Contoh Rancangan Pengajaran Mingguan Pendidikan Islam Sekolah Rendah Minggu 1 Tarikh : 8 Januari 2012 – 12 Januari 2012

Tarikh/Hari 8.1.2012

Masa 08.45-09.45

Tahun 1 Mawar

Pelajaran/Bidang Tajuk Asuhan Tilawah Huruf hijaiyaz al-Quran tunggal Jawi Membaca, menulis dan mengenal pasti Rukun iman Konsep bersuci Keturunan mulia Saya di meja makan

Catatan 30 minit 30 minit

9.1.2012 10.1.2012 11.1.2012 12.1.2012

10.15-10.45 10.45-11.15 07.45-08.15 11.45-12.15

1 Mawar 1 Mawar 1 Mawar 1 Mawar

Akidah Ibadat Sirah Akhlak

30 minit 30 minit 30 minit 30 minit

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful