smart training

smart training servicii complete de resurse umane 2010

2012

soluţii inteligente de resurse umane

complete de resurse umane.cine suntem smart training – companie de resurse umane 2002 – ia naştere. care să contribuie la dezvoltarea afacerilor clienţilor noştri” soluţii inteligente de resurse umane . la standarde internaţionale. cu ofertă de servicii de instruire 2004 – se introduc servicii de recrutare şi selecţie de personal 2005 – se introduc serviciile de proiectare a fişelor de post. evaluare psihologică şi evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor 2007 – se realizează primul program de coaching în domeniul resurselor umane 2009 – traineri acreditati CNFPA 2009 – acreditare persolog Romania scopul nostru: ”să oferim servicii integrate.

ce vă oferim? ü  recrutare şi selecţie de personal ü  demers clasic de recrutare ü  baza de talente ü  head-hunting şi executive search ü  evaluarea personalului ü  evaluare psihologică ü  evaluare a performanţelor profesionale ü  proiectarea şi reproiectarea fişelor de post ü  coaching ü  training pentru dezvoltarea de soft skills ü  training dedicat ü  open training soluţii inteligente de resurse umane .

recrutare şi selecţie de personal ü  strategia smart training de recrutare şi selecţie de personal etapa de analiză • analiza poziţiei vizate • propunerea de recrutare • acceptarea propunerii etapa de recrutare • baza de date smart training • site-ul smart training • anunţuri pe internet şi în presa scrisă • grupuri virtuale tematice • networking • head-hunting şi executive search etapa de evaluare • selecţia aplicaţiilor • interviuri telefonice de screening • interviuri individuale comportamentale / situaţionale • interviuri de grup • teste de cunoştinţe / probe in-basket • teste de personalitate / abilităţi cognitive • verificarea referinţelor etapa de selecţie • prezentarea listei scurte • interviul cu reprezentanţii firmei client • oferta de angajare etapa de follow-up • oferirea de suport pentru integrarea noului angajat • garanţie între 2 şi 6 luni soluţii inteligente de resurse umane .

deci la profitul organizaţiei dumneavoastră ü  dovezi de performanţă soluţii inteligente de resurse umane .recrutare şi selecţie de personal ü  beneficii pentru dumneavoastră ü  economie de timp preţios ü  costuri bugetate corect ü  surse şi metode alternative de recrutare ü  obiectivitate şi imparţialitate în evaluare ü  garanţia înlocuirii gratuite a candidaţilor ü  specialişti HR competenţi şi dedicaţi proiectelor dumneavoastră = toate acestea duc la cei mai performanţi angajaţi.

evaluare evaluare psihologică ü  strategia smart training de evaluare psihologică etapa de analiză • stabilirea scopului evaluării • propunerea strategiei de evaluare • acceptarea propunerii etapa de evaluare • interviuri individuale comportamentale / situaţionale • testarea -personalităţii -abilităţilor cognitive -rolului în echipă etapa de procesare • cotarea rezultatelor • interpretarea rezultatelor • elaborarea recomandărilor • redactarea raportului de evaluare etapa de raportare • prezentarea rezultatelor clientului • prezentarea rezultatelor persoanelor evaluate • discutarea direcţiilor viitoare de dezvoltare soluţii inteligente de resurse umane .

deci la profitul organizaţiei dumneavoastră ü  dovezi de performanţă soluţii inteligente de resurse umane .evaluare evaluare psihologică ü  beneficii pentru dumneavoastră ü  cunoaşterea motivaţiilor şi a stilului comportamental preferat a angajaţilor ü  îmbunătăţirea comportamentelor angajaţilor ü  îmbunătăţirea relaţiilor profesionale ü  creşterea calităţii deciziilor de utilizare a competenţelor angajaţilor ü  realizarea unui design al sarcinilor corelat cu potenţialul angajaţilor = toate acestea duc la creşterea performanţei angajaţilor.

evaluare evaluare a performanţelor profesionale ü  strategia smart training de evaluare a performanţelor profesionale etapa de analiză • stabilirea poziţiilor / persoanelor ce vor fi evaluate • propunerea strategiei de evaluare • acceptarea propunerii etapa de proiectare • stabilirea dimensiunilor / competenţelor de evaluat • alegerea tipului de scală de evaluare • alegerea sistemului optim de aplicare etapa de evaluare • realizarea instructajului evaluării • aplicarea chestionarelor în sistem 360º • realizarea interviurilor comportamentale etapa de procesare • cotarea rezultatelor • interpretarea rezultatelor • elaborarea recomandărilor • realizarea de grafice pe grupuri • redactarea raportului de evaluare etapa de raportare • prezentarea rezultatelor clientului • prezentarea rezultatelor persoanelor evaluate • discutarea direcţiilor viitoare de dezvoltare soluţii inteligente de resurse umane .

evaluare evaluare a performanţelor profesionale ü  beneficii pentru dumneavoastră ü  ü  ü  ü  ü  cunoaşterea performanţelor profesionale a angajaţilor dezvoltarea profesională angajaţilor realizarea planurilor de dezvoltare a competenţelor specifice identificarea şi promovarea talentelor creşterea calităţii deciziilor de utilizare a competenţelor angajaţilor = toate acestea duc la creşterea performanţei angajaţilor. deci la profitul organizaţiei dumneavoastră ü  dovezi de performanţă soluţii inteligente de resurse umane .

training ü  strategia smart training de instruire profesională etapa de analiză • identificarea obiectivelor de dezvoltare ale organizaţiei • propunerea generală de instruire • acceptarea propunerii etapa de proiectare • evaluarea necesităţilor de instruire a angajaţilor prin: - evaluări - chestionare .studii de caz • înregistrarea aspectelor relevante din program etapa de followup • recapitularea elementelor cheie din programul de instruire • reevaluarea competentelor vizate de programul de instruire • compararea rezultatelor obţinute cu evaluările iniţiale programului etapa de raportare • prezentarea raportului de instruire • evaluarea împreună cu clientul a eficienţei programului de instruire soluţii inteligente de resurse umane .interviuri • stabilirea competenţelor ce vor fi dezvoltate • alegerea structurii / metodelor / tehnici / materialelor / trainerilor etapa de instruire • livrarea programului de instruire • metodele de instruire: -prezentări - exerciţii aplicative - jocuri de rol - simulări .

training ü  tipuri programe ü  smart sales §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  sales techniques advanced sales teqniques customer care abilităţi de comunicare abilităţi de negociere managementul echipei de vânzări comunicare managerială time management human resources management leadership and coaching skills conflict management change management management financiar ü  smart professional ü  teambuilding soluţii inteligente de resurse umane .

training ü  beneficii pentru dumneavoastră ü  dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor ü  identificarea şi promovarea talentelor ü  creşterea nivelului de motivare şi implicare a angajaţilor ü  responsabilizarea şi fidelizarea angajaţilor ü  creşterea coeziunii echipei ü  aderarea echipei la obiectivele şi valorile firmei ü  creşterea calităţii deciziilor de utilizare a competenţelor angajaţilor ü  construirea unei imagini profesioniste a companiei spre exterior = toate acestea duc la creşterea performanţei angajaţilor. deci la profitul organizaţiei dumneavoastră ü  dovezi de performanţă soluţii inteligente de resurse umane .

coaching ü  strategia smart training în coaching etapa de analiză • identificarea persoanelor beneficiare • propunerea de coaching • acceptarea propunerii etapa de coaching • stabilirea scopurilor coachingului. deci la profitul organizaţiei dumneavoastră ü  dovezi de performanţă soluţii inteligente de resurse umane . şi a competenţelor care vor fi dezvoltate • evaluarea situaţiei reale • adresarea întrebărilor pentru identificarea alternativelor • dezvoltarea planului de acţiune viitor • urmărirea progresului realizat etapa de raportare • prezentarea raportului de coaching • evaluarea împreună cu clientul a eficienţei programului de coaching ü  beneficii pentru dumneavoastră ü  dezvoltarea competenţelor profesionale ale specialistului ü  creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizarea specialistului = toate acestea duc la creşterea performanţei.

pasionată. dornică de performaţă ü  experienţă relevantă în activităţi de resurse umane ü  parteneri externi. resurse umane. cu experienţă relevantă în diverse domenii soluţii inteligente de resurse umane . marketing. economie.echipa ü  specialişti în resurse umane ü  background educaţional variat: psihologie. management ü  entuziastă.

persolog ü  sistem complex de evaluare şi dezvoltare personală şi profesională soluţii inteligente de resurse umane .

de ce smart training? ü  experienţă relevantă a companiei ü  specialişti cu experienţă şi expertiză relevantă ü  clienţi mulţumiţi de calitatea serviciilor noastre ü  flexibilitate şi adaptabilitate în funcţie de necesităţile clientilor ü  economia de timp preţios şi alte resurse ü  confidenţialitate şi etică profesională soluţii inteligente de resurse umane .

cluj-napoca.stan@smart-training.ro adresă: tel/fax: mobil: e-mail: website: soluţii inteligente de resurse umane .smart-training. cernavoda nr.ro www. judeţul cluj 0264 450608 0744 779476 magnoliu. 5 -9.contact vă mulţumim! persoana de contact: magnoliu stan managing partner str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful