könnyekkel telt meg. mint egy angyal. Örült. boldogan élnek kis völgyük kényelmes kis világában. . Ha az ember ránézett. mintha ettől helyére kerülne. A szobában levő nőknek kényszeríteni kellett magukat. amit ráadtak. s nem áradna belőle ez a különös ragyogás. és ezt semmi nem tudta elrejteni. a gyerekek majdnem felnőttek. Zártkörű esküvő lesz. Az ebédre meghívták valamennyi barátjukat. a lány és az asszony közötti pillanatban.míg Becky végül vérvörös nem lett és elfordult. Nagyon bájos volt. Crystal az volt. A ruhában semmi különös nem volt. Nem volt könnyű életük. mozdulatlanul állt ott. még az egyszerű fehér ruha sem. kislányosan kuncogó nők láttán. egy kivételes.

De most végre Beckynek is sikerült. milyen fiatalok. Tom ideges volt. Őt nézte.. Nagy nap volt ez nekik. mint mindig. amelyet anyja varrt. .. Crystal szégyenlősen állt. Mindketten a könnyeikkel küszködtek. Crystal a nővére mellett állt. béklyót nem tűrő. Crystal. nagyon jól tudta. szinte még gyerekek. állandóan apja sarkában lévő Crystal.. drágám. amint az első sorból figyelte őket. szégyenlősen pislogott 16 . fehér templomban. Tad.. Aztán beült a kocsiba. .Gyönyörű vagy. kecses. Érezte a fátylat az ajka alatt.Gyengéden megcsókolta a lányát. aztán megszorította Becky kezét. A nap megcsillant haján. arra gondolt. hogy elinduljanak a templomba. mit jelent neki ez a lány és jelentett mindig is. ahogy legkisebb gyereke beült a kocsiba. Olíviának fölösleges volt emlékeztetnie. De Crystal az. hogy jobban szeresse Beckyt.. És érezte a szeretetét. aki számára a minden. Becky büszkén feszített a ruhában. Aztán elszállt a pillanat. Második fejezet Egyszerű és kedves szertartás volt. Crystal. de mindig is Crystaltól dobbant meg Tad szíve. Évek óta próbálta elérni. ahol Beckyból Mrs. szeme színe akár az ég. és amelyben rajtuk kívül még a nagyanyjuk ült. Tad nem is harcolt az érzéseivel. kék öltönyben! A vöröses hajú. amikor apja közelében volt. amelyet Jared vezetett. Ritkább a ritkánál.. s ismét a szívébe markolt valami. Tad mosolygott. boldognak érezte magát. Egymásra mosolyogtak. A lány hirtelen felé hajította az egyik fehér rózsát és Tad nevetve elkapta. Egyszerűen. mint egy őz. tudta. Thomas Parker lesz. amikor a menyasszony és vőlegény örök hűséget esküdtek a Jim Town-i kis. szeplős arcú Boyd Webster volt a tanúja.hogy nagyobbik lánya ilyen hatással van az apjára. és a kocsikhoz siettek. Crystal erősnek. a vad. és milyen fiatalnak látszott az esküvőre vásárolt új. különösen Beckynek. Becky napja volt ez.

Boyd jóképű. fekete borsó. pulyka és kappan. összeölelkeztek és élvezték az egyszerű ünnepséget. bár Boyd azt akarta. Boyd szégyenlős mosollyal állt mellette. A húga. aki mindig is szerette a Wyatt családot. meg sonkák. zöldségek és saláták. igyekezett . se hossza. A cowboyok feleségeit fogadták föl. édességek. olyan volt. Jared egy-egy marék rizst szórt rájuk. nyílt szívű fiú volt. mint ők. A saját esküvőjükön Japánban ünnepi kimonót viselt a hagyományos kanzasival a hajában. Minden tökéletesen ment. Olívia amint hazaértek. hogy ne vessen kíváncsi pillantásokat Boyd felesége felé. Az ételektől roskadozó asztaloknak mintha nem lett volna se vége. hogy vigyék a tálakat az asztalokra. mint lesz a lány Tom felesége. hogy segítsenek felszolgálni és utána elmosogatni. Tom megcsókolta a lányt. és utasította a személyzetet. aki a hátsó sorban ült. gyümölcslepények és egy külön asztalon a nagy. az övébe tett aranytőrrel és az aprópénzzel telerakott kis brokáterszénnyel. Aztán megálltak egy időre a templom előtt. beszélgettek. 17 . fehér esküvői torta. roastbeef és borda. csodálták Beckyt. meg sütemények. Beckyvel járt iskolába és Boyd emlékezett arra is. hogy Becky barátai és családja csendben figyelik. édes krumpli. Tom a feleségére vigyorgott.nyugatinak látszani. Olívia könnyezett. De ez a múlt. hogy kimonót vegyen fel. Egy hadseregnek elég lett volna.Boydra és megpróbálta kényszeríteni magát. de négy év háborúval a háta mögött úgy érezte. amikor kocsijaikba szálltak és a konvoj elindult vissza a Wyatt farmra. a konyhába száguldott. Minerva és a szomszédasszonyok napok óta dolgoztak. Hirokón egyszerű zöld selyemruha volt. A jelen. Boyd hátba vágta a boldogságtól sugárzó Tomot. az emberek egymás kezét rázták. Ginny.amennyire csak tudott . hogy az apjuk lehetne. Nem sokkal volt idősebb. mint egy baba. Várta őket az ebéd. Jared éljenzett. amelyen Olívia. amikor Jared meg Crystal még csecsemők voltak. Tad segített az embereknek kinyitni a borosüvegeket. aszpik és tojás sorakozott rajtuk.

És máris a terhességgel húzták Beckyt... amikor Becky.. a hintát Tad akkor csinálta. egy-két hónap és teherbe esel... kuncogó. néhány kisebb fiú apja vállán. hogy jómódban fog élni. Egy órán belül vagy kétszázan gyűltek össze az ételekkel megrakott hosszú asztaloknál és vagy száz gyerek. a babák ölben. a kicsik félénken anyjuk lábához simultak. . hogy viselkedjenek rendesen. Milyen érzés férjnek lenni? Széles vigyorral nézett barátjára. több tucat esküvő is volt a völgyben és némelyik párnak már gyereke is született. Jared és Crystal még kicsik voltak. A 18 .vihorásztak a lányok. amikor a fiúk hazajöttek. néhányan hintáztak.egyre csak jöttek. majd meglátod.. de volt vele munka elég. .. míg végül az ujjaikat barnára festi a dió héja.Azt lefogadom. Dióéréskor mindenki beszáll. ha nem is közvetlenül. beszélgető csoportokban álltak.Hát Tom. A fiúk a fák között kergették egymást. . Becky Wyatt. míg a szépen terített asztaloktól kissé távolabb egy csomó nagyobb gyerek szaladgált. aki leplezetlen örömmel pillantott körül. Tad hónapok óta foglalkozik vele. ne szakítsák el a ruhájukat.Nem tart soká. azonnal elfelejtve szüleik intő szavait. Becky ezalatt a barátnők közt kuncogott. s a szomszédok . a szeme egy kicsit túlságosan is csillogott. Számára felemelkedést jelentett benősülni a Wyatt családba. ne szaladgáljanak olyan vadul az asztalok között . fogócskázott. Közben folyamatosan érkeztek a kocsik és a kis teher autók. de mindkét csoport jól megvolt a másik nélkül. szőlészetre. A farmon élhet majd és részesül annak bőséges hasznában.Az ifjú férj vígan nevetett. a lányok nevetgélő. és dolgozik. Többségük már szintén férjhez ment. . A gyerekek időről időre megkeresték a szüleiket. A diótermesztés a farm legkevesebb hasznot hajtó vállalkozása. gyerekeiket dorgálva. tanítja a marhatenyésztésre.legjobb vasárnapi ruhájukban. hogy jó! .csúfolta egyik barátja a sonkával és pulykával megrakott tányérja mögül. túl vagy rajta. De Tom az első néhány hónapban a szőlőben fog apósának segíteni. de az biztos. A háború után. a bátrabbak fel is másztak rájuk.

a gyerekek pedig örültek. mindent megpróbáltak. két éve mondja neki. de idegennek érezték. Különösen a háborúból hazatérő fiúkat ütötte szíven a lány szépsége. A lányok mindig is gyanakodva nézték. milyen hatást gyakorol a férfiakra. hogy a gyerekek biztonságban vannak a közelükben. Mindig csinos kislány volt. mint kislány korában. szőke haját. Crystal ezt az árat fizette a szépségéért. durva szeretettel. mit kezdjenek vele. mint mindig. De nem tudták. Nem értették miért. vagy csodáló pillantástól eltekintve senki sem törődött vele. ártatlanságát még érzékibbé tette. mintha idegenné vált volna. ellökte. Nem akarta. hogy a szüleik el vannak foglalva magukkal és nem őket nyaggatják. milyen gyönyörű lesz. Az. mint a szüleik. s ahogy hallgatagon járt-kelt közöt19 . akik négy év elteltével döbbenten látták. amikor nagyon bosszantották. hogy ne lógjon a cowboyok körül. Apjának is feltűnt a dolog. bár néha elég furán fejezték ki érdeklődésüket. ugyanolyan türelmes és szerény volt. a fiúkat újabban nagyon vonzotta. Néha. Lökdösték. hogy az elmúlt néhány év során Crystal valamiképp más lett. érezte. Crystal. mégis az utóbbi időben. megcibálták hosszú. Különben ügyet sem vetettek rá. Beletörődött. Finomsága. hogy fölkeltsék figyelmét. hogy észre sem vette. Vonzereje részben abból állt. Ez volt az egyetlen kommunikáció közöttük. hogy Crystal nem volt tudatában szépségének. vagy megütötte őket. A gyerekek ugyanúgy tudatában voltak döbbenetes szépségének.szülők tudták. hogy így viselkednek vele. Csak a bátyja bánt vele ugyanúgy. mint ők. és harcias kedve volt. mint eddig. hogy Crystal akaratlanul is provokálja őket. még el is gáncsolta némelyiket. bár nem tudta az okát. Féltek tőle. csak éppen nem szóltak hozzá: A lányok sem próbáltak beszélgetni vele. a fiatalok közelében álldogált. hogy másként néznek rá. mi lett Crystalból. de egy-egy irigy. de tízéves korában még nem látszott. Születésük óta ismerték. amikor a fiúk birkózni kezdtek vele. Egyszerű népek voltak és úgy érezték. mert ha nem is tudta az okát. Sőt inkább szégyenlősebb lett.

Hangosabban nevetett. s Crystal nézte őket. Áradt belőle a szexualitás. Ez volt az a nevetés. Néhányan whiskyt kortyoltak a pajtában. Mintha ezer éve lett volna: a rettegés. meg narancsárakról beszélgetett a barátaival. Ginny feszes rózsaszín ruhát viselt. magához húzta és a keze becsúszott a kabát alá. Nyílt gyűlölettel pillantottak felé és egyik nő sem köszöntötte. mint Tad bora. hogy még egy éve sincs. Nehéz volt elhinni. helyi pletykákról. a gyerekek a közelben játszottak. hogy valami erősebbet is ivott. akárcsak évekkel ezelőtt. hozzáillő pettyes kabátkával. kivillantak szép fogai. . Ginny . mint a többiek. Boyd összes barátjával flörtölt.az ifjú férj jelent meg mellette és a lehelletén érződött. vitatkoztak. sportról. De stílusa és hatása egészen más volt. Ginny Webster is jobbnak látta elkerülni. mintha anyaszült meztelenre vetkőzött volna. Politikáról. a szűk szoknya kiemelte formás fenekét. szemét le nem véve férjéről. vörös haja. Még a sógornője. erősen festett arca tetszett a férfiaknak. sokkal ingerlőbb volt. a szörnyűségek. De most nem aggódott miatta. nevetgéltek. hogy véget ért. amely évekkel ezelőtt meghódította Becky szívét. Csak Hiroko volt itt élő emlékeztetőül. Boyd és Tom a barátaik körében a háborús emlékeket idézték. mint Crystalé. . de Tom nem a virágra gondolt.tük. az ott kötött barátságok. amikor iskola után megpróbálta meghódítani bátyja pajtásait.Hát neked mid van.Érdesen felnevetett. Sokakban ébredtek emlékek: Ginny tizenhárom éves kora óta könnyen osztogatta kegyeit.Te kaptad a csokrot? Ezek szerint te leszel a következő. mély kivágással telt melle fölött. Ginny kapta Becky csokrát. De 20 . szívesen karolták át és kukucskáltak be ruhájába a telt mellek felé. Egyenesen a dekoltázsba nézett. feszes ruhái. Leplezetlen érdeklődéssel nézte a lányt. és Tom szokás szerint nem kérette magát. Hiroko is félrehúzódva állt egy fa alatt. Ettek. . az elvesztett barátok. magányosan.

leste minden kívánságát. Belefájdult a szíve a látványba. ki látja őket. Hiroko a felesége.Rámosolygott. gyorsan otthagyta őket és odament Hirokóhoz. ami többek számára nem volt titok. Tom Parker kuncogott a lány és Tom még közelebb húzta magához. . mert a szüleik megtiltották. amelyet kontyba fésülve viselt. aztán szégyenlősen felnézett rá.Boydot megnevettette a jelző. mint szerette volna. mint Boydé. Boyd elpirult. piciny elefántcsont szobor feleségét. Nagyon jóképű parti. a nök még rosszabbak voltak. hogy találkozzon Boyddal. amióta csak a völgybe érkezett. 21 . . Az asszony rámosolygott. A barátai figyelmeztették Japánban. Ferde szeműnek. Hiroko imádta őt.Jól vagyok. japcsinak csúfolták. amikor a gyengéd szemekbe nézett. majd kuncogni kezdett.Odahajolt és megcsókolta. de erre mégsem volt felkészülve. Vörös haja és szeplői éles ellentétben voltak az asszony elefántcsont bőrével és fényes. De miközben Ginny és Tom csúfolódva nevetgéltek. Milyen mások voltak itt az emberek. . de ez volt az otthona és nem akart elfutni.Jól vagy? .Nem? . hogyan bánnak vele. tiszta és elegáns volt. amikor megtudták. s az asszony lehajtotta a fejét. Boyd-szan. Az apja megtiltotta.Mondtam. fekete hajával. fikarcnyit sem törődve azzal. s a lány zavartan nézett. hogy összeházasodnak. még a gyerekek sem álltak szóba vele. elfordította fejét.De. aki messziről figyelte őket. és Boyd valami sajgást érzett a szívében. de ma Tom tanújaként nem tudott annyit törődni vele. . szerető családja Japánban. Nemegyszer gondolt rá. . Boydnak nagyon fájt.Gitmy közelebbről ismerte a fiút. bármit is mondjanak az emberek. A családja ugyanúgy megdöbbent. A férfiak ellenszenvvel figyelték. Hirokón minden egyszerű. bólintott. Ritkán hagyta magára Hirokót. mint Hiroko kedves. hogy hamar férjhez megyek. és megpillantotta saját. mint mindig. hogy elköltöznek. az elmehet a pokolba. Csak Hiroko miatt aggódott. . szereti és akinek nem tetszik.

A férfin sötétkék blézer volt. Spencer Hill ott volt Boyd és Hiroko esküvőjén is Kyotóban. .Hozok neked valamit. Most. te is itt vagy. hogy emlékszik felesége nevére. Minden olyan szépnek és egyszerűnek tűnt.Újra megcsókolta és az asztalok felé sietett. . Tom kezét rázva.hogy Hiroko nem evett még egy falatot sem. Kezében Hiroko késői ebédjével egy magas. Hiroko hogy van? . . s kimagaslott a vendégek közül. megtorpant.de végül Boyd finom modora.Boydot meghatotta. Túl szégyenlős volt ahhoz. Meleg van. hogy odamenjen a hosszú asztalok valamelyikéhez. aki mindenütt jól érzi magát: Mélykék szeme mindent észrevett. aki Tom Parker kezét rázogatta. amelyben élnek. . nem is sejtette. egyenruhában. .Nem vagyok éhes. mint Japánban. még nem tudott az internáló táborokról.Az eszem megáll. vörös nyakkendő. amelyekbe a japánokat zárták a háború alatt. amelyek körül a szomszédaik ültek. csak a házikóról. s a következő másodpercben a széles vigyorral közeledő Boydra nevetett. kedvessége és Hiroko iránti szerelme meglágyította a szívét. te.A lány lassan kezdett hozzászokni a nyugati konyhához. amelyeken még mindig bőven volt ennivaló. amikor rájött. és hirtelen gyanítani kezdte és nem tévedett . Sugárzott belőle a magabiztos nyugalom.Mindjárt jövök. és arról. Olyan férfi volt. milyen sokáig magára hagyta. Amikor megérkezett Amerikába. mint aki nem hisz saját szemének. bár odahaza japán ételeket főzött. mennyire szereti Boydot. és mosolyogva mutatott a fa felé. milyen ellenséges fogadtatásban részesült az Alexander Valleyben. fehér nadrág.Boydot elfogta a bűntudat. hogy milyen gyűlölettel fogadják majd Kaliforniában. . . szeplős kölyök. amely alatt az asszony várt.Ettél már? . ugyanolyan napbarnítottnak. Ő volt a parancsnokuk a háborúban. magabiztosnak és megnyugtatónak látszott. Hiroko leveleiben nem írt neki arról. a gyönyörű vidékről. Aztán amikor elindult visszafelé. Mindössze öt évvel volt idősebb Boydnál. 22 . Boyd-szan. sötét hajú férfi felé sietett.

Tom és jókedvű társasága nem bánta. jószívű.. . Mindig az emberei mellé állt. a csatában és utána is.Tom nem mondta. Mindent megtett. Mindketten elég szenvedést láttak a háborúban.Egymás szemébe néztek. Hiroko ugyanolyan finom jelenség volt. De levéve egyenruháját a jóképű kapitány sokkal fiatalabbnak látszott. amikor meglátta. amióta Kaliforniába érkezett. mint ő. de amikor nem sikerült. hogy itt leszel . A közelség. de Boyd mindenáron haza akart menni a völgybe.Nem tudtam. mint tavaly. ami ritkán fordult elő. hogy visszamehessenek a pajtába a whiskyhez. Olyan tiszt volt. ugye? . a rettegésből és az örömittas győzelemből született. Boyd mellé állt. ami elárulta Spencernek.Hogy vagy? Kíváncsi voltam.Jól. hogy az eltelt év nem lehetett könnyű. hogy lebeszélje a házasságról. hogy már beköltöztetek a városba. Spencer otthagyta a csoportot. Meghajolt és Spencer rámosolygott. ha olyan helyen élnek.találkozott a tekintetük. . s az elpirult. De most már volt valami bölcs szomorúság is a szemében. olyan akart lenni. . s valami ennél is több. amikor cserben hagyták. .Szerinte jobban tették volna. itt leszel-e. Azt gondoltam.Spen23 . intelligens. Gyengéden megfogta a lány kezét. de rég volt. Spencer nem is sejtette. vagy Honolulu. . . mint San Francisco. mint amikor utoljára találkoztak. s egy pillanatra feltörtek az emlékek.Nyilván túlságosan lefoglalta a menyasszonya. alig várták. a közös fájdalom és félelem. Jó újra látni benneteket. . aki egy kedves szót szólt Hirokóhoz. és Spencer szomorúságot és bölcsességet látott Boyd szemében is. amelyről annyit mesélt. föl sem mert pillantani. Hiroko szeme meglepetéssel telt meg. amely soha többé nem tér vissza. akihez bármikor fordulhattak. Aki alatta szolgált. . kapitány. de könyörtelen. Uristen. Ő volt az első. . amely a gyászból.Rég volt. a közelség.mondta Boyd csöndesen. Hiroko. milyen boldog.Remekül nézel ki. hogy látja. Erős volt. Boyd nézte őket. A kapitány mindig rendes volt velük.

mint Spencer a Yale-re. mint mindig. és az ég szerelmére. ezt is tudták. . és amikor az aknamezőn kúsztak előre.Keleten? . de az aszszonyt jobban érdekelte az ételnél barátjuk. . . . Már vissza kellett volna mennem New Yorkba. ahol nem volt gyűlölt idegen. ismét diák vagyok.Gondoltam. hogy az egyik előkelő keleti-parti családból származik. ha nem. hogy egy olyan férfi. Mennyire más ez a hely.Hiroko mosolyogva figyelte őket és a boldog időkre gondolt. még a csata hevében is.Nem. Egyetemre járt. ha azt nem is. Spencer a fejét rázva felnevetett. de magam sem voltam biztos benne. Beszűkült kis élet. Elvégeztem egy évet a jogon. de a többi rejtély volt előttük. de modora elárulta. Spencer a fejét rázva nézett fiatal barátjára. hogy egyen. Most 24 . hogy mennyire. De nem akaródzott itthagyni Kaliforniát.Nem. nem uram. mi mást tehetnék a háború után. mint az ő világa! Mintha fényévekre volna San Francisco nyüzsgésétől. Tudta.Megírtam neki. Spencer soha nem beszélt ilyesmiről. vagy a Harvardra jár. a farmok. ha így hívlak. Nem tudtam kitalálni.cer vidám mosollyal pillantott rájuk. uram? . nem is számított.Vakációra jött. és óvatosan egy fatönkre tette a tányért. vagy elfelejtetted? Boyd Webster elpirult. parancsnoka jó néhány gúnynevet biggyesztett rá emiatt és most mindketten ismét fölnevettek. . és Boyd arcán már huszonkét évesen látszottak nyomai.Sikerült majdnem két évet letennie egy szemeszter alatt és a következő nyáron végez a Stanford egyetemen. hogy gazdag. hadbíróság elé állítasz. a földből élő emberek világa.Boyd odaadta Hirokónak a tányért és kérte. . .Boyd szeme tele volt szeretettel és tisztelettel. . . otthonára. és mind hallottak pletykákat arról. hogy sikerül. Kemény élet ez. hanem Spencer. . hogy jó nevelést kapott. hogy megpróbálok eljönni.Ha hiszed.Boyd le merte volna fogadni.

s Spencer bólintott. Nem volt könnyű munkát találni. Boyd soha nem panaszkodott.Örülök. hogy nyáron hazamegyek. szóba sem álltak velük. De jól megvagyunk. de ezt nem akarta Spencernek elmondani. beleszerettem a városba és beiratkoztam az ottani egyetemre. sőt néha az öreg Mr Petersennek magának kellett kiadnia a benzint. . soha nem teszem meg. Elég nehéz volt az élete. 25 . Kíváncsi volt.Érdekes.Soha nem jársz San Franciscóban? Boyd mosolyogva rázta a fejét. És te. .Aggódott értük. Még nálam idősebbek is vannak. de ősszel visszajövök. még neki sem. Fiatal és büszke volt. magukra hagyva az asszonyukat. De Hiroko és Boyd boldognak látszottak. mintha egy másik országban volna. hogy rendben mennek a dolgaik. Boyd mennyit árul el a megaláztatásaikról. Soha senki nem hívta meg őket. Akkor is sokat törődött Boyddal. hogy legyen a tanúja.Megígértem az öregeimnek. A sereg után mindössze csak néhány hetet tölthettem a szüleimmel. sőt öngyilkosok lettek. akiknek nem sikerült. Mindkettőjüknek kellemes meglepetés volt. akiktől eltávolodott a családjuk. Kicsit öreg vagyok már diáknak. hogy Boyd szolgálja ki. amely nem fogadja be őket. egy olyan országban. .Hiroko csöndben ült és hallgatta őket. mégis. Ez már valami. . amikor a parancsnoka volt. de elég sok srácot lelassított a háború. mert volt. Hazafelé menet New Yorkba megálltam ott. Örült neki. s mostanság nem is igen volt kivel beszélgetnie. Stanford mindössze háromórányira van innen. .Minden rendben van. Szeretek ott élni. és együtt voltak. Boyd? Mihez kezdesz? . mert nem tartotta a kapcsolatot velük.Stanfordban élek. hogy majd legyőzik a bajokat. hiszen mindenki egyszerre jött haza. Hiroko szeme semmit sem árult el. amikor a háborúból idegen feleséggel tértek haza. ha várok vele. akik inni kezdtek. aztán kezdődött az egyetem. aki nem engedte. Voltak sokan. s tudta. és nemegyszer korholta magát. Gondoltam. amikor Tom felkérte. és nem tellett volna benzinre. .

a legokosabb. . de hirtelen zavarba jött. Mindig is így volt. hogy a helyesebb barátai írjanak neki. tisztának. és jól vágott az esze. ha ügyvéd lesz. akivel így törődött volna. Spencer éppen eleget hallott Ginny Websterről. Mindenki kedvelte.Az is. például az egyetemet befejezni és aztán visszamenni New Yorkba. Gyengéden és ár nyalatnyi irigységgel pillantott rájuk. a tisztek és a közlegények egyaránt.Szeretném. senkit nem szeretett és őt sem szerette senki úgy. Igaz nem volt miért sietnie. Jogi diplomával és a Stanfordban szerzett kapcsolatokkal a tarsolyában jó élet vár rá: Külseje és könnyed modora sok ajtót megnyit előtte. . . Ginny mindig fürdőruhás képet küldött Boydnak és kérte. Sok nő volt az életében és jól érezte magát. szerették. ugyanolyan vörtis hajjal és szeplős arccal. A húgom egyik barátnője. tisztességes népeknek. hogy az ügyvédség csak a lépcső első foka. mint Stanfordban jogot hallgatni. és ügyvéd leszek. Ez nemegyszer mentet26 . Volt egyénisége. Boyd rámosolygott. de Boyd nem volt meglepve. a fák alatt beszélgető vendégek derék.Boydnak olyan volt ez. Mennyivel szürkébben hangzik ez. Őrület. Apja bíró volt és azt tanácsolta. mi? . Még egy év. mint a bátyjáé.Neked is .mondta Spencer lágyan. Boyd mindig is sejtette.Mindketten nevettek. A farm kényelmesnek. Előbb más dolga volt. és bárhová ment. mint Hiroko a férjét. kellemesen élt. . mint az istenek ajándéka. Huszonhét éves volt és nem akart még megállapodni.Milyen Tom felesége? Kedves lánynak tűnik. de fantasztikus testtel. . . ha meglátogatnátok. Tom Becky apjánál dolgozik majd a farmon.Tad Wyatt jó ember Tomnak szerencséje van. . Még tinédzser volt. virágzónak tűnt. stílusa. és pillantásuk ismét találkozott.Wyatték derék emberek. Spencer körülnézett. De Spencer csak tiszteletet érzett irántuk és leplezetlen csodálattal nézett körül. Neki nem volt senkije.S ezen mindketten nevettek. és úgy gondolta. A kapitányból már akkor is áradt a siker. hogy egyszer fontos ember lesz belőle..

. Ginny. Hosz27 . Mindig is városi fiú volt. a fehér abroszok lebegtek a gyenge szélben. hanem a szük rózsaszín ruhát csaknem szétfeszítő test is. a gyerekek a távolban kiáltozva szaladgáltak. Ha behunyta a szemét. hogy maga ilyen jóképű. Spencer egy hatalmas fa árnyékában állva hirtelen megérezte. kezében a menyaszszonyi csokorral.Végre . hogy nyilvánvaló volt: kapcsolatuk megromlott.Megismerem felöltözve is? . és nemcsak a vörös haj terelte oda szemét. hogy kimenjen a szabadba és magányosan elmélkedjen.Nem kéne visszamennem a vendégekhez? . és a stanfordi tanulmányai sem adtak időt. majd odébb kószált. A vidék békéje felébresztett benne valami régóta szunnyadó érzést. mint a legtöbb nő a társaságban. Megfordult és egy gyönyörű gyereket látott. A tapasztalat hiányát leleményességgel és bátorsággal pótolta. mint a ruhája. elképzelhette. rögtön meglátta. mint Boyd húga. . Boyd bemutatta őket egymásnak és Ginny mélyrózsaszínre pirult. . . és magányosan álldogált a fák alatt. Boyd bemutatta Spencert az apjának is. Az a nevető. Most mintha visszalépett volna az időben.A lány kuncogva húzódott közelebb hozzá.Gyere.Dehogynem . Spencer elbeszélgetett néhány vendéggel. Gyerek. bemutatlak a húgomnak.De amikor lassan elindultak a vendégek felé. és az öreg olyan tosszalló pillantással fogadta a fiát. hogy még gyereklány. hogy Hiroko miatt. nem lehet más.Soha nem mondta. de nem kétséges. kapitány. Mezítláb is magasabb volt. hogy talán egy másik évszázadban van. hogy valaki figyeli. milyen bátor volt a bátyja a háborúban. amikor Spencer kezet fogott vele és elmondta. .te meg a saját és az emberei életét a háborúban. de teste egy érett nőé. Olcsó kölniés borszagot árasztott. hatalmas kék szemének pillantása szinte Spencer lelkébe hatolt. csaknem olyan lett. azt sem volt nehéz kitalálni. .nevetett Boyd.csúfolódott Spencer Hill. Az öregek az asztalok mellett üldögéltek. meglehetősen spices lány.

Olyan volt. ahogy egy fiatal őz bukkan ki az erdőből. Mágnesként vonzotta.Ismered Boyd Webstert? .szú. kecses kéz söpörte félre a világosszőke sörényt a meghökkentően szép arc elől.Tom barátja vagy? . Hiszen ez a lány még gyerek.Együtt harcoltunk Japánban. A férfi rá akart mosolyogni. Minden makulátlan és drága volt rajta. 28 . egyikük sem szólalt meg. sem ilyen ártatlanságot. hogy ne nyúljon ki érte és ne húzza magához. a fényes selyemnyakkendő. A lány bólintott. . Spencer nem is értette magát. a nyári ég ilyen levendulakék néha kora leggel.szólalt meg végül. Hiszen itt szó sem volt a Ginny Websterból áradó szexualitásról. amilyent még soha nem látott. De leginkább a szeme tetszett. mint egy hegytetőn növő törékeny vadvirág.A lány kíváncsian oldalra biccentette fejét és haja a vállára hullott. ha ő is közelebb lép.Ő is Japánban volt Tommal. hogy a lány jöjjön felé és uralkodni magán. Olyan kék volt. . hogy milyen szép.Mély. De uralkodott magán. s óvatosan elindult felé. Spencer mozdulatlanul állt. Aztán a lány lassan elmosolyodott. . ki ez a férfi. s Spencer félt. s a lány mintha félt volna válaszolni. Tudta. Hagynia kell. . kíváncsi. mint aki nincs meglepve. amely úgy vonzotta Spencer kezét.Hello . Látszott a szemén. Csak valami finom érzékiség sugárzott a lányból. mezítláb állt a fűben. lágy hangja volt és olyan selymes. Igazából nem látott még hozzá hasonlót sem. Alig tudta megállni. de megbénította az a szempár. mint a világosszőke haj. . de azt nem mondhatta.jól szórakozol? .Elég hülye kérdés volt. hogy meg ne érintse. hogy még nem látta ezt a férfit. hogy elijeszti. Spencer képtelen volt elszakítani szemét a látványról. a tökéletesen szabott blézer. . Pillantásuk találkozott. pedig ez kívánkozott volna ki belőle. ahogy a lány egyszerű fehér ruhájában. a hibátlan fehér nadrág. Soha életében nem látott ilyen szépséget.

. hogy buta kérdés. Teljesen megőrült? Még gyerek. Nem lehet több. és mégis.Nehezen talált szavakat. mintha számíta29 . gondolta Crystal. Lényegtelen volt. nem hiányolják. ha ránézett. egész belsejét megbénította a vágy.És Hirokót is. mint egy hegyi pataké. Ott voltam az esküvőjükön. Nem mintha számított volna. . -Elmosolyodott ezen és a lány nyíltan nevetett. s közben azon gondolkozott.Tudta.San Franciscóból jöttél? . mint tizennégy vagy tizenöt éves. . s mégis. A többi gyerek távolabb játszott. mert olyan fiatal volt ez a lány. .Néha. Spencer bólintott.Jogra. ki lehet ez a lány. vagy Mary. mint hogy iskolába jár és a pajtásaival játszik. . . Sajnálta őket.Az. .Biztosan. . Völgybeli nem lehet és Crystal nem gondolkodott nagyobb távolságban.Szomorú. hogy ő volt a parancsnokuk. . elakadt tőle az ember lélegzete.Nem említette. de nem volt meglepve. .Mindkettőjüket ismerem.Spencer bólintott. . Eredetileg New Yorkból. . Te mit csinálsz? . De itt járok egyetemre. Tiszta hangja volt. De érdekes és én szeretem. mint San Francisco. Jane. . .Most igen. úgy tűnt.Kitépett egy hosszú fűszálat és azzal játszadozott. Közelebb lépett.Szereted? . hogy hívhatják. . Sally. hogy a szégyenlősség alatt huncutság rejtőzik.Újra a lányra mosolygott és azon tűnődött. Mit csinálhat valaki gyerekfejjel. mondta magában.Ez nem hangzik rosszul.Senkinek sem szabad beszélni vele. Errefelé nem adnak szokatlan neveket. ez a meghökkentő teremtés igazolta aggodalmát. Ismered? A lány lassan rázta a fejét.Kemény lehet.élénken csillogott a szeme és Spencer megérezte. .Milyen szakra? . Hiroko rendes lány. Aztán. Ettől félt az első pillanattól kezdve és most.Én is iskolába járok. .

30 . .A lány bólintott.Elég gyengén. . Rögtön megbánta. . mint az előbb.Crystal Wyatt vagyok. mielőtt az élet megváltoztatja.na egy gyereknek. De ő más. legalább annyira. s továbbra is óvatos elragadtatással figyelték egymást. hogy az itteniek nem látják. . Először nem törődött vele. Crystal újra elmosolyodott. . hogy soha nem látja viszont. a legszívesebben megkérte volna. legfeljebb a szobája falára kitűzött filmsztárok között. mint aki titkot akar elmondani. Valódi. amely innen nem látszik. Talán egyszer visszajövök és apád.Tökéletesen illett hozzá a név: .. Vajon Tom miért nem várt. . .Érdekelte a férfi. mielőtt Crystal felnő .Mintha ő is érezte volna.Szép ez a farm. Nem lehetett úgy tenni.A nővérem. Mintha nem akarta volna.Tudta. Aztán valaki hívta. Soha nem látott még ilyen jóképű férfit. hogy mindjárt megy. mintha nem hallaná. hogy ne mozduljon. ha csak egy másodpercre is. mint egy gyerekkel.A hegyekben még szebb. . Félt. hogy a lány pillanatokon belül otthagyja. míg ő felnö? Lehet. majd mégis megfordult. még nyíltabban. De szeretek. Tudsz lovagolni? . hogy mindig emlékezhessen erre a pillanatra a fák alatt.Crystal! . A bátyja volt az. amennyire ő érdekelte Spencert. Jó lehet itt élni.Jó volt beszélgetni veled.. Van ott egy folyó.. Spencemek sajgott a szíve. .Valóban visszajössz valamikor? . Máris hiányolják. És nem úgy beszélt vele. Szerette volna megérinteni.. mielőtt elmegy. hogy Spencer elmenjen.. Apával fel szoktunk lovagolni néha. mint akinek tetszik az ötlet. meg te megtaníthattok.Most már kórusban kiabálták a nevét. Gyönyörű odafönn. Visszakiabált. milyen hihetetlenül gyönyörű ez a lány? Nehéz elképzelni. A lány bólintott.A menyasszony a rokonod? . . bemutatkozott.

eljövök néha meglátogatni. Most már tudta. kicsoda. talán eljön. megáll egy pillanatra. miközben segített anyjának leszedni az asztalt. megijedne.Crystal bólintott. . Most. Talán valóban. hogy többről van szó. aztán 31 . Már a neve is mutatja. Spencer még sokáig nézte. Mint egy vad csikó. talán csak a hangulat. mielőtt elment. kivéve. és úgy nézi.. gondolta Spencer. Gyönyörű. Azt akarta mondani "és téged". Ő volt a parancsnoka Japánban. de tudta..Meglátogatom Tomot is.. Semmi értelme. Megígérte Boydnak és Hirokónak. Talán a bor teszi. De nem szólt. meghúzta a haját. mondta magában. hogy újra felé fordul. Crystal.. Crystal szégyenlősen ránevetett. Tom örült. Nevetnie kellett magán. Azt hinné a lány. Boyd is itt van. mintha már el is felejtette volna Spencert. . Semmi értelme. Tom és Becky rizsszemek esőjében indult nászútra a tengerpartra. Spencer pedig visszasétált Boydhoz és Hirokóhoz.Szeretnék visszajönni. aki láthatóan szidta valamiért. mint hiszi. hogy eljött az esküvőre. mint aki mondani akar valamit. Visszafordult a többiek felé.. a környezet szépíti meg. De szíve mélyén tudta. hogy tudom. hogy ez nem akármilyen lány. látta. hogy megőrült. azon kapta magát. de már tudta. Hallotta Tomot róla beszélni. Crystal. A bátyja mondott a lánynak valamit. Őrület. hogy a jóképű San Franciscó-i idegenre gondol. hogy meglátogatja őket ősszel.. Még egyszer látta a lányt. Talán nem is olyan gyönyörű. hogy idevonzza Alexander Valley buja vadonába egy tizennégy éves lány. A verandán állt az anyjával. . és betörhetetlen és szabad: gyerek egy gyönyörű nő külsejével. mint aki egyetért. aztán visszament a többiekhez. aztán egy hatalmas tállal eltűnt a konyhában és nem jött ki újra. aztán Crystal hirtelen már futott is utána. Két hétig lesznek ott. messze innét.elhalt a hangja.. hogy el kell jönnie. nem teheti. Kristály. Megvan a maga élete egy más világban. De amikor a férfi elindult.

Olyan unalmasnak tűnt. aztán elment. Spencer Hill pedig.Ötkor ébresztelek. Miközben elaludt. mint azok az emberek akikről álmodozni szokott. Spencerre gondolt. Addig aludjunk valamit. . mire elmosogattak és rendet raktak. vagy a filmsztárok. Éjfélre járt.Milyen büszke volt erre a lányra. .. Nem lesz semmi varázslatos az életükben. San Franciscó-i hotelszobájában fekve. beköltöznek a kisházba. Crystal lassan csukta be az ajtót. valamelyikhez. a kisházban. sokkal büszkébb. Jared tülkölve vonult el mellettük saját hálószobája felé. Olyan átlagosnak és kiszámíthatónak. és azét. Minerva és Olívia segédletével. Crystal elköszönt szüleitől. Vállat vont. és gyerekeik lesznek. Harmadik fejezet Tom és Becky első gyereke tíz hónappal az esküvő után született. Crystal viszszamosolygott és bólintott. . Vajon ő is ilyen lesz majd? Hozzámegy valamelyik ismerős fiúhoz Jared barátai közül. . mintha kétfelé húzták volna. mint Crystal gondolta volna. akivel délután találkozott. őrá. érezte annak a világnak a vonzását.Egy nap te leszel soron. Előszór fog egyedül aludni a nővére nélkül..Szeretnék apa. apja lassan a szobájához kísérte. akikről olvasott. Milyen békés minden. amelyet ismert. mint az. Apa ismét rámosolygott.Akarsz kilovagolni holnap? El kell intéznem néhány dolgot és segíthetnél. aztán gyengéden megcsókolta. Ők nem olyanok. tele titkokkal és jóképű idegenekkel. .. A ház szokatlanul csöndesnek tűnt.hazajönnek. akit jelenleg még utál? Fura.Összeborzolta a lány haját. miközben Tom idegesen járt fel-alá a verandán. . A szoba végre csak az ő birodalma. Ahogy erre gondolt. amely ezen túl van. nem vonzotta a dolog. semmi ritka és szokatlan. Apával dolgoznak. Egészséges kisfiú 32 ..

Ginny Webster volt a keresztanya. amit a szűkös körülmények között lehetett. a szeme vágása miatt. de azért nagyvonalú. mint egy éve. Sem azt. Tadet ledöntötte a lábáról egy tüdőgyulladás és nehezen gyógyult ki belőle. Csupa kínszenvedés volt számára ez az időszak. Nagyon jól tudta. ami bosszantotta a Wyatt családot. de még ő sem tudta. akit olyan nagyra tartottak a völgybeliek. Boydnak San Franciscóba kellett vinnie Hirokót. s Tom apjáról Williamnek nevezték. Még akkor is gyenge volt.lett. Beckyt majd szétfeszítette a büszkeség. Pearl Harbour után mégis internálták a többi japánnal együtt. ugyanúgy. A kicsit ugyanabban a templomban keresztelték. milyen rettenetesen legyengült. milyen nehéz lehet Hirokónak idegen földön. Yoshikawa doktor mindkettejüket megnyugtatta. megtette. mintha nem volna az. és Tom Boydot kérte fel keresztapának. hogy minden rendben van. bár megpróbált úgy tenni. Yoshikawa doktor finom. Jóval kisebb parti volt. de kivívta társai tiszteletét és szeretetét. mint az esküvő után. Csak Crystal tudta. Hirokót változatlanul kiközösítették. hogy nem segít világra hozni Hiroko gyerekét. miután elutasította az az orvos. Négy évig a táborban gyógyította népét. Végre valami öröm egy balszerencsés év után. kedves ember volt. hogy hazaérjen és lefeküdjön. amit csak ritkán engedhetett meg magának. ahol Tom és Becky egy évvel korábban megesküdött. amikor a baba megszületett. 33 . és akkor is alig várta. Az állandó eső tönkretette a termést. A fia meghalt Japánban és kurtán közölte. és Olívia most hatvan barátjukat hívta meg ebédre. Hiroko egy japán aszszonytól hallott róla San Franciscóban és remegve kereste fel. San Diegóban született és San Franciscóban élt egész életében. olyan emberek között. s mire megkeresztelték a babát két nappal Crystal tizenhatodik születésnapja előtt. hogy a helyi orvos nem volt hajlandó kezelni. akik gyűlölik a bőre színe. Egyre rövidebbeket lovagoltak. akárcsak Tomot. hogy Hiroko terhes. már egész jól volt. De végül kezdett talpra állni. Crystal volt az asszony egyetlen barátja.

Egy nappal azután. Időről időre beugrott hozzájuk beszélgetni egy kicsit. hogy felkeresték az orvost. amit csak fokozott a völgyben rátelepedő magány. Ő olyannak szerette. és Boyd agyoncsapná. nőiesebb. Hiroko rámosolygott. van itthon valaki? . mint egy évvel korábban.Szombat volt és Crystal nem ment iskolába. Yoshikawa azt tanácsolta.mondta Boydnak. olyannak. aki kövér. és megtörölte homlokát. aztán Hirokóra mosolygott. szép gyereke lesz áprilisban.Mi ez? . amikor Crystal kopogtatott az ajtón. Korábban már beugrott Beckyhez és a kis Williamhez. Mr Webster . Senki nem tudott erről és Boydnak volt annyi esze. bár még mindig sugárzott belőle az ártatlanság. Boyd éppen az ebédet segített elkészíteni.Sashimi .Ebédeltél? . de komolyabb volt koránál.felelte Hiroko szégyenlős mosollyal.Crystal kíváncsian nézte a nyers halat. egyen bőségesen. 34 .Hahó. Farmer volt rajta. . Hiroko csak három évvel volt idősebb Crystalnál. .Boyd megtórölte a kezét egy konyharuhában..Kikötötte a lovat odakint és óvatosan belépett. Tad egyik öreg ingét viselte. Japánul szólt hozzá és Boyd látta. lehetőleg kedvenc japán ételeit. haját magasra tornyozta cowboykalapja alatt. Mindig megdöbbent Crystal világos haja és hatalmas kék szemei láttán. Apja pihent és neki semmi dolga nem volt. hogyan nyugszik meg a felesége az orvos szavaitól. de úgysincs rá pénzük.Hello. amilyen. szőke sörénye a vállára hullott. amitől Hirokónak kuncogni kellett. állandóan vigyorgó gyerek volt. hogy ne kürtölje világgá.Egészséges. ha megtudná. . pihenjen minden délután. Crystal. . mint ő. Hirokónak nemegyszer megfordult a fejében. Milyen jó volna újraszületni. Még csinosabb volt. És ugyanúgy nem volt tudatában szépségének. .Nem akarod megkóstolni a sashimit. . . hogy megműteti a szemét "nyugati stílusúra". Mintha ez alatt a néhány perc alatt hazatért volna. Bízott benne. Kalapját a székre dobta. mi jár a fejében. egészséges.

akit hidegen hagyott Crystal szépsége.Rajta. bólintott. milyen furán néznek össze. hogy nyers hal.Crystalnek úgy tűnt. mégis rettenetesen vágytak rá. már kevésbé aggasztotta.kérdezte Hiroko kedvesen és Crystal homlokát ráncolva az aggodalomtól. Idejövet megálltam Beckynél .. Meg akarta osztani egyetlen barátjukkal a jó hírt. Tudták. Túl fiatal volt ahhoz. és gyorsan haladt.Boyd sugárzó arccal pillantott feleségére. és Crystal várt. . . ahogy elmondott olyan dolgokat. . Boyd bátorítóan pislogott feleségére. ami most. . . Boydnak kellett.Messze van még. mintha 35 . Crystal leült közéjük a pici konyhában és óvatosan megkóstolta az ételt. hogy gyanítson valamit.mosolygott Crystal.Tavasszal gyerekünk lesz.Aztán látta.Crystal? . Őt csak Hiroko érdekelte. szeplői még a szokásosnál is jobban világítottak sápadt bőrén. . ígyhát.Jobban. aki még egy kis sashimit rakott Crystal tányérjára. hiroko nem volt képes kimondani.Igazán helyes a baba. és mégis ilyennek szerette. amelyeket Hiroko fürge ujjai készítettek.Mikor? . sürgette Boyd.. mire Hiroko teherbe esett.Apád jól van? . és már jó néhányszor megkóstolta a különlegességeket. nem? .Mondd el neki . hogy Hiroko szégyenlösen elfordult. .mosolygott barátnőjére. . áprilisban. Boyd volt az egyetlen. Hiroko szorgalmasan tanult.Csodálatos . Két évbe tellett. Nehéz tele volt. a gyerekkel még nehezebb lesz az életük. Még mindig nem szokta meg az amerikai stílust. amiről azt mondták.mosolygott a feleségére. Boyd nyíltságát. Mindent szívesen kipróbált. . Hangosan felolvasott Boydnak esténként. Csak azon csodálkoztak. aki kijavította a kiejtését. . miért tartott ilyen soká. Hiroko zavarban volt. hogy Yoshikawa doktorral beszéltek. Crystal is elhozta neki néhány tankönyvét. a várakozástól tágra nyílt szemmel nézett rájuk.Olyan büszkén mondta. .Már egyre jobban beszélt angolul. . amelyek csak kettejükre tartoztak.Azt hisszük.

Valaki látta is kijönni őket egy motelből Napában. és keveset az emberekről. Továbbra is ugyanolyan gondosan főzött. Sokat beszélgettek a természetről. Soha nem panaszkodott. 36 . Boyd is ott volt William keresztelőjén.. Egyre kövérebb és állítólag Marshall Floyddal hál. Olyan távolinak tűnt a számukra. csak turkált az ételben és Boyd hallotta. amikor a plébános megnedvesítette fejecskéjét. úgy gondolta. Boyd gyengéden karon fogta és kérdőn nézett a szemébe. de alig evett. Senki nem vette észre. ki házasodik és kinek lesz gyereke. de Boyd tudta. Nővére éjjel-nappal panaszkodott. és Tom esténként elkószált a barátaival. A két asszony még közelebb került egymáshoz.Becky gyerekére egy örökkévalóságig vártak volna. Hiroko is. ha az apjával lehetett. milyen rosszul érzi magát. akikről beszélhetett volna. amikor kilépett a templomból. hiszen kevesebb vendéget hívtak.. Crystal elég szép hozzá. hogy néha arról álmodik. A farmon ugyanúgy terítettek. mint az esküvőre. kezdi egyre rosszabbul érezni magát. de Crystal nem bánta. Hiroko bólintott. mindenki a babával volt elfoglalva. És egyre jobban élvezte a Hirokóval töltött időt. filmsztár lesz. De egyszer bevallotta. de most könyebb volt. hogy szinte nem is léteztek számára. Crystal elkapta Hiroko tekintetét. A bizalomért cserébe Crystal meggyónta. Csak Olívia érzett együtt Beckyvel. csak a családja Japánban és róluk ritkán mesélt. nyivákolt. mielőtt Boyd elvezette az asszonyt és egymásra mosolyogtak. A nők kis csoportokra szakadva pletykálták. Végül Crystal már alig bírta elviselni. Jared is megunta. Hirokónak nem voltak barátai. A baba hangosan sírt. az életről. Hiroko lelkesedett az ötletért. Akkor érezte magát a legjobban. hogy reggelente hány. Hiroko kicsit sápadtnak tűnt. Hirokóról nem tudtak és a legizgalmasabb téma különben is Ginny Webster volt. milyen beteg. mintha másik bolygón lett volna. De Hollywood nagyon nagyon távol van Alexander Valleytól. Olyan messze voltak. mennyire híányzik a húga.

és ez bosszantotta az anyját. .Míg a nők beszélgettek. de elkomorodott. ha tovább tanul. ugyanolyan színü. A lányon kék ruha volt. Legkisebb gyereke idegen volt a számára. . ha én mondom . mint a szeme. Tad szerette volna. .De jó lesz sietnie. vagy az 37 . a férfiak valamivel odébb ettek. Egész télen aggódott apja miatt. hogy egyedül kószál a hegyekben. Teste ruganyos volt. amelyen megakadt a férfiak szeme. . de Jared nem akart. Jobb szeretett kocsikat bütykölni és autókázni a barátaival. Arról is Tad tehet. mint aki nem hallja. Két éve ért véget a háboru és nem sok minden változott.mondta elismerően Olívia egyik barátnője. Semmi szükség arra.Kész férfi . mint Becky. Jared befejezte a középiskolát. hogy egy lány komoly dolgokon rágódjon és azokról a helyekről álmodozzon. lovagol.Lefogadom. A többiek is észrevették.Csúfolódtak a nők és Olívia úgy tett. legfeljebb a gyerekek lettek nagyobbak. amikor Crystalre nézett. Úgy hallom. mint egy évvel ezelőtt. elveszi? . . Crystal sem látszott már gyereknek. miért tömte tele a fejét ezekkel az ostobaságokkal. mint valami vadember.Lehet . Volt már egy barátnője is Calistogában. mielőtt Ginnynek még nagyobb lesz a hasa. lábai hosszúak és alakja olyan. Olyan más. ő fog legközelebb nősülni. .Olívia büszkén mosolygott. meztelenül úszik a folyóban. elhihetitek. mint a többi lány. Az apja hibája. . a farmon fog dolgozni apjával és Tommal. amiktől Tad mesélt. a gyerekek meg játszottak.jegyezte meg öszszeesküvő módjára Olívia. Nyugodt volt és magányos.Előbb-utóbb be kell zárnod a pajtába.Terhes. és Becky hozzátette. hogy Crystalt nézi. mint a többi lány.vélte az egyik asszony. . hogy Ginny a héten egy templomi gyűlésen majdnem elájult.Gondolod. Nem olyan volt. ittak. apja hozta neki San Franciscóból.. a Thompson lánnyal jár.

mit pletykálnak az asszonyok. észre sem veszi őket. túl szabad és túlságosan más. Úgy látszott. Észre sem vette a fiúkat. még nyilvánvalóbbá vált a különbség. Ügyet sem vet a többiekre. 38 . néha összeszedve minden bátorságát. szinte tudomást sem vett a körötte folyó partiról. ő egyedül hintázik. hogy egyszer Hollywoodról beszélnek. hogy a lány őt nézi. hogy felnőtt. kaptak-e tőle levelet. Tudta. Lassan felé indult. ahelyett. mint egy éve. így nem lesz könnyű férjet találni neki. A nők bizalmatlanok vele. hogy az ő lánya a legszebb az egész völgyben. aki a saját életét élte. sőt talán még csinosabb. ahol Tad járt. megkérdezte Boydot. a férfiak pimaszul bámulják. amikor énekelt. akármilyen szép is.anyja. aki kiszállt belőle. de most. ahogy azt Olívia hízelgőnek találná. Most is. Spencer lassan megfordult. hogy ez butaság. magára hagyta. aztán megkereste Boydot és Hirokót. amikor meglátta a kocsit. vagy azokról a helyekről. Azonnal megismerte a férfit. Csekély vigasz. Olívia azt is hallotta. Soha nem volt olyan. Ugyanolyan jóképű volt. Crystal abbahagyta a dalt. a gyerekek a közelben játszanak. ügyet sem vetett arra. akár szerette Crystalt. hogy a többiekhez idomult volna s most már Jared is. amit magában énekelt és hagyta a hintát lelassulni. körülnézett és megpillantotta a hintán ülő Crystalt. Egy éve nem látta. mint a többi. És az emberek sem törődtek vele. Megérezte. s nem úgy. akkor a legboldogabb. miközben a nők beszélgetnek. És most eljött a keresztelőre. Crystal pedig szállt a levegőben. A szépség nem elég. és ahová Crystal is el akart menni. vagy könyvekről. Túlságosan is szép. hogy mindenki megállt és elbűvölten hallgatta. Nem felejtette el. vagy apjával beszélgethet a farmról. akár nem. A férfin nyári öltöny volt szalmakalappal. ha egyedül lehet. Spencer kezet rázott apával. Az elmúlt évben még magányosabb lett. Olyan hangja volt. csak akkor figyeltek fel rá. de bárhol megismerte volna.

Semmitől. de nem merte. Hogy vagy? . hogy látszszon rajta. mit akar mondani. . félig szirén. kivéve ezt a gyereket. Szemei kutatóan néztek rá. Nem volt könnyű. amelyről a hinta lógott. Félig gyerek volt. amikor a pillantásuk találkozott. miért nem jött el eddig.Most tettem le a vizsgáimat. erősnek látszott. Emlékeztetnie kellett magát. mintha megolvadt láva fortyogna benne. Jól fésült sötét haja. . Alig ismeri. Minden tökéletesnek tűnt rajta. még varázslatosabb. akit egy éve kétségbeesetten próbál kiverni fejéből. hogy egy életen át állt volna így mellette. Azt. Egyikük sem tudta szavakba önteni az érzéseit. lebarnult arca. magán érezve tekintetét. kösz. s most egy év után is. Döbbenetes felismerés volt. mint amire emlékezett.Crystal is megpróbált közönyösnek látszani. Sütött a tekintete. . s közben a szeme ezernyi kérdést tett fel. hogy Crystal még gyerek.Komoly volt az arca. És bár Spencer úgy érezte. amelyekre egyikük sem tudott válaszolni. érezték. És mintha a távolból hegedűszó hallatszott volna. Nézte. hogy remeg a keze. szeme mélykék. Ugyanígy volt ez tavaly. elektromossággal telt meg közöttük a levegő. nem akarta. A fülledt délután hirtelen még forróbb lett. Csak éppen nem mondhatja. mint lebeg Crystal haja a nyári szellőben. hogy a lány. mit érez. .A lány bólintott. Meg akarta kérdezni Spencert. Zsebre dugta és a fának dőlt. De magukban mindketten tudták. de azt tudta. akit alig ismer. csak nézte őt.Crystal felnézett rá. A levegőt betöltötte egy közeli magnóliabokor illata. Megpróbált uralkodni magán. beszíva illatát.Szia.Hogy megy az egyetem? . mint aki semmitől sem fél. magabiztosnak. . Crystal még nem értette: mit kérdeznek ezek a szemek.Megvagyok. De mindebből semmit sem tükrözött az arca. 39 . . és egy pillanatra eltűnt körülöttük az egész parti.Spencer érezte. hogy szereti. A lány nem mozdult. Crystal. Amikor megállt Crystal mellett. Crystal nem tudta levenni a szemét Spencerről. Spencer pedig remegett.

Tágra nyílt szemmel nézett rá.Meg akarta kérdezni Spencert.Sutának tűnt a magyarázkodás. .. válaszolt a fel nem tett kérdésre.Izgulsz? . . . hogy képes is rá. mit látna ott. . hogy a lányok gyűlölik a külseje miatt. mint akinek mindegy. hogy lássa. De mégis gyerek. megtartanák-e remegő térdei.Nem. mint a Wall Street.És veled mi van? . Talán egy férfit. mindössze egy pillanatig reménykedett benne. aki már nem gyerek. minthogy megérintse a lányt. hogy rosszul emlékszik. Egy lány iránt. Tizenhat éves. És mégis. Egy éve nem tud szabadulni tőle.Mosolygott és nekitámaszkodott a fának. vagy a szemében levő titkok miatt. . Egyikük sem mondhatta ki. ..Apa azt mondta. aki megijed attól. bár ő ezt nemigen érti. Miféle őrület vonzza hozzá? Azért jött. mint egy gyerekkel. ott lesz-e. mintha nem tudnák..Semmire sem vágyott annyira. És most. . 40 . Nem volt biztos benne. Sokkal nagyobb hatással volt rá ő maga.Tudod. mint még soha senki. mielőtt itt hagyja Kaliforniát.Hogy magyarázza el neki.Úgy beszélt vele. amit akart. mintha a lelkébe akarna látni és Spencer szinte félt. aki annyira izgatja. . Úgy tettek.Néhány nap múlva visszamegyek New Yorkba. mit éreznek egymás iránt. még kislány. pusztán a szépsége. Egy pillanatig. ugyanúgy érez. a szeme azt mondja. Maga sem volt biztos benne. Kár volt kínoznia magát. de kár volt a fáradtságért. hogy nincsenek barátai.mondta és Spencer keserűséget érzett.Lesz születésnapi bulid? . mint ő. . amit egy kislány iránt érez. de még nem nő. . a Wall Street a pénzügyi világ központja. Hatással akart lenni a lányra. Egy Wall Street-i ügyvédi iroda kínált állást. Spencer mintha csak olvasott volna a gondolataiban. és Crystal idősebb. Olyan felnőttnek. akárhogy próbálja is. a jövő hónapban elvisz San Franciscóba.. Crystal fölnevetett. Egy pillanatig nem volt biztos benne.Holnapután leszek tizenhat éves . . de nem merte.. nőiesnek tűnt kék ruhájában.

De lehet. mint a többiek. vajon mikor megy férjhez. hogy látnia kell. .Olyan szomorú volt a szeme. Hetek óta tudja. A magányosság sugárzott ezekből a figyelő szemekből. izgulok. Csak Crystal számított. Nem olyan. hogy így legyen. Spencer sóhajtott és elfordult.Visszajössz még Kaliforniába? . s azon töprengett közben.Örülök . ha kudarcot vallok. Spencer egyike lett álmainak.Szeretnék visszajönni valamikor. Crystal ennél sokkal többet érdemel. 41 . hogy a közelében lehet. hogy megtörje egy kicsit a varázst. . szomorú volt a hangja és egy pillanatig sajnálta. Lehet. . és mégis találkozott vele. Spencert szereti. De tudta.De olyan lényegtelennek tűnt most a családja.Hirokónak gyereke lesz tavasszal . hogy mire legközelebb visszajön. de egy pillanatig eltűnődött. egy tucat gyerek lóg majd Crystal szoknyáján. s lesz egy férje.Azt hiszem. . Szinte rosszul lett a gondolattól. Csak az volt a különbség a fényképek és Spencer között. nem Crystalre értette-e.amint mellette állt.Remek anya lesz. ha nem látja többé. semmit sem tehet. . mintha friss levegőre volna szüksége és kényszerítette magát. . hogy megvédje. aki túl sok sört iszik és szombat esténként moziba viszi. Egy kicsit félek is. mintha Spencer elhagyná. hogy eljött. . De nem lett volna képes rá. hogy tudta.Csendes. Nem akarta. Díszes tollú gyönyörű galamb a kotlósok között. . . hogy ne Crystalre gondoljon.Hirokóról mondta. De ennek ellenére ugyanolyan elérhetetlen maradt. Pedig nem szolgált rá. U anol ugyan olyan távol és elérhetetlen volt. s most a lány szomorú. hogy csak sokára. egész testében reszket attól. A mai nap ajándék volt.Olyan könynyű volt neki bevallani. . bölcs szemekkel figyeli.Komoly munka.lágyan a lányra mosolygott.azért mondta. Könnyebb lett volna. . a családom nagyon csalódott lesz. amelyet soha nem felejt el. mint a szobája falára tűzött filmcsillagok. hogy széttépjék. úgy érezte. akik csak a lehetőséget várják.

.. És Crystal igazán valódinak érezte önmagát.És kivel szeretnél találkozni Hollywoodban? . . És aztán mit akarsz csinálni Hollywoodban? Crystal nevetett.. hogy sztár lesz.Azt hiszem. . amit a lány ébresztett benne.Inkább Hollywoodba mennék. . miről beszélget. És talán Gary Cooperrel. hogy mégsem jött el. . Spencer elmosolyodott. miről álmodik.Érthető. mert látni akarja Crystalt.. hogy a filmezés csak álom. . De hiába volt minden. ahogy mondta. hogy szereti őt.Álmodozva nézett az égre. .. Milyen más az ő élete. talán ha idősebb lesz. akik nem szeretik. mint Spenceré arról.. hogyan varázsolja el a völgybelieket. kik a kedvenc színészei. hogy ez nem valószínű. .Talán egyszer te jössz el New Yorkba.. nem a valódi embereknek. talán. egészen mostanáig. . . . át. Mindent tudni akart róla. . Crystal a kérdésen gondolkodott. Mindketten meglepetten hallgattak el a szavak erejétől.Szerette volna tudni. Tudta. A film a sztároknak való. hogy kiábránduljon. Egy gyerek. s egy pillanatra újra gyerek volt. aztán mosolyogva lendített a hintán . de tudta. hogy sohasem fogja elfelejteni. Volt valami ijesztő abban. bár mindketten tudták. És annyira félt az őrülettől. Crystal a férfira nézett. Lágy volt Spencer hangja és a hinta lassan megállt. Többször is el akart jönni meglátogatni Boydot. Vagy énekelni.Ezen mindketten nevettek.Clark Gable-lel. élveznéd. nem tudta. Mesélt róla. . . El kell felejtenie ezt a lányt.Elég szép vagy hozzá. Belefájdult a szíve a gondolatba.Apám egyszer járt ott.Spencer szeretett volna reménykedni ebben. aki Hollywoodról álmodik. mielőtt itt hagyja Kaliforni-i.Talán fogsz is egyszer . arról. még azokat is.. csak azért jönne. az42 . Tudta.Milyen jó lenne megmutatni neki. Nagyon szép. Egy éve űzi az emléke.Szeretnék egy filmben játszani. egy kicsit eljátszott álmaival és Spencerrel. Ugyanolyan bolond álom volt.Spencer még nem hallotta énekelni.Crystal csak bólintott.

S Crystal hirtelen felbátorodott és feltette a kérdést. Megoldjátok a világ problémáit? . . Megérdemli.De komolyak vagytok. hogy a völgyben nincs hozzá hasonló. .Halkan mondta. amely azóta motoszkált benne. Spencer egy pillanatra megijedt. Nagyon helyes. hogy a lánya felnőtt. Becky gyerekét. Ahogy Spencer sem.Meglepetésben lesz része . És látott valamit a lánya szemében is. amikor az őrá nézett fel nyílt csodálattal.mondta halkan. hogy tudja. nem én. de csak egy a valódi. mit akar tőle. . De te még szebb vagy. ..Így álltak egymás mellett egy ideig. hogy őt lássa! Nem egészen értette. Spencerhez fordult. hogy haragszik rá. alig hallhatóan. tudta. tán olvasott a gondolataiban. nyugodt hangján. egyszerre boldog és szomorú. felnézett rá. meg kell mondania. de közben bölcs öreg szeme végigfutott Spenceren és tetszett neki a látvány. hogy túl öreg Crystalhez. sok lehetséges válasz volt. . aztán Spencer a szeme sarkából látta.. ibmot. hogy egy ilyen férfi csodálja a lányát. ami tetszett neki. Tad Wyatt hirtelen rádöbbent. Hirokót.. ... De most más volt. amikor meleg tekintettel. némileg Crystaléhez emlékeztető mosollyal melléjük ért. miről beszélgethetnek. Hiroko a szép. amikor arra gondolt..Miért jöttél ma el? .Hogy lássa Boydot. . bár tudta. Máris gyászolt.. legfeljebb egyszer kétszer.Látni akartalak.Köszönöm. mégis kicsit megijedt tőle. amelyet a férfi nem volt képes elfelejteni.mondta mély. Kár. mielőtt elmegyek ..tán Crystal szomorú mosollyal rázta meg a fejét. hogy Tad közeledik feléjük integetve. ami még zavarosabbá tette a dolgot. . Tetszett. Ezt akarta hallani. Crystal bólintott. hogy meglátta Spencert. ő is. Ez a másik világból érkező jóképű férfi azért jött el. de más dolgok jártak az eszében.. fiatalok. hogy Spencer elmegy. amely idehozta őt. Crystal leszállt a hintáról és ibolyaszín szemével.. Tad valóban régóta figyelte őket és azon tűnődött. amit korábban nem. Büsz43 .Csúfolódott. Volt valami ebben a férfiban. S ahogy a lány szemébe nézett.Igen.

ezt adja neki ajándékba. amikor itt hagyja őt. Crystal elmosolyodott. de amikor Crystal hátranézett.. Csak néhány dalt.Néhányan hoztak gitárt magukkal. szépen csengő hangja volt. és most.Olyan sokan vannak itt. Crystal az apjára nézett. bár zavarban volt. Szerelem. hogy őt nézi és tudta. hogy az emberek szeretik hallani Crystalt énekelni. Perceken belül köréje gyűltek az emberek és csöndben hallgatták. s mindkét férfi döbbent csendben állt szépsége láttán. . nem olyan.kén mosolygott Crystalre.. hogy a férfi szereti. amikor a templomban hallotta. A szemük beszélt és elmondott mindent. és amikor a lány szemébe nézett.Menynyire szerette hallani a lánya énekét. Egyikük se értette ezt a szerelmet. Még némelyik nő is ellágyult. tudta. Igaz. amikor hajnalban kilovagoltak. Biztos kineveti. A lány erős. amelyeket együtt daloltak. Mihelyt elkezded. mint a templomban. Egyik felére árnyékot vetett a fa. . ha énekelnél. kicsim. könnybelábadt a szemük.. hogy Tad megint a lányt állítja a figyelem középpontjába. Olívia a verandáról figyelte. és visszament a többiekhez. hogy feldobd a partit! . . megszületett. Megteszed? A lány elpirulva rázta meg fejét. amelynek nincs jövője. hogy újra találkoztak. . s a hosszú.Ha a lányom is úgy gondolja.Nem tesz semmit. erre emlékezzen. amit ők nem mertek. a másik mintha fellobbant volna a napsugártól. Az emberek szeretnék. És amikor az Amazing Grace -t énekelte. amely egy éve fogant és azóta növekedett bennük. Tad örökké elhallgatta volna. És Crystal arra gondolt.. leült egy padra. miközben a hegyekben lovagoltak! Erőteljes. De Spencer is Tad mellé állt. de amelyet Spencer magával vihet. De most Crystal apja kedvenc balladáit énekelte. világos sörény az arcába hullott. látta. biztos hangja elbű44 . .Szinte könyörgött a tekintetével és Crystal nem tudta visszautasítani. Elvette az egyik férfitól a gitárt. Most is bosszantotta. hogy Spencer előtt kell énekelnie. elfelejted. Bólintott. szégyenlős nevetés volt a szemében. Spencer megkereste Boydot és Hirokót. azokat a dalokat.

A lány akkor is a szülei mellett állt.. . hogy ilyen csodálatosan énekelsz. . Hányszor hallották már énekelni és mégis mindig újra meghatotta őket. Aztán kitört a tapsvihar. Tad megtörölte a szemét. Spencer behunyta szemét. hogy nem valószínű. . . találkozunk még.De tudták. . és megrémült attól.Te is . ne felejts el engem.Én is remélem. soha. az ivászat.. amitől nem tűnik teljesen bolondnak? Azt mégsem mondhatja. Aztán Spencer nem tudta megállni.völte őket. . . és a tömeg lassan szétszóródott... Spencer hosszú ideig nem volt képes megszólalni.Soha nem felejtelek el. ugyan mit mondhatna. édes szépsége magával ragadja. Crystal.Légy boldog. . Spencernek énekelt és kíváncsi volt.. a férfi tudja-e. mint angyalok a mennybe. a vendégeket búcsúztatták.Nem hiszem Mr. aztán hirtelen egy pillanatra a lány kezét tartotta a tenyerében.. Hill. nem hiszem.Mindketten elkomorodtak és a lány bólintott. . s újra gyereknek látszott zavarában a váratlan bók miatt. Nem tudta elviselni a gondolatot. Szeretett volna beszélni vele. .. miután befejezte. hogy szereti. mint éneke. ne menj hozzá senkihez.. amikor már indulnia kellett. mindenki hitetlenkedő csodálattal nézett rá.Nem mondtad. Crystal négy dalt énekelt. mint mindig. Spencer is kötelességtudóan elköszönt Crystal szüleitől. Hosszú ideig csend volt. de Crystal eltűnt az apjával és csak akkor látta újra.. az utolsó hangok úgy szárnyaltak a nyári ég felé..Talán mégis eljutsz Hollywoodba. aki nem érdemel meg. a szemei cirógattak.. hogy milyen röpke pillanatra. Tudta.Remélem. vigyázz magadra.. nem. Hagyta. akik gyerekeiket összeterelve hazafelé készültek.. Talán soha nem látja többé.. hogy a 45 . folytatódott a beszélgetés. Crystal nevetett. de egy pillanatra mindannyian szerették Crystalt. . örökké fogni akarta a kezét.Lágyan suttogta.bólintott ünnepélyesen Crystal. hogy a hang tiszta. nevetése ugyanolyan zene volt. Crystal újra felnevetett.

Egy földrész. És az álmai Hollywoodról. ez is azt bizonyítja. Szomorú mosollyal nézett ki az öbölre. Micsoda bolondság! Megszédítette egy szép lány. És ha tudná. és most. hogy valamit kezdenie kell magával. Crystal emléke egy éve űzi. elröppent. és hosszan nézett utána. A szíve helyén mintha egy kődarab lett volna. egy isten-háta mögötti kaliforniai völgyben. a szemére. Hogy is érthetnék. Őrület még a gondolat is. Egy tizenhat éves lány. egy egész élet választja el őket egymástól. ahogyan ránézett. ahogy a balladákat énekelte. egy gyerek. Most már nemcsak a saját életét kell élnie.. mint az egyetem és a 46 . hogy látta és máris újra gyötri. Nem mehet vissza hozzá. S akkor Spencer szó nélkül lehajolt és arcon csókolta. Ezt várja tőle a családja: legalább meg kell próbálnia. s talán soha nem találja meg. hanem a bátyja helyett is helyt kell állnia. legfeljebb a völgyet. Homályos emlék volt a völgy. alig néhány órája. akit alig ismer. hogyan él ő. Crystal kicsit félrehúzódott a többiektől.. összeszedni magát és emlékezni. amikor ő sem érti magát. Gondolkozni akart. New Yorkról. miközben elhajtott a farmról.. arról. csak a lány arcára tudott gondolni. Sokat vár tőle a család és a terveikbe nem illik bele egy kis parasztlány. Mit tudhat erről Crystal? Nem ismer semmit. egy világ. Egy lány. Negyedik fejezet Spencer San Franciscóba menet a Golden Gate híd előtt letért az autópályáról és megállt. mint amihez a lány szokott. Többre van szüksége. Ritka madár... Mit tudhat arról. Más világ az övé. milyen kötelezettségei vannak itt az embernek.férfi néhány nap múlva New Yorkban lesz és többé nem találkoznak. sem értené. akibe véletlenül beleszeretett.. a hangjára. ahol felnőtt. Soha nem értenék meg a szülei. a hídra. El kell felejtenie ezt a lányt. Amíg a bátyja meg nem halt Guam szigetén. Mit tudhat a Wall Streetról.. aztán már ment is. és a filmsztárokról! Spencernek is voltak valamikor álmai. figyelmeztette magát..

hogy képviselő lesz. ahonnan fantasztikus volt a kilátás. De a háború mindent megváltoztatott. mit szólna apja. Vége. nyomdokaiba lépni. És a "fontos" emberhez nem illik egy olyan lány. Arról álmodozott. Egy világ. miközben áthajtott a Golden Gate hídon. hogy nem San Franciscóban keresett munkát. csak. és nem tudta elképzelni. El kell mennie az apja kedvéért. hogy beleszeretett egy tizenhat éves lányba Alexander Valleyben. ez eszébe sem jutott. feleséget és két árvát hagyva maga után. Négy évet vesztett. Robert persze jól házasodott. Nem volt kedve hozzá. mennyire várják már. De igazából Spencer vállán az igazi teher. hogy feljebb kerüljön. mi az apja titkos vágya. De akármennyire vége is. különösen az idősebbiktől. . anyai ősei az elsők között érkeztek Bostonba. és olyan szobát vett ki. mint Crystal. És most mindketten azt várták Spencertöl. Egy egész világ várja. amit vártak tőle. Apja ügyvéd volt a háborúig. Apja egyszerűbb családból származott. Feljebbviteli bíró akar lenni. Robert pedig meghalt a Csendes-óceánon. Roberttól. hogy még hosszú évekig tanuljon.Viszlát.suttogta magában. bármilyen szép is. ahol Crystal Wyattnek nincs helye. bármennyire megbabonázta. nem fogja tudni elfelejteni. hogy hazamegy New Yorkba és tudta. míg Spencer orvos szeretett volna lenni. A Farimont hotelben szállt meg az utolsó néhány napra. Neki kell Robert . hogy el kell terelnie a figyelmét Crystalról. most bírónak nevezték ki. hogy emlékeztesse magát. Robert politikatudományt tanult a Harvardon és politikai ambíciói voltak.fecsegések a csinosabb diáklányokkal. Este hivatalos egy partira. A Harvardon tanult jogot. Spencer tudta. érezte. míg Spencer mindig is szabadon mehe47 . Úristen. A Hill család tekintélyes volt. De fiaitól mindig is többet várt. Mindig azt tette. hogy "fontos" ember legyen. mit fog elveszíteni. Politikai karrierje itt valószínűleg befejeződik. de keményen dolgozott. Szinte sajnálta. de tudta. kicsi lány . A jogi egyetem volt a helyes döntés. ha elmondaná. Erről győzködte az apja is. Megígérte a szüleinek. Igaz.

és már sietett is le az előcsarnokba. a távolba meredt.. Felsóhajtott és viszszafordult. mint arra a farmra.. intelligensnek mutatkozni.. Spencer meglátogatta már egy évvel ezelőtt. Kiviharzott a szobából és dühödten vágta be az ajtót maga után.. akit alig is48 . Legszívesebben csöndben üldögélt volna valahol és álmodozott volna arról a lányról.. hogy nem ez lesz az utolsó életében. Mégis meg kell tennie. Ismét kinézett az ablakon. amit tőle várnak el.tett a saját feje után. Barclay apja barátja volt. Miért is kellett meghalnia! Miért nem lehet itt. amelyet Robertól örökölt. És most hirtelen helyettesítenie kell a bátyját. el kell játszania egy szerepet. nem árt hozzászoknia. A szőnyegek vastagok. utána elindul a felé az élet felé. Beszélgetni.. Inas nyitott ajtót és Spencer belépve meghallotta a parti hangzavarát. és visszamegy New Yorkba egy jó nevű irodába. kitűnő politikai kapcsolatokkal. hogy csinálja. Harnson Barclay nagyon örült és meghívta vacsorára: Kötelező feladat. Még arról is pletykáltak.. talán kibírná. amelyet nem rá szabtak. hogy letette a vizsgáit. és hatalmas csillár világít fölöttük. Még két éjszakát tölt itt. ahol Crystalt hagyta. Későn tért vissza a hotelbe. és dolgozna azon az átkozott Wall Streeten. és a lányra a hintán. s a völgyre gondolt. Mégsem tud másra gondolni. De senkihez nem volt kedve. amint ott dolgozik. a bútor új. felöltözött. szövetségi bíró. Ha egy nagyobb szabású terv első lépcsője lenne. hogy egyszer a Legfelsőbb Bíróságba is bekerülhet. nehezen képzelte el magát. A Barclay ház a Divisadero és a Broadway sarkán állt. elbűvölőnek lenni. Egy pillanatig úgy érezte. Nyolcra kellett Harrison Barclay házába érnie. Olyan nagyképűen hangzott. megborotválkozott.. és néhány hete felhívta a hírrel. ma ehhez volt kedve legkevésbé. Még rosszabb kedve lett. és Spencer sejtette. a hegyekre. ezt az estét nem tudja végigcsinálni. És a Wall Sreet. Ezért is tanult jogot. És ezért megy vissza New Yorkba. legkevésbé Harrison Barclay-hez. gyorsan lezuhanyozott.

A lány belebújt magas sarkú szatén cipőjébe. . drágám . a lányról. hogy vacsorázzon velük. Bárclay-vel. megigazította gyöngyeit és néhány rakoncátlan hajszálát.mert. . Elizabethnek két bátyja volt.A bíró dörgő hangja lecsapott rá.Tégy úgy. Kibicsaklott a bokája golfozás közben. Jó estét. mihelyt belépett a szobába.Spencer! . Penny és Jane milyen. Szinte fizikai fájdalmat érzett. . . . uram. torkig van az egésszel. aki holnapután lesz tizenhat éves. és kopogtatott az ajtón. . megemlítve. Hirtelen úgy érezte. Tizennyolc éves volt és csinos a maga visszafogott módján. Mrs. Velük együtt tizenhárman.Armistead bíró feleségének kibicsaklott a bokája. Priscilla tudta. mindenkinek bemutatta. Odalenn van? .Természetesen nem.Uristen. hogy látom. mint egy diák.Segítened kell.Priscilla a tükörbe pillantott.Örülök. De ilyen későn már semmit sem tehet. hogy ki az apja. Tizenkét vendéget hívtak. Felhívott. De a férje itt van. mintha nem tudnád. szintén bíró. hogy nem tud eljönni. hogy legalább két vendégük mennyire babonás. és Spencernek uralkodnia kellett magán. hogy most végzett a Stanford Egyetemen.Tiszteletteljes mosollyal üdvözölte apja barátját és rázott kezet Mrs. amitől rögtön magasabb lett anyjánál. Talán nem veszik észre. Egyedül a lányát kérheti meg. És így tizenhárman leszünk az asztalnál. Egyikük 49 . hogy ne fusson világgá. . aztán könyörgő tekintetet vetett a lányára.Nem lehet! Te is tudod. Priscilla Barclay izgatottan számolta. és Spencer úgy érezte magát. Elizabeth éppen indulni készült. Fekete koktélruha volt rajta. de egyikük az utolsó pillanatban lemondta. Barclay bíró körbeterelte. Barclay. . hányan vannak.Elizabeth Barclay hűvös maradt. a másik pedig New Yorkban volt ügyvéd.Jó estét. Fél óra múlva tálalják a vacsorát. de a férje. akit egy tanárokkal teli szobába löknek. . . Felsietett a lépcsőn. azért eljött. ellentétben ideges anyjával. az egyik Washingtonban dolgozott a Pénzügyminisztériumban. .

De nem sok melegség szorult belé. Fáradt volt. felhívom őket.Fontos? . karcsú csípője. nagy barna szeme volt. . és az éles ész. finom bőre. Kétség nem fért hozzá. A saját társasága is becsülte. Azon ritka esték egyike volt.Nem. . kíváncsi agygyal. akivel el lehet bolondozni. sem ahhoz. . hogy valamelyik jobb egyetemen. Felhívta a barátait. Előző este éjjel kettőkor jött haza egy bálból. és megvolt a véleménye mindenről. . . éles nyelvvel.Anyja a szeme sarkából figyelte. . az ég szerelmére. amikor nem volt randevúja és az utolsó pillanatban határozta el. Anyja hálásan rámosolygott és Elizabeth viszonozta. Mindig körültekintő és jómodorú volt és tizennyolc évesen máris kész hölgy. Nem vacsoráznál velünk? .Rögtön lenn leszek. hogy bevonják a barátaikkal folytatott. mint majd minden este azóta. Évek óta felnőttek között élt. hogy ősszel tovább tanul. a szülei nagy súlyt fektettek arra. A bátyjai tíz és tizenkét évvel idősebbek voltak nála és már régóta felnőttként kezelték.Kedvesen mosolygott. hogy egy hónappal ezelőtt leérettségizett. Komoly volt.Igazán szükségem volna rád.Elizabeth bosszankodott. Talán jobb is lesz így. . Tulajdonképpen csinos lány volt.Jaj. sok szempontból öregebbnek tűnt koránál.Az órájára pillantott. csak a kitűnő nevelés érződött minden szavában. hogy a csoporttársaival tart. .biztos elmegy. hogy kisebb problémák miatt idehaza kell maradnia. bár. és tartott tőle.Színházba megyek. elmagyarázta. szerintük érdekes beszélgetésekbe. Ráadásul benne is kifejlődött már a Barclaykre jellemző hűvös önuralom. Elizabeth Barclay nem az a lány volt. aztán beleegyezően bólintott. igazság szerint nem volt hozzá nagy kedve. Sűrű vörösesbarna haját apródfrizurába fésülte. bocsánatot kért. és remekül teniszezett. A barátaival volt találkozója. amely annyi csodálót szerzett neki apja baráti körében. de talán túl fegyelmezett.Rendben mama. . és akkor egy nővel kevesebb lesz. és tíz perc 50 .

Elizabeth . ő pedig Spencer Hill.Gratulálok. hogy megkapja.Hogyan tudtál beiktatni minket számos elfoglaltságod közé? -Szeretettel átkarolta lányát. amit csak akart. és Elizabeth rámosolygott. Hideg pipi. . Mindig közel álltak egymáshoz. amelyeknek igazi tétjük volt. aki megszokta. A férfi az apjával és Armistead bíróval beszélgetett. De nem sokat szórakozott. Furcsa lány volt. Aztán még egy ismeretlen arcot pillantott meg. fellélegzett . 51 .múlva lassan lesétált. vagy nem ér rá a teniszpartnere. úgy huszonegy. amikor Elizabeth leért és körülnézett.Anya volt olyan kedvesés meghívott.mosolygott rá az apja csúfondárosan. . amit akar . miközben kezet fognak. huszonkét éves lehet. bárki nyugodtan elvihette akár az opera páholyába. mint apa régi barátait Chicagóból.Gondolom. és azokat a tetteket. Attól fogva felnőttként viselkedett. csalódásnak. . akár vacsorázni. . Gyerekkora véget ért tíz. . és nyilvánvaló volt. nem kellett szégyenkeznie miatta. ismerős arcokat keresve. Mégsem volt elkényeztetve. az apja felé. A célt tartotta annak. Elizabeth életében ezek jelentették a problémákat: nem jön el egy vacsoravendég. Armistead bírót ismered. akiket nem ismert és anyja bemutatta őket. A szülei mindent megtettek érte. Olyan lánynak tűnt.tette hozzá udvarias mosollyal a lány. hogy az apja rajong érte.Hűvösen mosolygott. Nem is tartottá fontosnak. nehézségnek még az árnyéka sem érintette. .Nocsak. Spencer pedig fölmérte. amely idősebbnek mutatja éveinél. Egy ideig nézte. mégpedig igen jóképű arcot. Elizabeth. Csak sokat várt az élettől. Mindössze egyetlen házaspár volt. Most végzett a Stanfordon. aztán elvett egy pohár pezsgőt az inas feléje nyújtott tálcájáról és mosolyogva sétált át a szobán.Nagyon jól tette. New Yorkból. s amelyet a drága fekete ruha kihangsúlyoz. micsoda megtiszteltetés. s ahogy a szemébe néz.vagy tizenegy éves korában. apja mindent megvett neki. A vendégek a szalonban beszélgettek. Gondtalan volt minden perce. Van benne valami csiszoltság.

Meglepődött. hogy tálalva van. történelemben: jól meg fog52 . Miss Barclay. angol asztal fölött. hogy anyja gyorsan átszervezte az ültetési rendet. belpolitikában. hirtelen úgy érezte. hogy kedvelni fogja. hogy Spencer mellett ül. Míves ezüst gyertyatartókban gyertyák égtek. . faberakásos falai. Az ebédlőnek fekete-fehér márványpadlója volt.Spencer barátságos. kis ezüsttartókban. Meg sem fordult a fejében. Elizabeth nem bánta. hogy Spencer nős. mindenben jártas. De remélem. de nem sikerült. Rögtön tudta. és egy szép kristálycsillár függött a nehéz. a világ eseményeiben. . Úgy tűnt. .. S egy pillanatra valami csalódásfélét érzett. az asztalon ragyogott a fehér és arany limoges-i porcelán. Persze névkártyák is voltak díszes.A Vassar remek hely.Elizabeth rámosolygott. . ami Crystalból hiányzik. És ahogy rápillantott. és olyan vonzó. . A férfit meglepte a lány intelligenciája és tájékozottsága. a hideg telek hatására meggondolja magát. Füstölt lazac volt az első fogás és hozzá Olympia kagylók. Olyan jóképű.A sógornőm is odajárt. . Az inas bejelentette. Nagyon fog hiányozni. .Elizabeth kicsit sajnálkozva vette tudomásul. hogy ilyen fiatal. hogy ebben a lányban minden megvan. A háziasszony finom irányításával a vendégek könnyen odataláltak székeikhez. Mindenáron keletre akar menni. A vastag. damaszt szalvétákba Priscilla Barclay anyjának monogramja volt belehímezve. és a kristálypoharak visszatükrözték a gyertyák fényét. de hűvös volt. Biztos vagyok benne. Spencer pedig megdöbbent.Vajon mihez kezd magával? Nyilván teniszezik és a mamájával vásárolgat.Határozottan. Elizabeth és Spencer már élénk társalgásba merült. itthagy bennünket.Elizabeth a Vassarra megy az ősszel. és Priscilla Barclay az ebédlő felé terelte vendégeit. Az elmúlt néhány évben határozottan megváltoztak a tizennyolc éves lányok. amikor a bíró megszólalt. Megpróbáltuk rábeszélni Stanfordra. Mire a főétel megérkezett. hogy a férfi a bátyja feleségéről beszél.

idegesítette volna ez a méricskélés. Sok szempontból emlékeztette a bátyja feleségére. kedvelte volna.Kíváncsi volt és egy kicsit nyers. meglepően őszinte. vagy kérkedés. .New Yorkba megyek dolgozni.érdeklődéssel. és ha a lány feltehet kérdéseket. . Okos lány volt és ha Spencer nem ilyen rosszkedvű.Ez igen . Az Anderson.Hallottam róluk apámtól.De nem csak erről volt szó. . és Spencer egy pillanatra fiatalabbnak érezte magát nála. És mihez kezd Mr Hill. Nem volt kedve játszadozni. éles elme és finom modor Még arra is gondja volt.Ismeri őket? . Persze nem volt benne titokzatosság.Köszönöm. varázslat. Nem látta értelmét.Ez igen. hogy befejezte az egyetemet? . . hogy ilyen. hogy vesztegesse az időt. de Elizabeth még nála is nagystílűbb volt. . Tiszta. Minél tovább tartott az estély és minél többet ivott Spencer.Belekortyolt a borba és rámosolygott. költészet. Ha csak egy kicsit is kevesebbet ivott volna.csúfolódott. hogy a jobbján ülő férfival. . de bizonyos fokig komolyan gondolta. Évek óta lógok ilyen partikon. amely az Alexander Valley-beli keresztelővel kezdődött. Nem csoda.Van. mint flörtölni. Vincent és Sawbrooknál. Nem volt benne semmi magamutogatás. hogy még csak tizennyolc éves. apja egyik barátjával is csevegjen. .Van állása? . . .ja állni a helyét a Vassaron. majd visszafordult Spencerhez. De sehogy sem tudta 53 .Elég sokat tud ahhoz képest. . hogy Vassarra megy látszik. Ők a legnagyobbak a Wall Streeten. most. de értelmes volt. Elég fura befejezése volt egy napnak. szinte méricskélve nézte. ő is. van valami haszna is. Sokkal kellemesebb volt. patriciusi módján csinos is. és a maga hűvös. Spencer furamód kedvelte. annál csinosabbnak látta.

Kutató tekintettel nézett rá. Gondolom.Ha ez a szíve vágya. másokét még inkább.Szerintem azért is szerencsés. . kevés férfi mellett csinálhatta volna mindkettőt: 1947-ben egy nőnek választania kellett a család és a karrier között.Meddig marad San Franciscóban? . megmondja az igazat. ha az utóbbit választja. . Ebben a környezetben csak Elizabeth-t tudta elképzelni. nem vagyok biztos a dolgomban.Hogy őszinte legyek. hogy ügyvéd lehet.Már csak két napig. ..Sajnálkozva mondta. Alig várta már a szeptembert. Érdekes ez a lány.Miért? .Orvos akartam lenni. Két hét múlva munkába állok. . . miért.Izgatott? . Még mindig próbálom feldolgozni magamban.ismét mulatott. Elizabeth pedig úgy vélte. És Spencer ma54 . a lány nem illene egy ilyen társaságba. de közbejött a háború.Máshoz volt kedve? .Spencer természetesnek tartotta volna. .Valóban? . a szíve Crystal után fájt. s különböző okok miatt egyikük sem értette teljesen. mindenki életét megváltoztatta. tudta. alig lesz időm berendezkedni. . . De nem akar inkább férjhez menni és gyerekeket szülni? .Jó lenne.Én még szerencsés voltam. . . mielőtt eltemetem magam a Wall Street-i papírtengerben. mint New Yorkba menni.A bátyjára gondolt és elkomorodott. amit azóta érzett. kemény és határozott.ideképzelni Crystalt. Spencer nem birkózott meg a tompa fájdalommal. .Kár. . Reméltem. . De miközben Elizabethre figyelt. Elismeréssel nézett rá. hogy fellátogat hozzánk Tahoe-tóhoz. hogy jogásznak mentem.Én is jogot akarok tanulni a Vassar után.. barna szemével és nyílt modorával. hogy délután elindult vissza San Franciscóba. semmi nem lehet izgalmasabb. s Spencer úgy döntött. De rettentően sok dolgom van. Bármit érez is iránta. Okos.

hogy a lány el sem tudja képzelni.Köszönöm.Talán. . még mindig csinos volt.Elizabeth! . mit csináltam volna nélküled.És milyen a felesége. A desszert után felszolgálták a kávét. kék szeme csillogott a gyertyafényben. Kedvelem Spencer Hillt. Miközben kimentek.. elnézést. megrázta a fejét.. aztán a hölgyek Priscilla Barclay irányításával visszavonultak..Any55 . . amióta megtudtam.. . de miből gondolja. . Majdnem harminc.gasnak találta az árat. hogy nőtlen.Sajnos. .Nagyon öreg hozzád. milyen aggastyánnak láthatta Crystal.. bár már elmúlt hatvan.. Spencer felnevetett. . . .Ijedten nézett rá. Spencer bólintott. Elizabeth az este során először jött zavarba és a gondosan fésült vörösesbarna haj alatt elpirult. Még jobban kedvelem. A bátyám özvegyére gondoltam. . de lehet. . Szívesen találkoznék vele New Yorkban. Elizabeth. hogy Elizabeth nem.Mintha azt mondta volna. hogy szó sincs erről. nem.Egy pillanatra fiatalnak és bizonytalannak látszott Aztán a következő kérdésével megdöbbentette Spencert. Olyan öregnek tűnik. Nem is tudom.Jól éreztem magam. hogy egyedül éljen? Ha igen. Vincent és Sawbrooknál fog dolgozni. A lány könnyedén anyjára mosolygott és átkarolta a vállát. miközben kényszerítette magát. halkan odaszólt a lányának.Az pont jó.Sajnálom. . feltételeztem.Igen. Priscilla Barclay. . aztán felnevetett.Anyja úgy tett. hogy Elizabeth Barclayvel beszélgessen.. Az Anderson. Még mindig ő járt az eszében. említette a sógornőjét. hogy nős vagyok? . . de a lánya tudta. Mr Hill? . A lány helyében ő a férjet és a gyerekeket választotta volna..Tessék?.Meghalt a háborúban? . mint aki megbotránkozott.

gondolta. . Biztos vagyok benne. hanem az aranyszőke hajú lányról. hogy eljött.ja bólintott és továbbment a többi hölggyel csevegni. hogy az embernek megszakadt a szíve belé.Elizabeth meleg tekintettel pillantott rá.Megteszem. Talán igaza van. akinek a szeme olyan. .. Spencerre gondolt. nézte.. és Spencer most először érezte. . Napkeltekor már fenn volt. határozott lányra gondolt. . Talán még találkozunk New Yorkban. Szebb volt. és Spencer megköszönte a meghívást.. Sok szerencsét a munkához. Spencer visszament a hotelbe és az okos. ..Majd megpróbálom emlékeztetni magam erre. és miközben halkan énekelve a folyó felé ment. és ismét fiatalabbnak tűnt.. igaz.. Keveset aludt. Egy elsöéves egyetemista azért egy kicsit fiatal hozzá. hogy újra találkozzon a lánnyal. anyja pedig melléjük lépett és megköszönte Spencernek. hogy tetszik neki a lány... De igyekezett udvarias maradni. . Kár lenne érte.Értesítsen. ott van Crystal.Sok szerencsét az iskolához. A parti nem sokkal ezután véget ért. hogy remekül megállja a helyét. .. és ő nem tudta elérni. álmában ott ült a hintán. ha mint egyszerű feleség bridzselné.A lány kedvesen mosolygott rá.A lány bátorítóan mosolygott rá. amikor a stanfordi víg napok után sóvárgok.. azt is nyugtalanul. nézte őt. .. Ötödik fejezet 56 . Százötven kilométerrel odébb pedig Crystal mezítláb sétált a mezőn. nem Elizabethről álmodott. mint emelkedik a nap az öböl fölé. Eszébe sem jutott. De amikor hajnaltájban végre sikerült elaludnia.. ha a városban van.Ugye vigyáz Elizabethre helyettünk. mint Robert felesége és sokkal okosabb is. pletykálná át az életét. Elizabethtől külön elbúcsúzott. New Yorkban? Spencer mosolygott. Jogot kell tanulnia. aki úgy énekelt. .Köszönöm. A férfiak kis idő múlva csatlakoztak hozzájuk. mint a nyári ég.

és bekukkantott néhány barátjához elbúcsúzni. apa. Visszavágyott Kaliforniába.. és fáradt sóhajjal a hajába túrt. és Spencer zavarba jött. mint a diadalmas hőst. . mint korábban. Még Barbara. ahogyan Robert lett volna. elintézte maradék ügyeit.Nem vagyok biztos az érzelmeimben. Aznap volt Crystal tizenhatodik születésnapja. mielőtt eljöttem. egyszer majd rólam is ezt mondják.Nem mondta ki.De William Hill igazából nem kételkedett benne. amikor úgy fogadták..Spencer leült a heverőre apja dolgozószobájában. de én igen.. amit valójában gondolt. Hat évig: a háború. Már bánta.. és Barbara már indult is.De még kevésbé volt biztos benne. mielőtt az asztalnál elalszanak.. William Hill elégedetten bólintott.Remélem. A fiai is derék emberek.szólalt meg apja várakozásteljesen. hogy letelepedjen. . . boldog leszel. hogy hazavigye a lányokat. . és hirtelen lehangolta. Az idősebbik fia a múltkor nálam tárgyalt. . Kései ebédet ettek szülei házában. mi vár rá. Spencer őszinte volt. amikor itthon voltam. Milyen érzés végre itthon lenni? . hogy itt kell hagynia őket. hosszú hét. fiam? . . Kitűnő ügyvéd. Robert özvegye is ott volt két lányával. és megfogadta. New Yorkban.. .Spencer másnap egész nap szaladgált.Mellesleg találkoztam Barclay bíróval. Ideje. 57 .Remélem.. Spencer soká volt távol. ahová pedig tartozik. hogy úgy döntött: New Yorkba megy dolgozni.Nagyon szeretett volna valami biztatót hallani.Nos. Nagyjából olyan a dolog. elhiheted. mint legutóbb. "valaki" legyen. hosszú háború. miután a többiek hazamentek és anyja visszavonult a szobájába. A szülei várták.Egyszer még a Legfelső Bíróság tagja lesz. New York nem változott. Hosszú nap volt. Üdvözöl.. . ha életben marad. köszönöm.Igen. Engem nem lepne meg. Korán lefeküdt és másnap reggel már New York-i gépen ült. . . Hirtelen sajnálni kezdte. amikor arra gondolt. Lehangoló nap volt. meg Stanford között alig volt idehaza. . hogy egyszer még visszajön ide.

.Köszönöm.Reménykedve mondta ki a szót.Kedves tőletek. Ne legyenek kétségeid. Vincent és Sawbrookot? . ha kiderül. hogy utálom Anderson. amikor Robert elment. hogy van? . amíg nem találsz megfelelőt. . . Mintha valahol útközben.Igen . Nem igazán érezte.Furcsa volt visszatérni a család kebelére. apa. Lakást kell keresnem még a héten.Kibéreltünk egy házat Long Islandon. .Meglátjuk. . Kaliforniából jövet elvesztette volna a saját életét. Aztán kíváncsi lett. .Itt lakhatsz. . . Huszonkét éves volt.. Elfordult. hiszen valójában ebben bízott.Nehéz neki. Spencer bólintott. Robert. Jogi diplomával szinte minden lehetsz. a legkisebb fiuk. Spencer valamikor megérik a feladatra..Mint valamennyien. apa. Azt várják.Mi van. Annyi minden történt vele.Hogy lehetsz ilyen biztos benne? . Spencer. tökéletesen illett Ro58 . jót tesz neked egy kis kikapcsolódás..Barbara nagyon csinos. akinek reményei meghaltak az idősebbik fiával.Ott lesznek a hétvégék. . mennyi időm lesz. hogy apja nem is ismeri őt? . mint a bátyja. nem a sajátját. . de tudta. . hogy újra gyerek legyen.Akkor elmész egy vállalat jogi osztályára. Magánpraxis.Én nem Robert vagyok apa.bólintott Spencer lassan. hanem én.Apja felnézett és Spencer most először látta öregnek. mintha csak azért jött volna vissza.Barbara jár valakivel? Végül is egy év telt el és csinos lány. . amit kellett. ezt nem mondhatja. Milyen hamar kihunyt. És most. az üzleti élet.Visszafordult és Spencerre mosolygott. Nem tudom. Barbara és a gyerekek is ott töltik az augusztust. Olyan lesz. . amikor elment a háborúba és azóta megváltozott. ha munkába álltam. De kezdi összeszedni magát. Anyád és én úgy véltük. Lehet.És különben. hogy Robert életét folytassa. ugye? .Azt tetted. politika. hogy ide tartozik. hogy Spencer ne lássa a szemében a könnyeket. . az ő fénylő reménységük. .

. és jártas egy olyan kultúrában. tintával rajzolgatott. órákig ült a tűz mellett. És úgy érezte. máris kimerítette. nem volt kivel beszélnie. És akárcsak Crystal. hűvös. melegszívű nő volt. Most már felfogta. Fáradtan zuhant az ágyba. mint egy gyerek. mint vesze59 . Crystal segített a farmon. vagy a városban csavargott a barátaival.Nem beszéltünk erröl. De most annyi minden más járt az eszében. Boyd rokonai még mindig nem fogadták be maguk közé. Meg kell találnia a saját otthonát. Spencer bólintott. Egy dologban biztos volt. Egyre gyakrabban lovagolt át Hirokóhoz. hogy milyen sokat várnak tőle. Amikor az iskola megkezdődött. aki eltévedt. Finom. mégpedig gyorsan. amely nagyon érdekelte Crystalt. Annál hálásabb volt Crystal társaságáért. Elvihetnéd néha vacsorázni. Tom soha nem volt otthon. Úgy érezte magát. Mintha mázsás súly szakadt volna rá.felelte apja őszintén. hogy nem fogja soha áttörni. Crystalt is megtanította haikut csinálni. ideális feleség egy jövendő politikusnak.. . Anyja különben is mindig Beckynél volt. . minden finom. ő is magányos volt. Hirokóban nyoma sem volt a magamutogatásnak. a saját életét. szinte sírni volt kedve. varrt. Taddel járta a szőlőt. és hamar összebarátkoztak. Az asszony csöndben olvasgatott. Hiroko megtanította kis origumi madarakat csinálni és virágot kötni. és sejtette. ott csinálta a házi feladatát. vagy tollal. Crystal még gyakrabban jött el hozzá. Mintha hirtelen magára hagyták volna. Biztosan nagyon magányos. mekkora ellenállásba ütközött. Jared pedig minden szabadidejét Calistogában töltötte a barátnőjével.berthez. intelligens. Törekvő. jó nevelés. amely a nyugati szokásokkal járt. Hatodik fejezet Lassan teltek a napok.Nem tudom . a nagyanyja mást sem tudott. Már gyűlölt hazamenni. csöndes és diszkrét volt körülötte. időnként benézett Beckyhez és játszott a gyerekkel.

Tudta az apja is. kávét inni és süteményt készíteni. Tad fáradtnak látszott. ha ez azt jelenti. s az esők mindent ragyogó smaragdszínre mostak. minden apróság miatt vele veszekedtek. Csak az apjától kapott néhány kedves szót. vagy hozzámenni egy olyan fiúhoz. mint Tom és gyereket szülni. hogy néha arról álmodik. Hirokótól mindazt a bátorítást és melegséget megkapta. Még a völgy szagát is szerette. filmszínésznő lesz.. nem akart a többi nővel pletykálni. akit egész életében legyőzhetetlennek látott. Crystal a hálaadás napja után bevallotta Hirokónak. Crystal reszketve figyelte. De egyszer . A férfi. hogy soha nem szabadul ki a völgyből és álma nem válik valóra. Tom Parker meghízott az eltelt két év alatt. mert olyan. állandóan bűzlött a sörtől. Akkor a whiskytől. Nincs az a pénz. de ő ismét beteg volt. míg mások minden bajt az ő nyakába varrtak. Tudta. amilyen. sápadt volt és köhögött. Bevallotta neki. mint Becky. Ösztönösen mindig is érezte. Nem akart egész nap a konyhában ülni. hogy magára hagyja az apját. Soha nem akart olyan lenni. különösen tavasszal. akárcsak Spencer emlékét. a hegyek vonulatát. Ők voltak az egyetlen barátai. A völgy iránti érzéseit átszőtte az apja iránti szeretete. a Hollywoodról szőtt álmot ott őrizte a lelkében. mit érez Spencer iránt. mennyire aggódik érte. amit a családjától hiába várt. még Hirokónak és Boydnak sem. s hetek óta nem lovagolt ki. Csak éppen nem akart egy Tom Parker féle férfi felesége 60 . amikor minden friss. Nem a legrosszabb sors örökké itt élni. egyszer csak összetört. ha elveszti. valamikor . fél attól. védelmezője. kivéve a hétvégéket. szövetségese. pedig minden mást elmondott nekik. még akkor sem. új volt. a fákat. az ő életének is vége.kedni. mint ők. hogy feladja álmait Hollywoodról. Szerette a földet. Apja volt az őrangyala. Crystal tudta.. hogy nem olyan. amiért megtenné. Megijesztette a lányt. S közben szerette is a völgyet. Újból tüdőgyulladása volt. csak azért. És Hiroko. De soha nem beszélt arról. Már rég bevallotta a gyengéd japán lánynak. De most szó sem lehetett róla.

hogy Crystal csúfolódjon is. a másik pici. . Szinte elviselhetetlen vihart kavarna. aki végül férjhez ment. 61 . . . de az emberek mindkettőjüket kivetették maguk közül. hogy végül testvérek legyenek. mint egy paripának. Hiroko számára mindenki idegen volt. Az egyik szabadszájú és szenvedélyes. akkor rosszul. mielőtt megjött volna a baba. megbotlott az egyik székben.Mindketten nevettek.Azt hiszem.lenni.Csak azért veszed mindezt észre. Néha órákig beszélgettek.Hiroko kuncogott.A két nő még mindig kirekesztette Crystalt. Nem mintha Becky mondta volna. kivéve Hirokót. Azt mondta. aki olyan más. s Hiroko a legkisebb apróságot is észrevette útközben.Egyszer talán eljutsz Hollywoodba és Boyd meg én meglátogatunk. hogy menjen velük San Franciscóba. Álmaikról beszélgetve sétáltak le a Webster-házból vezető úton. és olyan helyekre menni. De néhány hete monokli volt a szeme alatt. Crystal mindig szívesen sétált vele.Hiroko néha kíváncsi volt. . amikor iszik. de tudták. Mindenki ezt tette. Hiroko egy szép házat szeretett volna és sok gyereket. Különböző okokból. A legkisebb virágot. mert közelebb vagy a földhöz. hogyan élnek mások. de ilyenkor nem szeretett egyedül lenni. Szerintem anyának elmondta az igazat. Crystal énekelni. Szerettek volna együtt bemenni a városba. pici levelet. Hiroko szeretett gyalogolni. Veszélyesen szép volt. ahol befogadják. . Boyd hívta Crystalt. az egyiknek fényes fekete haja van. még a saját férje húga is. Most már elég jóban voltak ahhoz. . egy gyönyörű pillangót. karcsú. mint én. mint ő Furcsa pár voltak. Ez volt a közös bennük. a másik halk szavú és visszafogott. a másiknak hosszú szőke sörénye. az egyik magas. .Rosszul bánik a nővéreddel? . Különböző világokból érkeztek. törékeny. A természet közös szenvedélyük volt. és minden nő gyűlölte ezért. nem mutatkozhatnak egymás társaságában. Már a gondolattól is borsózott a háta.

Idegenek voltak a számára. még fürdetni is ő segített: Ám mindez csak bosszantotta anyját. Úgy érezte. barátnője átkarolta. Minden önuralmára szüksége volt. 62 . Éjjel-nappal csöndben ült a betegágy mellett. sírt. de az apja kedvéért csöndben maradt. és apának is szüksége lehet rá. a szíve szakad meg. vagy csak üldögélt ott. meg is mondaná neki. Csak apjával törődött. nem bírta elviselni a látványt. természetellenes szeretetet éreznek egymás iránt. És Tad is mindig Crystalt akarta maga mellett tudni. Feleségét vagy Beckyt csak nagyon ritkán. Crystal ápolta. vagy sietve bekapott valamit a konyhában. hogy Tad napról napra veszít erejéből. aki észre sem vette. Tad Wyatt haldoklott. Crystal dühöngött. ahányszor csak Tom beállított a nagy házba. Nem akarta felizgatni Tadet. legfeljebb a verandán vett néhány mély lélegzetet. Crysfal néhány hétig nem látogatta meg Websteréket. Crystal úgy érezte. Nem ment iskolába. halkan suttogott neki. hogy egyen. Crystal Hiroko konyhájában ült. ahogy Crystal az ő számukra. fogta apja kezét és soha nem hagyta magára. nem lépett ki a házból. minden maradjon. miközben apja aludt. Tad karácsonyra annyira legyengült. azt akarta. az arca mindent elárult. bár többnyire túl részeg volt hozzá. ha Tad nem volna ilyen beteg. őt hívta. A farmon mindenki sírdogált. hogy meg ne mondja a véleményét. aztán. Még Spencer emlékét is elhomályosította az apjáért érzett aggódás. Amikor kinyitotta szemét. vagy sötétedés előtt sietve elgyalogolt a folyóig. betakargatta. amikor január végén felbukkant. Crystalt kereste. és könnyek csorogtak le arcán. hogy ez lehetetlen. anyja ezt már biztos észrevenné.de a lány nem mert ilyen hosszú időre eltűnni. Crystal viszont mindig apja mellett ült. ahogy volt. csak ha fürdött. Ehelyett alig szólt Crystalhez. hogy nem tudott fölkelni az ágyból. biztatta. de februárban már tudta. amikor önkívületben volt. hiszen látta. Jared szinte soha nem volt otthon. Becky ismét terhes volt és Tom próbálta vezetni a farmot.

Tom egyszer követte, és pimaszul bámulta a tisztáson gondolataiba merülő lányt. Crystal apjára gondolt, majd Spencerre. Willie keresztelője óta nem hallott róla, Boyd kapott tőle egy lapot karácsonyra: úgy tűnt, Spencer boldog New Yorkban, szereti a munkáját. Majd ír, ha valamikor Kaliforniába jön. Spencer túl messze van ahhoz, hogy most segítsen. Senki sem segíthet, kivéve az Urat, és Crystalwaponta imádkozott, hogy az Úr ne szólítsa magához apját, de a szíve mélyén tudta, hogy hiába. Ezen az estén is elfoglalta helyét a széken apja betegágya mellett, nézte, amint elbóbiskol. Valamivel éjfél után Tad kinyitotta szemét és körülnézett. Frissebb volt, mint jó ideje bármikor Crystalre mosolygott. Anyja a nappaliban aludt a heverőn, Crystal napok óta az ágy melletti székben. Azonnal felébredt, amikor apja megmozdult. Vizet nyújtott felé. - Köszönöm, kicsim. - Valamivel erősebb volt a hangja. - Le kéne feküdnöd. - Nem vagyok fáradt - suttogta a lány a félhomályban. Nem akart elmenni. Ha elmegy, apja meghalhat. Amíg ő itt ül, talán életben marad... talán... - Ennél egy kis levest? Nagymama főzött pulykahúslevest, nagyon finom. - A szőke haj úgy hullott a vállára, mint egy finom fátyol. Apja azzal a szeretettel nézett rá, amellyel tizenhat éve mindig. Szeretett volna örökké mellette maradni, hogy vigyázzon rá. Tudta, milyen gonoszak vele a többiek, milyen féltékenyek, milyen kicsinyes vele még a saját anyja is, csak mert ilyen szép. Még a völgybeli fiúk is mind félnek tőle. Túl szép, hogy valódi legyen, pedig nagyon is az. Tad jól ismerte és büszke volt rá. Volt benne bátorság, mersz, és ész is a szépségen kívül. Hónapok óta sejtette, hogy Hirokóhoz jár, és bár nem pártolta ezt a barátságot, nem is akadályozta meg. Nemegyszer akarta megkérdezni tőle, milyen Hiroko, de mégsem tette. Crystalnek joga van a saját titkaihoz. Olyan kevés öröme van. Nem kért levest, a párnára hajtotta fejét, nézte a lányát, és imádkozott, hogy az élet kegyes le63

gyen hozzá, találjon valamikor egy derék férfit és legyen boldog. - Soha ne add föl, kicsi lány... - suttogta halkan, Crystal meg sem értette. - Mit, apa? - Ugyanolyan halk volt a hangja és ujjait szorosabban kulcsolta apja ujjai közé. - A farmot... a völgyet... ide tartozol, akárcsak én... szeretném, ha mást is látnál a világból, mint ezt... - nehezen lélegzett - de a farm mindig várni fog. - Tudom, apa. - Nem akart most erről beszélni. Olyan volt, mintha apja búcsúzkodna. Nem engedheti. - Próbálj meg aludni. Tad a fejét rázta. Nem volt rá idő. Túl sokáig aludt, és most nem akart mást, mint legkisebb gyermekével, a kedvencével beszélni. - Tom nem tudja elvezetni a farmot. Ezt Crystal is tudta, de nem mondta az apjának, csak bólintott. - És Jar mást akar csinálni. Ő nem szereti a földet... ahogyan te, meg én... amikor eleget láttál a világból, és anyád is elment... szeretném, ha visszajönnél... találnál egy derék férfit, aki rendes veled... és boldog lennél itt. Crystalre mosolygott és a lány szeme könnyel telt meg. Megszorította apja kezét. - Ne beszélj így, apa... - alig tudott megszólalni a könynyektől, arca Tad arcához ért, miközben megcsókolta a homlokát. Hűvös és nyirkos volt. Crystal visszaült a székbe. - Nem kell nekem más férfi, csak te. - De egy őrült pillanatig nagy volt a kísértés, hogy beszéljen neki Spencerről, elmondja, hogy találkozott valakivel, aki megtetszett neki, túlságosan is, talán bele is szeretett. De ez is csak álom volt, mint a filmsztárok a szobája falán. Spencer Hillnek semmi köze nem volt Crystal Wyatt életéhez. - Aludj egy kicsit. - Nem mondhatott mást neki, Tad a néhány percnyi beszélgetéstől lihegett, kimerült. - Szeretlek, apa. - Suttogta, Tad szeme fáradtan lecsukódott, majd újra kinyílt, s Crystalre mosolygott. - Én is szeretlek, kicsi lány. Mindig te leszel az én édes, 64

édes Crystalom... - Ezzel újra lehunyta szemét és békésen elaludt. A lánya fogta a kezét és nézte. Aztán még mindig Tad kezét fogva hátradőlt a székben és elbóbiskolt ő is. Kimerült volt. Amikor felébredt, szürke volt az ég, a szoba hideg. Apja nem élt már Fogta még a kezét, utolsó szavai, gondolatai Crystalnek szóltak. Tágra nyílt a szeme, mintha tudná, hogy most elmegy. Crystal gyengéden visszatette kezét az ágyra, könnyáztatta szemmel még egy pillantást vetett rá, kiment a szobából, becsukta az ajtót, és anélkül, hogy bárkinek is szólt volna, amilyen gyorsan csak tudott, lefutott a folyóhoz. Itt már nem tartotta vissza a sírást, egész testét rázta a zokogás. Hosszú ideig ült ott, és amikor visszajött, anyja hangosan sírt a konyhában. Minerva csöndben kávét főzött. Ők találták meg. - Apád halott. - Szinte dühösen mondta, amikor Crystal könnyáztatta arccal belépett. Több vád volt a hangjában, mint bánat, mintha Crystal megmenthette volna. A lány bólintott, nem merte elmondani, hogy már régóta tudja. Eszébe jutott, mit mondott az éjjel, mielőtt... szeretném, ha viszszajönnél... Mindig is látni fogja itt az apját, ebben a házban, de még inkább a hegyekben lovagolva, vagy a szőlőben a traktoron ülve. Jaredet beküldték a városba és nemsokára megjelent a temetkezési vállalkozó, aztán jöttek a barátok és szomszédok, hogy elbúcsúzzanak tőle. Az özvegy és az anyós sírva fogott kezet velük. Olívia könnyein keresztül hálásan nézett Tomra, Crystal pedig megpróbálta leküzdeni utálatát. Irtózott attól a gondolattól, hogy Tom vezesse a farmot. De most még erre sem tudott gondolni, csak a férfira, akit szeretett. Apjára. Aki most elment, magára hagyva őt, idegenek között. Másnap volt a temetés. A folyó menti egyik tisztáson temették el Tadet. Crystal jól ismerte a helyet. Gyakran járt oda üldögélni, gondolkodni, úszni, és megnyugtatta a gondolat, hogy apja a közelben lesz és vigyáz rá. Tudta, hogy mindig vele lesz. Délután Hirokóhoz ment. Hirokónak már 65

csak néhány hete volt a szülésig. Lassan állt föl, amikor Crystal szótlanul belépett. Boydtól tudta, hogy Tad Wyatt meghalt és Crystal szeme is mindent elárult. Hiroko nagyon szerette volna meglátogatni, de tudta, hogy lehetetlen. Be sem engednék hozzá. És most itt van, mint egy megvert gyerek, zokogva nyújtja karját Hiroko felé. Majd megszakadt a szive. Apa nélkül az élete soha többé nem lesz az, ami volt. Itt maradt olyan emberek között, akikről tudta, hogy nem szeretik. Ott maradt Websteréknél, sötét volt már, mire viszszament a farmra. Anyja már várta. Mereven ült a heverőn a nappaliban és dühösen meredt Crystalre, amikor a fájdalomtól és kimerültségtől megviselt lány belépett. - Hol voltál? - El kellett mennem innen. - Így volt. Nem bírta a nyomasztó légkört, a sok látogatót, akik ajándékokat hoztak és ételt, mintha jóllakottan jobban viselnék a gyászt. De Crystalnek nem kellett az étel. Csak az apja. - Azt kérdeztem, hol voltál. - Ugyan, anya. Nem mindegy? - Lóháton ment Websterékhez. Túl fáradt volt ahhoz, hogy gyalogoljon. - Valami fiúval fekszel össze, mi? - Crystal döbbenten nézett az anyjára. Hetek óta nem volt sehol, s csak percekre hagyta ott apja betegágyát. - Hogy mondhatsz ilyet? - Könnyek futották el a szemét. Milyen jellemző az anyjára! - Tudom, hogy rosszban sántikálsz, Crystal Wyatt. Tudom én, mikor ér véget az iskola. Te meg ritkán vagy itthon sötétedés előtt. Azt hiszed, hülye vagyok? - Olyan dühös volt, hogy senki meg nem mondta volna, most vesztette el a férjét. A gyászoló özvegy viperává változott. - Anya... kérlek... hagyd abba... Csak ma reggel temették el apát, és máris kezdődik a gyűlölködés és vádaskodás. - Úgy jársz majd, mint Ginny Webster Hetedik hónapban van, örülhet, hogy elvették. - De anya... - Alig tudott beszélni a sok sírástól, s másra 66

sem gondolt, mint elveszített apjára. El sem hitte, fel sem fogta, miket vág a fejéhez az anyja. - Nincs itt apád, akinek mindent bemesélhettél. Ne hidd, hogy engem is bolonddá teszel. Ha velem okoskodsz, Crystal Wyatt, szedheted a sátorfádat. Én nem tűröm tovább, hogy így viselkedj. A mi családunkat megbecsülik erre, ne feledd. - Crystal üres tekintettel meredt rá, s anyja kicsörtetett a szoba felé, ahol a férje a lánya kezét fogva halt meg. A lányáét, aki egyedül maradt, nem akadt senki, aki megvédte volna. Crystal a nappaliban állt, hallgatta a csendet. Aztán lassan bement a szobájába, lerogyott az ágyra. Vajon miért gyűlölik ennyre? Eszébe sem jutott, hogy azért, mert Tad annyira szerette. És valóban, nemcsak erről volt szó. Arról is, ahogy mosolygott... ahogy mozgott... ahogy nézett... Miközben ruhástól végigfeküdt az ágyon, tudta, megváltozott az élete. Apja magára hagyta. Hetedik fejezet Közeledett a szülés ideje, Hiroko kimerült volt, nem érezte jól magát, de Beckyvel ellentétben egyetlen panaszszava sem volt. Hat hét telt el Tad halála óta, s Crystal majd mindennap meglátogatta barátnőjét. Nem érezte otthon magát a farmon, ahol anyja minden alkalmat megragadott, hogy kritizálja, vagy veszekedjen vele. Crystal még magányosabb volt, mint eddig. Sejtette, hogy anyját bántja valami, talán ő is magányos Tad nélkül, és a bánatát nem tudja másképp kifejezni. Egyik nap Crystal Hirokót is megkérdezte erről, s barátnője lehetségesnek tartotta, hogy így van. De Boyd, amikor kettesben voltak, elmondta neki, hogy Olívia soha nem szerette igazán Crystalt, emlékszik rá, kiskorában hányszor elverte ártatlan csínyekért, miközben Beckyt mindig is kényeztette. Boyd szerint ezért is lett Crystal Tad kedvence. Hiroko és Crystal együtt töltötték a délutánt, majd alkonyatkor Crystal hazament. Anyja nem volt odahaza, bement Beckyvel a városba, s Crystal segített nagyanyjának 67

elkészíteni a vacsorát. Másnap napkeltekor felnyergelte apja lovát és átlovagolt a Webster-házhoz. Szombat volt, nem kellett iskolába mennie, és tudta, hogy barátnője korán kel. De Boyd fogadta az ajtóban. Kimerült volt, aggodalom ült az arcán. Hirokónak egész éjjel szülési fájdalmai voltak, de a baba csak nem jött. Boyd felhívta a helyi orvost, de az nem jött el, mondván, hogy Mrs. Webster nem az ő betege. Ugyanaz az orvos volt, aki a terhesség kezdetén nem volt hajlandó megvizsgálni Hirokót, s úgy látszik, azóta sem változtatta meg álláspontját. Boyd tudta, neki kell segítenie. San Franciscóba már nem tudja bevinni az asszonyt. Yoshikawa doktortól kapott egy könyvet, csak éppen nem a könyv szerint mentek a dolgok. Hirokónak rettenetes fájdalmai voltak és felbukkant a baba feje is, de hiába erőlködött az asszony, a gyerek nem mozdult. - Mi van Chandler doktorral? - Az öreg évek óta nyugdíjban volt már és szinte teljesen vak, de jobb, mint a semmi. - Texasban van a lányánál. Próbáltam hívni tegnap este a benzinkúttól. - Boyd komolyan fontolgatta, hogy beviszi Hirokót San Franciscóba, de félt, hogy útközben meghal a gyerek. - Láthatnám? - Állatok ellésénél már segédkezett, de soha nem látott szülő nőt, és borzongás futott végig a gerincén, miközben követte Boydot a hálószobába. Hiroko az ágyon kuporgott, zihált, nyögött, és kétségbeesetten nézett Crystalre. - Baba nem jön. - Újabb fájdalom rántotta görcsbe. Crystal nézte, amint Boyd megfogta a kezét és mély szánalmat érzett. Vajon megmarad-e a baba? És még inkább, Hiroko? Gondolkodás nélkül kezet mosott a konyhában és egy tucat törülközővel tért vissza. Az ágyat vér borította, Hiroko hosszú fekete haja az arcába hullott, amikor újból összegörnyedt, s ismét sikertelenül. Crystal hangja tele volt önbizalommal, de csak a hangja. - Ne félj, Hiroko, segítünk. - Barátnője szemébe nézett. 68

Hiroko felsírt örömében. Patakzottak a könnyek Hiroko arcán. nyomjad. Feszült csend volt a szobában. attól. A gyerek arccal felfelé fekszik. Crystal viszont rájött. Ebben a városban senki nem segít nekik. hogy sír a gyereke és hirtelen a baba kicsuszszant. Látszólag nyugodtan elmagyarázta Boydnak. óvatosan megfordította. amikor a fej megjelent. megfogta a babát és a lélegzetét visszafojtva.Baba nem jön. Crystal mentette meg a baba életét. Crystal. hogy nyomjon.. ehelyett óvatosan belényúlt... Crystal arcán csorogtak a könnyek. . A fájdalom elvakította.. ha nem fordítják meg a babát. aki most döbbent csodálattal nézte az apróságot. Vörösesbarna haja volt. ő és a remegő kis japán lány. Sietniük kell. Boyd a könyv utasításai szerint szabadult meg tőle. Máshoz nem fordulhatnak.. hogy hasznát veheti tudásának. félúton Boyd és Hiroko haja között. hogy már el is késtek. Hiroko ismét nyomott. Tudta. és ez alkalommal Crystal látta. De a könyvnek mostanáig nem vette sok hasznát. Állatokkal megtette már. hogy Hirokón próbálja ki. s Crystal most nem mondta. amilyenre már nem hitte volna képesnek magát.Rajta Hiroko.Azt akarta.de az asszony túlságosan gyenge volt már. már jön. Boyd. Crystal látta a baba fejét.Zokogott fájdalmasan Hiroko. Boyd kérte. A pici éppen olyan volt. A placenta utána jött. de most egyszerre sírt és nevetett. Újabb fájdalomhullám rántotta görcsbe Hirokót. mi a baj. de egy hangot sem ejtett ki. de a baba kezdett előbukkanni és Crystal diadalittasan felkiáltott. . Lehet. Nem egy csikót segített már a világra és remélte. a gyerek rögtön felsírt. csak hárman vannak. mint az anyja.. és talán Hiroko is. Meg kell fordítaniuk. de ijesztő volt a gondolat. hogy éljen. 69 . a kis fej megint kijjebb nyomult és Hiroko hirtelen olyan erővel nyomott. Amikor Crystal visszahúzta a kezét. s bár a test még a mamában volt... nem lefelé. hogy próbálja újra. s magában imádkozott a babáért. . meghal. . hogy a baba feje egy-két centivel lassan kijjebb jött.

Boyd huszonnégy éves volt és kisgyerek koruk óta ismerték egymást.sírt a megkönnyebbüléstől. akik ma reggel felnőttek. derék ember volt. Crystal visszamosolygott rá.Crystal bólintott.túl fáradt volt.. Én csak Keikónak szerettem volna. . Beckynek egy időben tetszett Boyd. mintha őt is elefántcsontból faragták volna. Hiroko már elmesélte.. . Hirosimában halt meg. Gyönyörű tavaszi délelőtt volt. milyen régóta van itt.Mindketten alszanak.Furcsa volt. Boyd hirtelen nagyon felnőttnek látszott. és arra gondolt. a nap fényesen sütött. . Akárcsak Hirokót. hogy amerikai neve legyen. . mégis emlékeztetett Boydra is. . . . Ő volt a legjobb em70 . egészen más. és Crystal megijedt. Apám mindig olyan jó volt hozzám. Boyd pedig nézte őket. Két gyerek. csak fogta a kislányt. . mint Tom Parker. keleties volt.Hogy fogjátok hívni? .. de Hiroko azt akarta. Mindig fennáll a fertőzés veszélye.Olyan szépek. Boyd.Szomorúnak tűnt. . Talán igaza van. amikor hálás tekintettel lenézett rá. szeme éppolyan keskeny.Megmentetted.Jane Keiko Webster.Köszönöm. mint ez a baba. . Még soha nem látott olyan gyönyörűt. hogy ilyet mond neki. .. . hogy nem tudnak orvost hívni. Crystal pedig csöndben kiment a szobából. Crystal a fűben ült.. Becsukta a szemét. aztán a völgy felé nézett. mindkettejüket. Szeretettel pillantott feleségére és lágyan megérintette a baba arcát. és Crystal elmosolyodott a gondolatra. Álmodozva nézett a hegyek felé. A nap már magasan állt.Mosolyogva ült le Crystal mellé.Keiko Hiroko nővére volt. milyen csodálatos a természet. Kedves.Hogy van? . hogy valamikor talán ugyanolyan szeplős lesz. de Crystal legnagyobb bánatára semmi nem lett a dologból. mielőtt Crystalhez fordult. ahol mindketten felnőttek. hogy többet is mondjon. mint az apja... köszönöm...Nagyon szép kislány. Boyd kis idő elteltével kijött hozzá.Crystal még aggódott és idegesítette. Légy jó hozzá. .

.Vigyázz magadra . .Anya azt mondja.mosolygott Crystal. hogy csak nyugi.Azt hiszem. mint a férfi. de neki könynyü dolga volt Willie-vel. Crystal néha már rabszolgának érezte magát. . ha elszabadulok. Csináljak neki valamit enni? . . Boyd megsajnálta. De én nem bántam. azon kapta magát.Én sem. miközben a nővére meg az anyja a konyhában kávéztak. vagy holnap.mondta Boyd. hogy majdnem beszélni kezdett róla. . . Crystal . . Aztán egy emléktől ismét elmosolyodott. takarítson ki Becky helyett.Köszönöm.Boyd nem tudta. Mindig is Beckyt szerette jobban. hogy apa elkényeztet. hogy ismét Spencerről álmodozik. Olyan közel érezte magát Boydhoz a gyerek születése után. akit valaha is ismertem. aki minden bizonynyal már elfelejtette? Mindössze kétszer látták egymást. Majdnem olyan magas volt.Azt hiszem. .Könnyek gyültek a szemébe.Felállt. hogy Becky ismét terhes volt. aztán zavartan. . s amikor ismét lenézett a férfira. Becky szobáját sikálta.Nagyon hiányozhat neked. 71 .Visszajövök délután. Talán igaza volt. De mit mondjon? Hogy szerelmes egy férfiba. . . mindig úgy gondolta. Mégis. és. Most.Őszintén nézett rá.ber. Anyámmal soha nem értettük meg egymást. az emlékek apjáról. egyre Crystalt ugráltatta. vagy segítsen mosni.Anyja mindig talált neki valami munkát. minden olyan más lett.. és a szobája falán lévő képek.Nagyon. miközben Crystal kioldozta lovát. .Felnevetett. amint ott állt mellette az öreg pej kantárát fogva.mondta meghatottan.. Spencer jutott eszébe. .Csókold meg Jane-t helyettem is. az álmok.Sóhajtott és hanyatt feküdt a fűbe.Soha nem felejtem el. Csak ez volt az övé.. Becky úgy evett utána. . . mint egy ló. Mondd meg neki.Ezzel pattant a nyeregbe. be kellene mennem hozzájuk. fülig pirulva arcon csókolta. . miközben hazalovagolt. egy pillanatra ismét gyereknek tűnt. . . mit tegyen.Majd ha megéhezik . .. s ingével letörölte őket.

. izgalmas és nagyon. a szoba sörszagtól bűzlött. .Kilovagoltam. A mosogató tele volt piszkos edénnyel. . . s éhes szemmel nézett a lányra.És adj még egy üveggel a fridzsiderből. mi történt.Nyolcadik fejezet . . hogy elmondja neki. karjában a gyerekkel. Lába a feszes farmerban hihetetlenül hosszúnak látszott. A gyerek büdös volt és Crystal tudta. mindig panaszkodik. . Szép volt. A két lány.csattant fel. . hogy ebédet főz. . hóna alatt két izzadság-félhold terjengett.Crystal bólintott. hogy szükséged lesz rám. aztán visszament a konyhába.Tom trikóban volt. de hirtelen megértette. Amikor végzett. Át kéne menned segíteni neki. .Anyja a konyhában várta. amikor visszaért. .Barátoknál voltam . fáradt.Hol voltál egész nap? Már mindenütt kerestelek. Tom rádiót hallgatott.szólt ki Tom. Becky a hálószobában az ágyon fekve cigarettázott és egy képeslapot olvasott. A kis Willie pelenkában és ingecskében totyogott fel-alá a szobában. hogy felnézett volna. Crystal kiment a konyhába és csinált neki egy szendvicset.Barátod van? . A felesége kövér. aztán karjaiba kapta Willie-t.Csinálnál egyet nekem is. Nem gondoltam. nagyon ijesztő. hogy reggel óta nem tették tisztába. amelyeket Olívia meghagyott neki. Még tizenhét éves sem volt. bólintott. . Valóságos csodának látta. mintha nem is testvérek lennének.Szeretné. Crystal felajánlotta.Hol voltál? Anyád mindenütt keresett. s Becky anélkül.A nővéred nem érzi jól magát. ha gondját viselnéd Willie-nek.Oké. átsétált a mezőn a kisházhoz. . szivi? . . Becky soha nem érezte jól magát. mit jelent nőnek lenni. 72 .Nincs . egyáltalán nem is hasonlítottak egymásra. Crystal egy pillanatig kísértést érzett.A lány bevitt neki egy üveg sört.mondta közönyösen.

És aztán. Tom úgy döntött. mert nem tudja eladni a bort. amit mindannyian megéreztek. mondván. amikor apa még élt. amikor Olfvia azt hitte. és nem tetszett neki. jövőre érettségizik. Ki kell találnia valamit. Semmi közös nem volt bennük. Becky annyi fáradtságot sem vett magának. megfogadta. hogy másnap reggel a templom után elmegy hozzájuk. amit mondtak neki. Crystal nem figyel rá. mert Beckynek nincs kedve vesződni vele. Csak vacsoratájt ért haza.Tom csodálattal nézte a fenekét. Állandóan ugráltatják. és ez így meg is felelt neki. Növelte a bankszámláját. Alig két hónapja halt meg és máris házicseléd lett belőle. Milyen más volt. A többi fiú túlságosan is félt tőle. Ők nem láttak túl a völgyön. Látta a gyűlöletet anyja szemében. Elalvás előtt Hirokóra gondolt. hogy elszabaduljon anyjától és nővérétől. és nézheti. Sejtelmük sem volt a völgyön túli világról és nem is érdekelte őket. Senki. 73 . Crystal nem értette. hogy megköszönje a segítséget és amikor visszaért a nagy házba. mi lesz? Az élete ugyanilyen marad. Soha nem ártott nekik. mielőtt Crystal végzett volna és a lány megkönnyebbült. ahogyan Tom nézett rá. Megtette. ebédet készített nekik és tisztába tette a kis Willie-t. Túl fáradt volt ahhoz. Tom elment. hogy mindig azt kérdezte. Sok tehenet is eladott már. hogy egyen is valamit. sírva. Ellentétben Crystallel. felszántja a sző-I lőt. aki sokkal többre vágyott. hogy hámozzon krumplit vacsorára. a kisfiút még inkább hagyják majd a koszban. anyja szólt. Nem tetszett neki. de csökkentette a farm hasznát. van-e barátja: Soha nem volt senkije. mint amit az Alexander Valley nyújthatott. amit apja és nagyapja épített. És ha megszületik a második gyerekük. aztán ment lefeküdni. kivéve ártatlan álmait Spencerről. miközben Crystal kiment szendvicset csinálni neki. hogy túl sok baj van velük. Halálra dolgozhatja magát a farmon. hogyan teszik tönkre. Júniusban befejeződik a tanév. éhesen. miután kitakarított.

A völgyben mindenki beszélte. De Crystal Hiroko gyerekéért rajongott. és hoszszú órákat töltött Boyddal. leült oda. és Tom Parker azt tesz. hogy Ginny Websternek viszonya van Tommal. hogy mindössze egy éve még élt. Anyja. mint a haja. akárcsak Beckynek. nem mintha Crystal meglepődött volna. Crystal órákig feküdt lustán a kertjükben a fa alatt. hogy Crystal befejezte az iskolát. Crystal lassan lesétált a folyópartra. hogy segítsen anyjának és nagyanyjának vacsorát készíteni. kiköpött az apja. ismét él. akárcsak Tom. Tehát igaz. hogy lefekszik valakivel. de mostanában igazából más járt az eszében. mint amikor megszületett. amit akar. egy fintor. érezte melegét. csak arra lett volna kíváncsi. Csak késő délután ment haza. Ez alkalommal lány volt. a vörösesbarna haj. ha apa még élne. és úgy érezte. Nehéz volt elhinni. Tom berúgott és korán lelépett.Becky gyereke azután született. Crystal tizenhét éves lett. időről időre azzal vádolta. Szép nyár volt az idén. ő 74 . de volt benne Boydból is valami. meg merné-e tenni ezt Tom. Tad meghalt. Elbűvölte a város. Egy San Franciscó-i templomban keresztelték és Crystalt kérték fel keresztanyának: Számtalan hazugságába került. nem kell mindent elhinni. hogy inkább a nővérének segítsen. De Spencer most nem jött el. fogta a babát. de velük ment. Egyszer megkérdezte Boydot. amely a szülei hajának tökéletes keveréke volt. Tom és Becky a nyár végén keresztelték meg a gyereket. idejében. Persze nem számít. ahol apját eltemették. de olyan vörös lett. míg Becky anyjával együtt a konyhában sírt. egy mosoly. Ezek a látogatások jelentették élete fénypontjait. Mindössze néhány vendéget hívtak meg ebédre. aki csak vállat vont és azt mondta. Hirokóval és a gyerekkel. hogy elszabadulhasson egész napra. Crystal szerint igazat beszéltek. és anyja nem is rendezett artit. amit az emberek fecsegnek. A kis Jane ugyanúgy hasonlított Hirokóra. mielőtt a tanév megkezdődött volna. mondogatta.

Máris az egyik partner asszisztense lett. és most meghívta Spencert a beiktatására. hogy elhunyt testvére özvegyét is feleségül vegye. s Barbara augusztus nagy részét ott töltötte két lányával. nem az övé. Két hétvégét töltött el Barbara társaságában. hogy Harrison Barclay a Legfelsőbb Bíróság tagja lett. Apjának igaza lett. tele kemény munkával és olyan emberekkel. Kilencedik fejezet Az irodába érkezett a meghívás. Barbara kedves lány és ő nagyon szereti. és nem az ő bűne. És Spencer végül feldühödött és kirobbant: Barbara Robertet várja. Barbara könnyek között hagyta el a házat. Az asszony csak arra vár. Még csak tizenhét éves volt. hogy ügyvéd lett? Azzal már nem tartozik a szüleinek. Apja is elégedett volt vele. Túl nehéz volt az elmúlt év. hogy a bátyja meghalt a háborúban. hogy ő lépjen. hogy Spencer is csatlakozik hozzájuk. akiket kedvelt. Szeret téged nyaggatta az apja. és Spencernek ronda jelenete volt a szüleivel. túl sok volt a veszteség. de akkor is a bátyja felesége. Spencer elmosolyodott. nem őt. A szülei kibéreltek egy házat Long Islanden a nyáron. de legnagyobb meglepetésére jól érezte itt magát. és csak ősszel talál75 . Nem elég az. Alícia és William Hill arra számítottak. mondta az anyja. És jól is haladt. túl mély a fájdalom. Nyáron alaposan összevesztek a sógornője. Hetekkel ezelőtt olvasta az újságban. Végül már nem talált több kifogást. Jó éve volt. de már felnőtt. Nem is ment vissza. Vincent és Sawbrook konzervatív cég volt. Az Anderson. Barbara miatt. miközben szülei szeme tele volt várakozással. Nem sokkal ezután el is utazott Long Islandról.pedig a hintán ülve Spencerrel beszélgetett.

Vincent és Sawbrooknál. Igaz. hogy sűrűn látják együtt egy befolyásos politikus fiával. de nem tudom. Segített birtokokat venni. Kedvelte New Yorkot. Ilyen férfi illik hozzá.Olyan idétlennek ér76 . nem ér rá elmenni. Egy ilyen emberrel érdemes tartani a kapcsolatot. Lebarnították az öbölben töltött hétvégék és sokat teniszezett. hogy valódi legyen. . megtudta. amelyről elbeszélgethetett apjával. Nem volt más. Barbara hazament Bostonba a gyerekekkel. de még mindig hiányzott neki Kalifornia. Még a háborúhoz tartozott. mint ami az újságokban olvasható.El kéne menned.Megpróbálom. Ő csak azt akarta.Nem hiszem. A lány túl messze volt ahhoz. hogy lánya született. És nemegyszer azon kapta magát. hogy minél többet megtanuljon az adójogról. Alig ismerem Barclayt . mint egy furcsa. Amikor aznap este a szüleivel vacsorázott. Mindez olyan távolinak tűnt most. és Spencer remélte.kozott újra a szüleivel. Spencer fiatalabbnak tűnt huszonkilenc événél. de nem említette Crystalt. boldog lesz. hogy kialakíthassa a saját életét.Amikor mosolygott.mosolygott rá Spencer. . hogy Crystalre gondol. és az. Apja egy fontos bűnperen dolgozott. hogy őket is tneghívták.Te ott leszel? . s Spencer nemrégiben hallotta egy barátjától. . . apa. De apja azt mondta. bonyolult végrendeleteket készíteni. egy másik élethez. hogy többet is halljon tőle. csodálatos látomás. amelyet az ember megcsodál a hegyekben. De egyre ritkábban. de az ő ügyfeleiknek nem voltak ilyen jellegű gondjaik. sikerül-e elszabadulnom az irodából. A jelenlegi életét betöltötte munkája Anderson. és Spencer alig várta. . mint egy vadvirág. hogy őt a bűnügyi munka jobban érdekelte volna. tulajdonképpen ez is érdekes munka volt. Boyd megírta neki.

de titokban be kellett vallania önmagának. És nincs is időm Washingtonba utazni. hogy elmenjek. hogy szobát foglaltatott neki az egyik jó szállodában.Alig ismerem őt. ami többet követel tőle és érdekfeszítőbb. Nem hallott róla azóta. hogy menjen csak el Harrison Barclay beiktatására. hogy nem elégíti ki a jogászkodás. Kellemes így az élet. Nagy. .Aztán a főnöke néhány nappal később szinte visszhangozta apja szavait. . Még mindig nem tudta. Nem szabad megfeledkezni az ilyesmiről. Jobban élvezte. ahogy ő is jó néhány megértő hölggyel találkozott az elmúlt év során. levegős szobát kapott és vigyorgott. . Sőt határozottan javaslom.Lehet. Mindenki biztatta. hogy elmenjen. mint gondolta volna. színházba. hogy Elizabeth is ott lesz. teniszeztek. túl sok mindent kell előbb tisztáznia saját magában.Mindig a felelősség és a kötelesség. Feltehetően másra vetette ki a hálóját. Spencernek pedig egyáltalán nem volt sürgős. Sejtette. hogyan ötvözze munkáját valamivel. hogy a cég is jó néven veszi. és főnöke javasolta.Szakíts rá időt.zem. .Ezt mondta apjának is. . Az élet mintha másból sem állt volna. s talán nem is lesz olyan rossz mulatság ismét látni a Barclay családot. apa. uram. ha elmész. hogy hiányzott belőle az izgalom. hogy igazad van. hogy sok jó 77 .Nem számít. Ez a kapcsolat valamikor fontos lehet magának. .Spencer bólintott. . A cég odáig ment. de egyik sem érdekelte különösebben. de a cégalapító a fejét rázta. hogy meghívta. Valahogy úgy érezte. amikor helyet foglalt a kényelmes bőr karosszékben. Néha már elege volt belőle. Spencer a beiktatás előtti napon utazott Washingtonba. és a szobapincértől egy Scotch-ot rendelt. Spencer a River Clubban egy pohár ital mellett megemlítette a meghívást. hogy elutazott a Vassarra.Nagy megtiszteltetés. Huszonkilenc évesen tisztában volt vele. . Partira mentek. . Biztos vagyok benne. hogy házasodjon már meg. Nem is fog emlékezni rám.

kék szemű. Sajnálta. . kezdte élvezni. Priscilla Barclay melegen üdvözölte. körülnézett. hogy apja nem jött vele. Spencer továbbment. de nem nagyon bánta. Délután megnézte a Washington és a Lincoln emlékművet. ahol türelmesen csatlakozott a recepciónál álló sorhoz. Robert két éve halt meg. A bárhoz ment és rendelt egy whiskyt szódával. Spencer sötét. Mr Hill. A fényes sötét hajú. ha látja. ő pedig nem látott ismerős arcot. Még nem. Most kezdett tompulni benne a fájdaLom. Spencer taxival ment a hotelbe. Másnap hűvös szeptemberi reggel volt. hogy örülni fog. Hírességek. A maga ura volt. Néha magányos volt. hogy köszönjön a bírónak is. Megismerte a Legfel78 . kár volna végleg megállapodnia valami vagy valaki mellett. Miután sikerült kezet ráznia Barclay bíróval. Kortyolt az italból. hogy eljött. . hogy itt lehet. Szeretett egyedül lenni. aztán gyorsan arrébb lépett. Találkozott már Elizabethtel? . A férfiak többnyire korosabbak voltak és elegánsak. Spencer hirtelen kellemes izgalmat érzett. amit csinál. a fontos emberek valóságos gyűjteménye. A bírót elnyelte a tömeg. de Spencer már nem érezte személyes kötelességének.Köszönöm a meghívást. S annak ellenére. majd körülnézett. hogy helyet adjon a mögötte várakozónak. nagyon jóképű férfi után jó pár női fej fordult meg. vékony csíkos öltönyben és konzervatív nyakkendőben ment a Legfelsőbb Bíróság épületébe. aztán visszament a hotelbe. hogy nem a jog volt az álma. bár a nap vidáman sütött. Barclay-ék a Mayflower hotelben ünnepelték a beiktatást. Biztos vagyok benne. és a szülei még mindig sokat beszéltek róla.vár még rá az életben. hogy helyettesítse. Még csak most kezdte megtalálni helyét az életben a bátyja elvesztése után. hogy harapjon valamit és átöltözzön a partira.Milyen kedves.Egy perce még itt volt.

hogy Barclay bíró lánya. mint amilyenre emlékezett. mint egy éve. Spencer megdöbbent.Nem. Szörnyű hideg a tél. belekortyolva gin-tonikjába. látta. Három hónap alatt elege lett belőle. Szereti Washingtont. és valahogy csinosabbnak is. aki egy idősebb úrral beszélgetett. hogy eljött. . És a második évet megkezdve azon gondolkodott. Biztos vagyok benne. aztán egy fiatal nőre figyelt fel. magának is kellemes.Spencer a lány vállának finom ívét csodálta. Azt hiszem.sőbb Bíróság egy másik bíráját. de még három éve volt hátra. hogy apámnak jólesett . A körülöttük nyüzsgő tömeget nézve nehéz volt elképzelni. és amikor a nő megfordult. Tudja. és a lány barna szemei fellángoltak. Elizabeth rámosolygott Spencerre. Kalifornia után. itt született. amikor utoljára találkoztak.A Vassart gyerekesnek találta. Örül. De a szüne79 . hogy egy fiatal. Vörösesbarna haja most rövidebb volt. . és a férfinak eszébe jutott. szerette a város lüktetését. A lány. milyen higgadt és értelmes volt.Kedves tőle. .A lány a szemébe nézett.Unalmas. Mosolyogva közeledett hozzá. . Gondolom.mondta a lány udvariasan. Egy éve még keserűen panaszkodott. és magában eldöntötte: jó az új frizurája. és valami másba akart kezdeni.Kedves.Poughkeepsie egyszerűen szörnyű. . és fehér szaténruhájához jól illett a Tahoe-tónál szerzett barnasága. jelentéktelen ügyvéd eljött.Gondolom. túl öreg vagyok a tanuláshoz. rámosolygott.New York is az néha. de most már újra hozzászokott New Yorkhoz. hogy meghívott. ugye? . és ránevetett. hogy Barclay bíró különösebben meghatódjon attól. . végig tudja-e csinálni. Sokkal idősebbnek tűnt. és Spencer csaknem elnevette magát.felnevetett. Anyám is. . . . hogy van? Mi újság a Vassaron? . Nem tud gyakrabban elszabadulni a főiskoláról? .Helló. örül a kinevezésnek. sokkal szebb. milyen csinos. Tavaly New Yorkba is alig jutottam be.

Soha nem érdekelte a politika? . Elizabeth kezdeményezett. csak arra hogy jó nevű.Jól. Még mindig olyan átható volt a pillantása. hogy ha módja van rá. Viszont kényelmes. Bármibe bele mert vágni.Többé-kevésbé.Úgy hangzik. Ez a tulajdonsága már tavaly is tetszett Spencemek.nevetett Elizabeth.Sajnos. amit Spencer csodált. hová vezet. amikor megnézte a vendégek névsorát.Elizabethre mosolygott. de hiába. környezetét. többet követeljen. hogy Elizabeth kérte erre anyját. a környezetében lévő embereket is. hogy ügyvéd akarok lenni. .tekben igyekszem annyi időt itt tölteni. amit csinálok.A lány nem emlékezett rá. Hogy érzi magát a cégénél New Yorkban? . melyik cég volt az. aztán Spencer megnézte az ültetési rendet. miközben kijjebb húzta a széket. és Spencer gyanította. hogy a lány asztalánál kapott helyet. irányított. Sejtette. és nem félt föltenni komoly kérdéseket.kíváncsiskodott Elizabeth. és ez olyasvalami volt. . nem mindenkit. amennyit csak tudok. . mert az egyszer sem kereste meg. és látta. Egyre várom. . kézben tartotta önmagát.Még társalogtak egy ideig. . amikor az előétel megérkezett. Spencer visszanevetett. 80 . és csalódást érzett.És most? . Spencer jókedvűen pillantott a lányra. A férfi jó benyomást tett rá tavaly. mintha át akarná világítani az embert. hogy a lány leülhessen. de arról sejtelme sem volt. . hogy Mrs. aztán büszkén mosolyogva intett a szomszéd asztalnál ülő apja felé. .És látja. Soha nem voltam biztos benne. . .így is van. Barclay keze van a dologban. hogy a munkám bonyolultabb legyen. Most mély érdeklődéssel nézett rá. De engem jelenleg kielégít. . mintha meglepné a dolog .A lány bólintott.

hogy Spencer felnevetett.Elizabeth bólintott. hogy télen ellátogathat majd New Yorkba és Washingtonba.Egyszerűen nem volt rá időm.De neki is borzasztó hosszú időnek tűnt.Érthető... A lány elmesélte. Arra gondoltam. nem tudta volna megmondani.Nem. ügyvéd akar lenni. Csak az volt a baj. Elizabethből áradt az egészség. franciát. de apa idegrohamot kapott az ötlettől. mi az.Bölcsészetet. a jólét és a biztonság. Ebben a lányban aztán van bátorság! Spencer emlékezett rá. 81 . . hogy előbb fejezzem be a főiskolát. . eszembe sem jutna más. Azt akarja. . ő volt-e már Európában. irodalmat.. . De sokkal jobban izgatta. Elizabeth remekül táncolt. amit neki találtak ki. Olyan gyorsan elrepült ez az év. Bizonyos szempontból így érezte ő is. történelmet. Megkérdezte.Ha férfi volnék. . de közben némi irigységet is érzett. és Spencer felkérte a lányt. Elizabeth Barclay nem remegő virágszál az biztos. .Mit tanul a Vassaron? .Volt azóta Kaliforniában? . . Igaz. . hogy legutóbbi találkozásukkor azt mondta.Sajnálkozás csendült a hangjában.Elbűvölte a lány éles esze és egyenessége. hogy Washingtonba jövök egy időre.Mit csinálna szívesebben? . amelyet a szülei rendeztek neki.A bátyámnak voltak politikai ambíciói. . más szempontból meg lassan telt az idő. . De én nem vagyok biztos benne. És természetesen nyáron elment Tahoetóhoz. hogy valami hasznosat csináljak.Abbahagynám az iskolát. A zenekar rázendített az Imaginationre. . Már csak három éve van hátra.Olyan magabiztosnak tűnt. ő visszament San Franciscóba a karácsonyi partira és a bálra. a férfi napbarnított vállakra és ragyogó vörösesbarna hajra pillantott le. hogy jövő nyáron Európába megy a szüleivel az ile-de-France-on. Semmi érdekes. hogy a politikát nekem találták ki.

Apja megígérte neki. Fiatal volt még ahhoz. Amikor kimentek a bálteremből. akinek "van valami célja". .Nem. tánc közben izgatónak érezte Elizabeth parfümjének illatát is.Be kéne mutatnia neki. mint ő. és nem érdekelték különösebben a gyerekek. ha végez az egyetemen. . amilyent akar. Nyilvánvaló volt. valamivel jobban ismeri a lányt. szeretett síelni. Olyat. .várakozásteljesen nézett fel a férfira. de apám igen. hogy elérjen valamit. amelynek még annál is jobb volt a híre. . Hol szállt meg? . A lány azt is megemlítette. utálta a kutyákat. mennyivel jobban illett volna a lányhoz Robert.Szeretném.Ez volt az első alkalom. de közbejött a háború. Spencertől aztán végképp nem. és nem bánja. ha az élet elmegy mellette. s ne csak bridzseljen és gyerekeket neveljen. és vacsorához ültek. amikor Spencer visszavezette az asztalhoz. Ian Barclay egy ügyvédi irodánál dolgozott. s ő a Csendes-óceánon kötött ki. de azért már tudta. . hogy olyan férfit találjon. Fiatal és csinos volt. hogy az ifjabb Barclay nála tárgyalt.Én nem. hogy imádja az apját. hogy néhány héten belül New Yorkba megy az egyik bátyjához. és bőven volt rá lehetősége.Rendben. hogy elküldi.Iszunk valamit? . hogy olyasmit mondott. még találkozhatnának. és Spencer kezdte érezni a Scotch hatását. és most. Azt.Ismeri Lant? .Maga is meglepődött. Egyre jobban élvezte a lány bőrének érintését. hogy apja mesélte egyszer. mint ő.Diadalmasnak és kicsit fölényesnek tűnt. nem elégszik meg azzal.Emlékezett rá. Elizabeth teniszezett. A desszertnél bevallotta. . és olyan férfit szeretne magának.Barna szemével nyíltan nézett a férfi szemébe. 82 . . Az este végére Spencer már úgy érezte. . mint amely Spencert alkalmazta. Olyan férjet akart. hogy megkérdezte. beszélt valamit franciául. Spencer rádöbbent. . aki fontos ember. de olyan jólesett beszélgetni vele. hogy így megfogalmazza. senkitől. mit vár az élettől. Nem félt semmitől. amely azt sugallta. mit vár a házasságtól. hogy betelepszik egy irodaszékbe.

Ihatunk valamit a bárban. de érdeklődéssel hallgatta. Tisztelettudó. elkényeztetettnek 83 .Nem. Jól mutattak együtt. . miután szülei ott fogják tölteni az év nagy részét. amikor San Franciscóban találkozott vele. . Megkérdezte Elizabethet. ő arra vágyott. A lány pedig nevetett rajta. amikor Spencer a völgyről mesélt. amikor beléptek.. mi történt Japánba. Pezsgőt rendelt. és leültek egy nyugodt asztalhoz a sarokba: Spencer figyelmét nem kerülte el. és szívesen visszamenne valamikor. ami felkeltette a kíváncsiságát. Elizabeth anyjának nem volt kifogása ellene. szálók és néhány viktoriánus ház. Igaz. hogy rábízhatja a lányát. hogy eddig mindig mindent megkapott.Butaság volt elvennie. A nagyapám egy csodálatos házat építtetett a tóra. hogy a lányát Spencer kísérje haza. és a legtöbb vendég elment már. s Kaliforniáról beszélgettek. apa barátainál. mennyire szerette Kaliforniát. . . Spencernek Alexander Valley jutott az eszébe. egy pillantást. szeretne egy házat Georgetownban. de egyszer voltam Napában.Hirtelen érzéketlennek. jóképű férfi volt.Mi is. járt-e már ott. Szólok anyámnak. taxival mentek vissza a hotelbe. Senki sem felejtheti el. Kislány korom óta imádom. . hogy a főiskola után New Yorkba költözhessen. és tudta.El kéne jönnie egyszer Tahoe-ra. és látott valamit a férfi szemében. Spencer elmondta. .Két volt bajtársam is ott él. Csöndben távoztak. hogy jó néhány fej fordult feléjük. hogy nem szerzi meg. amit akar. és a lány szeme megkeményedett. -Csaknem egy óra volt.A Shorehamben. Furcsa mód. amely azt mondta neki. Spencer erre már akkor is rájött.Mesélt neki Boydról és Hirokóról. Meg sem fordult a fejében. Minden szava arról árulkodott. .Vannak ott barátai? Spencer elgondolkodva bólintott. Nem valami érdekes. a munkájáról. .Láthatóan unalmasnak találta. . esetleg Washingtonba. Emlékeket látott. és egy ideig New Yorkról. amiről Spencer nem beszél. Elmondta. van valami abban a völgyben.

a bátyjára. Olyan fiatal még.Anyám a Vöröskereszmek dolgozott. finom. és annyira a szülei befolyása alatt áll. Pontosan ezzel az előítélettel nézett szembe Hiroko. és emlékezett a barátaira. nem mentem volna a jogra. . . Halkan válaszolt. amit ott csináltunk.Kimértnek tűnt. olyan naiv. Spencernek megvolt a maga véleménye a háborúról. és teljes szívéből helyeselte Hirosima bombázását. Ha a bátyám nem hal meg. merre fordul. intelligens. . . hogy véget ért. . .Gondolom. . hogy a bátyját a csendes-óceáni háborúban ölték meg? . és én is azt tettem volna. Az öreg Barclay megrögzött konzervatív volt. Örült. hogy ügyvéd vagy politikus akar lenni. nem? Soha nem tudni.De igen. Tréfára vette. Az emberek mindig veszítenek.Gondolom.Én gyűlöltem. Egy háborút soha nem nyer meg senki. Elizabeth.Nem osztom a véleményét.Nem gondolja. amerre akarja. Mi is kivettük a részünket a gyilkolásból. és egyszer csak olyan öregnek érezte magát. mindkét oldalon. szeretne belépni a hadseregbe is. Elizabethre nézett. hogy higy84 . az embereire. amely ellentétes volt apja véleményével.Spencer túl sokat látott ahhoz. . . és hagyja. és ez eléggé különbözött az apjáétól. . .Különös nézőpont. hogy sodorja. élvezi az életét.A lány nem tudta elfogadni ezt a pacifista álláspontot.Izgatta a férfi Őszinte. a japánok sem felejtik el Hirosimát. és Spencer megpróbált lehiggadni. akik odavesztek.Furcsa az élet.. Úgy tűnik. .mosolygott szomorkásan. amióta csak Kaliforniába jött. ha nem vagyok még gyerek. és felbosszantotta Spencert.A lány éles tekintettel nézte. . de ő állta a pillantást. és magával sem találkoztam volna . . alig leplezte haragját. mintha az apja lenne.. és nem csak tíz év volna közöttük.Nem azt mondta. hogy a sorsunk saját kezünkben van? .tűnt. csak nem elég nagyravágyó.Nem mindig. Spencer sóhajtott. Amellett. De én nem őket gyűlölöm érte. talán csak a kormányok.

Gondolja.. .. aki velem együtt nevet. mennyire megőrizte emlékét. . s amúgy is vissza kell kísérnie a lányt a lakosztályukba.Spencert is izgatta a lány. hogy a saját sorsa csak magától függ? . mielőtt válaszolt volna.Azzal felnevetett. amit akar..Feltételezem. a szüleihez. vagy valami ilyesmi.Nem szeretem. valahol messze. .Nem. hogy vegyem feleségül a bátyám özvegyét. A bár nemsokára bezár. Spencer? . ha a dolgok rosszra fordulnak.. Legfeljebb más útra terelődtem.Valaki..a hangja simogatott a félhomályban. hogy így kitárulkozik.akit feleségül venne? .Maga csalódott már. akit igazán szeretett. a férfi elveszített-e valakit.gyen ebben. Nagyon is különbözöm tőle. . Valaki.. Egy gyönyörű lány. Robert felesége. tekintetével a férfi szemét kereste . . Furcsa. . . akit nagyon szeretek.Amikor hazajöttem. Csak annyit tudott 85 .Mindent tudni akart róla. . Annyira különböznek egymástól.Kíváncsi volt.. amit akar. tisztelek. . ha csak egy kis esélye van rá.. miért teszi. mindig megszerzi.Miért nem tette meg? . És elgondolkodott. . hogy ez az este hamarosan véget ér. vajon Crystalre illik-e mindez. aki nem fél viszontszeretni.És milyen legyen az a lány. Spencer mosolyogva tűnődött. és kitöltötte a maradék pezsgőt. .Olyan határozottan hangzott. akinek szüksége van rám. Spencer őszintén nézett rá.A lány hangja lágyabb lett.Meglepi? . . mindig meg is kapja. nem csalódtam. a szüleim azt akarták. és nem is igen értette. esetleg felbomlott az eljegyzése. És én nem Robert vagyok.. Volt egy kis veszekedés emiatt. Mindketten tudták. . hogy a férfi csodálta önbizalmát és céltudatosságát.. nem az enyém. . Nekem ez fontos. . Úgy tűnik.És maga? .Azt hiszem.Nem igazán.Nagyon sebezhetőnek érezte magát.

és meleg mosollyal búcsúzott. de abban biztos volt. ám a lány fölényes nyugalommal állt az ajtóban.És maga milyen férfit kívánna. .Mikor megy vissza New Yorkba? . . ha az ember az egyik Legfelsőbb Bíró lányával megy valahová. hogy bárkire is szüksége legyen.Én is..Aztán az ajtó csöndben becsukódott. . és Spencer megígérte. Spencer. hogy kemény. hogy soha nem hozná kínos helyzetbe. mit tegyen. mint ő. Elizabeth pontosan az.és vacsorapartner. nem lehetne unatkozni vele. Kemény. és ugyanolyan őszinte volt.Ez világos beszéd . Elizabeth megmondta neki. ha felnő. Egy kicsit nyomasztónak találta Elizabethet.Holnap reggel.Valakit.. . Köszönöm. . . Az biztos. de még most sem volt biztos benne. . milyen ember Elizabeth. fölhívja-e. Visszakísérte Elizabethet a szobájába. Azt sem tudta persze. . Aztán köszönetet mondott az estéért. Nehéz volt elképzelni róla. élénk. a lány eltűnt. és jó éjszakát kívánt neki. érdekes. . aki fontos ember.hívjon föl. Tizedik fejezet 86 . Elizabeth? A lány elmosolyodott.aztán olyan halkan folytatta. okos. nagyratörő és független.Én néhány napig maradok még. melyik kollégiumban lakik. és van abban valami kellemesen izgalmas. akinek hitte.Habozott. bár kellemes beszélgető.Spencer most első alkalommal gondolt arra. milyen ember.Hol találom? . és Spencer a lift felé bandukolva azon gondolkozott. kivéve talán az apját. Spencer. Segítek anyának házat választani. A lány kinyitotta az ajtót. . és hogy milyen csodálatos a közelében lenni. nem tudta. hogy nem felejti el. De a következő héten már visszamegyek Vassarba. megfordult. mi lesz. hogy a férfi alig hallotta . Nem tudta. . Jó éjszakát.nevetett Spencer.róla. mit gondol. milyen szép és finom. hogy felhívja.Remekül éreztem magam.

Nem . . .Rosszkor hívom? . és Spencer az ütőjét lóbálva mosolyogva nézett ki az ablakon. Aki szintén örömmel hallott az estéről. Mondjuk. milyen partnert keres. Nagyon jól emlékezett rá. akinek ilyen határozott elképzelései vannak a jövőről. Egy fontos embert.A fenébe is. és bemutatja hírneves bátyját.Egyáltalán nem.Gondoltam. a legjobb színdarab. kikereste Spencer számát a telefonkönyvben és felhívta.mosolygott Spencer. A Summer and Smoke-ot nézzük meg a Music Boy Theaterben. Nem akart komoly kapcsolatba keveredni valakivel. Elizabethet nem említette Spencer. hogy az apja bíró. s amikor egy hónap múlva New Yorkba ment meglátogatni a bátyját. mit válaszolt Elizabeth.Nem. hogy fiatal ügyvédjük fontos emberekkel tart kapcsolatot.A szüleivel jött? . és azt sem akarta. nem tűnt fontosnak. S miután egy darabig gondolkodott a dolgon.Rendben. A Vassar valamivel jobb ebben a félévben. amikor meghallgatta a beiktatásról és az azt követő vacsoráról szóló beszámolót.A Chambordban vacsorázunk a színház előtt. úgy döntött. A bátyámnál lakom.A lány. Van egy szabad jegyünk. ha a lány bátyja is ott van. hogy képzelődni kezdjenek. Az sem ártott persze. amikor megkérdezte tőle. Mi újság? . Elizabeth. 87 . . mint mindig. hogy az egyik professzorral jár. . esetleg eljönne velünk színházba ma este. Szombat volt. . Ott leszek. Tetszett a cégnek. hatkor. Ott találkozhatnánk. De Elizabeth nem hagyta annyiban a dolgot.Minden rendben. . most is felnőttesnek hangzott.De szeretném. mit kockáztat.Spencer főnöke elégedett volt. . nem hívja föl. A lány határozottan megkönnyítette a döntést: a legjobb étterem. . De a korabeli fiúk untatták. És köszönöm. .Azt nem tette hozzá. Látta már? . Spencer éppen teniszezni indult egy barátjával.

ha nincs annyi munkája. Moritzban töltik a karácsonyt. Iannek is. és azonnal felfedezte a lányt jól szabott estélyi ruhájában és a csábos új frizura fölött virító kis bársonykalapban. Sarah. s a következő hétre megbeszéltek egy rande88 . hogy mindenki ismerje azokat az embereket. Spencer úgy érezte: maga is fontos személyiséggé válik pusztán attól a ténytöl. Még nem volt gyerekük. akiket ő fontosnak tart. Kiderült az is. határozottan van stílusa. Elizabeth láthatóan nagy gondot fordított a külsejére. s Elizabeth módját ejtette. Fura mód. beszélgettek. Kellemes este volt. amikor pilótaként az angol légierö kötelékében repült. jelentkezett volna előbb is. Úgy érezte. Spencer pontosan érkezett. És a bátyjának. és úgy tűnt. A lány nem vette rossz néven. A felesége. komolyan is gondolta. Spencer ennek ellenére megkedvelte. A nyáron pedig Velencében voltak. híres és jelentős emberekkel. És a lány pontosan erre számított. mert ismerte Sarah apját. amikor Spencer megígérte Elizabethnek. Saraht jobban érdekelték a lovak. és Spencer méltányolta ezt. A klubból Lanékhoz mentek. és ez alkalommal. hogy ezt Spencer tudomására hozza. Egész élete tele volt fontos nevekkel. és meghívta Spencert lovagolni. hogy majd felhívja. Lord Wingham lánya volt. elvárja. miért jelent mindez olyan sokat a lánynak. bár egy kicsit konzervatívnak (ami a politikai nézeteit illeti). Intelligensnek bizonyult.Ian Barclayt. hogy idén St. Sokat beszélt róluk. s határozottan jól érezték magukat. Ian és Sarah arról beszélgettek. Arisztokrata könnyedség áradt az asszonyból. utána Rómába mentek. ahol magánkihallgatáson fogadta őket Pius pápa. igen csinos angol lány volt. Két hét múlva fel is hívta. hogy vele van. ahol táncoltak. Ahhoz képest. hogy még húszéves sincs. és mint magyarázta. akit Ian a háborúban ismert meg. Az előadás után Spencer meghívta őket a Stork klubba. Elegáns és divatos. tartozik neki ennyivel a kellemes estéért. mindenki megfordul utána.

nem érdemli meg. Elizabeth ismét a bátyjánál szállt meg. ha beállítok? . s a lány kinevette. hogy a Hálaadás napjára hazamegy a szüleihez San Franciscóba. szórakoztató világ: Elizabeth elmondta. Élvezte a hatalom légkörét.Vizsgáim vannak. de érezte azt is. . és nem tudta elképzelni. és megálltak Ian lakásának ajtaja előtt. Elizabeth bátyja és sógornője New Jersey-ben vadásztak. és a lány behívta Spencert egy italra. amely nem kerülte el Spencer figyelmét. De turistaként. és Spencer vacsorázni vitte. hogy elkápráztassa. . de Elizabeth nem az a lány volt. Spencer pedig megígérte. a lány meghívta őt Palm Beach-re karácsonyra. ha visszajött.kérdezte. Nem azért. És amikor megtette. Túl fiatal ez a lány. csókolóztak. akit bárhová el lehetne vinni.Hülyeség. és elragadóan festett az ezüst estélyiben. . hogy játsszon vele. beszélgettek. . hová vezethetne a kapcsolat. Itt minden hideg és kiszámított.vút. Nem volt szerelmes belé.mondta Elizabeth csendesen.Komolyan gondolta. hogy felhívja. jöjjön vissza New Yorkba a rá következő hétvégén. És ezen az estén. amelyet a sógornője hozott Párizsból. de volt valami melegség a szemében. amikor hazavitte. és Spencer azt javasolta. . Így is történt. és ez alkalommal már hevesebben csókolóztak.Remekül éreztem magam . Elizabeth kellemes társaság volt. újra találkoztak. de kedvelte és vonzotta fizikailag.Mit szólnak hozzá a szüleid? Nem lesz kellemetlen meglepetés. 89 . megcsókolta. Utána Spencer bűntudatot érzett. Hosszú ideig üldögéltek a heverőn. utána táncolni a Stork klubba. .Mit csinálsz a következő hétvégén? . be kellett vallania. ugye? Teljesen tönkreteszi a társadalmi életemet.Mindketten nevettek. amely oly természetesen volt jelen Elizabeth világában. . hogy emberi melegséget hiába is keresne e tájon. .Felnevetett.Én is.

Akkor gyere le később. Elizabeth minden este más estélyi ruhát viselt. és azt akarta. Egy csomó partira voltak hivatalosak. és Spencer kedvelte ezt benne.Nos? . . és felhívlak. . Nős volt. Nem tudta volna megmondani. . Szomorú lesz a karácsonyuk. amit mondott. a ház tele volt vendégekkel. .Fel is hívta. mielőtt a lány elutazott volna Floridába. ő mindig kerek-perec azt mondta. amit gondolt.Spencer sejtette. Spencert nem is érdekelte. de bármi legyen is. Spencer. Egész szilveszterig ott leszek. . Mindez keresztülfutott az agyán. és önmaga legnagyobb meglepetésére elfogadta a meghívást. amelyet a szüleitől tavaly kapott.Jól érzed magad? Nevetni kellett a kérdésen. mi a helyzet. Gregory is. kellemes. Kedvelnek. kiszedni belőle. mi történik köztük. hogy a kijelentésben nincs semmi túlzás. és két nap múlva elrepült Floridába. . ott volt Elizabeth idősebbik bátyja. Eljegyezte magát a politikus fiával. miért. Spencer életében nem látott még ennyi gyémántot. Elizabeth mindig egyenes volt. Nem kellett mellébeszélni.Hát persze.. Lakhatsz nálunk. és hogy a karácsony mindig inkább az elveszett fiukra emlékeztette őket. mint a megmaradtra.kérdezte a lány egy nap. Kedvesen fogadták.Majd meglátom. amikor első bálozó volt. de a felesége nem jött vele. A Pénzügyminisztériumban dolgozott. Legszívesebben soha nem mennék viszsza New Yorkba. és egy szép kis gyémánt fejdíszt. miközben a váratlan meghíváson rágódott. hogy a szülei nagyon magányosak lesznek. 90 . Túlságosan lefoglalta Elizabeth. . A karácsony eseménytelenül telt.Tulajdonképpen a szüleimmel kéne maradnom. Barclay-ékhoz.Ne butáskodj. és tapintatból senki sem kérdezte. . . hogy a gyerekek a jövendő apjukkal legyenek. hogyan is érti. van egy csomó vendégszobánk. amikor egymás mellett napoztak az öbölben.Barbara nem hozza el a gyerekeket Bostonból. Spencer tudta. Ez maga a paradicsom.

Soha nem vágytam arra. Spencer félig komolyan nézett rá. Mr.Úgy tűnt. . Csodálatos volnál. de azért mosolyogva rázta a fejét. hogy jobban lássa. és Spencernek be kellett vallania. Én pedig otthagyom a Vassart. . ha nem végzed el. miért. Miss Barclay? Indul az elnökválasztáson? . gyönyörű nőkkel és civilizált emberekkel. és barnasága kiemelte vörösesbarna haját és sötét szemeit. Elizabeth komoly lány. és a könyökére támaszkodott. a családja befolyásos. hogy elnök legyek..Akkor szenátor.Az inasra pillantott.Illene hozzád.Spencer mosolyogva elvett egy limonádét. nem az övé. és Spencer felnevetett. . nem tudom .vigyorgott vidáman a lány. . mintha csúfolódna. Nem lehet sokáig játszani velük. .Hát akkor mihez kezd. nagyon élvezi. .Nagyon nehéz lehet innen visszamenni az iskolába.Egy este át is repültek Havannába. és elmegyünk Kubába. . .Helyes. és észben tartani. táncoltak és játszottak a kaszinóban. Hill? .Jobban szereted már az iskolát? .Spencer kicsit kényelmetlenül érezte magát. . Elizabeth nagyon csinos volt a vörös fürdőruhában. De egy időre nagyon szórakoztató. Ez Elizabeth élete.Hogy őszinte legyek. csak az időmet vesztegetem. Úgy érzem.Nem nagyon. és szalmakalapja karimája alól visszamosolygott.Nem óhajt egyszer indulni az elnökválasztáson.Miből gondolod? 91 . Elizabeth pedig egy rum-puncsot. .Hát akkor nem leszek ügyvéd.Hát mert nem lehetsz ügyvéd.Inkább hozzámegyek az egyik elnökjelölthöz. és kavargatta a limonádét. . . . akikkel el lehetett társalogni. Hihetetlen volt az egész hét. Kellemes élet volt. . elegáns.Oldalt fordult. . .Tudom. . aki ezüst tálcán limonádét és rum-puncsot hozott. hogy egyáltalán mit is keresel ott. aztán ismét a lányra.

Olyan kihívóan kérdezte. A lány bólintott. és közben felnevetett.És mi az.Nem megyünk úszni? . Értelmes. Nincs mit tenni. Elizabethet másféle tulajdonságok jellemezték. . Legalábbis most még nem.Spencernek nem igazán tetszett a dolog.Nyugodtan mondta. akinek szüksége van rá.. ez igaz. . .És ismered a megfelelő embereket. és egy ideig úgysem találkoznak. Elizabeth mindenkitől ezt várja. mint most. Jó barátok.Szereted az embereket. amelyek közül jó néhány nem tetszett Spencernek.A lány felnézett a mellette álló férfira. Két nap múlva visszamegy New Yorkba. mit gondolok. A lány figyelte. De már nincs mit tenni.Néha eléggé felzaklatod ezzel az embert. Olyanok. . Megvan az erőnk és az agyunk ahhoz. hogy Spencer felkapta a fejét. Nem akarta.Szerintem jó páros volnánk te meg én. ha megszerzed. amit akarsz? . hogy mindig megszerzed. mint egy üzleti ajánlat.Úgy hangzott. Nem ért meg benne. tisztességes és őszinte vagy. Csak elmondtam.Nem akart válaszolni. és az óceánt nézte. Nem támadlak le. amíg mást nem zavar . amit a lány hallani akar. . mintha végiggondolná. aztán ismét a szemébe nézett.Ne vágj ilyen bánatos képet. és meglehetősen lehangolta Spencert. hogy valaha is fog. . a lány kutató tekintettel nézte. és lehet. Elhallgatott. amit akarsz. . és Spencer tudta. aki lágy. hogy nem futhat el a válasz elöl. . .Elizabeth újra mosolygott. hogy érdekes dolgokat csináljunk együtt. hogy azt mondja. hogy most ő legyen az. . melegszívű és szereti őt. Talán hiba volt eljönnie Palm Beachre. . 92 .Semmi. Talán túl messzire ment Elizabethtel. Spencer. És nem volt biztos benne. amíg nem érez többet iránta. Addig nem. hogy soha nem is fog.Miért baj. De annyira különbözőek. Még mindig álmodozott egy nőről. Mindig.Még nem tudom. meg kell mondani az igazat. .Nem válaszoltál a kérdésemre. finom. . ami mást nem zavar? . Időnként úgy érzem.

. ha akarod. milyen furcsán látja a dolgokat ez a lány.Azt hiszem. . . Vincent és Sawbrooknál. ugye? . hogy megérje a fáradságot. Mihez kezdjen magával? Még mindig nem döntötte el.A lány zavartnak látszott. Félsz.Például gyerekre.A lovaikkal. és újból elcsodálkozott azon.bólintott lassan a lány. . hogy akarom . mint Ian és Sarah. klubjaikkal és Sarah apjának kastélyával. valaha is olyan fontos lesz mindez neki. Spencer.Pontosan. . barátaikkal. . mint valami vagyontárgy. az.Helyesen akarok dönteni. Vagy csak jól élnénk.De Spencer még mindig nem volt biztos benne.. teljesítmény. hogy összetévesztenek a bátyáddal. . A gyerek valóban nem szerepelt a programjában.mint a gyémántok. és nagyon sok minden vár rád. de Elizabeth nem vette észre. . . versenylovak.Ne légy nevetséges.Például? .Leült. én nem ilyen vagyok.Mi lehet ennélfontosabb? .Például? . világosabban látom a dolgo93 .Például? Vállalatot vezetnénk? . és komolyan nézett a lányra. azt hiszem.Fel tudod fogni? . Tudás. Erre nem gondoltál. vadászataikkal.Igen . De te nem ő vagy. .mondta Spencer. . Egy nap elérheted. befektetések. amit ő.Lehetne gyerek is . Spencer.Én is.Finom kritika volt benne. .De fontosabb dolgok is vannak az életben. hanem saját magad.Elizabeth. . Másfelől azt sem tudta elképzelni.Elizabeth határozottan ijedtnek látszott. hogy kiharcold a helyed. .Úgy hangzott a szájából. hogy élete végéig adóügyeken dolgozzon Anderson. Én más dolgokra vágyom. . . amelyet vissza lehet tenni a szekrénybe.Csak az a baj.Talán. .nézett rá Spencer bánatosan. csak meg kell szerezned. félsz. . Vagy egy politikai vállalkozást. nem biztos.Mint apád? . De én.

De be kellett vallania magának.Számíthatsz rá.. mit akarok elérni.. végül nem lehetett tudni. ő legyen az. Nem volt szerelmes belé. Azt legalábbis. ha egyszer úgy határoz. .Talán igazad van. . hogy megtárgyalták volna.Miért ne? És azt is komolyan gondolom. Olyan piszok erőszakos ez a lány. Spencer felnevetett. . .Spencer magához húzta és megcsókolta. Mielőtt elutazott. egy autót vagy birtokot vásárolna.Úszom egyet. mint te. . hát az ágyban.Biztos? . . ám annál inkább megrázta Spencert.A lánykérés a férfi dolga. De nem határozott úgy. csak hogy megmutassa: ki az úr a házban. Tényleg azt hiszem. mint akit sarokba szorítottak. Spencer pedig azt akarta. ha máshol nem. ki mondja ki a végső szót.Vagy fél órát ki sem jött a vízből.Miért vagy olyan biztos ebben? Még csak húszéves vagy. és a tenger felé indult. és anélkül. hogy kedve támadt elcsábítani. mint gondolnád. . hogy nagy dolgokra volnánk képesek együtt. és a hajába túrt. és nem lehetett elkerülni a tekintetét. 94 . kicsim.Csak azt akarom.Sokkal többet tudok az életről. amit az öbölben mondtam. ne. és ne félj. amit később mondott. s ellenállhatatlan kényszert érzett. Elizabeth bejött a szobájába. . megteszem. aki megkéri a kezét. Elizabeth teste vágyat és szenvedélyt ébresztett benne. .. és utána a lány nem erőltette tovább a témát. A szemébe nézett. .kat. mintha egy házat. hogy szeretkeztek és élvezte. és valószínűleg nem is fog soha. ki csábított el kit. kérlek. .fájt. hogy nem volt képes azt mondani. Semmit nem tudsz az életről.Ismét felállt. hogy tudd: szeretlek. Elizabeth érdekes szerető volt. hogy ő is. . . Elizabeth virágnyelven megkéri a kezét. .. ha eljön az ideje. csak azt.Hirtelen megdühödött.csábító volt a tekintete... .Elizabeth. Spencer úgy érezte magát. hogy uralkodjon rajta. amit te nem mondhatsz el magadról.

mit tegyen. Spencer hosszan nézte a lányt. Becky a gyerekeivel töltötte a napot. Abban sem volt biztos már. Integetett a gép lépcsőjéről. és Crystal kisurrant. . Elizabeth több szempontból is erősebb volt nála. amikor az fölszállt a levegőbe. érezte. Boydnak egy 95 . mennyire megváltozott az életük. Már semmiben sem volt biztos. Segíthet megtalálni a helyét.Spencer tudta. Utána hazamentek. hogy flörtöl vele. Crystal egyetlen vigasza a templomi éneklés volt.Majd hívlak. hogy Tad meghalt. és ismét szeretkezni kívánt vele. Talán Elizabethnek van igaza. hogy hiányzik neki a lány. hogy New Yorkba érjen. A férjére gondolt és arra.Jövő héten visszamegyek a Vassarra. s amikor a kifutópálya felé gurultak. A lány a szemével követte a gépet még akkor is. és lelkesen nyögdécselve húzta fel magát álló helyzetbe. és anyja keserűen sírt. Tom este került elő. Másnap együtt mentek templomba. Haragudott magára. nem tudta. és az volt a legfurcsább az egészben. Becky zokogva vádolta Crystalt. Crystal térdébe kapaszkodva. Ez volt az első karácsony azóta. . hogy ajándékot vigyen Boydnak és Hirokónak. hogy amikor leszállt a havas New Yorkban. Elizabeth kivitte a repülőtérre. többé nem szabadul tőle. Amikor újra elment. Spencer pedig úgy érezte. hogy ennyire a hatása alá került. bűzlött az italtól és leplezetlenül bámulta Crystalt. A lány megdöbbent. Hirokónak egy szvettert kötött. látta az ablakon keresztül Elizabethet. hogy nem volt szűz. hogy gondolkodjon. alig várta. Spencer lágyan megcsókolta. A kis Jane már nyolc hónapos volt. Kis fájuk volt. Időre volt szüksége. mennyire utálja Tomot. Még azt sem mondhatja el. és azóta mintha minden öröm elszállt volna az életükből. vígan kúszott a padlón. Crystal ez alá tette az ajándékait. ez volt az első próbálkozása. Tizenegyedik fejezet Lehangoló volt a karácsony a farmon az idén. hogy akar.

és nem úgy gondolkodsz. Mintha mindannyian gyűlölték volna. de előbb be akarta fejezni az iskolát. Egyelőre vár De amint befejezte az iskolát. csak a Websteréknél töltött órák tartották benne a lelket. El kell menektilnie. amit mondtak neki. Mit ártott nekik? Semmit.Crystal tudta.Miért gyűlölnek? . Nem tett semmi olyat. . hová.sírt egyik este a barátainak. hogy Crystal Boydékhoz jár. hogy Tom csalja.Megtette. De még korai. ha kibírja addig. hogy bátorítja a férfit. irányítsák az életét. mennyire szereti a völgyet. de nem volt hová mennie. hogy Hollywoodba megy.Azért. A házat betöltötte a szeretet. Kifújta az orrát. hogy Boydnak igaza van.felelte Boyd nyugodtan. Még mindig az járt a fejében. nem számít. Ezt megígérte apjának. . ritkán vitatkozott. Még Jared is ellene fordult. mert más vagy. Mindig is más voltál. amit a gyerek azonnal vígan rágni kezdett. . . mielőtt tönkretennék. Nem érdekes. mint ők. Állandóan azt hajtogatta. csak el innen. mint az anyja vagy Tom Parker. Csupa szenvedés volt velük az élet. és nemegyszer megfenyegette. Egyik barátjától megtudta. hogy a húga szemez a férjével. hogy olyan emberek. de mégis Crystalt hibáztatta mindenért. Jane-nek pedig egy babát vásárolt. mit vétettem ellenük . mint ők . Most. Előbb le kell érettségiznie. Anyja még emi96 . ha otthagyja a völgyet. és mégis mindent elkövettek. Itt boldogabb volt a karácsony. Olívia is megvádolta. keményen dolgozott. De ki fogja-e bírni? Nem hagyhatja. hogy apja meghalt. . hogy elviselhetetlenné tegyék az életét.Nem úgy nézel ki. Csak túl szépnek született. ami könynyeket csalt Crystal szemébe. ahogyan az övékét a jeges csend. tudta. és hallotta a pletykákat Ginny Websterről. de tehetetlen volt ellenük. elmegy. Egyetlen megoldás lett volna.sálat. Becky tudta.Nem tudom. hogy megmondja anyjuknak. el kell hagynia. amivel rászolgált volna a vádakra. És ehhez pénzre van szüksége. Januárban elment dolgozni egy büfébe. mégis nehéz volt megemésztenie. Pénzt kell szereznie.

és jó néhány ajánlatot. de jól ismerte az utat. . jó néhányszor hazavitte sötétedés után. .Tom is hallotta a pletyká97 . A finom levegőbe szagolva kedvenc régi balladáit dúdolgatta. Szajhának nevezte. mire hazaindult. hogy férfiakat akar felcsípni. amíg biztonságban belép az ajtón. azzal vádolta. Ijedten megfordult. De Tom Parkerről nem volt jó véleménye. bement a konyhába és mosogatott. fiatalnak érezte magát. pedig nem tett mást. Néha bejött a sógora is. amíg Tom ott volt. nyíltan elutasította. és későre járt. Crystal elfordult. Lépéseket hallott maga mögött. Rendes lánynak tartotta. és mindig becsülte az apját is.Hová jársz ezen az öreg lovon? A fiúdnál voltál a városban? . de minden nap egy örökkévalóságnak tűnt. ahogyan a lányra nézett. sok borravalót kapott.Barátoknál. de ha kellett. Alig várta az időt.Szembefordult vele és visszariasztotta a látvány. hogy senki se legyen tolakodó vele. az üveg félig üres. Apja több mint egy éve halt meg. . . Hosszú idő óta először érezte jól magát. április végére már négyszáz dollárja volt.Nem. ha tehette. Tom ült egy takarmányos zsákon és ivott.Már megint a japcsiknál. Egy napfényes vasárnap reggel Crystal átlovagolt hozzájuk öreg pejlován. hogy vigyázzon vele. eltűnt a szeme elől. A büfében jól bántak vele. mint a szeme fényére. s úgy vigyázott rá. De miközben az istállóban kipányvázta a lovat és levette nyergét. s valamelyest tompult a fájdalom. Ez volt a kulcs a szabadsághoz. úgy tett.Jól telt a napod? . s megvárta.Ronda fén volt a szemében. A kis Jane egyéves lett. Crystal az ágy alá dugta pénzét. mint felszolgált. és nem tetszett neki. hogy mehessen már. de a keze remegett. zajt hallott maga mögül. mint aki nem látja.att is haragudott. Nemegyszer figyelmeztette Crystalt. Velük töltötte a napot. Erősnek. A tulajdonos kedvelte és vigyázott rá. és kellemetlen perceket szerzett neki. Tom szeme vörös volt. de Crystal. s bízott a jövőben. . ilyenkor hülyének tettette magát. Egyre közeledett. . a jegy Hollywoodba.

kat. . nem? . . a férfi pedig hirtelen lelökte egy bála szal98 .Vár a mama. aki továbbította anyjának.. . Tom nevetve élvezte szenvedését. Crystal együttérzően bólintott és megpróbált elhúzódni. Ital csurgott le Crystal ingén. hogy erős. de nem mert.Iskolatársaknál. .Próbált elmenni mellette. ha élne. de Tom durván megragadta a karját.gúnyolódott. Crystal hangja hűvös maradt. de Tom keze harapófogóként szorította a karját. Úristen.. . és még nem találkozott fizikai erőszakkal. és látszott. Crystal szeme könynyekkel telt meg. az ember azt hinné. Tizenhét éves volt. hát nem édes . és csaknem elesett.Haza a mamához. . ... .Arca elsápadt a félelemtől.Mondtam. mint Tom Parker. el is mondta Beckynek. Tom sokszor dicsekedett a barátainak. hogy itt maradsz. A lányt váratlanul érte.Hagyd abba! Hagyjál békén. . megölné Tomot. Nevük nincs? . .A lány néma rémülettel bólintott.Nem . köszönöm.Nyers volt a hangja az italtól. és ahol fontos.A szemébe akart nézni. hogy esze ágában sincs elengedni. s miközben hátrahőkölt. megbotlott Tom lábában. Bár ugyanolyan magas. mostanra már megtanulta.Iszol? . mint egy bika. . Gondolod. s a lány minden erőfeszítése ellenére is jó adag becsurgott összeszorított fogain keresztül a szájába. ott nagyobb is.Haza kell sietnem a mamához. de mégsem ellenfél a számára. .Hová rohansz? . és a másikkal a lány szájához szorította a palackot. bár a lány belül remegett.Aha. Pedig igazán ritkán fekszem le vele. de ha mégis.Nem fontos. A hülye liba már megint bekapta.Dehogynem. .Nem. rögtön teherbe esik. hogy apja. Kevés vigasz volt. . .hazudott a lány. hogy vár? Beckynél van.Egy kézzel lefogta Crystal mindkét karját.

. de a férfi megragadta a lábát. Megverten. . és a lány remegő fehér combjai még jobban megvadították.. a másikkal a padlóhoz nyomta. Vér folyt a szájából. . Tom újra megütötte. . A hátát feltépte a padló és a szalma.Ne. átkozódva.Tom.. . hogy felsebezte a száját. hogy szűz. miközben Tom letépte a blúzát. ivott egy kortyot. félelmében nyüszített.Nem mondta. könyörgött.Egyik kezével Crystal farmerjét ráncigálta. . Vadállatként küzdött.. összetörten feküdt. mint aki az életéért küzd. nem. A szeménél találta. Olyan keményen. szidalmazva. azután egyik erőteljes kezével s térddel leszorítva őt. aki sikoltott és nyögött fájdalmában.Másoknak szívesen adod. hogy letépte a farmert. Nem volt miért. hogy megkaphassa. megütötte. végül reccsenő zaj jelezte. minden döféssel a földbe préselve Crystalt. de gyengébb volt a férfinál. félrelökte az üveget. de Tom rávetette magát. amikor Tom elélvezett. kérlek. mit mondjon.. Tom letérdelt.. hagyd abba! . Tom.Crystal zokogott.... . kérlek. hogy vetkőzz. és az istállót betöltötte az olcsó whisky szaga.mára. és fájdalmában. . kérlek.. teljes súlyával ránehezedve. Meg kell ölnie ahhoz. 99 . . te kis kurva! . hugi? Gyere. Tom újra és újra visszalökte a földre. és visszarántotta a szalmára. hogy a lány úgy érezte.Vedd le a ruhád. hogy Crystalnek elakadt a lélegzete. úgy. A lány zokogott. és belényomult. aztán visszaütött.Kérlek. De Crystal már nem harcolt. Sírt.És ezzel ökölbe szorított kézzel... Fölvette az üveget. és Tom felnyögött a fájdalomtól. De nem törődött vele. eltörik a karja. Tom felállt és felhúzta a nadrágját. mialatt Tom letépte az alsóneműjét is. .Nem vagy a bátyám. és vértócsában feküdt. aztán nevetve nézett le Crystalre. ne. másik kezével lehúzta a saját nadrágját is. Nem tudta. utána a férfi újra megütötte.megpróbált felállni és hátrálni. . legyél jó a bátyádhoz.Mondtam.

felsírt. s amikor meglátta a lány hátát. Tizenkettedik fejezet Boyd bevitte Crystalt és lefektette az ágyukra. Ők voltak a családja. bugyija maradványaira és a vérre. valaki megpróbálta megölni a lányt. fellendült a hátára. . A hátát. úristen. Nem magyarázhatja el nekik.. hugi. sörényénél fogva belekapaszkodott az öreg pejbe. . Nem mehet haza. Hiroko leült mellé és meleg vizes törülközökkel megmosdatta. egész teste fájt. Amikor megpillantotta ablakukban a férfinyt. Crystal addig feküdt ott zokogva. míg végül odament a vizestömlőhöz. mi történt. Elmondod anyádnak. mielőtt hazamész. . a lábát és az ajkát. Boyd egy csésze kávét tolt elé. magára folyatta a hideg vizet. aki ájultan rogyott össze a vértócsában a lábuk előtt. Öklendezett. lemosta arcát. vissza a Webster-ház felé.Hazaviszlek a teherautón. Zokogva térdre esett.Azt hitte. Másnap reggel pedig üres tekintettel ült a konyhában. Finoman ért a zúzódásokhoz. míg végül kifogytak a könnyei. hogy az az állat nem ölte meg. Crystal lecsúszott a nyeregből.Mosakodj meg. Őt hibáztatnák. és becsapta maga mögött az istálló ajtaját. Hosszú idő telt el.. amelyen segített világra hozni Hiroko gyerekét. és a hideg éjszakában lassan elindult a mezőn át...Crys.. Boyd pedig meglátta az ablakból és Hirokóval a nyomában kirohant a házból. 100 .. Csoda. . karjait. Nem mondhatja el senkinek.Újra felnevetett. úristen. miközben Tom magáévá tette. Félmeztelen volt. aztán lenézett szakadt nadrágjára. kivezette az istállóból. Crystal zokogva feküdt az ágyon. Remegő lábakkal az állásokhoz ment. Semmi nem maradt. És aztán elmentek a seriffhez. amely szétkenődött rajta. folyt belőle a vér A pej megállt a kertben. Meg akart halni. Rajtuk kívül nem tudott senkinek a szemébe nézni. Mindössze két órája jött el. újra zokogni kezdett.

ziláltan állt a nappaliban.Nem tehetem. mielőtt elment. Hazaviszlek.Ne légy bolond . Nem hagy maga mögött mást.Hol a pokolban voltál? Úristen! .Nem hagyhatod. Boyd teherautóján ment haza. Boydnak igaza van. Boyd bekísérte a házba. amelyet egykor szeretett. hogy elmenjen a pokolba a völgyből. félt.Megőrültél? Ez az alak megerőszakolt. Dühös volt. de még így is szörnyen nézett ki. . Tom megölné. Minden porcikája fájt. megtörtént. Ami történt. Crystal könnyein keresztül csöndben nézte őket.Amióta elvette Hirokót. . Az ő hibája lenne? Éveken át cukkolta volna Tomot. gondolkozott. csöndben ült.Meg kell bűntetni.dühöngött Boyd. Alig látott. és a Webster családot. bánatot. hogy megússza. de Crystal neki sem mondott semmit. hogy nem mehet a serifthez. . Vetett egy pillantást Crystalre. úgy bedagadt a szeme. a gyász. Még egy ok. A legszívesebben megölte volna Tomot. pedig belül remegett a haragtól. Nagyanyja a konyhában volt.Crystal újra sírni kezdett. Crystal már tiszta volt. nem látták szívesen ebben a házban. s valahogy bűnösnek is. mitévö legyen. Az ő szégyene is ez. . és Hiroko megfogta a kezét.Nem tehetem ezt Beckyvel és anyámmal. összetörtnek érezte magát. De tudta. Beléfojtotta a szót a szégyen. A lány náluk hagyta a lovat. . Anyja pillanatok alatt ott termett. s egész éjszaka nem aludt. csak Crystallel törődtek. aki Boyd farmerjében. mint fájdalmat. a félelem. mert ilyen a külseje? Nem volt biztos benne. s észre sem vette? Vagy ez is büntetés azért. . Hiroko megölelte.Crystal nyomorultan rázta a fejét.Aztán Boydra pillantott.Hát te meg mit keresel itt? . . s már rohant is a lányáért. összevert arccal. . . de már nem is számított.Boyd most nyugodtan szólalt meg. Crystal. . A haját leszámítva alig lehetett ráismerni.Este nem hívták át az anyját. 101 . Nem jutott eszükbe. .

Nem tetszett neki Olívia szeme. . mindennek ellenére. Boyd segítette Crystalt leülni.. hogy ilyesmi történt veled.Mit tettél. és szánalommal nézett rá. Tom a pajtában volt. Valami. Nem tudta. Amikor itt az ideje. . . szerette az anyját. Egyetlen éjszaka alatt felnőtt. El is megy. amíg meg nem tette.Hazugság. és gyűlölettel szemében megmondta azt. Amikor készen áll. miért.. Bármibe kerüljön is. . aki vaksin pislogva állt. Boyd leplezetlen haraggal nézett Olíviára. nem engedett el. . ami eddig. Kivel voltál tegnap? Nem is jöttél haza az este. de nem engedte.. Crystalhez fordult. . Boydhoz fordult. Crystal. anyja azt akarja. addig nem megy el. Nálunk töltötte az éjszakát. nem volt benne szánalom. anyja csak nézte. 102 . De most már mindegy. . Tűnés a szobádba! Boyd nem hitt a fülének. Valami végleg meghalt benne. Nem számít. ne maradj itt.. Oda sem ment a lányhoz. Boyd tovább kérlelte.. Aztán végleg elmegy.Én hoztam haza. kérlek. hogy bevigyem. hogy anyja tudja ezt. amit Crystal képtelen volt. he? Boyd ismét Olívia Wyatt felé fordult. . csak harag. és örül neki. Ne maradj itt. hogy menjen el végleg a farmról.Kifelé! Majd én elintézem. Dolga van itt.Élettelen volt a hangja. de érezte.Crystal. Elárulta. Talán mindig is gyűlölte.Ki kéne hogy dobjalak.Ez egy csavargó...De hazajöttem. . Ivott. élettelen a szeme.Gyere. . és elszakadtak az utolsó szálak is. amelyek a családjához kötötték. hogy mi történt? Nem tudta tovább titkolni maga előtt sem: ez a nő gyűlöli. . Hogy merészelsz ilyet mondani a nővéred férjéről? Crystal néma döbbenettel nézett föl anyjára.Tom megerőszakolta. .Csattant a hangja. Soha többé nem tudja szeretni. Crystal a fejét rázta. És valahogy gyanította. . hazaviszlek.Nézzen rá! Kórházban kéne lennie.

Remegett a hangja. Boyd Webster.Vigyázok magamra.szólalt meg Crystal végül. hogy nem! Crystal ellökte az anyját. nagyanyja néma rémülettel nézte a je103 . mint aki verekedni készül.Szeretném.Bevágta az ajtót. senkitől a házban! . Mrs.. . Ekkor jelent meg a bátyja. hogy kifelé. és félelmében összezsugorodott. Tompa szemekkel nézett rá. aztán lassan az ajtóhoz ment. Az a szörnyűség. Boyd habozott egy ideig. Wyatt. amit tettek vele.Ne félj. amit ehelyett adtak.Majd később visszajövök. amit nem kapott meg tőlük. hogy az asszony fájdalmában felsikoltott. és aztán hallották. ha anyja másként bánt volna vele apa halála után. hugi. Kivett egyet. . mit csinálsz? . .. a szeme lángolt..Mi a fene ez. .. amit Tom a múlt este tett. Hát majd meglátja. amint a teherautó eldübörgött. Boyd. . Anyja sikítani kezdett. hogy Crystal védekezik. amit akar. . de a lány szeme erre kérte.Hívjam a seriffet? ..Oké. a szeretetért. Nem megyek. Te csak menj haza. . . gyűlölte azért. Gyűlölte őket. mit tegyen. de onnan még hátranézett. ha megtenné. .Mondtam. és úgy megcsavarta. ahol apja puskái voltak. hogy azt tehet vele. és azon gondolkodott. Nem hallottad? Boyd megvetette a lábát..A férfi nem akarta magára hagyni.De Crystal nem mozdult. és döbbenten nézett rájuk. magabiztosan csengett. a szeme kiégett és szomorú volt. Rikácsolva. a sok fájdalomért. Egy pillanatig eltűnődött. anyja érthetetlenül üvöltött..Crystal hangja nyugodtan. . s a szekrényhez lépett. csak a betetőzése mindennek. . az ég szerelmére. Nem számított arra. Crys. Olívia csak erre várt.Látta a gyilkos pillantást Crystal szemében. hogy megüsse az összevert lányt. Anyja pedig az ajtóhoz trappolt és kitárta. . Menj haza..Meg ne próbáld. De a lány megragadta a kezét. hallod-el Többet semmit sem nyelek le tőled vagy Tomtól. Tom akkor is kezet mert volna emelni rá? Így a férfi tudta. felemelt kézzel rontott Crystalre.

ugye?.. Jar! .. . mit akar csinálni a húga megtorlásul. az apja halála miatti fájdalom táplált.Megöli Tomot! . és a bátyja a pillantását látva azt hitte.. miért. mint Jar vagy Becky. . nem viccel. megőrült. A puskával sakkban tartva őket.. még szerettél.Emlékezz csak. amit tett. nem is. .Mi a fenét csinált már megint? . . amely hónapok óta érlelődött benne: dühvel.Miből gondolod.Egyenesen Jared szemébe nézett. anya. Nem fogják megállítani. Olívia ismét sikoltott.lenetet. amint ott állt gyűlölettel eltelve. . és Crystal megtitötte a fegyverrel.. hogy Jared tudja.. .. Meg fogja ölni Tomot azért. . .A lány szemei jegesek voltak.Miért gyűlölsz most ennyire? Amióta 104 . Crystal Olfviára támadt. menj be az istállóba.Miből gondolod.. amelyet a reménytelenség. a kiszolgáltatottság. Olyan dühvel. hogy nem tette meg? Miért én vagyok mindenért a hibás? . Azt mondtad.remegett a keze apja puskáján.Egy pillanatra felé fordította a fegyvert.Egy pillanatig csaknem elájult. amelyre nem is hitték képesnek. soha sem hazudtam. kezdte összeszedni magát. és lelőtte az egyik lovat.Átkozottul igazad van.A puskáért nyúlt. éppen elég erősen ahhoz. Kócos haja és a zúzódások ellenére is gyönyörű volt. Már nem áldozat volt. .kérdezte Jared aggódva. Crystal olyan dühvel fordult felé. a harag könnyei keveredtek a fájdalom könnyeivel.sikoltotta az anyja. mama? . és már a gondolattól is jobban érezte magát. Jared azt hitte... Jobban aggasztotta.Ne higgyél neki! Hazudik! .. . én soha nem hazudok neked.. Nyilván megint berúgott. . .És ha tudni akarod.Crystal hangja meglepően nyugodt volt. ...Emlékezz csak. de azért felváltva Jaredre és anyjára szegezte a fegyvert.Add ide. . amikor kicsi voltam. .Miért nem kérded meg Tomtól? . és a gyerekkor minden maradéka lehullott róla..Sírni kezdett.. és akkor még én is szerettelek. .Ne szólj bele. nem úgy.

. és amikor látta. mintha ártottam volna neked. mit tettél. állandóan énekeltél neki. hugi . nem 105 . nem. hogy valami szörnyűség. mint ő. Megszerezted. maradjon távol.Tedd le. De a lány mindig is gyorsabb volt.. hogy azt hiszi. te szélhámos csavargó. valami komoly baj történt. kihúzta saját vadászpuskáját az ajtó melletti tartóból. mintha ellenséged lennék. csak azt nem. és maradjon a gyerekkel. amit akartál. és hirtelen félelemmel telt meg a szeme. s Jared lihegve megjelent mögötte. Jared tudta. és a nappaliban kucorgott. hogy mi.Keserűen nézett Crystalre. mi történik. hogy a lány puskával a kezében rohan a mezőn át. amíg élek-rikácsolta. de érezte.apa meghalt. Crystal két golyót lőtt a levegőbe. Sejtelme sem volt.Miről beszélsz? . hogy menjen vissza a házba. A férfi durván maga mögé lökte. mielőtt valami őrültséget csinál. Vagy igen? . De Crystal hirtelen az ajtó felé száguldott. . Jared zavartan nézett az anyjára. amit Olívia mondott. így várta. Nyilvánvaló volt. és Tomra csimpaszkodott. Utánafutott a mezőn át. meg kell állítani a húgát.. . . és a végén. négy maradt. . amikor Crystal megállt.. De abban biztos volt. pedig soha nem akartalak bántani.Először nem kapott választ.mondta nyugodt hangon Jared. .remegett Becky.. és remegő kézzel célba vette Tomot..Mit csinálsz? . aztán Crystal után futott. ugye? De tőlem semmit nem kapsz. Crystal meg akarja ölni. aztán anyjából kibukott a gyűlölet.Tudod te. hogy jönnek. de Crystal a levegőbe lőve figyelmeztette. Engedelmeskedett. mint egy kis csavargó követted mindenhová. Becky sikoltozva jelent meg Tom mögött. a végén igazán behálóztad. Tom messziről hallotta. amit Crystal eddig is sejtett. Teljesen értelmetlennek tűnt.Nagyon jól tudod. Elkábítottad apádat. aki még mindig semmit nem értett anyja dühéből és haragjából... úgy viselkedsz.

. hogy Jared összeesik. S Tom abban a pillanatban kétszer is tüzelt. s azonnal meghalt. Még az ajkán érezte a lány ízét... de az csak gúnyosan vigyorgott rá. . Csak erre jársz. A lába közé célzott. S ekkor Crystal minden figyelmeztetés nélkül lőtt.. Crystal. Elvezették a lányt. nem csinálsz ilyet többé senkivel. . Tom csak vigyorgott. hogy mentő jött Jaredért. Jared még mindig Crystal karjaiban feküdt. Vér fröcskölt szanaszét. amint a húgára nézett. Tom pedig nyugodtan odament. Becky sikít. de nem lehetett kicsavarni a fegyvert a lány kezéből. hogy féljen a férfi. Emlékezett rá. de a keze rémisztően biztosan tartotta a puskát. hívni a seriffet. elvette tőle apja puskáját. Halott.akarván idegesíteni a lányt. mi történik vele. Legszívesebben elvette volna tőle a puskát. . Csak arra emlékezett később. ő pedig az ölébe húzva.. mi történt. hogy újra látlak. azok ketten megőrültek. Becky sírva támogatta. Jared tehetetlenül állt a húga mellett. de nem talált. hogy anyja hisztérikusan sikoltozott. halott. Az ő hibája. és látta. Az egyik golyó a lány feje mellett süvített el. aki csak félig volt tudatában annak. Tom! Mindketten hagyjátok abba! Jared azt hitte.Ugye.Nem volt zavarban.Tedd le a puskát. zokogva dédelgeti Jaredet. A fején találta a golyó. Mintha ő lőtte volna le. és bement a házba.Azt akarta. Szokás szerint részegnek látszott. hogy megköszönjem a tegnapi estét. . hogy meredtek 106 . hogy maga ölje meg sógorát.Remegett a hangja. mint ő tegnap. Crystal letérdelt a bátyja mellé. vagy vadászni indultál Jareddel? . Crystal Tom feje helyett most az ágyékára célzott.Azért jöttem.Örülök. megértette. Emlékezett rá. könyörögjön. de hirtelen. Crystal rémülten fordult oldalra. Tizenharmadik fejezet Amikor a seriff fél óra múlva megjelent. Mindketten egymásra céloztak. hogy Tom gúnyosan néz rá. Tom? .

milyen állapotban volt a lány az előző este. Bármit megtett volna. Jar összes barátja ott volt. 107 . Crystal a fejét csóválta. Crystal a tárgyalás után nem látta sem anyját. A seriff nem tartóztatta le Crystalt. Gyilkos. még Tom is. De nem lehet visszacsinálni. Anyja szerint Jared haláláról nem Tom tehet. A testvére meghalt. mert akkor őt sem vonják felelősségre. hogy ejtsék el a vádat. ami megtörtént. hagyta. amikor kiment a templomból. még azzal sem törődne. Az is. Rájuk gondolt és arra. bármit is hitettél el apáddal. aki volt. mielőtt meghalt.Határtalan volt a gyű ölete. A vére még mindig ott volt a padlón. amitől Crystalnek felfordult a gyomra. Boyd meg Hiroko elkísérték. hogy meg nem történtté tegye. sem Tomot Jared temetéséig. hogy mit tett Tom. hogy vele legyenek a kihallgatáskor. az ő élete pedig tönkrement. hogy a seriff azt mondta. A fiút apja mellé temették. hogy Websterék hazavigyék a kórházból. Gyilkossági kísérlettel vádolták. Minden kiderült. . Akkor Boyddal és Hirokóval együtt ott ült a templom leghátsó sorában. s ő próbálta elmagyarázni. nem ő lőtte le Jaredet. milyen más volt velük az élet. akinek Calistogában udvarolt. mi vagy. Crystal. és azt is. az a lány is. hogy vak dühe a bátyja életébe került. Miközben Boyd elvezette. Mindannyian tudjuk. aki vádló tekintetet vetett Crystalre. Vallomást is tettek. hogy megvédjen. Elmentek megnézni az istállót. a hazugságok: a fájdalom. . De már tudták. ha Tom büntetlenül maradna. nem tartozol ide. Mindenki sírt. Egész életében nem fogja elfelejteni. Crystal soha nem fogja elfelejteni ezt a napot. Vége mindörökre.rá a gyerekek. De anyja így kívánta. Üres tekintettel meredt az égre. Végre kórházba vitték. Nincs itt az apád. Soha nem lesz. s Jaredet sem lehet feltámasztani. de Tom azt akarta. Jared halálát végül balesetnek nyilvánították. Ő volt az egyik koporsóvivő. csavargó. Nem maradt más. a bűntudat. Az ő haragja elszállt. megállt egy pillanatra anyja előtt.Vissza ne gyere többé. Tudom. hanem Crystal. rettenetes dolgot művelt. csak a harag.

Olyan magányosságot érzett. Hiroko gyengéden megsimogatta a kezét. Crystal élete visszafordíthatatlanul megváltozott.Nem kell írásba adnom. A tiétek. . amit apjának és saját magának ígért évekkel ezelőtt.. hogy vissza ne gyere . Jane-nel játszott. Holnap elmegyek. De az emlékük mindig vele lesz. anya . Én elmegyek. De tudta. . .. Nem tudott mit mondani.Nem jövök viszsza. .. Ő ölte meg a bátyját! Lassan sétált vissza a magas fűben. s már azon tűnődött. Tizennegyedik fejezet Crystal még néhány napig Boydnál és Hirokónál maradt. ha írásba adnád . Meg kell tennie. hogy muszáj.Mi volna.Karját szorosan fogva elvezette. csak egy darab földet. és Hiroko hagyta. 108 . Crystal! Menjünk! . Ha nem ment volna Tom után apja puskájával.. mint eddig soha. otthagyta őket. nagyokat sétált. El kell mennie innen más helyekre. amelyet egykor szeretett.Gyere. hogy egyedül legyen. és amikor visszaértek Boydék házába. Jar. Semmi sem változtathat ezen. . hogy erre van szüksége. Jared nem halt volna meg. apja és bátyja kedvenc dalait. szeretlek .Ne félj. könnyek csorogtak le arcán. Egyedül.Vigyázz. Crystal egy szót sem szólt egész úton....Elmegyek. Crystal csaknem öklendezett a szagától.Különben sem kapott itt egyebet. Kilométereket gyalogolt a ház mögötti magas fűben.mondta nyugodtan. Boyd pedig előrelépett és karon fogta a lányt. Látni sem akarom többé ezt a helyet. Könnyek csorogtak végig Crystal arcán. amelyet oly rég mondott neki. és sétálni ment. .morogta halkan Tom.szólalt meg mögötte Tom. halkan énekelt magában. Jaredé pedig véget ért. és magányos bánatában felnézett az égre. . Tudta. követte a patakot. túléli-e.suttogta a szót. Pedig alig nőtt ki a gyereksorból. És Jared emlékével együtt a bűntudat is elkíséri egy életen át.

hogy elinduljon. De a zúzódásokkal együtt is gyönyörű volt.Vigyázz magadra. amíg be nem fejezi az iskolát. és mindketten a könnyeikkel küszködtek. .Nekem sincs . .Hány éves voltál. amikor Boyd magához ölelte. tudta. Boyd és Hiroko megpróbálták rábeszélni. Mennie kell.San Franciscóba. és a pénzét is elhozta a matrac alól. Boyd szemében aggodalom látszott. . És sugárzott belőle az erő. Nem volt vesztenivalója. hogy egyedül élj a városban. És elég fiatal ahhoz. Szomorúan mosolygott rá. Ők voltak Crystal családja. Volt néhány száz dollárja. Hirokóéban könnyek csillogtak. tele új reményekkel és ígéretekkel. hogy új életet kezdjen valahol. bár a monoklija még ott kéklett a szeme alatt. Amikor Hirokótól búcsút vett a házban. de a lány tudta.mondta nyugodtan. mint pincérnő. s fájt itt hagyni őket. . . A völggyel végzett örökre. és majd elhelyezkedik. hogy meg kell próbálnia. Nekem nem volt más választásom.Sokkal keményebb lehetett. A sebek gógyultak. amikor behívtak? . mint San Franciscóba költözni. maradjon náluk.Tizennyolc. de egy egész világ várt rá. ahogyan Jaredet megölte Tom golyója. még nehezebb volt a szíve. Ideje. Crystal megígérte neki.De hová mész? . hogy írni fog. nem volna képes rá. Haját hátrafésülte az arcából. Olyan volt. . Ez elég lesz egy időre. ugyanúgy. Boyd kivitte a buszmegállóhoz.Túl fiatal vagy ahhoz. hogy mindennel megbirkózik. A gyerek-Crystalt megölték.A temetés után Crystal hazament a holmijáért. kölyök . Nem tudna senki szemébe nézni. . Hat hét múlva érettségizne.Hiroko aggódva nézett rá.Crystal már eldöntötte magában. Addig dolgozik. mintha testvérek lettek volna. hogy Hollywoodba menjen.mondta Boyd. egy olyan életet. amelyben nincsenek 109 . de többé nem számított.Nem erről van szó. . míg nem lesz annyi pénze. De Crystal tudta. .

A világ tele van érdekes helyekkel. Végignézte a kék ruhába öltözött. Nyüzsgö. A járdán részegek feküdtek. Megnézte az újságot. mint a másik kettő. és a fájdalmas emlékek ellenére izgalom mocorgott benne. A férfiak irigyen figyelték. izgalmas. Aztán csendben nézte. bor. hogy vidékről jött. amelyeket látni akar. leintett egy taxit. 110 . amikor még kicsi volt. San Francisco csak az elsö megálló. Integetett a buszról. Tizenötödik fejezet A busz a Harmadik utca és a Townsend sarkán állt meg. ő nem hagyta volna egyedül kószálni a Harmadik utca és a Townsend sarkán. Olasz környéken volt. hová veti onnan a szerencse.Nézzük meg ezt először. egyszerűen volt öltözve. és puszit küldött Boydnak. közel a Telegraph Hillhez. valahol a North Beachen. hol. Ilyen szép lányt még soha nem látott. sör. melyiket tartja a két környék közül biztonságosabbnak. mint úszik tova a völgy. és egyszer Boyddal meg Hirokóval a gyerek keresztelőjén. Az állomáson vett egy térképet és egy újságot. Egyszer apjával. Kopott bőrönd volt mellette. és Crystalnek fogalma sem volt. és egy olyan címet javasolt.Tom Parkerek. . A járókelők megnézték. s ki tudja. piszkos hely volt. kopott. és megkérdezte a vezetőt. Crystal mégis a kaland hangulatát érezte. koszos környék. Kiment az állomás elé. Sötétedés előtt szállást kell találnia: Csak az volt a kérdés. A sofőr rögtön látta rajta. mosdatlan testek szaga érződött. De ez egészen más része volt a városnak. lófarkas lányt. mégis meghökkentően szép volt. . s leült átnézni őket. Vajon mit kereshet itt San Franciscóban egyedül? A sofőrnek nagyjából ilyen idős unokája volt. Crystal csak kétszer járt San Franciscóban. merre kezdjen keresni: Aláhúzott két címet. autók száguldottak el mellettük. Jobb helyen van.A lány nem vette észre. amelyet Crystal észre sem vett. és nem lehet túl drága.

és próbált önbizalmat önteni a hangjába. tiszta függönyökkel az ablakon. ez nem látszik olyannak.a sofőr mogorvának látszott. olyan fiatal. hajuk szigorú kontyba fésülve. s közben óvatosan pislogott felé. és kelet felé fordultak. minden rendben. hogy látsszon rajta. Hiszen gyerek még. hogy a lány boldogul. milyen zöldfülű. A világ rá vár. Nem akarta. Megköszönte a sofőrnek a segítséget. .hogy nem csapta le az órát. Aztán fütyörészve elhajtott. de nem. Crystal megköszönte. és kinézett az ablakon. a North Beachig. A két idős nő egy ideig nézte Crystalt. . hogy nem látogatóba jött. Keresztezték a Market Streetet. csak ki kell nyitni az ajtót. 111 ..Körülnéz a városban? .Nem . . de nem engedte fizetni a lányt.. hogy eljött. Ismét vetett rá egy pillantást a tükörben. A lány elmondta.Egy ideig. előtte két öregasszony beszélgetett. amint bőröndjével kezében a két idős hölgyhöz lép. . és megkérdezte. Olyan fiatal és csinos. Mégis fájdalmat érzett. Csak fiatal.Látogatóba jött? . . jó ránézni. Egy vasat sem fog kérni tőle. és zavarban volt.Megfordult a fejében. és a sofőr nézte. aztán vissza föl a Chinatownon keresztül. Elmentek az Embardadero mólói mellett.Itt akarok élni.Honnan jött? .Szomorúan mondta. ahol a cím volt.. Egyszerű kis ház volt.Az Alexander Valleyből. Aztán ki tudja. Egy pillanatra Minerva nagymamára emlékeztették Crystalt. olyan csinos. mennyivel tartozik. és először van nagyvárosban. és mondtak valamit egymásnak olaszul.. hogy a lány elszökött hazulról.felelte csöndesen.Semmivel. Remélte. Napától északra. Megengedheti magának. . ahogyan apa mondta. hogy segítsen egy kicsit egy ilyen gyereknek. . mielőtt válaszoltak volna. hanem napok teltek volna el azóta. fekete ruhájuk fölött kötény. . Mintha nem is órák. de kiűzte a gondolatot a fejéből.

Még soha nem látott ilyen szép lányt. kötényével babrálva.Néhány órányira innen. hogy itt van? . Úgy döntött.Még nincs.A szoba. ha munkája van? Mit tegyen? Kezdett pánikba esni. hogy Crystal megszökött hazulról. . A szeme nem árult el semmit. hoszszú lábával.Olyan csöndes erővel mondta. A fürdőszobás lakást magának tartotta meg. szegényes udvari lyuk. Mi lesz.Láthatnám a szobát? . . .. és a nők tovább tanulmányozták.Crystal hirtelen még fiatalabbnak tűnt. az aszszony is arra gondolt. 112 .. . A szoba havi negyvenöt dollár volt. s nem tudta. . hogy az asszony egy időre elhallgatott. hogy megfélemlítsék. elmondja az igazságot. mire gondolnak. mint egy filmsztár. ha csak akkor kap szobát. Négy volt belőlük minden emeleten.Akár a taxisofőr. ráncos arca. . . mondta olaszul a barátnőjének. Napa mellől.. Ugyan hová máshová ment volna? És elég tiszta volt. Az ajtón erős zár. . . legalábbis részben.Crystal megpróbált magabiztosan mosolyogni. Olyan. Csak most érkeztem. és a lány érezte. Az öregasszony most mindössze hat szobát adott ki. de Crystalnek megfelelt. .Bocsánat. hogy itt biztonságban van.Honnan jött? . Munkája van? . Nagy fekete szeme volt.Nem hagyta. . Letette a bőröndjét.Tudják a szülei. Mihelyt van szállásom.Talán.hazudta. a világos hajával. .Tavaly érettségiztem . Levegőtlen kis szoba volt.Megmutatom a szobát.Köszönöm. a két nő szótlanul meredt rá. Meg kell tennie. A lány a fejét rázta. A konyhát havi öt dollárért használhatták a bérlők. amelyekhez egyetlen fürdőszoba volt.Meghaltak a szüleim.Hogyhogy nincs iskolában? . Aztán lassan felállt. finom arcával. állást keresek.Crystal nyugalommal vette föl a bőröndöt. a szoba miatt jöttem. az öregasszony szigorúan fogja a bérlőit.Az idősebbik nő kérdezte gyanakodva. . .

nem tarthatja meg a szobát. és a North Beach éttermeiben olasz férfiak dolgoznak.Ha nincs munkája. . Errefelé különben sem alkalmaznak lányokat. A lány lába fájt a kényelmetlen cipőben. Sem részegeket. A büfében keresett pénze volt. hogy van már gyakorlata. Crystal emeletén pedig három lány és egy fiatal biztosítási ügynök. hacsak nincs anélküll is elég pénze. . . de itt sokkal hűvösebb volt.Crystal a szemébe nézett. figyelte bérlői jövés-menését. A tiszta. de ő szinte minden fillért félretett és elrejtett az anyja elöl.rázta a fejét mosolyogva Crystal. sem olyan férfiakat.Nem mintha valaha is szóltak volna. és rosszkedvűen indult vissza a szállására. Rengeteg étterem volt. sem prostituáltakat. Május volt.nézett föl Crystalre.Egy hónapot előre fizet készpénzben. . . Mrs. amikor a köd leszállt.Nem . Talán a belvárosban. nem szokott még hozzá. hogy egyik sem alkalmazná Crystal. aztán kiszámolt négy tizest és öt egydollárost a pénztárcájából. Túl csinos. akik nőket hurcolásztak ide.De amikor másnap Crystal elindult állást keresni. mint ő maga. A többi lány harisnyákra. nyugodt lakókat szerette.Beszél olaszul? . Csak jöttek-mentek. amelyik fölvesz pincérnőt? Az öregasszony nevetett. mint a völgyben. Egy negyeddollárost bedobott a 113 . . de azért az asszony tisztán tartotta a helyet. mozira és édességre költötte a pénzét. sehol sem akarták fölvenni. Castagna szokás szerint a lépcsőn ült. Két idősebb férfii és egy fiatal lány lakott a felső emeleten..Lesz munkám hamarosan. túl fiatal. aki lassan mászott föl a lépcsőn. és ha ki akar költözni. Vett egy szendvicset. bár elmondta. .Akkor máshol kell körülnéznie. két héttel előre szól. és a kék ruha ugyanolyan hervadtnak tűnt. de tudta. Megborzongott a hűvös levegőtől. hogy megspórolta. Örül. Van a közelben étterem. és beszélgetett az arra járó ismerősökkel. A legtöbb helyen még fel sem írták a telefonszámát.Talált munkát? . és csak rendes embereket tűrt meg. .

de csak kinevették.kis gázkályhába a szobában. Úgy döntött. Hol voltak már a Hollywoodról szőtt álmok! De valahogy meg kell élnie. ha kell. csak egy öreg báránybőr bekecs. hogy lány. Castagna ügyelt arra. és nem tudja a nyelvet. egymásba karoló párok. Keresett munkát a Chinatownban. amit az öregasszony hordott. és a ház tisztes megélhetést biztosított neki. amikor késő este hazaindult. a bőre színe. és mind megnőtt és elment. egyik a másik után. Szegényes ruhatára volt. padlót súrol. soha nem is talál állást. mint korábban az olasz negyedben. nagy családjuk van. és egy kardigánt. Megállt egy díszes homlokzat előtt. hogy bérlői semmit ne kapjanak ingyen. De nem törődött vele. az. Tíz gyereket nevelt fel ebben a házban. mint minden. hogy megfagy az esti hidegben. másnap a szállodákkal próbálkozik. mint valami munkát. de Mrs. Castagna lánya festette. még egyszer. Minden csillogó 114 . Éttermek és éjszakai mulatók. amit Mrs. különösen az elegáns San Franciscó-i nők ruhatárához képest. Ezen az estén a híres Barbary Coaston keresztül ment haza. Mrs. Crystal két hétig járta az utcákat. Ugyanaz volt a baj. és vidáman nevetgélő. A többi gyerek megházasodott. de aztán úgy gondolta. Mindig ki tudta adni a szobákat. bármit. és gyakran meglátogatták az anyjukat. Crystal kék szoknyát és fehér blúzt viselt. Crystalnek semmi meleg holmija nem volt. Egy nap. Mrs. Castagna megsajnálta Crystalt. ugyanúgy. mint Crystal megtudta. apáca lett. már kezdte azt hinni. Fekete volt. Ő nem jótékonykodik senkivel sem. Szemben Crystallel. amelyet a reggeli lovaglásokhoz hordott régen. Ezen kívül csak egy festmény volt. és az ágy fölött levő keresztet nézte. Nort Beach-csel ellentétben ez a városrész élénk. aki remegő ujjakkal számolgatta fogyatkozó vagyonkáját. fényes és csillogó volt. A szoba egyetlen székén ült. Nem akart semmi mást. amely a Szűz Máriát ábrázolta. Castagna adott kölcsön. aki. és jó pár számmal nagyobb a kelleténél. és kezdett pánikba esni. utoljára tesz egy kísérletet. amelyen csak ennyi volt a felirat: HARRY'S.

. A férfi gyanakodva nézte. Észre sem vette. Az órájára pillantott. de hirtelen elgondolkodott. akik az ajtóból ingyen akarták nézni a műsort. ha már betöltötte a huszonegyet. amely megragadta az embert. hátha megtetszene Harrynek. hogy hazudik. már késő volt.Nem jöhet be. nagyon kell a munka. aztán jobban szemügyre vette. hogy megesett rajta a szíve.Igen. felszolgálok. aki két zenész kíséretében Cole Porter Too Darn Hot-ját énekelte. s a nők többsége mélyen dekoltált ruhát viselt.Dolgozott már pincérként? .Csak akkor dolgozhatna itt. hogy Crystal nem prostituált. és egy kisebb felirat műsort is ígért. és erőlködött. De a lány egyáltalán nem vette észre.Dolgozott már étteremben? . A főpincér azonnal megkedvelte. és elég gorombán kérdezte meg.Attól tartott.volt.A férfi mondani akart valamit. Kopott ruhájában. . talán odafönn van még a főnök. . . de nem. mindent megcsinálok:. . El akarta küldeni. hogy elküldik. Olyan arc volt. mit akar. olyan védtelen volt a lány. Egy ideig hallgatta az énekest. tekintete végigfutott az asztalokon. bár láthatóan ideges volt. és habozva megállt. hogy csak egy büfében. ha nem társasággal van. .Távol akarták tartani a prostikat.Látszott. Mosogatok. bátorság. De a főpincér rögtön látta.Mit akar? A lány a szemébe nézett. .. Ez 115 . Crystal bement.Hány éves? . Jól öltözöttek voltak. A férfi a fejét csóválta.Munkát. Volt benne valami nyíltság. . Aztán odasietett hozzá a főpincér. és a potyázókat sem szerették. ezért nem tette hozzá. Olyan bájos. és az ajtó felé pillantott.Megigazította csokor nyakkendőjét. . milyen hatással volt rá. aztán viszszatért Crystalhez.Tizennyolc. . hogy ne remegjen a hangja. . a túlméretezett kardigánban inkább árvagyereknek látszott. milyen pillantásokat vetnek rá a távozó vendégek.

hogy az minden idegszálával figyeli. Köszönöm.A lány elvigyorodott.Úristen .. kérem. és látta.nézett rá gyanakodva Mrs.Igen. Ez a lány túl szép.. Túl szép. A fenébe is. És úgyis kirúgják. olyan fiatal. De Crystal ügyet 116 .nyögött fel a másik. hány éves. Csak próbáljon ki néhány napig. uram. és szinte futott hazáig. Csoda.Rekedtes volt a hangja.Igen. nem tudta. és elmondta. . . .. mintha a General Motors elnökévé választották volna.Finom hangja volt. túl védtelen. . Olyan büszkén mondta. Esküszöm.. És az ég szerelmérenyögött föl .Keményen fogok dolgozni. uram. Castagna.De Crystal tovább ütötte a vasat. . .. A biztosítási ügynök máris állandóan a hallban lóg. és még inkább kölyöknek tűnt. soha senki nem tudja meg. A főpincér a fejét csóválta. egy hétig. Újra a lányra nézett. . Bár ehhez túl ártatlan.. Az egyik lány majd ad egyenruhát. . Crystal pedig kirohant az ajtón. mert kitekeri a nyakát. Ezzel a külsővel táncosnőt vagy sztriptízőnőt is csinálhattak volna belőle.Tisztességes munka? . És tegyen föl egy kis festéket. majd azt mondja Harrynek.Akkor elmúltam huszonegy.a törvény. és azok a hihetetlen kék szemek úgy mosolyogtak rá. ha nem válik be. . hogy nem képes elutasítani. Otthon először is visszaadta Mrs. és a főpincér érezte. hogy még nem csaptak le rá. így úgy néz ki. Még soha életében nem látott ilyen szép lányt. megköszönte. Jöjjön vissza holnap délután. .szabaduljon meg ettől a kardigántól. .. Castagnának a kardigánt.Holnap négykor legyen itt.Rendben. hogy nagy szüksége van a munkára. nehogy a főpincér meggondolja magát.. Pontosan.Könyörgött a szeme. . remélte. . és látszott rajta. hátha összefut vele. . hogy van már állása. hogy hány éves. . mint egy kölyök. rendben..Kérem.A főnök megöl. hogy a főpincér félig elolvadt. Harry nem tudja meg..

ha valaki megbetegszik. Nem flörtölt. és a konyhát sem használta. Alig jött ki a szobájából. hogy fizessenek is. Mrs. aztán egy Pearl nevű idősebb. Aranyos lány volt. Átlátott rajta. . az utolsó előadás idején újra 117 . és körbevezette a konyhában. de nyílt titok volt. Helyes. Castagna kedvelte. még énekel is. de gyerekkora óta senki sem nevezi így. úgy érezte. . ha kell.Mint mi? . Ma reggel vette a Woolworth's áruházban. Tíz nap múlva esedékes a lakbér .Tudom.Nem árt a szigor. hogy valójában PHI lisnek hívják. de nagyon szép pincérnő gondjaira bízta.Visszament a konyhába. De Crystal csak mosolygott. Csöndes volt. Évek óta dolgozott itt. aki előző nap felfogadta. Most is kisegíti Harryt. .Az öregasszony látszólag mindig morgott vele. Mrs. . és azon tűnődött. .Egy étteremben fogok dolgozni . keresett neki egy tiszta egyenruhát. Castagnát. tisztességes és udvarias.sem vet rá. és Crystal eltűnt a szobájában.Nyolc körül elég nagy a forgalom. A haját kontyba fogta.Vigyázzon.mondta Crystal büszkén. . Pontosan négykor ott volt az ajtóban. Másnap délután izgatottan gyalogolt Harry's felé. . De tízre kicsit lecsöndesedik. Alaposan végigmérte Crystalt. emlékeztette az egyik unokájára.Helyes. hogy kedveli. A főpincér. korábban sokáig táncosnő volt. és a szájára rúzst kent. . hogy valamikor a szeretője is volt. Castagna. és az asszony rámosolygott. Charlie-ként mutatkozott be. nem viselkedett közönségesen. nagyon különbözik-e az étterem a büfétől. sokkal idősebbnek látszik a koránál. .Pincérnő. Túl vörös és túl fényes volt finom arcához. de amikor megnézte magát a tükörben. és ő is kedvelte Mrs.Helyes. Az nevetve elmesélte. aztán éjfélkor. Évek óta ismeri Harryt: azt már nem tette hozzá.

és rögtön jól érezte magát. és mint egy összeesküvő. Pearl hívta. .bár Crystal úgy nézett ki.Jaj. . tudta. hogy megtarthatja a borravalót. . hogy emlékezzen mindenre. jól vizsgázott. . mielőtt kinyitnak. suttogta. Pearl elmondta. hogy nem tudta. Aztán Crystal rémületére megkérdezte.Az emlékektől meleg mosoly jelent meg arcán. jó is. és ha valaki részegen molesztálja. . Castagnának.Szűz vagy? . úgy tervezte.magyarázta Pearl . Szinte pontosan félhavi lakbére. Alig várta. és amikor az utolsó vendég is távozott. és utólag úgy vélte. miközben az emberek elvárták. amit rendeltek. . hogy otthon legyen.jött rá Crystal. Harry remek srác. . Azt sem tudta még. vacsorázzon vele és a többiekkel.Crystal hálát adott a sorsnak Pearlért. . És huszonegy dollár borravalót kapott. Pearl nevetve paskolta meg Crystal karcsú kezét. mert akkor nem is mert volna bemenni és munkát kérni.Diadalmasan mosolygott új ba118 .úgy értem.Nem rossz hely . Crystal hallgatta a vidám beszélgetést maga körül.rendesek velünk. amikor megnőtt a forgalom. Maradj a közelemben.Akkor sokat kell tanulnod.Étterem és mulató . Remélte. és Crystal hálásan elfogadta az ajánlatot.Igazából csak egy büfében dolgoztam otthon. Nagyobb és elegánsabb hely volt.Crystal megkönnyebbülten nevetett.Crystal némán meredt rá. Nehéz volt felszolgálni Charlie figyelő tekintete előtt. pikolófiúk.Elvigyelek? . pincérnők. mint aki az . drágám.Pearlnek volt egy öreg kocsija. mennyit fog keresni. . és elmondja Mrs. nem dobják ki. és figyeld. főleg később. Nagyon fájt a lába. . Lehalkította hangját.megélénkül. mint korábban gondolta. szakácsok és mosogatók voltak a konyhában. nem úgy értem . és Pearl hirtelen felnevetett. csak szóljon Charlie-nak vagy valamelyik fiúnak a bárpult mögött. dolgoztál-e már ilyen helyen. .Köszönöm a fuvart. Pincérek. holnap vesz egy új cipőt. mit csinálok. . Izgatottan nézett körül. Aztán elmosolyodott. Pearl is így vélte. de nagyon igyekezett.

Tizenhatodik fejezet Crystal két héttel azután találkozott először Harryvel. . szereti San Franciscót. hogy még nincs tizennyolc és kirúgja. hogy túloznak.rázta a fejét nyugodtan Crystal.integetett vissza Crystal. Harry már sokat hallott róla. miután kinyitotta kulcsával az ajtót. de elég volt egyetlen pillantást vetnie rá. mint odahaza. Senki sem kiabált vele. . hogy Crystal jobban is élhetne. . nem szidták őt mindenért. A munka nehéz volt. főleg azért. Ám kicsit később. hogy Pearllel beszélget. de hát pont erre vágyott. ha Harry megtudja.Bármikor. S Crystal hetek óta először békésen aludt. Castagna háza előtt. és valóságos vagyont keresett. Pearl bólintott. Olyan lány. aki mindenki szerint káprázatos. sokan azért. Apja halála óta először voltak kedvesek hozzá az emberek. a védőszárnyaik alá vették s szinte a lányukként bántak vele. arra gondolt. akinek a férfiak nagy jattot adnak csak azért. amikor megálltak Mrs. s Pearl elhajtott az öreg Chevyvel. . és később Crystal látta. Szinte megállás nélkül dudorászott magában. és nagyon kíváncsi volt arra a lányra. amikor feléjük közeledett. amilyen. .Itt bérelek egy szobát.Crystal kezet rázott vele. A munkatársai barátságosak voltak. hogy olyan. de nem ért rá azon elmélkedni.rátnőjére. Mi van. Miközben álomba merült. Crystal hirtelen kivirágzott. ez járt a fejében. De dolgozott. hogy munkába állt az étteremben. Arra gondolt. A terem túloldaláról figyelte.Nem . Kimerült volt. Nagyon más. mert olyan fiatal. Rokonaid vannak itt? .Crystal. Biztos volt benne. a főnök.Pearl kíváncsian nézte a házat. és alig kezdett munkához. és fantasztikus borravalókat kapott minden este. de tisztességesen megfizették. hogy kiderüljön: nem. máris boldog volt.Jó éjszakát . amikor Pearl intett neki. 119 . mit mondhatnak. Itt laksz? . hogy beszélgessenek vele. hirtelen ideges lett. ő Harry.

Egyik este betesszük a műsorba és meglátjuk. sokáig volt a barátnője. amikor Pearl már nem táncolhatott. .Megpróbálta közönyösen mondani.Helló.Crystal habozva nézett Pearlre. kölyök? 120 . . . Harry döbbenten nézte. Pearl megtaníthatja néhány tánclépésre. Vétek. Elég jól énekel és piszok jól táncolt. tud egy kicsit énekelni.Mit csinálunk. Még szebb. hogy tetszik. aki büszkén nézett vissza rá. Legszívesebben megölelte volna Harryt a lehetőségért. s akkor vette föl az étterembe. és bizsergett a gondolattól. Tényleg káprázatos. .Gyorsan levisszük a színpadról . az elmúlt fél órában erről beszélt Pearllel. jól dolgozik. hogy egy ilyen szépség az ételeket hordja a konyhából. azt hiszem. de jó barátok maradtak. amikor az a Fox Theaterben dolgozott. . A szerelem elmúlt. .Igen. .Crystal csodálkozó pillantással rázta a fejét. Bólintott.vigyorgott a férfi.Hallom. . mielőtt eltört a bokája. hogy színpadon énekeljen? .Szándékosan fogalmazott ilyen általánosságban. de nem kötötte az orrára. .Jól érzi itt magát? .Pearl azt mondja. uram. . .Bátorítóan nézett rá és Crystalon izgalom futott keresztül. Sokat foglalkozott vele.Megpróbálja? . de mosolyán nem látszott. érdemes volna megpróbálnia.Pearl. Nagyon. . néha szinte olyan volt. Évekkel ezelőtt találkozott a nővel. de megpróbált hűvös maradni. Szeretett énekelni. hogy közönség előtt teheti. de óvatosan akart bánni a lánnyal.Szeretném. rekedtes nevetéssel.Aztán felnevetett azzal a lágy. Látszott azon. .Ijedt volt. . . mintha gyémántot talált volna a fürdőkádban. jó.Jóval többet is hallott.Harry pedig úgy nézte. hogy ne ijessze el a lányt.Mély. hogy élvezné. Kedves ember volt. . ahogy Harry ránézett és ahogyan beszélt róla. ha záptojásokkal dobálnak meg? . de tervei voltak vele. taníthatná egy kicsit. . lágy hangja volt. Lehet.Soha nem gondolt arra. mint mondták. mintha az anyja lenne. .Tanulj egy kicsit Pearltől.Szégyenlősen mosolygott Pearlre.

. . nincs is szüksége rá. hogyan énekelsz. . Erre nem kell téged tanítani. igaz.Aztán vállat vont. Holnap gyere be kettőkor és egy kicsit elhülyéskedünk a zongorával. meglepte. ahogy a teste mozog a zene ütemére.A fenébe.Oké . Csak engedd el magad. habozva.. Sikered lesz. Aztán hirtelen elragadták az emlékek. hogy igen. amíg Harry elég messze volt. hogyan fogja a mikrofont. halljam. S azon gondolkodott. ijedten mosolygott Pearlre. hogyan mozogjon. őrjöngeni fognak. és Pearl meghatódott. Pearl kotta nélkül játszotta. Jó egy órát bolondoztak a színpadon.Csak ne aggódj. Énekelj valamit. Pearl megtanította. s aztán amikor a férfi elment. . és hangjának erőt 121 . hogy magával ragadja a zene. hogyan táncoljon éppen csak annyit.Már nem.Nagyon remélte. aztán megkérdezte: . hogy eltörtem a bokámat. előtte sem voltam több. de anynyira szerette. . Amint meghallják a hangodat. hogy képes leszek rá? . . . mint átlagos kartáncos. Nem tett semmit. Nem rakták össze rendesen és ezzel vége lett. Szórakoztat.Harryért is szívesen teszem. Igaz. amit Crystal sokszor énekelt az apjának. Régen.Irigyelte Crystal fiatalságát. . Harry nem bolondul-e bele Crystalbe. Megtanítalak néhány trükkre és tánclépésre.mondta Crystal elhaló lélegzettel. nem mondom. Olyan szép ez a lány. . De ezer éve. amivel bátorította volna Harryt.Nagyon jó vagy.nézett rá hálásan Crystal s Pearl felnevetett. és Crystal hagyta. dehogy is. Mi lesz vele. Másnap délután megtanította Crystalt néhány egyszerű lépésre.Crystal szemében csodálat tükröződött. ha kinevetik? Várt. hogy nem tudott haragudni rá.Na. aztán leültette a zongora melletti székre.Nem bánod? . hogy milyen hajlékony és kecses. amit szeretsz. . csaknem szégyenlősen rázta a fejét. Pearl elgondolkozva bólintott.Gondolod. . Lágyan kezdett énekelni.Megállapodtak egy dalban.

s mindkettőjüknek jókedvük lett. Könnybe lábadó szemmel tapsoltak. Pearlnek igaza volt. Páratlan erejű. .De nem hitte. de vigyorgó arccal ment vissza az irodájába. Pearl felé nézett. felhangzott a zene. Crystal vállat vonva törölte le könnyeit. Sokkal jobb volt.suttogta inkább magának. Pearl a döbbenettől némán meredt rá. A lány ijedten állt a színpadon.Sok szerencsét . Hallgasd csak meg! . és nem akarom elkapatni.Talán egyszer.adott a fájdalom és gyengédség. hogy hol van. Barátnője a győzelem jelét mutatta. amit várt. És 122 . mint képzelte. este fellép. Neked Los Angelesbe kéne menned lemezt csinálni. Este Pearl elújságolta Harrynek a hírt. s Crystal elfelejtette. hogy kifekszel tőle. Talán hiba volt egyáltalán megpróbálni. Pearl egész májusban gyakorolt Crystallel és egy álmos csütörtök délután mindketten tudták. Pearl megígérte neki. Különleges. amikor Crystal a Pearítól kölcsönkapott világoskék szatén estélyi ruhában a színpadra lépett. amitől az embernek elszorult a torka. Mintha valami közös titkuk lett volna. Olyan hangja van. és tudta. Harry úgy döntött. Kis tanulással igazi menő lesz. Több mint húsz dalt gyakorolt be. ha talál egy ilyen kincset. . hogy másnap ismét próbálnak. hogy eljön az a nap.Harry örült és másnap lejött az irodájából meghallgatni a próbát. Az ő szeme is könnyes lett. hogy készen áll. Volt a hangjában valami elemi erő s tisztaság. Elénekelte Billy Holiday dalát. és felszabadultan énekelt. . . Mindenki elámulva hallgatta. de fantasztikus. hogy így tudsz énekelni. Az volt. . Ideges várakozással figyelte.Úristen! Nem is sejtettem. Behunyta szemét és könynyek csorogtak le az arcán. mire befejezte. mégis lágy csengésű hangja mindenkit magával ragadott. a többiek hátrahúzódva figyelték. a Good Bless the Child-ot. Aztán hirtelen megvilágította a reflektor. Az ember az életben egyszer. hogyan adja elő őket.Megütötted a főnyereményt! A lány még nem tudja. Már kezdtek munkába érkezni a pincérek.

Mosolyogva ment fel a lépcsőn.Még jobb.. mint Hamupipőke.Nem. már elkezdett anyáskodni felette. . Élvezte az estét. hogy nem. .Elnevette magát az emlékre. Énekesnő. .Crystal tudta.mondta ragyogó arccal a lány.. . elfeledtette vele az elmúlt hónapok minden szenvedését. énekelt. Mrs.Hangja visszhangzott a lépcsőházban. Már nem pincérnő. mielőtt újra Crystalre mosolygott volna. hogy énekesnő. Mennyit álmodott erről a pillanatról. . Harry pezsgőt bontott. ez a barátságos hely. . Úgy érezte.Nem igazán tudta. de arról sohasem. Crystalnek pedig egész teste bizsergett. .. Megvalósult álom volt. asztalához ültette Pearlt és Crystalt. kölyök. . Crystal a korláthoz ment és rámosolygott. Soha nem gondolta volna. úgy érezte magát. énekesnő legyél? . és aztán a véget nem érő taps. Castagna. . Castagna arcán a ráncok elmélyültek. hogy Crystal tehetséges. és az öregasszony meglepődött. De Mrs. és egy ajtó hangos nyekergéssel kinyílt. Ismerős arc nézett rá mogorván.Akkor mit csinált? .Szólíts csak Harrynek.Bár Crystal csak rövid ideje lakott itt. és most eljött.Gondoltál arra.Mitől ilyen jókedvű? Udvarlója van? .Hát persze. Valaki.Arról álmodozott. hogyan magyarázza el. A férfi megpaskolta a kezét. A lány a fejét rázta. Szép fiatal lány. hogy ha megnősz. . És amikor éjszaka hazament.Valami egészen újba kezdtem ma este. hogy már nem kell neki Hollywood sem.Ugye nem csinált semmi rosszat? .Énekeltem ma este . Ahogy ott állt. csak ezek a tapsoló emberek. töltött még egy poháiral a gyöngyöző pezsgőből és Pearlre kacsintott. ettől a perctöl fogva ide tartozik. uram. . hogy filmsztár lesz. aki valahol fel123 ..

Énekelj nekem.Azt hiszem. az Amazing Grace volt a kedvence. egy éjszakai mulatóban.Crystal fáradt volt. Csak énekeltem a színpadon egy gyönyörű kék szaténruhában. Az öregasszony leült kedvenc székébe. Crystal csodálkozó mosollyal követte. .Egyértelmű volt.Úgy nézel ki.Fura társalgás volt a 124 . mintha ettől mást látna.Gyere.hökkent meg az öregasszony. mint aki az első randevújáról jön haza. mennyire szerette hallgatni.Sarkon fordult és előre ment kis lakásába. Castagna a lépcső alján várta. Időben fizeti a lakbért. . Mrs.Mrs. . Majd én megmondom. hogy helyteleníti a fejleményt. . mint aki. . szőke haja a vállára hullott. . Crystal.Gyere csak le és meséld el. Énekelj csak! Crystal újra elmosolyodott.Nem tudok csak úgy énekelni. mintha nem lenne erről meggyőződve. . és várakozásteljesen nézett rá. aztán újra Crystalre nézett. és néha. Castagna összehúzta a szemét. . mutasd meg.Nem csináltak velem semmit.Hol énekeltél? .Miért nem? . A közönségnek tetszett.Tetszik tudni. Lassan lement a lépcsőn. amikor fizetést kap. De neki templomi dalokat énekelt.nem fér a bőrébe.Nem tudom. Mrs. .Nekem is van fülem. Nem járok ilyen helyekre. Mit csináltak veled azon a helyen? . . . . Castagna úgy bólintott.szolgál. Eszébe jutott.Mit szeretne hallani? A nagymamám szerette az Amazing Grace-t.Jól énekelsz? . . de nem volt szíve visszautasítani. nagyanyja. . Elénekelhetem.nézett gyanakodva. . Még mindig álmodozó és boldog volt a szeme. . és Crystal úgy nézett rá. jól énekelsz-e. . . amikor gyerekkorában énekelt.Crystal felnevetett és leült az egyik egyenes hátú székbe. de a látvány ugyanaz maradt: a boldog Crystal. Pearl kék estélyijét gondosan vállfára akasztotta a Harry's öltözőszekrényében. virágot hoz neki. Újra a saját ruhájában volt.

kis szobában, miközben háziasszonya várakozásteljesen nézett rá. De Mrs. Castagna ízlése nem volt olyan egysíkú, mint Minerváé. - Ezt énekelted ma este is? - Nem... más dalokat. - Helyes. Akkor nekem is azokat énekeld. Crystal behunyta a szemét és megfordult a fejében, vajon képes lesz-e rá. Aztán összeszedte magát és arra gondolt, hogyan érezné magát a színpadon... az izgalom, a feszültség... a zene ereje... aztán lassan énekelni kezdte az egyik kedvenc balladáját. Ezzel fejezte be a műsort. Most fényszóró, zenekíséret, kék estélyi nélkül énekelt, de valahogy nem számított. Csak a dal számított és a gyerekkora óta annyira szeretett szöveg. Mrs. Castagna mintha eltűnt volna és apja ülne vele. Amikor befejezte a dalt, hangjának varázsa még köröttük lebegett egy ideig. Crystal könnyeket pillantott meg Mrs. Castagna szemében. Egy ideig egyikük sem szólt, aztán az asszony bólintott. - Jól énekelsz... nagyon jól... soha nem mondtad. - Nem kérdezte - mosolygott rá fáradtan Crystal. Az este izgalma keserédes nosztalgiába fordult. A farmra gondolt, apjára, arra, amikor neki énekelt. És Mrs. Castagna úgy nézett rá, mint aki érti ezt. Szótlanul felállt és mereven az öreg kredenchez lépett, majd egy üveggel és két pohárral jött vissza. - Erre inni kell. Ünnepelni. Egyszer még híres leszel. Crystal felnevetett, háziasszonya pedig kinyitotta a palackot. Félig üres volt, különleges alkalmakra tartogatta. Sherry, jegyezte meg magában Crystal. - Gyönyörű hangod van. Az Úr ajándéka. Vigyáznod kell rá, nagy érték. - Köszönöm. - Sírhatnékja támadt, miközben elfogadta az édeskés folyadékot, és Mrs. Castagna ünnepélyes arccal felemelte poharát. - Nagyon szerencsés lány vagy, hogy így tudsz énekelni. 125

Brava, Crystal... Brava! - Köszönöm. - Koccintottak, Mrs. Castagna ivott egy kortyot, aztán letette a poharat. - És mennyit fizetnek ezért? - Semmit. Úgy értem, annyit kapok, mint korábban. Hiszen szívesen csinálom... szeretem... ez minden. - Zavarban volt. Nem akart pénzt kérni azért, ami ilyen örömet szerez neki, de érezte, hogy ez hülyén hangzik. - Gazdaggá teszed őket. Az emberek mindenhonnan odamennek majd, hogy hallhassanak. - Amúgy is sokan járnak Harryhoz. - Crystalt zavarba hozta Mrs. Castagna lelkesedése, de az öregasszony ravaszkásan pislogott. Fölvette poharát és újra kortyolt a sherryből. - Mondd csak meg, hogy fizessenek többet. Olyan a hangod, mint egy angyalé. Megértetted? Mondd csak meg, hogy mostantól több pénzt akarsz. Sok pénzt, nem aprót. Valamikor híres leszel. És akkor emlékezz rá, hogy én megmondtam. - Nézte, ahogy Crystal kiissza sherryjét, és úgy szólt hozzá, mintha valamelyik unokája volna, bár azok közül egy sem volt ilyen tehetséges. Szeretettel nézett a lányra. - Énekelsz majd még nekem? - Amikor csak akarja, Mrs. Castagna. - Helyes. - Elégedett pillantással állt föl. - Na, menjél lefeküdni. Fáradt vagyok. - Köszönöm az italt. - Crystal halkan mondta, leküzdve a vágyát, hogy megcsókolja. Olyan régóta nem csókolt meg senkit, nem ölelte őt karjába senki... amióta apja meghalt... amióta otthagyta Websteréket a völgyben. De az öregasszony olyan ünnepélyesen nézett rá, hogy nem merte. - Jó éjszakát. És még egyszer köszönöm. - Menjél lefeküdni. - Megfenyegette botjával. - Vigyázz a hangodra. Pihenned kell. - Crystal nevetve csukta be maga mögött az ajtót. Lassan ment föl a lépcsőn, Mrs. Castagnán gondolkodott, miközben levetkőzött. A kemény páncél alatt jószívű, érző 126

lélek volt, Crystal kedvelte. Aztán Pearlre gondolt, arra, milyen rendes vele, de amikor leoltotta a villanyt, gondolatai visszaszálltak a völgybe. Az éjszaka izgalma után hirtelen honvágya támadt. Behunyta a szemét, és hosszú idő óta először arra a napra gondolt... ahogy ott ült a hintán... és Spencerrel beszélgetett. Két éve nem látta a férfit. Vajon mi lehet vele? Emlékszik-e rá? Nem valószínű, de Crystal, miközben lassan elnyomta az álom, tudta, hogy ő soha nem felejti el. Tizenhetedik fejezet A cégtársak vacsoráját minden évben megrendezték Vincent és Sawbrooknál. Unalmas volt, de kötelező a cég fiatalabb tagjainak. Spencer némi gondolkodás után úgy döntött, elviszi Elizabeth Barclayt. Palm Beach óta ritkán találkozott vele. A lány sokat tanult és csak havonta egyszerjött New Yorkba, állítólag a bátyját meglátogatni. De ilyenkor mindig felhívta Spencert, aki általában elvitte vacsorázni. Nem mintha Spencer nem élvezte volna a társaságát. Sokkal jobban élvezte, mint szerette volna, de a végén mindig az ágyban kötöttek ki, és a lány úgy viselkedett, hogy Spencer mindig úgy érezte: sürgeti. Tudta, hogy Elizabeth többet akar, mint amennyit ő nyújt, ő viszont nem akarta komolyabbá tenni a kapcsolatukat, de csalódást sem akart okozni. Nem változott az elképzelése arról, hogy milyen lányt keres, és ez nem Elizabeth volt. Igaz, ebben sem volt mindig biztos, különösen az ágyban nem. A lány meghazudtolva hűvös külsejét, forró és szenvedélyes volt, rafinált érzékisége megvadította Spencert. Mégis többet akart. Pontosan azt, amit az első beszélgetéskor mondott Elizabethnek, egy nőt, akinek szüksége van rá, aki olyannak szereti, amilyen, aki lágy, kedves, megértő, aki igazán szerelmes belé. Nem akart olyan asszonyt, akinek pontos elképzelése van arról, hogy ő milyen legyen és megpróbálja olyanná formálni; s ráadásul Elizabeth esetében azt is sejtette, hogy a minta Barclay bíró volna. De azért magával vitte a cég vacsorájára, utána táncol127

tak, majd szokás szerint szeretkeztek, s Spencer közben megpróbálta bebeszélni magának, azzal, hogy lefekszik a lánnyal, még nem kötelezte el magát. Elizabeth is mondott valami ilyesmit Palm Beach után, de Spencer nemigen hitte, hogy komolyan gondolta. Június vége volt, Elizabeth nemrég fejezte be második évét a Vassaron. A következő héten visszamegy San Franciscóba, és onnan a Tahoe-tóhoz, ott tölti a nyarat. - Nem jössz le? - kérdezte ártatlanul. - Nem tudok. - Dehogynem tudsz Spencer, ne butáskodj. - Az a fajta nő volt, aki nem fogadja el a visszautasítást. Huszonegy éves volt, még izgalmasabb mint valaha. És gyakran csúfolódott Spencerrel, mert még nem mutatta be a szüleinek. De a férfi tudta, ha megteszi, szülei nem hagyják többé nyugton, főleg az apja. Elizabeth pontosan az a lány volt, akit menyüknek szerettek volna. - Nem mindenki nyaralhat, drágám - csúfolódott az ágyban, Elizabeth mellett feküdve. Tudta, nemsokára fel kell kelnie, hogy visszavigye a lányt a bátyjához, bár biztos volt benne, hogy Ian tud a viszonyukról, valószínűleg maga Elizabeth mondta el neki. - Keményen kell dolgoznom. - Akárcsak apám, de mégis van két hónap szabadsága. Vidáman nézett Spencerre. Élvezte a szexet és gondosan vigyázott, ne essen teherbe. Még ez is bosszantotta néha a férfit. A lány mindig magára gondolt, és soha nem vállalt kockázatot, ha nem látta helyesnek. Többet jelentett volna Spencernek, ha nem fél ennyire attól, hogy teherbe esik. De Elizabeth Barclay nem védeni való kislány volt. - Apád kicsit más helyzetben van - sóhajtotta - ha nem vetted volna észre. - A lány még mindig erőszakoskodott, hogy foglalkozzon a politikával, de Spencer csak nevetett rajta. Éppen elég dolga volt a cégnél, Elizabeth a vacsorán örömmel látta, mennyire megbecsülik. - Várjon csak néhány évet Mr Hill. Csillaga feljövőben 128

van. - Lehet... de más lehetőséget is látok a horizonton. - Feléfordult és újra szeretkeztek, és testileg a lány, mint mindig, most is csodálatos volt. Másként nem, s ettől Spencemek néha bűntudata lett. Úgy érezte, disznóság lefeküdni egy lánnyal, ha nem szerelmes belé. Valami azt súgta, szeretnie kéne, de hiába. Csak kívánta, és egyelőre ez talán elég is. - Szóval mi lesz a nyaralással? - emlékeztette Elizabeth utána cigarettára gyújtva. - Gyere el két hétre, annyi szabadságod csak van. Apám örülni fog. - Nem vagyok olyan biztos benne, hogy olyan nagyon örülne, ha most látna minket. - Nem - fújta felé mosolyogva a füstöt. - De hát apa nagyon ódivatú. Akárcsak te. - Én ódivatú? - Meglepődött. - Hogy érted ezt? - Mindig úgy érzem, arra vársz, villámcsapásként érjen a megvilágosodás, mielőtt döntesz. És túl sokat vársz az élettől. Nekem más a véleményem. Amit a világ nyújthat számodra, az nem több, mint bajtársiasság, egy jó dugás, jó barátok és olyan munka, amit szeretsz. Kár hegedűkre, hárfákra, és az angyalok szavára várni. Nem ez a való élet. - Csak az volt a baj, hogy Spencer még mindig hitt abban, hogy igenis, ez az élet. - Talán igazad van. - Gyengéden végigsimított a lány combján. Nem volt meggyőzve. Ő igenis hitt a hárfákban, hegedűkben, villámlásban és mennydörgésben. Zavarta, hogy milyen jól ismeri Elizabeth. S időről időre kínozta annak a lánynak az emléke, akit utoljára két éve látott kék ruhában egy hintán, s aki úgy nézett rá, mintha arcát örökké a szívébe akarná zárni. Emlékezett a szeme színére, bőre tapintására, amikor megfogta a kezét. De tudta, hogy ez bolondság. Elizabeth különösen nézett rá, s a férfi megijedt, hogy olvasott a gondolataiban. - Spencer drágám, remek szerető vagy, de javíthatatlan álmodozó. 129

- Mondjak köszönetet az elsőért, és kérjek bocsánatot a másodikért? - Néha bosszantotta, hogy a lány ilyen nyers. Elizabethben nyoma sem volt a költőiségnek, a varázsnak. Csakis a tények érdekelték. Talán valóban ügyvédnek kell mennie. - Ne kérj bocsánatot, csak gyere le a Tahoe-tóra. - Ha elmegyek, a szüleid úgy magyarázzák majd, hogy jegyesek vagyunk. - Ez is idegesítette. Elizabeth Barclay nem az a lány, akivel az ember felelőtlenül szórakozhat. - Bízd csak rám. - Mit mondasz nekik? - Hogy San Franciscóban volt dolgod, és meghívtalak a nyaralóba. Hogy hangzik? - Talán elmegy, csak éppen apádnak több esze van. - Igen, de nekem is van elég. Megígérem, nem fognak gyanút. Nem akarta kompromittálni a lányt, de még inkább nem akarta kompromittálni saját magát. De miközben felöltözött, rájött, ha elmegy, megállhat Alexander Valleyben, meglátogathatja Websteréket. Talán Crystalt is láthatja. - Majd meglátom. - Elizabethet nézte, aki zuhanyozás után a haját szárította. - Szólok anyának, hogy jössz. Augusztus jó lesz? - Elizabeth, mondtam, hogy majd meglátom. - De a lány csak mosolygott és Spencer végül elnevette magát. Hihetetlen egy alak. Annyi lágyság van benne, mint egy betonkeverőben, de meg kell adni, remek lábai vannak. Nézte, mint húzza föl a harisnyát és újra megkívánta. Hajnali négy volt, mire visszavitte a bátyjához. Kimerülten csókolta meg búcsúzóul és megígérte, hogy majd jelentkezik. Tizennyolcadik fejezet Spencer kinézett a repülőgép ablakán. Miután Elizabeth többször is hívta, végül beleegyezett, hogy lemegy Kaliforniába. A lány annyit erőszakoskodott, bizonygatta, hogy jól fogják magukat érezni, ott lesz mindkét bátyja és jó néhány 130

Tudta.. olyan varázslatos tünemény? Emlékezett arra. és az élettől ennél többet nem is kell várni. hogy nagyon észnél lesz Kaliforniában. Úgy tervezte.barátjuk. megremegett a gyomra. a lehető leghamarabb a nyaralóba kéne érni. Mindössze egy hét szabadságot kapott. miről beszél.. se villámlás. Mindegyik rosszabb volt. S egyikből sem áradt az a zene. hogy egy ilyen lány ennyire magának akarja. és talán. és még Alexander Valleyba is el akart menni. és nem sok nőt ismert. ahogy Elizabeth gúnyosan nevezte. Egyikükben sem volt meg az a tűz. jó páros volnának. mihez kezd. és Spencer nem akarta a városban tölteni az éjjelt. De amikor a kocsikölcsönzők felé 131 . költészet. aki olyan okos lett volna... Csaknem egy éve járt vele és be kellett vallania. Elege volt belőlük.. jó hat órás út. Vajon mennyit változott ez alatt a két év alatt? Még mindig olyan szép.. bár azt már nem tudta. ha már ott lesz. Igaz. hogy lássa Boydot meg Hirokót. mint ő. akik halálra untatták. nagyszerűen megértették egymást. hogy konyak. talán. Nem mintha Spencer nem akart volna menni. többnyire nem is értették. soha nem unatkozott mellette. Buta libák voltak. hogyan nézett rá Crystal és ahányszor csak eszébe jutott. hogy Elizabeth kinevetné. és tulajdonképpen az is nagyon hízelgő volt. ha elmondaná neki. de azt be kellett vallania. hogy San Franciscóban kocsit bérel a repülőtéren és egyenesen a tóhoz hajt. A lány már tizennyolc éves. amit karácsony után Pahn Beachen nyíltan is kimondott. De megfogadta. találkozik vele. Elizabethhez képest Crystal gyerek volt és nyilván most is az. Nem volt teljesen meggyőzve. hogy mit kezd majd ezzel a találkozással. csak félt. amiről álmodott. Nem volt se mennydörgés. akit tudott. Spencer remélte. Ha mindössze hat napja van. de ez is Elizabeth malmára hajtotta a vizet. Spencer csak azért is fölszedett minden nőt. összefut Crystallel is. Elizabeth azt mondta. talán már nem annyira. és Napóleonról annyit tudtak. Elizabeth hónapok óta finoman győzködi arról. mint Elizabeth. mint Elizabethben.

és nem szégyenli.Ezt is szerette benne. Spencer meghatódott.kérdezte sután.. Aztán hirtelen bosszankodni kezdett. Mérleget készített. szeme olyan kék volt. ragyogó vörösesbarna haja tökéletesen fésülve a kis szalmakalap alatt.A ruhái mellé lökte a bőröndbe. .Melegen pillantott rá. Egyike volt azoknak a tulajdonságainak. . . . Kézen fogva mentek a bőröndért. és ez jólesik..Piknikezni is fogunk. A lányon fehér nadrág volt. Racionálisan mérlegelt. Milyen volt az út? . .Legalább elfoglaltam magam a repülőn. csak a teniszütőmet.A városban aludtam. hogy szeretlek.Elvihetem. . amelyet mindig viselt.Nem volt túl hosszú az út? . . . De Elizabeth-szel kapcsolatban a romantika szóba sem jöhetett. anyám ragasz132 . Elizabeth. .Hoztál magaddal golfütőt? .Nem baj. uram? .Mit keresel itt? . amelyeket Spencer annyira csodált. túl fáradt leszel vezetni. nyakában a gyöngysor. meg kell hagyni. amelyet anyjától kapott.Kár.Köszönöm. Gondoltam. Eljött érte a reptérre. .Megfordult. Egész életében romantikus volt.de eljött érte. fülében a pici gyémánt fülbevaló. . hogy eljöttél.Mindig is praktikus volt. hirtelen ismerős hangot hallott maga mögül. megszervezte a dolgokat. én is adtam volna neked egy kis elfoglaltságot.igyekezett. Van stílusa ennek a lánynak. hogy fontos neki a szex. A lány családjában az összes férfi golfozott. piros pulóver. mint a Csendes-óceán. . . hogy hiányoztál. összevetette a jópontokat a hibákkal. ami pedig nem volt jellemző rá.Nem az. Elizabeth mosolygott rá. hogy nem együtt repültünk. de nem akarta megbántani.Nem. .Érted jöttem. miközben megcsókolta. Elizabeth pedig csúfolódott. . hogy Spencer kezében aktatáskát lát.Spencer utált golfozni. majd kapsz kölcsön a bátyámtól. .

Úgy tűnt. Spencer bedobta táskáját a kocsiba. valóban törődik vele. Mintha nyári táborba mennék. és minden este pazar lakomára gyűlt össze a társaság a hatalmas ebédlőben a hosszú asztal köré. a lánya jól választott. Könnyed. Ian és Sarah tegnap érkeztek. Jókedvűek voltak az éjjeli fürdőzés után. .Jaj. A kocsi vadonat új Chevrolet volt. és Spencer rámosolygott. s úgy vélte. aztán indulnak Európába. boldog élet volt. . Elizabeth idősebb bátyjával. hogy olyan rossz játékos. hogy másnap horgászni mennek és hívták Spencert is. tele nevetéssel és érdekes emberekkel. hogy valami vidéki mulatságon is részt vegyünk. A vendégházak nagyobbak voltak mint jó néhány család otthona. Mindenki látta. Elizabeth gyönyörű volt a gyertyafénynél. és meglátogatják Sarah szüleit a skóciai kastélyukban. és felajánlotta. többször is elnézést kérve. faberakásos karosszériával. amikor meglátta a nyaralót. San Franciscóból is érkeztek vendégek. Hímeztessem be a pizsamámba a nevem. Még golfozott is vele. Spencer bőrönddel a kezében követte. Hatalmas kastély volt. Eredetileg egy nappal korábban akart elutazni. és Spencer az apjával is jókat beszélgetett. a cégéhez. Megbeszélték.kodik ahhoz. hogy eljött. de az inas forró kakaóval és szendviccsel várta őket. Nagyon jó kedvűek. két hetet maradnak. Spencer kifejezetten sajnálta. Nem akart menni már sehová. Még New Yorkba sem. kedvelte a fiút. hogy Elizabeth mennyire odavan Spencerért. . Éjfél után érkeztek. fogd be. Egész nyáron a tónál hagyják. amikor a hét véget ért. Georgedzsal. hogy vezet. De várakozásai dacára meghökkent.Jól hangzik. 133 . Hirtelen minden ellenérzését feledve örült.Nyakon csókolta és előresietett a kocsihoz. szerezzek be egy cserkészkést és elsősegély csomagot? . de maradt. makulátlan parkkal és fél tucat faházzal a vendégeknek.Nem vagy túl fáradt? . Kisvártatva megjelent Ian és Sarah. A lány elmesélte a családi híreket. De Barclay bíró nem bánta.

hogy meglátogatja Websteréket Alexander Valleyben. és mögötte a hegyekkel. természetes és boldog. s arra gondolt. szereti a lányt. amelyet valaha is látott. a magas fenyőkkel. Aztán vissza kell menjek arra az átkozott főiskolára. mint az apja. .Felnevetett. . . hogy egy hónapig nélkülözze. és hirtelen nyomasztónak tűnt a gondolat.A férfi elmoso134 . . hogy jó néven vennék.A családod és tízezer barátod között? Ne butáskodj. neki is hiányozni fog a lány. Különös tekintetet vetett rá.Nem hiszem.Mire gondolsz? A lány összehúzott szemmel.Arra. . . Liz! . .Magányos leszek nélküled. A Barclay család két motorcsónakjának egyikében napoztak.Hasra feküdt és gyászosan pillantott rá.Miért nem kérsz még egy hét szabadságot? . egészséges. . . ha ez a hét soha nem ér véget.javasolta Elizabeth. mennyire fogsz hiányozni. és a lány mosolyogva megérintette ajkát finom ujjaival. Szerette az ilyen helyeket. hogy együtt maradjanak. majd kisvártatva szomorú tekintettel tette hozzá. . .Rendszeresen besurrantak egymás szobájába. Itt a mennydörgés is? . . Olyan jól. Még azt a tervét is feladta. Bármilyen értelmes is.Te is hiányozni fogsz nekem. . tetszett neki. itt van hát az a villámcsapás? Belső hangjaira figyelt.Mikor jössz vissza New Yorkba? .. A lány új gyengédséggel nézett rá. . .A Tahoe-tó végül felmorzsolta az ellenállását. A csónakban feküdve élvezték a meleg napsütést: Spencer nevetve nézett rá.Utálom. Minden olyan egyszerű volt itt. Tetszett neki a pillantás Spencer szemében. hogy nem mindenki olyan befolyásos. hogy elmész.Csöndesen mondta.De be kellett vallania. hogy már kezdte azt gondolni.Úgy mondod. mintha börtönbe mennél. Egyszerűen nem maradt rá idő. olyan jól érezte itt magát. szerette volna.Spencer hirtelen arra vágyott.Augusztus végén.Hát nem az? Nélküled börtönnek érzem. a hatalmas vízzel. aggódó tekintettel nézte. A leggyönyörűbb hely volt. . amit a férfi mondott. Spence. nem fogja föl.

. Nem várakoztathatja örökké.Hajjaj! . hogy kimond. Végül elengedte.nevetett Spencer. nem butább. hogy szerelmes vagyok és te panaszkodsz. Spencer látta az arcán. Remek lány. . hogy sejt valamit. De mosolyogva fordult feléjük. visszamentek a partra. szeretlek. . nem tragédia. és közelebb érezte magához Elizabetht. amíg rászántad magad. . . Spencer kicsit zavarban volt.Azt hiszem. Spencer feltérdelt és rámosolygott. De amikor kikötöttek. nagy dolgokra lesznek képesek együtt. és rájött.Közlöm. Aztán nem szólt semmit. Barclayéknál semmi sem maradhat magánügy.Elizabeth izgatottan nézett rá. mióta először találkoztak. amely nem is illett ehhez a lányhoz. .Felkiáltott örömében és a nyakába ugrott.Már kezdtem azt hinni. csak a karjába kapta és megcsókolta.S Spencer. mit is mondott a lány. miközben megcsókolta. éppen Washingtonnal beszélt. Végül beindították a motort. hogy nem mondtam előbb.Ekkor kapcsolt csak.Vedd.Vegyem lánykérésnek? . igaza van. biztos is volt benne. .Várj egy picit! Nehogy megfullandjunk. hogy vénlány leszek.Nem lesz az szerelmem. hogy elújságolják a hírt a családnak.Hát elég sokáig tartott. mondta magában. Igazi happy end lesz. Ő az igazi. A lány boldogan mosolygott.Hozzám jössz. . és úgy van ahogy mondta. . Elizabeth? . megígérem. miközben letette a kagylót. és ijedt tekintettel mondta ki azt. Hozzám jössz? . .lyodott a buta becenéven. . Elég sok idő telt el. amit a lány azóta szeretett volna hallani. Ez szerelmi történet.Huszonegy évesen korai emiatt aggódni. Elizabeth úgy nézett 135 .Nagyon nagy dolog ilyet mondani . igaz. .csaknem felborult a csónak. A bírót a nappaliban találták. mint eddig bármikor. mint a Liz.

. és jóindulattal nézett rájuk.Jóval korábban meg kellett volna tennem.A gyerek eljegyezte magát. anyja lépett be a szobába. . . nagy újság van..ki. . Remélem. . hogy júniusban megházasodjon.. hogy ne fejezd be. . ha Spencer New Yorkban akar maradni. beleegyezik. de Elizabeth kicsit csalódottnak látszott. . mint akivel egy egész madárházat meg lehetne fogatni. két év túl soknak tűnik az ifjú szerelmeseknek.. .nyafogta gyerekesen.Spencer megkérte a kezemet. . A Vassar remek hely. . és már csak tíz hónap van júniusig. Mit szólnátok egy évhez? Férjhez mehetnél mondjuk. Ősszel rendezünk egy eljegyzési partit és hivatalosan bejelentjük. .. . uram.Nos. majd Spencerre nézett. aztán megcsókolta jövendő vejét.Mikorra tervezitek? . A lány nem várt. mintha azt várná. hogy a lánya bolondul Spencerért.Már rég beleegyeztem. Pillanatok műve volt.Priscilla.Mert túl okos vagy ahhoz.Megölelte a lányát. aztán komolyan nézett rájuk. de gondolom. és az utolsó évet elvégezhetnéd a Columbián. Utána eléggé lefoglal a tanulás mellett az esküvő tervezése. Ő akarta megmondani. júniusban.Miért kell befejeznem az iskolát? .Ó drágám.A bíró a lányára. Harrison Barclay felpattant.Tudta. amíg Elizabeth befejezi az iskolát. hogy a férfi megszólaljon.. mintha szökőár ragadta volna magával. aki úgy érezte. én megvárnám. .Spencer elégedettnek tűnt.Ragyogva fordult jövendőbelijéhez. amelyből persze nem hagyhatod ki anyádat. . De hát ő akarta. Elizabeth? . . . hogy róla van szó. 136 .Priscilla Barclay megölelte lányát. ..Mintha csak megérezte volna. kezet szorított Spencerrel.Ha engem kérdeztek. .Ezt még meg kell beszélnünk. hogy igazolja. s apja szigorúan válaszolt.A június nekem nagyon is megfelel. hogy vőlegény legyen. Mindkettőtöknek sok boldogságot kívánok.

valósággal elöntötték az érzelmek. csaknem elaludt a lány karjaiban. de ezen is szép gyémántsor volt. Elizabeth közölte. Még ahhoz is alig volt ereje. hogy Hálaadáskor elutaznak San Franciscóba az eljegyzésre. Aztán már reggel is Volt. Barclayék legalább ötszáz embert akarnak meghívni. de a férfi megvigasztalta: hiszen minden hétvégén eljöhet New Yorkba.Ebédnél bejelentették a többieknek is a hírt. hogy az eljegyzés San Franciscóban lesz a Hálaadás utáni napon. hogy nem hagyhatja ott a főiskolát és távol lesz Spencertöl. Szinte repültek a hetek. amikor megcsókolta és felszállt a gépre. hogy bemutatja. Sarah lelkesedett. .mondta Spencer anyja. Azt mondta. Tizenkilencedik fejezet Nem volt nehéz megjósolni.Biztos nagyon bájos lány . Még mindig bosszantotta. hogy Spencer szülei boldogan fogadják a hírt. Elizabeth visszament vele a városba és kivitte a repülőtérre. de Spencer megígérte. Úgy tűnt. Ian örült. Mielőtt Spencer hazaindult volna. vásárolni akar és néhány napot San Franciscóban tölt. Fárasztó nap volt. Lelkesek voltak és megígérték. Úgy döntöttek. Mintha csak egy perc telt volna el azóta. hogy elváltak és már mehetett is a repülőtérre Elizabethért. mihelyt Elizabeth New Yorkba jön. Nézte amint San Francisco eltűnik alatta és lassan felfogta a dolgot. és amikor este lefeküdt. még vissza kell mennie a saját szobájába. hogy szeretkezzen. Mikor láthatom? . Drágábbra nem tellett. hogy figyelmeztesse Elizabetht. Spencer pedig még mindig kábult volt. hogy eddig nem találkozott vele. kétoldalt zafírokkal. hogy a Grace székesegyházban akar esküdni. Spencer pedig felhívta a szüleit. 137 .Kicsit meg volt sértve. Elizabeth és édesanyja már javában tervezgették a partit. addig is nehezen maradt ébren. A Tiffanynál vette a gyűrűt. El fogja venni feleségül Elizabeth Barclayt.

Egészen mostanáig aggódott. A szülők jól érezték magukat egymás társaságában. azt tette. Most. és mély benyomást tettek rá Elizabeth kapcsolatai. Természetesen rögtön megszerették. milyen intelligens. . és nem rajongott a családi eseményekért. . Négyszáz vendéget hív138 . és úgy döntöttek. mennyire hiányoztál! Szörnyű volt nélküled. Greg mindig is a saját életét élte. aminek mindketten lelkesen tapsoltak. hogy ez mindig így van ilyenkor.Pont ilyet szerettem volna. Órákig szeretkeztek.Uristen. igazi hölgy. de Gregory nem ért rá. Nagyon fiatalnak és nagyon boldognak tűnt. Elizabeth majd minden hétvégét New Yorkban töltötte. Barclayék csodálatos Hálaadás napi vacsorát adtak. amikor meglátta. és maga a gyűrű szép. tudta. .Én is magányos voltam. mit is csinált. San Franciscóba. hogy elhamarkodottan döntött.És jobban is érezte magát. hogy egy zűrös válás kellős közepén van. és akkor bemutatja a szüleinek. S különben is. Elizabeth nem nagyon bánkódott miatta. most. hogy látta a lányt. Pontosan ilyen lányt szeretett volna apja Spencer oldalán látni. és ugyan miért. A másnapi parti látványos volt. A lány egy hét múlva jön föl New Yorkba. Apja már mindenkinek eldicsekedett. mielőtt visszamenne Vassarba. Ian és Sarah is Friscóba jöttek az eljegyzésre.Az ujjára húzta. . . de egyik barátja megnyugtatta. Spencer anyja is csodálattal nézte. de jók. s már Poughkeepsie-ből hazajövet újra hiányzott neki Elizabeth. Spencer. mindenki tudta. Elizabeth kuncogva feküdt az ágyon és a gyűrűvel játszott. A kövek ugyan kicsik voltak. Greg nem állt igazán közel hozzá. Éjszakákon át rágta magát. hogy milyen jól öltözött. és novemberben együtt repültek Kaliforniába. fölmennek néhány órára Spencerhez. Olyan parti volt. hogy Spencer Barclay bíró lányát veszi feleségül. hogy újra látta a lányt. a közös vakációkért. a két anya különösen megkedvelte egymást. amit kellett.és a lány felsikoltott a gyönyörűségtől.

míg Elizabeth egy sötétkék koktélruhát.Mesés. Sarah egy mutatós rózsaszín szaténruhát vett föl. Még a polgármester is eljött. Tizenegyig maradtak. Barclay bíró a feleségével Washingtonba. hogy meg kéne látogatnia barátait az Alexander Valleyben. hogy a lányok mind irigylik. jól megy a jegygyűrűjéhez. jól ki akarták élvezni. Hétfőn pedig elutaznak. 139 . Szombat volt.Mint még soha. Spencer kinézett a csillogó friscói éjszakába. . a Barclay házat megtöltötték San Francisco legfontosabb emberei. utána elmentek inni valamit. A fiatalok és az idősebb Hillék New Yorkba. szerelmem? . és gyönyörködni a kilátásban a Top of the Markba. akkor Ian mondta. mekkora lesz az esküvői buli . Délután hazamentek pihenni és jókedvűen indultak útnak este. s Spencer mosolyogva csókolta meg érte. és késő éjszakáig tartott a tánc.Spencer még mindig úgy érezte. Olyan hihetetlenül jóképű. fáradtak az előző éjszakától. . hogy hallott egy remek helyről.Várj csak! Majd meglátod. igaz. Magához húzta tánc közben és ragyogó arccal nézett rá. Csodálatos lány. Jókedvűek voltak. és megszorította Elizabeth kezét. . . s bár sokan voltak.Elizabeth diadalmasan mutatta be a barátainak.tak meg az állófogadásra. Közel van. De megint csak nem jutott rá ideje. a szülők pedig a Bohemian klubban töltenek el egy csendes estét. táncolni lehet és állítólag jó a műsor is. Anynyira hihetetlen volt az egész s ismét eszébe jutott. . utána talán táncolnak egy kicsit. Már csak két napjuk és estéjük volt. Elragadta a forgószél. Spencer még soha nem látta ilyen szépnek Elizabetht. Tudta.mondta Sarah. álmodik. Este elmennek vacsorázni.Boldog vagy. . A hely kellemes kis mulatónak látszott. Másnap a fiatalok elautóztak Sausalitóba.mondta Ian jövendő sógorának a sausalitói öbölben. A vacsora kitűnő volt.Jó kis buli volt tegnap . Újra kocsiba ültek hát. Mint mondta.

a szemét. . Amikor a reflektor megtalálta. nagyon jó volt.. és fogalma sem volt. hogy Elizabeth figyeli. Még szebb. de semmi jelét nem látta annak. amelyre olyan jól emlékezett. Alig tudott gondolkodni. csak. Most pedig. és a kék szaténruha tökéletes. Halványkék szaténruha volt rajta. és kialudtak a lámpák. A lány tíz évvel idősebbnek tűnt.. mint az augusztusi égboltnak. Aztán visszaültek a helyükre. nem. Spencer a táncparkettre vezette Elizabetht és magához szorította. Alig kapott levegőt. amelyet nem tudott elfelejteni. Elizabeth látta. Megfogta Elizabeth kezét.a jókora borravaló hatására a teremfőnök szerzett asztalt. nem vette észre. Újra táncolhattak volna. hogy ismerné Spencert.. Élvezte a közelségét.Ismered ezt a lány? . Lélegzetét visszafojtva nézte. Aztán a lány énekelni kezdett és Spencer úgy érezte. Bárcsak soha sem érne véget ez a perc! De a lány végül eltűnt. elájul. amelynek olyan a színe. Egy lány jelent meg kezében mikrofonnal. 140 . amit őszinte átéléssel énekel az elveszett szerelemről. . de Spencer bénultan ült. nem valószínű. Hangjától összeszorult a szíve. . .bosszankodott Elizabeth.. arányos testet takart. Spencernek elakadt a lélegzete. Zavarta. a szemét. Figyelte a lányt is. olyan volt. hogy Spencer úgy bámulta az énekesnőt. ha erre gondolsz . A kezét már rég elhúzta anélkül. ez a test már egy nőé volt. a szíve a torkában dobogott. nem egy gyereké. A lány Crystal volt. szőke haja csaknem elrejtette arcát. A kis zenekar a Some Enchanted Eveninget játszotta. De nem a testét nézte.Csinos. felgyulladt a lámpa és a zenekar újra rákezdett..Nem. hogy észrevette volna. mint amire emlékezett. mint akit elkábítottak.Jókora korty Scotch-ot eresztett le a torkán. a magányos életről. annyi fájdalom és szomorúság volt benne. hogy sápadt. De akármi is ütött belé. Spencer berúgott volna? Nem. Crystal nem látott keresztül a fényen.. hanem az arcát.ráncolta a homlokát Elizabeth. míg hallgatta. hogy Spencer ott van és hallja. Ian Sarah-val csevegett.

Tudta... hogy őrület. és délután telefonált.próbálta elhessegetni a dolgot. ahová Ian vitt. Egész nap ezen töprengett. Nem bánta. nem az ismerős dal miatt. hogy hazudnia kell. hogy fáradt és mind úgy érezték. . . egyetlen pillanatra sem felejtette el a lányt. De rádöbbent.Csak hasonlított valakire. de a férfi egész nap érezte a köztük lévő feszültséget. de volt benne valami fájdalom.Rám soha nem néztél így.Ne butáskodj . Elizabeth értelmetlennek tartaná az egész történetet.. . újra Crystalt látta maga előtt. és csak késő délelőtt találkoztak. hogy nem láthatja többé Crystalt. hogy máshol járnak a gondolatai. Este a családdal vacsoráztak. ideje menni.Spencer. a magányosságot. . de Elizabeth érezte. Nézte az öblöt és Crystalre gondolt. Spencer furcsa mód csöndes volt.Nem .mondta nyugodtan. a szobájában reggelizett. akárcsak az anyja. Huszadik fejezet Vasárnap reggel korán lement reggelizni. Tudta... Nem. aztán a szemébe nézett. aztán egy csókkal jó éjszakát kívánt. mint amire emlékezett. míg hazaérnek. ismered? . Elizabeth. megérezte a lányból áradó bánatot.. másnap indultak vissza New Yorkba.. hogy a Harry's nyitva lesz ma 141 . az az énekesnö az étteremben. Spencer a kocsiban beszélgetett ugyan velük. Majd egy órát állt az ablaknál.mintha valami baja volna. Nem beszéltek az előző estéről. Elmosolyodott. Nem sokkal később Ian azt mondta. Spencer pánikba esett arra gondolatra. Elizabeth ezen az éjszakán nem surrant be a szobájába. . a hegedűket és hárfákat. Mindig is annak tartotta. még mindig érezte. hogy soha. Várt.Most első alkalommal haragudott rá igazán.. s Spencer nem tudott mit mondani. Mint ahogy ő is. akit ismertem. A lány sokkal szebb volt még annál is. a mennydörgésekkel és villámlásokkal együtt. Jövendő apósával és Lannal beszélgetett a sonkás tojás és kávé társaságában. elképzelte az angyalok hangját. Megtudta.. De amikor lefektidt s behunyta a szemét..

és a keresztelőn. hogy beugrom hozzá vacsorára. Spencer megkérte a főpincért. Talán csak egy szép bábu. De ehhez előbb látnia kell. csak egyszer. hogy tehet ilyet Elizabeth-szel. mint hiszi.éjszaka. De az esküvő mintha fényévnyire lett volna. hogy egy régi barátjával beszélt.Át akarod hívni egy italra? . talán elzüllött. unalmas és buta. Azt akarta. Spencer emlékeztette a levélben arra. hogy bután viselkedett előző éjszaka. hogy a lány jobban megváltozott. Úgy döntött.De Elizabetht nem hívta magával. . Azt akarta. hogy adjon át neki egy levelet. és tetszett neki az a lány. hogy még egy évet szenvedjen a főiskolán. Spencer kilenckor elbúcsúzott. S amikor Crystalt meglátta. a nővére esküvőjén. mielőtt elutazik. Borzasztó volt. de látnia kell Crystalt. és rettentő bűntudatot érzett. hogy olcsó. azt remélte. barátságos este volt egy csodálatos hétvége után. Annyi megbeszélni valójuk van. hogy a 142 . mondta magában miközben kifizette a taxit és bement az étterembe. a férfi valószínűlleg csak túl sokat ivott. mielőtt visszamenne a Vassarra! Korán vacsoráztak és Spencer apja felköszöntötte őket. hogy képes legyen végre elfelejteni. Furcsa volt hirtelen rájönni. Kellemes. ne olyan legyen. ahol a telefon volt. de nem volt más választása. újra elakadt a lélegzete. Amikor kijött a kis szobából. Amikor a lány végzett. Azt akarta. Nincs miért aggódnia. El nem tudta képzelni.Elizabeth már megnyugodott. könnyedén rámosolygott és azt mondta. Scotchot rendelt és várt. Elizabeth gyűlölte a gondolatot. és taxival ment az étterembe. A lánynak amúgy is csomagolni kell és anyjával akarja tölteni az estét.Abban maradtunk. máris egy másik lány után fut. Lehet. Még alig jegyezte el magát. Akkor döntött. hogy csak a szám után keresi meg Crystalt. Spencer egész nap kedves volt és a lány meggyőzte magát. Csöndben ült a kocsiban. Spencer a fejét rázta. mint az álmaiban. . hogy hazudnia kell Elizabethnek. hogy a völgyben találkoztak. Szerette volna még egyszer hallani énekelni. .

és kíváncsi volt. Volt benne valami rejtett fájdalom. mielőtt megszólalt.Mikor jöttél San Franciscóba? .Helló. De amikor Crystal bejött az étterembe és úgy nézett rá. Akárcsak két éve. mint amit évekkel ezelőtt keltett benne. Hosszú ideig csak állt és nézte Spencert. amit Pearl segített kiválasztani és megvenni abból a pénzből. hogy az élet nem bánt vele kesztyűs kézzel. hogy emlékszem rád. Crystalon egyszerű fehér selyemruha volt.Nem. vajon a lány észreveszi-e. nem hittem. tele szerelemmel és fájdalommal.lány talán már nem is emlékszik rá. A hangja mélyebben csengett. Az emberek kezdtek ide járni. . még ha többnek is látszik. . hogy láthassák Crystalt. de nem vált be. most is ellenállhatatlan erő vonzotta hozzá. . Ugyanaz az érzés volt. Spencer azt hitte. de akkor Crystal szinte még gyerek volt. mint amilyenre Spencer emlékezett. amit Harry "kosztümökre" adott. a testre simuló ruhában. mint ő. érezte. hogy remeg a hangja.Rég találkoztunk.Próbált visszaemlékezni rá. és a szeme.Leült mellé.Szégyenlősen mosolygott rá. .Hát persze. Kényszerítenie kellett magát. Soha nem látott ilyen szempárt. . magas és kecses volt. Megérte Harrynek. . tudta. . És ösztönösen tudta. látta a szemén. Mindent tudott erről a lányról. mintha saját lényének egy része volna.Leülhetsz egy időre? . Pontosan ettől félt...Persze. hány éves volt a lány. . mintha kísértetet látna. 143 . Spencer tudta.Érezte. Kinyújtotta a kezét. . hogy emlékszel rám. nem lehet több tizennyolcnál.. Hallotta abból. . Nem volt semmi gyerekes Crystalben.. ahogyan énekelt. de akárhogy is számolt. olyan volt mint egy angyal. hogy elengedje. .Nagyon. Crystal. és amikor a lány megfogta. csak éjfél után kell újra fellépnie. elolvad az érintésétől. hosszú szőke haja a vállára omlott. a lány ugyanúgy megőrizte az emléket éveken át.Megpróbálta továbbra is gyerekként kezelni.

baleset volt? . . Döbbenetes volt. . A lány nem tette hozzá.Nem lehetett beteg. Egy pillanatra ismét gyereknek látszott.Köszönöm. miért halt meg Jared és hogyan. a lány pedig megbokszolja. miközben a válaszon gondolkodott. . . Soha senki nem kérdezte ezt tőle így. . félelem.. egy másik világban.Szégyellte magát. annak a gyereknek.Sajnálom. Spencer döbbenten nézett rá.Apám meghalt. Olyan fiatal volt.felelte Crystal. egy másik életben. és felsóhajtott. A kezét nézte. de csupa szeretetböl. .Anyád eladta a farmot? A fejét rázta.Jared meghalt tavaly tavasszal. Vagyis nagyon régóta. . mint amire emlékeztem.Múlt tavasszal .. gyűlölet. . Crystalnek majd megszakadt a szíve. hogy van.Rendben vagy? .Miért költöztél San Franciscóba? A lány habozott.Nem. . Gondolom azért.Oké. . Spencer érezte. Látta maga előtt. aztán lassan felemelte szemét. .Könnyű.Alig tudta kimondani. . amint meghúzza Crystal haját. aki állandóan csúfolódott a húgával.Még jobban.Spencer emlékezett a kócos.De a szavak semmit sem jelentettek. Düh.. aki a hintán beszélgetett vele. hogy ez nem elég. elveszett álmok tükröződtek benne. mert szeretek énekelni. Az ő hibájából. hogy valami baj történt vele. . mintha el akarná kerülni Spencer tekintetét. Tom vezeti. hosszú lábú fiúra. és Spencer csaknem hátrahőkölt. .És a bátyád? . miért érzi úgy. Csöndben megfogta a lány kezét. Csak nézték egymást és találgatták. .Lágy volt a hangja és a lányt meghatotta a kérdés. aztán türelmetlen mozdulattal hátradobta hosszú haját. . 144 . Könnyek szöktek a szemébe. Spencer végül nem tudta megállni: tudnia kell. mire gondol a másik.Eleinte felszolgáltam. de nyár óta énekelek. Sok minden megváltozott.

. . Spencer partikra járt Washingtonban. Ez az életem.Remegett és Spencer még erősebben fogta a kezét.Úristen.Nem. . milyen bűntudatot érez. Nyugodtan nézett Spencerre: Aztán eszébe jutott. hogy puskával támadjon a sógorára. én öltem meg Jaredet. és Spencer csodálta a lányt. . De azt rögtön felfogta. . mit hoz a jövő...Spencer rémülten nézett a lányra. karjába zárja. .A lány lassan rázta a fejét. csak Boydnak és Hirokónak. hogy ilyen erős. hátha beszélt Websterékkel.Hallottál róluk azóta.Találkoztál Boyddal és Hirokóval? Spencer bűntudattal rázta a fejét. de. nem is fogja. hogy Tom megerőszakolta. hogy megcsókolja. Szörnyű volt erre gondolni. Jól vannak? 145 ... mintha nem változott volna meg örökre az élete. Miközben ő. Miért is nem ment el a völgybe? . gyűlölt azért.Nem . amitől megvadultam. Spencer hallgatta és majd megveszett.Tom lelőtte . .. Bizonyos fokig igaza van.Az én hibám volt . Ha nem mentem volna puskával Tom után. és Palm Beachen. hogy eljöttél? . mi késztethette arra. Soha nem mondta el senkinek. Én a temetés után néhány nappal eljöttem. Crystal elvesztette apját és bátyját.Vége. Azt hiszem. . .Valami történt Tom és köztem. és hálás volt a sorsnak. Nem magyarázhatta el. Nem nézhetek vissza. és tudta. mert apa annyira szeretett. New Yorkban.. Tom rám lőtt és Jaredet találta el.Most itt vagyok. Nem mondhatja el. de csak néhány napra jöttem. . Akartam.Bátran mosolygott. És most úgy gondolja. .rázta meg a fejét. . hirtelen könnyek lepték el a szemét. Arra kell gondolnom. hogy rátalált. . .szólalt meg halkan.Úristen! Vadásztak? Mi történt? .A seriff azt mondta. baleset volt.Anyám és én soha nem jöttünk ki.Crystal tekintete égette Spencert. .Nem.Apám puskájával mentem utána. .Anyám és én apa halála óta rosszban voltunk. Az a múlt. . .Olyan egyszerűen mondta. el sem tudta képzelni.

Na146 .. Spencer magához húzta és megcsókolta. Újra gyereket vár. Spencer barátairól.Ujjával finoman maga felé fordította a lány arcát. aztán mintha egész este erre vártak volna mindketten. . . Castagna házáíg. pedig a kis Jane olyan édes. és sokáig álltak odakint. hogy a lánynak szüksége van rá. New Yorkról beszélgettek. . és fantasztikus nő lett belőle. és mindentől megvédeni. aki három éve álmodozik egy férfiről. amely segítette. Várt. és a védtelenség. Nem akarta elhagyni. Újra kislánynak látszott.. aztán mennie kellett. hangja átölelte. Majdnem egy óra volt. néha arra gondoltam. . hogy elviselje a borzalmakat. ha velem lennél. és Spencer megígér te.De túlélte segítség nélkül is. most fiút akarnak. hogy melegítse a hűvös éjszakában. hogy érezze. hogy Hollywoodba megy? Nem kérdezte. Záróra lett. és Spencer felajánlotta. . .suttogta a lány. Lassan sétáltak Mrs. s a férfi még jobban magához szorította. . Spencer tisztelte érte. Gondolom. amikor lejött a színpadról. minden más volna. Áradt belőle a finom érzékiség. Soha többé. és hirtelen mintha visszacsöppent volna a múltba. Vitte valamire.A lány szomorúan mosolygott rá. Az érzékiség keveredett benne az ártatlansággal.Bárcsak veled lettem volna. egy pillanatra sem felejtettelek el. Crystal fantasztikus gyerek volt.. a lágy nőiesség. Crystal most mintha csak neki énekelt volna. amitől Spencer örökké vele akart maradni. Órákig beszélgetett volna vele. Érezte. Az az erő. Egy nő szeme. fehér blúzban és kockás kabátkában jelent meg. Vajon még mindig álmodik-e arról. és egy jó órát beszélgettek még. És ő mellette akart állni. . míg Crystal átöltözik.A múlt héten kaptam levelet Hirokótól. de furcsa mód áradt belőle az erő is. amitől a férfiak megvadultak.Mesélt Spencernek a gyerekről.Soha.Spencer.Én sem felejtettelek el. és Spencer újból azt érezte. hogy megvárja. .. amikor a lány gyapjúszoknyában. de a szeme nőies maradt. hogy hazakíséri. egész bensője összekavarodik. akit nem felejtett el.

amiben először látta Crystalt és a kékre. Azt gondoltam. talán férjhez is mentél. Azért jött San Franciscóba.. . Csak nem hittem.Őrült képtelenségnek hangzott.Holnap reggel. megváltoztál. mindössze néhány percig ölelheti. amikor nem akar mást mint vele maradni. hogy te is emlékszel rám. Spencer . . vörös nyakkendővel. mit tegyen.. mintha évek óta erre várt volna. mi volt rajta. És most itt állt fülig szerelmesen egy Green Street-i ház előtt.. Olyan jólesett kimondani. soha nem lesz módja megmondani. hogy Crystal itt van. hogy egy San Franciscó-i mulatóban énekel.. nő lett. Hogyan mondja meg. hogy mindig is őt szerette.Azóta szeretlek. . megkérdezte. .Hogyan mondhatta ezt? Nem ígérhet neki semmit. .. Vajon miféle végzet vezette hozzá? Visszamehetett volna New Yorkba úgy. El kell mondani. Istenem. Crystal.Spencer már rég nem emlékezett. amit kíván az élettől. A gyerek. De most..Szeretlek. De el kell rendeznie az életét. Olyan jóképű voltál amikor megjelentél a farmon fehér nadrágban. csak 147 . . Semmi és senki.Én is szeretlek. ahogyan ő is emlékezett arra a fehér ruhára. Beleértve Elizabetht.suttogta a lány.. Semmi más nem számított.Mindig rád gondoltam. hogy először megláttalak. mintha félne.gyon sokat gondoltam rád. . A lány egy kicsit elhúzódott tőle és rámosolygott.Eszébe sem jutott volna. Vagy mégsem? Miért ne maradhatna Crystallel? Egy villámlás: és teljes bizonyossággal tudta. de a lány igen. . és Spencer tudta. amiben másodszor. és érezné a kétségbeesését. nem tudta. és a férfi szíve összeszorult.. hogy sejtelme sincs róla. aztán visszamegy New Yorkba Elizabeth-szel.. hogy eljegyezze Elizabeth Barclayt. hogy nem fejezhető ki szavakkal. . szeretlek. Nem számított semmi. hogy találkoztak. hogy nősülni készül? Még jobban magához szorította. Aztán mintha a lány olvasna a gondolataiban. aki a hintán ülve beszélgetett vele.Mikor mész vissza New Yorkba? . Ez a lány minden.. mennyire szereti..

s Crystal behunyta szemét. lábujjhegyen lopakodva el Mrs. ha nem jössz vissza? .Spencer tudta. . Most nem voltak kétségei. hogy vele őszinte lehet. ahol dolgozott.kérdezte Crystal zakatoló szívvel. Mi lesz. de alig merte elhinni. .Hosszan néztek egymás szemébe. .Mi lesz. hogy vele lehessen. hogy visszajön. Úgy érezte. Crystal. . Mindketten szinte fizikai fájdalmat éreztek. . Olyan jövőét.Szeretlek. hogy mindig vele legyen. Erre a lányra várt egy életen át.Félek..Visszajövök. ha szeretik az embert. . Most már tudta. Mintha valóra vált volna egy álom. amint tudok. amit hallott. Boldog volt és biztonságban érezte magát.Igen. amikor a szemébe nézett. Minden porcikája élettel és reménnyel telt meg. majd még egyszer. 148 .Mitől? .suttogta a lány hajába. Ösztönösen tudta. Minden csodálatos. Mert csak ez a lány kell neki. és leírta a lány címét is. . Spencer. amelyre vágyott. Castagna ajtaja előtt.Az ajtóhoz kísérte és újra megcsókolta. ha Spencer nem jön vissza? Ha eltűnik? De nem. . .Visszajössz Kaliforniába? . mintha a férfi agyába akarná égetni magát.Nem akarok elmenni. miért. aztán eltűnt. amelyet alig várt. a telefonszámát. . De előbb el kell intéznem néhány dolgot New Yorkban. .Újra megcsókolta. Nem akart elmenni. amikor nem akarta lekötni magát. . . De most tudta: ez az a jövő volt. Kapkodva írta le a cég nevét. érezve Crystal ajkának édességét és a jövő ígéretét. A lány hozzásimult.Akkor ne nézz olyan szomorúan. . . Nem lesz könnyű dolga. . De tűzön-vizen is keresztülgázolt volna.. utoljára átölelte. . hogy megijedt tőle.Crystal.Őszinte volt.És komolyan is gondolta. Erre a lányra várt.De visszajövök. amely olyan szép volt. hogy néhány óra alatt egész jövője eldőlt. ez lehetetlen. Megígérem.Szeretlek.

és pontosan tudta mit akar. Mindenki az esküvői tervekről beszélt. Siettek. berúgok. hogy elmondja nekik. Rögtön jobban érzed magad.Fel a fejjel. hogy rájuk ne üvöltsön. hol gyullad ki fény. hogy egyenesen bemegy Elizabeth szobájába. hogy kettesben közölje vele. hogy sem az időpont. .Csak nem másnapos az én jövendő sógorom? Ismerem az ilyen egyetemi cimborákat. ahogy felfut a lépcsőn. De tudta. Elizabeth és a Barclay család.Spencer hallotta lépteit. és nappal kell beszélnie vele. aztán gyalog indult el a Barclayház felé. aki érthetetlenül boldogtalannak látszott. hogy előbb végig kell gondolnia a dolgokat. hogy megmondja az igazat. és várt. Csak azt kell kitalálnia. A lány megjelent az ablakban. Az asszony meleg mosollyal nézett a férjére. és mindent elmond neki. amikor nem hiszi róla. Rádöbbent. . hogy cukkolja.tiltakozott Sarah.Nem fenyegetlek . Öntött magának az ezüst teáskannából és csöndben ült. Hillék most búcsúztak el a Barclay családtól. . hogy részeg vagy őrült. Huszonegyedik fejezet Már mindenki a reggelizőasztalnál ült. . De amint simára borotválva és két óra alvás után sápadtan megjelent. kivéve Spencert. és Sarah válással fenyeget. amikor Spencer másnap reggel lement. hogyan érje el. . Egy őrült pillanatig arra gondolt. és Spencer alig tudott uralkodni magán. hogy elérjék a repülőgépet.Jó későn jöhettél meg tegnap . Aztán hirtelen rájött. Ahányszor csak találkozom velük. nem merte megtörni a vidám társalgást. Szülei. Lannek feltűnt és nevetve kihasználta az alkalmat. sem a hely nem alkalmas arra. amikor letartóztattak. Soha nem volt ennyire eszénél. Itt volt az alkalom. fiam. . miközben tovább beszélgetett anyjával és apjával.vetette oda Elizabeth. tartozik annyival Elizabethnek. Nem őrült meg. hogy lássa.Csak akkor mondtam. Spencer integetett.A társaság vidáman nevetett. ha majd 149 .

Nyomasztotta a gondolat. de Spencer nem mert élni vele. de a gyereke eljegyzésére a holdra is elrepült volna.Valami baj van? . . és milyen haragosak Barclayék. Az is csoda. Tudta. S nem sokkal később elaludt. Betette a bőröndöket a csomagtartóba. de végül Elizabeth nem bírta tovább. Spencer nézte. keze érintését. hogy egyedül marad vele. ő pedig megkereste kocsiját. Nem túl meggyőzően rázta meg a fejét és Elizabeth elfordult. hogy este elviszi Elizabetht a Vassarra. Megígérte. hanem Crystal. De szembe kell néznie mindezzel.. Most már tudta. A szülei Lannal és Sarah-val taxiba szálltak. Bosszantotta a férfi. Crystalt szerette. milyen csalódottak lesznek a szülei. A lány komolyan nézett rá. hogy a jelenlétükben hallja a hírt. Ian és Sarah mögöttük és meg akarta kímélni Elizabetht attól.a gépen iszol valamit. hogy azért elvegye feleségül. Poughkeepsie-be. Érezte. s közben bűntudatot érzett.Itt volt a lehetőség. Egyetlen napot is nehezen tudott szakítani magának. az ajkának ízét. Nem sokkal ezután elköszöntek vendéglátóiktól. De nem akkorát. de nem akarta újból kérdezni. hogy el kell mondania neki az igazat. .. És rettegett attól. és néhány kilométeren át csöndben mentek. amelyet a repülőtér parkolójában hagyott. megőrül. . hogy valami baj van. Barclayék egyenesen visszarepültek Washingtonba. kinézett az ablakon.Mi bajod van? Mi történt tegnap éjjel? Amikor elmen150 . amikor a gépen voltak. Elizabeth-szel csak akkor tudott Spencer beszélni. úgy érezte..De hát neki nem ital kellett. Még mindig érezte a lány hajának selymét. hogy fájdalmat kell okoznia neki. még soha nem látta Spencert ilyen csöndesnek és boldogtalannak. Nem szerette. hogy a bíró egyáltalán el tudott jönni.. mire leszállnak. A szülei mellettük ültek. de gyűlölte magát.

idd le magad. A lány ránézett. hogy nem szereti. . az ég szerelmére! Légy férfi! Menj. azt csak a férfi. . és elmenekülsz. jó társ és kedveli: De nem szereti. hogy nem olyan. sírj a barátaid vállán. . Eliza151 .Mindennek ez az oka. Minden más rendben volt. Vagy mégis? . hogy nem tehetem.És most van. milyen volt Spencer arca. mi van ebben? Szedd össze magad. Inkább lemondasz mindenről. de hogy mi. csinos. . Egyszerűen begyulladtál. Elizabeth pedig rágyújtott egy cigarettára és a füstön keresztül nézte őt. megállította a kocsit és Elizabeth szemébe nézett. .Elmondanád.tél.Ekkora butaságot még soha nem hallottam. aki szombaton Harry's-nál énekelt.Nem tudta elhinni. De mondta S még hihetetlenebb volt. és nézz szembe a dologgal. mint te? . . amiről tudnom kéne? . aztán lehúzódott az út szélére. Elizabeth nem tehet arról. ahogyan Elizabeth fogadta.A lány ránézett és Spencer hosszú időn keresztül szótlanul vezetett.Mi köze van ennek a gyávasághoz? . láthatóan gyötrődött. . mulat rajta. Elizabethnek egy őrült pillanatra eszébe jutott az a lány. miért? . Nem gondolod. emlékezett rá. Mindenki megijed. Intelligens. jó családból származik. . Spencer Hill és félsz szembenézni vele. és nem is tisztességes. hogy tudom. hogy gyáva volnál. .Nem vehetlek el. Nem az ő hibája. még semmi bajod nem volt. mint Crystal.Van valami. hogy minden férfi így érez. s Spencernek úgy tűnt. hogy mellette nem hallott mennydörgést. nem látott villámokat..De nem minden férfi volt szerelmes Crystalbe. Soha nem hittem volna rólad. Túl kegyetlen volna. De a lány meglepően nyugodtan várt. El kellett mondania. Sápadt volt.. de aggodalom nélkül.Nem akarta azt mondani. amikor megpillantotta. Érdeklődéssel.Nem vagyok biztos benne.Egyszerűen tudom. hogy ezt mondta. Ennyit mindketten tudtak. Talán köze van a dologhoz? Lehetetlen. Nem lennénk boldogok.Spencer még nyomorultabbnak tűnt.

amit akarok. hogy Crystalt szereti. hogy angyalokat hallok hárfázni a szerelemről. még nagyobb bolond vagy. . Nagyjából ez az. És maga is úgy érezte. De nem fogom megjátszani. .Még mindig kímélte. szórakoztatónak tartalak. miközben magyarázkodni próbált a nőnek.Menj el egy hétre. és ha rászánod magad. . . hogy beleszeretett. mint neked. akit te szeretnél. . Mi az. mint én. Jó veled.Ismét feléje fordult.Felejtsük el ezt az egész beszélgetést! Spencer kétségbeesetten sóhajtott.Azt hiszem. Soha nem lesz belőlem az. teljesen elment az esze. aztán majd megbeszéljük. .Azt hiszem. Nagyon kedvellek.Elizabeth. . Akkor összeillő pár leszünk. Semmi sem az. Vagy azt várod? És történetesen szeretlek is. Nekem más kell.. . mi az. . Csak nem nyöszörgök miatta. Nem akarta elmondani. másról van szó. . sokra viheted. amikor a lány még csak gyereklány volt.Elég gyenge érvnek tűnt ahhoz. . hogy megértse.Helyes. .. Olyan szörnyű ez? . ha te is úgy akarod. de Elizabeth nem vette észre. akit eljegyzett.Mindig is fájdalmasan őszinte volt. ha érdekel. . csodákban és abban. amit nem mersz kimondani? . aki neked kell.Nem az vagyok.Nem.Túl hangosan szónokolt a kocsi szűk terében. Azt hinné. Nem is akarom. . vagyon és karrier. Spencer teljesen hülyének érezte magát. .Nagyon is szükségem van rád. és remekül élhetnénk együtt. Te sem vagy szörnyű. és elég okos ahhoz. amit nem kapsz meg tőlem. . hogy felbontsa az eljegyzést. ez nem ilyen egyszerű.De ilyen egyszerű.Nincs szükséged rám. de többre van szükségem..beth ijesztően hűvösen nézte.Mosolyogva nyomta el cigarettáját. térj magadhoz. hogy hiszek a szivárványban.. valami más van Spencer szavai mögött. hátradőlt az ülésen és üres tekintettel bámult ki az ablakon.Nem az. . Okosnak. 152 . Nekem nem kell hírnév. a fenébe is. soha nem is leszek.

megcsókolta a nyakát. keservesen megbánjuk. . . mint egy gyerek. és erre te egy motelba akarsz menni velem. Elizabeth. És hirtelen elgondolkodott. Úgy viselkedsz.Legalább őszinte vagy.Spencer az életéért könyörgött. hogy érdekel. és reggel hívjál fel. komolyan beszélek! Az előbb mondtam neked. ugyanakkor pontosan ez volt. a lány nem fogja fel.. .. aztán menj haza. de úgy tűnt. Nem hallottad... Spencer? Nem úgy vettem észre.Az ég szerelmére. Lehet..De számít. Elizabeth-szel minden csak csupasz tény. Mindkettőre szükség van. nem puszta illúziók-e Crystalról szőtt álmai. Én hiszek bennük. s ő lemondó arc153 ..Vagy neked nem számít a szex. . tíz év múlva. Szerintem valami történt veled tegnap este.Persze. Spencer bizonyos fokig tisztelte érte. a realitás. .Történetesen piszok jó nemi életünk van. Ettől még hihetetlenebb.Azzal odahajolt.kettő.Nekem kellenek a hegedűk. hegedűszó. ami miatt nem őt akarja elvenni feleségül. a keze végigfutott a férfi combján. . De nem sírom tele a zsebkendőmet. . hogy nem akarlak elvenni feleségül. Nem valami bátor. Ezt se felejtsd el.. de ha beérjük kevesebbel. . a hárfák. a szivárványok.Hűvös józanság áradt minden szavából. Spencer elmosolyodott. És félelmedben elindulnál a hegyek közé remetének. de legalább őszinte. Elizabeth ismét kíváncsi tekintettel nézte.. amitől tele lett a nadrágod. hanem Crystalt. Hallani sem akarok róla: Vigyél csak viszsza az iskolába. milyen nyílt ez a lány. akivel még csak le sem feküdt.Álljunk meg egy motelban és beszéljük meg ott a dolgot. amit mondtam? Nem is figyelsz rám? Nem érdekel? . . Nevetett rajta és a férfi kénytelen volt elmosolyodni. gondolta. Vele minden csupa hárfa. hogy őrülten szerelmes egy lányba. hogy reménytelenül romantikus vagyok..öt. aludj egyet. és nem veszlek komolyan.. És igaza van.

ha tegnap a barátoddal felszedtetek egy kurvát. mit beszélek. ne fárassz az ízléstelen történeteddel. . nagyon modern elveid vannak. mint amennyit én valaha is fogok. Még nem vagyunk házasok.Újra rágyújtott és hűvös tekintettel kinézett az ablakon. .Spencer megdöbbenve hallgatta. . Spencer? . . ha elveszlek. . ahogy a franciák mondják. . . elsírhatnád neki és feloldozna.cal indította be a kocsit. Én bizonyos szempontból többet kívánok.De erről van szó. más szempontból te sokkal többet kívánsz. . De majdnem.Komolyan hangzott.Nem. Így még nehezebb megbeszélni vele a dolgot. az a baj. hogy úgy viselkedik. . amelyet hajlandó megbocsátani.Komolyan beszélsz? .Újra az autópályán voltak és a lány közelebb húzódott hozzá. Nem tartozik rá. És tudod mit.Értsd már meg.Megjegyzem magamnak.Meg kell hagyni. de ne tedd közben tönkre az életünket. . de a lány nem volt még meggyőzve. mintha őt akarná elvenni és nem Crystalt. mi történt tegnap este? Kereshetnél egy papot. . 154 . Most még elnézem.Olyan házasság nem is létezik. mint bármelyik normális. Aztán élhetnénk tovább normálisan. . . ha néha elveszted a fejed. És nem így köttetnek a házasságok az égben. hogy Crystalről beszéljen. Úgyhogy. ugye? . Elizabeth azt hiszi. . . hogy mindegyikünk mást szeretne az élettől.Különleges lány.Nem erről van szó. csak egy futó kalandról van szó.Szerintem igen. .Az teszi tönkre. Hidd el nekem.Nem szeretnéd meggyónni. . tudom. ha erről van szó. Józanodj ki. mint te. hazudjál valamit. Intézd el magad a kis crise de conscience.Nem akarok hallani róla. vegyél egy szép ékszert és ne nyivákolj.Még mindig nem szánta rá magát. bármit is mondjon a törvény.A hűtlenség önmagában nem ok a válásra.Nem teljesen. rendes férfi. De utána jóval szigorúbb leszek. és Spencer egyszer csak azon kapta magát.

Rövid és heves együttlét volt. Spencer megpróbált elhúzódni. hosszan szájon csókolta. . . és Spencer bőre akarata ellenére bizseregni kezdett. drágám. . De Elizabetht feldobta. amikor rendbeszedték magukat. de egy perc múlva az ülésen feküdtek. hogy nem veszem komolyan egyetlen szavadat sem. Elizabeth szoknyája a derekára csúszott. bármit is mond. Megkíméllek tőle azzal. .. Spencer alig hitte.S ezzel a lány hozzáhajolt. Őrült vágyat érzett.Egyáltalán hallottad. De holnap szégyellni fogod magad.Megcsókolta a nyakát. Spencer teljesen elvesztette önuralmát. hogy őszinte legyek. hogy Elizabeth valami őrültséget csinál! Ehelyett lepereg róla.. elszomorította a közjáték. milyen rendes vagyok? Újra lehúzódott az út szélére és szemügyre vette a lányt. . de nem túl nagy meggyőződéssel. És az a legrosszabb. hogy meggyőzze.Mulattatta a férfi. Kinevette. és közben lassan kigombolta a nadrágját. komolyan gondoltam. hogy szereted. Meggyőzze? De miről? Hogy vége? Miért nem hajlandó hinni neki? Mit tud. amit ő nem? Hihetetlenül makacs és önfejű. ha eszedbe jut.Spencer ágyékára tette a kezét és a férfi rémült tekintettel vezette tovább a kocsit. Az ablakra száló pára bizonyította szenvedélyüket. Megingathatatlan.Köszönöm. Mit szólsz.. nagy marhaság.Talán igen. ne. .Nem marhaság.Minden szót.Ebben nem értek veled egyet. Egyszerűen nem volt hajlandó komolyan venni. . amit mondtam? . cirógatta. csak. . . és a kényelmetlen körülmények ellenére is nehéz volt ellenállnia a vágynak. hogy tulajdonképpen kedveli érte.Elizabeth. . nyelvét Spencer ajkai közé erőltetve.Miért? Tudom. Szerintem létezik. vadul szeretkezzen vele. mint én.Elizabeth. bugyija a bokájánál volt. 155 . És. hagyd abba! . . vadul simogatták egymást.De a lány csókolta. És ő még attól tartott. hogy durván. .Szerintem meg bolond vagy.Sokkal bolondabb vagy. és utána. .

. mint életében még 156 .. de Crystal sokkal több ennél. nincs-e Elizabethnek igaza. hogy Elizabeth teherbe essen. Csak Crystal járt a fejében. hogy nem hívja fel. céltudatos.. ahelyett. egyszerűen csak hülyének érezte magát. hogy ő eljegyezte magát.. Amikor megérkeztek a Vassarhoz. mit gondoljon. szeretettel szájon csókolta Spencer tiltakozása ellenére. Ő pedig mást sem akart. nem tudott figyelni a munkájára. tartozik neki annyival. legalább is azt gondolja. Most csak az kéne. Castagnánál.És egész úton nevetett rajta.. A hét végén már azt sem tudta. ágyban és ágyon kívül is. . alig ismeri. Jól érezték magukat együtt. hogy a következő héten komolyan megbeszélnek mindent.Nevetséges. És talán igaza is lenne. mint rohanni. mérgelődött magában. csak éppen az öreg azt hinné.. bár. Elizabeth nem fogja elengedni. Ne légy ilyen mogorva. Elizabeth okos. . alig aludt. és az eljegyzése. és a házasságok mégsem az égben köttetnek. mérte fel a probléma teljes súlyát. elment az esze. és megígérte. hogy szeretkezett vele a kocsiban Poughkeepsie-be menet. És Spencer hirtelen úgy érezte. Spencer hazafelé. de mit mondjon neki? A lány azt sem tudja. amikor Crystalra gondolva feküdt ágyán. Csak éjszaka. Annyiszor és olyan sok szempontból mérlegelte a helyzetet.. hogy megkönnyebbült volna. Most már nagyon haragudott magára. be kell vallania. Másnap reggel fel akarta hívni Crystalt Mrs. De még enélkül a bonyodalom nélkül is borzasztó dilemma előtt állt.Soha nem viselkedett még ilyen hülyén.Szerintem nagyon kellemes volt. amit még mindig nem sikerült felbontania. vissza Kaliforniába egy másik nőhöz.. csakhogy ez a vígjáték átkozottul komolyra fordulhat a végén.. hogy több.. És időről időre elgondolkodott. Kétségbeesésében majdnem felhívta az apját. Egy ostoba vígjáték kellékei. A következő héten alig evett. Még a végén idegösszeroppanást kap. amíg nem rendezi a dolgot Elizabeth-szel. Miután végre megkérte a kezét.

Elizabeth remek lány. . Mégsem talált kiutat. elfelejtettem.vigyorgott George. hogy egyik barátja a cégnél meg is jegyezte. . Brewster Víncent unokaöccse volt. Megérezte. . megőrültem. ez csak a házasság előtti pánik. Úristen. hirtelen.Hát mindenki csak erre gondol? Hogy milyen jó kapcsolatai vannak leen157 .A lány hírét akarta megvédeni. . George nem is ismeri.. és George fényes jövő előtt állt. és ez a romantikus kép éles ellentétben áll annak a nőnek józan realitásával. Valami ilyesmi történt vele is két nappal az esküvője előtt. .És ha nem? Mellesleg nem az ágyban kötöttünk ki. de. minthogy beházasodsz a Barclay családba. hogy valakivel meg kell osztani gondjait. hogy magyarázzam el. Utána amikor leültek inni valamit. amikor teniszeztek. de hát ki nem? .Kemény heted lehetett. aki még mindig a menyasszonya. Csak abban volt biztos. Hill.. hogy minden játszmát elveszített. .soha semmit. George rámosolygott. mi rág ennyire! . hogy mondja el. . Majd kihevered. nem is tudom. már azt hittem.George rámosolygott. nem a sajátját. Ne a gódj. de másnap. s rosszabbul is járhatnál.. George Montgomery nemrég jött a céghez. Egy idősek voltak. olyan figyelmetlenül játszott.Az ágyban kötöttél ki vele . Az egyik cégtulajdonos. .Azt hiszem. . hogy évek óta nem tud megszabadulni Crystal képétől. .Valószínűleg igazad van. hogy Spencer bajban van. .Spencer csak mosolygott.Akkor együttérzésem. Olyan pocsék hangulatban volt. hogy éppen most jöttél rá? Nem tudta. Nem mintha számítana. . .Van valami különleges oka.Évek óta nem láttam..Ne aggódj. s rendelt még egy körrel.Egy nővel? Spencer nyomorultul bólintott. érezte. Spencer Majd elfelejted.A hétvégén összefutottam egy régi barátommal San Franciscóban.Nyögd csak ki. Hogyan lehet egyáltalán beszélni Crystalról? .

Azok nem Barclay bíró lányát jegyezték el. akár mulatságosnak is tartottam volna.Spencer ideges volt. hogy mindenki annyira el van ájulva attól. tele van életkedvvel: mert bebeszélte magának.Hallani sem akar róla: Szerinte egyszerűen csak betojtam és azt mondta. George füttyentett és letette poharát. Ezért nem kérte meg a kezét egy egész éven át.Nem mondtam el neki. ha felbontod az eljegyzést. Azért kérte meg a kezét. Mit mondott? Spencer a fejét csóválta. . .Tréfálsz? Az ember nem egyszerűen egy lányt vesz el. . rosszkedvű és napok óta nem aludt. mert kedvelte. George szigorú arccal nézett rá. Az 158 . Spencert bosszantotta. Szerelmes vagyok belé. George? Nem mindegy. egy fontos családot. Csak azt nem tudja. ne nyafogjak. hogy valaki más után vágyakozom? . hanem egy életstílust.dő apósának? Spencer ránézett és George megérezte. hogy valaki felbontja az eljegyzését. Soha nem érezte iránta azt. Te valóban megőrültél. . .Igazad van. ki az apja? . És ezt mindig is tudta.Ha másról van szó.. hogy fel akarom bontani az eljegyzésünket. hogy szereti. mennyire komoly. a másikba. mert intelligens.Nem lehet az. Aztán úgy döntött. De tévedett.Milyen biztos volt benne! De Spencert nem győzte meg. . de szerintem sejti.Nem először fordul elő. egy nevet. . kinek a lányát veszi el.Már késő. .Jó fej. -De igen. Tud a másik lányról? Spencer boldogtalanul rázta a fejét. miért ne. Majd elfelejted. hogy komolyabb a baj..Miért olyan fontos ez. És akkor mi van? .Megmondtam Elizabethnek. Pedig szerinte ez egyáltalán nem fontos. Gondolj csak bele. . úgy értem. amit kellett volna. . .Nem fogsz.És ha nem? Egész életemet úgy éljem le. . . Micsoda botrány lesz.

. milyen csalódottak lesznek a szülei.Szerintem kár rágódnod rajta. alszol egyet rá. Valahogy megfizetnek érte. hogy Crystal nem hozzá való? Végül is alig ismeri. akikről az újságban olvasott. És az a helyzet. . akkor sem áll szóba veled senki a társaságban. és a puszta gondolattól.De Spencer nem volt olyan biztos ebben. és ha nem. ha közben fülig bele vagyok esve valaki másba? . . s reggel. De mi a fenét mondhatna neki? Hogy tévedett? Mégsem szereti? Hogy mást fog feleségül venni? Mi lesz Crystallal? Szüksége van rá.És ha nem? Ha kiderül. Betojtál. hogy le kell mondania róla. Spencernek máris eszébe jutott. és az ég szerelmére.ember nem sétál ki-be az ilyen emberek életébe. Gyere. Igaz. ne mondj semmit Elizabethnek. szeretem Elizabetht.Az a kérdés. Hogyan szerethetném. Mindig is izgatták a hírességek. De nem kellett neki mondania semmit. George. hogy nem tudom. amikor fel kelt. nincs-e igaza George-nak. legalább aludt az éjszaka. A menyasszonyodnak valószínűlleg igaza van. Megiszol néhány pohárral. meghívlak vacsorára. megsajdult a szíve. Spencernek meg sem fordult a fejében ez a lehetőség. eljegyzésének híre benne volt a New York Timesba. . Mindenki túlesik rajta. Nem tisztességes így bánni vele. Ettől újra olyan valóságosnak. kettejük fényképével együtt. . Lehet. Munkába menet azon gondolkodott. majd elé tolta a Chronicle-t.Azt hiszem. Néhány nap múlva jobban fogod érezni magad. . és majd észhez térsz. . Crystal San Franciscóban az újságban olvasta a hírt. 159 .Nem ők voltak itt néhány napja? Azt hiszem. De nem házasodhat meg csak azért.Alig mondta ki. amikor Pearl érdeklődéssel nézett egy fényképet az újságban. Crystal épp Harry's-nél vacsorázott a többiekkel. én szolgáltam ki őket. vagy legalábbis szüksége van valakire. ha kell. vagy sem. . hogy egyszerűen ki kellene vernie a fejéből Crystalt. megváltoztathatatlannak tűnt minden. hogy tők örüljenek.Kibírom.Pearl elgondolkodott.

rázta a fejét Crystal. Éjszaka megpróbálta kiénekelni fájdalmát. . Mrs. amikor énekeltél. mereven bámult a tányérjába. . Az esküvő júniusban lesz és Miss Barclay ruháját Priscilla várja Bostonba. Spencer. Eleget olvasott. s a férfi aggódva és boldogtalanul újra szólította. amikor Spencer felhívta. Láttad volna csak az arcát.Hallottál már róla? . de már késő. nem gondolni a férfira. . és a szíve majd meghasadt. Azt. de a férfi kedves volt. de még mindig remekül táncolt. és eltolta tányérját. Az utóbbi időben kezdett elhízni.Azért jöttem vissza New Yorkba. És megőrült érted. ami mellett a Fehér Házé is elbújhat.mondta elismeréssel. de két nap múlva. .Távolsági hívás . hogy eljegyzett valakit.Crystal? . Sokáig nem válaszolt.szombat volt. Eszébe jutott minden egyes szó.Spencer megdermedt.Nem . hogy Spencer Hill elveszi Barclay bíró lányát. de hiába. Castagna makacskodott. hogy felbontsam az 160 . Hozzá sem nyúlt. Hazudott neki. Csak ő járt az eszében. . Crystal megdermedve. nem tudott enni. és olyan büfével. . pezsgővel. Crystal remegő kézzel adta vissza az újságot.érdeklődött Pearl jó étvággyal falatozva. hogy szereti őt.Gratulálok. és Crystal végül remegő kézzel átvette a kagylót.Igen? . Barclayék valószínűleg betették a hírt a helyi lapokba. és hogy Hálaadáskor mindkét család a városba volt és négyszáz fős eljegyzési partit rendeztek a Barclay-házban. A riporter szerint óriási parti volt.Én vagyok. Spencer egy szóval sem említette. kaviárral. És.Igen? . Maga akarta elmondani. Artie Shaw és zenekara játszott hajnalig. . Csak azt. hogy visszajön Kaliforniába.Az ő hangja volt és a lány behunyta a szemét. Habozás nélkül hitt neki! . A lány túl sokat képzelt magáról. nem akart beszélni vele. Elizabetht.

Nem volt rá lehetőségünk.Ez nem ok arra.Minden olyan bonyolult lett..Végképp nem értette. Talán túlságosan elsodort minket egymástól az élet. és sajgott a szíve. de nem tudta. hogy szeretlek. Mint a többiek.És ha jól sejtem.Hogy őszinte legyek.Akkor miért akarod feleségül venni? . . ..Rettenetes volt ezt mondani a lánynak. . Talán azért. .eljegyzést. hogy számára Crystal a különleges. . . .. Szeretlek. én.Gyenge kifogás volt. hogy a közelében van. amikor visszajöttem. Azt is. Nem vagyok szerelmes bele. és most őt is. mint amit veled kapcsolatban érzek. aki most értesült az eljegyzéséről..Spencer is így vélte.A távolból már valószínűtlennek tűnt neki a lány. hogy elvegyél valakit. Spencer ösztönösen is tudta: tökéletesen illenek egymáshoz. hogy igazán megismerjük egymást. . hogy visszajöttem.Sehogy.Haragudni akart rá. nem Elizabeth. hogy hallotta a hangját. Kisétál az életéből. Még aznap este.. hogy vagy.. .. Spencer habozott. hogy az egész őrültségnek tűnik. Esküszöm. Olyan zavaros az egész. el akarta mondani neki az igazat. .Különleges lány lehet. ismét úgy érezte... megmondtam neki.. úgy döntöttetek.Nem erről van szó. Spencer. nem tudom. hogy tudjam. Elmegy örökre. nem nagyon tudott mit válaszolni. . mégis inkább csak szomorúságot érzett. . . nem tudom. De a hűvös realitást választotta a varázslatos illúzió helyett. . Gyűlölni akarta Spencert. Crystal. mert nagyon nehéz nem megtenni.. De mégis tudnod kell.Egészen más. hogy nem érintheti meg. Pedig olyan szép lehetett volna. aki fontos volt neki. vagy fel161 . Crystal csöndben sírt. .Tudom.Nem így van.. . Olyan sok embert veszített már el. . hogy nem gondoltad komolyan.Nem akarom még nehezebbé tenni a dolgokat.Nem tartozol magyarázattal... De szeretnék írni neked. hogy magyarázzam el. de most. .

mosolygott Crystal a könnyein keresztül. mindig is csak álom volt. Most. ami nem valósult meg. .Ne. Én igazán olyan szemétnek érzem magam.Felhívsz.. . hogy Crystallel beszélt. De Crystal nem akarta. megérte. hogy újból elveszítse.. mert végül mégis úgy döntött. . kivéve azt. hogy az újságból tudtad meg. 162 . Vagy megveszem a lemezedet. . Talán semmi se számít.. hogy el kell vennie Elizabetht. s az. ... És látta. . . A legszívesebben felült volna az első gépre. újra sírni kezdett. .Remélem.Egyszer majd én is olvasom a neved a lapokban. Nem akarok többé hallani rólad.hívhatlak? Nem bírta elviselni a gondolatot..Persze. És hallhatta hogy a férfi szereti.Elég bizonytalanul hangzott.. .. Csak Spencer. elejétől a végéig.Mit szólnál egy hollywoodi filmszerződéshez? Tudsz szerezni? . boldog leszel.Komolyan gondolta.Igaza volt. hogy nem tud uralkodni magán. Különben sem volt köztünk semmi. Spencert mégis nagyon bántotta. nem. hogy a lány nem akar többé tudni róla. Aztán boszszankodva. Ölelte. ha a lánynak szüksége van rá. hogy vagy képes ezt mondani. Lassan csorogtak le a könnycseppek az arcán... hogy minden rendben van körülötte. .Neked mindent. A lány vállat vont. Arra emlékeztetne. Mindennek ellenére. . megnősülsz. .Örülök.De Crystalt most ez nem érdekelte. Úgy érezte. amit mindketten annyira kívántak. .A férfi mosolya is könnyeken szűrődött át.Én is. . hogy Crystalhez rohanjon.Talán. csak egy álom. . . szép álom.Nem tudom. és mellette akart lenni. Spencer soha nem volt része az életének. újra nem volt biztos benne. Ő pedig tönkreteszi mindkettőjük életét.Például? . különösen. Csókolta. ha szükséged van valamire? .Mindent.ígérd meg.Legalább néhány napig álmodozott.. hogy mennyire fog hiányozni neki. nem számít. hogy jól döntött. miközben a fejét rázta. hogy újra láttalak. Semmi. .. . Tudni akarta.

akit szeressen. de kényszerítette magát. de értelmetlen lett volna.Viszlát. hogy megpróbálja elfelejteni a férfit. . ha szükséged van rám. erős vagyok. hogy valaki a gondodat viselje.. Mrs. Crystal. Aztán tudta. Most már ismerte a szeme színét. ajkának izét.Én is szeretlek. hogy a lány elköltözött. Castagna állandóan mondogatja. mint elhagyni a farmot és a völgyet. . . hogy már nincs mit mondaniuk: . És most mindezt el kell felejtenie.Tudta. így is volt. hogy véget kell vetnie a dolognak. hogy a tehetsége az Ur adománya. amit nem lehet befejezni. amelyeket Spencernek énekelt azon az estén.. Ugyanolyan nehéz volt. . hogy Hollywood várja őt. Komolyan mondom.Könnyek csillogtak a szemében és alig hallotta az elsuttogott választ.Hozzá akarta tenni: bárcsak én lehetnék az. Előtte áll az egész élet. de tette a dolgát. Szeretlek. hogy nem akar elkezdeni valamit. Spencer iránti szerelme eddig csak egy álom volt. .. hogy a lány senki másra nem számíthat. de a levél felbontatlanul jött vissza. . és Pearl biztatja. a hajának illatát. Csak van annyi esze. Crystal tudta. Minden a férfira emlékeztette. Lehet. Megérdemelnéd.Crystal elmosolyodott és viszszafojtotta a könnyeit. ami történt.Igen. kezének érintését. a dolgok elrendeződtek. tudom. amikor eljött hozzá. Crystal. Ők pedig nem sokat segíthetnek. -Tudod.. bárcsak ne kéne erősnek lenned. mennyire bántja. . -Boldogulok egyedül is. . . Még azokat a dalokat sem akarta énekelni. de nincs senki. Huszonkettedik fejezet Ami Spencert illeti. Spencer írt egyszer.Aztán a lány letette a kagylót. Sokat gondolt Crystalre. Spencer. De most Spencer nélkül az sem tűnt igazán fontosnak. hogy elmondja. hogy milyen sokat jelent neki Crystal. hogy elviselhetetlenül fájdalmas legyen. De nem valószínű. Karácsonykor Palm Beach-be 163 .hogy felhívsz. csak Websterékre. de most kapott annyi ízelítőt.

De nem is nagyon lett volna módjuk együtt lenni. ő is San Franciscóba repült Elizabeth-szel. mégis. Olyan fajta esküvő lesz. alighogy befejeződik a tanév. hogy nem is említette többet. Alig volt ideje gondolkodni bármiről is. hogy a lányának diplomája legyen. hogy a lány azt akarja. Alig várták. Elizabeth eléggé lefoglalta. hogy így nem lehet felelőssé tenni majd a cselekedeteiért. utána Hawaiiba mennek nászútra. de soha nem látott. Tudta. mondván. Ezzel a feltétellel egyezett bele apja a házasságba. hogy ír Crystalnek. Egy héttel ezelőtt Elizabeth közölte. volt olyan nagyvonalú. Azt akarta. s Spencer tudta. Elizabeth elnézte a dolgot. így nem volt más választás. de nem tette meg. amilyenről Spencer eddig csak olvasótt. hogy minden részletet ellenőrizzen. ahogy Elizabeth kívánta. Naponta elmondta magának. a fogadás a Francis hotelben. június tizenhetedikén. A Grace székesegyházban lesz az esküvő. A férfi gonoszul csipkelődött vele a gépen.ment Elizabeth-szel és kezdett újra talpra állni. akárhogy küzdött ellene. Júniusban. Jobb szerette volna otthon tartani. parti partit követ. és asszonyként szerez diplomát. sokat gondolt Crystalre. hogy az esküvőig Spencernek szerzetesi életet kell élnie. napbarnítottan tért vissza Floridából. Mindennek ellenére kellemes karácsonyuk volt és Spencer kipihenten. s még az is bántotta. amit kell és nincs értelme az őrületbe kergetni magát. mihelyt Kaliforniába érnek. Barclay május elején San Franciscóba ment. de több mint hétszáz vendéget hívnak. Mrs. hogy ezt a diplomát nem a Vassaron szerzi meg. hogy azt teszi. és Washingtonba utazgattak meglátogatni a szüleit. Partikat rendezett. A bíró a Bohemian klubban vett ki szobát 164 . Tizennégy vőfély lesz és egy tucatnyi koszorúslány. Ősszel a lány átiratkozik a Columbiára. Egy hét múlva lesz az esküvő. De Elizabeth a férjével akart lenni. Jókedvük volt a gépen. hagyja békén. Állandóan eszében volt. Ennyivel tartozik neki. Már csak hat hónap volt az esküvőig.

aztán eszébe jutott. és már ő is kezdte azt hinni. ami helyes. hogy látszottak a csodálatos gyémánt fülbevalók.Spencernek. hogy sokat jelent Barclay bírónak. és hátul összefonta úgy. Soha nem volt még ilyen szép. és megmondja neki. hogy megkeresse Crystalt Harry'snél. Igaz. megnövesztette a haját. A menyasszony a néhai nagyapa 1937-es Rollsával érkezett a templomba. Az esküvő másnap délben volt. De tudta. Spencer nem felejtette el. 165 . Barclayék nagy vacsorát adtak az esküvő előtti napon a Pacific Union Clubban. A vőfélyek limuzinok konvojával hagyták el a Bohemian klubot. és folyt a pezsgő. Összefüggéstelenül próbálta megmagyarázni Lannak. hozzá való fülbevalóval. inkább teljes erővel az esküvő előkészületekbe és a véget nem érő partikba vetette magát. fiacskám . amelyről tudta. Az ő ajándéka egy aranydoboz volt. Hazafelé menet Spencer alig állta meg. milyen biztos volt George abban. Ám itt hirtelen éjjel-nappal újra Crystal járt az eszében. Köztük volt George. . hogy megkeresse. hogy nem kéne. és azoknak a vőfélyeknek is. . Spencer legénybúcsúja az előző este volt. hogy mindenből a legjobbhoz szokott.Ágybadugták. amelybe egy verssort vésetett.Semmi baj. Ian szervezte. Spencernek egy Patek órát ajándékoztak. Elizabeth-nek egy rubin nyakéket vett. mennyire szereti a lány a rubint és azt is. Spencer cégétől. de nagy nehezen megállta. ameddig San Franciscóba nem ért.Kicsit sokat ittál. Olyan közel volt hozzá! Többet ivott a szokásosnál. akik nem helybéliek voltak. a többi férfi is. és egy zafír berakásos platina cigarettatárcát. amelyeket a szüleitől kapott az esküvőre. .vigyorgott Ian. amelyet még évekig fog fizetni. és Spencer eléggé kába volt a másnapi vacsorán. De Elizabeth ragyogott rózsaszín szatén estélyijében. Jó néhány sztriptíztáncosnő volt a műsorban. mint ezekben a napokban: Anyja vett neki néhány gyönyörű ruhát Washingtonban és New Yorkban. Egészen addig. hogy még mindig szereti. Kegyetlenség lett volna. hogy azt teszi.

Spencernek nemegyszer eszébe jutott. A vékony francia fátyol ködként gomolygott körötte. Francisba. Anynyának. hogy jól döntött. A gratulálók sora mintha soha nem akart volna véget érni. New Yorkból is jöttek vendégek. táncoltak. Gyönyörű volt most Elizabeth. Eljött. menynyit dolgoztak minden kis részletén. A Lohengrin zenéje szólt és a gyerekkórus mintha angyalok kórusa lett volna. gyöngy berakásokkal. arra. A bíró néma csodálattal nézte lányát. mire elhagyták a templomot. Még magától Truman elnöktől is kaptak táviratot. Évek óta nem volt még ekkora esküvő San Franciscóban. Ahogy a lány fátylán keresztül rámosolygott. Már várták őket a riporterek. Elizabeth ragyogott. a magas nyakú ruha kiemelte alakjának karcsúságát. amikor ünnepélyesen bevonultak a templomba. Fehér selyem kosztümben jött le. fején egy gyönyö166 . Csodálatos ruha volt. és most elteszi. és nagy tömeg éljenzett az utcán elvonuló limuzinoknak. és csodálatos nap. Washingtonból. és perceken belül a felesége lesz. mint egy politikai fogadás. hogy ez egy fontos ember esküvője. Besiettek a hotelbe. Ott volt több bíró is a Legfelsőbb Bíróságról és a legbefolyásosabb kaliforniaí demokrata párti politikusok. Apjának vissza kellett fojtania könnyeit. s egész délután ettek-ittak. Nyilvánvaló volt. Végül hatkor Elizabeth fölment átöltözni. Erre a percre vártak. Levette a ruhát. A Barclay család.A kocsi még tökéletes állapotban volt. hogy az egész kicsit olyan. Elizabeth fejékébe csipkekorona volt beépítve. miközben az inas és két cselédlány a kocsiba hajtogatta a jó négyméteres uszályt. úgy érezte. Örökre. Spencer zakatoló szívvel nézte a bevonulást. A vőfélyek és a koszorúslányok kíséretében vonultak végig a templomon. amelyet soha többé nem vesz fel. Egy óra volt. Egy ideig szomorúan nézte. felejthetetlen perc. A próbák véget nem érő óráira gondolt. csak kivételes alkalmakkor használta. amikor a sofőr a Grace-székesegyház felé hajtott velük. és fél kettőkor érkeztek meg a St. Elizabeth csodálatos volt.

. amíg nem találják meg a megfelelőt.Gyönyörű voltál menyasszonyi ruhában. . szereti. beültek egy italra az étterembe. hogy el kellett raknom. mielőtt Barclay bíró visszamegy Washingtonba. A napok repültek. és fejét férje vállára hajtva aludt a gépen. hogy annyi törődés és izgalom után vége. Crystal görcsbe rándult gyomorral olvasta a részleteket.Fájt a szívem. Spencer úgy érezte. Addig. Úgy érezte. . de Elizabeth is hozzá akart járulni a költségekhez. aztán egy hetet töltenek Elizabeth szüleivel a Tahoe-tónál. nosztalgikus hangulatban volt. . akkor hazautaznak New Yorkba és lakást keresnek. Elizabeth hozzá költözik. a négyméteres uszályt. A repülőtéren kocsi várta őket és vitte egyenesen föl a tóhoz. Waikikin szálltak meg a legjobb szállodában. A férfi Elizabeth kezét fog167 . Az öbölben napoztak és közben sűrűn feljártak a szobájukba szeretkezni. Pearl ezen a napon mutatta meg Crystalnak az esküvőről készült képeket az újságban. s a vendégek rózsaszirmokat szórtak rá.. hogy pénzt fogadjon el tőle. A gépük csak nyolckor indult.. Elizabeth diadalmas mosollyal nézett a férjére. drágám. megcsináltuk. Spencer mosolygott. és sokáig bámulta Spencer képét. Az asszony a Park Avenue-n akart lakni.Hozzáhajolt és megcsókolta. amit Spencer nem engedhetett meg magának a fizetéséből. A cikk leírta Elizabeth pazar esküvőruháját. Még nem beszélték meg ezeket a dolgokat. miközben Honolulu felé repültek és a lány békésen aludt. ha Elizabeth hozzá költözik. Olyan szomorú voltam. Huszonegy éves kora óta apanázst kap. de a férfi rossz érzéssel gondolt arra. Hawaiiba mennek. Az öreg Rollsszal mentek ki a repülőtérre. De most. soha többé nem vehetem fel. Június huszonharmadikán érkeztek vissza boldogan és barnára sülve. Egyelőre az volt a legegyszerűbb.Álmatag. minden rendben lesz.rű Chanel kalap.Igen. .Látod. .

Különben is az ő dolguk. de annyi mondanivalójuk volt. . A bíró korábban mondott néhány dolgot Mccarthy szenátorról. hogy az előző télen a mulatóban jártak. hogy kommunisták. Szomorú nap volt.Gyűlölt politikáról beszélni a feleségével. Próbálta elfelejteni. . hogy még mindig szereti Spencert. nem? .Gyerünk az ágyba. ugye? . és későre járt. Miközben Crystal ágyában ébren hánykolódva megpróbálta kiűzni agyából az újságban látott képeket.Szép pár. Mindenben tökéletesen egyetértett az apjával. még arra is emlékezett. Még egy háborút akarsz? . Harrynek azt mondta.és névmemóriája volt.Nem. Harry's különben igen népszerű lett. korán hazament. . A lány szülei már lefeküdtek. . az ég szerelmére. Elizabeth.Pearl még mindig emlékezett rá. . hogy a saját országunk milyen lesz.Nem lehet az egész ország vörös. Ártatlan embereket vádolnak azzal. hogy Hálaadáskor olvasott az újságban az eljegyzésükről.Történetesen nem értek egyet apáddal. . Spencer egyáltalán nem értett vele egyet.nevetett Elizabeth. . üldögélni a holdfényben. . De nem a háborúról van szó.Miből gondolod. hanem arról. hogy javíthatatlan idealista. vagy csak fogni a kezét. Tisztességtelen. Ma a kommunizmus jelenti a világon a legnagyobb veszélyt. 168 .Hogy mondhatsz ilyet. Crystal nem válaszolt. Nagyon jó arc.Órák óta vitatkoztak és a hosszú repülőút és a vezetés után kimerült volt. hogy ártatlanok? .mosolygott. Szótlanul összehajtotta az újságot és visszaadta.Francokat. rettenetesen fáj a feje. Elizabeth pedig csúfolta. s ennek nagyrészt Crystal növekvő híre volt az oka. Elizabeth és Spencer a tó partján ülve beszélgettek.va mosolygott. Mi történt a vélemény szabadságával? Az alkotmánnyal? .Attól még nem fogok igazat adni neked . Szerinte a vádak tisztességtelenek voltak. Betegnek látszott. Jobb volt szeretkezni vele.

ha Spencer kéri. hogy megpróbáljak tenni valamit. két nap múlva. hogy apa elintézze! .Ostoba vagy . Pillanatokon belül úton lesz Koreába. A távirat. hogy rögtön sírva fakad. hogy az öreg becsülte Spencert azért. . miközben a tavon vízisízett.Mi történt? . hogy ez háború. de legalább másra gondolsz. De másnap már. már az irodában várta. Crystalt juttatta eszébe.Nem mondhatsz le most? .Mindig is erős volt benne a kötelességtudat.A háború után nem mondtam le a tiszti rangomról. bizony. . Hivatalosan rendfenntartó akciónak nevezték. de Spencer tudta. Montereyben kell jelentkeznie. és látszott rajta. de borzasztóan sajnálta a lányt. Csak a lányát sajnál169 . Amint meghallotta a hírt. Még csak most házasodtak öszsze. hogy tegyen valamit.Akarod.Hamar vége lesz. A rákövetkező nap pedig. Elizabeth kétségbe volt esve. . amellyel behívták.. mindenkit megráztak a Koreából érkező hírek.nyüszítette Elizabeth. hogy ismét San Franciscóban vannak. fiam? . nem a politikára. . és Spencer szomorú tekintettel közölte a hírt Elizabeth-szel. Megkezdődtek a sorozások és a tartalékosok behívása. a bíró csak akkor lett volna hajlandó. Elizabeth megdöbbent. édes. Nem félt. rögtön rájött. . Furcsa mód szívesen is ment. Az volt az igazság. .Dühös volt. nem jutott eszébe a lány. Elizabeth egész éjjel harcolt vele.Barna szeme hatalmasnak tűnt. uram. Már szolgáltam a Csendes-óceánon. majd Barclayék barátaival vacsorázott. . és máris elmegy a háborúba. . de Spencer túl fáradt volt a szeretkezéshez. nem mehet el! De Spencer nem engedett. Tartalékos tiszt maradt és most behívták a tartalékosokat. A lány mosolyogva követte a házba. George Montgomery délután felhívta.Késő volt. mit jelent ez számára. Alig két hete házasodtak össze.Már késő. Idegesítette. Köszönöm.Nem.Lehet. Hiába könyörgött az apjának. s Barclay bíró komoly arccal kérdezte meg. .Miért nem hagyod. amit tesz.

Jobb szerette volna egy kisbabával itt hagyni. mielőtt visszamész a főiskolára. Amúgy is elég gondjuk volt. ő pedig biztos tudná. anyáddal Washingtonba. amikor megmondta neki. Ha kedved van. Lenne valaki. Elizabeth nem vállalt kockázatot. De Elizabeth mindig figyelte a naptárt. hogy Koreába megy harcolni. Annyi jó volt a dologban. Mintha nem is ment volna férjhez. Addigra Spencer nyakig 170 . . Bizonyos fokig szerette a háború bajtársiasságát. és hosszú. Elizabeth elkísérte Montereybe.Semmi értelme. Hiába ment hozzá Spencerhez. és magában azt kívánta. bármikor bemehetsz New Yorkba. Elizabeth visszamehet a Vassarra.Gyengéden szeretkezett vele. Különben alig várta. mintha semmi sem történt volna.Mennem kell. Már csak egy éve van hátra.Elizabeth számára olyan volt az egész.ta. és a hónap bizonyos időszakában Spencernek vigyáznia kellett. már itthon leszek. Pár óra alatt minden. drágám. Nagyon tisztességtelennek tűnt. . hogy New Yorkban lakjon Spencer lakásában. Épphogy levetette az esküvői ruhát. ott alhatsz a lakásban. a férfi elmegy a háborúba. hogy indulhasson. Két nap múlva visszarepülnek Washingtonba. Spencer. .Nem akarom. könnyes búcsúzás után visszament a szüleihez. akivel törődik. főleg Elizabethnek. s legalább lefoglalja magát. . de izgatta a gondolat. és Spencer nem akart most vitát kezdeni. bárcsak ne volna mindig olyan óvatos a lány. Mire észbe kapsz. és Spencer megsajnálta. a tóhoz. és titokban rettentően unta a Wall Street-i íróasztalt. mint valami rémálom. és ő újra iskolás. hogy elmenj. Apja még azt sem engedte. Menj vissza apáddal. hogy ameddig Spencer Koreában van.Veled maradhatok Montereyben? . amit akart. akire vigyáz. hogy visszajön. Be nem vallotta volna senkinek. . Elizabeth a szobájába zárkózva zokogott. pihenj valamit. és a lány még jobban kiborult. úgysem találkozhatnánk. a férje máris elmegy a háborúba. kicsúszott a keze közül. amíg Spencer nincs itt. Maga telefonált a főiskolára.

. és arról. . olyan haladékot. Nemsokára vége lesz az egésznek. Elizabeth számára különös időszak volt. biztos volt magában. A lány partikról mesélt. egyre keményebbnek és egészségesebbnek érezte magát. de mégis.Most fiatalabbnak hangzott. nem akarta. De Elizabeth folyton panaszkodott. amit egyszer már megtanult. Nem így képzelte a házasságuk első napjait. 171 . ahhoz is fáradt volt. Fáradt volt. Uj életet akart kezdeni a férjével. mint az agya. s úgy tűnt. amelyet nem kért. amikor felhívta. amelyekre szülei barátaival ment.Nekem is hiányzol. mint korábban és Spencer elmosolyodott. Lehet. mintha Spencer haladékot kapott volna. Anyja megpaskolta a kezét. igaz. teste jóval több mindenre emlékszik. drágám.lesz a kiképzésben. amikor otthon lenne a helye. . Nem akart visszamenni a Vassarra. Virginiába utazott a barátaihoz. Vagy. Bizonyos fokig olyan volt. akadályokat küzdött le és megtévesztő manővereket gyakorolt. Minden este kimerülten zuhant az ágyára. Amikor elvette Elizabetht. de ahogy múltak a hetek. így egyedül kell eljárnia mindenhová. mikor. hogy háború lesz Koreában és mindent megváltoztat. ne aggódjon. hogy megvan. s rengeteg munka várt rá. aztán egy hét múlva anyja visszavitte a Vassarra. Férjnél volt. mert Spencer elment. milyen sokat felejtett öt év alatt. néha úgy érezte.De sejtelmük sem volt. A lány a szülei között ült a gépen és keservesen sírt. fel kell frissíteni. de mintha nem lett volna. és tiszta zsebkendőt adott neki. hogy Truman elnökkel vacsorázott a Fehér Házban. hogy a koreai háború rövid lesz. De ki tudhatta. Megdöbbentette. Apja majdnem egész úton aludt. Huszonharmadik fejezet Spencer hét hetet töltött a kiképzőtáborban. hogy beszéljen vagy egyen. Két-három naponta erőt vett magán és telefonált. lehet. hogy hónapok telnek el. Haragudott. hogy felhívja a feleségét.Annyira hiányzol. Már a gondolat is kétségbe ejtette Elizabetht. egy idegennel beszél. . hogy évek. Elizabeth csak abban bízott.

hogy visszakerül a Távol-Keletre. hogy tartalékos tiszt maradt. hogy a szüleid nem bánják? . hogy hősi halott legyen meszsze idegenben. és nem lelkesedett azért. . hogy újra szabad. és mindkettejüket csak felzaklatná. Elizabeth elviselhetőbb volt. De most már késő bánat. és Spencer nem hitte. hiszen Spencert bármelyik pillanatban visszahívhatják. . és állandóan szidta. mert a lány nyilván le akar jönni. Spencer beköltözött az egyik elegáns vendégszobába. Jelenleg csak egy házvezetőnő. a dögcédulák és a katonacsizmák világától. Priscilla Barclay a telefonhoz sietett és maga biztatta Spencert. ők most már a te családod is. Végül mégis megmondta. amikor visszament az iskolába. Megkönnyebbültek. hogy először ott járt és harmincegy éves korára már jóval kevésbé akarta bebizonyítani: milyen bátor és erős. mégis jólesett megszabadulni a férfiak. . amig a férje haza nem jön Koreából. megkérdezem anyát. hogy értelmetlen eljönnie. és nem sok tennivalója. Nem szívesen szólt Elizabethnek. mielőtt behajózták volna. Két hete volt. hogy megéri. de azzal a feltétellel. de tudom. Ha akarod.hogy Spencer elmenjen.Ne butáskodj. hogy helyeselni fogja. hátha hamarább indulnak. . Túl sok veszteni való volt. hogy Spencert behívták. ha újból búcsúzniuk kéne. Hallott egy-két dolgot arról. hogy lakjon ott. Fel172 .Nem akart a terhükre lenni.És amikor megkérdezte. ha a ház éppen üres. Két hét eltávozást kapott. Randa kis háborúnak tűnt és nem lelkesítette.Biztos vagy benne. Azt javasolta. Kilenc év telt el azóta. még akkor sem. Néhány nap múlva kezdődik a tanév. hogy nem mehet kétszáz mérföldnél meszszebb. s a lány egyetértett vele. amióta Spencer elment.Érezze magát otthon. aki évek óta állt a család szolgálatában. hogy lakjon a San Franciscó-i házukban és Spencer elgondolkodó pillantással beleegyezett. mi történik Koreában. egy öreg kínai asszony van a házban.Priscilla rettenetes csapásnak tartotta. Mégis kicsit izgatta. . Legalább elfoglalja magát.

hogy visszamenjen a Wall Streetre. végigfeküdt az ágyán és a két pohár pezsgőtől jókedvűen. minden jót kívántak. Crystal megígérte. s Hiroko legutóbbi leveléből azt is. és néhányszor az újságban is megdicsérték. hogy visszamenjen a völgybe. vé173 . hogy a felesége japán és a bába hajlandó volt eljönni. Megmentette Hiroko életét: De Hiroko több mint egy hónapig nyomta az ágyat. hogy Mrs. Harrytól kimenőt kapott. De egyébként nem sok változott.hívta a munkahelyét. de nem tudta rászánni magát. hogy vissza akar menni. Ő pedig biztosan azt akarja. Kis születésnapi tortáját a barátaival osztotta meg az étteremben. amikor Hiroko felkereste Yoshikawa doktort. hogy Tomnak még mindig tart a viszonya Boyd húgával. hogy újra behívták. de néhány éve asztma kínozta. Castagnának. Vett egy üveg pezsgőt. egyáltalán nem volt biztos abban. rossz a szívük. De egy nap ezen is el kell gondolkodnia. Most. Boyd és Hiroko kétszer is meglátogatták a kis Jane-nel. Jó volt a memóriájuk. hogy elszakadt a Wall Streettöl. de ez alkalommal nem volt aki segítsen nekik. Valamivel nagyobb volt mint a régi és ablaka egy kis kertre nézett. Még egy-két nagymenő partin is énekelt. A gyerek farfekvésű volt és meghalt mire Boyd segítséget tudott hívni. Crystal. és mondták. Crystal aznap töltötte be a tizenkilencet. Jobb is. Délután nagyot sétált a városban. Boyd nem mondta meg. Túl fájdalmas volt. Boydot is. hogy viszszavárják. az összes cégtulajdonos nagyon kedves volt hozzá. Öt évvel a háború után sem tompult a gyűlöletük. Nemrégiben jobb szobába költözött. Hirokónak így is nehéz dolga volt az ellenséges szomszédok között. Persze Elizabeth-szel is meg kell beszélnie a dolgot. akár a barátaihoz is. hogy meglátogatja. A második gyerek egy hónapja született. mielőtt döntene. Meleg augusztusi délután volt. Castagnával megigya. ezért felmentették. amikor a biztosítási ügynököt behívták és Koreába küldték. Szép sikere volt Harry éttermében. Sokkal jobban érdekelte a bűnügyi munka. Tudta. miután jó éjszakát kívánt Mrs.

. Kilométereket sétált. Biztos volt benne. hogy őt is behívták? Nem mintha számítana. Gyerekek rohangáltak mellette kergetőzve. ha csak egy percig is. Nem is mert közelíteni hozzá. és a lánynak eszébe jutott saját gyerekkora. Aztán Crystal mintha megérezte volna..mondta Crystal. ahol a lány régen lakott.Ne. és a szíve majd kiugrott a helyéről. . Castagna háza felé sétálva..Crystal. cowboycsizmás lány. Crystal elfordult. Jared. hogy figyelik. A sarki boltban vett egy jégkrém rudat.morogta magában Mrs. és úgy döntött. csak megfogta a lány kezét. haját copfba fonta.. Spencer egyedül érezte magát az üres házban.könyörgöt. Nem létezik többé: Csak a szívében. A jégkrém szörnyen csöpögött. . aki érdeklődéssel nézte. kopott póló. de hiába. megdermedt. de most már nem visszakozhatott. sétál egyet a North Beachen. de öröm tükröződött a szemében. Vajon boldog-e a házassága? Megpróbált nem gondolni rá.Nem tudta.. kérlek. amint a fagylalttal vesződik. látni. Meleg volt az este. hogy elsétált a ház előtt. hogy megkeresse a lányt. várj. . megfordult. amikor meglátta. 174 . A férfi egy szót sem szólt... s miközben küszködött vele. aki messziről figyelte. Vajon hol lehet Spencer? Lehet. Az éttermek tele voltak s az utcasarkokon olaszul beszélgettek.Boldog születésnapot . mit fog mondani neki.Crystal. amikor Hálaadáskor találkoztak. De Spencer előbb ért oda. . és végül belenyugodott. Mintha álmodna. amint csúfolódik vele.. majd a feleségére. A farmernadrágos. hogy most dolgozik.. Spencer. sötét hajú katonát. Farmer. Elment az életéből. mint egy kislány. és hosszú idő óta újra érezte a kísértést. Crystalre gondolt. rávigyorgott egy kislányra.giggondolta az életét. Beszélnie kell vele. Nem vette észre a magas. cowboycsizma volt rajta. De aztán beérte azzal. hagyta. hogy születésnapi ajándékként róla álmodozzon. a jégkrém kiesett a kezéből és rohant vissza a ház felé. . Olyan volt. .. .

hogy az ember megházasodott. Spencer a karjába zárta. feleséged? . Mindketten erre gondoltak. azt teszem... s Elizabetht azonnal elfelejtette. . Ezt akartam hinni. elszédülök. Nem kell neki senki más. Most már tudom.Még a nevét sem akarta kimondani Crystal előtt. És eltűnt a világ körülöttük.. amikor nem kíván mást. amíg tehetjük.Kellett. Istenem. Elvesszük az élettől. és a lány nem tiltakozott.New Yorkban van. . Mekkora bolond volt amikor hallgatott Elizabethre.. minden ereje és elszántsága semmivé lett. ibolyaszemű lány Akit négy éve szeret.. .Nős vagy. ahol élsz.megérinteni. és. vagy legalább a helyet. hogy először találkoztak.szomorúan nézett rá. amit a szíve diktált. De elég. .Nem tudom. George-ra. .. Szörnyű ilyet mondani nem sokkal azután. Újra látni akartalak. csak ez az aranyszőke.. Hol van a.suttogta Crystal.. milyen másként alakult volna az életük.Mit csinálunk. mi helyes és mit várnak 175 . csak a szerelem maradt. ..Nem San Franciscóra gondolt. Egymás szemébe néztek. Elég volt egy pillantást vetni Crystalre.. meg önmagára! Nem szabad lett volna elvennie Elizabetht. a közelében lenni. és az egész életem fenekestül felfordul.. Spencer fájó szívvel nézte és megfogta a kezét. hogy kimondja.. ha megpillantlak. olyan aljasnak érzem magam. életre szóló szenvedély volt ez. Azt hittem. . amelyet azóta érzett. amit lehet. . ha Spencer elég erős lett volna és felbontja az eljegyzését. . Crystal. Spencer? .Igazi. amit kell. Úristen. Ezt mondtam magamnak. amelyet nem koptatott el az idő.Gyűlölte a szót. .Miért jöttél vissza? .Néhány nap múlva indulok Koreába. El kellett volna szöknöm veled. csak Crystalt. de nem volt elég ereje hozzá. nem is tudom mit mondjak. kényszerítenie kellett magát. Borzalmas hibát követtem el. és fütyülni kellett volna arra.És utána? . Azt akarta tenni. volt egy kis időm. hanem erre a házra.

De a lány szeme lángolt.Mély fájdalom ült ki az arcára.. Nem mondhatta.Az. talán hiba volt eljönni. amikor újra elmész? Crystal megfogadta..Mégis. amikor eltávozáson vagy? Amikor van egy szabad hétvégéd.el tőlem.Én is szeretlek. Nem adhatok mást most.... Örökre Crystallel akart maradni. . Hiszen hamarosan elmegy Koreába. azt hittem. de ez mindenem és az.. . arra gondolt. s Spencer még kívánatosabbnak látta.Mit jelent ez? . De erre gondolt. Velem mi legyen? Az én életemmel. Tudom... a fenébe is. vagy menj vissza a feleségedhez. nem tudok már semmit. rájött. és nem szabadna elengednie. .. Nem tudta. . Az övé. ha akarod. az övé.. . . Spencer boldogtalanul nézett rá.. . hogy nem sok. aztán lassan újra ránézett: . hogy képzeled? . hogy a házassága el sem kezdődött. mint magamat. de el kellett jönnie.. aztán egész életemben rólad ál176 . ezt kívánta.. .Egy kis szórakozást. És akkor mi van? Mi lesz fél év múlva? Spencer szomorúan mosolygott rá. . az ibolyakék szemek mérgesen villogtak. ha ez alkalommal elolvasod őket. Spencer nem hibáztathatta érte. legalábbis most. Nem vitatkozott vele. Nem volt értelme. .. A hangja vádlón csengett. Nem akarta bántani a lányt.Elmegyek. Ezért küldte vissza felbontatlanul a levelét. Lehajtotta fejét. el kellett fogadnia..Olyan régóta szereti! Amikor újra ránézett.Könnyes szemmel nézett a férfira.... hogy egy halom levelet kapsz Koreából. A férfi döntött. indulás előtt? Hát akkor felejtsd el! Menj a pokolba. és azon gondolkodott. hogy szeretlek. Még csak jegyesek voltunk. úgyis ezt fogod tenni. máris véget ért. a hangja mély volt és rekedt.Igazán mérges volt...Crystal elfordult.. mit tegyen. hogy nős.. hogy többé nem találkozik Spencenel.Nem ígérhetek semmit..Bárcsak lenne erőm azt mondani. amit Spencer mondott. . hogy a szíve mélyén az sem érdekli.És velem mi lesz? A játszótársad lehetek. hogy Spencer ne lássa a könnyeit. mint tetted legutóbb is. hogy menj el:.

Nem. Nem ezt akarom. hogy Mrs.. . . és tudta. és leült az ágy szélére. aztán újra olyan hirtelen nagyon kívánatos fiatal nővé változott. Crystal kezét fogva követte a házba.Vedd le a cipődet . hálával. de ő is őszinte akart lenni. Spencer újra fiatal fiúnak érezte magát. Pontosan ilyen szerelemről beszélt mindig Elizabethnek. . Spencerre mosolygott. Elhúzta a kezét. Ő is lehúzta csizmáját.suttogta Crystal. Kivette zsebéből a kulcsot és beengedte a szobába. karcsú testet maga előtt a lépcsőn. . figyelte a csillogó szőke sörényt. hogy Crystal elfogadja azt a keveset. . néhány naphoz. de nem ígérhetem. Spencer alig hallotta a hangját. aztán megcsókolta. Nem ígérhetek semmit. gyengéd ujjaival megcirógatta a lány arcát. Crystal szégyenlösen mosolygott.Őszinte volt. A lány csak egyszer fordult vissza. Spencer leült mellé. A lány furcsa mosollyal nézte. olyan jó. ajka elé tett ujjal jelezve. .. nem is fog. tele vágyakozással. Gyengéd csók volt. Rosszat csinált? De Crystal hevesen megcsókolta és kényszerítette 177 . Firos zokniban volt.suttogta a lány hajába..Hosszú. hogy maradjon csöndben. hogy a lány egy pillanatra összerándul. Voltak percek. A lány a fejét rázta.. .Talán jogunk van hozzá. látta.Annyira szeretlek .Én tudom. szeme néma szerelemmel csüngött rajta. mindig is az volt.Talán több lesz mint néhány nap.Majd szétfeszítette a vágy és uralkodnia kellett magán. amit nyújthat. A férfi végigsimított a haján. Újra olyan volt. a hoszszú. mint egy kislány. le ne tépje róla a ruhát. Castagna meghallja őket. . néhány lopott pillanathoz. Spencer zaklatott volt.. Nem akarta. Crystal? . úgy suttogott és a férfi szíve megremegett. Amit iránta soha nem érzett. De amikor remegő ujjakkal az inge alá nyúlt..Olyan szép vagy.modom. . amikor Spencer megint gyereknek látta. mi lesz velünk. Nem tudom... ezt akarod. Megfogta Spencer kezét és lasan elindult felfelé a lépcsőn.

amíg meg nem mondod. és fülébe súgta.Olyan keveset nyújthat. hogy szereti..Arra. . amikor egy könnycseppet látott legördülni a lány arcán. s amikor a lány már meztelenül feküdt a keskeny ágyon. nem akart neki fájdalmat okozni.Crystal. Crystal álmodozva feküdt a karjaiban..Még jobban magához szorította a lányt. . és ha elég hosszú ideig öleli akkor semmi sem választhatná el őket. Spencer gyengéden lefektette az ágyra és lassan levetkőztette. . aki szüntelenül csókolta. milyen szégyenlős volt Crystal mint fiatal lány. Spencer magához húzta. minden rendben van? . mire gondolsz.hogy minden tökéletes legyen. mintha egy test. Amikor befejezték.. . aki törődött volna vele. Crystalnek szüksége volt Spencerre.Félsz? . és könnyein kenesztül rámosolygott. . s amikor végül beléhatolt.Mosolygott. A lány a fejét rázta.Megbántad? .. Fiatal volt.magát.. amelynek emlékét mindketten örökre megőrzik. megijeszteni.. szeretlek . . milyen boldog vagyok.Hirtelen rettentő bűntudatot érzett. Crystal még szebb volt.suttogta. vetkőzött le maga is.Addig nem engedlek el. . mint álmodta. s főleg. de Spencer nem hitt neki. . egy lélek lennének. és nem volt senki. biztos volt benne. hogy hagyja a férfinak felfedezni testét. és Spencer megdöbbent.Akkor mi a baj? . de egy pillanatra mégis megborzongott Tom emlékétől. 178 .Crystal behunyt szemmel rázta meg a fejét. Emlékezett.Nem bántam meg. nem akarta zavarba hozni.Mondd el. Magukra húzta a takarót. . de annyira szereti. . . Spencer óvatosan figyelte. érzékeny. Crystal vonaglott a férfi karjaiban. .Semmi. Azt akarta. nem is volt joga hozzá. . vállán érezte a könnyeit. ez legyen az a perc. hogy a lány szűz.Újra a fejét rázta. Nem akarta megijeszteni. mindketten halkan felnyögtek.

hogy sírsz. hogy Tom megerőszakolta. Kínozni akartam. . de nem merte megkérdezni.Nem a te hibád.A puszta gondolattól düh öntötte el.. még Spencemek sem. Nem kellett volna. ahogyan ő engem. .Nem akarsz beszélni róla? Crystal gyerekesen rázta a fejét.Biztos az volt De már nem számít. .. . hogy nem tetted meg.Hibáztam.... de Jarednek vége. hogy megbízhat benne.Meg kellett volna ölnöd.. én öltem meg zokogta. Spencer szeme villogott. . Aztán lassan. csak ölelte... a keze önkéntelenül is ökölbe szorult. Spencer most már sejtette. Meg mertem volna esküdni. szerelmem. Bármi történt is.. Mindent szeretett benne.Olyan gyengéd volt a hangja.Meg akartam ölni. . Én megöltem volna. a fölé hajoló gúnyos arcot.. . elmondta az egész történetet.. az én hibám. Crystal. elmúlt. és a lány biztonságban érezte magát a karjaiban.Komolyan gondolta. hajának tiszta selymét.Ha nem teszem. Kár. ha ott vagyok. értsd meg. szerette bőrének édes illatát. ha. A lány pedig zokogott és hozzásimult.. És ha beszélsz róla.. de a hangja gyengéd volt. A lány szomorú tekintettel bólintott. . hiba volt. történt veled valami? . . . . . Jared nem hal meg... érezve. ha nem megyek. a könyörgő lányt. de a lány vadul rázta a fejét. Most már tudta. és Jared 179 .. nem te! Megerőszakolt és erről sem te tehetsz. hogy a lánynak még jobban kellett sírnia.Nem tudok. talán könnyebb lesz a szíved.. Jaredet Tom lőtte le. .Akkor lóvá tettél. Vajon mit gondolna róla. hagyta.. A lány habozva nézett rá. s a fér i megcsókolta..Ugye. . hogy meséljen..Nem volt képes kimondani. Spencer mozdulatlanul feküdt. Nem felejtette el. Crystal pedig elgyötört arccal nézett rá. Olyan szörnyű.Szeretett vele lenni. ha elmondaná. ahogy elképzelte az istállót. hogy a lány valamiért puskával ment Tom Parker után.

Az egész életét megmérgezte az önvád.Aztán elmosolyodott. Túl nagy ár volt Tom Parker bőréért. soha nem fogja meggyőzni. hogy tovább kínozza magát. . Nem tehetsz már semmit. egymást ölik majd az emberek. . Egy percre.Nem igaz. . és arra kell gondolnod. Örökké hordozni fogja a terhet: elhiszi.Igen. hogy nem cipeled tovább ezt a terhet. . és azzal vádolja magát. egy napra. Egy idő múlva Crystal megnyugodott. Amikor annyi idős leszel. hogy talán az ő hibája volt. mennyi jó dolog vár rád.. s Spencer nem akarta. Előtted az élet. Nagy sztár lesz belőled.meghalt miatta. gyengéden arcon csókolta.Nem tudom. Hosszú haja csiklandozta Spencer vállát. Crystal.Hollywood mintha fényévnyire lett volna San Franciscótól.Adj időt magadnak.Te nem öltél meg senkit. Crystal. csak egyet: elhatározod.Most már előre kell nézned. . otthonát. Megöltem a bátyámat. de jól esett hallani. . Spencer érezte. családját. . mit hoz számukra a jövő. Miközben csókolták egymást. abbahagyta a sírást és hozzásimult.. hogy hallhassanak. De még korai volt ezen töprengeni. . hogy ő ölte meg a bátyját. . . Még csak most indultál el a pályán. hogyan. 180 . és Spencer érezte. Érted? . hogy a lány helyében ő is meghúzta volna a ravaszt. Crystal felnevetett a gondolatra.Nem tehetem. Gyönyörű hangod van. mint én most.El kell felejtened! Nem változtathatsz rajta. vagy talán egy életre. hogy Tom megerőszakolta. de ő talált volna.Spencer felült. Minden olyan friss volt közöttük. ... .Komolyan azt hiszed. .Elvesztette a bátyját. mi lesz velük.És most már itt vagyok én. .A lány ismét a fejét rázta. mindketten arra gondoltak. hogy karriert fogok csinálni? Nem hitt benne. és Spencer friss szenvedéllyel szorította magához. Nagy karrier előtt állsz. A lány rámosolygott. a lány mellé kuporodott és a férfi átkarolta a vállát.

A lány lelkesen mesélt Harry mulatójáról. s a következő pillanatban újra a karjában feküdt. s újra szeretkeztek. hogy unatkozik. . és kérdezte. mert nagyon magányos volt a Barclay-házban. amit nem vele töltött. amelyekről Elizabeth-szel vitatkozott. hogy nem ő a felesége: Crystal boldogan csacsogott. amikor a lány elment az étterembe. Megígérte. megdöbbent. Minden érdekelte.Még nem tudom. Az életükről beszélgettek. Mintha régi barátok lettek volna. amíg San Franciscóban van. senki meg nem mondta volna.Aztán közölte.Több tiszteletet az öregebbnek. aki elpanaszolta. Tudta. Reggel nagyot sétáltak és együtt reggeliztek. hogy hűvös a hangja. még a hollywoodí álom is elhalványult Spencerhez képest. hogy Crystalhez költözhessen. vagy azokról a fontos dolgokról. Minden óra nehéz volt. hogy mennyire szeret ott énekelni. hogy néhány nap múlva ismét telefonál.. Félóra múlva Spencer otthagyta a Barclay házat. Eltűnt a szégyenlős kislány. mindent elfelejtve. Elizabeth. hogy ezért élt. Csomagolás közben eszébe jutott Elizabeth. és érdeklődik. Később visszamentek Crystal szobájába. csak Crystal. Erre vágyott. Ifjú házasoknak tűntek. Visszament a Barclay-házba a holmijáért.Köszönöm. amit a lány mondott. amely végigsimított a combján. gyerekesen szuszogva. Időnként odaszól majd. hogy egy barátjához költözött. hagyhat neki üzenetet a Barclay-házban. Majd értesítelek. Végre nem politikáról volt szó. fejét Spencer vállán nyugtatva. ha akar. . teljes szívével átadva magát. Spencer boldogan hallgatta.De a lány már a kezére figyelt. A férfi karjában aludt el. De azért kötelességtudóan felhívta Elizabethet. Nem érdekelte semmi. . apóka. mikor indul Koreába? . s helyében ott volt álmai asszonya. de nem érdekelte. Spencer időnként nevetve hajolt hozzá és megcsókolta. s délután. s Eliza181 . Spencer még soha nem volt ilyen boldog. máris mennyire hiányzik. Elizabethnek nem tűnt fel.

Előtte egy estére még bemehetett San Franciscóba.Spencer . hogy felesége van. Békés mosollyal fordult a férfihoz. Boldog volt Spencerrel. 182 .Vigyázz magadra. . szembe kell nézniük a ténnyel. beszélgetve.. együtt sétáltak vissza a Gren Street-i házba. Csodálatos két hét volt! . hogy sajnáljam. igazi nő lett.. Semmi nem érdekelte őket egymáson kívül. . és az együtt töltött éjszakákat soha nem fogja elfelejteni. Ő pedig ezúttal nem tett ígéreteket.Nagyon fogsz hiányozni.Spencer aggódott a lányért. ugye? . amióta Spencer vele van. de tudta. nem bánom.Persze.Írsz majd nekem? .Rámosolygott. Nem volt titka a lány előtt. .. Csak a mának élt. hogy ez a két rövid hét ez maga a csoda. . Vigyázz nagyon. hogy felesége van. Huszonnegyedik fejezet Spencer szeptember harmadikán ment vissza Monterey-be és két nap múlva indult Koreába Tokión keresztül. hogy írok. hogy amikor visszajön. s Spencer soha nem volt ilyen boldog. amit együtt töltöttek. Csak azt tudták. mintha az életéből is kisétált volna. bárcsak soha nem halványodna el az együtt töltött órák emléke! Egyikük sem bánt meg semmit. kifestetlen arccal ismét nagyon fiatalnak látszott. Túlságosan szeretlek ahhoz. Harry kimenőt adott Crystalnek és órákig sétálgattak egymás kezét fogva. és Crystal sem várt tőle mást. Amikor végzett. hogy néhány óra múlva már semmit sem tehet érte. amelyeket nem tud betartani.Nem bánod. Crystal csak munkában hordta a szatén estélyi ruhákat: leeresztett hajjal. Bárcsak soha nem érne véget ez az este. Nem is gondolt rá. ami történt.De mindketten tudták. Aztán aggódó tekintettel tette hozzá: .. mit tegyen.kérdezte lágyan. . Este Crystal neki énekelt. . Spencer. Nyugodtnak látszott és az alatt a két hét alatt. És Spencer még mindig nem tudta. Mintha minden bánatot elfelejtett volna.beth úgy kiment a fejéből. Crystal nagyon szép volt virágmintás ruhájában.Nem.

mi lesz vele. Spencer átölelte. . .De hogy mi lesz akkor. Könnyek voltak a lány szemében. Nehéz volt beszélnie vele. Felmentek Crystal szobájába.Vigyázok. Crystal pedig csöndben sírt a szobájában. Castagnát. hogy mindkét nőtől távol talán tisztábban fog látni. Spencer felhívta. már vissza is jöttem. De eddig . ameddig csak a lány engedi. Két hét óta csak akkor hívta. hogy szégyelnie kellene magát érte . .Amint odaértem. A lány iskolában volt és Spencer megkönynyebbült. 183 . Elizabeth túl jól ismerte. akit mindennél és mindenkinél jobban szeret. Mégiscsak háborúba megy és csak az Úristen tudja. Két héten keresztül sikerült elkerülnie Mrs. . hívlak . egyikük sem tudta.Szeretlek . Álmai asszonyára. Crystal után felhívta Elizabetht is. És minden vele töltött pillanat csodálatos volt. amikor Montereybe ért. és a lány nem is kért semmit.sikerült becsapnia.Crystalt könnyek fojtogatták. amikor már nem halogathatta tovább. hogy előbb vagy utóbb döntenie kell. hogy Crystal is mindörökké emlékezzen rá és erre a két hétre. amint megpillantotta Crystalt. szétszedte minden mondatát. Crystalre gondolt.Spencer tudta. talán nem látja többé. De nem ígért semmit Crystalnek. s azt akarta. és utoljára szeretkeztek. de nem fogja elfelejteni. és üzenetet hagyott neki.Lerohant a lépcsőn. de minden terve felborult. ha megjött Koreából. hogy nem kell beszélnie vele. Másnap hajnalban indult. Crystal. . amely olyan üres volt Spencer nélkül. örökre a lelkébe akarta vésni a lányt. A férfi elment.Szeretlek. Nem így tervezte. Vele kellett lennie. Amikor a repülőgép felszállt Montereyböl Hawaii felé és Spencer az ablakon kinézve még egy utolsó pillantást vethetett a nyugati partra. Rossz volt egyenruhában látni. Spencer abban bízott. Mire észbekapsz.suttogta Spencer.. amikor Spencer felöltözött. ha többé nem jönne vissza. Abban biztos volt. Észrevette minden hangulatváltozását.

leküzdötte könnyeit. nem lesz baj.Miért nem látogattok már meg? . hogy nem lehet több gyereke. . hogy szóltál. Mintha csak néhány pillanat lett volna. Tudta.Olyan kegyetlenség mindösz184 . Félek. ..Aztán habozva folytatta.Már fölkelt. Minerva nagymamát a farmon temetik el apja és Jared közelében..Ki vezeti a farmot? . És most megmondta az orvos. s Boyd azt mondta. hogy nem megy el a temetésre. a nővéred nagyon ki van borulva. fölment a szobába. Gyűlölt mindenkit a völgyben. gyászolta a babát.Tudod hogy Tomot behívták. hogy megszabadult a szarházitól. Imádkozott érte. anyja nem nagyon bánkódik.A lány pedig az eget nézte. Szerintem örülnie kéne.Talán valamikor. hogy valamerre délnek most repül Spencer a háborúba. Ha nem hívják be az öszszes munkást. de félt tőle. Nagyon szerette volna látni Hirokót. Hogy van Hiroko? .Gondolom. Az az ő titkuk. tudod. amelyet két hétig megosztott Spencerrel.Lezárult egy újabb fejezet. Álmában érte a halál.. Crystal megkeményítette szívét. Megint elment valaki. annyi mindent akartak megtenni. és számára ők is halottak voltak.Azért köszönöm. . . Spencer a völgybe is szeretett volna elmenni. mint gondoltuk. Boydot és Jane-t.. . csak nem volt rá idő.Nem tudta megállni. . hogy véletlenül találkozik valakivel a családból. Annyi mondanivalójuk lett volna még. aztán behunyta a szemét. . hogy a nagyanyja meghalt. és megmondta Boydnak. Hirokót és Jane-t. amikor két hét múlva Boyd telefonált. Legalábbis a húgom ezt mondja. hogy ez a háború komolyabb lesz. ugye? Két hete ment el Koreába. hogy ne meséljen. nagyon nehéz volt neki. Azt hiszem.Azt nem mesélte el hogy találkozott Spencerrel. . Akkor sem akart hazamenni. Már csak anyja és Becky maradtak meg a családból. kivéve Boydot. . anyád és Becky.. de Crystal nem tudta rászánni magát. Crystal pedig hideg tekintettel hallgatta. De. visszament a házba.

És nem jár soha sehová. hogy ez nem igaz.Megpróbáljuk. Boyd Híroko miatt örült neki.Mrs. hogy ezért hívta. . de semmit sem tudott kiolvasni belőle. . soha egy levél. s közben elindult fölfelé a lépcsőn.Szomorú. . Öreg volt? . .Mi van a barátoddal? . ugye? . Olyan egyedül van. mert szerette Crystalt. hogy meghaltak a szüleim.Nem hiszem . . de teli élettel és eszében sem volt meghalni. És értesítsél. részvétem a nagymamád miatt. Tudta. . . kivéve az elmúlt néhány hetet azzal a fiúval.Remekül. Castagna bólintott. akár egy kísértet mindig megjelent. Csókolom Hirokót és Jane-t. ha egy telefonhívást érdekesnek gondolt. Crystal felsóhajtott. Castagna halljában..Mondtam. Mrs. Megpróbált közönyös hangon válaszolni.Crystal hirtelen nem tudta. Továbbra is minden este énekelek. .. Öregebb volt még Minervánál is.Soha egy telefon. A lány szemébe nézett. Mrs.Letették a kagylót és Crystal merengve állt Mrs. valami Websteréktől. Castagna sajnálattal nézte a lányt. akit a szobájában rejtegetett. És Crystal. .sze öt év béke után. Boyd.Mrs. Castagna úgy tett.A lány szinte elfelejtette.Te jól vagy.rázta a fejét Crystal. elmúlt már nyolcvan. hogy vissza kell mennie dolgozni.Köszönöm. . mintha nem venné észre.Mxs.Valami baj van? . olyan fiatalka és olyan kedves.Azt hiszem. .Rosszban vagy a családoddal. . De legalább őt nem viszik el. .Elment valahová? 185 . Castagnát minden érdekelte. kivéve néha.Megvan. Castagna nyilván Spencerre gondol.Rendben. . Szeretnélek már látni benneteket.Hazamégy a temetésre? . . mit mondjon.Az öregasszony. . .Meghalt a nagymamám. Igazán eljöhetnétek. Crystal? . ha San Franciscóba jöttök. Az öreg Petersen integetett a fiúnak. .

de nem meglepő egy ilyen lánynál. és néha úgy érezte. De nem ígért semmit. Tudta. amíg hazamegy. amikor megcímezte a leveleket. hogy nem is tűnt elképzelhetetlennek. menynyire szereti. nem tudott dönteni. . és az is. Nem tehet róla senki. hogy Crystalt szereti. Még nem határozott. hogy még örült is neki. akárcsak a politikai helyzet. és szomorú tekintettel nézett le rá. aki szülők nélkül él és nincs. Elkezdtek valamit együtt. És állandóan kínozta magát. Addig is leírta Elizabethnek. hogy elment a háborúba. Koreába. hogy ne haljon meg. Crystal odafönn a keskeny ágyon ülve sírt és imádkozott. Megmondta Crystalnek. a ruhákat. Rendes embernek látszik. Nem lett volna szabad együtt aludniuk. Nem mintha Crystal kevésbé lett volna kíván186 . hogy nem szereti. hogy itt lakik. De most már örökre. Néha olyan fáradt volt. Elizabethnek az egyetemen. és Spencernek Koreában. Az egyértelmű volt. De Elizabethnek is tartozik valamivel. megőrül.Igen.A lány megállt a lépcsőtetején. ha a felesége kapná meg. és nem a lány tehet arról. mi legyen Elizabeth-szel. aki vigyázzon rá. hogy egyikükről le kell mondania. amit a szeretőjének írt. hogy mit tegyen. Crystalnek az étteremben. ha összekeverné a két levelet. Az öregasszony bólintott és visszament a konyhába. hogy mindez nagyon érdekli. házakat. akit Crystallal látott. szokásokat. és jöjjön vissza hozzá. hogy újra láthassa Spencert. Huszonötödik fejezet A következő fél év mindannyiuknak iszonyú hosszúnak tűnt. embereket. vajon valóban el akar e válni tőle. és a férfira gondolt. De egyszer sem tévedett. Mi lenne. Mindkettőjüknek gyakran írt. Meg kell várnia. de Crystal olyan magányos volt eddig. Tudta. Kár. Most túlságosan lefoglalta az. mennyire vágyódik utána. hogy túlélje a háborút. És ez volt az egyetlen férfi. amit látott. Csak sokat aggódott. kinézett az ablakon.

hogy kemény vitája lesz erről is Elizabethtel. Boldog volt. nem akarta látni anyját vagy Beckyt. de meghívta Spencer szüleit is. úgy döntött. semmi keresnivalójuk itt. Elizabeth megírta neki. hogy meglátogatja a völgyet. Most. Egyre jobban vágyódott Crystal után. mennyire örül. lovakat vesznek. beledöglik a párás hőségbe. de most ők sem érnek rá. és nem egyszer úgy érezte. Websteréknél töltött néhány napot. Elizabeth júniusban diplomázott. a zűrös helyzet miatt örült. Sütkérezett a napon. Crystal pedig egyáltalán nem bánta volna. Fura gondolat volt. mi jár a fejében. Crystal levelei a lelkéhez szóltak és erőt adtak. mielőtt elutazott volna San Franciscóból.csi arra. így csak a saját fájdalmas emlékeivel kell szembenéznie. Néhányszor New Yorkban volt Iannel és Sarah-val. megkockáztatja. hogy Tom Parker elment. Gyakran emlegette. Az összes munkást behívták. 187 . hogy túl van rajta. miközben embereivel a rizsföldek közötti keskeny ösvényen menetelt. Elizabeth levelei inkább színes beszámolók voltak arról. s mi történt vele. amikor Elizabeth szokás szerint a tóhoz utazott. hogy ott jár. de Spencer. mennyire unja a tanulást (hányszor hallotta már). mi újság odahaza. A szülei természetesen ott voltak. hogy anyja mexikóiakat és napszámosokat dolgoztat a szőlőben és a gabonaföldön. Erőt véve magán elhajtott a farm mellett. hogy mi történik a világban. Ezen a nyáron. hogy Elizabethnek sejtelme sincs. csak éppen annyira más dolgokat tartottak fontosnak. Ha addig el nem válnak. s hogy milyen vacsorákat adtak a szülei a szünetben. hogy egyik lány sem állapotos. hogy nem esett teherbe. Furcsa lesz. A teheneket már mind eladták. Spencer Puszanban kapta meg a levelet. Tudta. Úgy érezte. Kemény harcokban vettek részt. és beszívta a völgy illatát. s Boydtól tudta. mert minden hétvégét Kentuckyban töltenek. Elhagyottnak és elhanyagoltnak tűnt. ha egyszer hazamegy. Crystal végre elhatározta. és jól érezte magát. és nem megy haza a farmra.

de nem tehetne semmit ellene. hogy talál magának valakit. új életet. Harry mindenkinek eldicsekedett vele. Crystal aranybányává változtatta Harry éttermét. mint barátai gondolták volna. Karácsonykor Boyd és Hiroko eljöttek végre. hová legyen az izgalomtól. És jobb énekesnő lett. Becky mihez kezd most. de most. Néha nehéz volt elhinnie. hogy a lány Holly woodba menjen. s enyhe bűntudattal konstatálta. hogy keresse fel őket. mint volt. hogy örül a hírnek. márciusban. Nagyon fájt volna. de tudta. és nem is lepődött meg. és csökkent a fegyverszü188 . Lelkének egyik fele azt mondta: igen. De úgy érezte még nem elég jó Hollywoodnak. Spencer a levelet egy hónappal később. hogy Crystal. Crystal azt sem tudta. hogy egyáltalán valaha itt élt. Tudta. Kíváncsi volt. Lelkesen mutatta Pearlnek a névjegyeket. Petersen feleségénél hagyták. amíg ő haza nem jön Koreából. A lány nem is gondolt másra. Crystal fiatal. A következő levelében megírta neki a hírt. hogy Crystal csak várjon rá. Barátait meglepte. a 38. aki imádta a gyereket. a másik pedig. Február vége volt. hogy képesek és eladják a farmot. szép. félt. ha Hollywoodban jár Javasolták. Mostanában ritkábban hallott felőle. amikor egy este két Los Angeles-i ügynök jelent meg az étteremben. hogy ilyen messze volt tőle. hogy roszszabb körülmények közé került. csak rá. ha ott várhatja meg Spencert. hogy ez nem tisztességes. És titokban azt szerette volna. amikor megpróbálták visszafoglalni Szöult. és ne kezdjen addig. és joga van a teljes élethez. s egyre inkább hasonlított Hirokóra. Jane három és fél éves volt. hogy elveszíti. Spencer rettentően félt. mennyire felesleges aggódnia. ha lehet. Nem is sejtette. Elgondolkodott.Spencer később megírta: Tom meghalt. hogy jöjjön el egy meghallgatásra. hogy meg hallgassák. szélességi körnél kapta meg. Crystalnál hagyták a névjegyüket azzal. Boldognak tűntek. vajon szeretné-e. még szebb. Jane-t az öreg Mr. ahol elváltak. Vajon a farmon marad az anyjával és a három gyerekkel? Még az is eszébe jutott.

de soha nem ment senkivel sem el. Spencer kerülte a témát. mintha egy kedves ismerőssel találkozott volna. az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottságnál. Huszonegy éves volt. miközben énekelt. ő pedig nem kérdezte. miért nincs férfi az életében. Hűséges volt Spencerhez. akikkel együtt dolgozik és akiket kedvel. A Bizottság jó néhány hollywoodi híresség életét megkeserítette. hogy titokban találkozgat valakivel. de Crystal a gondolattól is őrülten féltékeny lett. Elizabeth hosszan beszélgetett erről apjával és megírta Spencernek is. Senkit nem ismert. aki nem volt hajlandó tanúskodni a Bizottság előtt. hogy keressen magának valakit. Crystalt felkavarta. aki felért volna vele. amitől még szebb lett. de vallomása befolyásolhatja olyanok életét. Válaszlevelében érdeklődött Elizabeth egészsége. Rengeteg jelölt akadt volna. Sugárzott belőle valami. Minden évben egyre szebb lett. elmondhatatlanul szép. amitől feszült csönd lett a teremben. meg a szülei felől. hogy ő ugyan nem kommunista. örökké fog tartani. ő is azt akarta. találkozott Elizabeth-szel Tokióban.net esélye. Lelkesen számolt be a munkájáról és arról. Nem kellett neki senki más. de Crystalt egyik sem érdekelte. és lelkesen végezte a munkáját. de úgy tűnt. De Crystal nem beszélt a magánéletéről. A férfiak Harry's-nél szinte megőrültek érte és egymás után kapta a meghívásokat. Un189 . Elkeseredés áradt Spencer leveleiből. Harry is kíváncsi volt. Nem volt más férfi az életében. Egyre többen tűnnek el vagy halnak meg. Miért nem mehet el ő is Tokióba? Olyan rég látták egymást. Tisztaság és kedvesség áradt a lényéből. mondván. Washingtonban Elizabeth munkába állt. Rangos állás volt. Májusban Elizabetht különösen felháborította az ismert dráma: Lillian Hellman. meg is fordult a fejében. hogy Spencer megírta. mennyire becsüli Mccarthyt. és Pearl állandóan noszogatta. hogy minél előbb érjen véget a háború. Úgy írt róla. Mint mindenki más. és annyira hiányzott neki Spencer. ám a lány munkájáról nem írt egy szót sem.

Lesoványodott. Nem tudta elképzelni a házat. amit ő szeretne? Elizabeth szokás szerint idén is Palm Beachen töltötte a karácsonyt a szüleivel. mint neki. Bár tulajdonképpen rá akarta beszélni. Valóban vannak kötelezettségei Lizzel szemben? Vagy csak magával törődjön. amit a felesége csinál. és Spencer holmiját barna dobozokba csomagolta. és Crystal után. . de úgy beszélt róla. amit a lány a képzelt kommunisták ellen vívott Mccarthy nevében. ha a háború véget ér. hogy a fényképeken nincs semmi. amilyennek a képeslapban látta. Elizabethnek más témája sem volt. Sterilnek és tökéletesnek. régiségeket vásárolt anyjával. Még jobban vágyódott Mrs. azzal. 1952 őszén úgy döntött.dorodott attól. de azt tette. csak olyannak. ha a háború véget ér. hogy a felesége. hogy találkozzon Spencerrel. mint a munkája és Joe Mccarthy. Nem tudta elképzelni. Folyton azon aggódott. Semmiért föl nem adta volna.Nem beszélnél már valami másról? . Castagna kis szobája. ahol Elizabetht lefényképezték. Hirtelen úgy érezte. kivéve. . hogy Spencernek más a véleménye a Bizottságról. mintha ő vol190 . túldíszített hálószobában szeretkezzen. amiben hitt és szerette munkáját. ahová hazamehetne. nincs is otthona. utána ismét Tokióba készült. Hiába mondogatta magában. amikor melléfeküdt az ágyba. tökéletesen illett hozzá. a Georgetownban vett egy házat a saját pénzéből. ha Spencer hazaérkezik és ismét munkába áll a Wall Streeten. ami az övé volna. A férfi elolvasta a cikket és szíven ütötte. Kíváncsi volt. elgyötört volt. hogy költözzenek Washingtonba. hogy abban az agyonzsúfolt. A Look magazinban meg is jelent egy riport a házáról. és nem akart hallani arról a nemes harcról. Elizabeth egyszerű nyomozó munkát végzett. vajon mit csinált Elizabeth a holmijával. A férfi félt a találkozástól. Elizabeth tudta.tört ki végül Spencerből. Közel voltak a Wisconsin Avenue jobb boltjai s Elizabeth. Csinos téglaház volt. hogy feladja Spencer New York-i lakását és Washingtonban. mit tegyen. Elküldte Spencernek. nem volt kedve hozzányúlni. amikor ráért.

Komolyan nézett a lányra és egy pillanatig kísértést érzett. Szinte nem is figyelt Spencerre. hogy visszamegyek a Wall Streetre. Spencer. de nekik Elizabeth apja foglalt szállást.A lány elégedetten bólintott. . meg a barátai. jelentéktelenné tette. menjenek el. Elizabeth mint jelentéktelen dolgot. véres harcba. hogy nem volt annyi pénze és hatalma. majd akkor tisztáz mindent. hogy Elizabethtól ezt nem kaphatja meg. csak a munkája érdekelte. Két éve volt már Koreában és haza akart menni. Amikor megpróbált a háborúról. A legtöbb eltávozáson levő tiszt kis. a csodás perzsaszőnyeg: Spencer már idegbajt kapott tőle. Megalázta. a szülei. a szenvedéseiről beszélni. kószáljanak Tokio utcáin és élvezzék az Imperial Hotel luxusát. Nem ezt akarta. milyenek a valódi kommunisták és belefáradt a velük vívott igazi. olcsó szállodákban lakott. Nem 191 . . amikor hazamegy. Inkább azt javasolta. Jól fogod érezni magad. mint nekik.Nem hiszem. Más pedig nem számított Elizabethnek és a szüleinek. meleg. Elege volt a hazudozásból. De meggondolta magát. De egyre világosabban látta. kijelentette: . hálát mutatni. . félresöpörte.Ha hazakerülök. megnyugtató szavakra. de a legutóbbi tűzszünetet ismét megszegték és már attól félt. Ez beleillett terveibe. persze a legdrágább helyen. Washingtonba akart költözni. szeretetre vágyott. nem Crystal. és ettől Spencernek még rosszabb kedve lett. Lelkendezett.Spencer nem is válaszolt. jött rá. Elizabeth szeretett apja nagyvonalúságáról beszélni. Mégis.Ne törődj vele. hogy beszél Crystalról. Nehezére esett érdeklődést. . Életfogytiglan tartó hálára szerződött. nemsokára újra a Wall Streeten leszel. csak hogy lássa a reakciót. .na Mccarthy bosszúálló angyala.Rengeteg kitűnő ügyvédi iroda van Washingtonban. Gyengédségre. örökre Koreában marad. Ő tudta. újra akarom gondolni az életemet. örömet. aztán később. ez a nő a felesége. Megszerette a várost. hogy milyen régiségeket vett apja az új házba: a kis francia gyertyatartó.

amikor hazamegy az Államokba. míg felfogta. Fel sem fogta. A férfi már senkivel nem tudott kommunikálni. hogy Spencer még él. min ment keresztül Spencer az elmúlt két évben. Végül olyan állapotba került. Spencer asszonyokat és gyerekeket látott meghalni. egy olyan világban. a bajtársai halálából. Férfiatlan. Nehéz volt elhinnie. végzi a dolgát. de néhány hónap 192 .akart versenyezni velük. Megfogadta. hogy Spencer nem halt meg. szenvedésével. Megpróbálta megírni Crystalnek. És feltételezte. és megtudta. ő milyen rettenetesen kimerült. de amikor megnézte a halottak. Így Crystal egyre ritkábban kapott egy-egy rövid levelet. Amikor elmaradtak a levelek. hogy találkozott vele. és rendbe teszi a dolgokat. Spencer már megbánta. Amikor megpróbálta ezt elmondani. megsiratott halott kisbabákat. hogy képtelen volt írni. hogy a férfi már nem ír. Barclay bíró utána nézetett a hadügyön lévő barátain keresztül. amely tiszteli. Mindenkitöl eltávolodott. és szenvedélyesen kezdte gyűlölni Koreát. a lány még csak oda sem figyelt. kiábrándult mindenből. amelyek végén Spencer mindig biztosította arról. minden nyomorúságával. de amikor elolvasta. csak éppen nem ír neki. Nem voltak már álmai. Vár. úgy döntött. hogy nem akarja többé látni. nem küldi el. A férfi nem ír többé neki. lényegtelennek tűnt. még Cristallel sem. Nem tudta leírni. kapcsolatuknak vége. idegen és fájdalmas. Csak annyit tudott. De Cristalnek nem voltak ilyen kapcsolatai. Hónapokba tellett. A maga életét akarta élni. Itt minden túl valószínűtlen. Él. amiről Elizabeth beszélt. Még rosszabb hangulatban ment vissza harcolni. Minden. akikre az országúton talált rá és az út szélén temetett el. nem találta. Először azt hitte meghalt. hogy beteg. ez azt jelenti. hogy még szereti. sebesültek és eltűntek névsorát. a levelek nem vesztek el. hogy elege van az állandó gyilkolásból. gyáva siránkozásnak érezte. amíg a háború tart.

akik hónapokkal korábban megkeresték. hogy valaki rábukkan és Cristal megkapja azt amit érdemel. Nyilván újra találkozott a feleségével. Mindig is tudta.Csak azt. nem írt többé egy sort sem. és megbeszélte.Kik ezek a fickók? . írt volna valamit. amíg szükséged van rá. úgy vigyázott Cristalre. és Spencer egyszercsakegyetlen szó magyarázat nélkül.Mit tudsz róluk? . a túltolakodó férfiakat. akármit. mintha valóban meghalt volna. azonnal gyere vissza. 193 . hogy vele vagy nélküle. Kivett két hét szabadságot. vele marad.Akkor vidd magaddal Pearlt. amikor bement az étterembe. Először rettenetesen fájt neki. Felhívta az ügynököket. Cristal. és amikor visszajött. Még este. hogy csak idő kérdése. . .elteltével tudomásul kellett vennie. Mire várjon? Itt a lehetőség.felelte a lány őszintén. . addig marad. hogy holywoodba utazik. Várd csak ki a legjobb ajánlatot. Még mindig sugárzott belőle az álmatlanság. ha valami baj van. úgy gyászolta. Évekig várt rá. és elutazott a tengerpartra. és úgy döntött. A főnök először meglepődött. csak ne lenne ez a szörnyű csend. Lesz még más lehetőséged is. Távoltartotta tőle a részegeket. tudta. sokat gondolkodott ott. hogy ügynökök Los angeles-be. Legalább írta volna meg. meg kell ragadnia. .Harry mindenkire gyanakodott. de lépnie kell. de nem nagyon. és az évek alatt. mintha apja lenne. szólt Harrynek.

Foglaltak szobát és másnap reggelre beszélt meg találkozót az ügynökökkel. ha pénz kell. aki igen sokat segíthet. azokról a filmsztárokról. Még mindig félt Hollywoodtól. mint bármikor. ha nem kívánja olyan nagyon. Pearl. Crystalnek majd a szíve szakadt. és megkínálta egy utolsó pohárka sherryvel.vigyorgott rá a lány.Igen.. hogy valamelyik jobb hotelben szálljanak meg. uram .Ha látod Clark Gable-t. Barátokat és biztonságot talált itt. hogy csókolom. Kicsit olyan volt. hogy Pearl is vele megy. használhatatlan volt. hogy ezt akarja.Csak szóljál kölyök. Boldog volt. Harry. . hogy ír majd Hollywoodból. akit eddig küldtek Ernesto Salvatorénak. Castagnától is nehéz szívvel búcsúzott. De Crystalról még ő is elismerte. ha akar. hamvas és gyönyörű volt. . akikkel találkozott. hát meg akarja próbálni. de Pearl sejtette. És vigyázz magadra. de jobban tudta. hogy valamikor sztár lesz. Crystal megtakarított pénzének jó részét új ruhákra költötte. potyogtak a könnyei. De azért el tudtak intézni neki egy próbafelvételt másnapra. hogy Hollywood legkevésbé sikeres ügynökei közé tartoznak. . Különben is. Tiszta. és megígérték. Ezt mondta Boyd. Azért vonatra. Remegőtérddel lépett be az ügynökök irodájába. nem fogad el tőle több pénzt. s alig volt rajta festék. hamarosan kap majd munkát is.De Crystal tudta. ha a meghallgatás sikeres lesz.Crystal megcsókolta búcsúzóul. mondd meg. Crystal nem tudta. Spencer. mert ez olcsóbb volt. mintha megint elmenne hazulról. Reményekkel telve szállt vonatra csütörtök délután Pearllel. Nehéz volt otthagyni Harryt. Megígérte. Évek óta azt hallja mindenkitől. Egyszerű fehér ruhát viselt. és most megint világgá megy. 194 . Az öregaszszony sírt. mint egy gyerek. Visszarettent volna. Az a tizenkét lány. micsoda szerencséjük van. összehozzák valakivel. haját hátrafésülte. Az ügynökök döbbenten nézték. Harry búcsúestet rendezett és adott pénzt. Mrs. Amikor Harrytől köszönt el. hírnevet és vagyont szerezni. hallod? .

Úgy. Befizettek a filmsztárok otthonait bemutató körútra. hogy meglátta. Crystal úgy negyvenöt évesnek becsülte. Mindketten kuncogtak. és két kislány autogrammot kért tőle. Pearl tanácsára nagy kalapot viselt és begyakorolta. A próbafelvétel először halálra rémisztette a lányt. a mozgása és ahogy a merev fekete szoknya perdült. és elmentek Grauman kínai színházába.hogy igazi szépség. Végigsétáltak a Sunset Boulevon. Ez a lány méltó Ernesto Salvatoréhoz. a férfi. Tetszett neki a lány mosolya. amit Pearl választott ki. Meg voltak győződve. Kecses mozdulat volt. megálltak az egyik sarkon. Amikor visszaérkeztek az ügynökök irodájába. amely híressé teszi majd ezt a lányt. Egész lényéből áradt a jómód. Crystal élvezte. és nyílván soha nem tanult énekelni. A férfi pedig abban a pillanatban. Arra kérték. Ez alkalommal nem tévedtek az ügynökök. A lány csiszolatlan. a magabiztosság. Színésznőnek hitték. jóképű férfi. Magas. Crystal egy fekete ruhát vett fel. A ruha szabadon hagyta vállának finom vonalát. akiről beszéltek. És élőben még szebb. sötét öltönyt viselt. A nap hátralevő részében Pearllel együtt megnézték a látnivalókat. s Pearl lefényképezte a nevető Crystalt. Crystal levette a kalapját. ahogyan Pearl tanította. Reggel látta a próbafelvételt. Aztán visszamentek az ügynökökhöz. A sötét öltönyös férfi mosolyogva állt fel bemutatkozni. keskeny nyakkendőt. és kiskabátot. fehér inget. de amikor kezdett megnyugodni. jó volt. de a hangja jó és ezzel a külsővel akár süketnéma is lehetne. hogyan csavarja alá haját egyetlen mozdulattal. amelytől a szőke sörény leomlott és a három férfinak szinte elakadt a lélegzete. amikor észrevették. megcsodálta a kivillanó lábát. majd hogyan vegye le a kalapot. Valódi szépség. hogy a járókelők kíváncsian pislognak feléjük. hogy "valaki". tudta: aranybányára bukkant. 195 . Jól szabott. sötét hajú. már ott volt. este jöjjön vissza. fekete magas sarkú cipőt.

aztán hopp. A férfi elmagyarázta. hol az irodája.Azt hiszem. Kíváncsi volt. amelyre nem szívesen emlékezett vissza. . aki elkísérte? De iga196 . Ám volt néhány kellemetlen botránya is. . ki ez a férfi és miért akarta látni. De ezt nem mondta sem neki. Egy énektanár. A lapok sokat írtak egy nő öngyilkosságáról. Elég volt ránézni. Crystal idegesen várt. Nem kell más. mintha a férfi belélátna. sem az ügynököknek. Végre. Van-e valaki.ide tud költözni Los Angelesbe? .A lány habozott. néhány igazán nagy sztár kezdett nála. bár nem sok. nem tudta.Be tudna jönni az irodámba hétfő reggel? . amikor Pearl óvatosan keresztbe tette őket. de messze nem olyan jó. kifürkészné a legféltettebb titkait is. . De hívjon csak Ernie-nek. Semmi és senki. akit ő menedzselt és akivel viszonya volt. . Crystal . egy tánctanár. Ő túl naiv volt. Ernie Salvatore egy olyan jéghegy csúcsa volt.Helló. amely sokakat megrémisztett.Lassan Crystal elé lépett.Kezet ráztak és a férfi Pearl felé pillantott. vette észre. .mondta az nyugodtan.Ernesto Salvatore vagyok. A lány látott valami furcsát a pillantásában.nézett Salvatore Crystal szemébe. De nem Crystal. Nem tudta. Pearl mosolygott. végül bólintott. hogy érezze az ember. mélyen a lelkébe. Az anyja volna? Neki is jó lábai vannak. csak egy kis festék és egy kis tanulás. hogy bármi furcsát lásson benne. Egy tucat középszerű színésznőcske után végre igazi gyémántot találtak. átadta a névjegyét és elégedetten bólintott az ügynökök felé. aki vigyáz rá az öregedő vörös hajún kívül. . de nagyon jó kapcsolatai voltak. De nem volt rejtegetnivalója. És az az ártatlan pillantás. mint Crystalé. néhány színpadi lecke. Olyan fiatalnak és ártatlannak látszik. fel a csúcsra. Akadt még egy-két kellemetlen eset. milyen hűvösnek tűnik Crystal és látta az elismerő pillantást Salvatore szemében. Salvatore jól ismert menedzser volt. ki ez a lány és honnan jött. bízhat-e benne.

s egy halom bankjegyet vett elő. parancsoláshoz szokott hangja volt.Az ilyen lányok mamája általában minden lében kanál. Kíváncsi volt. Menjen el vásárolni. De Salvatorénak közelről is tetszett a látvány. 197 . . . .Hány éves? . és hétfő reggel legyen az irodájában. Ez a lány hibátlan. Bizonyos határokon belül. Nagy sztárt.Tehát nem kiskorú. Ártatlan és tiszta.felelte Crystal nyugodtan. hogy jobban szemügyre vegye. Gondja lesz rá. Crystal mamája-e. . Az számít. de Ernienek ez nem jelentett gondot. Ha a lány hagyja. mint gondolta. . hogy Hollywoodba jön. Különösen. amit kell. Azt csinál belőle.Ő hol van? . A lány izgatottan figyelte. . ahol Crystal kezdeni fog. amilyent évek óta keres. selymes hangján.Igen. akivel rengeteg baj van. Hollywoodi csengése volt. mít vár tőle. Sztárt. Pearl elmosolyodott. vajon a másik nő meddig marad.Nem. hogy ott legyen a rendező is és délután már dolgozhatnak. sokat.zából nem az izgatta.És az édesapja? . Tökéletes.Huszonegy . ha később valami hiba csúszik a számításba. Még jobb.Ő is. ez az igazság. Pontosan olyan. .rázta meg a fejét. hová tart. .felelte Crystal nyugodtan. amit akar. honnan jött. Már a filmet is tudta. Csak fel kell hívnía a rendezőt és kirúgatni egy szereplőt. hogy a lány meg tudja tanulni a szöveget. . Elmondta Crystalnek.fordult Ernie Crystalhez.És az édesanyja? .Augusztusban leszek huszonkettő. Senkinek nem kell elszámolnia tetteivel. És Salvatore ki akarta használni. amikor közelebb lépett hozzá. ami szeretne lenni. csak egy barátja . Még a neve is tetszett.Egész életében arról álmodott. Csak saját magának. Végül hozzá fordult és megkérdezte. . ide tudok költözni.Meghalt . vegyen ruhákat.Szomorú volt a lány szeme és a férfi tudta. Salvatorénak mély. Nagyon remélte. Azt tehet vele. hogy ilyet kapott a kezébe. mindent megtesz érte. erőszakos nőszemély. Spencernek sem. .

hogy nem mehet vissza a Harry's barátságos világába. Ötszáz dollárt kapott. Vásároltak és moziba is mentek. olyasmit. Aztán megpróbálta megnyugtatni magát. Megvalósult az álma. Szerintem nagyon jóképű. amely sofőrjével együtt a hotel előtt várta őket. mégis. Crystal kábultan. hogy Ernie pénzén vásárolhat. mint Harry. akiben ráadásul még elevenen élt Spencer emléke. legalább a másik álmát valósítsa meg. mindegyik finom szexua198 . mit szól Harry! . mi várja itt. .Ugye. és nem tudta eldönteni. Ez volt élete vágya. Hétvégén bejárták a Beverly Hillst a kocsin. .Ne butáskodj .De Pearl ízlése nagyon különbözött Crystalétől. és Crystalt izgatta a lehetőség.Crystal még nem találkozott ilyen férfival. kedveli-e. Elköszönt tőlük és néhány perc múlva Pearl és Crystal is hazafelé tartott. A lány mégis kicsit ideges volt. Várj csak.azt jelenti. és még mindig csaknem kétszáz dollárja maradt.Crystalnek egy pillanatra megfájdult a szíve. amelyet hollywoodi ügynökökről és menedzserekről hallott. Miért csinálja ezt Ernie? Mit akar tőle? Eszébe jutott néhány szörnyű történet. . A férfi előlegként adta. Ernie Salvatore jóvoltából. mit csinál egy menedzser? .Nem tudom biztosan. mint egy ügynök. amelyet Ernie pénzén vásárolt.Mit jelentsen ez? . Négy ruhát.Azt hiszem . csodálkozva nézett Pearlre. két pár cipőt és három kalapot vett.kérdezte Pearltől. egy táskát. . és ebben Ernie a segítségére lesz. . A ruhák kiemelték ártatlanságát. . mégis fájt.törölgette szemét a barátnője . nem? Ha elvesztette a férfit. de meg is ijedt egy kicsit.söpörte félre Fearl az aggodalmakat.Mégis. Azt hiszem. ismét kikerült a nagyvilágba és hirtelen egy kicsit megijedt. akit szeret. Ernie Salvatore nem olyan.Crystal Wyatt. milyen ijesztő ez a Salvatore? . hogy megcsináltad. Hétfőn Crystalen olyan ruha volt.

látja a plakátokon. Túl gyorsan peregtek az események. Még szinte gyerek volt. egy villanás ott.Jövő hétfőn kezdjük a forgatást. Spencer a múlt. Ez csak a kezdet.Ez a szerződés a filmre? . ne bízzon benne. A sarkak nagyon magasak voltak. .. tehát az ügy kimenetele nem lehetett kétséges. Salvatore csaknem tapsolt. Pearl ugyanolyan tanácstalanul pislogott. hogy már rég itthon van az Államokban.Ne féljen. hogy megtanulja a szerepét és felkészüljön. ha sztár lesz. A karrierjére kell gondolnia. visszatér hozzá. ha valóban sikerül.Mit csináljak vele? . ha Crystal képes néhány szót kinyögni és nem felejti el a szöveget. hogy Hollywoodban a helye. Salvatore megértő mosollyal nyújtotta át neki a tollat és gyengéden megpaskolta a kezét. őrültségnek tűnt. de nem volt kivel. Crystal három év elteltével is vágyakozott utána. A filmrendező is ámult. Az ügynököktől tudta.. Megígérte. drágám. Bárcsak megbeszélhetné Spencerrel! De a férfi a világ másik felén van és a hallgatása azt jelenti: elhagyta őt. Talán büszke lesz rá.. hogy elindítja útján az új sztárt. mint ő. de Spencer már akkor megmondta.litást sugallt: Egy kivágás itt.értetlenkedett Crystal. Még Harry sem volt egy súlycsoportban Ernie Salvatoréval. kislány . Szerette volna megbeszélni valakivel. . A rendező Salvatore lekötelezettje volt. aki Ernie irodájában várta.Megkapta.A lány még mindig zavar199 . . egy nyitott gomb. De valami azt súgta a lánynak. Crystal döbbenten nézett rá. amikor utoljára találkoztak. Lehet. . egy kis fátyol. Talán ha olvassa a nevét az újságban. Spencer visszament Elizabethez. a szoknyák elég rövidek.mosolygott Crystalre. Az álom mégis valósággá válik! Hála Ernie-nek. Egy hete van. és mégsem hívta föl. Nagyon nagy sztár lesz. hogy az egyik legjobb menedzser a városban és szemrebbenés nélkül átpasszolták neki. A rendező nem sokkal ezután távozott is. Ernie pedig átnyújtott egy szerződést Crystalnek. ..

mindenre képes lesz. de Ernie csak nevetett az aggodalmán. hogyan juthatott ilyen gyorsan szerephez. és akárcsak a többi. mintha a lány hihetetlenül gyerekes volna.Milyen agyrémet? . amit ő adhat neki. és láthatóan érti a dolgát. . . mint amelyben Harry foglalt szobát. Szerzett neki munkát egy filmben. hogy filmszerepet kapjon.. Crystal? . 200 . .Hogy is ne bízna. bármilyen filmet csináljon is. Egyetlen szerződés közöttünk és én intézem az egész agyrémet.Még azt sem tudta. hogy ilyenekkel untassam. Honnan tudta Ernie. .Tökéletes. . aztán aláírta. . hogy megka ja a munkát? .Idegesen nézett Crystalre.A lány a szemébe nézett. A szemébe nézett.. hogy átköltözteti egy másik hotelbe. mit fog csinálni a filmben. Nem értette. én. Mind aláírják. Megvette a ruhákat. mit csinál.Aztán Pearlre nézett. Az ügynökök azt mondták. és Ernie már nem érezte annyira magabiztosnak magát. Nem buta lány. egy elegánsabba. Vagy nem bízik meg bennem. ugye? De Pearl azt olvasta ki a szeméből. az egyik legjobb a szakmában..Felnevetett.ban volt. aztán megfogta a lány kezét és megcsókolta. egész hétvégén a limuzinban autókázott. De amikor Ernie elengedte. Crystal fogta a tollat.Most már megengedhetem magamnak? . megnyugodott.Ugye nem akarja. Crystal különös bizsergést érzett a gerincében. amelyet nem értett. Viszont ki van éhezve arra. a szerződésre nézett. A csalétek a helyén van.Hát. . drágám? . Így sokkal egyszerűbb. . A férfi tudja. Az elmúlt percekben teljesen haszontalannak érezte magát. Meg fogja tenni.Ez a kettőnk közötti megállapodás.Ernie elvette a tollat. hogy nem örülne neki. Ernie biztos volt benne. aki alig észrevehetően bólintott. . nem? Hogy valaki mást kirúgatott érte? Kiverte a fejéből a gondolatot. Pearlre pillantott. Zavarta ez a pillantás. nem is tudom. Ernie közölte. . A lánynak csak alá kell írnia a szerződést. Én intézem a szerződéseket.Hát persze. .Marad.

Pearl nevetett az aggodalmán. Abba a fiókba tette . te süket 201 . amíg a hotelbe nem értek..ahol a legértékesebb dolgait tartja. bébi. hogy hívják.Hát persze. miért. Rájuk mosolygott és elrakta a szerződést. miért tesz ennyi mindent érte.. . és még észre sem veszed. fordult Pearlhöz. ha jól figyel. Azért teszi mindezt. Crystal csalódott volt. Milyen jóképű Ernie. Arról majd ő gondoskodik. Salvatore észrevette. nem is tudom. Pearl viszont szünet nélkül fecsegett. csak amikor csomagolni kezdtek. Ő. a sofőr majd átköltözteti őket.Miért nem marad még egy hetet.. menjenek vissza a hotelbe és csomagoljanak.Atyáskodón magyarázta el neki. Gondolod. visszamegyek San Franciscóba. De sokat tanulhat a forgatáson is.Bocsánatkérő arccal nézett rájuk. hogy oké. de nem bízott a férfiban. engedelmükkel. hogy ilyen irodája volna. Nem mondott semmit.Leült egy székre..Azt hiszem. Izgalmasan hangzott. hogy oké. hogy adnia kell a külsejére. amíg Crystal munkába áll? Utána Crystal amúgy is igen elfoglalt lesz.Tényleg úgy érzed. szexi ruhákban kell járnia. hogy valamikor nagyon nagy sztár leszel. És színiórákra is. hogy a következő hétvégéig marad és Ernie azt javasolta. Crystal pedig maga sem tudta. Pearl beleegyezett. Szép. Crystal furcsán csöndes volt. később csatlakozik hozzájuk egy italra. . Viccelsz? Nem néztél körül az irodájában? Legalább fél millióba kerülhetett a berendezése. szép frizurával. Még mindig alig hitte. mert tudja.nyugtatta meg Crystalt . úgy értem. . észre sem veszi. máris híres lesz. Végiggondolta a történteket. Bár csak farmert húzhatna. Öt perc múlva már a kocsiban voltak. És el kell mennie minden partira. lerúgta a magas sarkú cipőt. hogy énektanárhoz kell járnia. ha nem lenne fontos ember? Megütötted a főnyereményt. kifestve. mekkora lehetőség ez Crystalnek. . de Crystal nem tudta visszafojtani a kérdést.. ahová csak hívják. De Ernie megmondta. .. És sajnos. milyen nagyvilági.. Csak te nem tudod. jaj. . lesz már egy kis dolga ezen a héten is.

vigyorgott a barátnőjére és Crystal is felnevetett. A lány nevetve öltözött át a farmerjába. hogy vasárnap itt kel hagynia. .Látott valaki? . majd egy kulcsot kérni a barátnőjének. hogy kipróbálja. hogy aggályoskodik. tudni fogja.Aha .Köszönöm . remek kedve lett. talán túlságosan is az. Crystal nevetett az ötleten. .A portás többször is. . hogy Crystal egyedül menjen. Magával hozta a cowboycsizmával és Jared piros zoknijával együtt. nem volnék itt. Azt kapta. . Ragaszkodott hozzá. amikor látja a filmjeidet. Igazuk van. amely az egyik legféltettebb kincse volt. Úgy szerette.Na majd.nevetett Crystal. Olyan jó barátja volt az elmúlt négy évben! Rossz lesz nélküle. egyszer feladni egy levelet. Ha te. ki vagy. A lakosztályok az új hotelben akár egy filmben is szerepelhettek volna. El kell engednie magát és élvezni a dolgot. nagyon jó hely ahhoz. odament hozzá és átölelte. nem hoztak-e neki egy csomagot. végül megkérdezni. . . Mindketten a hasukat fogva nevettek.Mit? .kérdezte Pearl izgatottan. amit akart. . amikor Crystal háromszor is átöltözött és lement az előcsarnokba. 202 . naponta többször is öltözzön át és járjon egyet az előcsarnokban.Olyan büszkén mondta. . hogy hiszel bennem. és azt javasolta. Nem is tudta leplezni mennyire szereti Crystalt. hogy Crystal lassan felé fordult. meg Harry nem biztattok.mondta lágyan. Rögtön jobban érezte magát és miután felhívták Harryt. büszke rá. akárcsak a vörös bársony és fehér márvány előcsarnok. hogy minél többet lássák Crystalt. Elment az esze. Végül is ezért jött. Lehúzta a harisnyáját és felakasztotta a ruhát. Harry azt mondta. Pearl úgy gondolta. és nagyon mutatós. de délután elhatározta. Kis hotel volt egy elegáns környéken. Nyilván azt hiszi hogy stríchelek.Köszönöm.kérdezte Pearl mogorván. mintha a lánya let volna és fájó szívvel gondolt arra.

. és úrinőként viselkednie. . miközben Ernie pezsgőt bontott.egyezett bele Crystal és egy kólával koccintott. Semmi közünk hozzá. Mindent tőled tanultam. Ernie mintha Európa összes menő szalonjában unatkozott volna már. te tanítottál. Nyilván nem volt rá semmi oka.A hatalmas piros és arany bárpulthoz lépett és kivett egy sört. ahogy megígérte. Arról beszélt behízelgő hangján. ...Úgy mosolygott. fiatal harcos. aki nem sokat törődött vele. Mindig hittél bennem. mondta Pearl. Igazi úriembernek nevezte Ernie-t.aztán nagyvonalúan intett a lakosztály felé. daliás. Egészségedre. mint aki megszokta. . hogy elég jóképű. És amikor jobban megnézte. mint hitte róla. hanem csak Crystallel foglalkozott. Jó néhány dolgot 203 . Egy vastag borítékot nyomott a kezébe. Már nem gyanakodott. amennyit akar. De másként. alig néhány órával a szerződés aláírása után farmerban várja. Crystal. mint régen. . Csak legyél boldog. Nagyon sajnálom.Nagyon is sok van. Harry fogadott fel. mennyire örül a szerződésnek. Spencer egyenes. mitől félt reggel. . és végül idehoztál.Ekkora butaságot még nem hallottam. amikor nem csinálta meg a házi feladatot. Tudta. Általában nem követek el ilyen hibát.. hogy megbocsátanak neki. milyen magatartást írnak elő a filmszerződések. Az ügynökök bukkantak rád az étteremben. .Reggel elfelejtettem odaadni. Leült a magas fekete bársony bárszékre és Crystal felé emelte az üveget. Hát szerintem ez nagyon sok. amit a színpadi éneklésről tudok. a drága merített papíron Ernie neve és irodája címe. Mégis. Pearl enyhén spicces volt már. úgy ítélte. gyerek. De a férfi csak nevetett és még jobban mulatott Pearlon. Ernie pont hatkor érkezett. s kicsit úgy érezte magát. Crystal farmerben fogadta. hogy ragyogó elegánsnak kellene lennie.és Ernié-re. sokkal kedvesebb. . Végre egyszer annyi pezsgőt ihat.Ne butáskodj.Ernié-re . mint Spencer. Nem is tudta. Crystal úgy vélte. Szürke boríték volt. Ernie elmondta neki.

Miért ad neki pénzt? Már eddig is adott ötszáz dollárt ruhára. Miért mondják Hollywoodról hogy kemény világ? Marhaság. megütötte vele a főnyereményt. Ezentúl az érte kapott pénznek csak egy töredékét fizeti majd ki neki. Ernie jókora összeget kaszált be délután érte. . Ez volt a megállapodásban. hogy a lány úgy érezze. máris egy csomó pénzt keresett. hogy Hollywoodban mindössze egy csókkal pecsételik meg a nagy üzleteket? Bár mondhatom.Nem akarta.megszokott. a csekken Ernie aláírása. Ivott még egy korty pezsgőt. Csak nem gondolja. Ki ne kedvelte volna. hogy megdolgozik a pénzért. És ez még csak az első film. 204 . . Semmit nem értett az egészből. . Meglepve látta. Nem is tudom. De ez alkalommal nem volt benne semmi ijesztő.Mi ez? . Olyan jó hozzájuk.A lány óvatosan kinyitotta a borítékot. Aki mondta. Izgatta a dolog.Az a helyzet. hogy egy csekk van benne. . Holnap reggel számlát nyithat. hogy valójában huszonötezer jár De levontam az ötszáz dollár előleget. túl sokat köszönhet neki.Kezdte jól érezni magát.Crystal zavartan nézett rá. ebben az esetben nem bánnám. sőt a lány kezdte megkedvelni. a lakosztály. mint egy királynő. Meg is dolgozik. .Crystalnek még soha nem volt bankszámlája. s Ernie mosolyogva arcon csókolta. hogy elköltsem.Értesítettem a bankomat. A menő hotel.Ennyi pénz jár érte? . aztán Ernie kisvártatva felállt és elköszönt tőlük. Lám. mert aláírta a szerződést. De másnap reggel könnyű szívvel döntött az előbbi mellett.Ez a pénz azért jár. Crystal boldogan nevetve lóbálta a csekket. amikor Ernie elment. drágám.. Elijesztené. Még nem is csinált semmit.. "előlegként". Pearlnek igaza volt. nyilván nem ismeri Ernie Salvatorét. . amelyről Crystal még csak nem is hallott. amelyet Crystal aláírt. Érezze. a többit zsebre vágja. úgy él. vagy bekeretezzem. Crystal az ajtóhoz kísérte. . De most mire ad előleget? A férfi mosolygó arcába nézett. a pezsgő. mondta Pearl. .

hogy Spencerre gondolt. magányos a barátnője nélkül és beugrom. amikor elment. Nem először. Átvette vele a szerepet.. hogy azért. hogy úgy eltűnt. már el is repült a hét.Gondoltam. kivel van. de akkor két hetet töltöttek együtt. s Pearl könnyek és ölelések között búcsúzott el. komoly arc...Crystal meglepetten fordult meg. mielőtt behívták. mit csinál Crystal. vagy hazajött? Vajoti hiányzik-e neki? Akárhogy is próbálta. másnap kezdődik a forgatás. sem azt a csodálatos két hetet. hogy nem vette észre. Ernie állt mögötte. Ugyanúgy. mindig szeretni fogja. amit barátnője úgy megcsodált. másodszor a San Franciscó-i találkozásig. hogy sétálni indult. Magával tarthatok? . mint aznap. aztán bement a bankba.Hát persze. megdöbbent. milyen gyönyörű hangja van. mert tudni akarja. mégis Spencerre gondolt. . mint két turista. megnézem. hogy van.. Crystal egyszer csak egyedül volt Hollywoodban.. Bármi történt is. aztán egész délután vihorászva csavarogtak. egy ágyban aludtak. A portán mondták. amelyet együtt töltöttek. Kár.Ernie titkárnője felhívta. A férfi lemondott róla. Ő tanította beszédtechnikára is. . vagy amikor beleszeretett Becky esküvőjén.Micsoda elgondolkodó. De akkor más volt. nem tudta kiverni a fejéből a férfit.. Álma valóra vált. Ernie ismét felajánlotta nekik a limuzint és meg sem fordult a fejükben. de amikor este sétálni indult.. Pearl sírt. Annyira elmerült a gondolataiban. . Mire észbe kaptak. aztán újra. amikor az eljegyzésére jött a városba. Jól jön majd valamelyik drámai résznél. Vajon hol lehet. Hogyan mondhatna nemet. Még mindig fájt. . És valóban nagyon magányos volt. Később eljött az énektanár és amikor Crystal énekelt neki. amikor Crystal odaadta. Az sem segített. Egyszer Becky esküvője és a keresztelő között. Semmi értelme rá gondolni. mit csinál? Koreában van még. onnan az utca túloldalán levő ékszerészhez és megvette Pearlnek azt a karkötőt. hogy prózai szerepet kapott. minden rendben lesz. 205 .Ernie olyan rendes vele.. Addig még meg sem csókolták egymást. és azt mondta.

nem ír többé, nem válaszolt a leveleire, a forró, szerelmes leveleire... Még kapott néhány képeslapot, aztán semmit. - Izgatott a holnapi forgatás miatt? - mosolygott rá jóindulatúan Ernie. - Nagyon. - Természetes volt és a férfi élvezte őszinte, naiv izgalmát. Kellemes változatosság a kiégett sztárocskák után. - Nem lesz semmi baj. Talán legközelebb énekes szerepet kap, és akkor aztán igazán nagy sikere lesz. - Hallotta énekelni és tudta, milyen jó. De előbb az arcát akarta ismertté tenni, és utána bajlódni a többivel. Pontosan tudta, mit csinál. - Nagyon szeretném, ha énekelhetnék. - Alig jött el San Franciscóból, máris hiányzott neki az éneklés. - Az énektanár nagyon dicséri. - Köszönöm. - A férfira mosolygott és Ernie beleremegett. S hirtelen arra gondolt, hogy amíg gyóntatóatyát, meg segítő szándékú jó barátot játszik, éppen elmehetnének vacsorázni is. - Volt már a Brown Derbyben? - kérdezte, mintha nem tudta volna a sofőrtől, hogy még nem. Naponta megkapta a jelentést, mit csinált a lány. Biztos akart lenni benne, hogy nem valami kis ribanc, aki mindenkivel összeáll. De eddig Crystal jól viselte magát. Talán mert itt volt a barátnője San Franciscóból. De sejtette, hogy nem ez az oka. Néha még az is megfordult a fejében, hogy a lány még szűz. - Még nem - mosolygott rá ártatlanul. Ijesztően szép volt. Bármilyen fényben, bármilyen ruhában, kiöltözve, kikészítve, vagy farmerban, festetlenül. - Nincs kedve eljönni oda vacsorázni? De figyelmeztetem, ha elmegyünk, korán hazahozom. Jól ki kell aludnia magát. - Igen, uram. - De a szeme kigyulladt, mint egy karácsonyfa. - Nagyon szeretném. - Ernie élvezte az őszinteségét. Egyre biztosabb volt benne, hogy Crystal élete legnagyobb felfedezése. Az órájára pillantott, aztán azt javasolta, hogy menjenek 206

vissza a hotelbe, s egy óra múlva érte jön. Szürke flanell nadrág volt rajta és világos tweed zakó, s át akart öltözni. Nyolckor itt leszek. És ha esik, ha fúj, tízkor már ágyban lesz. - Sajnos nélküle. Ernie-nek volt annyi esze, hogy ne kapkodja el a dolgokat. - Rendben? - Rendben. - Odahajolt és arcon csókolta, mintha az apja lett volna és a férfi kicsit elszégyellte magát: Beszállt a Mercedesébe és elhajtott. Több kocsija volt, s az egyik limuzint a sofőrrel egész hétre Crystal rendelkezésére bocsájtotta. Különben is jobban szerette a Mercedest és szívesebben volt kettesben a lánnyal. Amikor érte jött, örömmel látta, hogy Crystal gyönyörű testhez simuló selyemruhát, hozzáillő kis kabátkát vett fel. Káprázatosan nézett ki és Ernie nagyon örült, hogy meghívta. Amikor beléptek az étterembe, Crystal vidáman csevegett a völgyről, gyerekkoráról, aztán hirtelen a földbe gyökerezett a lába, amikor rádöbbent, hogy mindenki őt nézi. Ez igen! Meg kell adni, Ernie remek érzékkel találja meg a legszebb lányokat. Ezt senki sem tagadta és azt sem, hogy eddig ez a legszebb közülük. Ernie, úgy látszik, mindenkit ismert az étteremben. Crystal csaknem elájult, amikor elment mellette Frank Sinatra. Ernie lassan az asztalukhoz vezette, közben mindenkit üdvözölt és olyan embereknek mutatta be Crystalt, akiket a lány eddig csak képes lapokban látott. - Ne nézzen olyan ijedten - mosolygott rá. Tetszett neki Crystal reakciója, viselkedése. A testhez simuló ruha odavonzotta a tekintetet, különösen, amikor a lány levette kabátkáját és előbukkant a mély dekoltázs. Crystal általában nem hordott mélyen kivágott ruhát, de Pearl addig makacskodott, míg ezt megvette. És nem bánta meg. Ernie-nek nagyon tetszett. A férfi kellemes meglepetés volt számára. Jól érezte magát vele. Kedves férfi, szívélyes és jó modorú. Nem volt semmi félreérthető a viselkedésében. Nem rabszolgahajcsár, hanem menedzser. Crystal bevallotta neki, hogy mindig is sztár akart lenni. A férfi nem először hallotta ezt, de úgy 207

mosolygott, mintha újdonság volna neki. Crystal csillogó szemmel nézett körül. A bárpultnál Cary Grant álldogált, Rock Hudson is bejött egy italra. Erről még álmodni sem mert. Könnyek jelentek meg a szemében és a férfi aggódva nézett rá. - Valami baj van? - Nem is hiszem, hogy mindez velem történik. - A férfi elmosolyodott. Ilyennek szerette a lányokat. Frissnek, naivnak, fiatalnak. Szívesen vele maradt volna még, hogy jobban megismerje, de azt akarta, hogy másnap kipihent legyen. Az fontosabb. Crystal többet jelentett neki, mint egy szép lány. Fontos befektetés volt. Míg kávéztak, Ernie elmondta, szeretné, ha a megfelelő férfiak oldalán mutatkozna a városban és hogy néhányan fel fogják hívni, s elkísérik ide-oda. Volt köztük olyan név is, amely ismerős volt Crystalnek. Először azt hitte, Ernie tréfál, de kiderült, hogy nem. - Miért csinálja mindezt értem? - Még mindig nem értette. Miért? De Ernie nagyon is jól tudta, mit csinál. - Maga mindkettőnket gazdaggá fog tenni. - Úgy mosolygott, mint aki megnyerte a főnyereményt. - Nagyon híres lesz. - Miért olyan biztos benne? - Miért más ő, mint a többi? Sejtelme sem volt, milyen szép, különösen most, ebben a ruhában, amit Ernie vetetett vele. - Még soha nem tévedtem - jelentette ki nyugodtan a férfi. - Megpaskolta Crystal kezét és intett a számláért. Csak ezután kérdezte meg azt, amire azóta kíváncsi volt, hogy először találkoztak. - Mennyire kötelezte el magát érzelmileg? - A lány elgondolkodva nézett, s Ernie elmosolyodott. - Más szóval, van barátja? - A lány rögtön értette, csak azon gondolkodott, mit válaszoljon. - Nem. Nincs. - Nyugodt volt a hangja, az arca szomorú. - Igazán nincs? - Igazán. 208

- Helyes. De volt? - A lány bólintott. - És most hol van? Ernie biztos akart lenni abban, hogy a lány szabad és nem lesz semmi botrány. Persze megoldaná azt is, de nem örülne neki. - Nem tudom biztosan - felelte Crystal. Vagy Koreában vagy New Yorkban. Akárhol, már nem fontos. - De a könynyeivel küszködött, míg ernől beszélt. Aztán hátradőlt és nézte, amint Ernie arra haladó ismerősöket üdvözöl. Jóképű, nagyvonalú és stílusa van. A lány soha nem találkozott még hozzá hasonlóval. Feltűnt neki, hogy a fér i egyetlen ékszert visel, egy aranygyűrűt, benne egy hatalmas gyémánttal. Méretre szabott drága öltönye a legjobb szabónál készült. Volt valami könnyedség benne, de szemmel láthatóan adott a külsejére, és volt benne valami nyers érzékiség, valami erőszakosság, ami még mindig taszította a lányt. Ernesto Salvatore olyan férfi volt, aki mindig eléri, amit akar. De most, amikor barátságos mosollyal Crystalhez fordult, ennek nyoma sem volt. - Mehetünk? - kérdezte kedvesen. Felállt és vagy egy tucat híres arc mellett vezette el a lányt. Jó néhányan köszöntek neki. Az ajtóhoz vonult, úgy téve, mintha nem venné észre a kíváncsi tekinteteket, s néhány perc múlva már ki is tette Crystalt a hotelnél. Ernie elment, a lány pedig lefeküdt, hogy másnap kipihent legyen. De nem jött álom a szemére. Ismét Spencerre gondolt. Aztán a menedzserére. Be kellett vallania hogy Pearlnek igaza van, elbűvölő És mégis: nem tudta miért, de félt tőle. Huszonhatodik fejezet Másnap megkezdődött a forgatás. A tanárának igaza volt, könnyebben ment, mint remélte. Sokat és keményen dolgoztak, de mindenki segíteni akart. Crystal mindennap elhatározta, hogy korán fog lefeküdni, rengeteg meghívást kapott. Tudta, hogy ezek a férfiak Ernie biztatására, sőt talán utasítására keresték meg, de mind udvarias, kedves és 209

szórakoztató volt. Csupa színész, énekes, ismert táncos. Szmokingban jöttek, drága kocsikban. Némelyiküket Crystal filmen is látta már Színházba vitték, vacsorázni és számtalan partira. Olyan volt, mint egy tündérmese, egyszerűen nem talált szavakat, amikor le akarta írni Pearinek. Beszámolt a partikról, a híres emberekről, akikkel találkozott, s nem volt biztos abban, barátnője egyáltalán elhiszi mindezt. A filmmagazinokban olvasni ilyesmikről, de ez most mind vele történt meg. És írt a munkájáról is. A forgatás közepén tarthattak, amikor egy este Ernie felhívta. - Jól érzi magát? - Minden este szórakozni járok - nevetett Crystal, és Ernie vele nevetett. - Akkor most csak véletlenül találtam otthon? - Olyan fáradt vagyok, hogy lemondtam a mai estét. Úgy éreztem, nem tudok még egyszer felöltözni. - Ernie lenyelte a megjegyzést, ami a szájára kívánkozott. Még korai. Inkább ártatlanul kérdezte: - A kedvemért sem? - Oh, Mr Salvatore... - elhalt a hangja. Kimerült volt. Mindennap ötkor kelt, hogy hatkor a forgatás helyszínén legyen. - Már nem Ernie? Megbántottam valamivel? - Nem, dehogy. Elnézést. - A fér i olyan kedves volt hozzá, s ő olyan sokkal tartozott neki, hogy nem utasíthatta viszsza. Kár, hogy éppen ma telefonált. Annyira fáradt volt. - Semmi baj, csak ne feledje legközelebb. Mit szólna egy csendes vacsorához valahol? Nem kellene kiöltöznie. Crystal megkönnyebbülten sóhajtott. Mosolyogva nézett ki az ablakon. - Mehetek farmerban? - Megtiszteltetésnek veszem. És hozzon fürdőruhát is. - Hová megyünk? - Crystal izgatott volt, és egy kicsit félt is. - Malibuba. Ismerek egy csendes helyet. Pihenhet, és korán hazahozom. 210

- Remek lesz. - Kontyba fésülte a haját, farmerba bújt, felvette egyik régi ingét, amit még hazulról hozott, és a cowboycsizmát. Amikor a tükörbe nézett, végre magára ismert. Jó érzés volt. Ernie tíz perc múlva már ott is volt érte, és a lány látta, hogy ő is farmerban van. Vidáman felnevetett Crystal láttán. - Olyan buták az emberek. Legszívesebben így látnám a filmvásznon. De az emberek nem értenék. - Látta, hogy a csizmája igazi cowboycsizma, akár a farmere, és eszébe jutott, amit a múltkor vacsora közben a lány a völgyről mesélt. A lány még egyszer sem érezte ilyen fesztelenül magát. Végre nem egy drága étterembe készülnek, nincs rajta magas sarkú cipő, elegáns ruha. Eszébe sem jutott megkérdezni, hová mennek. A kocsiban vidáman beszélgettek: az ő gyerekkoráról a völgyben, a férfiéról New Yorkban: aztán megálltak egy tengerparton álló ház előtt. - Hol vagyunk? - Malibuban, a házamnál. Hozott fürdőruhát? Van egy fedett fürdőmedencém. Az óceán túl hideg itt. - Crystal megborzongott, bár Ernie nem tett semmit, ami okot adott volna aggodalomra. De nem múlt el teljesen a seb, amit Tom Parker okozott, és hirtelen eszébe jutott az is, mit gondolna Spencer arról, hogy ő itt van Ernie-vel. Igaz, nem számít. Spencer különben is nős. Kiverte a férfit a fejéből, és követte Ernie-t a házba. Kettesben voltak, és Crystal ijedten nézett körül. - Ne féljen, kicsi - mosolygott kedvesen Ernie. - Nem bántom. Csak gondoltam, hogy szüksége van egy kis kikapcsolódásra. - Igaz, szüksége van rá, de nem volt biztos abban, hogy itt biztonságban van. Az ösztöne azt súgta, ne menjen be. De olyan ostobának érezte volna magát, ha vonakodik. Ernie mindig olyan kedves volt hozzá. Gyönyörű ház volt, üvegfalakkal, a szobában vastag fehér szőnyegek és egy hatalmas fehér heverő. Az ügyesen elhelyezett tükröktől a szoba nagyobbnak tűnt. A hatalmas panorámaablak túlsó felén a nap lassan leszállt a Csendesóceán felett. Csodálatos volt. A régi szép időkre emlékeztet211

. bentről a ház nagyobbnak tűnt.Egy üdítőt? .te.Iszik valamit? . Olyan sokat tett érte.Crystalt meghatotta a kedvessége. Crystal. A lány leszaladt a lépcsőn a homokba. és futott. . hogy rábukkant. mindkettő. Van egy bejárónőm. Uszik egyet vacsora előtt. De én nemigen használom ezt a helyet.A lány kólát kért. majd felnevetett.Azt hiszem. . Ernie-nek ez volt az erőssége.Jó lenne . Ösztönösen megérezte. farmerban. és hosszú idő óta először igazán 212 . de a lány a fejét rázta. . Biztosan a konyhába rakták valahová. amire vágyott. hogyan választotta ki kísérőit. A lány hátravetette a fejét. ennél többről van szó. ebből él. . a haján.mosolygott békésen Crystal. vagy nem bízik bennem? Crystal habozott.Ernie letette poharát. A Hillsen élek. és most ez az este az öbölben. Soha nem látott még ilyen szép lányt. de úgy érezte. a kis ajándékokról. Az apróságokról. s még mindig hálát adott a sorsnak. s a férfi mosolygott. ez a legszebb napom.Ernie a bárszekrényhez lépett és kinyitotta. .Nem. amikor a farmon apjával nézte a naplementéket. aki naponta jön. mint kívülről. arról. és helylyel kínálta Crystalt a heverőn. Persze. . mióta itt élek. Gyerek még ebben a szexbomba testben. -Okos lány. köszönöm. ki mire vágyik. csak jöjjön ki ide pihenni.Rendeltem vacsorát két személyre. . a virágokról. Biztosan jólesik majd egy kimerítőnap után. és nézte a naplementét. vagy inkább később? Mit szólna egy sétához az öbölben? .Örülök. miért. Józan akart maradni. . érezte a szelet az arcán.Nem iszik. és kinyitotta a teraszra vezető ajtót. A lány szemével a medencét kereste. Amikor kedve van. -Ernie vodka-tonikot töltött magának. és olyan nehéz volt megérteni. .Azt hiszem. Pont ez volt az. Hűvös szél tört be.

vannak-e gyerekei. és nem akarta addig a lányt. kicsoda valójában.Nem. Mintha csak azért lett volna a világon. Friss kagyló várta őket remek majonézzel és egy nagy salátatál. A friss tengeri levegőtől még álmosab lett. Crystal eddig nem vette észre az illatot. hogy a kedvére tegyen. s örömmel nézte. Kíváncsi volt. kimerítette.mosolygott melegen.Crystal nem találta ugyan rossznak. nehéz napja volt. . Crystalról beszélgettek.Megnyugtatja az idegeket . Most igen. hogy ússzanak egyet. Ernie atyaian mosolygott rá. Újra gyereknek látszott.De az úszás lehet.Ne aggódjon. . vajon Ernie nős-e. Levetette a csizmáját. mint egy büszke apa. de a homár és a pezsgő jobban ízlett.Fázik? . és bedugta lábujját az óceánba. Rengeteg ideje volt. Férfikölniszaga volt. és szégyellnivalóan kellemesnek érezte. . hogy előszörre nem fog ízleni. . arról. és Ernie nem erőltette. milyen 213 . Végül Crystal a hideg levegőtől és a széltől kipirosodott arccal tért vissza hozzá. Úgy félórával a vacsora után ismét felajánlotta. csupa olyan dologról. .Lehet. és Ernie úgy hallgatta. amíg nem kívánja ő is. . Keveset ivott. megmentem. Némely dologgal így van az ember. De a férfi nem mondott semmit magáról. Tudta.A lány a fejét rázta. levette zakóját. Még csak hallott róla. . hogy jól fog esni. sejtelme sem volt. hogy előbb-utóbb kívánni fogja. Végül visszamentek a házba és Ernie behozta a vacsorát. Sötétedett.Ha még jobban megnyugtatom az idegeimet. mintha ez lenne a világon a legfontosabb számára. ha nem fulladok meg a sok homártól.Evett már kaviárt? . Ernie csöndesen követte. Volt behűtött pezsgő is az ezüst vödörben és kaviárral töltött kemény tojások. hogy megborzong. A lány nevetett a szavain.Hosszú.De a férfi látta. milyen volt az apja. elalszom a padlón. . Crystal hálásan mosolygott rá. .boldog volt. hol élt. és Crystal vállára tette. . amiről szívesen mesélt.

. Kellemet214 .Köszönöm. fehér törülköző volt a férfi dereka köré tekerve. . hol öltözhet át. milyen valószínűtlenül szép.Úgy tűnt. Nem erőszakolom meg. hogy remek teste van. Egy perc múlva kimászott a vízből. és kényelmesen leheveredett a medence szélére.Miért nem veszi le maga is a fürdőruhát? Olyan meleg a víz. . mint az arca. elég meleg a víz. inkább nem. Naponta úszott. karcsú. de idegesítette. szűz-e még. .mosolygott rá Ernie. . A teste fiatalabb volt. csak elengedi magát a lány társaságában.Ne aggódjon. . már megtette. így vagy úgy. amint Crystal beugrik.Nézte. Hozzá sem ért. Ezzel még soha nem vádolt meg senki.Ernie okos volt. nincs hátsó szándéka. Ernie szerette ezt benne. csizmában és a régi ingében. drágám.Remélem . Vidáman pillantott fel. és elment felkapcsolni a világítást a medencében. A lány diszkréten elfordult. A lány boldogan lubickolt a hatalmas medencében. de ezt a lány nem tudta. hogy Ernie meztelen. Beugrott a vízbe. . Megmondta. Ennek a lánynak sejtelme sincs arról.Mással igen. . Ernie-nek elakadt a lélegzete. a férfi rámosolygott. Hatalmas. izmos. És ez a legfontosabb. Crystal megpróbált nem törődni vele. Amikor Ernie mellett haladt el. s nevetést hallott a háta mögül.Azt hiszem. tapasztalt. Félt. Crystal akarata ellenére is észrevette.Remélem. aztán ment levetkőzni. Még soha nem élt ilyen jól. Crystal. mintha egy kádban lubickolnánk. . amikor Ernie visszatért. Nem mert ránézni.Ahogy gondolja. . Szeretni fogja a közönség is. amikor Ernie ismét pezsgővel kínálta. és Crystal úszni kezdett.vonzó látványt nyújt farmerban. . Amikor Crystal egy perc múlva fehér fürdőruhájában megjelent. Kibontotta és Crystal meghökkent. de mindent megkap a maga idejében. Ernie pucér volt. amit nem kéne. hogy olyat lát. nem kapkodott. A férfi pedig megint azon morfondírozott. Hosszú.

mosolyognia kellett. most ne. . Újra megcsókolta. .. .. és a víz alatt megfogta a lány derekát. Ernie kedves. Nem volt képes megszólalni. mit akar cserébe.hazudta.Jobb? . amit Hollywoodról hallott. Részéről szívesen vállalja az áldozatot.. A férfi szemébe nézett. Gyűlölöm a fürdőruhát. Csak azt akartam. újra beugrott a vízbe. . kimászott. de nem leküzdhetetlen akadály. Kiúszott. a legszebb lány. De amikor a lányra nézett.. de rettenetesen ideges volt. kicsi lány.. .Egyáltalán nem.Négy évvel ezelőtt megerőszakoltak.A lány bólintott.Nem bántom. Mielőtt válaszolhatott volna. Magában imádkozott.Ne haragudj. úgy. és beburkolta magát a törülközőjébe..len.suttogta Ernie lágyan. . Csak a medencében lévő fények világítottak tompán és a plafonon lévő kis lámpák.Mit csinál? . Talán mégis igaz. Bízzon bennem. és Crystal sírni kezdett.. amit ő nem akar.Vegyem lejjebb a világítást? Sajnos. Crystal döbbenten nézett utána.. ez a számtalan rossz szokásom egyike.S azzal a medence széléhez úszott. hogy boldog legyél. .tudta. Ernie ivott egy korty pezsgőt.Filmsztárt . Ernie lassan. .. ahogyan egy filmsztárnak kéne. Crystal mint egy halacska cikázott. ne. Nem akartalak megijeszteni. akit valaha is láttam. kérem. Ugye nem haragszik? .Félt. hogy Ernie meghatódott. hogy ne így legyen. .Kérem. . . . én 215 .Úgy remegett.. hogy meg kell magyaráznia. Az hirtelen megdermedt.Sokkal . és a pezsgőt kortyolgató férfi mellé ült a medence szélére.Olyan szép vagy. Ernie lekapcsolta a villanyt. és nagyon látszott rajta. nagyon lassan közelebb húzódott és megcsókolta. Egyenesen Crystalhez úszott. Hirtelen roppant butának érezte magát... .Sajnálom. . gyengéd és nem csinál semmi olyat.. Crystal.Megpróbált felnőttként viselkedni. . hogy igyekszik leküzdeni a zavarát. miért viselkedik így. De Crystal arra gondolt. .

mosolygott Ernie jóindulatúan. hogy az előbb ilyen bolondot csinált magából. hogy ilyen megértő.rázta a fejét nevetve a férfi.Mintha Spencer mondta volna. Crystal most nem tiltakozott. Nyílt tekintettel nézett rá. Crystal most már nem ijedt meg. a keze lágyan végigsimogatta a lány testét. s mégis. A lány hátravetette fejét.. és a vízbe vetette magát.Akarod. könnyedén úszott mellette.Én sajnálom . amikor újra megcsókolta. Úgy viselkedtem. . Hálásan neki dőlt a férfi vállának. Crystal egy ideig rótta a hosszokat. Vagy még úszol egy kicsit? Crystalnek a nagy izgalom után jólesett volna egy kis mozgás. Elúszott tőle. . és ivott egy kortyot a poharából.. s olyan bájos volt. Képzelem. Ernie egyszer csak ott termett mellette..Újra sírni kezdett és Ernie gyengéden átkarolta. hagyja abba. De amikor Ernie gyengéden megsimogatta a mellét.Minden olyan új itt nekem. ijedten érezte. . Nem erőszakosan. Olyan mély kék volt a szeme. aztán finoman föléhajolt.Dehogyis . Nem baj? Nem sietsz? . Úgy érezte. hogy ne. . de a férfi követte.azt hittem. mint egy idióta. és halkan felnyögött. a fürdőruhája alá nyúlt. soha nem bántalak. A lányt meghatotta. ne. hogy hazavigyelek. egy őrült pillanatban azt is. . . hogy korán kell kelned.Burkolt fenyegetés volt a szavaiban. . amikor a férfi levette a törülközőt.De ne félj tőlem.Semmi baj . . Crystal? Tudom. mit gondolsz rólam. aztán a hátára fekve lebegett. Hasra fordult. hogy Ernie megremegett. és a keze csodákat művelt. . . Crystal azt akarta. hogy jólesik neki. hogy ne hozza zavarba a lányt.. tartozik neki ennyivel azután. És minden olyan hirtelen történt. A lépcsőhöz úszott. Ernie hátulról megfogta. de Crystal nem vette észre. de a férfi a hátához simult. . 216 .Szeretnék még úszni egy kicsit.Aranyos kis idióta vagy és kedvellek.De most meggyőződés nélkül mondta... .Ernie. aztán. és újból megcsókolta. A lány meg akart fordulni. Ha őszinte vagy velem. és lassan lehúzta testéről a nedves fürdőruhát.suttogta.

hanem közelebb húzódott. . A lány megijedt.Mit csinálsz velem? .. Mintha valami fantasztikus szimfónia volna. gyakorlata és a vágya. aztán éjfélkor Ernie lassan felvitte az emeletre. hogy észrevette volna.Nem is tudom. De nem az volt. ő is akarta.: kérlek. de akárhányszor kielégítette Ernie. Még Spencerrel sem.. aztán gyengéd ujjakkal és végül ajkával. ne. amikor a férfi rámosolygott. nem rá. szeretkeztek. és gondosan végigsimogatta mindenütt.Aggódó tekintettel nézett a homlokát ráncoló lányra.suttogta a lány rekedten. Egész éjjel szeretkeztek. Besétált a csapdába anélkül.s a férfi kínzóan gyengéd ujjai ismét megérintették. amilyent még sohasem érzett. Mester volt. hogy új dolgokra tanítsa a lányt. mint valami kábítószer.Istenem. Órákat töltöttek a medencében. Erre fektette Ernie a víztől csöpögő testet. .Hízelegsz.. Crystalt pillanatokon belül ismét elöntötte a vágy. . míg a lány csak kezdő. amikor végre beléhatolt.Könnyedén megcsókolta.. s egy óra múlva 217 .Ernie olyan hirtelen hagyta abba. medve és egy puha fehér szőrme ágytakaró. Crystal még soha nem csinált ilyet. vastag prémek. amit a férfi művelt vele. Várakozásteljesen fordult a férfi felé. . előbb a törülközővel. róka.. hanem Ernie hihetetlen ereje.Kimerült volt.Haragszol rám? . és amikor a crescendóhoz értek. és ismét megsimogatta a mellbimbóját. Crystal saját magára haragudott. Nem hibáztathatta azért. Olyan más volt Spencerrel. bárcsak soha ne lenne vége.. aztán átadta magát a gyönyörnek. Crystal sikoltott. Ez gyötörte. zavarban volt. . Crystal megborzongott. nyelvével.Nem . Crystal húzta még jobban magához Ernie-t.. és azt kívánta. mintha a lány parancsára tenné. Nem őt kívánta. s Ernie nem mondott semmit. de jó volt. de csak egy pillanatra. Utána. . Crystal többet akart. és ijesztő volt. és a víz alatt beléhatolt. Szinte olyan volt. . Megalázóan jó volt. ami történt. . amely korábban a derekán volt. amikor abbahagyták. Crystal félt. mi történt velem. Olyan gyönyört okozott neki. A hálószoba csupa fehér bársony volt.

és jó hozzá.indulnia kell munkába.. amikor felöltözve előbukkant.Még egyszer? . Gőzölgő kávé és meleg kiflik várták Crystalt. amilyent még elképzelni se tudott eddig. Ernie-ben megfért egymás mellett sok minden. amit szeretek. Mi a rossz ebben? De a szíve mélyén tudta.Majd értem jön a sofőr.. amikor Spencerrel volt együtt. mint egy ribanc. akikkel eljárt.Újból megcsókolta.. Sokan azt mondták volna.Mert az enyém vagy. ha Spencerre gondolt. . amire mindig is vágyott.Nem. Csak ne aggódj. hogy a tűzzel játszik. . Most meg úgy érzi magát. Megoldom. s a lánynak a puszta érintéstől minden eszébe jutott. Spencer pedig elment. Egy világ választotta el attól. hogy Ernie derék ember. Huszonhetedik fejezet 218 . mások azt. adta a kísérőket.Mindent. aztán hideget. De jelenleg nem akart rosszat a lánynak. és érezte. Nem tudta megmagyarázni magának ezt az egészet. .. Még életében nem élt át ilyet.rázta a fejét. különben azt akarja.Miért törődsz így velem? Ernie felnevetett. De most Ernie van vele. Hogy hangzik? . Csak kívánja. ott kell hagynia a férfit. Legalábbis amíg akarod. . A karriert. ő szerzi meg neki. kicsim. tőle kapta még a ruháit is. Gyengéden megcsókolta. Nem szereti ezt a férfit.Ijesztően hangzott. . amit az éjszaka tett vele. . Ebben nem volt szerelem.. És most kapott tőle egy éjszakát.Aztán szinte gonoszul mosolygott rá. Örökre. kicsi lány. Forró zuhanyt vett. hogy az. Mindkettő igaz volt..És te hogy mész vissza? . . nem. odaadta neki a kocsit. Mintha beszennyezte volna az együtt töltött napok emlékét: Az csupa ártatlanság és szerelem volt. Mégis. . hogy újra kezdjék. aztán amikor Crystal munkába ment. Ernie egyedül hagyta.. amit akkor érzett. ahogy Tom Parker megerőszakolta az istálló földjén. de attól is. Borzasztó bűntudatot érzett. és vidám mosollyal megérintette a lány arcát. .

Nem bántalak. mintha tudta volna. . Mintha olvasott volna a gondolataiban.Csak beszélni szeretnék veled egy kicsit. amikor Crystal visszament a hotelbe.. .. és soha többé nem akarta látni a férfit. gondolta.Délután. Nem szerették egymást.Legalább nem azt. De nem tarthatom meg. . Ernie-től. A férfi hozzálépett és megfogta a kezét. Átmehetek egy kis időre? . Úgy érezte magát tőle. kis csomag várta. . Egész nap fájó bűntudatot érzett. Elkerekedett a szeme zavarában és meglepetésében. bébi . Még soha nem tett ilyent. Csak ült és remegő kézzel fogta. és óvatosan kinyitotta.Rendben..szomorú volt a hangja..Miért nem? Csinos lányoknak csinos holmi jár . aki virágot vitt az anyjának. Crystal pedig zavartan és feszengve ült. Gyengéd volt. Ernie rendelt egy italt a bárpultnál.Ne. Gyönyörűt.Úgy kérdezte. fehér ingben. Félt felvenni. s igyekezett nem gondolni Spencerre.Igen. Még mindig borzongott attól. Elcsábította simogatásaival. ami 219 . Crystal pedig gyönyörű nő. nem volt köztük semmi más. mit érez a lány: . Ernie jól ismert figura volt Hollywoodban.Lemegyek az előcsarnokba. Nem tudta felfogni. . mit is csinált éjszaka. csak a gyönyör. mihez kezdjen vele. mintha fizetett kurva volna. én. De Ernie este felhívta. . Nem Ernie tehet arról. Gyémánt karkötő volt. vállára vetett kasmírpulóverrel bemasírozott és gyengéden arcon csókolta Crystalt. . Fölvitte a szobába. kedves. gyengéd ujjaival. mindenki feléjük fordult. és Crystal megsajnálta.mondta.csöndben sírni kezdett. Nem kényszerítette. . Félórán belül ott vagyok. Még mindig félt tőle és a saját reakcióitól.Amikor fehér nadrágban. Ernie.Tetszik a karkötő? .. mi történt vele az előző éjszaka. hogy megdolgozott érte. mint egy gyerek. amit a testének nyújtott. Nem tudta.. ami történt.Ne bánd. .

. hogy Crystalt a kamera is szereti. milyen sokáig várt rá.nézett rá könnyes szemmel Crystal. hogyan bánjon a lánnyal. hogy az ember csak nézte. hogy a lánynak ez fontos. és ellenállhatatlan vágyat érzett rá. milyen bűntudatot lérez Crystal. Jó barátok lehetünk mi ketten. De ez a lány másfajta. Nincs ebben semmi szégyellnivaló. Tegnapelőtt Ernie megnézte az eddig elkészült anyagot. Ő ugyan olyan hibás.tegnap éjjel történt. -Ezért is küldtem a karkötőt. amikor vissza akarta adni a karkötőt. és a férfi mégis elhagyta. és azt akarta. próbálta elhitetni magával. De hát nem ismerte Ernie Salvatorét. .El akarta mondani. . ne fizetségnek. hogy megérintse. Milyen sokat jelentett neki Spencer. Nyilvánvaló volt.. Ilyennek szerette. .Tökéletesen tudta. mint Ernie. bocsánatkérésnek érezze.Egyszer majd úgy nézel erre a kis ékszerre.Én is megőrültem egy kicsit. egy kicsit megőrültem. . mi történt velem. Természetes és gyönyörű volt. és ismét szíven ütötte a lány hihetetlen szépsége. De nem tette. De nem egy olyan fférfi oldalán. hogy a lány rögtön jobban érezte magát.Tudta. Nagyon is különbözött a színésznőcskéktől. Hogy bocsánatot kérjek.Olyan őszintének látszott a szeme. túl hatalmas és túl tapasztalt hozzá. Talán mindketten elvesztették a fejüket. Crystal. Joga van a saját életéhez. Megmutathatod a gyerekeidnek. mint egy emlékre az első napokból. finom.Sajnálom. Olyan arca volt. hogy elvesztettem az önuralmam. Ártatlan. . . Meg tudsz bocsátani? . . Most már nem fontos. Tisztában volt vele.Azt hiszem.De a jó barátok nem szeretkeznek egész éjjel a medencében . Olyan szép vagy. . jóérzésű. . akik szívesen ajánlották fel testüket bármilyen kis lehetőségért. de Ernie olyan sértődötten nézett rá. Ernie italát kortyolva mosolygott rá.Crystal habozott. hogy a végén hajlan220 .Gyenge magyarázat volt. . Crystal.Nem is tudom. de nem tudott jobbat kitalálni. mennyire szereti Spencert. mint Ernie. aki túl gazdag. .

ahogy Ernie a törülköző nélkül áll a medence szélén. . és a lány boldogan hallgatta. mennyi pénzébe és erőfeszítésébe került. Erni. énekelhetsz is s nagyon jót tesz neked. hogy már várja a következő szerep. Elküldött egy példányt Harrynek és Pearlnek. vajon hall-e még felőle. Másnap reggel Crystal a saját nevével találkozott az újságban.habozott. . A férfi aznap este vacsorázni vitte. A szerep nem nagy.Felsórolta. de azt hiszem. hogy meg is tegye.Természetesen.Komolyan mondod? . A férfi virágokat küldött. de Ernie megint megfogta.Mikor kezdek? . és eltöprengett. .dó volt megtartani. Rettenetesen magányosnak érezte magát. Crystal Wyatt". még szégyenlős volt és kétségbe esetten próbálta elfelejteni azt a képet. és Ernie elmondta. a következő aláiírással: "Ernie Salvatore menedzser és új felfedezettje. Egyetlen barátja volt csak itt. némelyikük nagyon híres volt. . ajándékokat vett és többször is zavarba hozta azzal. Sokszor gondolt rá. . De nem próbálta meg újból el221 . Mintha valaki idegenről olvasott volna. . A cikk arról a filmről szólt. . milyen kitűnő a filmben. Még mindig rendszeresen hívta őket. Ernie megcsinálta. Rettenetesen hiányoztak.Ilyen gyorsan? . hogyan lehet a lány útját egyengetni. mint Spencer.Úgy tűnt. hogy akarja. ha nem is annyira. Hálás volt. Mindegyik nevet ismerte. és keményen dolgozott.Azt nem tette hozzá. Hosszú ideig a filmről beszélgettek. Tehát igaz volt. mindent tud arról. Április elejére gondoltam. hogy ezekkel a sztárokkal játszol együtt. hogy érte küldte a kocsiját a sofőrrel.Úgy egy héttel azután. amikor végzett a forgatással. hogy a lány megkapja a szerepet. amikor elmesélte neki. Hideg csodálkozással nézte a képet. amiben legközelebb szerepel. Nem volt biztos benne. és másnap benne volt a fényképük az újságokban.csodálkozott Crystal. . hogy ezt befejezted.Nem kezdhetnénk újra? Tiszta lappal? Crystal bólintott. kik játszanak a filmben.

Csak éppen nem szereti. hogy praktikus javaslatnak hasson.Nem volna kedved egy ideig velem maradni? .csábítani. Szeretnélek megvédeni. . nem élhetek vissza vele. Elfogadta a meghívást.A lány úgy értette. Ráadásul sokkal olcsóbb. Aztán Ernie váratlanul felé fordult és elmosolyodott.Az ibolyakék szemek úgy néztek Ernie-re. Segítheti a karrieredet is. Igazán rendes ember. legalábbis hollywoodi mércével. A karrierjét kockáztatta. Crystal . . Két héttel az első alkalom után ismét meghívta Malibuba. majd szomorú pillantást vetett a naplementére. mosolyodott el a férfi. Spencer? Hová tűntél? Miért nem ő ajánlja ezt Ernie helyett? . Arra várt. Majdnem huszonkét éves. de még gyerek.Nem lehet ..Nagylelkű ajánlat. . . Négy év után szokatlan volt a számára.Miért nem? A lány őszintén nézett rá. aztán megfogta a lány kezét.. . A közeledben szeretnék lenni. .. hogy a lány jöjjön hozzá. ami. amikor eszébe jutott az itt töltött éjszaka. hogy Crystal most már nem félt tőle. Ernie már eddig is annyi mindent tett ér222 . és elvörösödött. .Hollywood kemény hely. Hol vagy.. hogy Ernie komolyan is gondolja. és kellemesebb is. a hétvégére. Megpróbálta. Van valami atyai benne. .Azt szeretném.Hogy érted. A napnyugtát nézte. mint a hotel. és nem hazudhatott. gondolta a lány.Crystal ránézett. hogy még a férfi kőkemény páncélja is olvadozni kezdett..rázta lassan a fejét. Milyen ártatlan. és lehet. élvezi. .Nem is tudom. . nem. . Lassan sétáltak az öbölben és az új filmről beszélgettek. ha velem élnél. és biztos volt benne.Még mindig nem értette. hogy előbb-utóbb jönni fog. te butus. A Beverly Hillsen is.Itt? . de be kellett vallania. nem annak. Ernie elérte.Szeretnék kérdezni valamit. . Gondoskodott róla. Ernie? Mindig olyan rendes voltál velem.. Ernie átkarolta. és mindenben döntött helyette.Nemcsak itt.habozott.

. Úgy érezte.te. és nem jön vissza hozzá. hogy megtette azóta. hogy két hete szeretkeztek.Ernie mindig leste a kívánságát. Ez volt az első alkalom. hogy nem 223 . hogy a teste melegítse éjszakánként. . és a hatalmas fehér kanapén szeretkezett vele. és keze finoman hozzáért. A lány visszahúzódott. de vele türelmes és kedves volt a férfi. mint bárki. jobb. vagy nem? Crystal még mindig a naplementét nézve bólintott. aki három éve otthagyta. . Tudta. nem lehet tisztességtelen vele. nem akart egy olyan férfival élni.. de Ernie magához húzta. Attól a pillanattól kezdve tudta. és valahogy mindig megérezte. Ernie jó volt hozzá. De Crystal nem akarta feladni elveit. Barátok vagyunk. Visszamentek a házba. és zenét hallgattak.Szeretnél hazamenni? . és a teste pillanatokon belül válaszolt Ernie testének.Ernesto Salvatorét nem szokták elutasítani. . Ernie gyengéden újból megcsókolta. Most sem. . Csak felajánlotta a szívét és otthonát. .remegett a hangja. hogy fütyül erre. mit szeretne. mint amit ő adni akart. . és semmit nem kívánt a lánytól. Két héten keresztül kifogástalanul viselkedett. s azt. azt. tartozik vele. Crystal meghatódott.Nem vagyok szerelmes beléd. A lány rámosolygott. De mi van Ernie-n kívül? Csak egy álom.Ne menj el . Ez alkalommal Crystal vetkőztette le a férfit. és olyan keveset kér. Tudta. A lány szinte megsajnálta. Egy férfi emléke. bármennyire hiányzik is neki. Ernie soha nem erőszakoskodott. Crystal jól érezte magát. amikor először meglátta. egyszerűen csak ott volt. Ernie nem mondta meg. hogy rengeteg pénzt hozzon.Az talán megjön idővel. . akit nem szeret. Nem a szerelmét kívánta. Most már nem volt lelkiismeret-furdalása. hogy megcsókolja. mit tesz és miért. Olyan sokat adott. és a férfi megcsókolta. Hagyta. Ez a lány éppen neki való. Meglepő erő volt a karjában. hanem a többit. de többet kívánt.suttogta. Ernie töltött egy pohár bort.Kérlek.Gondolkodhatok egy kicsit rajta? .

és elújságolta. A legjobb férfialakítás díját Gary Cooper kapta. mintha álmodna. Ernie-vel véget érnek a bajok. ragyogásával. és változatlanul nős. Malibuban maradtak éjszakára. Pearl nem lepődött meg. hogy képtelen volt még írni is. amikor a tükör előtt illegette magát. Crystal már beleegyezett. és Crystal élete egyik napról a másikra megváltozott. Felhívta Pearit. miközben Shirley Booth felsietett a színpadra. 224 .Egy nap a tiéd lesz . szobalánya. nem tudja. Amikor be akarta akasztani ruháit. Crystal a farmerja fölé vette fel. és belefáradt. gondolta a lány. amit többé nem engedhet meg magának. Senki nem törődött vele. Eladta a testét-lelkét Ernesto Salvatorénak. De késő volt. . Ernie segített átköltöznie a Beverly Hillsre. Ez volt az élete. hogy Ernie-hez költözött. És Spencer egy szót sem írt a jövőről. hogy átvegye az Oscar-díjat a legjobb női alakításért. s nem volt miért visszamennie a városba. de nem volt más senki a közelében. De amikor három nap múlva visszament a hotelbe. hogy Hollywoodba jött. nem háborodott fel. és olyan rózsaszín öltözőszobája. mennyire gyűlöli a háborút. mit csinál. de őt még mindig szereti. mint egy kislány. A férfi végre írt. Koreában van. Nem küzdhet ellene. A székre kiterítve egy új ezüstrókabunda volt. és megpróbálta megmagyarázni a hosszú hallgatást. Az élet mindig keményen bánt vele. a szekrény tele volt ruhákkal. amelyeket Ernie vett neki.suttogta a fülébe Ernie. Spencert szeretni olyan luxus. És Ernie ehhez tartozott. mint egy Joan Crawford-film díszlete. Igaza volt. hogy olyan lelkiállapotba került. Nem válaszolt Spencer levelére. Szakácsnője volt. Leírta. Crystalnek olyan volt az egész. Hollywood a fényeivel. Senkinek sem kellett elszámolnia a tetteivel. és úgy kuncogott. hogy Ernie-hez költözzön. A legjobb film az Ének az esőben volt Gene Kellyvel. Spencer levele várta. amelyet Pearl továbbított. mikor jön haza.szereti. legfeljebb egy kicsit féltékeny lett.

kérdezte mosolyogva egy éjszaka Ernie szeretkezés után. Miután visszaértek Los Angelesbe. amiről eddig csak olvasott.Boldog vagy? . A kézirat egy másik stúdióé volt.. hogy azt mondja. . mit csinál ott Ernie. amit nem érez. Minden.nevetett rá a lány. Most pedig az övé. Néha Crystal úgy érezte. Furcsán elégedett volt. Kényelmes volt vele. A lány békésen bólintott. gondja volt rá. könnyen tanult. A színésztársadalom lassacskán kezdte megismerni és megbecsülni. Crystalnek jó memóriája volt. és Ernie Mexikóba vitte néhány napra. már volt valaki. jéggel teli ezüstvödörben egy üveg pezsgővel és két pohárral. Ő volt Ernie Salvatore barátnője. Nem tartotta fontosnak.Mi ez? . de arról igen keveset tudott. néha Ernie is a hátsó ülésen. Sokat dolgozott a tanárral. van egy-két üzletiügye ott. mint amivel eddig dolgozott. A szerepet egyenesen neki írták. Mindig pontosan érkezett a forgatásra. annak ellenére. Leginkább a munkájára koncentrált. Hozzászokott a férfihoz. mintha házasok volnának. Az lett. Persze Crystal ennél többre vágyott. tehetséges volt. kényeztette. Úgy tűnik. és jól mondta el a szövegét. Jó színésznő akart lenni és jó énekesnő. és nem csinált jeleneteket. 225 .Az Oscar-díjad. Tetszett neki Mexikó. hogy finomítson a játékán. Azt mondta. a lány pedig élvezte. mert keményen és jól dolgozott. kölyök. Nagyon kellemes volt a viszonya Ernie-vel. a férfi egy nap mosolyogva nyújtott át neki egy kéziratot. Olyan élete volt. ami mindig is akart lenni és nem bánta. Legtöbben tudtak Ernie-ről is. A férfi vigyázott rá. Amikor a következő filmet forgatni kezdték. A filmesek szerették. Esténként a Mercedes várta munka után. mit áldozott fel érte. . a zsebedben van. bár mostanában ritkán énekelt. hogy valami újat és mást lát. és Ernie soha nem kívánta. aki naponta eljött. mint mindig. Május végén fejezte be a második filmet. hogy nem volt szerelmes Ernie-be. hogy mindenki jól bánjon vele. Az egy másik életéhez tartozott. Ernie megbízásából. Karcsú és elegáns volt. Az álom valóra vált.

Mindkettő idősebb Crystalnél. Negyvenöt évesen öt válás volt mögötte. Kétségbeesetten kerestek valakit helyette. Tele voltak a lapok Crystal nevével. Crystal. Nem mintha számított volna. A fodrászoknak rengeteg munkát adott vele forgatás előtt. De a lány szorongó arccal ült mellé.A hír pedig terjedt. Még mindig egy. . és tudta.Gondolod. hogy mindenkinek elakadt a szava. és kisbaba koruk óta nem látta őket. . és akárhová vitte. még Hollywoodban sem. arra.Ernie. Nagyobb feladat volt. Hasznodra lesz. mint az eddigiek. kiadták az útját. Ráadásul híre ment. Ernie-nek ott is volt telefonja. Ilyen szépség nincs több. szőke hajba. mindkét tanárával sokat kell dolgoznia. De élvezte. amikor utánament a fürdőmedencéhez. hogy könynyű vele dolgozni. ha meglátta. nem szereti-e a lányt.Igazad van. telefonált. jó a film. A lány órákig olvasta a forgatókönyvet és jegyzetelt. és két gyereke élt valahol Pittsburghben. Ernie néha elgondolkodott. az erdőből óvatosan kibukkanó őzre emlékeztetett. hogy meg tudom csinálni? A férfi felnevetett. járni. ez csodálatos . és állandóan tárgyalt. üzleti iratokat böngészett. . Crystal pedig tökéletesen megfelelt. de 226 . és belecsókolt a lágy. s ehhez olyan külseje volt. és csodálkozott. Ernie megtanította öltözködni. És ez a sztár hozzá tartozik! A következő ajánlat egy júliusban kezdődő filmre szólt. amit csinál. és finoman szólva. Ernie egy vagyont költött a sajtóra. összeveszett a sztárral. mint a fehér holló. ami Hollywoodban ritka volt. A színésznő.lelkendezett neki. hogy mindenki abbahagyja. Soha nem volt egy szabad perce. aki a második legfontosabb szerepet játszotta volna. Túl volt már az ilyesmin. Ernie-nek nem voltak kétségei: tudta. Jó szerep volt. az emberek hitetlenkedve nézték. hogyan lépjen be egy szobába úgy. hogy az ő neve egyáltalán szóba került. hogy Crystal hamarosan nagy sztár lesz.

még soha nem találkozott ilyen jóképű férfival. hogy meg tud-e csinálni egy szerepet. hogy látta Crystal Wyattet. mint egy remete. Túl keményen dolgozott ahhoz. Kinyitotta az ajtót.Megdöbbent. bár nem volt rá ideje. hogy megkapja. . . mintha ő olyan fontos volna. vagy hogy a munka után elmenjen a többiekkel egy italra. De kedvesek voltak vele. hogy egész 227 . A szépségen kívül ez is megkülönböztette a többiektől. megcsinálod. Igazán megfogta vele az isten lábát. és hosszabbra tervezték. Crystal egyszer Clark Gable-t is látta a forgatáson. mielőtt megkezdődött volna a forgatás. amikor először találkozott velük. a lánynak remegett a térde. . nem ért rá eljárni szórakozni. ötkor a sofőr bevitte a műterembe. a férfi nevetett. arra számítson.Néhány hónap múlva ő meséli a barátainak. Már úgy érezte magát.Vége! Befejeződött! . Crystal sokat dolgozott. .Ne félj. Ernie kevés olyan lánnyal találkozott Hollywoodban. Alig találkoztak ezekben a napokban. mint egy átlagos forgatást. aki egy barátját látogatta meg. Forgatás után mindennap éjfélig dolgozott a tanáraival. hogy bárkivel is összebarátkozhasson. William Holden és Henry Fonda voltak a partnerei. A lány úgy vélte. Minden reggel négykor kelt.A lány is nevetett. mint egy őrült.A film? . De nem Crystalnek. Izgatott kiáltásokat hallott. aki törődött azzal.Este elmentek megünnepelni. A legtöbbnek csak az volt a fontos. Június kilencedikén kezdtek. . aztán Crystal éjjel-nappal dolgozott.Remek leszel benne.nem volt hajlandó levágatni. Vajon mi történhetett? Még csak most kezdték el. Egy nap öltözőjébe zárkózva tanult. hogy ráérjen beszélgetni. s mindenki megbecsülte. . . és az első két héten Crystal alig aludt. hogy megtanuljam azt a sok szöveget. Azt mondták. amikor valaki dörömbölt az ajtaján. Amikor izgatottan elmesélte éjszaka Ernie-nek. Ernie mindig úgy tesz.Úgy magolok.

Három hétbe tellett. Barclayék meghívták Spencer szüleit is. és Crystal könnyei is kicsordultak.. Örömkönnyek potyogtak a szeméből. Egyszer megsebesült. de nem súlyosan. Randa egy háború lett a "rendfenntartó akcióból". Egy pillanatig. hazajön. Elizabeth kivett egy hónap szabadságot. sok életet követelt. megigazította kalapját és idegesen várt.. míg Spencer leszerelt. tülekedő emberek vették körül. eltűnődött. Ő pedig Ernie-vel él. Most minden más lesz. A koreai háború ért véget. miközben a nevető. amelyben Spencer tizenkét év alatt részt vett. hol keresse. amint Spencer lesiet a lépcsőn. Nagyon rég látta a férjét. és hazatérésének örömére nagy partit rendeznek a San Franciscó-i házban. A lány úgy tervezte. síró. Spencer. hogy elé megy Japánba és Honoluluban töltenek néhány napot. De Spencer túlélte. Két testvére harcolt odaát. és Crystal végre rájött. a férfi. De most hazajön a többiekkel együtt. Ott voltak Spencer és az ő szülei. Spencer meg sem találja. hogy Spencerrel és a szüleivel elutazzanak a tóhoz. amikor Ernie-hez költözött. miről van szó. beszélgető embereket nézte. hogy San Franciscóba vigye Spencert.A háború! . mitévő legyen.szeptemberben dolgozni fognak. Tokióban nem érezték jól magukat együtt. Elizabeth nézte. akit elárult. egy hét múlva már újra harcolt. Megszámlálhatatlanul sokan most otthon gyászolnak. Mindenfelől lökdösődő. A második háború. De kihez? Még mindig Elizabeth a felesége.. Nem válaszolt a levelére. ha Pearl nem mondja meg neki..Az egyik díszlettervező állt előtte. A szerencsések. Most 228 . amit áprilisban küldött. mert Spencerben túl nagy volt a feszültség. Egymás nyakába borultak. . köröttük többszáz nő tolongott. Huszonnyolcadik fejezet Elizabeth a férje arcát kereste a tömegben. Hónapok óta próbálja elfelejteni Spencert. De a sereg ragaszkodott ahhoz.

és megpörgette. elfeledte a politikát. Olyan fájdalmat. Alícia pedig zokogva ölelte át a fiát. A férfi magas volt. aztán a fiúk elsiettek a családjukhoz. A hajában ősz szálak csillogtak.Köszönöm. miközben szívélyesen kezet rázott Spencerrel. De amint meglátta Spencert. A szülei is odasiettek. Szabad bejárása volt majdnem mindenhová. Elizabeth pedig huszonnégy éves korára igencsak független lett. Az anyja sírt. Még nem vette észre őket. . Tulajdonképpen alig éltek igazán együtt és már három éve.Mindannyiukat megölelte és megcsókolta. hogy a férfi elment. nagyon hosszú volt ez a három év. amikor a nagyobbik fia meghalt. Harmincnégy évesen még csinosabb volt. A két idősebb nő együttérzően mosolygott egymásra. 229 . vékony. különösen Spencernek. mint amikor Elizabeth megismerte. amit ő érzett akkor. s Spencer másik kezével átkarolta felesége vállát. Csak Elizabeth jókedve volt felhőtlen. Még Barclay bíró szemében is könny csillogott. Férje kezét fogta. Hátrahajtotta a fejét és szótlanul ült. és nyakig belevetette magát a politikába. Spencer szomorú tekintettel nézte az embereket. Nagyon. amit korábban még soha. átnézett a tömeg fölött. Elizabeth látta. miközben Elizabeth lelkesen csacsogott. mint aki elvesztett valamit a háborúban. Spencer olyannak látszott.De jó.visszatér a hétköznapi életbe. s Spencer tovább igyekezett a tömegben. . aztán ledobta a táskáját. reménységet. Egy pillanatig habozott. és néhány nagyon érdekes emberrel ismerkedett meg Washingtonban. de anyja látott valamit a szemében. Végre megpillantotta a lányt. hogy elbúcsúzik tőlük. és ehhez segítségre lesz szüksége. Beszélgettek. bizonyosságot? Beszálltak a várakozó kocsikba és Barclay-házba mentek. Hitet. nevettek közben. három éve nem látta a fiát. sírtak. odaszaladt hozzá. Mindkettőjüknek voltak fiai és néha nem volt könnyű fiuk anyjának lenni. s ami aggasztotta. a karjaiba kapta. hogy újra itthon vagy. . aztán néhány bajtársával beszélgetve lassan megindult feléjük.

túl sok szenvedést látott ahhoz. Könnyezett. élvezettel merült nyakig az illatos fürdőhabban. különösen azt. mit tegyen Elizabethtel és a házasságával. de ha nem él vele. Legközelebb hívjanak be mást. amit elkellett rendeznie. Úristen. Túl sok halált. neki is joga van ahhoz. hogy megkapja.. Attól.El sem hiszem. hogy olyan régóta nem hallott Crystal-ről. és felmentek a szobájukba. Pontosan tudni akarta. Felesége a kádban ült. Hiányzott neki Crystal. félig mert kíváncsi volt. hogy nem a megfelelő nőre pazarolja az idejét. elválik tőle. Spencer leült a kád szélére.Én meg remélem. amit kíván. . Legszívesebben elégette volna. ami azóta kínozta.Félig tréfából mondta. Azt rég elhatározta. Elizabeth mindössze elmosolyodott. hogy elutazott San Franciscóból. Sok mindent meg akart beszélni a feleségével. és Spencer mindent meg akart tudni róla. hogy nem játszik vele többé.Ismét amerikai földön.veregette meg a karját apja. sajnálja.Szeretlek. Rövid az élet. . . a feleségem pedig sorra szüli a gyerekeket. De volt valami. Valami. és Spencer átölelte. apa. hogy újra itthon vagyok.csúfolódott Elizabeth. harmincnégy évesen a félúton jár Beszélnie kell Elizabeth-szel. hogy akar e gyereket. de nem tudta eldönteni. Ad neki egy esélyt. mit akar és ha az nem felel meg neki. de nem mindent. Sok mindent tisztázott magában. a feleségével az oldalán. Nemrég jött ki a zuhany alól s egy törülköző volt a dereka köré tekerve. És nem volt biztos abban. de remélem. Én ülök otthon a fenekemen. Elegem volt belőle. . Spencer a földre hajította egyenruháját. Amikor a broadway-i házhoz értek. fiam . hogy Elizabeth Barclay az. . és ez is nagyon fontos volt neki. ki ő. . hogy ez alkalommal nem maradsz tartalékos tiszt . Egy kicsit fe230 . és Spencer felnevetett. hogy egy ideig távol tartja magát az ország a bajtól.Isten hozott idehaza. Elizabeth sokat változott a három év alatt.Én ugyan nem. Elizabeth hogyan reagál. Elizabeth újra valóságosabb lett.

. hogy legyen egy csinos kis otthonod. ahová hazamész és a gyerek nem más mint egy helyes kis jószág akit szerethetsz.Mindketten? Te igen és talán egyszer én is. amire mindketten vágyunk.A mienkről. és fontos állásom van Washingtonban.Te másként látod a dolgokat.Mintha bosszankodott volna. hogy megint vitatkoznak. . .Megkapta a választ. jelent valamit. . Nagyon vonzó férfi lett.A bátyja és Sarab végül nyíltan bevallották.felállt.Nem szabadna. még csak most indultam a pályán.Nemigen gondoltam erre az utóbbi időben.Mi a véleményed mostanában a gyerekekről? . De dühítette az. Ez pedig különben sem olyan dolog. hogy két nőhöz tartozik. Az elmúlt három évben csaknem megőrítette.Ez igaz . A teste feszes.Elizabeth mosolygott és kecsesen mozgatta lábát a habos vízben.Én nem hiszem.Nekik semmi közük ehhez. megigazította a dereka körül a törülközőt.Mint a bátyád és Sarah. amíg távol voltál. Nem ez járt az eszemben. mégpedig gyorsan.Szerintem nem tudod. hogy van. Nem fogom kockára tenni egy gyerek miatt.Miért kérdezed? Ma kell megoldanunk a dolgot? . hanem olyasvalami. hogy áldozat legyen. Huszonnégy éves vagyok. Nekem viszont komoly áldozat. hanem dönteni.Spencer rádöbbent. . Megedzette Korea. . . amit sürgetni lehet. . . Komolyan mondom. a lány pedig elmosolyodott. .Általában. Azt hiszem maga a tény. .szengett.Talán. . . . amit meg kell oldanunk. Nagy különbség. . Spencer. De nem 231 . Neked az a fontos. hogy nem akarnak gyereket.A lány meglepetten nézett rá. aztán elmosolyodott. . . Elizabeth.Spencer komoly arccal várta a választ. mert Spencer elég hülyén festett a rózsaszín törülközőben. Nem vitatkozni akart. vagy az én gyerekemről? . . mi a fontos az életben. és Elizabethet nem botránkoztatta meg az elhatározás. mint egy fiúé. ahogyan Elizabeth mondta.

megérted. . hogy Elizabetht nem lehet legyőzni. mint mindig. .Amúgy sem szeretted a munkádat. A kormányzati munka neked való lenne.Mert úgy érzem.Elizabeth nem hatódott meg.Elizabeth a szemébe nézett. azon az időszakon. . A háború megviselte. . akik a karjában haltak meg egy olyan háborúban. Nehéz volt eltemetni ezeket az emlékeket. Én nem vagyok olyan "független". . ami arrakésztette. Remélem. hová haza? Úgy veszem észre.Én demokrata vagyok. Van is néhány ötletem. mint olyan sok bajtársát. Valami kihívó. mennyire utálja férje Mccarthyt. Őszinte volt. . . amikor még Crystalnek sem tudott írni.Szabadságot vettem ki.Magad mondtad Tokióban.Valóban olyan fontos neked? . Spencer. A férfiakat. Washingtonban mindenkinek megvan a helye. . hogy várhassalak. Nem a függetlenség volt az.Nagyon fontos nekem. . amiket nem fog soha elfelejteni. És belőlem mi lesz Washingtonban? Gondolom. Ettől van nálunk demokrácia és nem diktatúra.Nevetséges volt. Most fontosabb a munkám. pedig a szíve mélyén tudta. Kemény ellenfél volt. volt valami Elizabethben. De attól még szeretném megkeresni a kenyérre valót. az ég szerelmére. mellesleg.Biztos vagyok benne..Igen.Cigarettára gyújtott.Spencer torkig volt Elizabeth fontos munkájával. független vagyok. meg én. . amelyet soha nem éreztek a sajátjuknak. és a lány tudta. Manapság nem ez a divat. nekem dolgoznom kell. de amikor hazamegyünk.Különben is. Elizabeth. akinek akarod.Akárcsak az apám. de mégis.Lehet. . . feladtuk New Yorkot. amit Spencer elvárt volna a feleségétől.. De túljutott a nehezén. hogy versenyezzen vele. hogy apám bárkinek bemutat. . Ez a lényeg.Miért? . .. . . tovább akarok dolgozni.most.. .Hát persze. Voltak dolgok. munkanélküli. Alig néhány órája jött meg és máris politikáról és munkáról 232 .

felnézett Crystal ablakára. hol van. Soká tartott.Miss Wyattet keresem. . A fárasztó és idegesítőparti után Spencer nem tudott elaludni.Odafenn lakott a sarokszobában . . A nő elgondolkodott. . . munkája és hirtelen szinte árvának érezte magát a hadsereg nélkül. akiket nem is ismert. De hát ennek három éve. Castagna háza előtt.Ó. itthon van és boldogtalan. Közép korú volt. De hiába jött haza. Kétszáz ember volt meghiva vacsorára. aztán rájött. aztán a fejét rázta. Csengetett. hogy hiba volt. hallgatta a ködkürtöket. mire megjelent egy álmos. Elköltözött. Megrémült a gondolatra. fürdőköpenybe burkolózó nő. hogy a lány elköltözhetett. mint jól érezni magát egy nő oldalán. Felöltözött és lement. és aki szereti. akit szeret. De közben bármi váratlan hangot hallott. pedig milyen régóta várt erre a percre! 233 . míg végül North Beachen találta magát. Remegő kézzel nyomta le a kilincset. Megszokta az orvlövészeket.De igen . nem érezte jól magát. mint hazajönni és most tessék. Az ablakban sötét volt.Nem lakik itt. Erről a pillanatról álmodott. hogy sejtelme sincs. még anyám halála előtt. Meglepetésnek szánták.kérdezte az ajtó üvegén keresztül. meglepni a lányt. Eddig mást sem akart. .Spencer bénultan állt.makacskodott Spencer. Meghalt hát Mrs. Szöulból San Franciscóba kerülni egy repülőút alatt már elég nagy ugrás volt.mutatott föl. Talán ezért nem válaszolt a levélre. nem túl csinos. kiről beszél. Castagna is.vitatkoznak. Kiment a házból és kilométereket gyalogolt. pedig nem akart mást. Két óra elteltével pedig a legszívesebben kiszakadt volna a világból. . már ugrott is egy ház takarásába. Vadul kalapált a szíve. Az ajtó zárva volt. Föl akart menni. Minden megváltozott. Nem volt otthona.Mit óhajt? . Az apja megérezte. Megállt Mrs. már tudom. .

.Zárva vagyunk. csak az. . hová? . . a székek már az asztalokra voltak pakolva. Mi lesz. elnézést. Késő volt már és nem ismerte ezt a férfit.. Az étterem akkor zárt. hol találom Los Angelesben? . Az asszony nem nyitotta ki. . Hívja fel utána. mi történhetett vele.Még mindig az ajtón keresztül beszélgettek. Talán Harry tudja. . lehet... hogy végül mégis Hollywoodba ment? Izgatta a gondolat.Nem. .Hirtelen félelmet érzett.először nem jutott eszébe a név. . A jó ég tudta..Nem hagyta hátra a címét? . hogy ott megtalálja Crystalt. végül meg234 . De a férfi a fejét rázta. A főpincér levette zakóját. eszébe sincs beengedni. . valaki nyilván nyitva felejtette. meg tudja mondani. .Mi van. Annyi mindenről kell beszélniük.. hogy menjen már. uram.Los Angelesbe költözött. Spencer Harry's-hez ment. aki helyettesíti. aztán intett. . hogy bosszankodik. őrült.Ám Spencernek nem kellett más lány.Régi barátja vagyok.Nem tudja. . és most szigorúan s óvatosan vezette a házat. hogy részeg.Jöjjön vissza holnap este.Az asszony a fejét rázta. Crystal itt van? ..Lehet.Nem tudom. ha nincs? Ha valami történt vele? Az egész idő alatt csak magával törődött. amikor Spencer belépett. Cserben hagyta.. Mit lehet tudni. De találtunk egy remek lányt.. A főpincér a fejét rázta. Én már nem is találkoztam vele. Meg kell találnia. hogy Spencer elmenjen. . Alig várta már. uram. Most érkeztem vissza Szöulból. akinek emléke átsegítette a borzalmakon Koreában. Castagna vénlány gyerekeinek. a saját bajain rágódott. hová ment. Magyarázattal tartozik a hosszú hallgatásért. Be kellett volna zárniuk az ajtót. Egyike volt Mrs.Tudom..Látszott. Biztos volt benne. két ember a padlót súrolta. De elment két hétre nyaralni. Le akart feküdni. akit szeretett.

felemelte a fejét. Nem tudott másra gondolni. amit megszerveztek és elterveztek.Hány óra van? . mint Crystalre Hollywoodban. s Spencer hosszan nézte.Jó éjszakát.Elmosolyodott. hogy Spencer elment. hogy szere-ti. talán ő tudja. Ő volt a legjobb. Ő benn van? . és barátságosan az ajtóhoz tessékelte. filmezik. s a lány bólintott. Vajon miről álmodik.. Nem tart már soká és így tisztességes.Hozzá akarta tenni. Nézze haver. gyengéd összebújás. . Arra gondolt. . félig kinyitotta szemét. és tiszta lappal jelentkezhet Crystalnél. Sejtelme sem volt róla. Crystal eljutott Hollywoodba! Mindig is erről álmodott.Pearllel. Egyedül kell szembenéznie Elizabeth-szel és eldöntenie...suttogta Spencer. Gyengéden megsimogatta a haját..Úgy tudom. Kár. Békésen aludt. Magányos volt. és akkor is távoli ágyúszó235 . idegennek érezte magát idehaza. amíg a saját életét nem tette rendbe. bebújt mellé az ágyba és hallgatta a lány lélegzését. A lány megérezte. mint amit adni tudott. Elizabeth. Spencer megállt az utcán.. ha egyáltalán vannak álmai. Elizabeth mélyen aludt.. A nyitott fürdőszoba ajtóból ráesett a fény.Késő van. Semmi ellágyulás. majd hátat fordított neki. Mire felért a szobájukba. . Mármint Crystal. . hogy megnézze az órát. Nem szeretkezett vele. mi legyen a házasságával. Hajnalodott már. . zárnom kell. aludj csak. . amióta visszajött. . hogy lássa. Hogyan találja meg? Holnap felhívja Pearlt az étteremben. Lassan sétált vissza a Broadway-re. de nem volt képes rá. De addig nem keresi meg Crystalt.könnyebbülten kinyögte. Jöjjön vissza holnap. . de túl álmos volt hozzá. hogy ott van. hogy Elizabeth többet érdemelt volna tőle. hogy nem énekel. Aztán oldalt fordulva nézte a sötétben. és nem is akart.Holnap négytöl. Egyszer és mindenkorra dönthet. mire elaludt. Pedig nagyon vágyott rá.Aztán megenyhült. . de nem ébredt fel teljesen. Még az ő visszatéréséből is társasági eseményt csináltak. Leoltotta a lámpát. Akkor megtalálja. Talán jobb is így.

mint a tiszti kimenő ruhája. .. A Tahoe-tóhoz mennek három hétre. Állandóan feszültséget érzett Elizabeth társaságában. de amint álmában sírva hallgatta. Két hétig ott lesznek a szülei is. Spencer megjegyezte az összeget és biztosította Barclay birót. . A nyaralóban majd minden nap népes vendégsereg. mire kettesben maradhatott apjával. amikor feladta a lakást és Georgetownba költözött. Nem volt Spencernél más. .val álmodott. inget választani és ragaszkodott hozzá. mert az ágyúdörgés elnyomta a lágy hangot. Spencer a vizet nézte. Jólesett egy kis nyugalom. Nem éppen a Tahoe-tó életformájához valók. Tíz nap is eltelt. mondta Elizabeth. mielőtt fölmegyünk a tóhoz. biztos volt benne. és Barclayék jónéhány vacsorát szerveznek a szórakoztatásukra. amit nem értett. Huszonkilencedik fejezet Másnap megtudta. Délutánonként úszni mentek.nevetett Barclay bíró. hogy mindent az apja számlájára írjanak. hogy Crystal szól hozzá. amikor Elizabeth segített öltönyt. fiam? Spencer sóhajtott.Nehezen találod a helyed. Elizabeth megszüntette a New York-i bankszámláját.. hol talállak. hogy amint hazaér.Ne aggódj. Minden olajozott volt. Elizabeth a kombiban Spencerrel. Sacramentóban megálltak ebédelni. este ötven fős wacsorák. az öregek a limuzinban. Konvojban mentek a Tahoe-tóhoz. suttogva mondott valamit. fiam . ugye. Horgászni mentek a motorcsónakkal.Tudom. Együtt mentek vásárolni és Spencer újra gyereknek érezte magát. a gyakorló ruhája. a csizmája és a dögcédulája..Vehetnél néhány ruhát. s közben valaki beszélt hozzá. megküldi a pénzt. . és bár borzasztóan 236 . William Hill szomorútekintetet vetett rá. hogy mindent elterveztek helyette. jól szervezett..

bólintott.Olyan fekete képet festett a jövőjéről.. . egészségesen. . és most egy idegen házban élek. Spencer a hajába túrt.Jó nektek.. hogy újra itt van. mit érez iránta. amit még nem is láttam. Adj magadnak egy kis időt. Most már legalább tudja. apa. Három évig voltam egy idegen országban.Nem tudom. Az elmúlt két hét alatt számtalanszor nyúlt a telefon után.. természetesnek tartotta őket. Nem aggasztották nagyon Spencer gondjai. amit a magaménak mondhatnék. hol találja. de az utolsó pillanatban mindig meggondolta magát. mert Spencer ideges és türelmetlen.Dehogynincs.kedvesek voltak vele Barclayék. A lány az ő gondja. amit alig ismerek. .. . amiket nem én vettem. hogy próbáljon meg beszélni Spencernel. . Úgy döntött. az idegeire mentek. anyáddal ott voltunk múlt karácsonykor. kényes kérdést tesz fel. Aliciával erről beszélgettek előző este. hogy apjának nevetnie kellett. olyan bútorokkal. hogy beszél neki Crystalról. .Nem ilyennek képzeltem a hazatérést. Sokáig vár237 . amire felírta. . azt teszem. Elizabeth is megnehezítette a dolgát azzal. . de mégsem tette. és apja elmosolyodott az ismerős mozdulatra. Borzasztó volt ilyen boldogtalannak látni a fiát. csak azért. Az aszszony javasolta. hogy hazajöttél. William Hill mintha megérezte volna. hogy úgy viselkedett. Pearltöl kapott egy Los Angeles-i telefonszámot és úgy vigyázott a papírra. mintha minden rendben volna. apa. Gyönyörü házad van. hogy eltitkol valamit. nincs egy hely. csak rá tartozik.Nem örült volna. . amit más akar. bölcs ember volt. egy városban. Olyan jó.Nehezen . és annyira sajnálta magát.Megfordult a fejében.Ugye szereted még Elizabetht? . Olyan ház az otthonom. . Őszinte tekintettel nézett apjára. és segíteni akart. Még két hete sincs. Haza akarok menni és nincs hová. kinőttem belőle. Semmit sem tudok. mint a szeme fényére. ha a házasság szétesik. .Apja jószívű.Nem is tudom. élve.Azért nem olyan rossz a helyzet.Hát milyennek? .

. Ez elég alapvető ellentét apa.A legutóbbi nagy bevásárlásra gondolt. Derék emberek. de még az enyémben is. amióta visszajöttél? Spencer a fejét rázta. . három év örökkévalóságnak tűnik. . Annyira különböznek. Elizabeth három évig egyedül volt. Most lágyabban szólalt meg. .. . Apja kinevette. Nem akartam hálátlannak tűnni. valaki. én meg hagytam. William Hill szomorúan nézte a fiát. William Hill elszorult szívvel nézte. . hogy boldogok legyetek.Már nem vagyok benne biztos. mint kitartani valaki mellett. Remek feleséged van.. amikor először találkoztak. .Néha nem is az.Mindig ott volt háttérnek az apja.. . ami azóta zavarta apját. akit régóta ismertem.Megérintette fia kezét. fiam. sajnálom. A házasság néha nem más. . hogy egyáltalán ismerem-e.Komoly? .Nem tűnik jó mulatságnak. A te korodban.. . .. akár tetszik.Fogadd 238 . Ő nem. és azt akarják. . .Nagyon sokáig voltál el.ta a választ. Folytasd.. apa. . .Ez volna az élet? . .Volt valakim.Újra a tóra nézett.. . mielőtt elmentem.Spencer nem habozott. Csak olyan átkozottul zűrzavaros minden. .Ez nem olyan nagy tragédia fiam. ahol elkezdted. Csak várta a találkozást..kötözködött Spencer . hogy ismét itt vagy. hogy Spencer hazajött. majd ismét apjára. Ezért élt. de valami szomorúság látszott a szemében. hogy a lány tizennégy éves volt..Soha nem volt egyedül .Nem mondta el.Szeretnék gyereket. Adj neki időt. . . .Még nagyon fiatal. akár nem. Még az alsógatyámat is ő fizette. neki is nagy változást jelent. amennyire két nő csak különbözhet.Találkoztál vele. apa.Néha.Ne is találkozz! Csak tovább bonyolítod a dolgokat.Nagyon.A napon csillogtak az ősz szálak a hajában. Még abban sem.Igen. . .Tudom.

Rendes lány és elvetted feleségül. Maradj Elizabeth-szel. amióta megérkezett. ha nem kísérnék el őket. Nagyon remélte. hogy a helyes irányba kormányozza. Utána apja komolyan nézett rá. Nap nap után elegáns vacsorákra mentek. Amióta megjöttek. de úgy tűnt. . Spencer mégis lehangoltan indította be a motort. örült. A lány fölé hajolt.Spencer is tudta ezt. hogy fáj a fejed. amikor bólintott. hogy látja régi barátait és élvezte. . . hogy megcsókolja. Megígérem. alig voltak kettesben. . Meghatotta. Kicsit könynyebb lett a szíve.Fogtatok valamit? .Köszönöm.meg egy öregember tanácsát.fogadta őket Elizabeth jókedvűen.Mindez ésszerűen hangzott. mint bármikor.De másnap este megérkezett a bátyja és Elizabeth úgy vélte. hogy beszélt az apjával. . hogy Spencer megosztotta vele a gondját. . hogy apja önmagáért szereti. Elizabetht vetted el. hogy ennyi ideig várt rád.Mondd azt. drágám. Annak a másik lánynak semmivel sem tartozol. Apám barátai. A kikötőnél jártak. Spencer! Ne forgasd föl az életedet! Rettenetes hiba volna. pedig három évig csak Crystalról álmodott. Szerette a tavat. Spencer kezdte úgy érezni magát. . Mellette kell kitartanod. .Kisfiúsan vigyorgott rá. ha Elizabetht cserben hagynád. . mintha börtön239 . .Majd holnap. amit mondtam és légy türelemmel egy ideig. amíg Spencer zuhanyozott. és már nem tekinti csak Robert árnyékának. Várnak. Elizabeth nem bánja. Hal akadt apja horgára és azzal törődtek egy ideig. apa.Gondolkodj el azon. . Az hagyta. milyen szeretettel fogadják valamennyien Spencert.Maradjunk itthon ma este. A partiról mesélt. .Először érezte. Majd minden kialakul. Soha nem bocsátanád meg magadnak. Kettesben akarta tölteni vele az éjszakát. A férfi elgondolkodva nézte. udvariatlanság volna.vigyorgott a férfi.Nem lehet. Jobban nézett ki. Ezért jött vissza hozzá. Nem hagyhatod ott azután. . Elizabeth a körmét lakkozta. Aztán bementek. ahová este mennek.Egy pár öreg bakancsot .

Pearltől is tudta. Crystal Wyattet kereste.ben volna.Fel sem hívta Crystalt indulás előtt. . Egyedül akarok lenni veled. mint egy gyerek. Egy nő vette föl a kagylót és mondott valamit Salvatoréról Spencer elmosolyodott. hogy Crystal egy új filmben szerepel.Elizabeth gyanakodva nézte. Olyan lelkesen kérdezte.Szokatlanul rideg volt a hangja. mit kell tennie.Van ott néhány befektetésem. hogy el akar válni tőle. Nem akart ronda jelenetet a szülők előtt. . megmondja Elizabethnek. Hiszen még nincs is állása. Spencer visszament San Franciscóba. ahol víz helyett pezsgővel itatják. Még egyetemista koromból.Hogy lehetnél magányos. . A hétvégén Los Angelesbe megy. amikor a férje elindult. . máris hívta a számot. Határozott. a háznál hagyta a kocsit és taxival kivitette magát a repülőtérre. Alig ért a szobájába.Sajnálom.Miféle dolgod? . amikor enynyi kedves ember van körötted? .De süket fülekre talált. Tudta már. . Dolgozik. beszélgetni. . Egy percet sem. S amint Washingtonba érnek. Taxival bement a városba. és bejelentkezett a Beverli Hills hotelbe. Spencer izgalmat érzett. . . Fontos. volt a válasz. Ekkor döntött. butaság.Nem várhat? . Magányos volt a sok ember között.De a szüleim egy csomó embert hívtak meg miattad. mit mond Crystalnak. Tudta. Meg akarta lepni. amelyet Pearltől kapott. 240 . Dolgom van Los Angelesben. Megpróbálta elmagyarázni Elizabethnek. A lány mindig olaszoknál vesz ki szobát. Két óra múlva Los Angelesben volt. Fülledt.Nem. . Apjától kért kölcsön pénzt. hogy újra megismerjük egymást. amikor a homokban feküdtek az öbölben. Elizabeth még akkor is duzzogott.Mert még korai nekem. ő pedig azt mondta. augusztus végi nap volt. Elizabeth.

Hatalmas épület volt. amerre az őr mutatta. hol volt. Spencer továbbment a taxival a stúdió felé. Voltak cowboyok és indiánok. közelebb ment. Messze voltak a műtermek a hoteltől. Spencer kifizette a taxit. Spencer szíve vadul zakatolt út közben. A taxi hátsó ülésén mosolyogva gondolt a jövőjükre. Mint egy turista. maradt a csodálatos nő. fényes lámpák alatt embereket látott. Az őr pedig közölte. Végre eltűnt a gyerek. Egy pillanatra mindketten megdermedtek. csillogó fehér ruhája szabadon hagyta szépvonalú vállát. Spencer várt. mintha álom lett volna. . Spencer lefirkantotta.hogy hol találja. megfordult.Intett. majd bement a stúdióba. hogy Crystal Wyattet keresi és hogy melyik filmben dolgozik. gyönyörű. majd. . és mennyi ideig. amikor a biztonsági őr megállította a taxit. Egy férfi kiabált valamit. szőke haját kontyba fésülte. Selymes. A fia odaát halt meg. Látványos kosztümökbe öltözött színészek mellett mentek el. körülnézett. hogy nagyon sok mindennel tartozik neki. Tudta. úgy bámulta az MGM impozáns bejáratát. Egész világ választotta el ezt a helyet Harry éttermétől. fürdőruhás lányok. . Megmondta.Meg ne mondja. elegáns. de egy egész élet áll előtte. de tudta. hogy magához szorítsa. hogy lerójja adósságát. mint egy repülőtéri hangár. mint volt. Aztán. Legszívesebben odarohant volna hozzá. Spencer a távolban. hogy én engedtem be. hogy a forgatásra csak engedélylyel lehet bemenni. mintha megérezte volna. A lány. s ő bármit megtett volna egy bajtársának. Mintha 241 . aztán kisietett a hotelből és taxiba szált.felelte az asszony és megmondta a stúdió számát. Crystal még szebb lett.Az MGM-nél . megnézte egy telefonkönyvben a címet. selyemruhás szépségek. hogy magyarázattal tartozik. olyan. bocsánatkéréssel. a többiek csendben voltak. De amikor megmondta neki. de nem merte megtenni. Tudta. megpillantotta a lányt. hogy mehetnek. az őr habozva körülnézett. hogy ilyen őrült volt. amikor tíz perc múlva szünetet tartottak. Háttal állt neki. hogy ott van. hogy ő az.

. aztán ismét Spencerhez fordult. a reménytelenségről.Most már filmsztár lettél? A lány zavarban volt.Istenem.Spencer. ami eddig gyötörte.. Crystal rámosolygott hogy elmehet. . Hollywoodba ment és most filmszínésznő. Ez a film nagyon jó. tiszta és rendetlen. éhes ajkakkal és lágy ujjakkal cirógathatja a férfi arcát. ahol Crystal evett. Spencer szemét könnyek homályosították el. csak nézte őt. .Spencer eltolta magától és mosolygott. . hogy hozzábújhat. Spencer úgy érezte. arról az érzés242 . . Soha nem szerette még ennyire.Még nem.egy meséből lépett volna elő. Az öltöztetőnő a következő jelenethez szükséges ruhát készítette elő.Az arcát tanulmányozta.Aggódva nézett rá.Újra kezdődik a forgatás .Elmondta. . . Azért élte túl a háborút. Sejtelmed sincs. amit Elizabethtől hiába várt. Crystal ekkor a szája elé tette ujját. a fájdalomról. amíg hiába várta a levelét. hogy mit tett.Annyira szeretlek. Crystaltól mindent megkapott. Nem mondott semmit. hogy visszajöhessen hozzá és átölelhesse. .Spencer lábujjhegyen követte a szobába. a zavarról.Most van egy szabad órám. az.. . Spencer viszszajött hozzá. . .Gyere az öltözőmbe.úgy mondta. ez a boldogság. Hát mégis befutott. drágám hát tényleg te vagy? Nem álmodom? . Beszélt a magányosságról. És most Ernie egy pillanatra eltűnt az életéből. ő pedig Ernie Salvatoréval él. aztán egyszercsak a karjaiban volt és csókolta. magányosság. kikkel játszik és a férfi meglepődött. Kicsi volt. A férfi Crystal kezét fogva próbálta elmagyarázni neki. mennyire hiányoztál. . öltözött és órákat töltött tanulással. mint egy büszke apa. azt hiszem.Olyan szép vagy. Crystalnek a szíve szakadt a gondolatra. . Miért jött. igen. Nem számított senki csak Spencer. . .Kitört belőle mindaz a nyomorúság. hol járt. Ismét megcsókolta. . A lány lassan megindult felé.. leszek. házas-e még. megcsókolhatja. Eszébe jutottak a véget nem érő hónapok.suttogta. Mindkettejük arcán könnyek csurogtak.

ami körülvette. a rombolás. Most is így érzem. . Crystal nem mondta meg. hogy Mrs. a halál. és reggel. milyen szörnyű.Még most is érződött a hangján.Úgy mo-solygott. Nem tudtam írni senkinek. . . Mintha egy idegen nővel lettem volna. hogy elköltöztél.de az a nő Mrs. amikor ideértem. úgy döntöttél. . csak az a rettenetes nyomorúság..Mintha semmi sem lett volna valóság már. . Úgy gondolta. hogy semmi sem számít többé. Crystal tudta. soha nem kerülök haza. nincs vesztenivalója. . A háziasszonyod mondta meg. . Szerette az öregasszonyt.. Crystal sajnálta. nem bírjuk ki. De most már elmúlt. Elizabethnek sem írtam. Most ő érzett bűntudatot. hol vagy. hogy visszajövök és folytatjuk. Pontosabban Ernie szobalányával.Elmentem hozzád. még te sem. szomorúan mondta. amelyben Mrs.kérdezte elszoruló torokkal. .ről.. Castagna meghalt. Néhányszor találkoztunk Tokióban. csak nehéz elfelejteni. és ez lökte Ernie karjába. Nemcsak én éreztem így. A gépen hazafelé beszélgettem erről az embereimmel. Ő azt várta.folytatta Spencer . és már nem tudom tovább elviselni. azt nem hallgattam volna el.Ha így döntöttem volna. Nem tudtam szólni senkihez.. Úgy éreztem. Castagnánál csak annyit tudott.Végül Pearl megadta a számod. még durvább lett az ellentét az otthoni élet és az enyém között.Halkan. Talán úgy éreztük. . . hanem a szobalányával. hogy ezt hitte. ha bevalljuk. Mennyire megváltoztatta az életét. de én nem tudom ott folytatni. hogy nem a háziasszonyával beszélt. Spencer megbántottnak tűnt. Utolsó levelére egy lap jött válaszul. hogy vége. Ez hozta Hollywoodba.Szomorúan nézett a lányra. Castagna fia tudatta vele a hírt.Én pedig azt hittem. mint egy gyerek a karácsonyfa előtt. milyen kétségbeesetten kereste.Vágyakozó pillantást vetett Crystalre és a lány elfordult. ahol abbahagytuk. A levelektől még rosszabb lett minden. Talán 243 .És mi lesz Elizabeth-szel? . Addig egyikük sem akarta bevallani. telefonáltam. amint megérkeztem . . Utána Harryhez mentem. Két hete jöttem meg.

Los Angelesben sem lesz nehezebb munkát keresni. Csak a munkájával és a nyavalyás estélyeivel törődik. A repülőgépen végiggondolta. azután. Amint visszamennek Washingtonba. Azt hitte. Mi van. . De biztos volt benne. de olyan aljasságnak látszott. . hogy mást szeret.Eszébe jutott.Ha még akarod. hogy három évig várt rám. Crystal sokáig nézte. Erre várt. Néhány hét múlva itt lehetek. és 244 . hogy igazán érdekli. Aztán hirtelen aggódni kezdett. elveszi Crystalt. mint Washingtonban. hogy bűntudata legyen. és amint van állásom. azok után. legalábbis egy ideig. Azért óvatosan hozzátette.De már abban sem vagyok biztos. Lehet. Most sem valami szép tőlem. amit érte tett. ugyanúgy nem szerette. Spencer nyugodtan válaszolt.azt szerette volna hallani.Elválok Elizabethtől. Egy ügyvéd mindenütt megél. Biztos volt benne. hogy igen. Spencer úgy döntött: Elizabeth mellett marad. Összepakolja a holmiját. Rámosolygott. és az első géppel visszajön Kaliforniába. Azt hiszem. Abban a pillanatban. Nem is tudom. De nem szerette Ernie-t. hogy elválik tőle. megmondja Elizabethnek. Nem hagyhatja egyik pillanatról a másikra faképnél Ernie-t. mit mondott erről az apja. Ilyen egyszerű. . Könnyes volt a szeme. hogy Elizabeth-szel lehet értelmesen beszélni és nem gördít akadályokat az útjába. Akkor is így éreztem. ha elmondja neki. Most fenn van a Tahoe-tönál.Crystal szemébe nézett: Nemsokára vége. erről álmodott évekig.. . amikor három évvel ezelőtt elmentem. mint Spencer Elizabetht. néhány nap múlva visszarepülünk Washingtonba. amint kimondták a válást. vagy New Yorkban. hogy csak hülye voltam. hogy Spencer nem válik el tőle. Alig házasodtunk össze. Megkönnyítené a dolgokat. .És ha Elizabeth beleegyezik a válásba. ha Crystal megváltozott? De a csókjából nem úgy érezte. .. beadom a válókeresetet és utána összeházasodunk. Túl boldog volt ahhoz. míg végül lassan feladta a reményt. rég meg kellett volna tegyem.

nem hagyhatom most el. . amit el sem olvasott. gondolta Spencer. nem volna tisztességes. hogy a lány haragszik rá.Én most mással élek.még azt a fáradságot sem vette magának. . mint akinek a szíve szakad meg. De azt nem gondolta volna.Ne sírj. . amíg távol voltam . az ügynökeim mutattak be neki. Spencer boldogtalanul nézett rá.Szereted? 245 . és már nem szereti.. ő pedig nem. . vigyázok rád. hogy megváltozott. hogy Hollywoodba jöttem... vagy bánatában sír . Azt mondták.nehezen találta a szavakat. a lány örömében. és ott öszszeházasodunk. .. Ne félj..Spencer.Mint a rabszolgaság.Hogy-hogy így? Hacsak férjhez nem mentél.Amikor Hollywoodba jöttem. édes. Spencer végre szabad. és mindent ő intéz helyettem. Elmegyünk Renóba hat hétre. Attól félt. tanárokat fogadott. Nem tudta eldönteni. Nem volt könynyű elmondani. órák alatt szerzett nekem szerepet. hogy még mindig őt szereti. És valóban. . Megrázta a fejét.. . . .De még az is megoldható. Egy héttel azután. és a szemébe nézett. Olyan soká tartott úgyis. hol kezdjem. hosszú történet és nem is tudom...Viccelt.. . Alig hitt a fülének. . Mindent megtett értem. Ruhákat vett.vigyorgott. El sem tudta képzelni. . hogy így már nem kellek neked. s közben mással él. de a lány úgy nézett rá. A menedzseremmel. Ha írt volna. .Aláírtam egy szerződést.Lehet. . s akkor eszébe jutott a levél. .Maliburól és a gyémánt karkötőről nem mesélt. hotelt keresett. Megígérem.El kell mondania Ernie-t. ... tovább folytatni az értelmetlen játékot. Nem akarta kínozni magát. . ... ha megmagyarázta volna.. már dolgoztam. ha nem tűnik el így.Nos?... Nagyon sokkal tartozom neki. ő a legjobb a szakmában. esküszöm. minden rendben lesz..Crystal elhúzódott. Ezt nem várta. .kérdezte Spencer.. hogy közölje vele. .

Befolyásos ember Nagy sztárt csinálhat belőlem. Különben is.rázta a fejét boldogtalanul Crystal. mert te betoppantál. . Nem bolond. . Üzletember és 246 . Spencer dühödten járt fel alá a szobában.állt fel a lány. Jogom volt ahhoz. Nem maradok vele örökre.Spencer döbbenten nézett. hogy többre vigyem. de Spencernek ettől nem fájt kevésbé. Castagna szobájában ülve várjam a megváltót. mint hogy Mrs. Ennél többel tartozom neki és nem akarom. hogy egy sort írjál nekem! Amikor elmentél. gondoskodott rólam. ha érdekel ... ártana nekem.Annyira. és te több mint egy évig még arra sem vetted a fáradtságot.Amikor elutaztál. velem. Akár a szerződésünket is felbonthatja.Dehogy is. Vagy elfelejtetted ezt az apróságot? Majdnem három rohadt évig vártam rád. vége. akkor nem mondtál semmit arról. hogy üljek a fenekemen és várjalak.nézett elkeseredetten a lányra.. arról.Hát ide figyelj. és nem voltál más. . Szakmailag. és Crystal gyorsan megrázta a fejét. .Ne haragudj. Annyira akartam.. hogy eladtad a testedet? . . Elizabeth mellett döntöttél. Spencer nem felelt. . . a fene egyen meg .Nem . Ezt is tettem jó ideig. itt pedig minden olyan más. A lánynak igaza volt. amit hallott. de nem is hagyhatom ott egyik napról a másikra azért.Beszéltem rólad neki.Érted? . és úgy gondoltam.Fizikailag? . nős voltál. Hirtelen legalább olyan dühös lett. Hónapok óta nem hallottam felőled.. Olyan sokáig magamra hagytál.Őszinte volt.. hogy mit akarsz csinálni. hogy sikerüljön. De azt mondtam. hogy mi lesz velünk.A túlélés mellett döntöttem. Idejöttem és Ernie törődött velem..Nem tartom valószínűnek. Csak elvártad. Spencer Hill. . Azt hittem.elhalt a hangja és újra sírni kezdett. De nekem is megvan a magam élete. csak egy álom. hogy egyszer majd sztár legyek. . . mint Spencer. hogy egy fontos barátból ellenség legyen.

bár igazság szerint nem sokat tudott a szerződésről. Ahogyan tőled sem lett volna az. A lány könnyes szemmel válaszolt.Láttad valaha is a stúdió szerződését. Meg sem értené.Tudta. hogy nem fontos.Crystal megpróbált bennfentesnek látszani.Mindent Ernie intéz. . . . hogy egy vagyont keres rajtad. és te ahhoz képest.Rossz érzése támadt. filléreket kapsz. 247 . Ő tárgyal velük és állapodik meg helyettem. még ha Spencer nem is akarja megérteni.A szokásosat. Crystal? Vele akarsz maradni? . . de ő is tartozik ennyivel Ernie-nek.Hogy érted ezt.Ernie. De tudta. hogy érzékeny pontot érint.tudja. miféle szerződést írtál alá? .Nem a haragtól. Ez a munkája. . hogy két héttel az esküvő után elhagyod Elizabetht. amit ők adtak? . nem is lenne becsületes dolog.Mit jelent ez? .Akkor biztos lehetsz benne. Így ő intézheti az adómat is.Spencer éppen ettől tartott. Legszívesebben kézen fogta volna Spencert. mekkora érték vagy.védekezett a lány. Jó barátságban akart elválni Ernie-töl. Egy ideig. vagy a stúdiók? . elment volna vele a legközelebbi templomba. amit a stúdió fizet.Ő a közvetítő köztem és a stúdió között. hogy nem teheti. Még nem. hogy összeházasodjanak. .bosszankodott Crystal.Nem igaz .Ki fizet neked? Ő. .Természetesen nem . Különben is. . vagy a csekket. amelyek révén a menedzserek vagyonokat keresnek egy sztáron. . Hallott már az ilyen szerződésekről. ha egyszer csak szedném a sátorfámat. .De akkor sem hagyhatom csak úgy ott . míg a színész csak a töredékét kapja meg a gázsinak.ült le kimerülten. . Ernie mindig azt mondta. hanem a rémülettől remegett a hangja.Spencernek bűzlött a dolog. drágám. tulajdonképpen nem az Ernie-vel kötött szerződésről van itt szó. bár tudta. . .

. Crystal. . nem akarok mást. be kell fejeznem ezt a filmet. hogy majd Ernie segít. Úgy hangzott.. amíg várok rád. Nem sejtette.Időre van szükségem. Inkább hálás volt. A fenébe is! Hazajövök a háborúból. félelmére és tisztességére. Különben is.Ernie ezt is elhitette Crystallel és Spencer ismét dühbe gurult.Hozzá akarta tenni. amikor Mccarthyról beszél. A legtöbb férfi otthagyta volna a helyében. nem ő az egyetlen. Kivéve engem. . míg ilyent kérhet Ernie-től. Beszélnem kell vele. . mit érez Crystal a másik férfi iránt. És azt akarom. tartozom neki ennyivel. de nem merte.Zavartan lesütötte a fejét. miért tartja ennyire lekötelezettnek magát.Elég butaság volna. aki annyi jót tett vele.Miért kell ennyi idő? Mert félsz. Az ember nem hagy ott valakit egyik pillanatról a másikra. hogy még így is kell neki. hogy egyedül akarok élni. aztán megmondom neki. . Adj legalább néhány hónapot. . . soha nem fognak megszabadulni a fickótól. s Crystal nem tudta hibáztatni érte.Mert úgy godolom. hogy árt a karrierednek. És ne haragudj rám.Még mindig nem tudta biztosan. mint békében élni és senkit nem érdekel más. Nem akarok kíméletlen lenni.És mit csináljak. Különben is még csak a forgatás közepén tartunk. el kell telnie egy kis időnek. hogy azután is ő maradjon a menedzserem. 248 . . mint a nyavalyás karrierje.Csak légy türelmes. Akár valamelyik stúdiónál. mint ő. Crystal? .Olyan vagy. a becsület megköveteli. Egy csomó ügyvédet foglalkoztatnak. hogyan épített a lány kötelességtudatára.Nagyon sajnálta magát. aztán felemelte állát. . Neked három évre volt szükséged. vagy valami ilyesmit. Ha más nem is. . vagy mert szereted? . Nem tudom becsületesen elintézni a dolgot egyetlen hét alatt. milyen módszerekkel dolgozik Ernie. Spencer pedig fölé hajolt és megcsókolta selymes haját. mint Elizabeth. Az ég szerelmére.Találhatsz itt munkát.Egyik sem olyan jó. hogy a szemébe nézhessen. .

Átkozott szerencsém van. nem ítélheti el érte Crystalt.Bármilyen boldogtalanná tette is a helyzet. de dolgoznia kell.Azt hiszem. hogy Crystalnek tíz perce van a felvételig. . mostanra már gyereke is lehetne. . Felhívhatja és Spencer is megígérte.suttogta a lány. amely mindent elárult.De most csak egy rövid időre. Spencer in249 .Tudta. Átölelték egymást. Mindketten bizakodtak a jövőben.mosolygott Crystal. egy ideig megbirkózik vele. Megérdemeltem.. . . hogyan mondja el Ernie-nek. hogy szereti. Úgy tervezte. Hosszan megcsókolta. hogy nem teszed. hogy fel fogja hívni és beszámol arról. Szeretlek .Tudsz velem tölteni egy kis időt? .Szomorú volt a szeme. s a lány alig tudta elviselni a gondolatot. ami történt. . . hogy így történt. nem.Borzasztó. El is küldhettél volna a fenébe. Boldogtalanul nézett Spencerre. aztán halk kopogtatás jelezte kintről. Lakást is kell keresniük.mondta. mit intézett. Siess. Az ő hibája. Mi lett volna. Még egy csók és kijöttek az öltözőből.Igen . hogy újból el kell mennem tőled . és azt is.Akkor visszamegyek San Franciscóba. Spencer ismét megcsókolta. utána örökre együtt maradunk. . Rosszabbul is járhatott volna. mielőtt elment. de legalább szereti még. hol van. . hogy megoldhatatlan feladat elé állítja a lányt. amikor Spencer újra magához húzta és megcsókolta. Crystal olyan gyengédséggel nézett rá. kérlek. Nem akart elválni tőle egy percre sem.Ne aggódj.Mihez kezdesz? . ha Crystal beleszeret valakibe és hozzámegy feleségül? A fenébe is. Nem kellemes. Addig Crystal befejezi a filmet és talán tisztázni tudja Ernievel kettejük dolgát. hogy ismét el kell válnia tőle: most már tudja. hogy néhány hét múlva viszszajön Kaliforniába és munkát keres Hollywoodban. aztán ki kell találnia. Néhány nap múlva hívlak.

Nem egészen így képzelte a hétvégét. mire keresztülhajtott a városon és megállt a farm előtt. Megállt vacsorázni egy ismeretlen városban. féltékeny volt. Északnak hajtott. Hanem a valamikor volt Crystal miatt. Délután egy örökkévalóságnak érezte. Hosszú ideig ült a kocsiban és gondolkodott. mint azelőtt. Egyikük sem vette észre Ernie-t. Tovább hajtott. Éjszaka visszarepült San Franciscóba. milyen szép volt. a nőre. Ugyanúgy szeretik egymást. és a házat elrejtették a fák.tett neki. A kerítéskapu zárva volt. hogy először találkoztak. hogy Crystal mással él. Crystalre gondolt. és akit feleségül fog venni. sőt ha lehet. Leparkolt a ház előtt és lábujjhegyen ment föl a lépcsőn. miért jött erre. Nem is miattuk jött. Vajon megvan-e még a hinta? Hat éve nem járt itt. mint a lányra. hogy ne zavarja a forgatást és Crystal visszaintegetett. akivel itt találkozott. aztán indított. aki a díszletek mögűl nézte őket. Harmincadik fejezet Spencer visszament a hotelbe és kijelentkezett. részint az ő hibája. kocsit bérelt és maga sem tudta hová. Olyan egyszerű volt akkor minden. hogy Crystal feladta a reményt és összejött Ernie-vel. Még mindig meg volt döbbenve. és hat óra múlva a Tahoe-tónál volt. Mégis fájt neki. csak elindult. még jobban. Egy hónapot adott mindkettejüknek. de most nem tűnt soknak. akit szeret. akit Hollywoodban hagyott. A telefonkönyvben megpróbálta megkeresni Websterék címét. Tudta. 250 . megáll egy motelben. Tízkor ért Napába. keresi a gyereklány emlékét. tudta. Tiszteleg a múlt előtt. Tizenegy volt. gyűlölte Salvatorét. de nem találta. miközben csendesen távozott. A fehér ruhás kislány miatt. Igaz. Hét éve. Megállt egy motelben. de másra sem tudott gondolni. amikor megcsókolta a pici öltözőben. Gondolta. Napfelkeltekor ment át a Donner hágón. ő meg Elizabeth-szel. aztán amikor meglátta a táblát.

Gyorsabban végeztem. 251 . .És most. hogy Los Angelesben.csevegett a lány. . Érezte. . hogy Spencer megváltozott.Az ég szerelmére. Crystallel szerette volna tölteni a hétvégét. . . jobban érzem magam.Aludj csak . De nem hitt neki. Bebújt mellé az ágyba. vagy komolyan mondja.Sokkal jobban. . Nem találtam meg mindenkit.Túl gyorsan és mégsem elég gyorsan. el is döntötte. .Elizabeth még aludt.Már visszajöttél? . Már teljesen felébredt. Spencer kerüllte a tekintetét. hogy látta Crystalt.És elintézted? .Spencer nem tudta eldönteni. hogy többé-kevésbé elintézted a dolgaidat. gúnyolódik.Mondtam. akit akartam.Behunyta szemét. hogy Elizabeth békén hagyja. . Miközben Spencer levetkőzött.Többé-kevésbé..Kedves tőled. . . Spencer bólintott. Elizabeth. . hogy megvárja. mocorogni kezdett és résnyire nyitotta a szemét. jobban érzed magad? . Majd reggel beszélgetünk! . El kellett intéznem valamit. Vajon mi baja lehet? Nem akarsz beszélni róla? . .Igen. . míg elutaznak innen. .mondta végül. félt megszólalni. kinyitotta a szemét.A nap felkelt már és a madarak harsányan énekeltek. remélte. mintha már délután volna.Reggel van. . Egész éjszaka vezettem.hűvös volt a hangja. De esze ágában sem volt megkérdezni. amióta visszajött.kérdezte félálomban. csak vasárnap jössz vissza.Fáradt vagyok. Hiába. .Azt hittem. Elizabeth bólintott. ezért jöttem vissza korábban. attól. Spencer felnyögött. mint gondoltam.Miért nem maradtál San Franciscóban? Vissza akartam jönni.Hol voltál? .Elizabeth kutató szemekkel nézte. de a lány felült az ágyban. . Fáradt volt a vitához.

hogy körülöttük az egész család. . . . hogyan váltsa valóra őket. Spencer hirtelen megsajnálta. persze hogy nem az. volt háza és családja. Crystalról. De nekem sem volt könnyű ez a három év. . amikor megmondja neki. Annyira. és tudta. Megoszthatja vele a karri252 . Ezért vártam rád ennyi ideig.Azt hiszem.A beszélgetés témája arrafelé kanyarodott. Crystallel új életet kezdhet. megéred. Ha ugyan valaha is szerette.Nem most.Nagyon is. Neki már nem is jutott hely ebben a képben.. mintha elárulta volna. .Nem akarod elmondani? . . Úgy vélem. és Elizabeth-szel való kapcsolata mindig is olyan más volt. hogy nem tud mit kezdeni vele. Nem könnyű beilleszkedned a hétköznapi életbe. Az túl nagy ár azért a három évért. . amiről még nem akart beszélni. Ebben sem volt biztos mert Crystal iránti szerelme felborította az egész életét. hanem három évvel ezelőtt. . Jobb lett volna. El is árulta. amit Elizabeth várt rá. . hogy el akar válni tőle. de nem most. Kíváncsi volt. futott át Spencer agyán. Elizabeth. mennyit árult el az apja. hogy bánt valami. Kár. Néhány napja beszéltünk erről apáddal. hogy nem mondhat mást. Legalább akkor legyenek. nagyon is érdemes. Két hete alig voltak kettesben.Persze. hogy igazán akarod? . nem mondhatja. Tartozik ennek a lánynak.Semmi különös. mint azelőtt. Nem úgy.Tudom.Igazán jól viselkedtél . hogy nem lett volna szabad összeházasodniuk.cigarettáért nyúlt. Nem vagyok hülye. Ő is felült. . Apjának igaza volt. hogy ugyanúgy szereti. . ha nem avatkozik bele. Most már biztos volt benne.Elizabeth lágyan mondta és szeretettel nézett rá.Újból meg kell szoknunk egymást.Rámosolygott és Spencer rohadtul érezte magát. Mindent megtehet érte.Biztos vagy benne.Fantasztikus nő vagy. Elizabethnek határozott elképzelése volt mindenről. legalábbis így érezte. Nem érdemes beszélni róla. De nem az egész hátralévő életével. Spencer úgy érezte.

. Mi kell még? . Mindenünk megvan. Hill bíró annyit mondott. . hogy folytatni tudom. De nem azért vártam három évet rád. Azt hiszem.Nem hiszem. amikor elmentem és az elmúlt három év alatt idegenek lettünk.Nem tudom.Elizabeth felé fordult.Elizabeth dühösnek.Ezen nem segíthetek. ami egy jó házassághoz kell. ha ezt javaslod.Megpróbált az eszére hatni. gondjait.erje indulását. Akármi van is köztük. és a lány látta az arcát. megbántottnak látszott. az eljegyzésünk után. de meglepettnek nem. több.Elizabeth. Neked ott a munkád. Napok óta várta ezt. hogy nem érdekel. ez nem igaz. nekem legalábbis ez volt a véleményem. Kőkemény tekintettel nézett rá. gyerekek. érdekes élet. hűség. Alig ismertük egymást. nem gondolod? . . . örömeit és gyerekei lehetnek. . Megpróbált nem gondolni rá. Még mielőtt Spencer apja beszélt volna vele. . .Nem. És neki ez nagyon fontos volt. tudta. Három kerek évig.Mondjuk. Elizabeth úgy vélte. Ez van és kész. mint ami Elizabeth-szel valaha is 253 .Nekem pedig mindig is kétségeim voltak. . Mindketten megváltoztunk közben. kár volt összeházasodnunk. . Nagyon sokat nyújthatunk egymásnak. s Spencer gyomra remegni kezdett az idegességtől. . mint azelőtt.De hát mennyire voltak hűségesek ő meg Crystal egymáshoz? Mindketten mással éltek. Eddig is így volt. hogy Elizabetht most nem érdeklik az érvek. Előtte két hétig éltünk együtt. Beszéltem róla neked.De hát minek folytassuk? Csak boldogtalanná tesszük egymás. Nem azt kívánom már. és legyen vele nagyon türelmes. szerelem. gyengédség. hogy Spencer egy kicsit kiegyensúlyozatlan. . eddig is elég türelmes volt.Egy kicsit későn jöttél rá. Fényes karrier. hogy most elváljak. engem három évre elvittek. de látta. hogyan mondjam el. . mire számíthat.Én pedig akkor is azt mondtam.

Harag égett a szemében.Úgy értem. fontos munkával.Mindössze egyszer szeretkeztek. hogy létezik. Valamennyien hasznos dolgokat csinálnak és nem egymás kezét fogva gügyögnek a gyerekeiknek. A lány is dühös volt. . Mint ők. Te még sokra viszed. ő pedig jó életet. . . hogy még fontosabbak akarnak lenni.. Gondom lesz rá. és téged is. .Hát én meg sajnálom őket. . de miért bántsa? Csak a saját életét akarja visszakapni. és azt hiszem. amely körülvesz.Túl sok regényt olvasol. Mindig is ilyen voltál. hogy Spencer olyan búvalbélelt. igazán. Biztos. munkát kell szerezned Washingtonban.És hogy van annyi eszem. Nem ugyanaz érdekli őket.Azt hiszem. de ez a kirakat és nem a jó házasság alapjai. Ami nekik fontos volt. . és segíthemek. .Mit érzel irántam? .Sajnálatot.Semmi. . amióta visszajött. .volt. Szenvedélyt.A lány a szemébe nézett és hidegen folytatta. ha megtudná. Elege volt már belőle. meg kell ismerkedned olyan emberekkel. Túl különbözőek. hogy minden fontos. hogy Spencernek igaza van. arra ő fütyült. ideje lenne visszajönnöd a földre és abban a világban élned. és túl sokáig voltál távol az igazi élettől.Mit szólna. álmodozó vagy. barátságot? Vagy te is olyan magányos vagy. csak nem beszélt róla. A férfi szerelmet akar.Azt hiszem. . szerelmet. akik számítanak. Mi baj velük? . amit te keresel. amikor melletted fekszem éjszaka az ágyban. Mit érzel. Elege volt belőlük és abból. mint én? . . Spencer. És egyszer majd megköszö254 .fordult felé Spencer. hogy ne váljak el tőled. csak az. . az is csak kínlódás volt. Megtalálta.Szerencséd van. Amely tele van fontos emberekkel. három év Korea után.Össze kell szedned magad. hogy nem szeretem őket. . El akarta hagyni.Valami azt súgta neki.Szerencséd van. . . hogy egyáltalán szóba állnak veled. vágyat. az nem létezik. .Mint apád barátai? .Igen. hogy hozzád mentem. Főleg most.vágott a szavába..

. hogy nevetségessé tégy ennyi idő után. .Helyes. ha meggondolom. Houstonékhoz vagyunk meghíva ebédre. vagy inkább alszol? Mindketten tudták.Te döntöd el.Mellesleg történetesen szeretlek. Biztos vagyok benne. ha jól használod fel a lapjaidat.Nemsokára lemegyek. Úgy nevetett. . Elizabeth felállt és acélos tekintettel nézett rá.. nyaka körül gyöngysorral. fehér selyemingben. . Pedig szörnyen nézett ki.Lejössz reggelizni. fehér cipőben.Mégis. most fizess érte. . de az világos volt. . Fél óra múlva bukkant elő fehér nadrágban. aki ennyire meg volt győződve arról.S ezzel bement a fürdőszobába és bezárta maga mögött az ajtót. hogy örömmel hallod. hogy ismered a szó jelentését.Miért akarsz a feleségem maradni.. mit akarsz tőlem. Lehet. hogy döntött. hogy úgysem tudna aludni. . ha én válni akarok? Spencer nem értette.Ez esetben te megtaníthatsz rá. Spencer ránézett és felnevetett. hogy beszélt vele. Spencer Hill. hogy a könynye is kicsordult. . .Nem jött zavarba.Furcsa mód mégis megkönnyebbült. .nöd nekem.El vagyok ájulva. . Még soha nem találkozott ilyen nővel. Rosszabbul is járhattál volna. hogy mindig igaza van. .És ha nem akarok részt venni a játékban? .Nem hagyom. 255 .Talán nem. . Nem olyan magas az ár. Elizabeth? Elnök legyek? Vagy király? Jó mulatság lenne. Vártam rád. egészen a kormányig. de Spencer semmi vonzót nem talált benne.Térj észhez.Megkapta a választ. Kétségbeejtette Elizabeth makacssága. . Az éjszaka is meggyötörte. de én nem. ami csak akarsz. miért döntött így. . Legalább nem kell úgy viselkednie. élvezném: . Washingtonban minden ajtó nyitva áll előtted. a reggel mégjobban. Bármi lehetsz. Szép volt.Aztán mintha még valami eszébe jutott volna. . De komolyan beszéltem az előbb.Nem vagyok biztos abban. hogy te el akarsz válni. .

Hideg nyugalommal nézte a vetkőző lányt.Bólintott.. hogy Elizabeth lássa. én. ő is.. .. az ácsorgást és a pocsék vacsorát.Ilyen ostoba érvet életemben nem hallottam. . hogy nevetségessé tégy.. Ernie várta. 256 . még egyszer próbálkozott. Az egyik fényszóró szétdurrant. .Spencer alig hitt a fülének.de nem mondta tovább. Mit csináltál ma? . Azt akarta. Miért? Ernie megmarkolta Crytal haját. . megcsavarta és hátrahajtotta a fejét. .Komolyan gondoltad. Szerintem hosszú távon boldogok leszünk. . szidták a hőséget.Mindenki ideges volt. . De komolyan mondtam. Órákig csak ácsorogtak és éjfélre járt..Persze. hányadán állnak.Ernie.Akkor találj ki jobbat.. Sajnos. Nem akarom. . Soha.Meg ne próbálj becsapni. Mielőtt Elizabeth kiment volna.Ernie újra megrántotta a haját és a fájdalomtól meg a félelemtől könynyek szöktek Crystal szemébe.Igen. Amellett kínos helyzetbe hozná apámat. Nem volt világítás. Spencer ott volt a stúdióban. Meglátogatott egy régi barátom. én. A lány mezítelen volt a köpenye alatt.Ez minden? Lassan odament hozzá. .Éles volt a hangja. és Crystalre gondolt. és órákig csak lötyögtünk. . Crystal hullafáradt volt. . .Mondtam már. A lány tudja. hogy tudja.mint egy boldog férjnek. Spencer végígfeküdt az ágyon. ha akarsz. és lement reggelizni. mit mondjon Ernie-nek. milyen reménytelen együtt maradniuk.Nem sokat. Látta a férfi szemén.Mit? Azt. Elizabeth pedig otthagyta. Komolyan gondoltam. amit mondtál? . . Egész idő alatt Spencerre gondolt és arra. Ez minden. Crystalnek is megvolt a maga baja. mire hazaért. Tízkor fejezték be a forgatást. . hogy tévedtünk? .Miért? Miért nem vagy képes bevallani. hogy veled maradok? . . tönkrement a díszlet egy része is.

ha fel mered hívni.. mert Ernie-ben bízott. Éppen időben érkezett. .Igen. Azt teszek veled. rögtön sejtette. Nevetett a lány szeméből sugárzó félelmen. a férfi megvetően a padlóra lökte.Crystalt megrémítette az arca. . .rettegett. úgy néztek egymásra. hogy Crystal ez alkalommal nem a kéjtől sikoltozott. egyedül van-e. remegve állt előtte. El kellett volna mennie Spencerrel ma délután. amit akarok..Alig kapott levegőt. . s ő mezítelenül. kérlek. Most már késő. s ellökte...Ha még egyszer 257 . Amikor a szobalány elmondta neki. . mit művelhet Ernie Spencerrel. hogy lássa őket eltűnni az öltözőben.. Ez az a fickó. hazajött Koreából. hogy Spencernek baja essék. Inkább belehal. Ernie lenézett a fekvő lányra és nevetett.. De volt a szemében valami. hogy megnézze. . miközben a férfi megindult felé. Ernie letépte róla a köpenyt. Ezt tette vele Tom Parker is..Megpofozta. Csak jó sokára bukkantak elő.Hülye liba.A hajánál fogva rántotta fel.Vetkőzz! .. A lány zokogva feküdt a földön.. Nem hagyhatja. Crystal vad rémülettel meredt rá. Sőt ez még rosszabb. hogy hozzám tartozol! Világos? A lány bólintott..És olyan erővel. .Ne hazudj. . Ernie. igen.. sajnálom.Jegyezd meg.Ha még egyszer találkozol vele. Pedig nem is részeg.így van. Megértetted? . Potyogtak a könnyei. . hanem fájdalmában... ki lehet az. S amikor végzett vele. Rettegett a gondolattól. Azonnal a forgatásra ment. . mert az én tulajdonom vagy.Ő volt az. Nem ismerte erről az oldaláról. aztán minden teketória nélkül egy közeli székre lökte és levette saját köpenyét is. . amikor az sírva elfordította a fejét.. amitől a lány megdermedt.Igen. . .. valami nagyon ronda dolog történik a fickóval. és majd elolvadtak. Ernie pedig újból megütötte.Nem volt hülye.. nem gondoltam. olyan durván tette a magáévá. . hogy egy férfi kereste Crystalt.. hogy ilyen dühös leszel miatta.Kelj föl! .

reggeli közben Spencer kirobbant. . és őt is. mivel tudná meggyőzni Elizabetht. az asszonyt annyira lefoglalták a barátai meg a munkája. látta.. Crystal pedig a fürdőszobában próbálta lemosni magáról legalább a testi szennyet. Pedig nincs. mi lesz. Ernie mindent megadott neki és most azt hiszi. igyekezett fenntartani házasságuk látszatát. hogy Spencert megőrítette. Úgy tervezte. Az asszony épp közölte vele. nincs olyan parti a városban. Elizabeth! Nem folytathatjuk így. a tulajdona. hogy a szülei meghívták ebédre őket és szerinte Spencer szívesen dolgozna majd az apjával. Elizabeth felfogadott egy házvezetőnőt. ha nem küzdenél ellene. Crystal Wyatt. csak arra.Már elmondtam a véleményem. Olyan hűvös és nyugodt volt. ahová ne hívnák meg őket.. 258 . én megöllek. mintha minden rendben volna. De amikor Washingtonba érkeztek. ha el akarja hagyni Spencer miatt.Az ég áldjon. hogy a lány ilyen makacs. hogy Crystal is. Elizabeth úgy tett. Azzal elment lefeküdni. Aztán a második hét végén. És amikor megpróbált beszélni a feleségével. hogyan fogja keresztülvinni. Úgy teszünk. Lehet. és úgy tűnt. és csak hitték. Meglepte.. Mintha megfulladna az emberek tengerében.. Elviselhetetlen volt a feszültség kettőjük között. ő is naivak voltak. tudod jól. Jobban tennéd. hogy partnerük lemond róluk? Másra sem gondolt. hogy üres a szeme. hogy beleegyezzen a válásba. Cristal most már tudta. Harmincegyedik fejezet Spencer és Elizabeth szeptember hatodikán repültek vissza Washingtonba a lány szüleinek társaságában.találkozol vele. mintha minden rendben volna. hanem beletörődnél. hogy Spencer alig látta. Spencer szinte kilátástalannak látta a helyzetet. amint Georgetownba érnek. de egy hónapon belül ott akart lenni Crystalnél Kaliforniában. Spencer még nem tudta. Egy borzasztó hét állt mögöttük. újra beszél Elizabethszel. Spencer Ez van. . Elizabeth mindig kitért a téma elöl. Amikor a tükörbe nézett.

nem szomorúnak. Pont ellenkezőleg.Elizabeth dühösnek látszott. .A házasságunkról kell beszélnünk. amit úgysem tudsz megváltoztatni. Nem kell nekit olyan házasság. ha végre beletörődsz és elfogadod a helyzetet. . Spencer mindent megkapott. Gondolod. .Miről akarsz beszélni? .Nincs miről beszélnünk. soha nem is szerettük.közömbös hangja még jobban felidegesítette Spencert. Próbáltam bebe259 . én ezt a helyzetet nem tekintem házasságnak. hogy nekik mindig ilyen könnyű volt? Biztos vagyok benne. . . Én soha nem éreztem.Leült és a hajába túrt azzal az ismerős mozdulattal. sokkal jobban mennének a dolgok. hogy mindent lenyel. amely már nem hatotta meg feleségét.Nem tudok és nem is akarok beletörődni. . . hogy nem. mikor jön meg. bosszantotta. . jó munkát és fontos apóst. ami másból sem áll. Neked ez nem számít? . Ő úgy vélte. . Ez az életük. érdekes feleséget. Beszélnünk kell egymással. mint a nyugdíj? Ezt az embert vagy azonnal érzi.Mikor? Mégis. De az megjön később .felelte Spencer bánatosan: . hogy ilyen legyen. Elizabeth? Hatvanöt éves korunkban. mint a jég.Persze hogy számít. Nem fog elválni. Mi is meg tudjuk tenni.Nem értek egyet veled. Nézd meg a szüleimet.Nem szeretjük egymást. Elizabeth tekintete is hideg lett. vagy soha. Spencer a férje.Keményen nézett rá. Elege volt már a férje ostobaságaiból. . . Sőt. . Ha nem ellenkeznél folyton.Az a baj.Jeges volt Elizabeth hangja. mint látszatból és hazugságból.Ami engem illet. Dolgoztak rajta. De Spencer nem így vélte. személyzetet. Hallotta már egyszer és elege volt belőle. .Tudom . amit kívánhatott.Spencer megpróbált nyugodtan beszélni. Eldöntötte. hogy képtelen vagy belenyugodni abba. Nem akart erről beszélni.Éppen ez a baj. Szép otthont.

sem velem. Rá két nappal je260 . hogy szeretlek.Én is. . hogy hozzávágjon valamit Elizabethhez. mennyire teszed nehézzé. . Rögtön az eljegyzés után rájöttem.Te is tudod. mint én. Nem akart mást. . akire büszke lehetsz. aki ugyanazokat a dolgokat kívánja. mint visszamenni Crystalhez Kaliforniába. . Szembe kell néznünk vele. a fenébe is.Elizabeth most már igazán dühös volt. .Felejtsd el.Pontosan azt szeretném. Elizabeth.A sírás határán állt. én szeretnék boldog lenni.Mit gondolsz. keress munkát. de egy dolgot fogj már fel végre. ha megszokod a gondolatot. Ne ülj a seggeden.Nem vagyok olyan biztos benne. Rajtad múlik. .Azt. Hagyd abba és csinálj valamit! .Bebeszéltem magamnak. . . Jobb. amit akarsz. Te oldd meg. nagyharang el nem választ. Azt hittem. . mi? . Spencer A férjem vagy és az is maradsz. A te nyavalyás problémád. de tévedtem.Örökre. Aztán hírtelen az eszébe jutott valami: hogyan nézett Spencer arra a lányra az eljegyzésük után az étteremben. Nekem olyan valaki kell.Milyen árat fizetsz. .Együttérzés nélkül nézett a férjére.Az asztalra csapott.Neked ez elég? Nekem nem. hogy kényelemben élsz. hogy menni fog. . de nem sikerült.El akarok válni. Nekem szerelem kell.Spencer kétségbeesetten hallgatta. és most fizetjük meg az árát az átkozott makacsságodnak. Csinálj. Nem volt tisztességes sem veled. . olyan feleséged van. Mást sem teszel. Miért vettél el. meddig folytatjuk így? . Nagy volt a kísértés. hogy hagytam. hogy mindketten szabadok legyünk és élhessük az életünket. . és az apósod az egyik legbefolyásosabb ember az országban? . hogy fütyülök erre. . mint nyafogsz. Amíg ásó. belerángass.szélni magamnak. Voltam olyan őrült. ha nem szerettél? . kapa. Én nem válok el. boldogság és gyerekek.Jó kérdés volt. meg is mondtam neked.Te nézz szembe vele.

Én pedig nem hiszem. ha ez érdekel. A szemébe nézett.Mindig is a felesége akart lenni. ha van valakid. .Mit mondhatna neki? Hogy van egy másik lány? Hogy ő a legszebb nő. .Nekem fontos. el kell válnunk. az érvekre? .Biztos. Nem hagyom. az nem tartozik Elizabethre. A feleséged akarok maradni. amit akart. . Miért nem hallgatsz a józan észre. Spencer? . amivel a házasságunk ellen érvelsz. ez rejlik.Nem is ez a fontos. megváltoztatna bármit is? . az életünkről van szó. Hogy ő Crystalt szereti.lentette ki. Nem akarok elválni.De a férfi nem mondhatta el.Kell neked egy ilyen házasság? . .Esze ágában sem volt elmondani. amikor a lány még csak tizennégy éves volt? . Majdnem.Igen . hogy nincs? .nézett rá gyanakodva. .És ha lenne. Jogom van tudni.Apám beakar mutatni néhány fontos barátjának ma.Jobban ismerte Spencert. hogy tévedtek. De Elizabethnek ennyi is Elég volt és ha Spencernek nem. hogy nyilvánosan megszégyeníts. hanem arról.Indulnunk kell. Nem erről volt szó. . . . . . .Elizabeth. . hogy aztán erről legyen szó és nem a lényegről. hogy nem akarja elvenni feleségül. Spencer a fejét rázta. Ez a kapcsolat egyikünknek sem jó és nem is lesz az. ugye? .Mert az érvek neked azt bizonyítják. Nekem pedig azt.Akkor sem válok el. és szembe kell nézniük vele. mint a férfi gondolta. .Nincs. De legalább megértenélek.Van valakid. Ilyen egyszerű. De Elizabetht nem lehetett olyan könnyen félrevezetni. Nem engedlek el. akit életében látott és beleszeretett. Sokkal többről van szó. hogy nem ez a lényeg. hogy nem.Mondtam neked. .Az ég szerelmére. az ő baja.Apám egyik barátja ál261 .mondta habozás nélkül. . A sok ostobaság mögött. . légy észnél! Kérlek. És meg is kapta. Elizabeth mindenen túltette magát.

. Nem akarom. Öltözned kéne. amelyik számít. gondolkozik rajta. ha Washingtonban akar maradni. . És téged. Ernie éjjel-nappal figyelte.Nem vagyok már gyerek.Hidegen pillantott az órájára. . Elmondta. Ez volt az első ajánlat.Úgy véli. amely tetszett neki és azt felelte. Elizabeth. Spencer pedig úgy érezte.lást akar kínálni neked. felhívta telefonon és megtudta. Tudta. mit csináljak. Szürke öltönyt vett fel. Felnőtt ember vagyok és olyan nővel akarok élni. hasznodat veheti.Nem akarom. az életét.Elegem van apádból és a barátaiból.folytatta Elizabeth. demokrata párti képviselő. Spencer dühösen felöltözött. Elizabeth vidáman csevegett. Kormányzati munkáról van szó . mintha meg sem hallotta volna. Nem engedlek el. s olyan arcot vágott.Elizabeth felállt és hűvös tekintettel nézett végig rajta. mintha semmi sem történt volna. hogy Ernie 262 . aki szeret. nem fogja megkapni. Telefonon is félt beszélni Spencerrel. hogy bárki hasznomat vegye. amikor Spencer telefonált. El akarom rendezni ezt a dolgot. és a lány néha úgy érezte. Amikor Elizabeth már lefeküdt. mint ő. Biztos volt benne. hogy Ernie nem volt otthon. mit mondott Spencer. követik. .Nincs itt mit elrendezni. De igazából Spencer életéért aggódott. Kivéve saját magam. hányszor mondjam már . hogy egy másik nő van a dologban. mit vegyek föl. Spencer tönkre akarja tenni a terveit. befejeződött az élete. mint várta. Olyan munkát ajánlott Spencernek az egyik minisztériumban. Szerintem találkoznod kéne vele. . hogy Ernie megfenyegette. komoly és befolyásos ember. De nem engedi. . . De akárki legyen is. mintha temetésre menne. hogy a lány éppen úgy járt. Legalábbis az a része.Délben ott kell legyünk. hogy megmondják. amit Barclayéknek köszönhet. s ha kell neki egy munka.Nagyon fontos ember. Crystallel akart beszélni. Még szerencse. . .Sajnálom. Elizabeth apjának barátja olyan volt. mikor megyek és mikor hová menjek. ami érdekelte volna.

Félt elmondani neki az igazat..Így Crystalnek kétségei sem voltak. és hacsak nem kapom rajta valakivel az ágyban. mintha valaki gyomorszájon ütötte volna. Megmondta és Tudta. Nem volt felkészülve arra. Nem hajlandó elválni. De semmire nem mentem vele. Színészi karrierjének legnehezebb szere263 . Elmúlt éjfél és nagyon megviselte az Elizabeth-szel való kilátástalan küzdelem.mondta Crystal nyugodtan: Napok óta nem beszélt Spencerrel és könnyek szöktek a szemébe attól. Nem verte meg többet. amit Crystal mond. fojtogatták a szavak. egy hatalmas gyémánt nyakékkel jött haza. amit mondania kell. Hidegen mosolygott. hozzá sem ért. hogyan. A lánynak munka után egyenesen haza kellett mennie.Gondold azt. Szeretettel Ernie. hogy erényöv. . amikor átadta. megöli Spencert. Ernie-vel megbeszéltük a dolgot és. . . hogy nincs más választása: le kell mondania Spencerről a férfi érdekében. . Csak azt mondta. legfeljebb kiverhetem belőle.Neked sikerült tisztáznod a helyzetet? . ha el akarja hagyni Spencerért. Egy nappal azután.Nem egészen . Meggyőzöm.Igen. . hogy beleegyezzen a válásba. hogy megverte. ha megtudja. Ernie újabban minduntalan váratlanul beállított a forgatásra. nem tette többet magáévá.És akkor még nem is mondtál el mindent.kimerült volt a férfi hangja. Megöli mindkettejüket. ugye? . megerőszakolta.Még nem tudta. ha addig élek is. Még csak meg sem mondhatja neki. csak azt. ellenőrizte Crystal telefonjait. amit mondott. .komolyan gondolta.Próbált könnyedén beszélni. De nem adom föl. de mindkettejük hangja kétségbeesett volt. küszködött. . Spencer. hogy őszintének hangozzanak. félt.Nincs rá szükség. A hozzátűzött kártyára ez volt írva. idejön és megpróbálja elvinni innen. mi történik vele.. A lány szavai úgy hatottak rá.Beszéltél Elizabeth-szel? . hogy meg kell tennie. miért. .

. Az nem számít.Mit akarsz ezzel mondani? . olyan rég találkoztunk.Olyan hihetőnek tűnt. miket mondanak róla az emberek a háta mögött. amikor megláttuk egymást.pe. Csak a férfira gondolt és nem a rá váró üres életre. de a hangja nem remegett.. hogy halkabban folytassa. megáll a szívverése. .Azt mondom. . De inkább ő bántja így.Azt akarod mondani. 264 .. Talán szerepet játszottam. szerintem mindketten megbolondultunk. Meg kell győznie.Nem.. mit mondanak az emberek? Megőrültél? . amikor megláttalak.Szinte kiabált és össze kellett szednie magát. Nem tudtam ellenállni. hogy most még nem kellene visszajönnöd.Kímélj meg ettől a szövegtől. amiket a kapcsolatairól hallott. hogy Crystalnek majd a szíve szakadt. . S megrémisztették a pletykák. .folytatta.Lehet.Sikerült valami hidegséget erőltetnie a hangjába. hogy túl sokáig vártam. Nem bolondultam meg semmitől. A szerelmes kislányét. minthogy Ernie emberei bánjanak el vele..Azt.. Nagyon rossz reklám volna . felforgattam mindenki életét. Crystal most már tudta. Éppen hogy most jött meg az eszem. . a rég látott szerelmes szerepét.. hogy már nem szeretsz? Crystal nagyot nyelt. . hogy teljesen az eszemnél voltam és szerepet sem játszottam. hogy mindez olyan régen volt. de Spencer élete a tét. mert az a fontos. hogy szeretlek. bármit is gondoljon róla a férfi.Könnyek potyogtak szeméből. Hallotta. Spencer úgy érezte. kicsoda Ernie. de azt elmondhatom.. Olyan emberek. . csak hogy visszajöhessek hozzád és megmondhassam. ha elhagynám. . egy kicsit megőrültem. . hogy átkozott bolond vagyok. nem is tudom. Lehet. .Azt hiszem. akiknek Crystal jókora pénzt jelentett. . .Szerinte ártana a karrieremnek. amikor megláttalak. . Túléltem három évet abban az átkozott háborúban.Vele maradsz.Még korai volna változtatnom. Veszélyes emberek álltak mögötte.

Ez mindent megmagyarázna.falfehér volt az arca. hogy. Most nekem a karrierem a legfontosabb. hogy túlélte a háborút. amint itt elrendeztem a dolgokat és tudni akarom. Nem kockáztathat. . megtalálsz.Komolyan beszélsz? . .zokogás fojtogatta. . vele lenni még egy kicsit. Rémisztő gondolat volt.. Látta az arcán. . . és túl sokkal tartozom Ernie-nek. mintha valaki meghalt volna. ne hívjál. . hogy ide gyere! Még barátként se.Igen? . ha a férfi nem is vette észre.Komolyan.Nem tudom.Sírt. hogy a lány meghallja. Ezekben az utolsó percekben Spencerhez tapadt.Megértem.elhalt a hangja..Kényszerít rá..Természetesen nincs. .Csak vigyázz magadra! És Spencer. rekedtes hangon. vége. Úgy érezte: semmi értelme nem volt annak.El akarlak venni feleségül. Csak hívnod kell. .. hogy ezt mondd? . mit mondjak.. csak Ernie. . sokára szólalt meg Spencer mély. Hallani akarta a hangját. . .Mihez kezdesz Elizabeth-szel? 265 .Kérlek. hogy szereti. Megtette. Nincs értelme. 240 kiverte fejébv"1. De szeretném.Igen . Különben sem kényszerítene soha semmire. .Ott van? .Úgy.. de úrrá lett rajta.Nem fogom . Crystalnek le kellett rombolni benne minden reményt.Csend volt.a lány alig tudott megszólalni. . ha tudnád: ha szükséged van rám. Crystal nem beszélhet komolyan. hogy érted. Élj boldogan. amit tennie kellett és most már nem maradt számára más a világon. És ha meggondolod magad. Spencer Vége. amit mondtál. . ..Hirtelen eszébe jutott valami. de nem akarta.Olyan volt a hangja. ahogy mondani szokták. .. Nem akarom. Nem akarta még letenni a kagylót. de Spencer nem látta. .

Eladta a lelkét a gonosznak.. . és most megfizeti az árát. amelyet Elizabeth neki rendezett be.Vigyázz magadra Crystal. Légy óvatos. Egész életében bánni fogja. Próbálta elhinni. magányosság. bűnbánat. . . Azt hiszem. Ez nem jellemző Crystalre. Akkor öltözz. mint ő. . és sírt.Ijedten pillantott föl.Valami baj van? . .Nem tudom.Leegyszerűsítette a dolgokat. vagy fogadja el a felkínált állást? Tulajdonképpen mindegy. . mégis. hogy így határozott. Sokáig meredt a semmibe.Nem tudom. Nehéz volt felfogni. Nem érte meg. . . . hogy igazán vége.Könnyes arccal húzta az időt. hogy Crystal tudja. Kaliforniában Crystal remegő kézzel tette le a kagylót. Azt mondja.Crystal a fejét rázta. Üresség. .Ártana a válás a tekintélyének. hogyan tud élni nélküle. Ennyivel tartozik neki. amit Jared halálakor érzett. talán idővel megunja. nem enged el. amit tehetett. Mintha Spencer meghalt volna. de ott állt előtte. hogy ez nem házasság. Tudta. mit tesz. Talán valóban így gondolja. mihez kezdjek.Miután letette a kagylót. Elmegyünk egy premierre ma este. aki az apjával golfozik és partikra viszi. s ő ölte volna meg.Aztán mondott még valamit. .Látom. Nem hallotta Ernie-t bejönni a szobába. ami valaha is nagyon fontos volt neki.Akkor mire kellesz neki? . . Nem akart most beszélgetni vele. Kell neki valaki. mintha tönkretett volna mindent. Az biztos. de nem nagyon. az együtt eltöltött órákra. 266 . sokáig ült a kis dolgozószobában. Arra emlékeztette. Utána be akarlak mutatni néhány producemek. nem tudta elhinni. Visszaemlékezett a lányra. Csak azt kell kitalálnia. amitől Crystal szíve majd megszakadt. De tiszteletben kell tartania az akaratát. Egész teste jéghideg volt.Helyes.Örökké szeretni foglak. hogy az egyetlen dolgot tette. hogy a karrierje fontosabb. soha nem érdekelte más. Maradjon Washingtonban. felvet a jókedv. vagy menjen vissza New Yorkba? Egyszerűen hagyja ott Elizabetht.

. . Rengeteg fotós volt a bejáratnál és egy csomó felvételt készítettek a belé karoló Crystalról. majd letette. . de Ernie nem bánta. amikor lemondott Crystalról. Nem érezte jobban magát. de ez senkinek nem tűnt fel. Menj. Amelyet egykor Spencerrel osztott meg. 267 . s a munkába vetette magát. Gondolatban máshol járt. Pedig alig szólt hozzájuk. öltözz szépen. hogy meg ne bolonduljon.Nem tudok ma elmenni veled . de tudta. Washington izgalmas és szórakoztató volt. mintha meghalt volna benne.Crystal üres tekintettel meredt rá.Italt töltött a bárpultnál és felé nyújtotta. amelyet Barclay bíró barátja ajánlott fel. Viszont legnagyobb meglepetésére kiderült. De Ernie bátorítóan mosolygott rá. Fél óra múlva indulunk. hogy tennie kell valamit. hogy Ernie most valóban elégedett vele. szétzúzott minden reményt. Harminckettedik fejezet Hálaadáskor Spencer elfogadta azt a kormányzati állást. A producereket is elbűvölte. hogy a vártnál jobban kedveli a politikát. Nem ülhet otthon egész nap várva.Nem érzem jól magam.nézett rá könnyes szemmel.Rendes kislány vagy. Karácsonyra lecsillapodtak a dolgok. Késve érkeztek a premierre. s rájött. . hogy élvezi a munkáját. mintha eladta volna magát. Nem tudta. Éjjel-nappal dolgozott. hogy válni akar.Dehogynem. Valami. A férfi az irodájában levő lehallgató berendezésen keresztül végighallgatta a beszélgetést. Úgy érezte. egy másik világban. . amely nem létezett többé. Legalább még nagyobb feltűnést keltenek.. Amikor bejelentette. A lány belekortyolt. s Spencer még tán boldog is lett volna. Felállt és lassan a hálószoba felé indult. hogy közeledhessenek egymáshoz. ha nincs áthidalhatatlan szakadék közte és Elizabeth között. hogy történik valami. A lány csöndes és sápadt volt. Semmi sem. Az ital nem segít.

Remek start volt. visszafogottan és kicsit keserűen tették. Mégis. Egy vagyont keresett a férfinak és azoknak. A férfi nem hozta szóba többé a válást és az asszony feltételezte. Az újságok megírták. úgy döntött. hogy a lányból nagy sztár lehet. hogy kitűnően végzi a munkáját. ha megpróbálta elképzelni. milyen élete lehet Crystalnek Ernie-vel. Amikor Crystal júniusban megkezdte a forgatást. hogy Spencer megmondta. Spencer Bonstonban volt új főnökével. Jól játszották a szerepüket. hogy Spencer szereti a munkáját. akik mögötte álltak. hogy megöleti Spencert: Ernie védte a befektetését. hogy nem tudja megbocsátani. mielőtt visszamentek Washingtonba. elolvasta a róla szóló kritikákat. A központ kapcsolta a hívást. A testi szenvedély is kihűlt. s bár ismét szeretkeztek. ha akart. kiegyensúlyozott párnak hitte őket. kellemes társaság volt. Elizabeth nem említette többé.Elizabeth. Elizabeth ősszel kilépett a munkahelyéről. szórakoztató. humoros. Elizabeth iskolában volt. Még nem volt az. hogy Crystal júniusban kezdi a következő filmjét. hogy észre tért. Hányingere volt. nem szereti. addig is gyakran tűnt fel Ernie. de Spencer érezte. A lány neve rendszeresen szerepelt az újságokban és arca egyre ismertebbé vált. amelyek azt állították. intelligens. számára ez volt a legfontosabb. mindenki boldog. vagy jól ismert színészek társaságában. és Elizabeth valamivel barátságosabb lett hozzá. Spencer csak filmeken látta Crystalt. Amikor egy hideg novemberi délután megszólalt a telefon. Találkoztak egy fiatal szenátorral. de Spencer megborzongott a gondolatra. de sokat foglalkoztatták és a stúdiók mind Ernie-n keresztül szerződtették. Magukba zárták csalódásaikat. Elégedett volt Spencerrel. Elizabeth örült. tehát tud268 . Még nem olvasta a délutáni lapokat és nem is hallgatta a híreket. jogi tanfolyamra megy. Mindenki dicsérte. Spencer épp akkor ért haza a munkából. De az életük gyökeresen megváltozott azután. Ezért zsarolta meg Crystalt azzal.

. amit megértett..A férfi behunyt szemmel várta a többit. Az egész teste megfeszült.. Aztán Crystalt letartóztatták a Los Angeles-i lakásában. Ernie holttestét reggel találták meg a malibui házban. Újra zokogás volt a felelet. . mire meghallotta a lány hangját. .ta. . hogy Spencer nem értette.nyögte a lány.Megpróbálta elmagyarázni de olyan zaklatott volt.. aztán mondott valamit. hogy téged gyanúsítanak? 269 . Spencer az órájára nézett. .. csak arra. szükségem van rád. amit Spencer nem értett. Már kezdte azt hinni.. csak a vonal kattogását. . drágám? Hol vagy? . De eltelt egy kis idő. Crystal? Nem hallott mást.. hallgass ide.Mi történt. halk kétségbeesett jajszó: .Börtönben vagyok. A sírás enyhült egy kicsit. Malibuban.Igen .Gyilkosságért. hogy igen. valaki megölte Ernie tegnap éjjel. Mi a baj? .Minden.. Kaliforniában délután három óra lehet. Csöndesen ceruzáért nyúlt és leírt mindent. . Hála istennek.Nem gondolt másra. .Te vagy az. őt hívta! Ha az a szarházi egy ujjal is bántotta. szétkapcsolták őket.. az ő neve volt.. mint egy éve nem látták egymást.Crystal. A többi érthetetlen dadogás. . hogy segítenie kell. Úgy érezte.Hol vagy? Honnan hívsz? . . amit Crystal ki tudott mondani. . Az egyetlen érthető dolog. Több..Nem én tettem... Majd megállt a szívverése. aztán újra zokogni kezdett.kiabálta.. megöli. hogy távolsági.Komolyan mondod? Pedig tudta.Crystal! Hallasz engem? .. Spencer. . Majdnem ő is sírt már a tehetetlenségtől.. Érezte a hangján. amikor megismerte.Miért? Hosszú szünet után.. amikor a lány hisztérikus zokogásba kezdett. forog vele a szoba..Van valami oka. és Crystal mélyet lélegzett. . esküszöm. Próbáld összeszedni magad.

..gyerekes volt a hangja .. Spencer. Még abba sem szólhattam bele. ez volt minden. . . . Spencer Esküszöm.Megteszed nekem? Istenem. hogy Spencernek öszszeszorult a szíve.Spencer megrándult. és nem vette észre. . Keresek valakit. hogy Crystal ismét sírni kezd.. . a sofőrt nem láttam.Újra zokogott. Nem tudom.Ne aggódj. mit kell tennie. hogy melyik szerepet vállalom el. és zsebre vágta a pénzt..Erről tud valaki? . .Nem tudom. hogy Elizabeth megjött. . néhány barátját várja üzleti megbeszélésre. veszekedtünk tegnap a öbölben...A szerződés miatt. hanem a profi ügyvéd.Hát ezért tartóztatták le. Kihasznált.Visszaütöttem. hogy igaz. Senkivel.. Este.. de soha nem öltem volna meg.. még semmi baja sem volt ... hogy kicsoda valójában Ernie. Csak te. Nem volt nehéz döntenie. Tudta.Holnap ott leszek.. Fel akartam bontani. Segítesz nekem? . .... hogy nem szabadna kérnem.. A legjobb védőt kell meg270 . ha nem tudom bebizonyítani.Miért veszekedtetek? . de senkim sincs. Indul Kaliforniába. Megütött. Volt indítéka és nem volt alibije. mintha őt ütötték volna meg. kiket.Amikor hazamentél. hogy nem voltam ott? .Spencer .A férfi hallotta.. . Majd bebizonyítjuk. hogy elküldesz a fenébe.. Úgy kölcsönzött ki a stúdiónak. De ide figyelj! A bűnügyek nem az én szakterületem. Azt mondta. amit mond. Annyira félek. . A szobalánynak kimenője volt.. aki védeni fog.Olyan kislányos volt a hangja. mintha egy kocsi volnék. .Nem tudom. Minden idegszálával Crystalre figyelt. aki tanúsíthatná.Gyűlöltem. nem tudom.Nem a szerelmes férfi kérdezte. látott valaki a Beverly Hillsen? Elmentél valahová? Találkoztál valakivel? -Nem. lehet. . Az asszony a hallban állva hallgatta.. amikor otthagytam. Nagyon későn. valaki látta. Senki.. Későn tudta meg.. Szörnyen fájt a fejem és lefeküdtem.. .Spencer tovább jegyzetelt.tudom.. .Mi lesz. mit mond Crystalnek. akihez fordulhatnék.

Ne mondj egy szót sem.Egy fűrészre. hogy felhívja az ügyvédjét. . hogy hívtál.Majd mindent megbeszélünk. . Rendben? . . kimászunk a bajból. nincs szükséged valamire? . .Rendben.mosolygott a lány könnyein keresztül.. hidd el...Jól van.Ismét kiabált.Mi ez az egész? Hosszan néztek egymás szemébe. . majd Elizabethhez fordult. most vagy soha.Komolyan.Helyes. Bajban van Kaliforniában.Azt mondtam. kislány.Igen. hogy Elizabeth figyeli. hogy te vagy az ügyvédem.Azt teszem. én csak benned bízom. De be kellett fejeznie a mondatot. s ekkor vette észre. És Crystal. Spencer tudta. . míg végül sírógörcsöt kapott. Crystal élete és közvetve az övé is.Tompán felnevetett és Spencer is elmosolyodott. Spencer elgondolkodva állt a telefon mellett. Semmit. el kell mondania az igazságot. Akkor engedték csak meg. . .Crystal szipogva megköszönte.Crystal is így érezte. aki még mindig őt nézte. Annyi mindent kérdeztek eddig is. és letették a kagylót. . Crystal. Mást ne mondj. amit mondasz. Ne félj. Egész nap faggatták. . Elizabeth úgy is megtudja. . ha odaértem. hogy szenzációt csináljanak a letartóztatásából.Mély lélegzetet vett.De habozás volt a hangjában. -Spencert hallgatva. kicsit megnyugodott.Egy régi barátom. . Crystal elég ismert már ahhoz. . . . Holnap találkozunk. Rendben? .. .De van . 271 .találnunk.Jó. Csak tarts ki! Mire felébredsz. .Holnap odamegyek. már ott leszek. mert rossz volt a vonal. Értesz? . Előbb én akarok beszélni veled.elmosolyodott. . Mondd meg.Igen.Most már biztosabb volt a hangja.Túl nagy volt a tét. . Addig is. amikor tele lesznek az üggyel az újságok. . Rendbe jön minden. hogy elvállaltam. Ezzel nem lehet játszani.

. . Elizabeth meglepően nyugodtan folytatta. . . Sir Galahad.Ha jól emlékszem. mintha jégfal választotta volna el őket. Spencer a fejét rázta. s most megfenyegette vele.Sajnálattal hallom. de Spencer tekintete annál inkább. miért? . Lassan leült a heverőre.Elizabethnek semmit nem mondott a név. Hallgattak.Megkérdezhetem. . ki ez a barátod? Egy pillanatig habozott. Crystal őt hívta. Bármibe kerüljön is. .Segíteni akarok neki.Elvállalom a védelmét. .Nem. . ha találnék egy jó védőügyvédet.Tudta.Megtudhatnám. . de még jobb lenne.Mondtam neki.Nem ült le mellé. hogy megvédhesse. . még soha nem említetted a nevét. . .Mennem kell.Óh. 272 . És most nagy bajban van. majd Elizabeth bólintott. Spencer? Régi kaland? . Crystal élete a tét. De Spencer hajlíthatatlan volt. de közben Spencert nézte.Mivel vádolják? Felesége szemébe nézett.Burkolt fenyegetés volt a hangjában. mindent megtesz érte. amikor bajba került.nyomta el Elizabeth a cigarettát. . nem hagyhatja cserben. .Ezt innen is megteheted . hogy mellette kell lennie. hogy nem vagy bűnügyi védőügyvéd? .. elválok tőled. . .Elizabeth rágyújtott és hideg tekintettel figyelte. .Értem.Ha mész. . Ösztönösen tudta. És mégis.Nem tenném a helyedben. aki közéjük állt.Crystal Wyattnek hívják.Kislányként ismertem meg. . Ez valóban komoly. . Kapott egy esélyt. hogyan szándékozol segíteni neki? . hogy ez az a nő.Holnap reggel indulok. .Gyilkossággal.Miféle barát. De az nem jutott eszedbe. Majd keresek valakit.Egy évvel ezelőtt Spencer ezért könyörgött.

kár is kérdeznie. . Azt javaslom. De érdemes elgondolkodni rajta. .Szereted? .Jelenleg nem érez mást.Nem tudom. hogy megmentse Crystalt. hogy mindenki előtt nevetségessé tegyél azzal. .Szerettem.Végre őszinte volt vele.Most nem a válás volt a legfontosabb. hanem azért. . Ne menj el. Csak az. . . vagy jobb esetben életfogytiglanra. Összecsomagolt és felhívta a főnökét..A hajába túrt. amikor visszajöttem.. .Milyen megható.A szobában szinte késsel lehetett vágni a feszültséget. Bármit tegyen is Elizabeth. . Nem hagyom. Igaz.Örökre beivódótt a név az agyába. hogy egy válás használna neked. mielőtt elmész.Nem tudom.Zsarolás? .Elizabeth.Ezt akartad.Elizabeth felállt és a hálószobájához vezető lépcső felé indult.Izzadt a tenyere. szüksége van rám. . hogy innen keress neki egy ügyvédet. Elizabethre nézett. . mert rajtam kívül nincs senkije.Majd megbeszéljük. hogy hülyét csinálsz magadból. .Gondolkodj el azon. Vajon mi lesz velük? De most nem ez a fontos. milyen áron! Halálra is ítélhetik.És most? .Látta a szemén. . . Spencer felhívta a légitársaságot és jegyet foglalt. újabban politikusi sikerekről álmodsz. Nem hiszem. nem hagyhatja cserben a lányt.Valóban? . . . Crystal megszabadult Ernesto Salvatorétól. . . Rég láttam. Lassan ment föl a szobába.Nem. Ősz volt a halántéka. nem? És mi a helyzet Miss Wyatt-tel? .Hívd.. De nem azért megyek. bármivel is fenyegesse.Nincs más választásom. . .Komolyan mondtam. mint rettegést. mikor jövök vissza.Egyre merevebb lett . Spencer Inkább most gondold meg. De alighogy kiment a szobából. . Most nem hibázhat.Ha jól sejtem.Ő is sajnálatot fog érezni a hallatán? . aminek akarod. amit mondtam. hogy személyes 273 .

bűntudatot érzett. csikorogva kinyílt. még azt igyekezett elhitetni magával. Ijesztő érzés volt itt várakozni. hogy hamarosan jelentkezik. . Aki egyszer látta. amikor Palm Beachen azt mondta Elizabethnek. nem felejtette el. Az asszony bólintott és lekapcsolta a lámpát. Akkoriban letagadta. Spencer tekintete az újságra esett. És a szeme. . Spencer pedig mellette az ágyban Crystalre gondolt. hogy Elizabeth Barclayt szereti. amikor magára hagyta. milyen arcot vágtál aznap éjjel. Bánatot. hogy ismeri Crystalt. . Szerelmére. . hogy villámlást. Nagy ablaka volt. hogyan nézte Spencer. mire vágyik. mennydörgést kíván. Egy pillanatig nem jött ki hang Spencer torkán. amikor Crystalt bevezették. amikor elmondta. Kiderült hát az igazság.Ez az a lány a mulatóból. Harminchar-madik fejezet A kapu lassan. aztán bement a hálószobába. A főnöke megértő volt. a vállára hulló szőke hajával így is lenyűgöző hatású volt. benne viharvert asztal és két szék. Spencer megígérte. Crystal vonzerejéhez tartozott.Emlékezett rá. hogy ő az. Különös tekintettel nézett fel.elmélkedett Elizabeth. A Salvatore meggyilkolásáról szóló cikk fölött Crystal egyik nagy reklámfotóját közölték.Tehát elmész? . Mintha villám csapott volna beléd. aki most börtönben van. Az őr bezárta az ajtót. szomorúságot. Elizabeth csöndben olvasta az újságot.Igen. ugye? . Spencer elmosolyodott. A lány életben sokkal szebb ugyan. Elizabeth látta már ezt a szempárt. de arca. Akkor is Crystalre gondolt.Mindig is sejtettem.Furcsa . Pontosan ezeket a szavakat használta ő valamikor régen. Arra is tisztán emlékezett. Spencer lassan bólintott.okokból Kaliforniába kell mennie. A lány 274 . és Spencert egy kis szobába vezették. Emlékszem.

de nem engedte el a kezét. . . Rájött. nyilvános szereplések. Spencer várt egy kicsit az első kérdéssel. hogy nőket is vitt oda. Igaz. . eseményeket. milyen bánatot okozott. ha beszélni merek veled. Könynyes volt a szeme. Dátumokat kérdezett. . Ezért. hogy a szobát lehallgatják. hogy vége.. aranyketrecben tartotta. Csak nézte. Erősnek érezte magát pusztán attól. de nem mondta. Spencer óta nem is nézett más férfira.Jól vagy? Crystal bólintott és leült.Mint egy prostituált és a stricije. partik. . gondolta Spencer. Ernie-nek semmi oka nem volt a féltékenységre. helyeket. . annyira hiányzott neki Spencer. Csak jegyzetelt. mit érez.Fájdalom volt a tekintetében. Minden fillért. Féltettelek. mint egy rabszolgával. és ismét egész lényét betöltötte a szerelem. Crystal hozzábújt.. karja a háta mögött. embereket.Tudták rólatok. Salvatore úgy bánt Crystallel. . Lidércnyomás volt az elmúlt év. De Spencer nem merte megcsókolni. és engedelmeskednie kellett. Filmek. hogy a közelében lehet. Rettegés látszott a szemében. hogy rosszul éltek? Crystal bólintott. Csak arra adott valamennyit.habozott . csak ezzel árulta el. Spencer pedig ujjongott. Tudta.. Spencer dermedten hallgatta. 275 . elmondatta Crystallel aztán az egész történetet..A cselédek és a sofőr. amikor meglátott minket. megbilincselve. de a többi időt otthon kellett töltenie szigorú felügyelet alatt. De sejtette.Miért nem hívtál föl? . Spencer szomorúan nézte.azért mondtam. hogy ruhákat vegyek. ki vagy.Azt mondta. de mégis a foglya volt. Az elmúlt hónapokban Ernie már nagyon durván bánt vele. megöl téged.Őket inkább Malibuba vitte. Az eltelt év semmivé lett.És a barátai? .Minden pénzt zsebre vágott. . Végül Crystal fellázadt. . Megfogta a lány kezét.kék rabruhában volt. Levették róla a bilincset és távoztak. többször is megverte szeretkezés közben.Azt is sejtette. Hát Crystal szereti és védeni akarta! .

mindig is úgy vélte. Vérzett a füle. Mint egy díjnyertes versenyló. .Azt hiszem.És azután? . jegyezgetett..Szörnyű időszak volt ez a lány életében. Közben egyre nagyobb szerepeket kapott. . . újból megütött.Aznap este is veszekedtél vele. . Egy őr ment el az ablak előtt. aki a kutyáját sétáltatta. valóban megölt volna. . . Gonosz ember volt. mekkora gazember . Olyan buta voltam akkor.Igen. Majdnem megölt. hogy mindent értem tesz.Őszinte volt. . hogy aláírtam. és azt hiszem. Még Harryvel és Pearllel sem tarthatta a kapcsolatot. Gyűlöltem Spencer. az öbölben. . hogy el sem olvastam. de akkor visszaütöttem.Sokat veszekedtünk.Spencer szemébe nézett.Keserűen nézett Spencerre. és a társaitól félhetett. Egy ideig elhitette velem. amit olcsón vett és amivel sok pénzt keresett.Látta valaki.Az egyik szomszéd. Keményen.De mindent elvett tőlem. hogy felbontom a szerződésemet. Volt egy faág az egyik kezemben.Eleinte azt hittem. 276 . és a férfit elöntötte a sajnálat. hogy a tulajdona vagyok. mert azóta sem láttam a szerződésemet. Jó befektetés. hogy egy bottal támadtam Ernie-re. . de a másikkal ütöttem meg. Azt mondta a rendőrségen.Visszamentem a házba.Egyszer mondtam az egyik rendezőnek. . Csak egy tárgy voltam a számára. még téged is. és keresek egy másik ügynököt. és amikor utánam jött. Megütött. amikor meghalt? . hogy megütötted? .Azután? . de nem érdekelt.Nyilvánosan-is? . De nem tudom biztosan. Mindössze munkába járhatott. Tárgy. . De ez nem igaz.Néha. hogy hálával tartozom neki.Spencer bólintott. Szerintem nem egyedül volt az üzletben. A befektetés jól fizetett. .. Sokáig fogalmam sem volt róla.

Igen. A legjobbat akarta.Kilenckor megjelent a rendőrség a forgatáson.Általában vigyázott erre. mászkáltam a házban. hogy kit? . aztán hálásan nézett a férfira.Nem . minden rendben van.Hogyan? .Aztán a mosoly lehervadt. Malibuban éjszakázik..Nyolc óra körül. Kettesben voltunk.Nem . belefújta az orrát Spencer tiszta. . vár valakit. Becsukta a szemét. hogy Ernie meghalt. .Kik a társai? Nem is sejted? . Ernie azt mondta. . .Nem hiszem.Spencer óvatosan állította össze a történetet. Valamelyik szomszéd? Alkalmazott? ..Nehezére esett folytatni. . .Nem is tudom. Partra sodorta a víz 277 ..Soha nem mondta. Crystal sóhajtott.Utána azt mondta.. Nem akarta. Korán akartam lefeküdni.mosolygott bánatosan a könnyein keresztül. és mondták. . és menjek vissza a Beverly Hillsre. fehér zsebkendőjébe. amikor védőügyvédet keres. Fejbelőtték.. . Éjfél körül halt meg. önmagát nem tartotta alkalmasnak. Öt golyót eresztettek a fejébe. nem hozok pénzt.Hagyott nyomot? . szokás szerint a sofőr vitt a forgatásra. Mellément. Crystalnek a legjobbra van szüksége. hogy mindent tudjon. azt hittem. neki soha nem volt még büntető pere. hogy ne tudjak dolgozni. Pontos részleteket akart. ... veszekedtünk. ..Mikor mentél el? .Hozzávágtam.De a lány csak a fejét rázta. Ha munkaképtelen vagyok. . És. és megpróbált emlékezni. Aznap szabadnapom volt..Megtalálták a pisztolyt? Crystal ijedt arccal bólintott. . . Ötkor mentem munkába.Aztán mi történt? . Eltörtem egy lámpát.Megmondta. . .Látott valaki elmenni?. de másnap dolgoznom kellett.Eltaláltad? .rázta a fejét.

Tudsz valakiről. .az öbölben. akit átvert. A lány suttogva kérdezte. Nem tudok senkiről. nem én öltem meg. Crystalt szemelték ki. hogy valaki látott elmenni vagy megérkezni a Beverly Hilsre. Spencer megszorította a kezét. hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék. De azt is tudta. hogy senki sem? . de Spencer sejtette. viszont nincs alibid.Láttad már a pisztolyt? A lány bólintott. hogy egyszer ráfogom. akit cserbenhagyott. de nem sikerült. életfogytiglan vagy rosszabb. hogy vissza kell mennie a cellába. akinek oka lehetett megölni? . .Tudsz segíteni rajtam? . bárki legyen is. és az igazí gyilkost soha nem találják meg. . hogy minél előbb kikerüljön. . De nem tudta elérni.. Többször is láttam az íróasztalfiókban.Nem hiszem. Csak akkor láttam újra. Spencer azt akarta. aki gyűlölte. Abban bízzunk. A 278 . Túl sokan tudtak arról. esküszöm. gondosan eltűntettek minden nyomot. vagy akár a főnökei.Nem. így Crystalnek a börtönben kell maradnia a tárgyalásig. hogy rosszul vagytok. Crystal Wyatt nagy szenzáció volt a Los Angeles-i börtönben.Ernie-é volt. . egy alárendeltje. amikor a renőrök megmutatták tegnap reggel. Kétségbe ejtette a gondolat. Megpróbálta a szándékos gyilkosság vádját véletlen emberölésre változtatni.Gondolkodj rajta.Most mi lesz? Nehéz szívvel válaszolt. mert talán félt tőle. .nézett rá Crystal ijedten.. és néhány nő a fogolytársak közül határozott érdeklődést mutatott a filmsztár" iránt. aki gyűlölte. de végül eldugta. Az őrök mohó szemekkel bámulták. Ha nem tudják bebizonyítani az ártatlanságát. főleg ha az alvilágból valaki. hogy bárki lehetett.Crystalnek éppen jó oka lett volna a gyilkosságra. lehetőséged is. Nehéz ügy lesz. egy nő. Valaki megpróbált megszabadulni tőle. olyan is tudhatta. Valaki. hogy elvigye a balhét. Biztos vagy benne. de nem dobta elég messzire.Nem hazudok neked. Volt rá okod. hogy Salvatorénak olyan kapcsolatai voltak. . . Szükségünk lesz egy nyomozóra is.

nyilván benne lesz a képe az újságokban.Néhány fotóriporter lefényképezte.Sóhajtva nyúlt végig a heverőn. hogy a tárgyalás végéig marad. beleértve Elizabetht is. hogy megtudta Crystaltól. . ha nem tovább. Nem maradt választása. közölte. hogy fizetés nélküli szabadságot veszek ki. nem a házasságé. . A főnöke nem örült. kik a legjobb bűnügyi védőügyvédek Los Angelesben. Elizabeth egyenesen dühös volt. . Mintha mindent neki köszönhetett volna. .Nem hiszem. akik megmondták neki. mi történt. de nem érdekelte.Ezt is az apja szerezte. hogy bármit is kellene mondanod. A látszat megmentése a fontos. Tele lesznek vele a lapok. Ezekre nem bízhatta Crystalt.hotelból felhívta néhány évfolyamtársát az egyetemről. De ezen ráér gondolkodni. és ha kirúgnak. . . úgysem látsz szívesen. nem jutott sokra. . mivel fenyegette. amikor végzek.Még nem tudom.kérdezte Elizabeth.Azt hittem.Hát erről van szó. Spencer dühösen rakta le a kagylót. még karácsonyra se akarsz hazajönni. mit mondjak a szüleimnek? .Nem is. mennyi ideig fog tartani? . most.Úgy látszik. hogy sem a gengszter. Csak egy hónap volt karácsonyig. a házasságot már úgysem lehet megmenteni. de mégis. sem a szeretője nem érik meg a fáradtságot. majd keresek magamnak egy másik állást. 279 . Este felhívta Elizabetht és a főnökét. és azon kívül. Maga fogja védeni. Fárasztó nap volt. hogy tudta az igazságot.Remek. Szerintem legalább két hónapig.Mégis. . A minisztérium ott lesz még. Elizabeth haragudott. Igaz. Spencer nem felejtette el. amikor kijött a börtönből. s szokás szerint Palm Beachen akarták tölteni Barclayékkal.Megmondtam nekik. . De egyikük sem vállalta Crystal védelmét. hogy ennyi ideig Kaliforniában marad. . Többen is céloztak rá. És a munkád? Erre nem gondoltál? .

Elizabeth habozott.Jó éjt. és nem tudta bizonyítani. miért. Üdvözlöm őket. hogy hihet neki. hogy máshol töltötte az éjszakát. lehetősége is volt rá. keresztkérdések sorát tette föl. A lehető leggyorsabban túl akart lenni rajta. a bíróság előtt azt próbálja bebizonyíta280 . hogy a férfi vérzik.Fölösleges. de minden úgy volt. nem mertek beszélni. hogy Crystalnek oka is volt megölni Ernie-t. de a lánynak ez is elég volt. De most fontosabb dolgom van.Köszönöm. Elizabeth. ahányszor csak találkozott vele. még ha akarna akkor sem. ellenőrizte a történetet.Menj a pokolba. Napokig dolgozott a lánnyal. és Spencer. Hálaadáskor pedig a szüleimnél leszek. hogy nem jöhet vissza. Elizabeth. De mielőtt elment. úgy látta. Arról. hogy a lány azzal sem törődött. . és Elizabeth már eldöntötte. Spencernek karácsonykor majd a szíve szakadt meg. Felfogadott egy nyomozót is. Spencer mindig megfogta a kezét. Néhány nap múlva felhívlak. végül biztos volt abban. mintha ez olyan egyszerű volna. Crystal egy bottal ütötte meg Ernie-t az öbölben. Nem volt szükségük szavakra. sőt azt állította. mintha a szeme egyre nagyobb lenne. A lány élete forog kockán. . . Spencer túl messzire ment. Így döntött. A rideg tények azt sugallták. hogy ott kell hagynia a börtönben.Úgy beszélsz.Még belédszúrna egy kést. . . hogy szeretik egymást. . . aztán hétvégén síelni megyek a barátaimmal. A lány napról napra fogyott. és a szemük mindent elmondott helyettük. Január kilencedikére tűzték ki a tárgyalást. Nagyon kedvezőtlen képet festett róla. és Spencer nem kért halasztást.Félig mondta csak gúnyból. Nem hagyhatom magára.Nem az.. az egyetlen tanú pedig azt mondta. Senki nem látta elmenni vagy megérkezni. A tanfolyamon leszek. . ahogyan Crystal sejtette.Tudom.Ott legalább együtt lesz Crystallel. . .

Valami megérzés azt súgta neki. nem erről a lányról beszélt-e Spencer. hogy Crystal önvédelemből ölte meg Salvatorét. Priscilla Barclay hűvösen közölte. Még kevésbé. El fogod veszteni a pert. ahogy csak tudták. Karácsony este felhívta Elizabetht Palm Beachen. Crystalt szajhának ál281 .Nem értem. A vád kemény volt és kíméletlen. Spencer ruhákat is vett a tárgyalásra. de az asszony nem volt hajlandó a telefonhoz jönni. amelyekben Crystal olyan lesz. ki volt Ernesto Salvatore.Ez nem indokolja. Vajon Spencer tudja-e.Apja a fejét csóválta. Az ügyész jó volt. bajok lesznek Barclayékkal. . . sőt befeketítették. Tiszta és ártatlan. hogy felmentessem a lányt. és ha így van. . bár ez a legtöbb se sok. . Tíz napig tartott az esküdtszék kiválasztása. hogy olvasott róla az újságban. apa. .ni. hogy minél több nő kerüljön az esküdtszékbe. Crystalnek nem kellett megjátszania. . Crystalt olyan lánynak festették le.Egyetlen jó védőügyvéd sem vállalta az ügyet. hogy fél. kínozta Ernie Crystalt. hogy bohócot csinálj magadból.Nem. De amikor tanácsot kért tőle. mint évekkel ezelőtt. hogy lefekszik egy férfival. aki mindent hajlandó megtenni a karrierjéért. Megpróbálta elérni. amikor megismerte. rettegve ült mellette a tárgyaláson. Ő is úgy vélte. Nem titkolták.Nem azt teszem. az önvédelem jelenti a legtöbb esélyt.kérdezte Hill bíró nyersen. még azt is. Hét nőt és öt férfit választottak meg. aki az apja lehetne. amikor a szüleit hívta fel. . . megpróbált segíteni. Nem volt értelme magyarázkodni. hogy igen. Nem vagy bűnügyi védő. mit csinál? Dühös volt rá.Elizabeth nem fog örülni. hogyan gyötörte. Ez volt az egyetlen lehetőség.Pontosan ettől félt Spencer is. Mindegyiket meg fogja hatni. Elgondolkodott azon. . de a végén Spencer elégedett volt. Mindent elkövetek. amikor visszajött Koreából.Mi a fenét csinálsz? .

amely tizenhét évesen elűzte otthonról egy San Franciscó-i lebujba. aki megvédte volna. cselédet. akit újra meg újra összetörtek. nem voltak barátai. mint egy lebuj romlott énekesnőjét. milyen keményen dolgozott. hogy megerőszakolta. Egy szörnyeteget. keményen dolgozott. megfenyegette. hogy aztán Los Angelesbe jöjjön. hogy többször megverte és rabságban tartotta. Nagyon sokat tett érte az áldozat . de ő mindig összeszedte magát. És olyan hatásosan beszélt. hogy a hallgatóság meggyűlölte Erniet. Spencer azt is elmondta. De Spencer jól felkészült és nem takarékoskodott. aki drága ruhákban pompázott. hogyan bánt Salvatore Crystallel. A nyomozó.mutatott rá. soha nem ártott senkinek. Az utolsó nap lépett az emelvényre Crystal. Az erőszak a vérében van. Úgy sorolta fel Crystal szerepeit. és elcsábítsa. Megidéztette mindazokat. Crystalnek nem volt családja. akit Spencer felfogadott. amíg Ernie újra meg nem akarta erőszakolni. hogy nem ő volt. hogy gyerekkorában megerőszakolták. akire szüksége van. fiatal angyalt. biztosan veszítenek. öltöztetőt Hollywoodban. Crystal sírt a vallomásukat hallgatva. Nem volt értelme azt mondani. Spencer olyan lánynak írta le. milyen megközelíthetetlen volt. Megverte. És amikor már elérte a célját. felhajtott minden pincért. ha ezt próbálja meg bebizonyítani. Annak az embernek köszönhetően. Kiderült. Spencer tudta. senki. meg akart szabadulni tőle. akik segíthetnek. s olyan fiatal282 . szórta a pénzt.lította be. és megölte. Inkább bemutatott egy szörnyeteget. mondta. Crystal remegve nézte a kezeit. s akkor önvédelemből megölte. Harry nem úgy írta le. akik elmondhatták. Beszélt a családi tragédiáról. bundákat és gyémánt nyakékeket kapott Ernie-tól. hogy a szerződés szerint jóformán minden pénz az ő zsebébe vándorolt. aki tönkretette a lányt. mintha neki semmi része nem lett volna a sikerben. arról. Pearl mesélt Crystal ártatlanságáról. hanem mint egy édes. Eszébe jutott újra az az este a pajtában Tom Parkerrel. számos kitűnő filmszerepet kapott. akit hidegvérrel meggyilkolt.

szóvivő úr? . Hirtelen haragjában tette. A lány majdnem összeesett. Spencer remélte. Spencer próbált olvasni az arcáról. kék szemével. Szabad. Az indoklás szerint önvédelemből tette. hogy megölte Ernie-t. és amikor a teremszolga behívta őket. ártatlannak. Szenzációs ügy volt. hogy elhiteti az esküdtekkel. Rettenetes volt a várakozás. Szabad! Spencer átölelte.Szégyenlős mosollyal pillantott ismét Crystal felé. Spencer. Vakuk villantak. Kocsi várta őket odakinn. sikerült megnyernie őket. ott sem volt. 256 . Nyugodt a lelkiismerete? Vagy sajnálja. hogy Crystal bűnös. A bíró felállított mindenkit. hogy ezzel semmire sem mennek. és az életéért harcolt? Ha igen. megnyu283 .Ártatlan. nem Ernie. akkor is ő ölte meg Ernie-t. hogy alig tudott menni. Azt tehette csak.Hogyan döntöttek. A terem megbolydult körülöttük. Nem érdekes. Két hónapon keresztül hozzá sem mert érni. rémültnek látszott az egyszerű halványszürke ruhában.nak. hogy nem ő ölte meg. mint hogy bűnös vagy ártatlan. és most átölelte a siró lányt. aztán az esküdtek szóvivőéhez fordult.A vádlott bűnös vagy ártatlan az előre megfontolt gyilkosság vádjában? A szóvivő a torkát köszörülve Crystalre pillantott. Hetekig magyarázta Spencernek. Kétségbeesett a gondolattól. hogy az esküdtek elbűvölten nézték. . Tudta-e egyáltalán. miközben az itéletre várt. mit tesz? Vagy Ernie rátámadt. a térde úgy remegett. hogy mindig is azt fogják hinni róla. Riporterek vették körül őket. Gyilkossággal vádolták! Nem lehetett más döntés. hanem ő az áldozat. Ha vesztett. vége a lány életének. De Spencer tudta. csak nézte hatalmas. A lány nem szólt. alig mert Crystalra nézni. de azért két napig vitatkoztak. de alig tudták átverekedni magukat a tömegen. amit mondania kell? Nem tudta. Crystal behunyta a szemét. Az esküdtek sajnálták Crystalt. Akárki ölte is meg Ernie-t. és Spencer sietve kivezette a lányt az épületből. bíró úr. legyen bár ártatlan a világ szemében. . Két férfi azon a véleményen volt.

Két évvel azután hogy Hollywoodba jött. a férfi összepakolt.Hová akarsz menni? . otthagyta a várost. . Spencer hirtelen felnevetett. . Elhúzódott. és egy óra múlva már úton is voltak San Franciscóba. Sem Hollywoodot. Spencerrel az oldalán. Spencer megvédte. Végre egyedül voltak. Látni sem akarja őket többé. . merre mennek. .ösztönösen indult San Francisco felé.suttogta a lány. de felmentették. Harmincnegyedik fejezet Amikor úgy huszonöt kilométerre lehettek a várostól. Hát vége a lidércnyomásnak! Spencer megmentette az életét. Most össze kell szedniük magukat.Úristen. amit Ernie-től kapott. A holmiját a börtönben hagyta. . . De most senki nem látta őket.vallotta be suttogva Spencer: Úgy nézett a lányra. . aztán el kell rendezniük az életüket. . hogy azt sem tudta. De nem találták annak.Nem tudom. nézte Crystalt. Spencer elvigyorodott. . hogy a lánynak elakadt a lélegzete. nem kergetik-e őket a riporterek. Crystal állt helyette a bíróság előtt.Nem is akart arra gondolni. Crystal! Sikerült! A lány egyszerre sírt és nevetett. Visszakapta a szabadságát. Négy 284 . majd ismét a férfi karjába vetette magát. és olyan erővel ölelte magához. Csak el innen! Megálltak néhány percre Spencer hoteljénél.Én is . Soha ilyen szépnek nem látta a világot. ahogyan még egyszer sem mert. amióta visszajött Kaliforniába.El sem hiszem . semmit.Soha életemben mem féltem ennyire. Amióta elhagyták a hotelt. Olyan sietve távoztak a városból. és a lány hirtelen elmosolyodott. figyelte a tükröt.godhatott. Én csak rémülten ültem. ha bűnösnek találják.Még mindig alig tért magához.Szabad vagyok. Vége. A lány még mindig sírt. mi történt volna. Ült. amikor elhajtottak a bíróságról. .A te érdemed. Spencer megállította a kocsit.

Spencer megkérdezte a lányt. . még nem tudja.. hogy megnyerte a pert. Spencer átölelte és közelebb húzta magához.. A munka. Meg285 . amit átélt. majd a fejét rázta. A lány úgy kapaszkodott belé. Még nem gondolt erre.Miért nem? . Spencer nem mondta el.. . hogy a lehető legmesszebb legyen Los Angelestől. olyan csodálatos. Spencer indított. arról beszélgettek. s apja gratulált. de ez alkalommal szomorúan. Crystal. Nem hittem. s a fia azt felelte.Nem is tudom. . A lány gondolkodott egy kicsit. Minden olyan zöld. A feszültség elszállt. hogy összeszedjék magukat. Időre van szükségük. csak a szeme árulta el a félelmet. Azt nagyon szerettem. .Annyira szeretlek. Csak azt akarta. és milyen színes. De a többi csak cirkusz. ha.Felnevetett.Soha nem mehetek vissza. mit tettem volna. hogy szabad leszek. .De nem volt képes befejezni a mondatot: . és ismét fiatalnak látszott. mint egy gyerek. mihez kezdjen. . Leengedte a haját.Ne is gondolj rá. Ernie még holtában is csaknem megölte.Megérintette a kezét. hogy gyilkost foglalkoztassanak. ha bajod esik. a szerepek igen. hogy ő sem. A hotelből felhívta apját. vége mindennek. olyan kék. A téli nap felé emelte arcát. Spencer gyengéden megsimogatta az arcát. ha nem akar. mikor jön vissza. Belehaltam volna.Senki se szerződtetne. . és most előttük az élet. gondolta a lány. Vége. Majdnem ráment az élete. .Azt megértette volna. az éneklés. . majd megcsókolta. .Szeretnék Egy percig itt ülni csak. Az erkölcsi záradék tiltja. Nem. Majdnem őrületbe kergette őket a tárgyalás.. Megkérdezte Spencert.órával ezelőtt még úgy érezte. Most hátradőlve az ülésen.. Olyan szép a világ.És mekkora árat fizetett érte. elmondta neki. és közelebb húzódott hozzá.. Miközben San Francisco felé hajtottak. hiányzik-e neki Hollywood.

Jó reggelt. alvó szépség. Harry pezsgőt bontott. . Órákig ölelték egymást. tudta.akarta látogatni Harryt és Pearlt. hogy Becky rég elment. és egyenesen a Harry's-höz mentek. Egy fiatal kaliforniai szenátor kereste őket. igazán sajnálják. Nem lepte meg. hogy az a szenzáció. és hosszan beszélt a főnökével. Ott már hallották a hírt. nem egyeztethető össze a kormányzati munkával. amire mindketten emlékeztek.Nem akarom újra látni a farmot. . Reggel. és remélik. nem is sajnálta. Két szobát vett ki.Tudta. A férfinak támadt egy ötlete. amió286 . Spencer kávéval és kiflivel várta. Biztos volt benne. hogy a lányt felzaklatná. és visszabújt mellé az ágyba. Reggeli közben Spencer megmutatta az újságokat. És túl sok szörnyű emlék várja. Remélik. és lefektette az ágyra. amit hallott. Sírva ölelték Crystalt. A főnöke úgy vélte. de anyja még ott van. ami gondolkodóba ejtette. De arra gondolt. inkább megkönnyebbült. Spencer nem bánkódott. Crystal remegő lábbal állt az ajtóban. amikor a lány felébredt. Egyetlen üzenetet kaptak. . most. meglátogatni Boydot és Hirokót. Sok megbeszélnivalójuk volt. Este tízkor érkeztek San Franciscóba. A férfi felkapta.mosolygott Spencer. hátha a sajtó rájuk talál. hogy Spencer nem hívta fel Elizabetht. . Később Spencer a Fairmont hotelbe vitte Crystalt. miért szakított vele egy évvel ezelőtt. Crystalnek nem mondta. önfeledt boldogságban. hogy nehezen viselné el. felhívta a munkahelyét. Újra felfedezték azt. és Spencerrel akart lenni. hogy híres legyen az ember . Jobban érzed magad? Míg Crystal aludt.Nem a legkellemesebb módja annak. Mind az első oldalon számolt be a tárgyalásról. De a szobák egymásba nyíltak.Nem kell hazamenned? . amit Spencer keltett. hogy megértí. hogy a férfi tudta már. Spencer kínos helyzetbe hozta őket. .Tudta. hogy Barclay bíró nem veszi rossz néven döntésüket. akit Spencer nem is ismert.kérdezte aggódva. Mosolyogva nézte a nyújtózkodó lányt. És mi van veled? . Spencer a völgybe akart menni. hogy Spencerrel az oldalán talán más lesz.

S arról. akiket Hollywoodban ismert meg. hogyan bámulja mindenki az előcsarnokban. . egyszer valóban jó lettem volna . 287 . egy ideig élvezte is. Sokat beszélgettek Spencerrel aznap. ahogyan a Harry's-nél énekelt. Spencer megrendelte a vacsorát. Újra ott tartott. a meghittség mindent törölt. Késő délután visszamentek a hotelbe. és visszamehetsz. De hamarosan keres munkát. ami köztük történt. a sztárokról.Még mindig nem mondta el. és a lány vett néhány ruhát. De hálás volt a sorsnak minden percért. aztán összebújva ültek. a férfi munkájáról. csak ez nem az a hírnév. Meghítt volt a hangulat közöttük. hogy mennyire élvezte a kormányzati munkát. ha együtt voltak. Egy napra vagy örökre.ta San Franciscóba jöttek. amire vágyott. a kemény munkáról. Spencer bevallotta: soha nem hitte volna. Nem hagyja.Emlékezett a hangjára. Nem volt nagy ár azért. és Crystal. . hogy megmentette Crystalt. amit addig együtt töltenek. . Délután sétáltak. Hetek óta nem beszéltek egymással. arról. . hogy elvesztette az állását. s arra. hogyan élt. miután látta. egy fillér nélkül. . most viszont. ahonnan elindult. úgy döntött. otthon nélkül. Arról.Hamarosan elfelejtik az egészet. Túl híres lett. Washingtonról. és nem akart visszamenni értük. hogy érdekelni fogja a politika. Azt hiszem. A lány azokról az emberekről mesélt. itt van neki Spencer.Már akkor is jó voltál. hogy Ernie ellenére is szerette ezt a világot. hogy a szobájában akar vacsorázni. mielőtt odamentél. mint mindig. Hollywoodról szőtt álmainak egy része beteljesedett.mondta csendesen.Ráérek. fürdőköpenyben. Tudta. Spencer a tárgyalás után akarta beadni a válópert. hogy örökké Spencer tartsa el. mert most nem akarta magára hagyni Crystalt. hogy a férfinak vissza kell majd mennie Washingtonba. A holmiját a Beverly Hills-i házban hagyta.

Pearl felajánlotta. az emberek elfelejtik Salvatoré és Crystal perét.Lágy volt a hangja. .. Nem tudta. de nem 288 . de Crystal köszönettel visszautasította.Nem vagyok biztos benne. Spencertöl függtek a tervei. ha hívná. . Csak két nap telt el. Ernie meghalt.Spencer is szomorúan mosolygott. Csak nem akarta. hogy még házasok. a szeme szomorú. Még abban sem volt biztos. akkor mi? Nem ért máshoz. . Vajon mit akarhat? Ezüst tálcán hozták a vacsorát.Aztán eszébe jutott. Nincs hová mennie. aztán elmegyünk valahová. . Nem kell ottmaradnunk.Elizabethre gondolt. hogy dühöngjön Los Angelesben.Megvan a magad élete Washingtonban. mire gondolna a felesége. Új szenzációk jönnek. . .Nemsokára elül a botrány. nincs kihez. Crystal.Kemény világ az. meglátogatjuk Boydot és Hirokót. Még nem akart beszélni vele. Spencer Mi maradt belőle azután. Harry azonnal felajánlotta a régi állását. hogy egy szenátor kereste. hogy a gondomat viseld. . hogy elutazott.suttogta halkan a férfi a homályban. csak az énekléshez és a filmezéshez.Menjünk el néhány napra a völgybe. Spencer egyszer hívta Elizabetht és üzenetet hagyott. . hogy költözzön hozzá. Crystal sokáig habozott. . . hogy melyik hotelben. hogy akarok. . így van. de Spencer nem. . de azt már nem mondta meg.Arra. hogy San Franciscóban marad. Időre van szükséged. hogy milyen jó volna hazamenni. és Spencer nézte. Megállunk.De ha nem Hollywood. hogyan piszkálja az ételt a lány. A férfi nem beszélt róla.És mi lesz veled? Nem maradhatsz mellettem örökre. de ő nem akart visszamenni. De most félt kiállni az emberek elé.Mire gondolsz? Crystal könnyes szemmel mosolygott rá. Menjünk oda holnap. ő szabad. és megtudná. mi van közte és Spencer között. . Mindenki ismeri.Szeretnék . nagy árat kell fizetned érte. De azt tudta. Ha volna hová. hogy San Franciscóban van. Tudta. hogy három hónapra eltéptelek tőle? Gondolom. Megfogta a kezét. vagy csak ritkán.

csak éppen ott volt mellette. hogy Crystal biztonságban van és együtt lehetnek. Crystal szerepeiről. megérinthette. nem ütköztek az álláspontok. Most már hétéves.állt szándékában sem tagadni. Spencer pedig mosolygott. Mihez fog most kezdeni? Aztán eszébe jutott a szenátor. nem vádaskodtak. Közömbösen mondta. nem voltak viták.De igen. Semmi köze hozzá. És ismét elolvadtak az évek. . sem bevallani. csak az. Viszont kíváncsi volt. Vagy bíró leszek. mennyire élvezte a kormányzati munkát. .Ügyvédi irodát nyitsz? . Mintha eltűnt volna ez az idő. Semmi nem változott köztük kilenc év alatt. amelyek elválasztották őket. Min289 . milyen jó vele. Crystal olyan volt. majd Boydról és Hirokóról. mint az apám. gyengéden szeretkeztek. . különösen Jane-t.Roppant bűntudatot érzett. beváltja-e a fenyegetését.Lehet. Akaratlanul is összehasonlította Elizabeth-szel. hogy másnap reggel visszahívja. . Éjjel-nappal Crystal járt a fejében. gyerekekről. Annyira nem számított mindez. és elválik-e tőle. . Elmondta Crystalnek. de a lány rémülten nézte.Utisten! Egyikünknek sincs munkája. Amikor végre lefeküdtek. Azóta nem látta. és északnak tartottak. Nem követelőzött. Crystal alig várta.Nem lehet igaz.A lányra mosolygott. mint két gyerek. kutyákról. és úgy aludtak békésen egymás karjaiban. Hiszen Spencer csak nemrég mondta neki. Crystal dúdolva hallgatta a rádiót és elmélázott. hogy elment San Franciscóból. mint egy álom. Átmentek a Golden Gate-en. Harmincötödik fejezet Másnap elindultak északra. hogy lássa őket. hogy kirúgták az állásából. és többé semmiért a világon el nem hagyta volna. valószínűleg nem is emlékszik rá. . Késő éjszakáig beszélgettek Spencer politikai ambícióiról. és megígértette Spencerrel.

Jane fényképei lógtak a falon és japán nyomatok. Hiroko elmesélte.Akkor jó . aztán a két nő egymás nyakába borult. amikor meglátta barátnőjét. és elmosolyodott. . . A lány mutatta az utat.A gyerek bólintott. és a téli viharokban tisztára fürdetett hegyek smaragdzölden ragyogtak az ég alatt. mintha csak tegnap váltak volna el.Ne számíts rá . és félreállt az útból. Nem látszott félelem a gyerek szemében. mint amilyenre Crystal emlékezett. értették egymást. Könynyek szöktek Crystal szemébe.Odabenn van.Olyan szép vagy. könnyek szöktek Crystal szemébe. . mint amikor megszületett. Az öreg Mr. Spencer Jane-nel játszott. mint régen.Bemehetünk? . A szoba tiszta volt. . hogy Crystal segítette világra hozni a gyereket. . A konyha falán ott volt Spencer képe is. és anyukád egyik barátja vagyok. . . Aztán hirtelen mindannyian egyszerre kezdtek beszélni. Jane csodálkozva nézte. kik lehetnek ezek az idegenek. melynek színe olyan volt. A lány békésen mosolygott rá. . ebédet főz. Sokáig vártak.Helló. Hosszú ideig álltak egymást átölelve.Kik vagytok? . és Spencer mély csodálattal hallgatta. Jane jött be. Újra megcsókolta Crystalt. amelyeket Hiroko hazulról hozott.nevetett a lány.Aztán meglátta Spencert. Míg Hirokóval beszélgetett.csúfolódott . aztán amikor egy kislány ajtót nyitott. amelyet Spencer legutóbb nem talált. Zakatoló szívvel ment át a kis kerten és csöngetett. Boyddal karonfogva álltak. Crystal. Úgy érezték.Crystalnek hívnak. A szoba ugyanolyan volt. Megfordult. azt hítte. . Elkerekedett a szeme.Annyira sajnáltalak. Petersen meg290 .den zöldellt körülöttük. mint Crystal szeme. Hiroko japánul énekelgetett magában. Beszélniük sem kellett. .elmehetsz bábának. az esküvőjükön. a fotó Japánban készült.A gyerek örökölte anyja keleti vágású szemét és ugyanolyan vörösesbarna haja volt.

egyszer sem próbált megkeresni. s Boyd lépteit.Majd írok neked.halt. mennyit akar Crystal hallani.Elhallgatott. . De azért megkérdezte Boydot. ha érdekel. De azt hiszem. a szőlő még terem. és Crystal segített neki.Spencer elmesélte. és Boydra hagyta a benzinkutat.Már nem . és most is elment volna mellette. Hiroko ebédet főzött. látta odakinn a kocsit. Megtorpant az ajtóban. mi újság. hogy van értelme. hogy elment. Spencerre nézett. hogy a farm közelébe se megy.Nem hiszem. most is jól érezte magát a barátságos konyhában. Tudom. és Wyomingban él a férjével s még két gyerekkel. . Boyd pedig elmesélte. anyja elköltözött-e.Nem. Becky újra férjhez ment. 291 . majd újra Crystalre. hogy erre járt két éve. . . . Egy kis bekötőúton kellett letérni. Majd hallották a teherautó érkezését. Aztán habozott. ha mégis látni akarod halála előtt. legalábbis azt mondják. Nem tudta.rázta a lány a fejét. és megszorongatta Spencer kezét. a farmon lakik. aztán boldogan átölelte Crystalt. Már csak ő maradt meg Crystal családjából. A férfi sietett.Anyád beteg . és már az első pillanatban megmondta. aztán a tárgyalásról beszélgettek. . . Szerintem ő sem akar látni engem. Boyd bólintott.Kíváncsi voltam. Tavaly június óta beteg.mondta végül. . de nem talált ide. . Úgy tudom volt marhájuk. már ami megmaradt a farmból. még most is maga előtt látta Olívia gyűlölködő pillantását.Nem hiszem. kik jöttek. Hiroko Hollywoodról kérdezte Crystalt. hat éve halt meg Jared.Olvastunk rólatok . Amióta elmentem. Hat év telt el azóta. A legelőt rég eladták. és nem kötötte oda semmi. . hogy sokáig húzza.pislogott megkönnyebbülten. vajon eljöttök-e. El akarta felejteni a múltat. Mint mindig. Túl fájdalmas lett volna ennyi év után. De Crystal nem akarta látni. Crystal a fejét rázta. hogy van. ha Crystal nem mutatja meg. kivéve apja és Jared sírját. és kíváncsi volt. hogy Groode doktor sokat jár hozzá.

és akkora botrány 292 . Ha anyád beteg. mezítláb áll. mielőtt elmennek. Apjára gondolt.A lány felé fordult és rámosolygott. aztán elindultak visszafelé. hogy itt jártál. és a lány megfogta a kezét. amely tele volt olyan emberek emlékével. amikor hirtelen kinyílt az ajtó. Megkönnyebbült. Crystal. nyilván eljött Wyomingból. Pont a farm előtt mentek el. Akiket szeretett. akiket szeretett. Spencer is felismerte. és el akartak menni. és habozva nézett a lányra. . és megszállhatnak valami kényelmes kis falusi fogadóban. . . hogy megálljunk egy kicsit? Senki nem tudja meg. Crystal elnémúlt.Mindketten megfordultak. A lány habozott egy kicsit. Megígérték neki. A lány pedig a házat nézte. mind meghaltak. De amikor elindultak Hirokótól. hogy beugranak hozzá. Ebéd után nagyot sétáltak. . Az ápolónő távozott. Spencer úgy gondolta. Crystal elsápadt. A férfi eszébe jutott Becky esküvőjének napja. és megfogta a lány kezét. amikor egy kis tisztáshoz értek.Nem akarsz bemenni? Veled megyek. . véletlenül rossz irányba fordult. . Sokáig gyalogoltak. . . mit csináljanak. és csodálkozott. . Spencer és Crystal még mindig nem döntötték el.Kiszálltak. .Nem akarod. és meglátták a három sírt. amint fehér ruhában. aztán lassan megindultak a ház felé. itt volt karácsonykor néhány napra. Lassan mentek fel a lépcsőn.A húgom azt mondta. Spencer átkarolta.S ezzel egy keskeny út felé biccentett. kirándulhatnak a szőlővidéken.Ez egyenesen a folyóhoz vezet. majd Boyd visszament dolgozni. Olyan rég ment el. Crystal Spencerre nézett. hogy eljött. nyilván nem jön ki a házból.Nem. ő pedig bátorítóan bólintott. haja mint fehér arany ragyog a napsütésben. De én nem láttam. Megismerte a lányt. hogy a nővére nincs itt. ahol született. Groode doktor különös tekintettel nézte.Crystal bólintott. . Groode doktor pedig az ajtóban állt.suttogta Spencer.Becky itt van? Ha anyjuk halálán van. Crystal keze izzadt.Nyugalom .

majd bement. hogy örülne nekem. amikor elment.Anyád bármelyik percben meghalhat. minden ócska és kopott.Hallom. Nem tudta.Anyja nem hallott a tárgyalásról. amelyet anyja okozott neki. .Igaz. . anya. Nem árthat neki. Nem vagyok biztos benne.Az emberek nagyon megváltoznak. mit csinált.közepette. és ha mégsem. de nem annyira.A lány a fejét rázta. hogy kevés van már hátra . . Olívia csont és bőr volt. és nem is igazán érdekelte semmi. . Igaz ez? Crystal bólintott.Honnan tudtad? . merre járt Crystal. . . nézte legkisebb gyerekét és várta a halált.Crystal lassan bement a konyhába.mondta csöndesen a doktor.Crystal nem tudta. hogy megpillantja a nagyanyját. . Nem tudott semmiről. de ugyanolyan szép. sem Jared halálát vagy hogy mit tett Tom. .Menj be. ha be akarsz menni hozzá.Nem említették a napot. Látszott. Ugyanolyan volt. nem lenne-e túl nagy megrázkódtatás anyjának. Olívia csak feküdt. hogy a lány Hollywoodba ment. . . hát az sem baj. de nem úgy festett. Spencer utánament a hallba. A konyha sötét volt. . hogy filmsztár legyen.Mi van veled? . Kicsit idősebb. mint Crystal várta. Hollywoodba mentél. Világa a hálószobára zsugorodott. Szinte várta. de nem volt ott senki. amikor tudják. . és köszönj el anyádtól. Most ébren van.kérdezte. hogy nem tartották rendben gondos kezek. .Crystal újra gyereknek érezte magát. és az orvos nem szólt többet. Egy időre. s Crystal kopogott anyja szobájának ajtaján. . hogy eljön. a fájdalmat. vékonyabb talán. mint régen. .És most mit csinálsz? 293 . gondolkodott. . Annyit hallott.Helló. Vajon ki lehet ez a férfi. Csak a szemei éltek.Hat éve nem láttam.Mit? . Mintha tudta volna.Férjhez mentél? . Olívia meglepettnek látszott.Megvagyok.

Hihetetlen volt. Apád így akarta. Spencer várta. aki olyan sok fájdalmat okozott neki. Nemsokára meghal. . merre jársz. hogy a farm egy nap az övé lesz.Ahhoz késő. mint sajnálatot. .De már az járt a fejében. .Nem fogod elhinni. de apád akarata az volt. hogy menjenek. vagy hogy is hívják. .Mit mondtál a farmról? . aztán a tied lesz. és senki sem mondta meg. Becky majd megőrült.Maradhatsz a kis házban.Mosolygott. te szeretted csak igazán. Olyan gyenge.Hogy a tied.Meglátogatlak. . Elaludt. és soha egy szóval nem mondták. leült a lépcsőre. és megfogta anyja kezét.Mindig is tudta. Mi lesz a farmmal? Eladod? . Olívia nem húzta el. . Lassan leült az ágy melletti hintaszékbe. fáradt volt a beszédhez. hogy visszamosolyogjon.A 294 . .. aki soha nem értette őt. . Itt élhetek. A férje derék ember.Olívia elhúzta a kezét. sohasem szerette. Csöndben kiment a szobából. keze mint valami száraz gally hevert Crystalében. Azt tudod. hogy Boyd Webster tudja.Behunyta a szemét. . Azt mondta. Én már nem húzom soká.Becky mondta. de anyja túl fáradt volt. De aztán a tied lesz minden. De most jó élete van.Mindent megbocsát . . . Intett neki. amit anyja mondott. hogy nem adhatom el. Groode doktor hetente kétszer jön. mit hallottam. ha akarsz. aztán amikor kiértek. Én haszonélvezetet kaptam életem végéig. Nekem mindig is sok volt. aki mostanáig apja végakaratát is eltitkolta előtte. . Évek óta nem használja senki. Nemsokára a tied minden.Crystal szeme könnyekkel telt meg. Nehéz volt most mást érezni.Tőled függ.mosolygott a férfi. hogy nem is érdekli. Lenézett az asszonyra. Apja ráhagyta a farmot. hogy Tom meghalt Koreában? . Hagyták. aztán minden az övé lesz. hogy elmenjen. Gondoskodik rólad valaki? . és hoz magával egy ápolónőt is.Hallottam.Igen. A templomból mindennap eljön valamelyik lány. . s Crystal felállt. .Ne beszélj így.

ahol megszálltak.Nem. . hogy a szőlő nyereséges.Tudta. Vagy legalábbis az volt.. Elmentek a benzinkúthoz. Nem volt ez sem fájdalom. és nem mondták meg. . . és hirtelen elöntötte a föld szeretetének meleg hulláma. s a padló nyekergésére is emlékezett. Boyd éjszaka telefonált nekik a hotelbe.mosolygott Spencer.Mindketten nevettek.De nem akart a közelében lenni.Apám rám hagyta a farmot. Másnap visszament Spencerrel. ahogyan apja kívánta.Azt mondta. a farmot"...Mi ketten? . hogy ők elmentek. azt mondta. . és két nap múlva eltemették anyját a többiek mellé. Újra Spencerre nézett. ha akarunk. és elköszöntek Boydtól. még harag sem.Spencer bólintott.mosolygott vissza. . Mindez eltűnt.Élj itt. meghalt. és jöjjünk vissza pár nap múlva. . Ott volt még a régi ágya. Maga sem tudta eldönteni. .. és újra az lehet. Megcsóválta a fejét. De legalább van hol élnie.. hogy most övé a farm. A lány hirtelen rámosolygott. hogy itt vagyok? .. "soha ne add föl. Pontosan ezért az érzésért hagyta rá apja a farmot. mit kezdjen vele.. Lassan visszamentek a kocsihoz.Mit csináljak vele? . . mit érzett. Két napig Hirokóéknál laktak. sem szomorúság. akit kisgyerek korában ismert.Menjünk el valahová. a régi szobájába Spencerrel. . . de aztán eszükbe jutott a házban haldokló asszony. és lassan felállt.És alig tudtalak idecipelni.Igen . amelyek nemsokára az övé lesznek. Crystal sokáig csöndben ült. aztán Crystal úgy döntött. aludhatunk a kis házban. És talán a búza is. Furcsamód semmi sem változott. Sejtelme sem volt. hogy beköltözik a nagy házba. És a tudat. Csodálatos hely. Lefogadom. amíg anyja haldoklik.Spencer Én itthon vagyok. Este elsétáltak arra a hely295 . .. én maradhatok. . amikor meghalt. Anyja nem sokkal azután. És mégis minden más lett. csak valami halvány emlék maradt egy nőről. dehogy.mezőkre nézett. Eszébe jutottak Tad utolsó szavai.

Crystal szerette volna. nem az övé. Úsztak a folyóban. Megcsókolták egymást. Cristal halkan. amit Crystal gyerekkorában annyira szeretett. Elég kínos helyzetbe hozta azzal. de rábízta a döntést. mintha anyja sírja fölött nevetne. hogy az asszony most már elfog válni. Néhány nappal ezelőtt még semmije sem volt. Milyen furcsa az élet! Crystal még mindig alig fogta föl. mikor kell visszamennie. . Egy kis bűntudatot érzett. ha marad.re. olyan volt. hogy ismét elhagyja a lányt. ha az kell neki.Mindketten tudták. ahol először találkoztak. és begyújtott az öreg sütőbe. és a férfi boldogan halgatta. Spencer mosolyogva nézett a lányra. hogy Spencer feladja a washingtoni életét. Hálásak voltak a sorsnak minden együtt töltött percért. Előző nap megtudta. Anyja nem szerette. Harminchatodik fejezet Spencer másnap csaknem az egész farmot bejárta. hogy a farm majdhogynem vesztesé296 . itt két mexikói dolgozott. mintegy álomban. Crystal elénekelte a dalokat. Semmit nem ajánlhat cserébe érte. Amikor visszamentek a házba. tiszta fehér kötényében. Csak a fele szőlő megművelve. Gondozatlan volt és alig látott munkást.Mi van Elizabeth-szel? . Aztán Washington került szóba. ő már döntött. már majdnem biztos volt benne. amelyeket apja annak idején szeretett hallani. Igaz. most pedig az övé a farm. és nevetve össze bújtak. de elhessegette a gondolatot. dönteniük kell. s az. énekelni kezdett. El sem tudta képzelni. s a farm az apja ajándéka volt. és Crystallel maradt kaliforniában. és visszamentek a házba. Elizabetht három hónapja nem látta. aztán takaróba burkolózva ültek. Nem akarta. hogy otthagyott csapot-papot Washingtonban. eszébe jutott nagyanyja. Régi emlékekről mesélt Spencernek.

Egy fél évvel ezelőtt ez lett volna minden vágyam. A fél karomat odaadtam volna érte. és azt akarta. Csak Crystalre gondolt. . ha egy olyan nőt vesz feleségül. Furcsa dolgok történnek velük. mi a legjobb Spencernek.De mi lesz akkor kettőnkkel? Velem jönnél? Csaknem elfelejtette Elizabetht. Pedig úgy hangzott. hogy Spencer dolgozzon vele. a lány kíváncsian nézett rá. . de nem akarta elhagyni Crystalt. de Elizabethhez. érdekelte. . De eltemetheti a fényes reményeket.kérdezte a lány. mint ő. és tudta. Nagyon meglepte a szenátor ajánlata. . Az is biztos. A fiatal kaliforniai szenátor nagy érdeklődéssel figyelte a tárgyalást. . elgondolkodva nézte a lányt. hogy ez volt. . Itt akart maradni vele Alexander Valleyben. ha visszamegy Washingtonba.Leült az egyik öreg konyhaszékre. Inkább itt maradnék veled.Érdekel? . hogy felhívom a jövő héten. már itt van Crystal. .Mit mondtál neki? . Még mindig látszott a csodálkozás az arcán. és szívesen csinálná.leste Crystal. Amikor letette a kagylót. mit akar igazán. Be kellett vallania.ges. Azt szeretné. . s Crystal kávét töltött neki. . Megél belőle. s mégsem Barclay bírónak köszönhetí. Fontos munka. hogy sikeres lenne egy olyan feleséggel az oldalán.Mit akart? Spencer döbbenten állt. ha ő vezetné a kampányát.Az ölébe húzta. és miközben Crystal mosogatott. De a lány hallotta a politikai életről mesélni. Nem akarta újra elveszíteni. De túl későn. Ő holnap délután repül vissza Washingtonba. Tudnia kell.De most nem tudom. felhívta. hogy komolyan gondolta. mint Elizabeth.Mindketten új lehetőséget kaptak a sorstól. Hirtelen megnyílt előtte a politikai pálya. . mennyire szeretné ezt a munkát. El sem hiszem. a Barclay családhoz képest semmije sincs. Spencernek eszébe jutott a szenátor. Igen. akit gyil297 .Azt. amire vágyott. Spencer a gőzölgő kávét kortyolgatva. még egy ilyen lehetőség kedvéért sem.

Látta a szemében az örömet. mint a farmerélet.Mire gondolsz? . hogy együtt élhessünk. és azért is túl nagy árat fizettem. Mindent fel kéne áldoznia. és meg nem pillantotta a völgy fenségét. drágám. És ha visszatartaná.Miért? . .Megcsókolta a férfi orrát.Hát mit tegyek? Hagyjalak itt? Gyere velem! 298 . Spencernek vissza kell mennie Elizabethhez. Spencer .Nem ide tartozol. de tudta.nézett rá csodálkozva Spencer.Nem akarlak újra elhagyni. ha vele marad. hogy egy öreg farmot vezess.De nem akkor. . Amit te.És te? Ne légy nevetséges! Három hónappal ezelőtt még filmsztár voltál. Nagyobb dolgokra hivatott. Ez a különbség. Spencer gyengéden faggatta. az fontos.Arra. Ez tönkretenné a karrierjét. A lány felkönyökölt. Még nem vagy az út végén. De neked nem. És sehol sem. aztán Crystal szokatlanul csöndes volt. amíg ki nem lépett az ember az ajtón. . gondolta. . nem maradna számára más.Beletúrt a lány hajába. ha visszamennél! . Nem itt. de ez volt minden.Mert oda tartozol. és közelebb húzta magához. . Nem arra születtél. . Akár elnök is. amikor a szenátorral beszélt. És most? Ott vagy.Ez volt a legnagyobb áldozat tőle. . mi bántja. egy gyilkossal az oldalán. az játék. Nagy ember lehet belőled. . sokat szenvedtünk mindketten. . Elegem volt belőle. Én csak szórakoztam. a bánat lengte be a házat. ahonnan elindultál. .Hogy mondhatsz ilyet? . . Nem hibáztathatta. Éjszaka szeretkeztek.Ez nem ugyanaz. hogy ideje visszamenned Washingtonba. Spencer a fejét rázta. Spencer egyszerűen meggyűlölné érte. Minden olyan elnyűtt és szomorú körülöttük. meg kell tennie.kossággal vádoltak. Nem neki való. amelyet egykor Beckyvel osztott meg. Nem engedheti meg. Crystal pedig szomorúan mosolygott a keskeny ágyon. . .Szeretném. Megérdemeljük.Amit én csináltam. Talán az emlékek.

egy kis időre van még szüksége. Egyedül akarok lenni. hogy azon a napon. akármilyen hálátlannak is tűnik azok után.Magához húzta a lányt. Azt mondta.Mert tönkretenne téged. belehal. ha ismét elhagyja. Spencer nem hitt neki. hogy itt maradj. hogy borzasztóan rosszulesik neki. Elfogadta az állást. hogy megmentse Ernie bosszújától. tönkretennélek. amikor másfél évvel ezelőtt Crystal szakított vele. Ez minden.Spenceren látszott.Washingtonba? . nem akar vele élni. de megígérte. . rendbe akarja hozni a farmot. hogy gyakran átre299 . átölelte. . sokáig feküdt ébren mellette.Akkor nem megyek vissza.Szükségem van rá. akár úgy is.Nem engedem. De a lány makacs volt. Szomorúan sétáltak vissza a folyótól a ház felé. hogy még korainak tartja a gondolatot. Nem azt. Spencer napokig vitatkozott vele. Nem akarta újra elveszíteni: A sötétben ijedten hallgatta Crystal komoly hangját. Az egész dolog arra emlékeztette. De ilyen messzire nem kellett elmennie. Egyedül akar lenni egy ideig.Miért nem? . Az esküdtszék azt mondta. hallgatta lélegzését.Miért akarsz egyedül maradni? . hogy azt mondja. milyen bélyeg van rajtam. . amikor én beteszem a lábam Washingtonba. Gyilkossággal vádoltak. Tudta. Te is tudod. Huszonnégy évesen nem akar még a házasságra gondolni.Mert bármennyire szeretlek is. hogy együtt éljenek. önvédelem volt. Anynyi elég volt. . de végül Crystal győzött.Miért ne? . vége a karrierednek. hogy el kell küldenie Spencert bármi áron. Spencer nem válaszolt.. és tudta. . Gondold meg. de miután a lány elaludt. . s a lány egész éjjel a könnyeivel küszködött. és rendbe tenni a dolgaimat. amit a férfi érte tett. hogy nem én tettem. de legalábbis valami elpusztul benne.

nem látja többé. és aggódva nézte. a szíve. a teste. Crystal felvett két munkást a gabonához. ahányszor csak az új munkája kerül szóba. A lány tudta. s attól. hogy viszszajön. Akárhogy tagadja is Crystal. Miután a férfi elment. úgy érezte magát. miután egész nap a falat kaparták. Spencer még mindig könyörgött. hogy ebből botrány lenne. mint aki visszavárja. a kis Jane pedig segített nekik. Spencer késő délután indult útnak. A szabadságát ajándékozta a férfinak. aki valakinek a küszöbén hagyja a gyerekét. most végleg. Ha Spencer másfajta ember volna. de Crystal nem volt hajlandó. Hiroko leültette. amikor visszaküldte a férfit Elizabethnek. és bármennyire szereti is. tönkreteszi a karrierjét. ha kapcsolatban maradnak. Nem foszthatja meg ettől. Elizabethhez tartozik. Crystal. hogy rendbe tegye a nagy házat. Kitörölhetetlen nyomot hagyott rajta a tárgyalás. az Ernie-vel töltött idő. az udvart is szépen rendbe hozták. Boyd továbbra is a benzinkútnál dolgozott. Áprilisban. hogy visszajöjjön. A férfi ígérte.pül Crystalhez. akárhogy vitatja is. miután kitakarították. Crystal úgy integetett neki. míg a két nö rabszolgaként robotolt. pedig tudta. s ők be is költöztek márciusban. De hát előtte az élet. hogy költözzenek a kis házba. Hosszan csókolóztak a folyóparton. hogy nem fogja engedni. Erősnek kell lennie Spencer kedvéért. hogy jöjjön vele. este Crystal majdnem elájult. kifestették. A többi amúgy is az övé volt. ami még ezután jöhet. a lelke. hogy rettene300 . Sokra viheti. és nem szabad akadályt gördíteni az útjába. lefeküdt az ágyra. Hát ismét elment. majd festettek. Egyszer még hálás lesz érte. Mást nem adhatott. és zokogott. Harminchetedik fejezet Crystal felajánlotta Boydnak és Hirokónak. és magában megfogadta. Tudta. és mexikóiakat a szőlőbe. De a legrosszabb az volt. mint az anya. és ragyog a szeme. Nem engedhetí. valami baj van vele. nem lenne probléma.

301 . Spencer élvezte a munkát. . közölni kell Spencerrel. Crystal megígértette vele. s hogy éppen ezért küldte el.Megtartom a gyereket. Meleg nap volt. Valószínűleg akkor esett teherbe. Groode doktor kerek-perec közölte vele. Boyd meglepődött a hír hallatán. gyomlálás közben. hogy a nyáron megtanítja lovagolni. aki a történtek ellenére sem volt hajlandó elválni. de a lány mindig azt mondta. ez alkalommal a kertben. Crystal célzott arra. aki megígérte.kérdezte Hiroko csöndesen. és erősködött. Egy pillanatig sem habozott. Boyd ugyan úgy vélte. hogy talált magának valakit.De a ház ismét tiszta volt. leült mellé. mennyire szereti Crystal Spencert. még otthonosabb lett. Három nap múlva Crystal ismét elájult. A férfi többször is telefonált. Csak elszoktam már az ilyen kemény munkától. amikor először szeretkeztek San Franciscóban. . ha látja. hogy állapotos. Apja büszke lett volna. . hogy menjen orvoshoz. A gyerek szerette új otthonát és új barátját. Spencer sínen van. Spencer pedig Elizabeth-szel élt. és kirakta Groode doktor rendelője előtt.tesen hiányzott neki Spencer. vagy én rángassalak be? A lány rávigyorgott. . mint a régi ídőkben. . Otthont teremt a gyereknek. De nem mondott le Crystalról. November vége felé fog megszülni. . Crystal szomorúan nézett rá. mégis fázott.Ne butáskodj! Jól vagyok. nem szabad kizökkenteni. Az is volt. De Crystal nem akarta. Ő tudta igazán. de örült is neki. és a farm most jó kezekben van. hogy komoly baja van. Félt.Bemész magadtól. hogy még ne jöjjön vissza. A lány először hitetlenkedve bámult rá. Este elmondta Hirokónak. Crystal Wyatt. de tudta. Hiroko borogatást tett Crystal homlokára.Ez maradt neki Spencerből. Jane talált rá. s meleg pulóvert húzott magára. hogy nem mondja el senkinek. Boyd pedig alig hitt a szemének. Ez alkalommal Boyd bevitte Crystalt a városba. hogy igaz.Mit akarsz csinálni? . s szaladt anyjához a kis házba.

.. Mindketten többet érdemlünk. Spencer már így is elveszített egy jó állást miatta. . nem magyarázkodott. milyen remekül védte azt a filmsztárt. amit az asszony is sokra tartott. ez volt az oka annak. Spencer pedig rádöbbent. Nem hazudott. Elizabeth is elégedett volt vele. Harmincnyolcadik fejezet Crystalnak igaza volt. Azok után. mondta a feleségének. hogy haragudott volna. Ez volt élete nagy öröme. El akart költözni. Miközben lassan múltak a nyári hónapok. amikkel Elizabeth a tárgyalás előtt fenyegetőzött. Dühös volt rá. nem marad Elizabeth férje.Ezek sem jók így. És Elizabeth ahelyett. hogy rajtatok kívül bárki is tudjon róla. Spencer szerette a munkáját.Egy hete dolgozott. Megbocsátotta. Spencer utolsó ajándéka. hogy Spencer elhagyta egy másik nő miatt. "Fontos ember" felesége lett.. amikor végre megbeszélték a dolgot.Még Harrynek és Pearlnek sem szólt. Pontosan az volt. Crystallel vagy nélküle. Még az is megfordult a fejében. amire vágyott. Jobb szeretne egyedül élni. büszke volt. mert végre megkapta tőle. . még mindig tartogat 302 . hogy nem akarta magára hagyni. Nem megy el a völgyből addig.Nem akarom. el sem hitte. és jogászi képzettségének nagy hasznát vette. másra sem tudott gondolni. mint Spencer gyerekére. hogy most sem volt hajlandó elválni tőle. Spencernek nem mondod meg? A lány a fejét rázta. hogy az asszony nem akar válni.. Eszében sem volt. . amikor visszajött. hogy ő is indul a képviselőválasztáson. És sokat hallott arról is. Nyílt titok volt. amit akart.Úgy érted. . .Ideje volna véget vetni ennek. és az első héten Spencer alig látta. nem mondott kifogásokat. De annyira kedvelte a szenátort. hogy az utolsó heteket Crystallel töltötte. és a mostani még fontosabb. Hirtelen a politika mélyvizébe került.De Spencer most csinált először olyat. amíg meg nem születik a baba.

Elizabeth? Már barátok sem vagyunk.Szeretném elvenni.Nem fontos. Hajlandó vagyok folytatni. Hírnév kell neki bármi áron. . . . .De mennyire. mint gondoltam. együtt maradhatunk még egy kicsit. . és különben is. Pontosabban. hogy elvehesd.Komolyan mondod? .Teljesen elment az eszed. Nem akar többet filmezni. . Spencer sem. . Régen elmúlt az az idő. De ha már itt van. mielőtt Spencer hazajött. Okosabb. nem engedlek el. ártana a karrieremnek. .Adj nekünk még egy kis időt. és ha azt hiszed. hogy Crystal küldte vissza és tanácsolta neki hogy a karrierje kedvéért ne váljon el. De ő nem akar hozzám jönni.kíváncsi volt. Spencer . Nyilván Crystal küldte vissza. szereti Elzabetht. tévedsz. Szeretett volna minél többet tudni az ellenfélről.Vagy bolond. . Szabadulni akart. . elválok tőled. hogy egy szenátor kampányfőnökének a felesége. . . Spencer! Ha már ennyit vártunk. Nem tudom. . ha Crystal akarja. . amikor azt hitte. ha elvenném. Különben nem jött volna.t. hogy igen. És elege volt a színjátékból.Spencer nem hitt a fülének.Igaza van. Igaz.Hazament.Azt mondta. amit most csinálsz. akár a házassága árán is.Spencer nem mondta el.Tetszik nekem. Elizabeth mindent el akart követni.Tetszett neki.Mi a csudáért folytassuk. hogy valami történt. Meg is mondta.Látta a férfi szemén. ha 303 . melyik.Hová haza? . . De érezte.Kimért volt és nem pengetett romantikus húrokat. .Visszamegy Hollywoodba? . most is őszinte volt. mennyire szereti Crystal Spencert. hogy meg is tartsa. most egyedüllétre van szüksége. vagy nagyon okos.Azt már nem tette hozzá.Spencer a fejét rázta.Mint mindig. . . .Bolondot csináltál belőlem amiatt a lány miatt. hogy ez azt is elárulta neki.meglepetéseket a számára.Meglátogatod? .

Az asszony partikra ment vele.két jogász egy fedél alatt. Azt mondta. Náluk laktak és az öreg Hill gratulált magának. Eljöttek Spencer szülei is New Yorkból. miért nincs még gyerek. Elizabeth szüleivel is találkozott néha és Barclay bíró gratulált az állásához. maradjon Elizabeth-szel. s Elizabeth csak júniusban fejezi be a jogi kurzust. Hazaküldte Elizabethhez és Spencer újra csapdában volt. hogy lakást keressen. Végül mégsem költözött el. mint mindig és 304 . és kítűnő háziasszony volt. Hiszen annyi dolguk volt. és elköltözzön. a lány mindig hűvösen társalgott vele.Képzeld el . Spencer sokat dolgozott és repült az idő. Elizabeth remek vacsorát készített. hogy egyedül akar élni.kapcsolatban maradsz vele. . Ősszel már fél éve dolgozott a szenátornak. és annyi dolga volt. Éjjel-nappal a lányra gondolt. . Elizabeth meg békén hagyta. kivel él. de maradt a georgetowni házban. . Spencer maga sem értette az okát. hogy a szenátorod örülne neki. Akárhányszor hívta Crystalt. hogy igazán nem számított.Nem akart Crystalról beszélni a feleségével. Barclayék is elégedettek voltak. nem az övé. hasznos dolog Elizabeth férjének lenni. Crystal még mindig azt mondta. Ne hidd. De amikor felhívta. De Elizabethen nem látszott semmi. . ez volna az egyetlen közös produktumunk. gondolta Spencer. mesélt a farmról és világosan értésére adta. Nyithattok egy irodát. Nem volt ideje rá. ha ök hívtak vendégeket. Elizabeth fontos ember felesége lett. Teljesedett a vágyuk. A társasági eseményeket kivéve alig találkoztak.Ha igen. Hálaadáskor gyűlt össze ismét a család. hogy nem akarja látni. Némi bűntudatot érzett a gondolatra. de Washington különös város és a politika világa különös világ.tréfált Spencer apja . jól érzi magát.Ez az én gondom. Soha nem panaszkodott és Spencer néhány hónap múlva rájött. elbűvölő volt. Egyikük sem kérdezte. hogy rábeszélte Spencert.

de a lány makacsul ragaszkodott az elhatározásához.mosolygott békésen Crystal. Harminckilencedik fejezet Crystal is vacsorát adott Hálaadáskor. Akárcsak Elizabeth... hanem a lányt. nem a feleségét. de ő hallani sem akart ró305 . akivel kilenc éve találkozott először a farmon.mosolygott Crystal könnyein keresztül. hogy Spencer nem is sejti.. hogy hívja a doktort. A gyerek napokon belül megszületik. Crystal csöndben ült a szobájában. de közben elvesztette. Hónapok óta nyaggatták Crystalt. Arca eltorzult a fájdalomtól.csúfolódott Boyd. Szerencsére Crystal sem rá emlékezett.És ha lány lesz? . hogy Spencer egy idő után kezdje el a saját karrierjét építeni. Hirokó és Boyd jött át a kis Jane-nel.Jön a baba? . Barclay bíró azt tanácsolta. úgy gondolta. ahol körülülték a nagy tölgyfaasztalt. Harminchat éves korára sokra vitte. Spencernek a kongresszusban a helye. Töltött pulykát meg áfonyalekvárt készített a frissen festett konyhában. Olívia konyhájára. Jared szobájában rendezte be a gyerekszobát. Fényes jövő állt előttük.Fiú lesz . de Boyd kérdés nélkül is tudta. . alig emlékeztetett a régire.mindenki szerette. ehelyett nagyokat sétált.Igen . majd megmarkolta a szék karfáját. Boyd mosolyogva nézte Crystal hasát.. Már nem lovagolhatott. Rossz volt látni a magányosságot Crystal szemében. A barátságos sárga falú konyha. frissen festett. amit a legjobban kívánt. Elvesztette Crystalt. . De még korai lett volna. amikor Hiroko átjött meglátogatni. Spencer nyakig ült a munkában. hogy meneküljön a magány elől. hanem az apjára. Hiroko pedig már rohant is Boydhoz. hogy kórházban szüljön. Másnap reggel. Tiszta volt. bele is temetkezett. A nagy ház igencsak megváltozott. Világoskékre festette. . s éppen elég dolga volt.

ha így akarja. fogta a lány kezét és sírt.Ezt mondta Crystalnek is néhány perc múlva. Még mindig játszák a filmjeit. De most meghatotta Hiroko finomsága. hogy bocsánatot kérjen tőle.Olyan sokáig? .Boyd aggódott. és a városban járva az emberek felismerik az utcán. s a doktor közel volt ahhoz. Tudta. Hiszen akkor Spencer is megtudná. De Boyd és Hiroko jól tudták. hogy gyereke született. Ezt mindenáron meg akarta akadályozni. Régen kezdődtek a szülési fájdalmak. Ő volt az az orvos. mondta a férjének. hogy egy huszonnégy éves lány ne szülhessen otthon. hogy a második gyerekük meghalt. ahogyan egykor Crystal az övét.Boyd a szemébe nézett. nem akarta. Semmi okát nem látja. Azt akarta.la. . De Groode doktor megnyugtatta őket: Crystal fiatal és egészséges. nagyon nagy a gyerek. mert elvesztette a fiát a Csendes-óceánon. és elvesztették volna Jane-t is. hogy olyan soká lesz meg a baba. . Hiroko néhány perc múlva kijött hozzájuk. amikor a fájdalmak 306 . . Groode doktor szerint még órákig tarthat. Vajon ő megmenthette volna? Hiroko nem szólt hozzá. Groode doktor gyakorlott öreg kezeivel segítette. hogy nagy a kockázat. A felesége rámosolygott. Hiroko mellette ült és fogta a kezét. amikor Jane megszületett. . Melegség áradt belőle. ne menjen híre annak. nem fért a fejébe. Boyd felhívta Groode doktort. szeretete. . aki nem volt hajlandó kijönni Hirokóhoz. bölcsessége. aki egy óra múlva ott is volt. Addigra már alig voltak szünetek a fájások között.Talán hamarosan meglesz. Boyd kivitte Jane-t a kertbe játszani. Crystal arca verejtékben fürdött. Így vesztették el második gyereküket. mielőtt visszament volna a házba. ha Crystal nincs ott. Menjenek haza. eszébe jutott az a szörnyű és mégis gyönyörű nap.A doktor azt mondja. csak Crystalt bátorította gyengéden. hogy a sajtó világgá kürtölje. miközben a lány kínlódva próbálta kinyomni a gyereket.

hogy egy mentőkocsi álljon készenlétben. s Hiroko csodálattal nézte. és már itt is a baba. egy hatalmas.. Egy vörös kis arc bukkant elő Crystal lábainál.. látta. Minden izmát megfeszítette és most lejjebb jött a gyerek. . . hogy megmondta volna.. még! . egészséges kölyök .. a szeme kidülledt. s hatalmas nyomást érzett. Amikor a doktor visszament. nyomjon erősebben. arca vörös volt. s némította el. meg tudom szülni. Szólt..Olyan szép. jaj. ha bármelyik riporternek eszébe jut. Még nem volt biztos benne. . majd anyja hasára tette. de a baba csak nem akart megszületni. amikor Groode doktor gyengéden megfogta a vállát és kihúzta. hogy egy törvénytelen gyerek elvágja Spencer karrierjét. hogy császármetszést kell csinálni . másnapra tele lesznek vele a lapok.. hogy talán mégis sikerül. ez az. és Groode doktor anélkül. szétrobban a teste. Crystal olyan fáradt volt. egy selymes fekete hajjal borított fejecske. . de elmosolyodott. hogy az orvos hátrahőkölt.Valószínűleg be kell vinnünk a kórházba.Újabb fájdalomroham tört rá.. olyan gyönyörű. Nem teheti kockára az életét. Hiroko is látta. 307 .Még egy-két ilyen tológörcs. Crystal fáradtan Hirokóra mosolygott két fájás között. de Crystal felemelkedett és olyan vadul pillantott rá.Még egyszer. hovamegy. . Elég. úgy érezte. s a doktor bólintott. aztán felnevetett.. csak nyomott. hogy készenlétben lesz és telefonál a mentőknek is. . Itt maradok..mondta a doktor. mintha egy expresszvonat száguldana át rajta.Nem. A nővér megígérte.Fiú. és dühösen felsírt.Tudta. hogy Spenceré a gyerek. kiment s felhívta az ápolónőt. hogy a gyerek Spencerre hasonlít. . . hogy Crystalt nem kell bevinni a kórházba. . Meg tudom csinálni.mondta nevetve..egyre erősödtek.De Crystal már jóformán nem tudott magáról.. lehet.Nem. Nem tudta megálalítani.. hogy szinte meg sem tudott szólalni. istenem.. egyre hosszabbak lettek.

Crystal és a gyerek békésen aludtak. Zebediah Tad Wyatt nevet kapta a gyerek. de hősiesen tartotta. hogy tartsa a babát. Teával kínálta. Webster . . Kemény munka volt ez mindannyiuknak. s amikor a doktor elment. de végül megbocsátották Hirokónak. s az orvos néhány másodperc habozás után elfogadta.Mondtam. de főleg Crystalnek. tudta. fehér ruhába burkolta a gyereket. de Hiroko kivívta a tiszteletét és csak azt sajnálta. A doktor maradt még egy kicsit. . amikor Jane-nel vásárolni ment. Aztán Jane homlokát ráncolva ránézett és feltett egy kérdést. amely könnye308 . hogy derék aszszony. mi a szeretet. Hiroko pedig látta.mondta. Tíz évbe tellett. Nem volt könnyű élete. és köszönt.Jól megijesztett .Crystal diadalmasan mosolygott az orvosra. kezet fogtak. Egy hónap múlva tartották a keresztelőt abban a templomban. egészséges gyerek volt. Crystal fia erős. A kislány alig bírta az alvó gyerek súlyát. Hiroko pedig megmosdatta és egy tiszta. Így is nevezte el: Zebediah. aki egy hosszú. . Ehhez túl késő volt. Mrs. s egy nap. s a szertartás után Crystal megengedte a kis Jane-nek. Groode nem kért bocsánatot. . hogy ez nem előbb történt.Nagyon sokat segített. De megtört a jég.mosolygott vissza Groode doktor Ez a kiskölyök jó négy és félkiló lehet. Crystal is hamarosan talpra állt. a pénztárosnö tízévi hallgatás után rámosolygott. Crystal mosolygott. . hogy meg tudom csinálni. Az Ur ajándéka ez a gyerek.Lemérték a konyhamérlegen. ahol Becky esküvője volt. hogy japán. nagy szerelemből született. Másnap reggel Groode doktor mesélt róla az ápolónőjének a rendelőben.Köszönöm . hogy az emberek másképp néznek rá. s Hiroko rámosolygott. de hála a férjének és Crystalnek. Még mindig nehéz volt egy japán nővel beszélnie. Az Ur ajándéka. Bölcs asszony volt. és megértették.mondta szégyenlősen. aki elvágta a köldökzsinórt. s a doktor jól saccolt. Erős név egy erős gyereknek. a keresztszülei Boyd és Hiroko Webster voltak.

akik egy évtizeden át kirekesztették. hogy nem gazdagszik meg belőle.Hát persze. . . Crystal maga sütötte a születésnapi tortát s Zeb boldogan turkált benne. félős. Jane már nyolcéves volt és imádta a gyereket. miután összeszedte magát egy olyan botrány után. A gyerek pedig elégedetten adta vissza Zebediah Wyattet anyjának. és Crystal eladott egy kis földet. A birtok virágzásnak indult. hogy egypár gépet tudjon venni. Ingrid Bergman ebben az évben forgatta az Anasasiát. a gyilkossági tárgyalás után egy törvénytelen gyerek újabb botránykő lett volna. amilyent Crystalnek sikerült elkerülni. Ha nem volt iskolában. nem lesz apukája. ha majd nagyobb lesz.S közben az járt az eszében. Negyvenedik fejezet Zebediah négy nappal a Hálaadás után. ő nem volt olyan ismert. . 1956. Jane néni.Ki lesz az apukája? Crystal visszafojtotta könnyeit. nyakig csokoládés lett. Jane segített utána megmosdatni. . De azt már tudta. De Jane még mindig fizetett szülei bátorságáért. . aki mindenre felügyelt. . de tavaly.Nagyon fog szeretni.Lehetek a nagynénije? .A könnyek lecsorogtak Crystal arcán. Iskolatársai félvérnek csúfolták. Igaz. Hirokót lassan befogadták azok. mint a svéd színésznő. a kedvenc játékszere volt. Legjobb esetben is csak eltartja magát a farm és szegényes megélhetést 309 . és óriási segítséget jelentett Crystalnek. vigyázott Zebre. koraérett gyerek lett. . s néha maga is dolgozott a földeken. Talán emiatt mindannyiunknak nagyon kell szeretnünk. hogy egy nap talán majd Zeb is felteszi a kérdést. De Hiroko finom útmutatásával korán elsajátította a megbocsátás és türelem erényét.ket csalt Crystal szemébe.Megcsókolta mindkettőt.Azt hiszem. Szégyenlős. november 26-án ünnepelte első születésnapját.

A férfi még mindig hívta időnként. hiszen a benzin. Nem kért tőlük bért a kis házért.Szeretném Zebet itt hagyni nálatok. a tárgyalást és újra kezdheti az életet. ezért igyekezett mindig hamar letenni a kagylót. Crystal rettegett attól. és most már Zebnek és Websteréknek is. hogy munkát kell keresnie. Talán a farmot is eladja. sót néha a helyi újságokban is. Nehéz telük volt. Tudta. hogy Crystal egyszer itt hagyja őket.Nézte a két gyereket. Látta. Csak fájdalmat okozott neki hallani Crystal hangját. s Zeb teli szájjal nevetett. Semmi nem hallatszott a hangján gondjaiból. . 310 . és most már szembe kellett nézni a dolgokkal. és azt. hogy küzdenek a megélhetésért Websterék is. 1957 tavaszára megindult a gazdasági fellendülés az országban.Hiroko nem hitt a fülének. Minden pillanatban az apjára emlékeztette. De Crystal megnyugtatta. És most Zebre is gondolnia kellett. hogy Spencer meglátja Zebet. hogy meghallja a háttérből a gyerek hangját. Talán már elfelejtették Ernie halálát. hogy a férfi szépen boldogul a politikai pályán. Több hónapos gondoskodás után az éjszaka döntött: vissza kell mennie Hollywoodba. de Crystal életében nem hozott változást. bármi történjék is. Nem felejtette el apja szavait. s Hiroko elérzékenyült attól. Abban biztos volt.Nélküle mennél Los Angelesbe? . Alig várta. Ez volt az otthona. hogy elmegy. . És Spencer egyre ritkábban jelentkezett. Munkát kell találnia. Egy május délután Hirokóval együtt Crystal utánuk sétált a szőlőbe vezető földúton. amikor Spencerrel beszélt. Jane kuncogott. Hiroko sejtette. hogy nem adja el a farmot. De nagyon fájlalta. Zeb tizennyolc hónapos volt és egész nap Jane nyomában szaladgált. hogy tartsa meg a földet. máris csaknem csődbe ment. amit hallott. hogy a lány változatlanul nem akarja látni. Egyszer olvasott róla a Time-ban. Tudta. de Crystal félt. Nem lepte meg a dolog. .nyújt nekik. hogy a kislány hazajöjjön az iskolából.

amióta megszületett. és felé nyújtotta karjait. ami oly sokszor elfogta apja földjének láttán. amihez értek.Vigyázzatok a gyerekre . De meg kell próbálnom. hogy soha.És tudta. nem lesz annyi pénze. mert el kell hagynia a kisfiút. De ezúttal kemény munkával.A baba sírt. . végignézett a földjén.Nem vihetem magammal. hogy meg kell tennie. aztán zokogva nyújtotta Hirokónak. Crystal újból megölelte. De egy szép júniusi napon Crystal egy csókkal búcsút vett tőle a verandán. huszonöt éves korára. eljön látogatóba. 311 . Ismét érezte azt a szívszorító érzést. Júniusban Crystal egy álló hétig sírt. . milyen jó volt benne. ami még jobban kiemelte szépségét.sírta a barátainak. s Boyd ugyanolyan ijedten hallgatta mint ő. Magához szorította a gyereket. Még soha nem hagyta magára. Inkább most. Boyd bevitte a városba. Az ő kedvéért. hogy évekbe telik. Tudták. hogy tehetséges. Tavaly megnézte az egyik filmjét. még ha ő nem is volt tudatában. Hiroko pedig még mindig alig hitte.Vigyázzatok rá! . Lehet. és megvárta vele a buszt. Ideje mennie. Ez az egyetlen dolog. hogy amint lehet. hogy Crystal elmegy. Megígérte. Olvastad. ha elfelejt? . nem egy Ernie-féle férfi segítségével. érett asszonyosság sugárzott belőle. Szándékosan elvágott Hollywoodal minden szálat. Megtanulta a leckét. Este Hiroko beszélt a férjével. És most elmegy. hogy képes lesz elmenni. Mintha a szívét tépték volna ki. Ez mutatta meg csak igazán.kérlelte könynyes szemmel. mielőtt még megöregedne és teljesen elfelejtenék. de tudta. Akkor már késő volna. hogy sűrűn utazgathasson. mint tíz év múlva. és most mindent elölről kell kezdenie. . mennyire bízik bennük Crystal.. de tudta. Most. s Boyd meghatódott. .Hiroko bólintott.Nálunk hagyja Zebet? .Mi lesz. mennyire szereti a gyerekét. és meglepte. . mi történt Ingrid Bergmannal! Lehet. érezte húsának édességét. mire újra filmezhetek.

mit csinál. Mindenki azt tesz. Délután találkozott az ügynökkel. és a férfi nyersen őszinte volt. amelyek megmutatták a testét anélkül. milyen bajba keverte magát Crystal Hollywoodban. aki a siker reményében a bűvös városba jött. hogy lefogyott.Miért? . amikor bejelentkezett egy olcsó hotelbe. Másnap megérkezett Hollywoodba. Hiroko esküdözött. ha tudni akarod az igazat. Nem tud vele mít kezdeni. és annyira törődnek az erkölcsökkel. Los Angeles nem fogja Ernie-re emlékeztetni. Aztán beugrott Harryhez és Pearlhöz. Csak te vigyázz magadra. de most pontosan tudta. Meg volt lepve. Senki sem ismerte fel. de az az igazság. amit akar. amelyek kiemelték az arcát. Ruhákat vett. a régi idők kedvéért. . keskenyebbnek a csípője. de Jane utána szaladt és visszahozta. hogy jókedvű és semmi baja. Megfontoltan vásárolt. . mire van szüksége. de most tudva. Még mindig észtveszejtően szép. Ez egy furcsa város. mennyivel vékonyabb. Szégyen. amelyekben alig tudott járni. Az egész város Spencerre emlékeztette. Visszament a nagy házba és őt kereste. . Egy újabb csinos lány. akit évekkel ezelőtt megismert. jól evett.-Persze.nyitotta tágra szomorú szemét. és velük vacsorázott. Remélte. Másnap hazatelefonált. megye még. Crystal egy napot töltött San Franciscóban.Megöltél egy embert. Kevés pénze volt. tapasztaltabb.Állandóan az járt a fejében. Farmerben fel sem tűnt. Öt évvel ezelőtt jött először Los Angelesbe. akkor naiv és tapasztalatlan volt. gondolta az ügynök. Utána Crystal remegő kézzel tárcsázta az egyik ügynököt. hogy közönségesek lettek volna. Zeb jól volt. amikor Spencer rátalált. 312 . Most vette észre. és magas sarkú cipőket. Kalapokat vett. Olyan ruhákat vett. . meg kíváncsi volt rá. Éjszaka énekelt az étteremben. De közben végig az az éjszaka járt az eszében. De így még hosszabbnak látszott a lába.Nem tudlak eladni. nem lesz vele semmi baj. és elveszettnek érezte magát. De most idősebb. mennyire. keble teltebbnek.

Pletykálni kezdtek arról.Mindketten tudták. Crystal szomorúan rázta a fejét. .Aztán lemondóan folytatta. menj vissza oda.A színésznek is akadt egynéhány problémája. . vagy nem játszol. Hollywoodi karrierjének vége. A következő héten három további ügynökkel tárgyalt és mindegyik ugyanezt mondta. Elismerték. . Jó színésznő volt és úgy vélte. hogy megfogadja a tanácsát. akivel szívesen dolgozott együtt. . és felejtsd el Hollywoodot! Őszinte volt. . és elmosolyodott. de mindezek ellenére a stúdiók nem hajlandók szerződtetni. . De volt annyi pénze. .Te vagy az. és nem akarta ilyen könnyen feladni.mint egy tüzelő szuka. hogy megérkezett. ha nem is ilyen nyíltan. amikor megpillantotta az egyik színészt.A lány bólintott. . Fogadd meg a tanácsomat szépségem. levette a kalapját. Lou? . Vagy elfogadod a szabályokat.Mit csinálsz? Dolgozol? . Mindig is sajnálta. Legalábbis azt hiszem.Ki az ügynököd? 313 . . Hogy vagy. s erre. hírneve ellenére. de kedvelte a lányt. becsületes.Kemény világ ez. Crystal? . a rendezők szerették. De amikor a szerződések erkölcsi záradékáról van szó. Az nézte egy ideig. hogy a két utolsó filmjében jó volt. majd elindult felé. Soha nem voltak közeli barátok. hogy homokos. Most újból minden rendben van. valamikor igazi sztár lesz.Szóba sem állnak velem. és Crystal fejében megfordult.Igen.Nem. ahol az elmúlt két évben voltál. . a hangja remek. de a férfi nem hozta szóba a tárgyalást. akivel valamikor együtt játszott.Én jól. hogy Crystal visszatért.Még nem hallotta. A színész. miért. Két héttel ezután. De te hol a fenében voltál mostanáig? . hogy a gyanút eloszlassa. a stúdiók úgy viselkednek. derék. hogy legalább két hónapig kitartson. Mindenki legyen tiszta. feleségül vette a szeretője húgát.Elmentem. egy vakító nyári napon citromlevet iddogált egy étteremben. kedves ember volt. mint a szűzlányok. Hollywood nem hajlandó nyíltan szembenézni az igazsággal.

. . hogy munkát találjon.De. Ha szükségük van rád. és Crystal másnap reggel telefonált. Mindketten Oscar díjas filmeket csináltak.Viccelsz? . mindkettővel beszéltem. Azt mondta. és a férfi lefirkálta egy papírszalvétára.Próbáltál már egyenesen valamelyik rendezővel beszélni? Néha beválik. . Ők se állnak szóba velem.Felnevetett. tudta. Lou.. milyen szörnyű hellyzetben van. . hogy csinál egy próbafelvételt. szinte lehetetlen. Azt hiszem. . egy rendezőét és egy producerét.bosszankodott a férfi . Késő július volt.ha nem hívod fel őket. Aztán eszé-t be jutott valami. mit tehet értem. . a rendező őszinte volt.Ide figyelj. .Senki.Attól félek. hogy komolyan dolgozni akarsz.Nem is tudom.. Crystal? Akkor írjad! . Crystal csak nevetett a javaslatra. A rendező nem tudja még.Ne csinálj semmit! Ne mozdulj! Hívlak! ... de tudnak a tárgyalásról? . hol laksz? . . megszólal a telefonod és dolgozol. és 314 . nem bízott benne.Crystal megmondta. és egyszer csak láss csodát. de hajlandó megpróbálni.Ide figyelj! .Két neved adok meg..sajnálta a lányt. . Lou hívta.Várj csak. Szeretett volna segíteni. Tizenhatan mondták neki. hogy az én esetemben nem ilyen egyszerű.Van toll nálad. A lány ismét a fejét rázta. Crystal egy pillanatig sem vette komolyan Lou ígéretét.Leült. feladtam. hogy fel fogja hívni. Remek srácok.A francba. Mindenki tudott róla.Igaza volt. hogy hazamegy. . hogy Crystal menjen a pokolba. de felajánlotta. engem hagysz szarban: Azt mondtam nekik. . Két hét múlva már feladott minden reményt. és Crystal elhatározta. De azért kösz. Frank Williams. amikor megszólalt a telefon a hotelszobájában. Nem így van? . hogy hívja fel őket. Kár itt töltenie az augusztust.Próbáld csak meg! Nincs veszteni valód! . megtudják mozgatni a szálakat. Brian Ford pedig azt mondta mindenképpen hívd.

mint a szereptanulás. hogy egy csomó dolog jobban érdekli. melege volt és a szörnyű múlt árnyéka kísérte. és úgy tegyen. Crystal használhatja. De Lou kedvéért telefonált. Ford irodája hatalmas. hogy így alakult. Nagyon nehezen bírta már Zeb nélkül. Erőteljes.ha jó. fáradt volt. Haza akart menni farmerbe bújni. De Frank rávette. A próbafelvétel nem igazán jó. A férfi kritikus szemmel figyelte és elmondta. 315 . akit kedvelt és tisztelt. Most ötvenöt éves korára két évtized filmtörténet állt mögötte. hogy kiöltözzön. ezzel megy majd a producerhez. milyen drága itt a taxi. Nem volt biztos benne. Elfelejtette. Elege volt abból. Huszonévesen rendező lett. Crystal ideges volt. A titkárnő megkérte. kandalló. micsoda megtiszteltetés. Míg átment a szobán. mint egykor gyerekkorában. s ez már jobb volt. próbálják meg újra. mielőtt hazamegy a farmra a gyerekéhez. tíz év múlva pedig már nagy filmek producere. hogy egyáltalán szóba áll vele Lou kedvéért. Alig festette ki magát. Szép szőnyegek. s ismét kibontva hordta. Szinte örült. s Crystal idegesen nézte a taxiórát. látszott. Az első próbafelvétel gyengén sikerült. Crystal szemügyre vette Fordot. Legalább elmondhatja neki. Színészként kezdte. Öt hete volt a városban és a pénze gyorsan fogyott. Crystal úgy döntött. majd nagy sokára bebocsátotta. mint aki. gyönyörűen berendezett szoba volt. az egyik polcon Oscar-szobrocskák sorakoztak. mit csinált rosszul. hogy megpróbálta. hogy valóságos óriás. mintha más lenne. ősz hajú férfi. úgy érezte mindent elfelejtett. metsző pillantású kék szemmel. Essen túl rajta és irány haza. Észak-Hollywood-ban volt. arany haját fényesre kefélte. Amikor felállt. Crystal nem volt tudatában. hogy várjon. üveg íróasztal. szűk szoknyáján hosszú sliccel. Crystalon hosszú fehér ruha volt. És másnap Crystal taxival ment a férfi irodájába. de hamar rájött. Brian Ford titkárnője másnap délutánra hívta be. hogy érdemes felhívnia Brian Fordot. és ez volt az utolsó állomás.

. Bármit is tett. majd cigarettával. hogyan fogadja a közönség. Nyoma sem volt benne a néhai Ernesto Salvatore erőszakosságának. és szemét összehúzva figyelte Crystalt. miért. akármilyen kicsi is a szerep. de elvetette. Ford inkább olyan emberre hasonlított. . . mióta visszajött.Tudta már. . .Egyiknél sem. . Ez az ember barátságos és méltóságteljes volt egyszerre. Módot ad arra. hellyel kínálta.Csak erre a filmre. de nem szólhatnak bele.Melyik stúdiónál készül? . Egy pillanatig arra gondolt: azt javasolja a lánynak. amit a lány visszautasított. Holnap hazamegyek. . . Szeretnénk beleírni egy kis szerepet magának. s nem mint aki irodai munkát végez. de a férfi volt olyan udvarias. Bármi legyen is. Én nem kereskedem rabszolgákkal. A saját produkcióm.Crystal bólintott.A lány a fejét rázta. milyen sikeres lesz. aki naphosszat lovon ül vagy a mezőt járja. hogy szerződjek le önhöz? A férfi elmosolyodott és ismét a fejét rázta. Maga rágyújtott. távol tartja Zebtól. hogy változtasson nevet.Nem. hogy ne hozza szóba. Crystal Wyattet már jó színészként tartották számon. Nemsokára elkezdjük egy új film forgatását. A férfi mintha az apja lett volna. . hogy meglássuk. Egyáltalán nem volt ideges. kikkel dolgozom.Végül sikerült munkát kapnia? .A férfi rámosolygott.Mindketten tudták.Kár Lett volna valami.Nem gondolja meg? Szeptemberben kezdünk. hogy érdekli. . .De Crystal nem volt biztos benne.Azt akarja. De a férfi a fejét rázta. hogy egyik stúdió sem szerződteti. .Loutól hallom.Crystal ebből 316 .Nem is várhattam mást. nehéz idők járnak magára. Persze ők végzik a terjesztést. Csak hogy újra talpra álljon. ahogy egykor Crystal apja. . Frank Williams megmutatta a próbafelvételt és tetszett neki. .

. és kísértést érzett. s a férfi kikísérte. Felhívta Lout. tud-e tovább távol élni a fiától. s közölte. amit kapott. .Egy világ választotta el Ernie-tól. hogy küldi a szerződést.Maga csak szeptember tizenötödikén kezd. A lány jó.rájött. Az átélt viszontagságok éretté tették. milyen rendes volt vele Brian Ford. Újabb filmszerepet ajánlott neki. . Ez jó hír Hazamehet Zebhez másfél hónapra. nem volt nagy. aztán reggel telefonált. Még mindig meg volt hatva. Ford örömmel fogadta a hírt. Crystal meglepően fesztelenül tudott beszélni vele. hogy ez az egyetlen esélye. . melegsége. mélységet adott játékának. most is igaza volt. Hálás volt. aki a szerződéseit intézi. Vonzotta a lány őszintesége. ami gazdagította a szépségét. Nagyon jó. amikor Crystal hazament Zebhez. hogy elfogadja az ajánlatot. De a film nagy siker lett. és visszavezetheti őt a filmvilágba. Menni fog a dolog. Hat hétig szaladgált. hogy jó szerep legyen. Megcsinálta! De az a legjobb. már elég pénze volt. hogy mindannyiuknak rendes ajándékot vegyen. ki az ügyvédje. a férfi ismeri a történetét. Amikor esténként megnézte a felvett anyagot. de Ford ügyelt arra. és mégis hajlandó szerződtetni. hanem azt akarta eldönteni. és a kritikusok 317 . hogy mint mindig. Nem kérette magát. és megkérdezte. Ismét kezet fogtak. nyíltsága. amikor hat hét elteltével Crystal újra elutazott. Tehetségesnek tartotta és kedvelte Crystalt.Nézesse meg egy ügyvéddel.Gondolkodhatnék rajta egy kicsit? . tudta. és amikor az éjszaka a gyerekével a karjaiban üldögélt a konyhában. Crystal egész éjjel ezen gondolkodott. megköszönte neki a segítséget. Boyd és Hiroko izgatottak voltak. Megadta Ford irodájának az otthoni címét és délután hazaindult. elmosolyodott. Aztán vissza kellett repülnie és egész márciusig keményen dolgozott. A szerep. hogy itthon lehet Zebbel. játszott a gyerekkel.Mindketten tudták. csak percekre hagyta magára. Késő este már a buszon ült. Brian Ford rendes ember. Lounak igaza volt. Karácsonykor. hogy megpróbálja.

megpróbál bejutni a kongresszusba. kiszolgáltatottság. és arról sejtelme sem volt. S másnap reggel megpróbálta felhívni. mielőtt válaszolt volna. aki jó filmekben szerepelt. hogy kikészítették Ingrid 318 . Spencer egy este megnézte Crystal legújabb filmjét. A lány elmosolyodott. . . A szenátor legfontosabb segítőtársa lett.Mégis. de a férfi soha nem akart többet. mert Crystalnek semmiféle kalandja nem volt a városban. tisztességtelen alkuk. de ő maradt Brian Fordnál. miért rohangálsz állandóan fel északra? . Ernie Salvatore árnya eltűnt. hogy két film között hazautazhasson. 1959 eleje volt. Tompa fájdalmat érzett a vásznat nézve. Különben sem volt értelme hívni. amikor a férfi rámosolygott.Férjnél voltál. hogy egy férfi miatt.Ne mondd el senkinek! Emlékezz.dicsérték Crystalt. Saját lakása volt és most először életében biztonságban érezte magát. Nem voltak mellékutak. Nem akart hinni a szemének. . és úgy döntött. De a farmon nem vették fel a telefont. és a fiam. Crystal csak a gyereknek élt. hanem győzedelmeskedett. .Ott van a farmom.Azt hitte. S a múltat mindenki elfeledte. Már az összes stúdió szívesen dolgozott volna vele.Brian Ford a homlokát ráncolva nézett rá és lehalkította hangját. Ford néha elvitte vacsorázni és jó barátok lettek. Minden este beszélt Zebbel telefonon és alig várta. és Crystal Wyatt nemcsak hogy túlélte. de Brian csak jó filmekkel foglalkozott és Crystal sokat tanult tőle. Egy este Chasennél vacsorázott Briannel. Spencer a munkába temetkezett. Hónapok óta nem hívta fel Crystalt és semmit sem tudott a lány újraéledő karrierjéről. És sok pénzt keresett. Crystal? . . de habozott. mint amit ő magától adott. Crystal ismét kedvenc lett. Crystal új filmbe kezdett. zsarolás. Régi barátaimnál él. hogy nem akar találkozni vele. amelyeket Hollywood egyik legtekintélyesebb producere készített. hol keresse Hollywoodban. Jó színésznő volt. Ez csökkentette ugyan a szerepválasztás lehetőségét.A lány a fejét rázta. Crystal világosan értésére adta.

de a 319 . .Ernie-é? .Aztán Ford ismét a férfin gondolkodott.A dolgok mindig kétirányúak. Fájó gondolat volt.Ezért nem hoztam magammal. ahogy tudtunk. . mélyen a férfi szemébe nézett. . Lágyan Fordra mosolygott. Valakinek már rég meg kellett volna ölnie helyetted. . hogy elhagytam a malibui házat vagy hogy hazaértem. A férfi is mosolygott. Sok mindent megbánt. de azért átfutott az agyában a gondolat. hogy egy ilyen alakhoz bármilyen közöd is van. Azt hiszem. . .A lány mosolygott. hogy Spencernek jól megy a sora.Jaj.Nem mondhatom.Tudom .mondta tisztelettel. Talán emiatt ölte meg Crystal Ernie-t. Brian hosszan. Eltűnt az életéből.Nem volt rá tanúm.Kíváncsi volt.sóhajtotta. Igaza volt.A gyerek apja ott él veled a farmon? Feltételezte. . hanem az apja miatt is. Megbékélt a dologgal.Nem én öltem meg. hogy elengedte Spencert.Inkább öngyilkos lettem volna.Kemény életed volt. Soha nem kérdezte. Egy gyilkosságot még megbocsátanak. hogy nem értek egyet veled. .Köszönöm. Az Ur ajándéka.Bergmant. . ez a lényeg. . milyen hihetetlen.Az apja elment. . de itt maradt utána Zeb. mielőtt a gyerek megszületett. nemcsak a gyerek. És nyertünk. de egy törvénytelen gyereket soha.Két és fél.Milyen idős? . . hogy megöljem. kié a gyerek. Nagyon sokat tanultam tőled . . hogy bíztál bennem. Ismét rádöbbent.Nyugodtan mondta. Mindig is sajnáltam. Nem is tudja. hogy ismét dolgozik.Csak éppen az emberek azt hiszik róla. De a lány a fejét rázta. kiüldöznek a városból. hogy fia van.nevetett a lány. hogy megölt egy embert. ne . . hogy ezért szalad haza Crystal mindig. . . minthogy megszüljem a gyerekét. A rendőrség szerint volt indítékom és lehetőségem is arra. . Úgy védekeztünk. Mindig örömmel hallotta. Tönkretesznek. . növekvő tisztelettel nézte.

gyereket soha. Ezután az új filmről beszélgettek, aztán Brian könnyedén elmosolyodott, amikor fizetett. - Egyszer kapsz tőlem egy Oscar díjas szerepet. - De Crystalnek nem dobogott ettől gyorsabban a szíve. Most már sztár volt, és nem vágyott többre. Mindenütt felismerték, autogramokat kértek tőle. Amikor hazautazott a farmra, vigyáznia kellett, nehogy a nyomába szegődjenek. Nem akarta, hogy felfedezzék Zebet és a sajtó rácsapjon a hírre. Brian többször is elvitte vacsorázni, s amikor a forgatást befejezték, nagy estélyt adott. Néhány barátját meghívta, hogy töltsék ott az éjszakát, köztük volt Crystal is. A teraszról nézték a napkeltét és mexikói reggelit szolgáltak föl nekik, közben Brian a fiairól mesélt Crystalnek. Mindkettő meghalt a hábotúban, s a csapás tönkretette a házasságát is. Végül elváltak és a felesége visszament New Yorkba. A tragédia végleg megváltoztatta Brian életét, Nem akart újra házasodni, s amikor Crystal meghívta a farmra, kedvesen, de nemet mondott. Tudott Zebről, nem kellett titkolnia előtte. Crystal a barátjának tartotta. De Briannek fájt volna a gyerek látványa. Elmagyarázta, hogy nem is szeret gyerekek társaságában lenni, mindig a fiai jutnak az eszébe. Mindketten sokat veszítettek és mélyebben gondolkodtak az életről. Meglátszott ez Ford filmjeinek minőségén és Crystal játékán. Órákig beszélgettek, majd miután mindenki elment, Brian hazavitte. Crystal napokon belül indul vissza a farmra. Ott tölti a nyarat, csak ősszel kezd újra dolgozni. De most egy másik rendezővel. Brian bátorította, hogy jót fog tenni a változás. Amikor Crystal lakásához értek, a lány behívta, de Ford azt mondta, fáradt. Elment, de délután ismét telefonált. Vacsorázzanak együtt, mielőtt elutazik. A lány meghatódott. Glendale-be mentek egy étterembe, és egy csöndes sarokba telepedtek. Brian ránézett, s Crystal arra gondolt, szomo320

rú a szeme. Vajon mi bánthatja, gondolta magában, amikor meglepetésére a férfi nagy kezébe fogta az övét. - Nem tudom, hogy mondjam el. Sokat gondolkodtam rajta, és valahogy hülyén hangzik. - A lány megfogta a kezét s rámosolygott. Nagyon szerette Bríant. A férfi ötvenhét éves volt, Crystal huszonnyolc lesz a nyáron. Meghatotta, hogy Brian sokra tartja a barátságát. - Szeretnék veled tölteni egy kis időt, amikor visszajössz. Furcsa lesz, hogy mással dolgozol. Hiányozni fogsz. Crystal lágyan felnevetett. - Hát persze. Sok időt töltünk majd együtt. És nem is sokáig leszek távol. Aztán meg januárban újra együtt dolgozunk az új filmedben. - A férfi tudta, hogy Crystal nem érti. - Úgy értem, szeretnék veled elutazni néhány napra. Crystal ijedten nézett fel rá. Brian még soha nem mondott neki ilyet. - Hosszú idő óta te vagy az első nő, akivel beszélgetni tudok. - Még mindig csodálkozott rajta hogy beszélt neki a fiai haláláról. Soha nem mesélt erről senkinek. Szabadidejét többnyire egyedül töltötte, kertészkedett, olvasott, nagyokat sétált, új ötleteken rágódott, kéziratokat olvasott. Hollywood káoszának közepén, szolid, békés, magányos férfi volt. Okos, méltóságteljes, fegyelmezett. - Miért nem jössz le a farmra? - hívta Crystal ismét. De Brian mosolygott, és a fejét rázta. - Az az idő a gyerekedé. Nem akarok közétek tolakodni. Elmehetünk valahová, ha visszajöttél. - És azután? Barátok maradnánk? - Crystal aggódott, de nem nagyon. Brian nem akart sokkal többet, mint amit eddig is kapott. - Nem mondom, hogy szerelmes vagyok beléd, Crystal. Nem. Nem hiszem, hogy még egyszer bele tudnék szeretni valakibe. Túl vagyok rajta. És békés az életem. Nem akarok házasságot, gyerekeket, kötelezettséget, hazugságot. Egy barát kell, akivel szívesen beszélgetek, valaki, aki ott van, de nem mindig. Igazán nem kívánok többet, s azt hiszem, hogy te is ezt akarod, pedig fiatalabb vagy. Kemé321

nyen akarsz dolgozni, azt akarod, hogy sikered legyen, aztán a végén vissza szeretnél menni a farmra. Igazam van? A lány bólintott. Brian olvas a lelkében. - Igazad van. Mindent megkaptam az élettől, amit akartam. A férfit, akit mindennél jobban szerettem, sikert és most a gyerekemet. Ennyi elég nekem. - És nagyon sok fájdalommal fizetett érte. - Nem elég. Szeretnélek valaki olyannal látni, akit igazán szeretsz. De addig is önző módon, örülnék, ha egy kis időt töltenél egy öregemberrel - mosolygott. Crystalnek megint nevetnie kellett a gondolatra, hogy Brian öreg. Húsz, de minimum tíz évvel fiatalabbnak látszott a koránál. Teniszezett, sokat úszott, ritkán éjszakázott, és nem ivott. Crystal soha nem hallott róla pletykákat, hogy színésznők körül legyeskedik. Sejtette, hogy Brian pontosan az, akinek látszik, nagyon sikeres, keményen dolgozó, és nagyon rendes ember. - Mikor jössz vissza? - Rögtön az ünnep után. - Nemsokára rá elkezdi az új filmjét. Brian melegen mosolygott rá. - Akkor megegyeztünk. Néhányszor telefonált a nyáron, könyveket küldött, amelyekről sejtette, hogy tetszenek majd neki, és egy csodálatos új cowboykalapot a születésnapjára. Crystal Boyddal és Hirokóval töltötte a huszonnyolcadik születésnapját. Egy időre eszébe jutott Brian. Annyira más volt, mint azok a férfiak, akiket eddig ismert. Nem volt szenvedély, tűz, vágyódás, amit Spencer jelentett, sem a mocsok, amit Ernie okozott az életébe; nem voltak gyémánt nyakékek, szőrmék, Csak a cowboykalap, jó könyvek, és néha egy levél, amely megnevettette. Színes leírások Hollywoodról, amely soha nem változik, bár úgy tesz, mintha óránként változna. amikor Crystal visszament Los Angelesbe, Brian várta, ahogyan ígérte. Elmentek Puerto Vallartába néhány napra, s milyen más volt ez is, mint amikor Ernie-vel volt Mexikóban. Neki voltak rejtélyes eltűnések, titokzatos "barátnők, barátok, akik feltehetőleg meggyilkolták, és hagyták volna, 322

hogy Crystal rohadjon el börtönben helyettük. Az új filmnek is sikere volt, és úgy tűnt, senkinek sem szúr szemet a férfival való kapcsolata. Ez a viszony olyan nyugodt volt, mint a férfi maga. Crystal megtudta, hogy érdekli a politika, és hogy jelentős összegekkel támogatja a demokratákat. Különösen becsülte az egyik elnökjelöltet, a fiatal Kennedyt. Amikor kapcsolatuk kezdett nyilvánvalóvá válni, az sem okozott kellemetlenséget. Hollywoodban. Brian Ford tabunak számított. Róla nem pletykáltak, nem turkáltak életében, és az árnyékában Crystalt is halványabban világították meg a fényszórók. A lány örült ennek. Így is nagyobb reklámot kapott, mint amire szüksége volt. Karrierje rakétaként ívelt felfelé, most már megbecsült színésznő volt. S áprilisban Brian elérte, amit akart. Crystal már azon is meglepődött, hogy jelölték az Oscarra. A díjkiosztás estéjén döbbenten nézett, amikor kinyitották a borítékot és az ő nevét mondták. Egyszerűen nem tudta elhinni. Oscar díjat kapott! Annak külön örült, hogy a díjat Brian filmjében nyújtott alakításáért kapta. Brian megszorította a kezét, Crystal néhány pillanatig nem mert megmozdulni, félt, hogy rosszul hallotta. Aztán felállt, felment a színpadra, miközben mindenki tapsolt, és a kamerák rászegeződtek. Nem tudta elképzelni, hogy ez vele történik meg, minden összefolyt a szeme előtt, amikor remegő kézzel átvette az Oscart. - Nem is tudom, mit mondjak - szólt a mikrofonba rekedt, érzéki hangján. - Soha nem gondoltam, hogy egyszer itt állhatok... hol is kezdjem? Annyi embernek kell megköszönnöm, hogy bíztak bennem. A legfontosabb közöttük természetesen Brian Ford, aki nélkül narancsot és gabonát termesztenék egy távoli völgyben. De mások is vannak... akik olyan régóta hisznek bennem... Harry, aki énekest csinált belőlem tizenhét évesen - s mikor ezt mondta, a San Franciscó-i étteremben, ahol mindenki a tévét nézte, Harry sírva fakadt - egy különleges nőnek, Pearlnek, aki táncolni tanított és Hollywoodba kísért... apámnak, aki azt mondta, vág323

jak neki a világnak és kövessem az álmaim... az összes rendezőnek, akik munka közben megtanítottak arra, amit tudok... színésztársaimnak... Louis Brownnak, aki bemutatott Brian Fordnak... nekik köszönhetek mindent. - Könynyes szemmel emelte föl az Oscart. - Nektek köszönhetem. És barátaimnak, Boydnak és Hirokónak, akik vigyáznak az én legnagyobb kincsemre. - Elhallgatott, könnyek csorogtak le arcán. - Külön köszönetem annak, akitől az lettem, ami vagyok, aki nekem mindent jelent, Zebnek, akit a legjobban szeretek. - Belemosolygott a kamerába, tudta, Zeb nézi, neki szólt ez a mosoly. - Köszönöm mindenkinek. Az Oscarral a kezében meghajolt, aztán a tapsvihar közepette visszament a helyére. Tudták, milyen messziről jött, mi minden történt vele. Tudtak a tárgyalásról és megbocsátottak neki. Elfogadták és a legnagyobb díjial jutalmazták. Brian átkarolta, amikor visszaült a székbe. Crystal arca még mindig könnyes volt, de diadalmasan nevetett a férfira, aki melegen átölelte. - Szerencsés vagy - suttogta Brian a fülébe, miközben a kamerák elfordultak tőlük a tapsoló közönségre. A rajongói boldogok voltak és azok, akiknek a nevét mondta, otthonukban ünnepeltek. Louis Brown barátai társaságában nézte az Oscar kiosztását. Végtelen örömet érzett. Boyd és Hiroko koccintottak, Pearl azóta sírt megállás nélkül, hogy kimondták Crystal nevét, Harry pedig pezsgővel vendégelt meg mindenkit. Spencer náthásan az ágyban feküdt. Nézte a tévét és arra gondolt, milyen sokra vitte Crystal. Nagyon szeretett volna ott lenni, és megosztani vele az örömét. Bolond volt, amikor otthagyta és visszajött Washingtonba. Sokszor eszébe jutott, hogy a lány azért küldte vissza Elizabethhez, hogy ne álljon a karrierje útjába. Jellemző volt rá, de most már nincs mit tenni. Túl mélyen belevetette magát a politikába, és Crystal élete is teljes. Látta, hogyan ölelte át a mellette ülő férfi. Nyilván ő az a nagyon szeretett Zeb, akiről beszélt. Szerencsés férfi, gondolta Spencer. Remélte, jól bánik Crystallel. A lány gyönyörű volt a tévében. De Spencer ismerte a másik Crystalt is, akit 324

gyerekként ismert meg... a nőt, akivel elment a völgybe. Az asszonyt, akit az életénél is jobban szeret, még most, ennyi idő elteltével is. Gondolta, hogy küld neki egy táviratot, de nem tudta, hová küldje, s a gondolattól még szomorúbb lett. Elvesztette Crystalt, pedig élete legszebb élménye volt. A kis Zeb is Crystalre gondolt, amikor lefeküdt. Négy és fél éves volt már. Elvigyorodott, amikor a nevét hallotta. Ott van anyu - közölte, és odaadta a kóláját Jane-nek. Nem tudta, mit csinál ott az anyja, de Hirokó megnyugtatta, hogy nemsokára itthon lesz. Mindannyian büszkék voltak rá, de leginkább Brian Ford. Kapcsolatuk egyszerű, őszinte, és tiszta. Semmi csalás, hazugságok, ígéretek. Csak a barátság, és a tény, hogy élvezték egymás társaságát. Crystal ragaszkodott hozzá, hogy ma este ő hívja meg vacsorára, utána Brian táncolni vitte. Crystal még mindig nem tért magához, de Brian nem volt meglepve. Crystal nagyon is megérdemelte a díjat. Brian azért is boldog volt, mert az ő filmje nyert. Nagy nap volt mindkettejüknek, s amikor végre hazavitte Crystalt, a lány csak ült és nézte az Oscart az asztalon. Micsoda siker! Micsoda este! Ez a jutalma, hogy visszajött Hollywoodba és azt tette, amit kell. Apjára gondolt,.. Spencerre... Zebre... a férfiakra, akiket legjobban szeretett. Ketten elmentek. De ott van Zeb, és egy nap megtanítja mindarra, amit ő megtanult. Legyen őszinte, tisztességes, dolgozzon keményen, éljen jól, szeressen tiszta szívéből, bármi is az ára, és soha ne féljen követni az álmait, bárhová vigyék is. Negyvenegyedik fejezet Izgalmas volt ebben az évben a választás, és Brian oldalán Crystal is figyelemmel kísérte. A férfi kétszer is elutazott keletre kampány-vacsorára, míg Crystal Brian új filmjében dolgozott. Brian színes beszámolókat tartott Washingtonról. Ott volt akkor is, amikor John Kennedy megnyerte az elnökválasztást, és úgy tűnt, új korszak köszöntött be. Crystal Zebbel töltötte a gyerek ötödik születésnapját, és 325

mint amilyennek Crystal elképzelte. Crystal nagyon szerette Briant. . Nem volt könnyű a döntés. A beiktatási bál még annál is sokkal szebb volt. hogy eljött.Nagyon hódító vagy . . Elég volt neki az emléke és Zeb. örült. . Bízott benne.nyilván ott lesz ő is. A ruha bájosan villogott rajta. Kapcsolatuk semmit sem változott az idők során. Giorgíónál vett magának egy estélyi ruhát. hogy akkora lesz a tömeg.Éles ellentéte volt az új First Lady rafináltan elegáns estélyi ruhájának. Az is volt. de habozott. akárcsak Crystal Wyatt.amikor visszament Hollywoodba. A kapcsolatuk fizikailag is kellemes volt. aki várt rá. Nem akarta viszontlátni.Kedvelte a fiatal elnököt: Annyira erősködött. Meghívták az elnök beiktatási báljára. de férfias volt és jóképű. Brian füttyentett.csúfolódott Crystal. hogy nem találkoznak.Hát kölyök. Brian büszkén feszített mellette jól szabott szmokingjában. amelyről kevesen tudtak. Hat éve nem látta. meglepetés várta. Tudta. hogy a lány végül beleegyezett. hogy újjáéledjen benne a vágy és a fájdalom. De abban bízott. aztán felnevetett. ez szenzációs! Ebben aztán piszkosul filmsztárnak nézel ki. hogy Spencerrel találkozik Washingtonban. s azok is hallgattak róla. . Brian mosolyogva csókolt kezet. . hogy Spencert Kennedy egyik titkárának nevezték ki. hogy Crystal belépése az elnöki körökben bomba siker lesz. amikor meglátta.Ez olyan megtiszteltetés. mindenben kikérte tanácsát. Hatalmas volt a tömeg és Crystaltöl rengetegen kértek autogramot. és Crystalnek be kellett vallania.El kell menned . Félt attól. hogy vele megy. Olvasta. . ha nem is égett vad láng326 . Addigra befejezi a forgatást. amikor a Statler hotelben felöltöztek. kényelmes barátság volt és egy diszkrét viszony.mondta Brian. amit nem lehet visszautasítani. Az ötvenkilencediket töltötte be az idén. A lakosztály pazar volt. ahányszor csak el tudott szakadni a munkájától. De a maga módján ez is elegáns volt. és nem akarta. Ezüst volt. Több parti volt és valójában két bál.

vidáman nevetgélve. .. hogy valódi. az ezüst estélyi ruhában. Gratulálok. Nagy utat tettél meg. . vajon nős-e még.Crystal.Helló. a fájdalmat. . nem fájt. A terem másik végén Elizabeth sütkérezett a dicsőségben. Az volt. S abban a pillanatban elhallgatott. Spencer az ajtó mellett állva néhány miniszterrel beszélgetett. mintha meg akarna győződni. Elnézést kérve. Együtt mentek a bálba este és Brian bemutatta az elnöknek. de nem is égetett. . . tele fájdalmakkal.Vissza kell mennem Kaliforniába. . Megérintette. Felesége csinos volt. amikor Brian a kabátokért ment. Szinte túlságosan is. Ugyanúgy hatott rá a lány szépsége.gal.Sokáig maradsz? . arisztokratikus. még soha nem látta ilyen szépnek Crystalt.Mosolygott. milyen ideges. s amikor bemutatták Crystalnek. Hat hosszú év.Hat év telt el. Gondoltam. Spencer látványa újraélesztette az örömöt. és Crystal éppen akkor látta meg Spencert. Az elmúlt évek alatt valósággá vált az álom: Crystalból sztár lett. Úgy gondolta. otthagyta beszélgető parmereit.Csendesen beszélt a zajos teremben.. mint ezen az éjszakán. . Spencer.kérdezte Spencer látszólag közönyösen. Crystal meghökkent. elmondta. hogy Spencer nem látja rajta. mennyire szereti a filmjeit. De Crystalnek ez semmit nem jelentett ahhoz képest. Sokáig táncoltak éjszaka. de ruhája csillogására felfigyelt a férfi. örömökkel. . hogy itt leszel. . Spencer bólintott.Remélte.Köszönöm. mint eddig mindig. Crystal egész testében remegve fordult el. Férje Kennedy egyik titkára. amit Spencer iránt érzett. Az egyetlen nő a 327 . . amely mint fátyol ölelte körül gyönyörű testét.Néhány napig. és a következő pillanatban Crystal előtt állt. a lány pedig azon gondolkodott. Több szempontból is így gondolta. milyen fiatal és jóképű. vágyódást. de Spencer minden szót hallott.

amit eddig soha. Crystal lassan bólintott.Honnan ismered Spencer Hillt? .Évekkel ezelőtt találkoztam vele a nővérem esküvőjén. Elbúcsúztak Spencertól. . . Méghozzá nagyon jól.Legjobb tudomása szerint a lány még nem járt Washingtonban. Crystal csendesen ült a limuzinban és nézte a hóesést. de ekkor megkérdezte.Ugye.Ő védett a tárgyaláson. aztán úgy döntött. Megvan a saját élete. neki pedig ott van Brian. 328 . . .A megfelelő időben adta Spencernek a szabadság ajándékát. Spencer fontos ember. nem számít. Brian látott benne valami nyers fájdalmat. . Brian tudta. Lassan odament a lányhoz és szomorúan nézett le rá. hogy Spencer nem vesztegette el. A lány mégis menni akart. .Brian nehézkesen leült. Együtt szolgált a háborúban a sógorommal. Ha velem maradt volna. amíg vissza nem értek a szobájukba. Crystal lehúzta ruhája cipzárját. Nagy ember lesz még belőle. de a szeme szomorú maradt. Tudta. ki Spencer. . az elnök felesége volt. akit irigyelt. Minden lehetséges. hogy Crystal is ismeri. Mosolygott. majd elfordult. .Nem is fogja. be kellett mutatnia őket egymásnak. .A Statlerben. Crystalnek nem volt más Wálasztása. s jó volt tudni. ő a gyerek apja? . Spencer bólintott. de nem tudta.Tudja? A lány a fejét rázta. Aztán elfordult. hogy szerelmesek egymásba. hogy a fiatal elnök egyik legjobb munkatársának tartja. Jól használta föl. de még ez az álma is valóra válhat. . Brian tavaly találkozott Spencerrel Jack Kennedy társaságában és rokonszenvesnek találta.Hol szálltál meg? Crystal habozott. Spencer a maga életét éli.S Brian hirtelen tudta. sőt már most is az. még Barclayék szemében is. farmer lehetne az Alexander Valleyben.Még mindig szeret.Hosszú csend volt. Brian egy szót sem szólt. és szép jövő előtt áll. Brian tudta. s távoztak. s Brian visszatért az ezüstróka kabáttal. A tekintetük elárulta.teremben. . .

Spencer megadta egy kis bár címét. meleg mosollyal. Félt a sajtótól és Briantöl is. fehér flanellnadrágjában. fényes fekete hajjal. mennyire hasonlít rá a fia.Szerintem nem szabad találkoznunk. a karrierjének ártana. s Crystal megígérte.hogy eljön majd a nap. Spencer látni akarta. Cristal. mintha birtokolná. De minek? Még ha Briannek igaza is van. vörös nyakkendővel. . .Megfogta a lány kezét. de Crystal erősködött. Hol? . Spencer már várta. . Spencer Hill távozott az életéből. hogy négy órakor ott lesz. De a férfi nem hagyta lerázni magát. Ahogy Crystal ránézett. . . . . Havas volt a haja. hogy a limuzin sofőrje leadja a drótot a sajtónak. ha vele találkozik. ha felismeri őt vagy Spencert. és meg akarta győzni. Kérlek. Nagy szőrmekalapot vett föl. hogy csak estefelé jön haza. Mi van.A lány elmosolyodott a gondolatra. s látta Spencerében is. aki élete ér329 .kérdezte Crystal idegesen.. de azért sajnálta. amikor Brian a barátaival reggelizett..Rendben..Ne légy nevetséges. Örökre.könyörgött neki. Crystal szíve zakatolni kezdett. Brian telefonált. Spencer felhívta. hogy nem ér rá.. ha az újságírók meglátnak együtt? Nem éri meg. félt. kérlek. Találkoznunk kellett. Fájdalmat látott a szemében tegnap este. .A régi idők.. Látta Crystal szemében. amikor meghallotta a férfi hangját. Crystal taxiba szállt. és Spencer szereti. . önkéntelenül is eszébe jutott milyennek látta az első találkozáskor.Hadd fájjon emiatt az én fejem. a gyerek. mielőtt elmegy. . mint amikor utoljára találkoztak. Hat éve nem láttam. a régi idők kedvéért. hogy eljöttél. .Crystal. s Crystal is nagyon szerette volna látni. de Crystal nem akart fájdalmat okozni neki. és férfiasabb volt. hogy nem kell aggódnia.Köszönöm. blézerben. De másnap. szőrmebundát és sötét szemüveget biggyesztett az orrára. A férfi soha nem viselkedett vele úgy. amikor teherbe ejtette.

. akit szeretett és több mint tíz éve egy idegennel él.Ki gondolta volna. hogy politikai karrier előtt állok. A nő. Lemondott a nőről. mire kíváncsi Spencer. de remek estélyeket ad. mind megkaptuk.Brian Forddal? . Spencer elgondolkodva bólintott. .Nagyon jó voltál minden filmedben. hogy filmsztár akarsz lenni. Ismét fiatalnak érezte magát. minden öröme. .Bizonyos értelemben. tudott rólunk. a férfi pedig nem kérdezte. . hogy filmsztár leszel. Túl fájdalmas volt.telme.bólintott Crystal. hogy Spencer legalább négy évig nem tud erre időt szakítani.. mint nagyon csalódottan. de nem akarta elmondani neki.A filmsztár.A szemébe nézett. .Boyd és Hiroko ott élnek velem . . . . Visszamegyek.Nem olvasott a válásukról. Amikor visszamentem. az elnök titkára.. . De nem törődött vele. Tudta..mosolygott Spencer is. vagy legalábbis azt hiszi.Megvan még a faru? .Holnap. Külön utakon járunk. Ugyanúgy álmodozott erről kislány korában.Mikor mész vissza? .Az összes filmedet láttam.Crystal megremegett a gondolattól. hogy katolikus Kennedy őt választotta volna. Azt hiszem. akit tizenöt éve szeretett. amit akartunk. amikor csak tudok. Crystal felnevetett. Csak az hiányzott az életéből.kisfiúsan mosolygott . amikor először mondtad. és nem hitte. mert megsejtette. és a fontos ember felesége.Sokra vitted . ha elvált ember lenne.Nem is annyira keserűen hangzott. mint te arról. .Aztán: .. 330 .Igen. . . . gondolta.Hogy lássam a fiad. Mindenáron a feleségem akart maradni.Nős vagy még? . . Aztán összeszedte bátorságát és feltette a kérdést: .Szeretnék lemenni valamikor. . De tudta.egy fontos ember felesége. ami mindennél többet ér. És most megkapta amit akart .Emlékszem.

Beszélgettek egy ideig. már késő. hogy százévesnek és átkozottul magányosnak érezte magát. Szörnyű volt nélküled. túl óvatos vagy. Crystal. hogy láthassa.Ne. Spencer. hogy a harmincasok gyakorlatilag a sír szélén állnak. ..Elvihetlek? .kérdezte. Olyan szépnek és fiatalnak látta Crystalt. . hogy tizenöt év után még mindig szeretjük egymást? Meddig akarsz várni? Amíg kilencven éves leszek? Crystal felnevetett. búcsúznia kell. csak te leszel egyre szebb. .Ne butáskodj.Olyan sok mindent akart mondani. még mindig az vagy . Nem tudott 331 .felnevetett. és amikor abbahagyták. ezért könyörgött. Spencer felnevetett. miért nincs gyereke. Ne tedd tönkre magad! . Hogy Crystal tudja. Spencer mosolyogva csóválta a fejét. könnyes volt a szeme. . . . Spencer pedig ezt hallva behunyta szemét. amikor úgy gondoltam.És öregebb . . Négy év és vége.Ezt akarta elmondani.Crystal becsusszant mellé a kocsiba és Spencer visszavitte a hotelbe. nem teheti. maradj velem. . Crystal visszacsókolta. Spencer vele nevetett.. Nem az elnök vagyok.Azt hiszem. szereti még. . miért nem ment férjhez. Majdnem sírtam. . Gyönyörű voltál. felé hajolt és megcsókolta. . semmi nem változik. A bálról beszélgettek.Köszönöm. én nem tartom magam olyan fontosnak.. Nem kérdezte. de tudta. s tudta. Hétkor a Fehér Házban vacsorázik s addig át kell öltöznie és fölvennie Elizabetht. Nem tanultad még meg? Hát neked semmit nem jelent. Nem szívesen tette.Crystal.. aztán egyszer csak az autó megállt. csak egy titkár Ellentétben a feleségemmel. Magas helyre kerültél. Crystal sem.Láttalak az Oscar átadásán. aztán Spencer az órájára pillantott..Még mindig aggódott.Emlékszem arra. Spencer lehangoltan nézett rá és megfogta a kezét.Inkább ne! .

.. aztán ismét rámosolygott. tévedsz.Spencer.. amit Spencer eddig elért. nem. Crystal. Miatta aggódott. Egyedül élek. Ezt nem várhatja.. bármennyire szeretné is.. És megérdemelne egy kis boldogságot is. . nyertek és veszítettek ismét.. Brian felsóhajtott. Crystal ugyanúgy tudta mint ő.Nem. Brian olvasott. De a lopott pillanatok lerombolhatnak mindent. Olyan ritkán volt benne része. mégis valami.Annyira szeretlek . Bízott abban. nem maga miatt. A férfi kedvéért nem adhatja meg magát.Túl sokszor álltak ellen az érzéseiknek. Crystal kinézett az ablakon. . hogy nem lesz botrány a dologból. . Mindketten csendben voltak.Forddal élsz? A fejét rázta.. mindig is szeretni foglak. 332 . Ebéd közben Crystal elmesélt mindent. ..Spencer boldog mosollyal csókolta meg újra.mit mondani. Egész délután hívta a lányt a hotelben. Szeretlek. . hogy összetartoznak. . bármilyen kevésnek is tűnik. s eltűnt a hotelben. ott van Brian. meg tudod változtatni. Mi lesz velük? Negyvenkettedik fejezet Crystal és Brian másnap visszarepültek Kaliforniába. . és ha azt hiszed....suttogta a lány Spencer fülébe. . Remélte. Egyikük sem akarta ezt. nyertek és vesztettek. hogy Crystal boldog lesz.. Spencer most már nyíltan rákérdezett.. Crystal hosszasan nézte.Igen. amint tudlak..Hívlak. . Brian nem szólt semmit. Micsoda sztárt csinált ebből a lányból! De megérdemelte. ne.Valóban ezt akarod? .. Előző este látta a tekintetét és az mindent elárult.Hát. aztán kinyitotta az ajtót és kiszállt... De még sokáig érezte magán a férfi ajkát.Találkozol velem. Egy csókkal elnémította. De tudta.. ha Kaliforniába megyek? . Keményen harcoltak ellene.

Nem volt könnyű életed. Csak remélte. Tizenöt éve így megy ez közöttünk. Ernie megfenyegetett. és Crystal sírva fakadt. s Elizabeth sem volt hajlandó elválni.Nagyon jól tudom.El akar jönni. .Akkor mi a fenének nem mentél hozzá? Vagy nem kért meg? . amint tud. remek állást ajánlottak neki. . hogy megöli Spencert. aki nem képes elszakadni egymástól. Nem is akart többet. hogy rám mindig számíthatsz.Briannel megegyeztek.mondta. hogy nem szereti a feleségét. az cán. Csak az a baj. nehéz két nap volt. hogy eljegyezte magát. hogy elhagyom. Tizennégy éves korom óta szeretem. mi legyen Spencerrel és vele. hogy újra szabad. Akkor én vetettem véget a dolognak az ő kedvéért. hogy minél később.De.Zeb előtt is ismerted? . Mi lesz velem? 333 . Úgy éltünk éveken át. Pont azután bukkantunk ismét egymásra. rájött. Brian Ford csodálattal nézett rá. hogy terhes vagy. hogy ezt Spencer nem tudja. hogy véget vetnek a viszonyuknak. . . Amíg Koreában volt. Miután megnősült.Jóval. csak mindig rosszkor. . de politikai ambíciói voltak. ha tudnád. nem kérhet többet. Brian. hogy egyszer így lesz. Kitalálta a folytatást. De Spencer nem az. és egy gyilkossággal vádolt nö nem a legjobb háttér ehhez.. De Brian mindig is tudta. hogy túl sokkal tartozom Ernie-nek és nem hagyhatom el. Szeretőként mentek Washingtonba és most vége. Crystal bólintott. Soha nem állt szándékában elvenni. A tárgyalás után újra megkért. Mindig a barátod maradok . összekerültem Salvatoréval. Ez mindössze annyit jelent. mint két őrült. . Két éve jártak egymással és tudta. azt hittem. A lány sóhajtott.Nem tudom. Nem vicces? És amikor mégis úgy döntöttem.Szeretném. mondta Crystalnek. Tévedések vigjátéka az életem. .A férfi megdöbbent. de ez még nem oldja meg. nem mondtad el neki. . És most mi lesz? . amikor megtudtad. és amikor visszajött.

akit úgy szeretett. amikor megtudta. ugyanolyan szenvedéllyel szerették egymást. Crystal visszavárta. de Spencer csak három hónap múlva tudott újra elszabadulni. hogy évente kétszer felbukkanjon. És ha egyszer indul az elnökválasztáson. hogy találkozzon vele. Elmentek Disneylandbe és remekül érezték magukat. Zeb egyáltalán nem hasonlított Crystalre. hogy nem vetett véget ennek a céltalan kapcsolatnak. mint megtenni. Senki nem gyanított semmit. akik ugyanúgy élvezték a kirándulást. szakítson vele örökre. mint eddig mindig. butaság volt. hogy újra eljöhet. Nem volt normális élet. és úgy látszik.. amikor Spencer elment. nem is kell. A kislány tizennégy éves volt már. mi lesz! Egyszer majd ötvenéves leszel és még mindig egy olyan férfit fogsz szeretni. De könnyebb volt mondani. és ugyanolyan finoman bájos. Ki sem mozdultak Crystal lakásából és két napra rá. Crystal megmutatott nekik néhány műtermet is. Tudta. aki elvesz. rejtőzködő órák. amíg nem késő. Nem is próbált meg beszélni vele róla. Nem tud élni nélküle. Szerintem egy rendes pasast kéne találnod. ennek is vége. Briannel gyakran találkozott. s Elizabetht nem érdekelte. Senki nem sejtett semmit. Crystal végül beleegyezett és a gyerek eljött Websterékkel. aki mást vett feleségül. de hát ennyi jutott nekik: lopott percek. és még néhány gyereket kellene szülnöd. hogy nem engedte őket előbb Hollywoodba jönni. Crystal megígérte Zebnek. Amikor Spencer hat hét múlva megjelent. Zeb hétéves volt.Megmondom. mint az anyja. 334 . és a gyerek boldogan ment vissza a farmra Jane-hez. hogy nem képes még egyszer elengedni. aki mindig megszidta. 1963 nyarán már lassan két éve találkozgatott Spencerrel és belenyugodott ebbe a visszás helyzetbe. tátongó űrt hagyott maga után. és borzasztóan szerette volna meglátogatni anyját Hollywoodban. mintha a testvére volna. és várod. s arra gondolt. De mi legyen Spencerrel? Mi tegyen Crystal? Brian ellenezte. Ha Spencer nem tudja most feleségül venni. mint ő.

Jónak ígérkezett. A Fehér Házban. Novemberben Crystal éjjel-nappal dolgozott. amikor meghallotta Brian hangját. Mutatták felesége megtört arcát is. közben jogászként dolgozott és partikat adott. Ezt a csapást talán már nem tudná elviselni. . Crystal zokogni kezdett. Negyvenharmadik fejezet 335 .Tudod. Lefoglalták a barátai.Mintha álomban hallgatta volna a szavakat. Kétségbeesésében felhívta Briant. . megsiratta Jack-et és Jackie-t. Crystal. s Crystal rémülten nézte a tévében. kihez forduljon. . Félt. Először úgy hitték. de Spencerről egy szót sem szóltak. De órák teltek el. de csak este kilenckor szólalt meg a telefon. . Crystal arca falfehér volt. Crystal szíve majd kiugrott a helyéről.merre jár a férje. amikor újra leforgatták a filmet. de borzasztó megkönnyebbülést érzek. Körötte sírtak. Majd visszahívlak. amikor meghallották a hírt. mire elért valakit is a Fehér Házban. hogy több kísérőt is lelőttek. kit kell felhívni? Várnia kellett a válaszra. A férfi is hallotta a híreket és könnyes volt a szeme. de a férfi megnyugtatta. London Johnson addigra felesküdött. mit jelent ez a lánynak. Brian egy újabb filmjét forgatták. Látta az elnök testét hátrahanyatlani a kocsiban. újabb Oscart kap érte. Washingtonban van. Meglátom. mit tehetek.Tudnom kell. A férfi esküdözött. Nem tudta. s egy nemzet siratta. Brian végiggondolta.Semmi baja. Jack Kennedy holtteste Washingtonban volt. mi történt Spencerrel . Kaliforniai idő szerint tizenegy harmincötkor a bemondó fojtott hangon bejelentette. hogy az elnök halott.mondta Crystal. majd a kórház homlokzatát mutatták. hogy megnézze a híreket. Holttestét Washingtonba szállítják. Berohant az egyik irodába. ahol volt egy tévé. Crystal a forgatás szünetében a többi színésszel beszélgetett. Crystal kábultan várta. s miután letette a telefont. Az elnököt lelőtték Dallasban. a bizottságok.

Brian két hét szünetet adott a színészeknek. . majd összepakolta holmiját az irodájában. hogy Spencer fel van zaklatva. Történelmi idők voltak. akinek már nincsenek álmai. és Boyd meg Hiroko társaságában éjjel-nappal a híreket nézte. Elizabeth. Nem sétálhat ki belőle csak úgy. Crystal hazarepült a farmra. Spencer fáradtnak látszott. aztán hazament könyveivel és dobozaival. és otthagyod. hol van. mint Kennedyt. . sejtelme sem volt. nem volna képes mást is úgy szolgálni. . Öregnek is érezte magát. a két kisgyerek sírt és a kisfiú utoljára tisztelgett apjának. amint megérkezik a csomagokkal. mi történik vele. A koporsót lovas hintó vitte. Napokig magához sem tért. aztán Johnson érkezése.Nem értelek. Elizabeth értetlenül nézte. hogy tovább dolgozik-e London Johnson mellett. Nem tudta. Nem tudtak dolgozni. de a Fehér Ház a helyén marad Kennedy nélkül is. a gyász jeleként Brian bezárta az irodáját is. . A temetés utáni napon benyújtotta lemondását. hogy összeszedjék magukat. 336 .Megőrültél? . Még Zeb is sírt. minden jót kívánt Johnsonnak. Őt igazán szerette. Megölték. öregebbnek negyvennégy événél. Mindannyiuknak időre volt szüksége. reményei.Mit csinálsz? . életében nem sírt még annyit. Elérted.Lemondtam. Jane-nel egymás kezét fogva figyelték az árván maradt Kennedy gyerekeket.A temetés a fájdalom szimfóniája volt. amiről mindenki álmodik. teli emlékekkel egy emberről.A nappaliban állva figyelte a férjét. Ezt nem teheti vele.Nem hagytam ott. De Spencer tudta. .Döbbenten nézte. Crystal nem is tudta Spencert elérni. amikor a temetést látta a tévében. Tudta. Szívszorító volt a búcsú. és szeretett elnöke tiszteletére. Amerika siratta az elnököt. Gyilkosát is lelőtték és az egész világ megdöbbent. Washingtonban Spencer pedig döntött. aki örökre hiányozni fog.

El akarok válni. egyáltalán észrevennéd. talán a helyi politikával foglalkozom majd.Térj észhez! És most mi lesz? . Mi baja lehet? De Spencer életében már csak egyetlen álom maradt..Lehúzzuk a rolót.Az elnököt lelőtték. és most elmegyek. De Johnsonnak is szüksége lesz munkatársakra. De Spencer bólintott. kicsiben. de azért a világnak még nincs vége. Még abban sem vagyok biztos. hová megy innét. Magánpraxist kezdek valahol.Spencer még szenátorságra sem pályázhat. és meg is teszem. Először Kaliforniába Crystalhez. akár beleegyezel. mit akar tenni. csak szólj. Vége.És mégis. 1963-at írunk. . De a férje küllönös mosollyal fordult felé. .Elizabeth leroskadt a heverő337 . Elizabeth. Pontosan tudta. mint kellett volna. . Reggel benyújtottam a lemondásomat. . akár nem.Itt bizony. közöttünk? .Azt a francot.Mi a francot jelentsen ez? . nem 1950-et. . amit akartam. nem készítette elő a terepet. .d hová lett az életem. De részemről nem akarok arra ébredni egy reggel. hogy nehéz időket élünk.Itt hagynád Washingtont? . .Hazamegyek. .Rendben. szívesen felhívom az elnököt az érdekedben. Ha érdekel az állás. El innen.Elizabeth nem jutott szóhoz.Neked elment az eszed. ha nem szólnék. . Tizennégy évvel később. Elizabeth. Elértem. hogy félt. Elizabeth.Pontosan.Megpróbálta nem mutatni. És ezt nem akarta elveszíteni. hogy hatvanöt éves vagyok és azon tűnődni. hogy elmegyek. Hagyd abba. tudom. Túl sokáig voltam itt És most már elég. . Spencer mindent eldob magától. hová mész? . . . de nem maradok itt és nem maradok a férjed. De Spencer a fejét rázta és fáradtan felemelte a kezét.Úgy érted.Elizabeth nem akarta megérteni. Vége.

Spencer megőrült és darabokra töri az életét.Bolond vagy. hogy ilyen sokáig engedtem neked. . de már nem volt mit mondania neki.Igen. a csalódások. Budapest Felelős kiadó: a Maecenas Könyvek. te is tudod.Mint mindig. . . nem jön vissza többé.re. Budapest igazgatója Műszaki vezető: Szakálos Mihály Nyomta és kötötte a debreceni Kinizsi Nyomda Felelős vezető: Bördős János ügyvezető igazgató 338 . Elizabeth nem is válaszolt. . Reggel indul Kaliforniába. . Nem lett volna szabad ösz-t szeházasodnunk. De hát mindketten tudták.De Spencer nem válaszolt. ha ez a vágyad.Igen. . amikor a szeretett elnökre gondolt . . a sikerek. És átkozottul magányos. .Nem.Őrültség. előtted az élet. . Ha visszafogad. Magad is karriert csinálhatsz. Spencer Mindig is az voltál.Hozzá. Vége ISBN 963 203 001 Maecenas Könyvek. Az izgalom. a feszültség. . . De azután ami történt . akivel majdnem tizennégy évig élt együtt. őrültség volt.elfulladt a hangja.Kaliforniában keresek egy ügyvédet . a First Lady stílusát tökéletesen utánzó Chanel kosztümjében. most is elegáns volt. hanem fölment és csomagolni kezdett.Visszamész hozzá? . A nevét semmi pénzért nem mondta volna ki. Amikor este elment.És szomorú. nem az. tied minden. De talán csak fáradt.köpte felé Elizabeth. Inkább most jött meg.Lehet. Spencer pedig megszállt éjszakára egy hotelben.mondta Spencer az ajtóban.én nem akarok. . mindketten tudták. Különös búcsú egy asszonytól. Ez alkalommal végleg.Gyáva vagy . Még fiatal vagy.

Terjedelem: 18.1 (A/5) ív _ 339 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful