2012. szeptember 13.

, csütörtök

Nézõpont · Magyar Nemzet 7

Nyilvános léböjt
Gyurcsány inge többe kerül, mint egy minimálbéres család havi élelmiszerkerete
n LUKÁCS CSABA

Magyar Nemzet
n SZABÓ ANNA

„…a dolgot õt magát nézzük…”

M

dán kezdõdik, és negyven napig tart. Az egyház által megállapított böjti napokon kívül egyénileg és közösen is lehetett böjtöt fogadni. enõ lett Magyarországon a léböjt- és tisztítókúra. Egykor nagy tûzvész, jégverés, marhavész vagy más csapás esetén Unatkozó gazdagok százezreket fizetnek azért, hogy akár egész falvak is megtették, hogy ne ismétlõdjék meg a szerencsétegy ötcsillagos wellness-szállóban ne adjanak nekik lenség. enni. Van hozzá ideológiai körítés is: nem fogyni menA vallási elõírások igencsak érvényüket vesztették az utóbbi évnek, hanem méregteleníteni, vagyis megszabadulni a salakanyagok- századokban. Régebben a muzulmánok ramadán idején nem ettek tól. Orvosi ellenõrzés mellett, luxuskörülmények között találták fel az semmit, amíg a nap az égen volt, miután pedig lenyugodott, némi évezredeken át jól mûködõ önsanyargatás új formáit – immár vallá- táplálékot magukhoz véve nyugovóra tértek. Mostanában naplemensi tartalmak nélkül, divatból. Most soha nem látott reklámot kapott a te után rendszerint többórás dínomdánommal pótolják a nap folyamozgalom: egy sokszor megbukott politikusnak köszönhetõen egy mán elmulasztottakat. A keresztényeknél is változott a szokás (mint ország ismerkedik a léböjt fogalmával. ahogyan nagy ünnepeink vásárlási õrületté és közös zabálásokká faMúlt vasárnap megtörtént a nagy bejelentés (amelynek a tartal- jultak). Többnyire csak nagypénteken tartanak böjtöt, és sokan akmát egyébként korábban megírta a Magyar Nemzet): Gyurcsány Fe- kor sem teljeset. Mindössze annyi a megszorítás, hogy nem esznek renc korábbi miniszterelnök három társával egy hétig éhségsztrájkol húst, de a hal nem számít annak, ezért azt bõven lehet fogyasztani. a Parlament elõtt. Ha felébredtünk a sokkból, gondolkodjunk el picit Karizmatikus katolikusoktól hallottam, hogy már a kolostorokban az éhségsztrájk lényegén. Olyanok szoktak élni vele, akiknek nem sem veszik komolyan az elõírást, az egyház gyakorlatilag elfelejtette a adatik meg a nyilvánosság, és végsõ kétségbeböjtölést mint a hit egyik kifejezési formáját. esésükben egy (vélten vagy valósan) egyetemes, Az már egészen abszurd, Egy gondolat erejéig még érdemes visszatérigaz ügyért saját magukat is feláldozva próbálni a Gyurcsány-féle bejelentéshez, amelyre tökéják felhívni valamire a világ figyelmét. Legutóbb hogy jól táplált párttársai letesen illik a népi bölcsesség, vagyis az, hogy januárban egy kubai politikai fogoly tragikus közül némelyek egy órára zsák a foltját megtalálja. Miközben a milliárdos akciójáról értesült a világ: Wilmar Villar Mendopolitikus a nyilvános éhezéssel csatlakoztak az éhségsztrájk- vagyonúközbûntényes riportalanyainakkérkeza ötven nap nélkülözés után halt meg egy Sandett, a néha tiago de Cuba-i kórházban. A 31 éves férfi azért hoz szolidaritásból – miköz- százezres gázsit fizetõ mûsorvezetõ egy pár ezer választotta a tiltakozás eme formáját, mert ko- ben a Kossuth tértõl nem is forintos pókemberbábut adott a beteg kisgyerrábban a kubai bíróság négy év börtönbüntetésmeknek, miközben mellényzsebbõl – egészen re ítélte õt, amiért részt vett egy ellenzéki tünte- olyan messze naponta sok pontosan egy rokkanthelyre való parkolás be tésen. A világ talán legismertebb éhségsztrájko- százan állnak órák hosszat nem fizetett bírságából – megoldhatta volna lója az ír Bobby Sands egykori IRA-tag volt, aki például a tûzhelygondjaikat is. 1981. március 1-jén jelentette be, hogy börtön- sorba az ingyenes ételosztáA bukott kormányfõnek van érzéke a bulvácellájában éhségsztrájkot kezd a köztársasági son. Õk valóban éheznek… ros médiaszerepléshez: láthattuk már táncosfoglyokat megilletõ politikai fogoly státusért. komikusként (állítólag az akkori kormányszóviHatvanhat napos éhségsztrájkja alatt parlamenvõ esküvõjére készült a „meglepetésvideó”); ölti képviselõvé választották, de célját életében nem érte el, május ötö- be kapta az elájuló – másik – kormányszóvivõt; elkóborolt kisgyeredikén meghalt. Temetésén százezer ember vett részt, tiltakozó akció- ket talált meg véletlenül, és elsírta magát egy vasúti baleset híre kapját pedig börtöntársai folytatták: további kilenc köztársasági fogoly csán. És majdnem elfeledtem az avasi lakótelepre való beköltözést, halt éhen. valamint a kiprovokált letartóztatást az LMP bilincsshow-ja idején. Ehhez képest van nekünk Gyurcsány Ferenc, aki parlamenti kép- Most pedig itt ez a nyilvános léböjt, vagy ahogyan Selmeczi Gabriella viselõként, pártelnökként, blogíróként, üzletemberként és még ki fogalmazott, az „egyhetes tisztítókúra”. Az már egészen abszurd, tudja, miként egyáltalán nem panaszkodhat a nyilvánosság hiányára. hogy jól táplált párttársai közül némelyek egy órára csatlakoztak az A nagy bejelentést például az ország talán legnézettebb bulvármûso- éhségsztrájkhoz szolidaritásból – miközben a Kossuth tértõl nem is rában tehette meg – az már a szerkesztõk kivételes bunkóságát jelzi, olyan messze naponta sok százan állnak órák hosszat sorba az ingyehogy a volt miniszterelnökkel beharangozott mûsort egy gyomor- nes ételosztáson. Õk valóban éheznek – mi akadályozta meg a Deszondával táplált beteg kisfiúval és annak édesanyjával készült be- mokratikus Koalíció vezetõit abban, hogy velük szolidárisan meleg szélgetéssel indították. Ha pedig esetleg nem volna elég a rendelkezé- ételt adjanak a rászorulóknak? sére álló ingyenes médiafelület, hogy magvas gondolatait megossza a Anselm Grün német bencés szerzetes így fogalmaz Böjt – Test és nagyvilággal, vehetne is nyugodtan: milliárdos magánvagyonából lélek imája címû könyvében: „A böjt bizonyára gyakran becsületefutná óriásplakátra vagy akár egy saját napilapra is. sebb könyörgés lenne Istenhez, mint azok a vérszegény fohászok, A rózsadombi éhségsztrájkoló nem így döntött: vasárnap este be- amelyeket istentiszteleteinken elõadunk. A közös böjttel a keresztépakolt egy ránézésre is százezer forintnál többe kerülõ bõrtáskába, nyek sok szakadékot áthidalhatnának: a felekezetek közötti szakadéfelvett egy méregdrága luxusinget (a halványkék Ralph Lauren többe kokat, az egymással veszekedõ politikai pártok közötti szakadékokat. kerül, mint amennyit egy minimálbéren tengõdõ család egy hónap- Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy õ már valami ban étkezésre fordíthat), és beköltözött egy sátorba a Kossuth térre – mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik bölcsen elfeledve, hogy kormányfõként õ mondta a leghangosabban: és elalszik az Isten utáni éhség és vágy; aki nem vágyakozik, az nem „nem kell utcára vinni a politikát”. Hétfõn már két számmal nagyobb virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkezõ Võlegény. pulóverben mutatkozott a közéleti sátorban, hogy vizuálisan is jelez- A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységbõl, abból a szakaze a híveknek: õ bizony éhségsztrájkol, és megviseli az áldozat. dékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenMinden vallás ismeri a böjt fogalmát: a muzulmánoknál az öt leg- ségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe fontosabb parancsolat egyike a szaum, amelyet ramadán hónapban hullani. Abyssus abyssum invocat – örvény az örvénynek kiált.” kell tartani. A hinduk minden hónapban kétszer ekadasit tartanak, a Gyurcsány Ferenc médiának szánt, nyilvános böjtje egyszerre pozsidóknál pedig hat böjti nap van egy évben. A keresztények kétszer, fátlan és bicskanyitogató módon érzéketlen: néhány kamera és vakukarácsony és húsvét elõtt böjtölnek, de az utóbbi a fontosabb. A hús- villanás kedvéért éhezõt játszik a milliárdos abban az országban, ahol vétra felkészítõ quadragesima (latinul negyvenedik) hamvazószer- tényleg nagyon sok embernek gond a napi betevõ.

Megmentették a mentõalapot
ellélegzett tegnap Európa, sõt az egész világ, egész idáig hallatszott a pénzpiacok felszabadult sóhaja. Néhány millió német adófizetõt leszámítva mindenki módfelett örvendezett, mert a karlsruhei alkotmánybíróság mégsem kaszálta el az európai mentõalap, politikailag korrekt nevén az Európai Stabilitási Mechanizmus tervezetét. Sõt úgy ítéltetett, hogy az alkotmányba még a szigorú európai pénzügyi paktum is belefér, ami mindenféle programokat, sarokszámokat ír elõ, nemteljesítés esetére komoly büntetést is kilátásba helyezve. Akár még a németeknek is. A testület szerint nem feszíti szét a törvényi korlátokat az, hogy Brüsszelben diktálják majd Berlinnek és az egész Bundestagnak, hogy milyen költségvetést kell majd írniuk. Pedig állítólag valami olyasmi áll a német alaptörvényben, hogy ott is a nép gyakorolja a hatalmat választott képviselõin keresztül. Az alkotmánybíróságot éppen erre hivatkozva több mint tízezer beadvánnyal bombázták az állampolgárok azt kérve, hogy ne engedjen a brüsszeli nyomásnak, és ezentúl is csak a nemzeti parlament dönthessen a nemzet pénzügyi kérdéseiben. Valahonnan nagyon ismerõs a helyzet: nem úgy volt, hogy a magyar kormányfõ az egyik EU-csúcs után hasonló aggályt fogalmazott meg ugyanezzel a paktummal kapcsolatban, mondván, hogy azért a magyar parlamentet is illene egy ilyen horderejû döntés elõtt megkérdezni? Az idõ végül azokat igazolta, akik nem bólintottak rá sebtiben, a részletek ismerete és a törvényhozás engedélye nélkül az uniós pénzügyi korlátokra. Eddig azonban sokkal inkább az európai mentõalap miatt aggódtak azok, akiknek ez a dolguk. Vészforgatókönyvek íródtak: mi lesz, ha a németek mégis népszavazást tartanak a mentõalapról, mert nem tudni, mi lehet a kimenetele, hiszen már ott is egyre kevesebben bíznak az európai gondolatban? De gyõzött végül a praktikum, vagyis lesz mentõalap. Németország nélkül nem is lenne az egész stabilitási mechanizmusból semmi, mert az alap több mint egynegyedét a szorgos németek adják össze. A jó hír folyományaként ezentúl már két mentõalap is mentheti a bajba jutott euróországokat, amelyek viszont – ki tudni, miért – mégsem bíznak annyira a 2010-tõl folyamatosan alapuló-alakuló alapokban, és inkább az azonnal fizetõ Európai Központi Banktól (EKB) várnak államkötvény-vásárlást. Amit az EKB meg is tesz, mert Super Mario, azaz Mario Draghi bankvezér a múlt héten beadta a derekát, és folytatódik a bankóprés. Ki ezt, ki azt nyomtat, elõbbutóbb majd csak lesz valami az amerikai, a brit, a japán és az európai adóssághegyekkel. Valószínûleg elhordja õket majd az infláció, ha a pénznyomdák megbízhatóan mûködnek. Ez is egyfajta stabilitási mechanizmus, ha úgy vesszük. Tegnap azonban történt két másik ideillõ esemény is. Adjuk meg a tiszteletet José Manuel Barroso bizottsági elnöknek, aki a válság hatodik évébe lépve most éppen azzal rukkolt elõ, hogy Európa „a nemzetállamok szövetségévé” alakul, vagy legalábbis ez lenne a cél, és ez nagyon jó lesz mindnyájunknak. És ebben a szép új föderációban biztos elképzelhetetlen lesz, hogy elsõ és másodosztályon utazzanak az uniós polgárok: az egyik jó magas felárért a turistaosztályon, a másik pedig VIP-szolgáltatással és akciós kedvezménnyel. Pedig erre utalhat a másik hír, miszerint Görögország 40 lakatlan szigetet lízingelne fél évszázadra jól menõ milliárdosoknak, mert az unió, az EKB és a valutaalap trojkája gyors magánosítást írt elõ. És ezenkívül hatnapos munkahetet, 13 órás munkanapot és 67 éves nyugdíjkorhatárt. Végsõ soron, ha a sziesztát, a kávé- és cigarettaszünetet is belevesszük…

F

P I L L A N A T F E L V É T E L nak, hogy Varga képviselõ emancipációs kérdésre szûkítse le a
n SESZTÁK ÁGNES

A fideszes rém

Akarom mondani, a fideszes mém. Illetve nem így akartam kezdeni, hanem úgy, hogy: „Wow, itt egy mém!” Ennek semmi értelme sincs, de lassan nem magyarul beszélünk, hanem internetül, és csak a billentyûzet réseibe fér be néhány magyar szó. Még azt sem tudom elmagyarázni, mi az a mém. Maradjunk annyiban, hogy hirtelen nevezetességre szert tevõ, divatos személy, aki rohamosan terjed az interneten ilyen-olyan variációkban. Számtalan jelentése közül ez az egyik, és így lett mémmé dr. Varga István fideszes képviselõ, aki pechjére szembement a mainstream által megfogalmazott „népi kezdeményezéssel”, hogy a családon belüli erõszakot külön büntetõjogi törvényi tényállásnak vegyék, és kerüljön be a büntetõ törvénykönyvbe. Varga nem tudta, mibe nyúl bele, amikor azt mondta, hogy „a nõk az önmegvalósítás, emancipáció mellett elfelejtettek gyereket szülni”. Hogy ez micsoda mennyei szózat minden önmegvalósító nõ fülének, éltetõ zápor a magukat nyitott liberálisnak mondó politikusoknak és politikusnõknek, akik egyébként teljesen immúnisak és süketek a tragikus demográfiai adatokra, de kiélezett érzékekkel figyelik, ha a Fideszbõl számukra egy „bugris” megvillantja magát. „Talán az anyáknak vissza kéne térniük a gyereknevelés mellé, szülni két-három vagy inkább négy-öt gyereket, és akkor lenne értelme, hogy megbecsülnék egymást (megjegyzés: Varga Istvánnak öt saját és egy nevelt gyermeke van), és fel nem merülne a családon belüli erõszak.” A különösen rosszindulattal félreérthetõen fogalmazó képviselõ és pártja öt perc alatt Európán kívül találta magát, mert ilyet a PC világában mozgó ember ki nem ejt a száján, legfeljebb a párnájába susogja bele. Ki-ki vérmérséklete szerint kérte ki magá-

problémát, hiszen a kezdeményezés szülõanyja, Halász Pálma szerint évente egymillió nõt érint a családon belüli erõszak Magyarországon. Ez a szám némileg túlzásnak tûnik, különösen, hogy sokak sem családjukban, sem ismerõseik vagy barátaik körében nem találkoztak asszonyveréssel vagy velük való erõszakoskodással. Én szilárdan hiszem, hogy õk vannak többen. Ráadásul jogilag nehezen bizonyítható helyzet, ami mindkét felet könnyen csábítja visszaélésre. Legjobb példája ennek a két szomszéd nõ, akik egymásnak tanúskodtak a lakásért. Az egyik elmondta, hogy hallja, amint a másikat veri a férje, cserébe a másik nõ is elment bizonykodni, hogy micsoda vadállattal él együtt a szomszédasszonya. Az ellenzék végre muníciót kapott hozzá, hogy kikiabálhassa, amit amióta a Fidesz létezik, rá akar verni, hogy például a magát emancipált, nyugatosnak lefestõ LMP-hez képest durva, erõszakos brancs, amelynek tagjai nyilván otthon is erõszakoskodnak a családjukkal. Elég utalni az Orbán Viktor–Lévai Anikó házaspárról a 2002-es választások elõtt terjesztett gusztustalan hazugságokra. Jellemzõ, hogy amikor Lévai Anikó bement a tévéhíradóba megmutatni sértetlen arcát, akkor azon háborgott az ellenzék, hogy magánemberként mit keresett a közszolgálati tévében. Most ugyanitt tartunk. Közeledik a választás éve, meg kell találni azokat a pontokat az abortusztól a családi erõszakig, amelyekkel a mûvelt Nyugatnak bizonyítani lehet, hogy a Fidesz erõszakos bunkók gyülekezete, akik nemcsak arra tartják az asszonyt, hogy otthon maradjon, és szüljön öt-hat gyereket, hanem hogy erõszakosságukat kiéljék rajta. Varga képviselõbõl mém lett, nevetséges, egyben fenyegetõ internetjelenség. Szervezik a tüntetést ellene általa soha nem mondott állítások miatt, és a Fidesz is siet elhatárolódni, mert nagy úr ám az internet és annak közvéleménye. Pedig rohamosan fogyunk, és egyre több nõ csúszik ki a szülõképes korból anélkül, hogy gyereke lenne. Errõl miért nem beszélhetünk?

T

O

L

L

H

E

G

Y

E

N

A párt mosolya
n PILHÁL GYÖRGY

Valami végtelen derû árad Török Zsolt szocialista szóvivõ ábrázatáról, valahányszor televízióban, újságfotókon látni. Ennek több oka is lehet. Elképzelhetõ, hogy a vidám embernek fogalma sincs, milyen kétségbeejtõ állapotban van a pártja, ellenkezõleg: õ úgy látja, jó úton halad a csapat… De nem kizárt az sem, még mindig annak örül, milyen jól kitoltak Orbánékkal a szocialista kormányok annak idején, amikor felvették a most visszafizetendõ gigahiteleket. De az is lehet, egyszerûen csak azért kacag, mert félreérti a rajta kacagókat. Az MSZP a jelek szerint elégedett az önfeledt emberrel, sûrûn szerepelteti, futtatja, hamarosan talán Török-kitûzõket, -nyalókákat is készíttet a párt, a majálisokon meg neki kell majd szenvedélyesen puszilgatnia a csõbe húzott nagymamákat. A parádés külcsín mellett szinte eltörpül, mekkora kapitális marhaságokat szokott összehordani a felhõtlen ember. Lapunk minap meg is kérdezte a szocialista notabilitást, mit szól ahhoz, hogy angol és francia nyelvû szocialista honlapon az áll, hogy a kormány cigányellenes pogromok szervezésében vesz részt. Mire a beszédes ember elõször elkezdett összevissza beszélni, majd a makacs riporter sokadik kérdésére kijelentette: „Abban biztos vagyok, hogy pogromokat nem szervez és nem is szerveztet a kormány.” Ez az egész is híven tükrözi a Jókai utcai káoszt. Ebben az esetben pedig tényleg õ, Török Zsolt a legjobb választás erre a posztra, bírja a párt bizalmát – s valószínûleg õ is elégedett az MSZP-vel. (Már hogyne lenne, innen kapja a fizetését.) Más kérdés, hogy a lakossági visszajelzés már nem ennyire egyértelmû.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful