Comunicat de presă

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a acordat astăzi, 13 septembrie a.c., distincţii de stat unui grup de cetățeni, în semn de înaltă apreciere a meritelor lor deosebite faţă de stat, pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniile lor de activitate şi înaltă măiestrie profesională. „Ordinul Republicii”: BARBĂNEAGRĂ Alexei CHILDESCU Emil profesor universitar, doctor habilitat în drept membru al Uniunii Artiştilor Plastici;

„Ordinul de Onoare”: CIOBANU Mircea CIOBANU Vitalie PLEŞCA Ion ŢÂU Nicolae scriitor scriitor preşedinte al Curţii de Apel Chişinău profesor universitar, doctor în ştiinţe politice;

Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III: BUTNARU Vitalie BÎRCA Veaceslav şef de direcţie la Ministerul Apărăii colonel;

Ordinul „Gloria Muncii”: AGACHI Ştefan APETRI Dumitru BORŞ Galina CIOCOI Gheorghe DACIN Piotr scriitor scriitor muncitoare la Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. scriitor director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Dromas-Cons”,

municipiul Chişinău EFRIM Elena GAVRILOV Anatolie PORUBIN Andrei ŞONTEA Victor ȘOVA Antonida VÎRŢANU Ion director al Gimnaziului din comuna Corneşti, raionul Ungheni şef de sector la Institutul de Filologie actor, jurnalist, prezentator programe radio şi televiziune şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei vicedirector general al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A. şef de direcţie în Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică;

Medalia „Meritul Militar”: BALAN Alexandru BURDUJA Radu CERNENCHI Ilie COJOCARI Marin GHERVAS Veaceslav IORGA Vasile MACOVEI Boris PRICOP Iurii RACOVIŢA Gheorghe VULPE Ion maior al Serviciului de Informaţii şi Securitate maior colonel maior colonel locotenent-colonel locotenent-colonel locotenent-colonel al Informaţii şi Securitate Serviciului de

maior al Serviciului de Informaţii şi Securitate locotenent-colonel;

Medalia „Meritul Civic”:

BOCANCEA Vasile BUJAC Ala CANTEMIR Raisa CORCINSCHI Nina DODICA Efrosenia GRATI Aliona GRIGORAŞ Stela LUPU Tatiana PĂCURARU Vera REBEJA Vasile SLOVA Nadejda STATE Vitalie TCACI Valentina

-

șef producere la Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. şef al Trezoreriei Teritoriale Floreşti şef al Directoratului Liniei de Credit de pe lângă Ministerul Finanţelor

-

director al Centrului de Literatură şi Folclor controlor la Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. cercetător ştiinţific principal la Institutul de Filologie director al Asociaţiei Obşteşti „Paternitate pentru Fiecare Copil” operator la Combinatul „Cricova” S.A. cercetător Institutul de Vinuri la

ştiinţific coordonator de Filologie

şef de direcţie a Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şef de direcţie la Trezoreria de Stat şef de secţie la Ministerul Apărării inspector superior Filologie; la Institutul de

Medalia „Mihai Eminescu”: BELENCO (ZAPOROJAN) Ala CAŢAVEICĂ Ion PLĂCINTĂ Tatiana scriitor scriitor şef serviciu la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;

Titlul onorific „Artist al Poporului” BUDILIVSCHI Valentin prim-dirijor „Moldova”; al Capelei Corale

Titlul onorific„Om Emerit”: ABABII Oleg director general al Complexului-pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”, municipiul Chişinău conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe politice şef serviciu la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova antrenor al Lotului Naţional de CaiacCanoe. preşedinte al Asociaţiei Frizerilor din Republica Moldova director al Bibliotecii Republicii Moldova Naţionale a

CERNENCO Mihai MELNIC Raisa POBURNÎI Policarp POPESCU Maria RĂU Alexei SOLONENCO Grigore

-

conferenţiar universitar la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

Serviciul de presă al Preș edinț iei Republicii Moldova 13 septembrie 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful